Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - F. Ekonomické vědy

za červenec-srpen 2003

Adam Smith Semper Vivus : texty z kolokvia Myšlenkový odkaz Adama Smitha pro nové tisíciletí pořádaného Liberálním institutem u příležitosti vydání jeho nejslavnějšího díla Bohatství národů. / Josef Šíma (ed.) - Praha : Liberální institut, 2003. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Agroturistika : praktický rádce. - České Budějovice : Rosa, 2002. - 20 s. : il. ; 22 cm - Brož.

Aktuality BOZP v dopravě : stav k dubnu 2003. / Jan Šosták - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 2003. - 30 s. ; 21 cm - Brož.

Amerika načerno / Dalibor Gřes - Vyd. 1. - Raškovice : Pelyněk, 2003. - 137 s., 4 s. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Analýza rizik při práci : příručka pro zaměstnavatele. / J. Baumruk ... [et al.] - 3., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 136 s. ; 21 cm - brož.

Automobil služební i soukromý : praktický komentář právní úpravy. / Pavel Běhounek - 1. vyd. - Praha : ANAG, 2003. - 351 s. ; 21 cm - brož.

Bankovnictví I / Aleš Ševčík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2002. - 159 s. : il. ; 21 cm - brož.

Bankovnictví : (textové opory pro kombinované studium UOP). / Dana Forišková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra technické a pracovní výchovy, 2003. - 81 s. : il. ; 25 cm - brož.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle právního stavu k 15.4.2003 / Bořivoj Šubrt a kolektiv - Olomouc : ANAG, 2003. - 636 s. : il. ; 21 cm - brož.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních
***** / [Libuše Černá ... et al.] - Vyd. 1. - [Praha]Brno : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR : Institut výchovy bezpečnosti práce, 2002. - 280 s. ; 21 cm - Institut výchovy bezpečnosti práce ; kroužková vazba

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zákoníku práce a předpisech souvisejících / zpracovala Eva Dandová - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2003. - 165 s. ; 21 cm - Brož.

Bezpečnost práce u obráběcích strojů na kovy / [zpracoval Václav Kučera] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2003. - 28 s. ; 22 cm - Brož.


Brány Evropské unie otevřeny : informační brožura pro věřící. / [Petr Greger, Tomáš Sedlák] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Odbor komunikační strategie, 2003. - [24] s. : barev. il. a portréty ; 15 x 21 cm - brož.

Břeclavsko v roce 2001 : nejvýznamnější události. : výběrová bibliografie článků z celostátního a regionálního tisku. / [zpracoval Jaroslav Čech] - 2., opr. vyd. - Břeclav : Městská knihovna Břeclav, 2003. - 23 s. ; 30 cm - Brož.

Budování státu / Ferdinand Peroutka - Vyd. 4. - Praha : Academia, 2003. - 2 sv. ; 22 cm - soubor

Burzy cenných papírů / Vladislav Pavlát - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2003. - 125 s. ; 30 cm - brož.

Celní zákon po novele : aktuální úplné znění zákona č. 13/1993 Sb. s vyznačenými změnami a doplňky vyplývajícími ze zákona č.1/2002 Sb. a ze zákona č. 309/2002 Sb.. : [stav k 15.9.2002]. - 2. vyd. - Praha : Orac, 2002. - 95 s. ; 30 cm - brož.

Celní zákon po novele : aktuální úplné znění zákona č. 13/1993 Sb. s vyznačenými změnami a doplňky vyplývajícími ze zákona č. 1/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. - Praha : Orac, [2002]. - 95 s. ; 30 cm - brož.

Centrální bankovnictví / Anděla Landorová, Helena Jáčová, Markéta Nesládková - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, Hospodářská fakulta, Katedra financí a účetnictví, 2003. - 226 s. : il. ; 21 cm - brož.

Cestování ve středověku / Norbert Ohler ; [z německého originálu ... přeložil Milan Váňa]. - Vyd. 1. - Praha : H & H, 2003. - 516 s. : il. ; 20 cm - váz.

Cvičebnice ekonomie : mikroekonomie, makroekonomie a hospodářská politika. / [Anna Kadeřábková] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Vysoká škola ekonomie a managementu, 2003. - 203 s. : il. ; 22 cm - brož.

Cvičné příklady pro studium předmětu Daně II / Petr Kout - 2. vyd. - Praha : Institut Svazu účetních, c2003. - 194 s. ; 30 cm - kroužková vazba


Cvičné příklady pro studium předmětu Daně I / Petr Kout - 2. vyd. - Praha : Institut Svazu účetních, c2003. - 166 s. ; 30 cm - kroužková vazba


Český podnik v české transformaci : 1990-2000. / Evžen Kočenda, Lubomír Lízal - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 232 s. : il. ; 24 cm - váz.

Daně správně a s jistotou : příručka pro bezchybné a výhodné vedení daňové agendy. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v obálce

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 3 sv. ; 21 cm - volné listy

Daňová přiznání v příkladech : 36 příkladů z praxe. / [Ivana Pilařová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : ASPI Publishing, 2003. - 204 s. : tiskopisy ; 30 cm - brož.

Daňové a účetní aspekty finančního leasingu : speciál pro zákazníky Verlag Dashöfer. - Praha : Dashöfer, 2002. - 16 s. ; 21 cm + faxová objednávka (dvoulist). - brož.

Daňové spory před Ústavním soudem - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2003. - 237 s. ; 24 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v roce 2003 / Katarína Dobešová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2003. - 121 s. : formuláře ; 22 cm - brož.

Daňové zákony & účetnictví : úplný přehled všech novel a novinek v daňovém právu a účetních předpisech. : pracovní pomůcka k užívání publikace Daňové zákony 2003. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, c2002. - 40 s. ; 30 cm - Martin Novotný - Newslettr ; brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Daň silniční : redakční uzávěrka 10.1.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 80 s. ; 24 cm - brož.


Daň z přidané hodnoty : zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. : pokyny Ministerstva financí k uplatňování DPH v některých situacích a činnostech. : právní stav: k 1.9.2002. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, c2002. - 96 s. ; 23 cm - brož.


Deset let Okresního pozemkového úřadu Rakovník : uspořádávání vlastnických vztahů a tvorba krajiny. / [sestavil Jan Škudlín a kolektiv pracovníků OPÚ] - Rakovník : Rabasova galerie, 2001. - 47 s. : barev. il., mapy ; 21 cm - brož.

Diskusní fórum k reformě veřejných financí v České republice : VŠE, Praha, 28.3.2003. : sborník příspěvků. / CEFIUS - Centrum pro finanční a účetní studie Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha - Praha : Oeconomica, 2003. - 82 s. : il. ; 21 cm - brož.

Dodatek k publikaci Finance územních samospráv / Miloslav Melion - Hradec Králové : E.I.A. - Ekonomická a informační agentura, 2003. - 14, [18] s. ; 21 cm - brož.

Dokonalý přehled o cestování : 13. mezinárodní veletrh průmyslu cestvoního ruchu. : 12. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech. : 9.-12.1.2003 Brno - Výstaviště. - Brno : Veletrhy Brno, 2003. - 230 s. : il. ; 22 cm - brož.

Efektivní vedení obchodního týmu : komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj. / Jiří Pokorný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Ekonomické a právní aspekty členství České republiky v Evropské unii : 1. ročník, Praha 14.3.2003. : sborník konference. - 1. vyd. - Praha : Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2003. - 88 s. ; 22 cm - brož.

Ekonomické hodnocení investic - od doby splacení po reálné opce / Oldřich Starý - Praha : České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, 2003. - 29 s ; 21 cm - brož.

Ekonomie pro právníky / Ivan Tomažič a kolektiv - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 316 s. : il. ; 21 cm - váz.

Ekonomika a občan v procesu integrace : sborník abstraktů z mezinárodní konference Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. : 7.-8.11.2002. / [editor Helena Vomáčková] - 1. vyd. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 130 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Ekonomika a občan v procesu integrace : sborník příspěvků ze III. mezinárodní konference. : Ústí nad Labem 7.-8.11.2002. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 418 s. : il., portréty ; 30 cm - kroužková vazba

Ekonomika a podnikání na dlani / Jana Porvichová - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2002. - 112 s. : il. ; 29 cm - brož.


Encyklopedie mezinárodního daňového plánování / [Pavel Petrovič a kolektiv] - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, c2002. - 432 s. : il., mapy ; 24 cm - brož.

Enlargement of the European Union - globalism-regionalism and Europe : papers series from the fifth annual Young Scholars International Conference. / [Jan Kochan a kolektiv] - Vyd. 1. - Prague : Oeconomica, 2002. - 256 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Evropanství a integrace / František Mezihorák - 2. vyd. (dopl.) - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. - 127 s. : il., portréty ; 22 cm - brož.

Evropská regionální politika v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie / Karel Skokan - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2003. - 114 s. : il. ; 21 cm - brož.

Evropská unie - proč ne / [Benjamin Kuras, Jiří Zahrádka, Michal Semín] - Praha : Občanský institut, 2003. - 19 s. ; 21 cm - Brož.

Fernkontakte in der Eisenzeit
***** : Konferenz. : konference. : Liblice, 7.-9.6.2000. / herausgeber Amei Lang, Vladimír Salač - Prag : Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 2002. - 441 s. : il., mapy, portréty ; 30 cm - brož.

Financování vlastního bydlení / Petr Syrový - 3. rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 120 s. : il. ; 21 cm - brož.

Finanční kontrola - minimum pro zavedení vnitřního kontrolního systému a jeho správný chod : odborný seminář. : Praha, únor 2003. / přednáší Danuše Prokůpková - Praha : Verlag Dashöfer, 2003. - 24, [14] s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Firma v makroekonomickém prostředí / Jiří Kraft - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2002. - 181 s. : il. ; 21 cm - brož.

Fondy : jak vydělávat pomocí fondů. / Slavomír Steigauf - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 191 s. : il. ; 21 cm - brož.


Future of the banking after the year 2000 in the world and in the Czech Republic VII : comparison of the banking sectors in transition economies. : proceedings from the international conference. : Karviná 2002, The Czech Republic. / [arrangement and revision of the proceedings Stanislav Polouček, Lumír Kulhánek, Marek Dohnal] - Opava : Silesian University, School of Business Administration Karviná, 2002. - 322 s. : il. ; 24 cm - brož.


Geography of world agriculture : present a textbook. / Bohumil Havrland ... [et al.] - [Prague] : Czech University of Agriculture, 2003. - 223 s. : il. ; 30 cm - brož.

Historie a současnost podnikání na Opavsku / [historickou část zpracoval kolektiv autorů Zdeněk Jirásek, Irena Korbelářová, Rudolf Žáček] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2002. - 287 s. : il. (některé barev.), portréty, faksimile ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Plzeňsku / [historickou část zpracoval kolektiv autorů Daniel Bechný ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2002. - 335 s. : il. (některé barev.), portréty, faksimile ; 22 cm - váz.

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce
***** : přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku. : (průběžná zpráva z pilotního výzkumného projektu). / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Brno : VÚPSV, 2003. - 65 s., 21, vi s. ; 30 cm - Brož.

Hypotéky a stavební spoření : speciál pro zákazníky Verlag Dashöfer. - Praha : Dashöfer, 2002. - 24 s. ; 22 cm + 2 tabulky (dvoulisty). - brož.

Identifikace a hodnocení rizik / [zpracoval Miloš Paleček] - Vyd. 2. - Praha : VÚBP : 3M Česko, 2003. - 44 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

IDET 2003 : Czech Republic, Brno 28.-30.4.2003. : 7. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky a speciálních informačních systémů. - Brno : EXPO DATA, 2003. - 230 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. + 1 CD-ROM. - brož.

Incoterms 2000 : průvodce doložkami. / [Miroslav Šubert] - 1. vyd. - Praha : ICC Česká republika, 2003. - 90 s. : il., plány, formuláře ; 30 cm - brož.

Intangible assets as a part of the competitive potential of an organization / Janusz Fudalinski, Piotr Markiewicz - 1st ed. - Ostrava : Repronis, 2003. - 49 s. ; 25 cm - brož.

Investice a dlouhodobé financování / Dana Žídková - Vyd. 3. přeprac. - Praha : Credit, 2003. - 175 s. : il. ; 30 cm - brož.

Investiční strategie pro třetí tisíciletí / Pavel Kohout - 3., rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 276 s. : il. ; 21 cm - brož.


Jak hledat a najít zaměstnání : rady a tipy pro uchazeče. / Zbyněk Siegel - Praha : Grada Publishing, 2003. - 107 s. ; 21 cm - brož.

Jak přežít v kanceláři : vnitřní předpis. / Martin Baxendale ; [z anglického originálu přeložila Radka Krejčová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 32 s. : il. ; 15 cm - brož.

Jepičí život první dámy, aneb, Odbory? Nenechte se vysmát! / Olga Vondráková - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2003. - 55 s. ; 20 cm - brož.

Jewish paper money in Russia : catalogue. : katalog. / Dmitri Kharitonov - Praha : Partner, 2003. - 136 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Kapitalismus - konzervativní ideologie / Tobias Lanz ; [z anglického originálu přeložil Jaromír Žegklitz]. - Praha : Občanský institut, 2003. - 11 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Kdo hradí opravy v bytě a nájemné za vybavení bytu v roce 2002? / Milan Horák, Helena Nováková - 9. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 119 s. ; 21 cm - brož.

Kdo hradí opravy v bytě a nájemné za vybavení bytu / Milan Horák, Helena Nováková - 10. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 126 s. ; 21 cm - brož.

Když se řekne nezisková organizace : příručka pro zastupitele krajů, měst a obcí. / Simona Škarabelová a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2002. - 130 s. ; 30 cm - brož.

Komparace ekonomické úrovně vybraných zemí střední a východní Evropy a vybraných zemí Evropské unie v letech 1993-2001 / Pavel Tuleja - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2002. - 224 s. : il. ; 24 cm - brož.

Koncepce odměňování a poskytování finanční kompenzace zvýšených životních nákladů a některých výdajů zaměstnancům s trvalým pracovištěm v zahraničí / Jan Vlach, Ivo Baštýř, Simona Severová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 51 s., [33], vi s. : il. ; 30 cm - Brož.

Kterak jsme vstupovali / Pavel Telička, Karel Barták - 1. vyd. - Praha : Paseka : ČTK, 2003. - 267 s., [16] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Kurs obchodního práva : obchodní závazky. / Josef Bejček, Karel Eliáš, Přemysl Raban a kolektiv - 3. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - lii, 551 s. ; 23 cm - váz.


Kvantitativní přístupy v prognózování / [Josef Arlt ... et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 185 s. : il., tab. ; 26 cm - Brož.

Lesní společenství obcí s.r.o. v Bystřici nad Perštejnem / Milan Lasák - 1. vyd. - Bystřice nad Pernštejnem : Lesní společenství obcí, 2003. - 44 s. : barev. il., mapy, portréty ; 22 cm - brož.

Lexikon podnikání 2002
***** : soubor právních norem, které v roce 2002 potřebujete pro úspěšné vedení firmy. : vybrané daňové zákony, předpisy pro vedení účetnictví, výpočet cestovních náhrad a související předpisy. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, c2002. - 374 s. ; 25 cm - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor

Lidský kapitál : úvod do ekonomie chování. / Jiří Kameníček - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2003. - 248 s. : il. ; 21 cm - brož.

Makroekonomie II - cvičebnice / Alexandr Soukup - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2003. - [62] s. ; 30 cm - brož.

Malé a střední podnikání / Dagmar Bednářová, Dagmar Parmová - , 1. vyd.. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2003. - 91, [4] s. : il. ; 30 cm - brož.

Malé a střední podniky před a po vstupu do Evropské unie : sborník referátů z mezinárodní konference. : Karviná 28.-29.5.2003. - Opava : Slezská univerzita, 2003. - 474 s. : il. ; 25 cm - brož.

Marketing for agricultural economics and management / Zdeněk Linhart - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2003. - 181 s. : il. ; 30 cm - brož.

Marketing od A do Z : osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. / Philip Kotler - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2003. - 203 s. ; 25 cm - váz.

Marketing / Marie Hesková a kolektiv - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2003. - 189 s. : il. ; 30 cm - brož.


Marketing / Zdeněk Linhart - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2003. - 153, 71 s. : il. ; 30 cm - brož.


Marketing : klíč k rozhodování, co prodávat, komu a jak. / Regine Kalka, Andrea Mäßen - Praha : Grada Publishing, 2003. - 110 s. : il. ; 21 cm - brož.

Materiály, výrobky, práce a služby pro opravy a modernizace panelových domů
***** / [odpovědná redaktorka Šárka Janoušková] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2002. - 56 s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Mateřská a rodičovská dovolená / Jan Přib ... [et al.] - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 156 s. ; 21 cm - brož.

Metodický návod k odhadu, hodnocení a snižování rizik u strojů a zařízení / [zpracoval Václav Svoboda] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosi práce : 3M Česko, 2003. - 28 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Metodický návod k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů
***** / [Zdeněk Vačkář] - [Praha] : Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR : Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství, 2002. - 95 s. ; 21 cm - kroužková vazba

Mikroekonomie
***** : základy pro porozumění tržní ekonomice. : základní studijní materiál pro prezenční a distanční studium. / Pavel Hejtman - 3. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd, 2002. - 179 s. : il. ; 25 cm + 1 příl.. - brož.

Můj šéf, můj nepřítel? / Pavel Beňo - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2003. - xiv, 181 s. ; 22 cm - brož.

Naše potraviny v rozšířené Evropě - Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2003. - 51 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Nájemné, ceny služeb a způsob jejich rozúčtování v roce 2002 / Helena Nováková - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 103 s. ; 21 cm - brož.

Ne, ne, ne! : jediná pozitivní volba. - [Olomouc] : J.W. Hill, 2003. - 118 s. : il. ; 21 cm - brož.


Obce a internet II / Jiří Vaněk a kol. - Vyd. 1. - Kolinec : AgAkcent, 2002. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.


Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti : Praha, [11.-12.] zaří 2002. : sborník. / [editor Aleš Hes] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Katedra obchodu a financí, 2002. - 139 s., [5] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Oceňování obligací a obchodování s obligacemi / Boris Šturc - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta ekonomicko-správní, 2002. - 60 s. : il. ; 21 cm - brož.

Odborné setkání a výměna česko-německých zkušeností : workshopy. : Cheb, 29.11.2002. : Bayreuth, 20.3.2003. / editor Ludvík Eger - 1. vyd. - Plzeň : CECHTUMA, 2003. - 31 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Opce a futures / Jiří Málek - Vyd. 2. - Praha : Oeconomica, 2003. - 132 s. : il. ; 30 cm - brož.

Peněžní indikátory ochrany životního prostředí v České republice : (metodologická studie). / Eduard Souček, Ilona Obršálová, Václav Ježdík - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2003. - 115 s. : il. ; 30 cm - brož.

Podmínky harmonizace práce a rodiny v České republice / Marie Čermáková ... [et al.] - Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2002. - 115 s. : il. ; 30 cm - brož.

Podnikový marketing / Jaroslav Zahradník - 1. vyd. - Praha : Podnikatelská akademie, 2003. - 48 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Podpora podnikání : (průmyslová politika). / Jiří Dvořáček - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 163 s. : il. ; 26 cm - váz.

Podpůrné programy, ekonomika podniků, ekologie v zemědělství : (sborník přednášek). / [editor D. Andert a kolektiv autorů] - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2003. - 55 s. ; 30 cm - brož.

Pojetí národních úspor v makroekonomických analýzách / zpracoval Miroslav Souček - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 17 s. ; 30 cm - brož.

Political economy of European integration / František Turnovec - 1st ed. - Prague : Karolinum Press, 2003. - 186 s. : il. ; 30 cm - brož.

Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele na ZŠ. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - 2 sv. ; 29 cm - soubor ; brož.


Porozumění lidem v pracovním procesu / [David Barnes ... et al.] - Praha : Open University Czech Republic, Business School, 2003. - 64 s. : il. ; 30 cm - brož.

Postkeynesovské pojetí nezávislosti centrální banky a fungování komerčních bank / Zdeněk Chytil - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 135 s. : il. ; 30 cm - brož.

Po stopách Leoše Janáčka : Hukvaldy atlas. / [text Milan Palák] - Ostrava : M. Palák, 2003. - 30 s. : il., barev. mapy ; 21 cm - v knize neuvedeno ; kroužková vazba

Pracovní stres a zdraví / [zpracoval Oldřich Matoušek] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce : 3M Česko, 2003. - 18 s. : il. ; 21 cm - brož.

Práce v Irsku : váš průvodce jak získat legální práci či brigádu v Irsku. / [redaktoři Aleš Málek, Kamil Živný] - Pardubice : Kamil Živný, 2003. - 22 s. : il. ; 22 cm - Brož.

Právní předpisy pro obce a města : správní řád, daňový řád, správní soudnictví. : stav k 1.11.2002. - Praha : Orac, 2002. - 54 s. ; 30 cm - brož.

Právní předpisy pro obce a města : volby, organizace, hospodaření. : stav k 15.9.2002. - Praha : Orac, 2002. - 123 s. ; 30 cm - brož.

Právní rámec evropské integrace / Ivo Šlosarčík - Praha : Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2003. - 185 s. ; 20 cm - brož.

Prevence a řízení rizik z hlediska bezpečnosti práce pro bezpečnostní techniky a znalce v oboru BOZP : identifikace a analýza, preventivní opatření, detailní rozbor rizik, konkrétní případové studie. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Problémy vztahu policistů ke službě / Zdeněk Kovařík - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2003. - 276 s. : il. ; 21 cm - brož.

Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví : č. 501/2002 Sb. pro banky a jiné finanční instituce, č. 502/2002 Sb. pro pojištovny. : [platné znění k 1. lednu 2003]. / komentáře k jednotlivým částem vyhlášek připravili Hana Babková, Jan Huleš - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2003. - 227 s. ; 21 cm - brož.


Provozní pokyny pro manipulaci, skladování a vyprazdňování kovových tlakových nádob s technickými plyny včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce při svařování plamenem / [Anna Janušová] - [Praha] : Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, 2002. - 19 s. ; 21 cm - brož.


Provoz služeb v cestovním ruchu / Dagmar Parmová, Dagmar Parmová - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2003. - 77, 84, [8] s. : il. ; 29 cm - brož.

Průvodce novým uspořádáním veřejné správy v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti - Praha : Sociopress, 2003. - 159 s. ; 21 cm - Brož.

Průvodce personální praxí - Praha : C.H. Beck, 1999- . - 4 sv. ; 21 cm - sv. 2002(9-10) ; volné listy v pořadači

Průvodce strukturálními fondy Evropské unie / Oto Potluka a kol. - Vyd. 1. - Praha : IREAS, 2003. - 198 s. : il., schémata ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Předpisy pro činnost v elektrotechnice - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Maslo, 2002-. - 2 sv. : il., tab., plány ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Přehled předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů souvisejících : doplňkový studijní materiál ke kurzům BOZP organizovaný RoVS. / uspořádal Karel Novotný - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2003. - 81 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Přijímací zkoušky na vysoké školy : 1000 testových otázek. / Miloš Drdla ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : International Business School, 2003. - 249 s. ; 21 cm - brož.

Příjmová diferenciace rodin a domácností, vliv dávek státní sociální podpory na příjmy rodiny : (vybrané souvislosti s natalitním chováním). / Sylva Ettlerová - Praha : VÚPSV, 2003. - 49, vi s. ; 30 cm - Brož.

Příklady účtování organizačních složek státu, obcí a příspěvkových organizací / Hana Takáčová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 74 s. : il. ; 30 cm - brož.

Putování českou budoucností / Martin Potůček a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Gutenberg, 2003. - 366 s. : il. ; 21 cm - brož.

Quality assurance : excerptions minilexicon. / Karel Hruška - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 78 s. : il. ; 30 cm - brož.

Reálné opce / Oldřich Starý - 1. vyd. - Praha : A plus, 2003. - 126 s. : il. ; 21 cm - brož.


Reflexe k hospodářské politice České republiky v procesu transformace / Pavlína Pellešová - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2002. - 206 s. : il. ; 24 cm - brož.

Reforma a transformace : sociálně tržní reforma v Německu na počátku 50. let a transformace v České republice v letech 1990 - 1997. : texty ke kolokviu pořádanému 6. března 2001 Liberárním institutem ve spolupráci s Walter Eucken Institutem a Friedrich-Naumann-Stiftung. / [editorka Zdeňka Talábová] - Praha : Liberální institut, 2003. - 62 s. : il. ; 21 cm - brož.

Regional interests in the Ústí nad Labem region and their holders : proceedings of the 2nd international conference. : Ústí nad Labem, 6.-8.December 2002 Czech Republic. / edited by Miloslav Šašek - Ústí nad Labem : Faculty of Social and Economic Studies Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, 2002. - 136 s. : il. ; 21 cm - brož.

Reprezentace zemědělských zájmů v českém stranickém systému po roce 1989 : sborník příspěvků z pracovního semináře 17. září 2002. ; [sestavil Petr Blažek]. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Fakulta provozně ekonomická, Katedra humanitních věd, 2002. - 77 s. ; 21 cm - brož.

Research into the competitive abilities of Czech industrial producers : workshop proceedings. : April, 2003, Zlín. / [editoral advice František Trnka, Ján Provazník, Roman Bobák] - Zlín : Tomas Bata University, Faculty of Management and Economics, 2003. - 95 s. : il. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2002 / Petr Pelech - 7. dopl. a aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 159 s. : tab. ; 21 cm - brož.

Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání / [Markéta Huňková, Kristýna Rytířová, Jolana Navrátilová] - Brno : Nesehnutí, 2003. - 21 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rozšiřování ES/EU / Petr Kaniok ... [et al.] - 2. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2002. - 236 s., [5] s. obr. příl. : mapy ; 21 cm - brož.

Rozšiřování Evropské unie : úspěchy a výzvy. / zpráva Wima Koka pro Evropskou komisi - [Praha] : Delegace Evropské komise v České republice, 2003. - 63 s. : mapa ; 24 cm - brož.

Rozšíření základů makroekonomické teorie / Pavel Ondrčka - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2003. - 323 s. : il. ; 30 cm - brož.


Řízení dopravních firem v podmínkách vstupu do EU : (sborník přednášek). / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra kontroly a řízení jakosti spolu s DEKRA-ITS Certification Services s.r.o Praha a Connex Morava a.s. Ostrava - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 43 s. : il. ; 21 cm - brož.


Řízení malých a středních podniků / Václav Lednický, Štefan Slávik, Jiří Vaněk - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2002. - 138 s. ; 24 cm - brož.

Řízení strojírenských podniků : sborník semináře, Beskydy - Ostravice, 28.-29. května 2003. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 20 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Sborník příkladů : daň z příjmů právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, daň silniční, účetnictví. : sestaveno dle zákonné úpravy roku 2001, 2002 a 2003. - Brno : Komora daňových poradců ČR, 2003. - 189 s. ; 21 cm - brož.

Sborník příspěvků ze semináře posluchačů doktorských studijních programů v oborech Řízení a ekonomika podniků, Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství, Management, Odvětvová a podniková ekonomika, Regionální a sociální rozvoj, Informační management, Systémové inženýrství : Praha, 18.2.2003. - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 77 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Sborník výzkumné a tvůrčí činnosti učitelů a studentů : Soukromá vysoká škola ekonomických studií. - Praha : Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2003. - 191 s. : il. ; 21 cm - brož.

Slovenská republika - prístupový proces do EÚ : prehlad rozvojovej politiky. / [pripravila skupina expertov: Bernard Funck (hlavný autor) ... et al.] - Bratislava : Svetová banka, [2003]. - viii, 211 s. : il., tab. ; 28 cm - brož.

Služby v mezinárodním obchodě / Václav Kubišta - Hronov : Grafické závody, [2003]. - 180 s. : il. ; 21 cm - brož.

Smluvní vztahy ve výstavbě : současná smluvní praxe v ČR před vstupem do EU. / Vladimír Matějka - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2002. - 20 s. ; 30 cm - brož.

Sozialwissenschaftliche Kontexte der europäischen Integration / [editoren Helena Pavličíková, Miroslav Sapík] - 1. Ausg. - České Budějovice : Südböhmische Universität, Pädagogische Fakultät, 2002. - 194 s. : il. ; 25 cm - brož.


Společně bezpečně v prevenci pracovních rizik : jak zapojit zaměstnance do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. - Vyd. 1. - PrahaRožnov pod Radhoštěm : Výzkumný ústav bezpečnosti práce : ČMKOS : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2002. - 54 s. : barev. il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Společnost s ručením omezeným od roku 2003 : účetní a daňová kuchařka. / Pavel Běhounek - 3. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 182 s. ; 21 cm - brož.

Stavební obnova objektů poškozených povodní : zkušenosti s likvidací povodňových škod ze záplav na Moravě v roce 1997. - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2002. - 12 s. ; 21 cm - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ; brož.

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku - Praha : Úřad vlády ČR : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2003. - 64, 72 s. : portréty ; 21 cm - brož.

Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja v procese príprav Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie / Pavol Vincúr - OpavaKarviná : Slezská univerzita v Opavě : Obchodně podnikatelská fakulta, 2003. - 96 s. : il. ; 24 cm - brož.

Stručný nástin vybraných kapitol českého pracovního práva s příklady a otázkami / Libor Šnédar - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2003. - 96 s. ; 30 cm - brož.

Školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : průvodce zaměstnavatele jednou z povinností zákoníku práce. / vybrali a sestavili Jaroslav Brácha a Vojtěch Mráz - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2002. - 160 s. ; 30 cm - brož.

Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2003 : platnost od 1.1.2001. - Olomouc : ANAG, 2003. - 79 s. ; 21 cm - brož.

Telekomunikační trh : promarněná příležitost hospodářské politiky 90. let. / Dan Šťastný - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. - 96 s. : il. ; 25 cm - brož.

Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí : soubor příspěvků z konference konané dne 23. ledna 2003. / [Ivan Nový za kolektiv autorů] - Praha : Oeconomica, 2003. - 139 s. : il. ; 21 cm - brož.

The role of natural resources in economic development : the forty-ninth Joseph Fisher lecture. / Edward B. Barbier - Adelaide : University of Adelaide, 2002. - 33 sl. : il., tab. ; 21 x 30 cm - Brož.

Transition countries joining the European Union : second international joint sympozium on business administration. : [17-19 June 2002, Karvina]. / [editors Dincay Köksal, Jiří Mezuláník, Pavel Nezval] - Opava : Silesian University, School of Business Administration in Karviná, 2002. - 635 s. : il. ; 21 cm - Slezská univerzita ; v knize neuvedeno ; brož.


Tschechien 99 schönste Reiseziele / [Autoren der Texte Dana Boudová, Jiří Martínek ; Fotos Ludvík Baran ... et al.]. - 1. Aufl. - Praha : Kartografie Praha, 2003. - 151 s. : barev. il., mapy, plány ; 20 cm - brož.

Tschechische Steuergesetze 2003 / [Übersetzung] Andreas Weber - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2003. - 387 s. ; 21 cm - Brož.

Uplatnění absolventů zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za období 1998-2002 / Růžena Krninská, Marie Kletečková, Petr Řehoř - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2003. - 56 s. : il. ; 30 cm - brož.

URBIS : fórum investičních příležitostí, technologie a zařízení pro města a obce. : Forum der Investitionsmöglichkeiten, Technologien und Ausstattung für Städte und Gemeinden. : investment opportunity forum, technology and equipment for towns and communities. : 13.-17.4.2003 Brno. : katalog. / BVV, Veletrhy Brno - 1. vyd. - Brno : EXPO DATA, 2003. - 120 s. : il. ; 21 cm + 1 příl.. + 1 CD-ROM. - EXPO DATA ; brož.

Účetnictví finančních institucí : Read and Know, verze 8 - nejmodernější učební metoda v oblasti odborné literatury]. / Michal Cipra a kolektiv autorů - 2. komplexně přeprac. vyd. - Praha : DTP system, 2003. - 282 s. ; 24 cm - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - 3 sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 3 sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 3 sv. ; 21 cm - volné listy

Úvod do marketingu / František Nahodil - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2003. - 89 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vedení personálních agend od roku 2003 / Hana d'Ambrosová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2003. - 115 s. ; 21 cm - brož.


Vnější ekonomické vztahy České republiky / Václav Nešvera a kol. - Hronov : Grafické závody, 2003. - 312 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vyhláška č. 134/2003 Sb. - Český Těšín : Poradce, 2003. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Výroční zpráva 2002 : ŠkodaAuto Vysoká škola. / Alena Chromcová a kol. - Vyd. 1. - Mladá Boleslav : ŠkodaAuto Vysoká škola, 2002?. - 38 s. ; 30 cm - sv. 2002 ; brož.

Vzestupy a propady československé koruny : historie československých měnových poměrů 1918-1992. / František Vencovský - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 227 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 26 cm - váz.

Wordlist : English-Czech dictionary for business students. / Marcela Adámková, Otília Drottnerová, Marta Kostrová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 20 s. ; 30 cm - brož.

Zahraniční pracovní cesty a valutová pokladna / Karel Janoušek, Dagmar Procházková - Olomouc : ANAG, 2003. - 126 s. ; 21 cm - brož.

Zajištění požární bezpečnosti při svařování plamenem, elektrickým obloukem a používání propan-butanových nahřívacích souprav / [Miroslav Polák a kolektiv] - Praha : Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, 2002. - 35 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Zakládání místních územních systémů na zemědělské půdě : praktická příručka pro projektanty územních systémů ekologické stability a pozemkových úprav. / [Eliška Zimová ... et al.] - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2002. - 52 s. : il. ; 25 cm - brož.

Zaniklé osady podél Zlaté stezky, aneb, Co bylo a není / [Josef Štemberk, Johann Fuchs] - Prachatice : Město Prachatice, [2003?]. - 25 s. : il. (některé barev.), mapy ; 22 cm - Brož.

Základy makroekonomické analýzy : růst, konkurenceschopnost, rovnováha. / Anna Kadeřábková - Praha : Linde, 2003. - 175 s. : il. ; 24 cm - brož.

Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu věcí, práv a závazků / [odpovědná redaktorka Zuzana Chládeková] - Český Těšín : Poradce, 2003. - 31 s. ; 21 cm + 1 příl. - brož.


Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Český Těšín : Poradce, 2003. - 80 s. ; 21 cm - brož.


Zákon o cestovních náhradách s komentářem včetně daňových souvislostí / Marie Salačová - 5. upr. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 239 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o cestovních náhradách s komentářem včetně daňových souvislostí / Marie Salačová - 6. upr. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2003. - 311 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o daních z příjmů : (ve znění k 31.12.2002). : podle stavu k 16.12.2002. - Praha : Poradce podnikatele, 2002. - 111 s. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Získávání pracovníků a jejich profesní rozvoj / [David Barnes ... et al.] - Praha : Open University Czech Republic, Business School, 2003. - 71 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zkouškový systém na Dálném východě : soubor studií pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii". / redakce Lucie Olivová - 1. vyd. - Praha : Česká orientalistická společnost, 2002. - 103 s. : il. ; 21 cm - brož.

4. konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví : sborník. - Praha : Oeconomica, 2003. - 184 s. ; 25 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist