Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za květen-červen 2003

Attila - král Hunů / Thomas R.P. Mielke ; [z německého originálu přeložila Jesika Schaftová]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 405 s. : genealogické tabulky ; 21 cm - váz.

Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazování žen v ČR a srovnání s EU / Anna Putnová ... [et al.] - Vyd. 2. rozš. - V Brně : Zdeněk Novotný, 2003. - 52 s. : il. ; 25 cm - brož.

Beckovy daňové předpisy 2003 : [stav k 31.1.2003]. / Lucie Vorlíčková, Tomáš Zatloukal - Vyd. 2., dopl. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xii, 933 s. - brož.

Berní rula : generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. Rejstřík. Sv. 2. M-Ž / sestavili Václav Červený, Jarmila Červená - Vyd. 1. - Praha : Libri, 2003. - s. 1048-2188. ; 31 cm - soubor

Berní rula : generální rejstřík ke všem svazkům (vydaným i dosud nevydaným) berní ruly z roku 1654 doplněný (tam, kde se nedochovaly) o soupis poddaných z roku 1651. Rejstřík. Sv. 1. A-L / sestavili Václav Červený, Jarmila Červená - Vyd. 1. - Praha : Libri, 2003. - xxxvi, 1047 s. ; 31 cm - soubor

Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží : zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy. : metodická příručka Českého svazu ochránců přírody. / Jan Kutý - Vyd. 4., rozš. a dopl. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR : Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, 2002. - 160 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - Junák - svaz skautů a skautek ČR ; brož.

Cenové předpisy : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží s regulovanými cenami. : podle stavu k 1.4.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 96 s. ; 24 cm - brož.

Cestovní kanceláře a daně : zákony související s daňovou problematikou v podnikání cestovních kanceláří, agentur a v mezinárodní přepravě. / Jan Rambousek - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003. - 111 s. ; 21 cm - brož

Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem 2003 / Eva Hofmannová - 7., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 131 s. ; 21 cm - brož.


Civilní judikatura : výběr aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky. : [judikáty týkající se občanského soudního řádu, občanského zákoníku]. / uspořádal Pavel Vrcha - Praha : Linde, 2003. - 1084 s. ; 21 cm - váz.


Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví : výklad a řešené příklady. / Petr Beránek - 2. rozš. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 166 s. ; 21 cm - brož.

Co vám stojí na cestě k bohatství / Alexander Svijaš ; [překlad Iva Rytichová]. - Vyd. 1. - Olomouc : Poznání, 2001. - 223 s. ; 20 cm - brož.

Conference of Foreign Ministers : 28-29 May 2001 [the Černín Palace Prague, Czech Republic. / edited by Barbara Day] - Prague : Prague Society for International Cooperation, 2002. - 247 s. : barev. il., portréty ; 23 cm - váz.

Česká firma v Evropské unii : hrozba či sankce, zisk či ztráta. : informace , názory a postřehy České podnikatelské reprezentace v Bruselu na pomoc podnikatelům připravujícím se na vstup ČR do Evropské unie. / Václav Šmejkal, Blanka Jakubcová, Michal Nekvasil - Praha : Hospodářská komora ČR : Svaz průmyslu a dopravy ČR : Agentura pro rozvoj podnikání ČR, 2003. - 19 s. ; 21 cm - brož.

České právo životního prostředí / Milan Damohorský - 1. vyd. - V Praze : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2003. - 194 s. ; 21 cm - brož.

Daň z přidané hodnoty : zákony, vyhlášky, pokyny MF. : podle stavu k 1.5.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 159 s. ; 24 cm - brož.

Daně 2003 a předpisy související : zákon o daních z příjmu, o rezervách, .... - Olomouc : ANAG, 2003. - 590 s. ; 21 cm - brož.

Dějiny evropského kontinentálního práva / [Karolina Adamová ... et al. - kolektiv autorů Právnické fakulty UK] - Praha : Linde, 2003. - 809 s. ; 21 cm - váz.

Der Zweck der Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV) / Harald Bramigk - , 2003. - 242 s. ; 21 cm - Brož.

Deset let Ústavy České republiky : východiska, stav, perspektivy. : sborník příspěvků. / uspořádal Jan Kysela - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 423 s. ; 21 cm - váz.

Devizové předpisy : podle stavu k 10.4.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 64 s. : formuláře ; 24 cm - brož.

Die Prospekthaftung qua Gesellschafterstellung in der Initiatoren-GmbH - eine Kritik anhand zivil- und gesellschaftsrechtlicher Grundprinzipien / Stefan Zweigle - , 2003. - xv, 299 s. ; 21 cm - Brož.


Die Übertragung von Versorgungsverbindlichkeiten aus Direktzusagen vom Arbeitgeber auf Dritte und § 4 Abs. 1 BetrAVG - Dogmatische Untersuchung ausgewählter Probleme / Michael Reindl - , 2003. - xxi, 333 s. ; 21 cm - Brož.

Dimenze ochrany lidských práv v EU / Naděžda Šišková - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003. - 226 s. ; 21 cm - brož.

Dodatek k seznamu norem elektro platných k 1.2.2002 : (změny od 1.1.2002 do 1.2.2003). / Michal Kříž a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 2003. - 61 s. ; 21 cm - brož.

Ekonomická a účetní agenda podnikatele / Jana Pilátová, Tomáš Pilát - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 136 s. : formuláře ; 23 cm - brož.

Ekonomická teorie obranné průmyslové základny / Miroslav Krč, Vladimír Šefčík - Brno : Vojenská akademie, 2002. - 239 s. ; 21 cm - brož.

Epos o Gilgamešovi / z akkadských, sumerských a chetitských originálů přeložili a úvodními studiemi opatřili Jiří Prosecký, Blahoslav Hruška a Marek Rychtařík ; ilustrace inspirované mezopotamskými artefakty nakreslila Jana Jiroušková. - Praha : Lidové noviny, 2003. - 410 s. : il., mapa ; 21 cm - váz.

Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí / Richard A. Chapman (ed.) ; přeložila Olga Vidláková. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. - 263 s. ; 21 cm - brož.

Evropská krize 1938 : pět projevů. / Eduard Beneš - 1. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2003. - 41 s. : il., faksim. ; 20 cm - brož.

Finanční právo / Milan Bakeš a kolektiv - 3., aktualiz. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xxix, 721 s. - váz.

Forenzní psychologie : vybraná témata. / Jan Nevřala - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. - 84 s. ; 30 cm - brož.

Hajduci : (1591-1699). / László Nagy ; [přeložila Jiřina Salaquardová]. - Vyd. 1. - V Brně : Masarykova univerzita, 2002. - 235 s. : il., mapy, portréty ; 25 cm - brož.

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěšných prací účastníky : průběžná zpráva z 2. etapy pilotního výzkumného projektu. / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Brno : VÚPSV, 2002. - 62 s., [45] s. příl. : il. ; 30 cm - Brož.


Hodnocení veřejných stavebních zakázek / Anna Kadlčáková - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 79 s. ; 21 cm - brož.

Holocaust: --a Bůh tehdy mlčel : tři osudy a jeden proces: pohled do zákulisí nacistických vyhlazovacích záměrů. / Roman Cílek - Český Těšín : Agave, 2003. - 239 s., [48] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Implementace : institucionální hledisko analýzy veřejných programů. / Jiří Winkler - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 160 s. : il. ; 25 cm - brož.

Investiční majetek ve vazbě na zákony o daních z příjmů a DPH / Helena Kelblová, Václav Benda - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 325 s. ; 22 cm - váz.

IUS Romanum : sborník příspěvků ze IV. konference právních romanistů ČR a SR na téma Diskriminace v římském právu konané 2. a 3.11.2001 v Olomouci. / sestavila Kamila Bubelová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 104 s. ; 21 cm - brož.

Jak ochránit předškolní dítě před sexuálním zneužitím : (pracovní materiály k seminářům). / Jiřina Dolanská - Vyd. 1. - Praha : Elektra, 2002. - 49 s. ; 30 cm - brož.

Jak získáte od starosty to, co potřebujete : praktický průvodce občana při jednání s radnicí. : zákon o obcích, stavební zákon, zákon o svobodném přístupu k informacím. / Hynek Fajmon - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 186 s. : il. ; 24 cm - brož.

Jan Masaryk : osobní vzpomínky. / Robert Hamilton Bruce Lockhart ; [překlad Petr Honzík]. - Krnov : Vladimír Kořínek, 2003. - 90 s., 24 s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Kaddiš za nenarozené dítě / Imre Kertész ; [z maďarského originálu přeložila Dana Gálová]. - Vyd. 2., V nakladatelství Academia 1. - Praha : Academia, 2003. - 154 s. ; 21 cm - váz.

Kniha procesních vzorů ve věcech obchodního práva / Olga Římalová a kolektiv - 2. vyd. - V Praze : C.H. Beck, 2003. - 572 s. ; 24 cm + 1 disketa. - váz.

Konkurs a vyrovnání : podle stavu k 1.4.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 240 s. : il. - brož.

Konkurz a vyrovnání / Ilona Schelleová, Vladislav Větrovec, Jiří Berka a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 625 s. ; 21 cm - brož.


Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Domu na půl cesty : zpráva z druhé fáze výzkumu. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Brno : VÚPSV, 2002. - 41, v s. ; 30 cm - Brož.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Pečovatelské služby : zpráva z druhé fáze výzkumu. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Brno : VÚPSV, 2002. - 42, v s. ; 30 cm - Brož.

Latinsko-český slovník právnický / J. Vedral - Praha : JTP, 2002. - 48 s. ; 22 cm - brož.

Mata Hari / Rudolf Ströbinger - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 2003. - 123 s., [8] s. obr. příl. ; 24 cm - váz.

Mediace : způsob řešení mezilidských konfliktů. / Lenka Holá - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 190 s. : il. ; 23 cm - brož.

Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditačního orgánu České republiky : MPA 30-02-03. : návaznost měření. / [text zpracoval Český institut pro akreditaci] - Praha : Český normalizační institut, 2003. - 6 s. ; 30 cm + 3 příl.. - brož.

Metodický návod pro prevenci, evidenci, šetření a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání / zpracoval Zdeněk Vačkář - Praha : SOVAK, 2002. - 28 s., [10] s. příl. ; 21 cm - brož.

Místní poplatky v praxi / Zdena Jirásková, Alena Šneberková - 2. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 178 s. - brož.

Mládež a delikvence : [možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže]. / Oldřich Matoušek, Andrea Kroftová - Vyd. 2., aktualiz. - Praha : Portál, 2003. - 344 s. - brož.

Moravské a slezské urbáře po 1372/před 1407-1771 (1849) : katalog. / Jan Řezníček - 1. vyd. - Praha : Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR, 2002. - 588 s. ; 25 cm - váz.

Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita / Jan Chmelík a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 201 s., [4] s. barev. obr. příl. ; 24 cm - brož.


Myslivost v testech / Koloman Ferjentsik - Písek : Matice lesnická, 2000. - 263 s. - brož.


Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR / Jiří Kocourek, Ladislav Trylč - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 655 s. : formuláře ; 22 cm - váz.

Mzdové účetnictví 2003 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal a kolektiv - 6. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 354 s. : il. ; 23 cm - brož.

Nařízení vlády č. 104/2003 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002 : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2003. - 88 s. ; 22 cm - brož.

Německé tanky na východní frontě : generál Erhard Raus a jeho tankové divize v Rusku, 1941-1945. / editoval Peter G. Tsouras ; [z anglického originálu přeložil Jan Kozák]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003. - 334 s., [16] s. obr. příl. : mapy ; 22 cm - váz.

Německé účetní právo v české praxi / Michal Vaněk - Praha : Linde, 2003. - 86 s. ; 24 cm - brož.

Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění : komentář a příklady. / Tomáš Hejkal ... [et al.] - 2. vyd. aktualiz. k 1.1.2002 - Praha : Polygon, 2002. - 358 s. ; 22 cm - váz.

Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění : komentář a příklady. / Tomáš Hejkal ... [et al.] - 3. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2003. - 348 s. ; 22 cm - váz.

Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění : komentář. / Tomáš Hejkal ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 287 s. ; 22 cm - váz.

Network centric warfare: Developing and leveraging information superiority / David S. Alberts, John J. Garstka, Frederick P. Stein - 2nd ed. (rev.). - Washington : Command and Control Research Program, 1999. - xiv, 284 s. : il. ; 23 cm - brož.

Neziskové organizace : vznik, účetnictví, daně. / Růžena Růžičková - 5., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 159 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nová kariéra - profesionální voják / [odpovědní redaktoři Jaroslav Roušar a Hana Košťálová] - Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2003. - 48 s. : barev. il., portréty ; 30 cm - brož.


O české státnosti : úvahy a polemiky. 1. Český stát a Němci / Václav Pavlíček - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 413 s. ; 22 cm - brož.


O české státnosti : úvahy a polemiky. 2. O právech, svobodách a demokracii / Václav Pavlíček - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 285 s. ; 22 cm - brož.

Obce (města) a výdaje na sociální a zdravotní služby v r. 2001 : studie zpracovaná v rámci projektu Vybrané sociálně ekonomické otázky poskytování sociálních a zdravotních služeb. / Ladislav Průša - Praha : Výzkumnný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 18, v s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Obce, kraje, hl. m. Praha : podle stavu k 16.4.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 365 s. : il. ; 24 cm - brož.

Občanský zákoník : komentář. : podle stavu k 1.3.2003. / Milan Holub a kolektiv autorů - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2003-. - 2 sv. ; 22 cm - váz.

Obchodněprávní smlouvy / Karel Marek - 4., aktualiz. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 316 s. ; 21 cm - brož.

Obchodní zákoník a související předpisy : podle stavu k 10.4.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 224 s. ; 24 cm - brož.

Obchodník se strachem / Aleš Pivoda - 1. vyd. - Praha : PRAGOLINE, 2003. - 157 s., [9] s. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Odchylky v nemocenském pojištění : pro některé skupiny pracovníků. / Magdalena Šváchová - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 79 s. ; 21 cm - brož.

Opravné prostředky v sociálním zabezpečení v České republice / Jiří Veselý ... [et al.] - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 71, 19, vi s. : il. ; 30 cm - Brož.

Organizace přípravy a realizace koncepce státu v přípravě krizového managmentu a ochraně obyvatelstva na úrovni region, okres, obec : Brno, 13. září 2002. : 1. workshop odborných pracovníků. : sborník přednášek. / editor Ivan Mašek - Vyd. 1. - Brno : Vutium, 2002. - 64 s. ; 21 cm - brož.

Osobní údaje a jejich ochrana : knížka pro praxi. / Miroslava Matoušová, Ladislav Hejlík - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003. - 415 s. : il. ; 21 cm - brož.

Parties in the parliament. Why, when and how do parties act in unity? : Parliamentary Party Groups in the Chamber of Deputies in the years 1998-2002. / Lukáš Linek, Petra Rakušanová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 73 s. : il. ; 30 cm - brož.


PATLIB 2002 : diversification of products and services. : proceedings. : May 22-24, 2002; Giardini Naxos, Sicily, Italy. - [Roma : European Patent Office, 2002]. - 411 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - Brož.

Pátrací a policejní akce / Libor Kovárník - 2. rozš. vyd. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2002. - 149 s. : il. ; 30 cm - brož.

Personal effectiveness in crisis / Miloš Drdla, Karel Rais - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 78 s. ; 21 cm - brož.

Plachetnice : učební texty pro plaveckou způsobilost VMP-P. / Pavel Kocfelda, Jan Satrapa - 1. vyd. - Praha : REKO, 2003. - 58 s. : il. ; 30 cm - brož.

Pohledávky : vzory smluv a podání. / Dagmar Bařinová, Iveta Vozňáková - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 128 s. ; 21 cm - brož.

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění : [2000-2001. / zpracoval odbor sociálního pojištění MPSV] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 90 s. : il. ; 21 cm - brož.

Pokladna : její organizace a vedení. / Jana Pilátová, Tomáš Pilát - 2. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 111 s. ; 21 cm - brož.

Pokyny 2003 : výběr prováděcích předpisů z Finančních zpravodajů od roku 1993. : smlouvy o zamezení dvojího zdanění. - Český Těšín : Poradce, 2003. - 640 s. ; 22 cm - Brož.

Policajti v roli obviněných : kdo měl zájem dostat je za mříže?. / Olga Vondráková - Vyd. 1. - Olomouc : Ovana, 2000. - 89 s. ; 19 cm - brož.

Politický systém České republiky : historie a současnost. / Karel Vodička, Ladislav Cabada - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 351 s. : il. ; 24 cm - váz.

Poruchy a rekonstrukce staveb / Milan Vlček ... [et al.] - 2. dopl. a opr. vyd. - Brno : ERA group, 2003. - vi, 222 s. : il. ; 23 cm - brož.

Poválečná justice a národní podoby antisemitismu : postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 a v některých zemích střední Evropy. : (sborník příspěvků). / [edičně připravil Mečislav Borák] - Vyd. 1. - PrahaOpava : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002. - 396 s. ; 21 cm - brož.


Pracovněprávní předpisy : podle stavu k 4.4.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 400 s. ; 24 cm - brož.

Praktický průvodce vnitřními směrnicemi pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu / Josef Podhorský, Jaroslava Svobodová - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 207 s. ; 21 cm - brož.

Právnické osoby a jejich typologie / Jan Hurdík - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xi, 107 s. ; 23 cm - brož.

Právo I : finanční právo. / Hana Vejvodová - Vyd. 8. přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 80 s. ; 21 cm - brož.

Právo v ČR a SR na prahu EU : sborník příspěvků z mezinárodního, odborného semináře. : Brno, 27.11.2002. / [Jiřina Bartůšková ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Ústav práva, 2002. - 105 s. ; 30 cm - brož.

Prevence kriminality : sborník prací studentů magisterského studia k 10. výročí Policejní akademie České republiky. / uspořádala Ivana Zoubková - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 187 s. ; 21 cm - brož.

Privatizace domů a prodej bytů podle zákona o vlastnictví bytů ve znění zákona č. 451/2001 Sb. a vzory potřebných písemností / Milan Horák, Helena Nováková - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 270 s. ; 21 cm - brož.

Problémy konkursního řízení a jejich řešení : podle právního stavu k 1.3.2003. / Roman Kozel - 2. rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 471 s. ; 21 cm - brož.

Průvodce úředníka správním řízením se vzory procesních postupů správních úřadů / Radek Ondruš a kolektiv - 3. aktualiz. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 523 s. ; 21 cm - brož.

Průvodce územní samosprávou : po 1.1.2003. / Zdeněk Koudelka - Praha : Linde, 2003. - 237 s. ; 21 cm - brož.


Prywatyzacja i zysk? : przedsiebiorcy a gospodarka instytucjonalna w Mezopotamii od 3. do 1. tysiaclecia przed Chr.. / Michael Jursa - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2002. - 137 s. ; 20 cm - brož.


Přeprava nákladu v silniční nákladní dopravě / [Petr Ptáček, Aleš Kaplánek] - Brno : CERM, 2002. - 111 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - brož.

Příjemci dávek sociální péče z titulu sociální potřebnosti: jejich počty, struktura, příjmy (evidence z dat sociálních referátů) : dílčí zpráva v rámci projektu "Monitorování chudoby". / Robert Trbola, Tomáš Sirovátka - Brno : VÚPSV, 2002. - 55, v s. ; 30 cm - Brož.

Příručka pro posudkovou službu sociálního zabezpečení / [Jarmila Lamková ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 335 s. ; 21 cm - brož.

Rachot v oblacích : britští piloti v leteckých bitvách 1914-1918. / Nigel Steel, Peter Hart ; [z anglického originálu přeložili Milan Dvořák a Nataša Patočková]. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2003. - 286 s., [16] s. obr. příl. : mapka ; 24 cm - Beta - Pavel Dobrovský ; váz

Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu : židovská problematika a antiseminismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. : (sborník příspěvků). / [edičně připravil Mečislav Borák] - Vyd. 1. - PrahaOpava : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002. - 198 s. ; 21 cm - brož.

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2002 / Petr Pelech - 7. dopl. a aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 159 s. ; 21 cm - brož.

Rozbor neinvestičních výdajů v rezidenčních zařízeních v r. 2001 : studie zpracovaná v rámci projektu Vybrané sociálně ekonomické otázky poskytování sociálních a zdravotních služeb. / Ladislav Průša - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 16, v s. ; 30 cm - brož.

Řízení rizik / Vladimír Smejkal, Karel Rais - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 270 s. : il. ; 23 cm - váz.

Sborník politologický 4. Média a demokracie / [editor Aleš Lisa] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, 2002. - 98 s. : il. ; 30 cm - brož.

Seminar der Beratungsfachkräfte der Grenzarbeitsämter in der ČR und BRD : 8.-10. April 2002, Klenčí pod Čerchovem. : Tagungsband. - 1. Aufl. - Prag : Nationaler Bildungsfond - Nationales Berufsberatungszentrum, 2002. - 72 s. : il. ; 21 cm - brož.

Seminář poradenských pracovníků příhraničních úřadů práce v ČR a SRN : 8.-10. duben 2002, Klenčí pod Čerchovem. : sborník příspěvků. - 1. vyd. - Praha : Národní vzdělávací fond, Národní informační středisko pro poradenství, 2002. - 64 s. : il. ; 21 cm - brož.


Služební zákon č. 218/2002 Sb. - upozornění - Český Těšín : Poradce, 2003. - 96 s. ; 21 cm - brož.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - Český Těšín : Poradce, 2003. - 40 s. ; 22 cm - brož.

Smluvní vzory pro každého : [39 vzorů smluv]. / Václav Sluka - Vyd. 1. - Praha : ASPI Publishing, 2003. - 163 s. ; 30 cm - brož.

Sociální zabezpečení : podle stavu k 17.3.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 448 s. ; 24 cm - brož.

Soubor ČSN - TPG - TDG 4. Použití plastů k rozvodům plynu - 1. vyd. - Praha : GAS : ČSNI, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. ; 24 cm - soubor

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001-. - 6 sv. ; 25 cm - sv. 15 ; brož.

Soubory ČSN - TPG - TDG 10. Technické plyny. Vlastnosti, užití - 1. vyd. - Praha : GAS : ČSNI, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. ; 24 cm - soubor

Soubory ČSN - TPG - TDG 16. Měření v plynárenství. Plynoměry - 1. vyd. - Praha : GAS : ČSNI, 2002. - 1 sv. (různé stránkování). : il., tab. ; 24 cm - soubor

Soubory ČSN - TPG - TDG 2. Plynárenská zařízení. (Plynovody a přípojky) - 1. vyd. - [Praha : GAS : ČSNI, 1999]. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. ; 24 cm - soubor

Soubory ČSN - TPG - TDG 2. 1. aktualizace. Plynárenská zařízení. (Plynovody a přípojky) - 1. vyd. - Praha : GAS : ČSNI, 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. ; 24 cm - soubor

Soubory ČSN - TPG - TDG 3. Odběrná plynová zařízení. (Regulační stanice, rozvody) - [Praha : GAS : ČSNI, 1999]. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. ; 24 cm - soubor

Soubory ČSN - TPG - TDG 3. 1. aktualizace. Odběrná plynová zařízení - Praha : GAS : ČSNI, 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. ; 24 cm - soubor

Soubory ČSN - TPG - TDG 5. Hořáky, kotle, kotelny. Provoz plynových zařízení - 1. vyd. - [Praha : GAS : ČSNI, 1999]. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. ; 24 cm - soubor


Soubory ČSN - TPG - TDG 5. 1. aktualizace. Hořáky, kotle - 1. vyd. - Praha : GAS : ČSNI, 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. ; 24 cm - soubor

Soubory ČSN - TPG - TDG 7. Odtahy spalin - 1. vyd. - Praha : GAS : ČSNI, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. ; 24 cm - soubor

Soubory ČSN - TPG - TDG 8. Zásobování LPG - 1. vyd. - [Praha : GAS : ČSNI, 1999]. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. ; 24 cm - soubor

Soubory ČSN - TPG - TDG 8. 1. aktualizace. Zásobování LPG - 1. vyd. - Praha : GAS : ČSNI, 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). : il., tab. ; 24 cm - soubor

Souhrnný rejstřík ke Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních : 1986-2001 (s přílohou k ročníku 2002). / [sestavil a redigoval Milan Pokorný] - Praha : Linde, 2003. - 506 s. ; 21 cm - brož.

Společenství vlastníků jednotek dle právní úpravy k 1.1.2003 : publikace se zabývá účetními postupy, daňovou problematikou, majetkem, právními aspekty vzniku právnické osoby. : [obsahuje Vyhlášku ministerstva financí č. 504/2002 Sb., Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek (nařízení vlády č. 322/2000 Sb.)]. / Marta Neplechová - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2003. - 115 s. ; 22 cm - brož.

Správní řád : komentář. / Radek Ondruš a kolektiv - Praha : Linde, 2003. - 683 s. ; 22 cm - váz.

Stalingrad 1942-1943 : pekelný kotel. / Stephen Walsh ; [z anglického originálu přeložil Pavel Dan]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003. - 177 s. : il., portréty ; 30 cm - váz.

Starosta a občané : jak zvýšit životní úroveň obce. : jak získat peníze. : jak mít spokojené občany. / [editoři] Lenka Pokorná, Marek Fujdiak - Praha : Josef Raabe, 2002- . - 3 sv. ; 23 cm - soubor ; volné listy

Státní sociální podpora / Naděžda Břeská, Eva Burdová, Lucie Vránová - 8. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 215 s. ; 21 cm - brož.


Stavební zákon v teorii a praxi : úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy. : podle stavu k 1.3.2003. / Jiří Doležal, Jan Mareček, Oldřich Vobořil - 9. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 1010 s. ; 21 cm - váz.


Stavební, autorský a technický dozor investora : praktický výklad obsahu a rozsahu stavebního, autorského a technického dozoru pro všechny etapy výstavby, včetně postupů, vzorů a předpisů. : praktická příručka. / Josef Ladra ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003-. - 1 sv. ; 31 cm - soubor

StB + justice : nástroje třídního boje v akci Babice. / Adolf Rázek - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002. - 295 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 30 cm - brož.

Škola a právo 13. aktualizace. / Jiří Valenta ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Škola pro všechny, aneb, Integrace je když-- / [Jan Michalík] - Vsetín : ZŠ Integra, 2002. - 56 s. : il. ; 22 cm - brož.

Školská legislativa : dokumety. / Jan Michalík - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2003. - 295 s. ; 30 cm - brož.

Tajné území 51/S4 / Andreas von Rétyi - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2003. - 276 s. ; 20 cm - váz.

Technologie komerční bezpečnosti I / Vladimír Laucký - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, 2003. - 64 s. : il. ; 30 cm - brož.

The making of a drug-free America : programs that work. / Mathea Falco - 1st ed. - New York : Times Books, 1992. - xi, 254 s. : mapy, plány ; 24 cm + 2 příl. - váz.

Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika / editoři Tomáš Sirovátka, Petr Mareš - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2003. - 272 s. : il. ; 25 cm - brož.

Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí : (vyšší účetnictví). / Hana Vomáčková - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 359 s. ; 22 cm - váz.

Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z / Marta Neplechová - Olomouc : ANAG, 2003. - 206 s. ; 21 cm - brož.


Účtová osnova a postupy účtování pro nevýdělečné organizace, ve znění vyhlášky č. 504/2002 Sb. : politické strany a politická hnutí, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti a jimi zřizované právnické osoby, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, veřejné vysoké školy, honební společenstva, společenství vlastníků jednotek, ostatní nevládní organizace. / Blažena Petrlíková - Olomouc : ANAG, 2003. - 223 s. ; 21 cm - brož.


Uranový gulag : jáchymovské peklo. / Zdeněk F. Šedivý - Vyd. 1. - Brno : MOBA, c2003. - 223 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Úřední oceňování majetku 2003 : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.. : vyhláška ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (účinnost od 1.1.2003). : komentář: oceňování nemovitostí, oceňování věcí movitých. / Albert Bradáč, Pavel Krejčíř, Alena Hallerová - Brno : CERM, 2003. - 286 s. ; 30 cm - brož.

Vládne u nás mafie?, aneb, Zločinci unikají trestu / Olga Vondráková - Vyd. 1. - Olomouc : Olga Vondráková, 2002. - 63 s. ; 19 cm - brož.

Vnitropodnikové směrnice 2003 : praktický průvodce nejdůležitějšími vnitropodnikovými směrnicemi. / Vladimír Hruška - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Bilance, 2003. - 379 s. ; 21 cm - brož.

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví / František Louša - 2. přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 108 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Vojna do kapsy, aneb, Průvodce vojenskou službou / [Petr Majer] - 9. dopl. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - 144 s. : il., portréty ; 17 cm - brož.

Všechno o psech : 1000 + 1 rada. / Helena Kholová ; ilustrace Ivan Zpěvák. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2002. - 272 s. : il. ; 25 cm - váz.

Vůdce malého plavidla : učební texty pro zkoušku plavecké způsobilosti VMP - vnitrozemská plavba. / Pavel Kocfelda - 1. vyd. - Praha : REKO, 2003. - 40 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vybrané kapitoly z kriminologie / Václav Bouřa - Vyd. 1. - V Ostravě : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. - 108 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vyhláška č. 6/2003 Sb., o hygienických limitech - Český Těšín : Poradce, 2003. - 40 s. ; 22 cm - brož.


Výkladový slovník penologie / Vladimír Mařádek - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. - 142 s. ; 30 cm - brož.


Vzory hodnocení rizik pro výběr, poskytování a používání OOPP / Karel Novotný - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2003. - 139 s. ; 30 cm - Brož.

Vzory listin o nemovitostech : komentované vzory s disketou. / Eva Barešová, Petr Baudyš - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - 364 s. ; 23 cm + 1 disketa. - váz.

Vzory smluv a právních podání - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]- . - 3 sv. ; 21 cm - sv. Aktual. 12 ; volné listy

Záhady pro detektivy začátečníky / Luděk Brožek - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 125 s. : il. ; 21 cm - brož.

Záchrana rukojmích : přehled zbraní a taktik. / Leroy Thompson ; [z anglického originálu přeložil Ondřej Duha]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 208 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Základy kriminalistiky / Jan Hejda a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 148 s. ; 30 cm - brož.

Základy správního práva pro ekonomy / Stanislav Kadečka, Radek Ondruš, Petr Průcha - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2003. - 220 s. ; 30 cm -

Základy trestního práva / Jan Hejda a kolektiv - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2003. - 147 s. ; 30 cm - brož.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - upozornění - Český Těšín : Poradce, 2003. - 40 s. : formuláře ; 22 cm - brož.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - upozornění - Český Těšín : Poradce, 2003. - 56 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o obalech včetně prováděcích předpisů s komentářem / Dana Římanová - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 107 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zákon o obcích : (obecní zřízení) včetně prováděcích předpisů s komentářem. / Eva Matrasová, Václav Šlauf - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 235 s. ; 22 cm - váz.

Zákon o odpadech s komentářemvčetně prováděcích předpisů s komentářem / Dana Římanová - 3. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 474 s. ; 22 cm - váz.


Zákon o ochraně ovzduší včetně prováděcích předpisů s komentářem / Dana Římanová - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2003. - 632 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem a vyhláškou : podle stavu k 20.2.2003. / Pavel Fastr - 6. aktualiz. a dopl. vyd. po novelizacích obou předpisů - Praha : Linde, 2003. - 217 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy prováděcí a souvisící s komentářem : podle právního stavu k 1.2.2003. / Milan Leitner, Vladimír Lukášek, Zdeněk Kopecký - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 505 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - brož.

Zákoník práce a související právní předpisy s komentářem 2003 / Jaroslav Jakubka ... [et al.] - 3., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 774 s. ; 22 cm - váz.

Zaměstnávání občanů se ZPS, důchodců, cizinců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen a dalších kategorií / Zdeňka Leiblová ... [et al.] - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 231 s. ; 21 cm - brož.

Zbrojní průkaz : vše, co potřebujete znát ke zkoušce odborné způsobilosti. / Jiří Záruba, Miroslav Krč - Praha : Linde, 2003. - 273 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zdaňování mezd a platů / Katarína Dobešová - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 401 s. ; 22 cm - váz.

Zdaňování mezd a platů / Katarína Dobešová - 2. přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Polygon, 2003. - 470 s. : il. ; 22 cm - váz.

Zdravotnické právo v ošetřovatelské praxi I / Lubomír Vondráček, Miloslav Ludvík - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2003. - 74 s. ; 21 cm - brož.

Zrušení a zánik společnosti : (průvodce zánikem společnosti). / František Peštuka - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2003. - 227 s. : formuláře ; 21 cm - brož.

Živnostenský zákon a předpisy souvisící : poznámkové vydání se vzory. : podle právního stavu k 1.1.2003. / Eva Horzinková, Alexej Kohout - 9., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 477 s. ; 21 cm - brož.

Živnostenský zákon s komentářem a vzory podání / Věra Babšická - 6. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 335 s. ; 21 cm - váz.


5. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : Brno, 12.-13.2.2003. : sborník. Díl 12. Soudní inženýrství / [redakční rada Dita Baničová ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2003. - 230 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.

--a neuniknout budoucímu věku : život a doba Karla Velikého. / Einhardus ; překlad a úvod o době Karla Velikého Petr Daniš. - 1. vyd. - Praha : Set Out, 1999. - 103 s. : il. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist