Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (leden-únor) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za leden-únor 2003

Ab amicis oblatum : Josefu Vařekovi k 75. narozeninám. / Jiří Woitsch, František Bahenský - 1. vyd. - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 146 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Ahoj mami, ahoj tati / Vicki Lansky ; [z anglického originálu přeložila Kateřina Orlová]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2000. - 207 s. : il. ; 21 cm - váz.

Aktuelle Trends im europäischen Bildungswesen : Studientexte zur "Vergleichende Erziehungswissenschaft". : authentisch, aktuell, zweisprachig - mit Anregungen zur individuellen Weiterbearbeitung der Thematik in Master's Lehrgängen. / Renate Seebauer (Hrsg.) - Brno : Paido, 2002. - 151 s. ; 30 cm - brož.

Almanach PEF ČZU : 1952-2002. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 76, [84] s. : il. ; 21 cm - brož.

Almanach Základní školy Úpice-Lány vydaný k 70. výročí otevření budovy školy / Martin Skutil, Jan Balcar, Dana Teichmanová - 1. vyd. - Hradec Králové : M & V, 2002. - 149 s. : il., portréty, noty ; 16 x 24 cm + 1 příl.. - brož.

Anesteziologické principy v grafech a diagramech a jejich interpretace / Sylva Dolenska ; [překladatel Hynek Říha]. - 1. české vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 192 s. : il. ; 23 cm - brož.

Angličtina v gastronomii : příručka odborných výrazů a textů. / Eva Svobodová - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2002. - 143 s. : il. ; 30 cm - brož.

Anglie je za vodou / Petr Svoreň - Vyd. 1. - Chomutov : Milenium Publishing, 2002. - 492 s. ; 21 cm - váz.

Annual report : Masaryk University in Brno. 2001. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 2001. - 126 s. : il., tab. - brož.

Antropologické symposium : Nečtiny, 30.6.-1.7.2000. - Plzeň : Západočeská univerzita, [2000]. - 179 s. - brož.


Assessing for success : 10 modules concerning "Greater success and improved academic performance in current areas of school development" and "Improved academic performance and assessment in defined areas" with complementary "Definitions of 20 frequently used terms" and "Joint bibliography of volumes I & II". / Renate Seebauer, Zdeněk Helus, Emmanuel Koliadis (ed.) - Brno : Paido, 2002. - 211 s. : il. ; 24 cm - brož.


Babiččiny hádanky : učební pomůcka. / [sestavil E.N. Leonovič] ; podle ruského originálu Hádanky babičky Fedory přeložila a připravila Jindra Lírová. - 1. české vyd. - Praha : Alfa-Omega, 2002. - 61 s. : il. ; 15 cm - brož.

Barvy a styl pro ženy a muže / Rainer Wälde ; [z německého originálu přeložila Milada Burianová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 128 s. : barev. il. - váz.

Betlémy v Ústí nad Orlicí / [J. Štantejský ; úvodní text Marie Špačková]. - Ústí nad Orlicí : Městské muzeum, 1991. - [8] s., [6] barev. pohlednic v obalu 15 x 11 cm ; 15 cm - Volné listy v obálce

Betlémy : české a moravské lidové betlémy a jejich tvůrci. / Jiřina Hánová, František Valenta - Vyd. 1. - Praha : Lika Klub, 2002. - 167 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Bing! : papoušek počtář. / [překlad Štěpánka Burzová] - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [32] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Bing! : pirátův poklad. / [překlad Štěpánka Burzová] - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [32] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Bing! : tučňák Toník. / [překlad Štěpánka Burzová] - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [32] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Bing! : žirafa Žofka. : zábavné úkoly pro malé školáky. / [přeložila Štěpánka Burzová] - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [32] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Breaking the vicious circle : lessons learned from experience in social inclusion of Roma communities through participation. / [editor Andrey Ivanov] - Sofia : Creating Effective Grassroots Alternatives : Spolu International Foundation, 2000. - 100 s. : il. - brož.

Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi. / Jaroslava Vašutová - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 51 s. - brož.


CERME 2 : European Research in Mathematics Education II. : Mariánské Lázně, February 24-27, 2001. Part 1. Proceedings / edited by Jarmila Novotná - Prague : Charles University, 2002. - 336 s. : il. - brož.


CERME 2 : European Research in Mathematics Education II. : Mariánské Lázně, February 24-27, 2001. Part 2. Working group 4 / group leaders Götz Krummheuer, Gérard Sensevy ; editor Jarmila Novotná. - Prague : Charles University, 2002. - s. 339-607 : il. - brož.

Chaos totalos : správa z geta. / Ingrid Antalová - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2002. - 187 s. ; 17 cm - brož.

Chytré pastelky : zelená knížka. / [překlad Štěpánka Burzová] - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [66] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Chytré pastelky : žlutá knížka. / [překlad Štěpánka Burzová] - České vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - [66] s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Česká národopisná bibliografie 1992. / [sestavila] Judita Hrdá - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. - 346 s. - brož.

Česká národopisná bibliografie 1993. / [sestavila] Judita Hrdá - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 286 s. - brož.

Česká národopisná bibliografie 1994. / [sestavila] Judita Hrdá - Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 401 s. - brož.

Člověk-dějiny-hodnoty jako filozofický, historický, sociálně politický a výchovný problém : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 7.-8. března 2002.... / editoři Jelena Petrucijová, Jaromír Feber - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 363 s. ; 21 cm - brož.

Čtení neslyšících / Eva Souralová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 74 s. : il. - brož.

Dějiny pravěku a starověku / Jan Souček - 4. vyd. - Praha : SPL - Práce : Albra, 2002. - 184 s. : il. (větš. barev.), mapy ; 29 cm - SPL - Práce ; brož

Diagnostika : pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. / Vladimír Hrabal, st., Vladimír Hrabal, ml. - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 199 s. : il. ; 21 cm - brož.

Didaktika matematiky / B. Růžičková 1. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 120 s. : il. ; 29 cm - brož.


Druga konspiracja niepodleglosciowa : tajne organizacje mlodziezy szkolnej Lublina i Lubelszczyzny w latach 1945-1956. / opracowal Jan Ziólek przy wspóludziale Anny Gronek i Malgorzaty Walczak - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - 312 s. - brož.

Duchovní odkaz Jana Amose Komenského - Praha : Mezinárodní škola Zlatého Růžového Kříže "Lectorium Rosicrucianum", 2002. - 78 s. : il. - brož.

Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu : sborník referátů ze 4. mezinárodního vědeckého semináře. : Olomouc 9.-10.5.2002. / [uspořadatel Dušan Tomajko] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 406 s. : il. ; 21 cm - brož.

Environmentální výchova na ZŠ a SŠ - teoretický základ, praktická aplikace : akreditovaný kurz pro učitele základních a středních škol pořádaný v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. / editoři Václav Ziegler, Eva Lišková - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 160 s. - brož.

Eukleidovy základy, jejich vydání a překlady / Martina Bečvářová - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2002. - 297 s. : il. ; 24 cm - brož.

Evropské jazykové portfolio : pro žáky do 11 let v České republice. / [Sylva Nováková ... et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2002. - 22 s. : il. ; 31 cm - brož.

Faculty calendar : Masaryk University Brno. : Faculty of Medicine. : general medicine, stomatology. 2002-2003. / [programme edited by Eva Táborská ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masaryk University, 2002. - 83 s. : tab. - brož.

Faleristické novinky slovenského vězeňství roku 2001 a také něco navíc / Josef Nejedlý - Hradec Králové : Česká numismatická společnost, 2002. - 14 s. : il. - Brož.

Formální úprava seminárních a diplomových prací : příručka pro studenty DIFA JAMU. / Blanka Chládková - Vyd. 1. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2002. - 18, [10] s. ; 29 cm - brož.

Gramotnost: staré téma v novém pohledu / Milada Rabušicová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita : Georgetown, 2002. - 199 s. : il. ; 24 cm - Masarykova univerzita ; brož.


Hanácký kalendář : čtení pro zábavu a poučení. 2002. - Olomouc : Společnost přátel vesnice a malého města, 2001. - 165 s. : il. - Brož.


Hejdum pejdum jejdamane / [František Mokrý] - [Praha : Klub přátel Tvaru], 2000. - 32 s. ; 21 cm - Brož.

Historie a současnost : Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. / František Hanzlík, Rostislav Kozílek, Zdeněk Rákosník - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2002. - 123 s., 16 s. obr. příl. : il. ; 30 cm - brož.

Hry a nápady pro školáčky : zima. / Zdenka Marková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 152 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hry se slovy a jazykem / Pavel Houser - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 147 s. ; 21 cm - brož.

Incolatus et investitura medico academica in aula Carolina publice collata, sive promotio doctoralis praenobilis excellentissimi domini Alexandri Ignatii Schamsky, Moravi Hradischio-Miloticensis, philosophiae & medicinae doctoris / [edition prepared by Josef Petráň and Blanka Šachová ; english translation from the Latin by Jaromíra Smazalová]. - Prague : Karolinum, 2001. - [6], 58, 93 s. : il. ; 15 cm - váz.

Incolatus et investitura medico academica in aula Carolina publice collata, sive promotio doctoralis praenobilis excellentissimi domini Alexandri Ignatii Schamsky, Moravi Hradischio-Miloticensis, philosophiae & medicinae doctoris / [k vydání připravili Josef Petráň a Blanka Šachová ; překlad latinské předlohy Karel Beránek]. - Praha : Karolinum, 2001. - [6], 58, 81 s. : il. ; 16 cm - váz.

Informace a požadavky k přijímacím zkouškám pro akademický rok : Masarykova univerzita v Brně. : Ekonomicko-správní fakulta. 2003-2004. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 44 s. : tab. - brož.

Informace o studiu na Fakultě sociálních studií v akademickém roce 2003-2004. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 39 s. - brož.

Informace o studiu na Filozofické fakultě MU v akademickém roce 2003-2004. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 20 s. - brož.

Informace o studiu na Masarykově univerzitě v akademickém roce 2003-2004. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 51 s. - brož.

Inovace vysokoškolské výuky v environmentálních oborech / [editor Jana Dlouhá] - 1. vyd. - Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2002. - 185 s. : il. ; 24 cm - brož.


Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku / Miloš Kodejška - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 76 s. : il. ; 29 cm - brož.

Integrovaná výuka na základní škole v teorii a praxi / Ladislav Podroužek - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2002. - 96 s. ; 23 cm - brož.

Inteligence a školní výkon ve vývoji a vzájemných souvislostech / Jiří Dan - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 226 s. : il. ; 24 cm - brož.

Interkulturní vzdělávání : příručka nejen pro středoškolské pedagogy. / [Jan Buryánek ... et al.] - [Praha] : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 518 s. : il. - brož.

Jak do zahraničí s programem Leonardo da Vinci / [sestavili Hana Slámová, Pavel Sláma] - Praha : Národní vzdělávací fond, 2002. - 59 s. ; 21 cm -

Jak se dostat na práva / Petr Anděl - 5. aktualizované vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 180 s. - brož.

Jarolím Štantejský : katalog k výstavě Jarolím Štantejský - žák Josefa Führicha. : Městské muzeum v Ústí nad Orlicí 17.6.1999-16.1.2000. / [redakce katalogu Jarmila Süsserová] - Ústí nad Orlicí : Městské muzeum, 1999. - 51 s., xvi s. barev. obr. příl. - Brož.

Jazyk a jazyková komunikace nově - prvky hry ve školní výuce mateřštiny : tematický materiál k 6. kulatému stolu "Hra v komunikaci s dětmi", pořádanému v rámci cyklu "Slovo a obraz v komunikaci s dětmi". : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava, 22.11.2002. / Jana Svobodová, Jana Kesselová, Jana Palenčárová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 40 s. : il. - brož.

Jezuitský konvikt : sídlo uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. : dějiny, stavební a umělecké dějiny, obnova a využití. / [text Jana Mačáková ... et al. ; photography Adolf Jankovský ... et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 414 s. : il. (většina barev.), plánky, portréty faksim. ; 31 cm - váz.

Je nás pět : cvičebnice počtů s omalovánkami pro speciální školy. Seš. 1. Podzim, zima / Krista Hemzáčková ; [ilustroval] Jan Jiřík. - 5. vyd. - Praha : Parta, 2002. - 64 s. : il. ; 30 cm - brož.


Je nás pět : cvičebnice počtů s omalovánkami pro speciální školy. Seš. 2. Jaro, léto / Krista Hemzáčková ; [ilustroval] Jan Jiřík. - 5. vyd. - Praha : Parta, 2002. - 64 s. : il. ; 30 cm - brož.


Kalendář plzeňský 2003. Příběhy členů jednoho plzeňského rodu / [text] Karla Erbová - Plzeň : Fraus : Pro libris, 2003. - 31 s. : il. - brož.

Kam na školu? : střední školy v České republice. : studijní obory, učební obory. Školní rok 2003-2004. / [zpracovali Ivana Eliášková, Libor Berný, David Škarka] - Vyd. 1. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2002. - 664 s. : il. + 1 příl. - *v knize neuvedeno ; brož.

Kapitoly z andragogiky / Josef Malach - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 116 s. : il. ; 30 cm - brož.

Karlovarsko / Vladimír Hulpach - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 103 s. - brož.

Katedra speciální pedagogiky : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. / [Marie Vítková a kolektiv] - Brno : Paido, 2002. - 54 s. ; 23 cm - brož.

Klementinské pověsti / Eva Novotná - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2002. - 15 s. : il. ; 14 cm - brož.

Kompendium projektů 2001 : program Leonardo da Vinci. - Praha : Národní vzdělávací fond, 2002. - 133 s. ; 30 cm - brož.

Kompendium psaní a publikování v kinantropologii / Karel Frömel - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 126 s. : il. - brož.

Komunikace sluchově postižených / Beáta Krahulcová - Vyd. 2. - Praha : Karolinum, 2002. - 303 s. : il. ; 21 cm - brož.

Konzervatoř Duncan Centre : [sborník k 10. výročí založení. / redaktor Ladislava Petišková ; photography Dragan Dragin ... et al.]. - Praha : Konzervatoř Duncan Centre, 2002. - 34 s. : il. ; 30 cm - brož.

Krkonošská pohádka / Text Božena Šimková ; Hudba Vadim Petrov. 3. Jak Trautenberk pořádal vepřové hody - Praha : Supraphon, p2002. - 1 zvuková deska (75:57) : digital, stereo ; 12 cm + 1 leták (12x12 cm). -


Kvalita cestou kvalifikace : 10 modulů k tematickým oblastem "Zvyšování kvality a zlepšování školního výkonu v aktuálních oblastech rozvoje školy" a "Zlepšování školního výkonu a hodnocení výkonu v definovaných oblastech" s vysvětlením často užívaných odborných výrazů. / Renate Seebauerová, Zdeněk Helus, Emmanuel Koliadis (ed.) - Brno : Paido, 2002. - 197 s. ; 24 cm - brož.


Kytice severomoravských pověstí / [k vydání připravil a biografické medailónky autorů napsal Zdeněk Filip ; ilustrace Věra Kovářová]. - ŠtítyŠumperk : Veduta : Městská knihovna, 2002. - 145 s. : il. ; 19 cm - váz.

K problému známkování ve škole : obecná problematika a empirické výzkumy. / Jörg W. Ziegenspeck ; [překlad Gabriela Štrynclová]. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 122 s. ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

K udržitelnému rozvoji České republiky : vytváření podmínek. Svazek 4. Vzdělávání, informace, indikátory / [editoři Bedřich Moldan, Tomáš Hák, Hana Kolářová] - Vyd. 1. - Praha : Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, 2002. - 407 s. : il. (některé barev.) - soubor

Ladění : psychosomatická příprava k výuce herectví. / vyučovala Eva Kröschlová ; zapsala Lenka Fišerová. - 2. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 2002. - 76 s. : il. ; 17 cm - brož.

Lékař císařů / Tessa Korberová ; [z německého originálu přeložil Jan Hlavička]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 335 s. ; 20 cm - váz.

Malá encyklopedie vánoc / Valburga Vavřinová - 3. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 286 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Matematika s didaktikou pro 2. ročník učitelství 1. stupně ZŠ / Jana Coufalová - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 114 s. : il. ; 21 cm - brož.

Matematika : příklady pro přijímací zkoušky. / Petr Rádl a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 57 s. : il. ; 21 cm - brož.

Metodická příručka k Občanské výchově pro 6. ročník základní školy a víceletá gymnázia / [Maria Bezchlebová ... et al] - 2. rozš. a opr. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. - 95 s. ; 21 cm - brož.

Metodika výuky lyžování I : metodika výuky sjezdového lyžování dle nejnovějších poznatků alpských lyžařských škol. : učební texty pro studenty rekreologie a profesionální učitele lyžování. / Luděk Dušek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 21 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky : seminář teorie obvodů STO-8. : Brno 25.-26. září 2002, Klub VA. / [editor Jiří Sedláček] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - vi, 258 s. : il. ; 21 cm - brož.


Multidisciplinární aspekty utváření komunikativní kompetence při výuce cizích jazyků : sborník příspěvků ze semináře členů kateder cizích jazyků konaného dne 30. listopadu 2000 na Univerzitě Karlově v Praze. / [editor Antonín Hlaváček] - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 119 s. -

Multimediální technologie ve vzdělávání / Jiří Vrba, Monika Všetulová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 65 s. : il. ; 29 cm - brož.

Nápady do školních lavic : výtvarná výchova a pracovní vyučování. / Dana Šritrová - Praha : Septima, 2002. - 58 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním / Jeny Festová, Jiří Vojtěch - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2002. - 54 s. : il. ; 30 cm - brož.

Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945 : (vedení univerzity a obměna profesorského sboru). / Alena Míšková - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 279 s. ; 21 cm - brož.

Občanská výchova pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia / [Maria Bezchlebová ... et al.] - 2. upr. a dopl. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. - 135 s. : il. ; 30 cm - brož.

Oborová didaktika biologie a geologie Díl 1. Vybraná témata pro DPS učitelů VVP / Jaroslava Pavelková - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 55 s. - brož.

Ohlédnutí do minulosti samostatné farnosti a školy v Mikulovicích / [Jiří Šimík st.] - Mikulovice : Obecní úřad, 2002. - 30 s. : il. - Brož.

O dracích : dvanáct pohádek z pokladů našich a světových pohádkářů Boženy Němcové, Karla Jaromíra Erbena, Václava Říhy --. / [výbor uspořádala Zuzana Kovaříková ; ilustroval Oldřich Jelen]. - V tomto výboru 1. vyd. - Praha : Albatros, 2002. - 86 s. : barev. il. ; 26 cm - váz.

O Romech : (na co jste se chtěli zeptat). : manuál pro obce. / Hana Frištenská, Petr Víšek - Praha : Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, 2002. - 141 s. ; 24 cm - Brož.

Pedagogical Faculty University of South Bohemia České Budějovice - České Budějovice : University of South Bohemia, 2002. - 32 s. : il. (některé barev.) - brož.

Pedagogické praxe v tělesné výchově a sportu / Pavel Tilinger ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 82 s. ; 30 cm - brož.


Pedagogika volného času / J. Pávková ... [et al.] - Vyd. 3., aktualiz. - Praha : Portál, 2002. - 231 s. ; 23 cm - brož.

Písničko, pojďme si hrát! : hudební výchova pro 2. ročník. / Blanka Knopová, Jaroslav Koutský - Vyd. 1. - Úvaly u Prahy : Albra, 2002. - 30 s. : il., noty ; 21 x 30 cm + 1 příl.. - brož.

Pocta Doc. JUDr. Vladimíru Mikule k 65. narozeninám / uspořádal Oto Novotný - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2002. - 481 s. ; 21 cm - váz.

Podkovy Ódinova koně : lidové zvyky a obyčeje z oblasti Nízkého Jeseníku. / Vladimír Jaromír Horák - Vyd. 1. - Moravský Beroun : Moravská expedice, 2002. - 106 s. : il. ; 22 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jinde v Evropě) v 1.-16. století / Josef Unger - 1. vyd. - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita v Brně : NAUMA, 2002. - 151 s. : il. ; 27 cm - Masarykova univerzita v Brně ; brož.

Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte : [tělesná výchova ve vzdělávacím programu mateřské školy]. / Hana Dvořáková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 137 s. : il. ; 23 cm - brož.

Pohybem k integraci osob se zdravotním postižením : [sborník referátů. / výkonný redaktor Hana Válková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 74 s. : il. - brož.

Pojď a následuj mě : témata pro společenství mládeže. 1. / redakce P. Jan Balík - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2001. - 135 s. + 10 příl. - brož.

Postavení hudby v rámci současných kulturních aktivit : sborník z 26. ročníku muzikologické konference Janáčkiana. : (Ostrava 5.a 6. června 2002). / [redakční příprava Hana Adámková, Vladimír Vondráček] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 221 s. ; 21 cm - brož.

Poučné příběhy pro komořího Lausa / Palladios ; [z řeckého originálu přeložil, úvodem, slovníčkem a rejstříkem osob i toponym opatřil Jiří Pavlík. - 1. vyd. - Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2002. - xxxii, 128 s. - brož.

Pověsti a příběhy z východních Čech / Jan a Tomáš Linhartovi ; ilustroval Jaroslav Černý. - Český Těšín : Agave, 2002. - 325 s. : il. ; 22 cm - váz.

Pražská lesnická fakulta / [Ivan Roček ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Filip Dienstbier, 2002. - 174 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.


Problém tělesnosti u hendikepovaných osob z hlediska filozofie výchovy : příspěvky k filozofii výchovy v pomáhajících profesích. / Libor Novosad, Dana Švingalová - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 125 s. ; 21 cm - brož.

Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů : [sborník Výzkumného záměru organizace] registrační číslo VZO : msm174500001. / Hana Lukášová-Kantorková (editorka) - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 428 s. ; 24 cm + il.. - brož.

Professoris Dr. Franco Sartori vita et bibliographia / [sestavil Igor Lisový] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 98 s. : barev. portrét ; 21 cm - brož.

Projektové vyučování v chemii : 1. studentská konference. : Praha, 2. října 2001. : sborník z konference. / [editor Blanka Voříšková] - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 38 s. - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Č. / Renata Mišutková, Michaela Smetáková - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Š. / Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Ž. / Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Prvouka pro 2. ročník : pracovní sešit. / Milan Valenta - 1. vyd. - Praha : SPL - Práce : Albra, 2002. - 34 s. : il. ; 29 cm - SPL-Práce ; brož.

Prvouka : 2. ročník. / Milan Valenta - 1. vyd. - Praha : SPL - Práce : Albra, 2002. - 67 s. : barev. il. ; 29 cm - SPL-Práce ; brož.

Přijímací zkoušky z matematiky na FaME a FT ve Zlíně : (jediné úplné vydání všech variant v přijímacím řízení v letech 1998-2002). / Jan Ostravský - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 146 s. : il. ; 29 cm - brož.


Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE : ukázky testů přijímacích zkoušek na VŠE v Praze. : úplné vydání všech variant pro rok. 2002. / Miloš Kaňka, Jan Coufal - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2002. - 72 s. - brož.


Psychologie klavírní techniky / Willy Bardas ; [z němčiny přeložila Klára Prunerová]. - Vyd. 1. - Brno : Lynx, 2002. - 63 s. - brož.

Qualität durch Qualifikation : 10 Module zu den Themenbereichen "Qualitätssteigerung und Schulleistungsverbesserung in aktuellen Bereichen der Schulentwicklung" und "Schulleistungsverbesserung und Leistungsbeurteilung in definierten Bereichen" ergänzt durch eine "Erklärung der wichtigsten Fachbegriffe" sowie ein "Gesamtliteraturverzeichnis aus Band 1 und 2". / Renate Seebauer, Zdeněk Helus, Emmanuel Koliadis (Hg.) - Brno : Paido, 2002. - 217 s. : il. ; 24 cm - brož.

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 17. aktualizace. / Milena Hyklová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Rasy i narody : sovremennyje etničeskije i rasovyje problemy. : ježegodnik. Vyp. 27. / [redakcionnaja kollegija Valerij Aleksandr Tiškov ... et al.] - Moskva : Nauka, 2001. - 262 s. - brož.

Reformní (alternativní) pedagogika : výzva k nápravě společnosti. / Jozef Cach - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 52 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rozhovory o romské hudbě : (obraz hudební tradice slovenských Romů v jejich orálním podání). / Zbyněk Andrš - 1. vyd. - Praha : Open Society Fund, 2002. - 26 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rozvíjíme logické myšlení / Roger Rougier ; ilustrace Henri Dufranne, Jacques Taillefer. ; [z francouzských originálů přeložila Jana Petrová]. - 3. vyd. - Praha : Portál, 2002. - 151 s. : il. ; 23 cm - brož.

Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu : výzkumný záměr. : výstupy řešení za rok 2001. Díl 1. Teoretické a komparativní studie / redakce Eliška Walterová - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 235 s. ; 21 cm - brož.

Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu : výzkumný záměr. : výstupy řešení za rok 2001. Díl 2. Metody a výsledky empirických výzkumů / redakce Vladimíra Spilková, Jaroslava Vašutová - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 251 s. : il. ; 21 cm - brož.


RUFIS 2002 : úloha universit v budoucí informační společnosti. : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Brno, 3.-4.9.2002. / [editor Luděk Matyska] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 129 s. : il. - brož.


Řešené testy nejlepších gymnázií ČR : přijímací zkoušky ke čtyřletému studiu z českého jazyka, z matematiky, ze všeobecných znalostí, z cizích jazyků. / [Jan Elísek, Petr Šulc] - 1. vyd. - Praha : Pierot, 2003. - 199 s. : il. - brož.

Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám na VŠE / Marta Rosická, Lada Eliášová - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2002. - 187 s. ; 24 cm - brož.

Seznam přednášek Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy ve studijním roce 2002-2003. / [editor Petr Macek] - Praha : Peres, 2002. - 98 s. - brož.

Seznam přednášek v akademickém roce : Univerzita Karlova v Praze. : Fakulta sociálních věd. 2002-2003. / [editor Jan Jirák] - Praha : Peres, 2002. - 134 s. - brož.

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání / Jiří Vojtěch, Jeny Festová - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2002. - 38 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sjemnadcať rasskazov starogo fizika / Vladimir Kogan - Char'kov : MD, 2002. - 125 s. : il. - brož.

Slabikář slušného chování / nakreslila Marina Gubská ; text Jiří Dvořák. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 55 s. : barev. il. - *v knize neuvedeno ; váz.

Snář : 1000 klasických snů. ; [z anglického originálu přeložila Hana Černá]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2002. - 335 s. ; 21 cm - váz.

Sociální psychologie pro učitele : vybraná témata. / Vladimír Hrabal - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 125 s. ; 21 cm - brož.

Současná česká móda / Helena Jarošová, Ludmila Kybalová - Vyd. 1. - Praha : Allcore, 2002. - [136] s. : barev. il. ; 32 cm - kroužkový blok

Soupis diplomových a bakalářských prací absolventů TU Liberec ve školním roce 2001-2002. / [zpracovala Jiřina Čechová] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 161 s. - brož.


Spass mit Max 1 : němčina pro 2. stupeň základních škol. : metodická příručka. / Vítězslava Cihlářová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2002. - 135 s. + 6 příl.. - brož.


Spectrum 2000 : the proceedings of the ATECR 2nd international and 6th national conference, Plzeň, 15-17 September 2000. / [edited by Andrew Tollet, Jana Dvořáková] - 1. vyd. - Praha : Asociace učitelů angličtiny ČR, 2002. - 104 s. - brož.

Spoleczenstwo informacyjne: jakosc edukacji i pracy bibliotekarzy / redaktor naukowy Maria Kocójowa - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 2001. - 198 s. - brož.

Start with Click 1 : angličtina pro 1. stupeň základních škol. : teacher's book. / Jiří Šádek, Miluška Karásková - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2002. - 132 s. ; 28 cm - brož.

Star wars: ilustrovaný atlas ras a bytostí / Ann Margaret Lewis ; ilustrace R.K. Post. ; [z angličtiny přeložil Michael Fokt]. - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2002. - xiii, 176 s. : il. ; 29 cm - brož.

Středočeské pověsti / František Lev ; ilustrace Jaroslav Černý. - Český Těšín : Agave, 2002. - 365 s. : il. ; 22 cm - váz.

Studienführer : Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. 2002-2003. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Johann Wolfgang Goethe-Universität, 2002. - 128 s. : il., tab. + 1 CD-ROM + 1 příl. - Brož.

Studijní katalog Pedagogické fakulty v akademickém roce : kombinované studium. : (pro 2. a vyšší ročníky). 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 44 s. - brož.

Studijní programy : Univerzita Karlova v Praze. : Přírodovědecká fakulta. 2002-2003. / [editorka Jana Forstová] - Praha : Peres, 2002. - 293 s. : tab. - brož.

Svátky v životě Židů : vzpomínání, slavení, vyprávění. / Marc Stern ; [z německého originálu přeložila Alena Smutná]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 247 s. ; 21 cm - váz.

Szkoly Sióstr Nazaretanek w okresie Polski Ludowej / Barbara Gromada - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000. - 458 s., 12 obr. na příl. : il., tab. - brož.

Školský management : pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení. / Stanislav Karabec - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 45 s. ; 30 cm - brož.

Školství do kapsy 2001 - [Praha] : Tauris, [2002]. - 1 slož. l.23 x 31 cm : tab. - Brož.


Šumavská strašidla / Petr Mazný, Zdeněk Hůrka, Petr Flachs ; ilustrace Jiřina Valečková. - Vyd. 1. - Plzeň : Starý most, 2002. - 107 s. : il. ; 16 x 23 cm + 1 příl.. - váz.

Teaching practice guide for assistants in the Clinical Year Project / Monika Černá, Michaela Píšová - Vyd. 1. - Pardubice : University of Pardubice, 2002. - 66 s. - v knize neuvedeno ; brož.

Technická univerzita v Liberci : Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta pedagogická, Hospodářská fakulta, Fakulta architektury, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, Centrum dalšího vzdělávání. : informace o studijních programech a přijímacím řízení pro školní rok. 2001-2002. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 29 s. - brož.

Technická univerzita v Liberci : Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta pedagogická, Hospodářská fakulta, Fakulta architektury, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, Centrum dalšího vzdělávání. : studijní program. 2000-2001. / [Petr Golka ... et al.] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Technická univerzita v Liberci : Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta pedagogická, Hospodářská fakulta, Fakulta architektury, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, Referát distančního vzdělávání. : informace o studijních programech a přijímacím řízení pro školní rok. 2000-2001. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 29 s. - brož.

Technická univerzita v Liberci : Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta pedagogická, Hospodářská fakulta, Fakulta architektury, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, Referát distančního vzdělávání. : studijní program. 1999-2000. / [Petr Golka ... et al.] - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1999. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Technická univerzita v Liberci : informace o studijních programech a přijímacím řízení pro akademický rok. 2002-2003. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 29 s. - brož.

Testy učení : (soubor metodik a testů). / Jiří Míka, Jiří Průcha - Vyd. 1. - Praha : Jiří Míka, 2002. - 37 s. : il. - brož.

Testy z anglického jazyka : 10x50 testových otázek k přijímacím zkouškám na vysoké školy ekonomického zaměření. / [Jana Petrová, Tomáš Jacko] - Praha : Tutor, 2002. - 119 s. ; 21 cm - brož.

Testy z matematiky na VŠE : 56x5 typových příkladů k přijímacím zkouškám na Vysokou školu ekonomickou. / [Petr Koranda] - 1. vyd. - Praha : Tutor, 2002. - 94 s. ; 21 cm - brož.

Tělesná výchova a sport 2002 : Liberec - euroregion Nisa, 27.-28. červen 2002. : sborník příspěvků konference. / editoři Aleš Suchomel, Radim Antoš - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 312 s. : il. - brož.


Theoretical, economic and regional issues of adult education : hungarian developments in an international perspective. / Dénes Koltai - Bonn : Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association, 2002. - 249 s. : il. - váz.

The influence of family origin on the evolution of educational inequalities in the Czech Republic after 1989 / Natalie Simonová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 36 s. : il. ; 29 cm - brož.

The teaching profession in Europe: profile, trends and concerns Report 1. Initial training and transition to working life : General lower secondary education - Brussels : Eurydice, 2002. - xxviii, 129 s. : tab. ; 23 cm - brož.

The teaching profession in Europe: profile, trends and concerns Report 2. Supply and demand : General lower secondary education - Brussels : Eurydice, 2002. - xxviii, 139 s. : tab. ; 23 cm - brož.

Učíme se počítat : zábavné úkoly pro předškoláky. / [Annette Güthnerová ... et al. ; z německého originálu přeložila Blanka Mizerová]. - 1. vyd. - Praha : Fragment, 2002. - 32 s. : il. ; 30 cm - brož.

Učíme se psát : zábavné úkoly pro předškoláky. / [Annette Güthnerová ... et al. ; z německého originálu ... přeložila Blanka Mizerová]. - 1. vyd. - Praha : Fragment, 2002. - 32 s. : il. ; 30 cm - brož.

Umění 4. / [výkonný redaktor Jan Mazurek] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 84 s. : il. - brož.

Úloha celoživotního vzdělávání v oblasti ekonomiky a lingvistiky v období přípravy vstupu ČR do EU : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Liberec, 11.11.2002. / [Václav Urbánek ... et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 36 s. ; 21 cm - brož.

Úvod do studia psychologie / Uwe Laucken, August Schick, Holger Höge - 5. vyd. - Praha : ISV, 1999. - 214 s. : il. - *v knize neuvedeno ; váz.

Úvod do studia / František Bartes - Vyd. 4. dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 146 s. - brož.

Veselá abeceda : druhý díl Slabikáře. / Vladimír Linc ... [et al.] ; ilustroval Josef Paleček. - Vyd. 4., Ve Fortuně 3.. - Praha : Fortuna, 2002. - 80 s. : barev. il. - brož.


Veselé počítání / [ilustrace Luděk Schneider] - Kladno : Delta, [2002]. - 1 sv. (nestránkováno) : vše il. - brož.

Veselé psaní / [ilustrace Luděk Schneider] - Kladno : Delta, [2002]. - 1 sv. (nestránkováno) : vše il. - brož.

Ve školce / [překlad Bára Svojtková] - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : vše barev. il. - váz.

Vikingské legendy a příběhy / Edorta Gonzáles ; [ze španělského originálu přeložila Květa Kösslová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 143 s. : il. ; 20 cm - váz.

Vybrané kapitoly k integraci ve školství / Václava Tomická, Dana Švingalová - Vyd. 2., opr. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 73 s. ; 29 cm - brož.

Vyučování dramatu : hlava plná nápadů. / Norah Morganová - Julia Saxtonová ; [přeložila Helena Zymonová]. - Vyd. 1. - Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku : IPOS-ARTAMA, 2001. - 250 s. - brož.

Výroční zpráva za rok : Technická univerzita v Liberci. 2000. Univerzita na konci tisíciletí - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2001. - 67 s. : il., tab. - brož.

Výroční zpráva za rok : Technická univerzita v Liberci. 2001. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 82 s. : il., tab. - brož.

Výsledky a hodnocení grantových projektů Univerzity Karlovy ukončených v roce 1999. / [Jana Kramulová ... et al.] - Praha : Karolinum, 2000. - 243 s. : tab. - brož.

Výsledky a hodnocení grantových projektů Univerzity Karlovy ukončených v roce 2001. / [Jana Kramulová ... et al.] - Praha : Karolinum, 2002. - 179 s. : tab. - brož.

Výuka angličtiny u dětí s dyslexií : příručka pro učitele/ky. / Marta Šigutová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 28 s., [16] s. příl. : il. ; 29 cm - brož.


Výzkum školy a učitele : 10. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí. : Praha 18.-20.9.2002. : sborník abstrakt. / editoři Eliška Walterová, Jakub Lebeda, Květa Suchánková - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 142 s. - brož.


Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě : IV. konference k problematice vzdělávání ve veřejné správě. : Olomouc 5.-6.9.2002. / [hlavní redaktor Vladimír Jochmann] - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 108 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Vzdělávání v podmínkách územního řízení : sborník ze stejnojmenné konference s mezinárodní účastí, konané ve dnech 11.-12. září 2002 v Brně. / Antonín Malach, Milan Viturka (ed.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 215, 22 s. : il. - brož.

Yearly report : Technical University of Liberec. 2000. The University at the end of millenium - 1st Publ. - Liberec : Technical University, 2001. - 71 s. : il., tab. - brož.

Yearly report : Technical University of Liberec. 2001. - 1st Publ. - Liberec : Technical University, 2002. - 73 s. : il., tab. - brož.

Year-Book : Faculty of Science - Masaryk University Brno. 2001. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 2002. - 1 sv. (8 sešitů v obálce). - brož.

Základy demokracie - Odpovědnost : metodika. / Jana Válková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 23 s. ; 29 cm - brož.

Základy demokracie - Odpovědnost : učebnice pro 5.-6. ročník základní školy. / Jana Válková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 103 s. : il. ; 29 cm + 1 příl.. - brož.

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského [H]. Paedagogica Roč. 15. 2000. / [zodpovedný redaktor Štefan Švec] - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - 130 s. : tab. - brož.

Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači / P. Michalík, Z. Roub, V. Vrbík - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 67 s. ; 20 cm - brož.

Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově 2002. / [připravili Miloš Plotz, Marie Vysloužilová] - Prostějov : Duha : Hanácké folklórní sdružení, 2002. - 20 s. : il. - Brož.

Zrození pro nebe / Josef Koláček - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2002. - 221 s. ; 20 cm - brož.

Život jako služba : sborník k životnímu jubileu Michaely Freiové. / [uspořádali Michal Semín a Jaromír Žegklitz] - Praha : Občanský institut, 2002. - 71 s. - brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist