Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za listopad-prosinec 2003

Adobe Premiere jednoduše : [pro verze 6 a 6.5]. / Kamil Špelda - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 97 s. : il. ; 21 cm - brož.

Adresář knihoven ČR / [sestavily Stanislava Bílková, Helena Kabátová, Michaela Shejbalová] - 5. rozš. vyd. - Brno : Moravská zemská knihovna : Sdružení knihoven ČR, 2003. - 206 s. ; 29 cm - MZK ; brož.

Aktuální slovník Evropské unie : politika, hospodářství, dějiny a kultura. / Hans Jörg Schrötter - 1. vyd. - Praha : Brána : Knižní klub, 2003. - 215 s. : il. ; 21 cm - BRÁNA ; brož.

Alle Farben der Sonne und der Nacht / Lenka Reinerová - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau-Verlag, 2003. - 190 s. ; 22 cm - váz.

Analýzy energetického komplexu ČR Díl I. Rozhodující výrobci a distributoři energií / [zpracovala Invicta Bohemica] - Praha : Invicta Bohemica, c2003. - 526 s. ; 30 cm - Váz.

Aplikační služby IS/ICT formou ASP : proč a jak pronajímat informatické služby. / Jiří Voříšek, Jan Pavelka, Miroslav Vít a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada, 2004. - 213 s. : il. ; 23 cm - brož.

Archivace, skartace a odpovědi čtenářům / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2003. - 62 s. ; 21 cm - Brož.

Audit jakosti : auditování a certifikace. / Sdružení automobilního průmyslu (VDA) ; [přeložil Vladimír Votápek]. - České 2. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 2000. - 275 s. ; 21 cm - Český svaz vědeckotechnických společností ; brož.

Bezdrátové sítě WiFi : praktický průvodce. / Patrick Zandl - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - x, 190 s. : il. ; 23 cm - brož.

Bezpečnost a spolehlivost systémů / Mirko Novák, Václav Šebesta, Zdeněk Votruba - Vyd. 2. přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 160 s. : il. ; 30 cm - brož.

Bezpečnost malých počítačových sítí : (praktické rady a návody). / Jaroslav Horák - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 200 s. : il. ; 23 cm - brož.

Bibliofilie v Československu : 1918-1939. / Pravoslav Kneidl ; [knížku provázejí dřevoryty Josefa Váchala s vloženým exlibris. ; výtvarný návrh přebalu a typografická úprava Martina Dyrynka]. - Vyd. 1. - Praha : Spolek českých bibliofilů, 2003. - 48 s. : il., faksim. ; 21 cm + 1 vložené exlibris. - v knize neuvedeno ; váz.


Bibliografický sborník 1993-2001 : publikační činnost pracovníků Fakulty sociálních věd UK. / [editoři Jan Halada ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Fakulta sociálních věd UK, 2002. - 236 s. ; 21 cm - Brož.

Bibliografie národopisných aktualit (1964-1989) / [sestavili Daniel Drápala, Jana Nosková] - Strážnice : Ústav lidové kultury, 2003. - 175 s. ; 23 cm -

Blansko : plán měst. : nabídka obchodu a služeb. - Měřítko 1:9500. - Brno : P.F.Art, 2003. - 1 mapa : barev. ; 63 x 92 cm - brož.

Brána muzea otevřená : [průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea]. / Alexandra Brabcová (ed.) - NáchodPraha : Juko : Nadace Open Society Fund, [2003]. - 583 s. : il. ; 24 cm - brož.

C pro mikrokontroléry / Burkhard Mann ; [překlad Václav Losík]. - 1. české vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2003. - 279 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

C++ Builder : vývojové prostředí. / David Matoušek - 1. vyd. - Praha : BEN, 1999- . - sv. : il., tab. ; 21 cm - sv. 1 ; váz.

C++ Builder : vývojové prostředí. / David Matoušek - 2., rozš. vyd. - Praha : BEN, 2000- . - sv. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; váz.

CAD I. / Jan Bečka - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 78 s. : il. ; 30 cm - brož.

Cena - hodnota - model / František Drozen - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 126 s. : il. ; 26 cm - váz.

Certifikace organizací : ověřování odborné úrovně kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových zařízení. : schválena dne 4.6.2003. Část 1. Všeobecně / [GAS] - Říčany : GAS, 2003. - 12 s. ; 30 cm - brož.

Certifikace organizací : ověřování odborné úrovně kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových zařízení. : schválena dne 4.6.2003. Část 2. Plynárenská zařízení (plynovody a plynovodní přípojky) / [GAS] - Říčany : GAS, 2003. - 15 s. ; 30 cm - brož.

CorelDRAW 11 : česká verze. : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Miroslav Čulík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 218 s. : il. ; 23 cm - brož.


CorelDraw 11 : uživatelská příručka. / Dušan Kadavý - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - viii, 215 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

CSS pro úplné začátečníky : od běžných k vysoce efektivním a atraktivním WWW stránkám. / Lucie Grusová - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - x, 130 s. : il. ; 23 cm - brož.

Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie / René Wokoun - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 326 s. : barev. mapy ; 26 cm - váz.

Česká slavistická produkce : bibliografie za léta 1998-2002. / zpracovaly Zdeňka Rachůnková a Michaela Řeháková - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2003. - 250 s. ; 21 cm + 1 příl. (4 s.). - brož.

Databáze: datové sklady, OLAP a dolování dat s příklady v Microsoft SQL Serveru a Oracle / Luboslav Lacko - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 486 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Databázové systémy / Jaroslav Pokorný, Ivan Halaška - Vyd. 2. přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 148 s. : il. ; 30 cm - brož.

Dějiny vědy a techniky 11. 20. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky / [editor Jaroslav Folta] - Praha : Národní technické muzeum, 2003. - 105 s. : il. ; 30 cm - brož.

Deutsche Texte nicht nur für Sportler und Informatiker / [Šárka Hubáčková] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 105 s. ; 21 cm - brož.

Deutsche, Tschechen, Sudetendeutsche : Analysen und Stellungnahmen zu Geschichte und Gegenwart aus fünf Jahrzehnten. / von Ferdinand Seibt - München : R. Oldenbourg, 2002. - xvii, 614 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Digitální fotografie ve Photoshopu : [tipy a techniky používané předními digitálními fotografy]. / Scott Kelby ; [z anglického originálu přeložil Karel Smrček, Andrea Karešová]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xii, 348 s. : barev. il., portréty ; 24 cm - váz.

Digitální zpracování a animace / Radim Štefan, Dalimil Koutek - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 46 s. : il. ; 30 cm - brož.

Doprava a spedice : odborný seminář organizován Českou asociací nákupu a logistiky ve spolupráci s Brno International Business School dne 17.7.2003. - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 25 s. : il. ; 25 cm - brož.


Dvousečná zbraň : rub a líc americké výjimečnosti. / Seymour Martin Lipset ; přeložil Martin Pokorný. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2003. - 380 s. ; 24 cm - váz.

Elektronický podpis jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti informačních systémů : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení, obor: odvětvová ekonomika a management. / Vladimír Smejkal - Brno : VUTIUM, 2003. - 30 s. : il. ; 25 cm - brož.

Elektronika : učebnice - základní studijní materiál pro střední školy. III. Číslicová technika / Jan Kesl - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2003. - 111 s. : il. ; 23 cm - brož.

English in management : a guide to English usage for the students of management and economics. / Milena Hladíková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 119 s. ; 30 cm - brož.

Enigma 4. Tajemství civilizace - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 216 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - váz.

Evropská unie a inovace / Tasilo Prnka, František Hronek, Karel Šperlink - 2., aktualiz. vyd. - Ostrava : Repronis, 2003. - 81 s. ; 25 cm - brož.

Evropská unie, Česká republika a životní prostředí - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2003. - 27 s. : il., portréty ; 30 cm - Brož.

Evropský týden kvality v České republice : kvalita - iniciativa pro změny. : mezinárodní konference, Praha - Nymburk 12.-14. listopadu 2002. : organizováno jménem Evropské komise, Českou společností pro jakost a Sdružením pro Cenu ČR za jakost. - Praha : Česká společnost pro jakost, [2003]. - 421 s. : il. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Extrémní hydrologické jevy v povodích : sborník příspěvků z Workshopu 2002 na téma : ... konaného ve dnech 12. listopadu 2002 v Praze. / [redakce Adolf Patera, Jiří Váška, Alena Jakubíková] - Praha : České vysoké učení technické, Stavební fakulta : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2003. - 162 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Faustin Ens : životní příběh slezského intelektuála doby předbřeznové. / Milan Myška - Vyd. 1. - V OpavěV Ostravě : Matice slezská : Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, c2003. - 141 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - Matice slezská ; brož.


Firewally a proxy-servery : praktický průvodce. / Matthew Strebe, Charles Perkins - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xiv, 450 s. : il. ; 23 cm - brož.


Formální logika v umělé inteligenci / Alena Lukasová - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - ix, 269 s. ; 23 cm - brož.

Frekventované zkratky významných mezinárodních společenství Díl 1. Zkratky NATO / [připravil Karel Kozák] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 350 s. ; 17 cm - brož.

Frekventované zkratky významných mezinárodních společenství Díl 2. Evropská unie / [připravil Antonín Svěrák] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - 333 s. ; 17 cm - brož.

Genealogií a heraldikou 1929-1968 : přehled článků publikovaných ve spolkovém tisku. : Časopis Rodopisné společnosti československé v Praze, Sborník Jednoty starých českých rodů v Praze, Rodokmen, Erbovní sešity. / Miloslav Trnka - 1. vyd. - Praha : Rodopisná revue, 2003. - 38 s. ; 30 cm - brož.

Genealogií a heraldikou 1969-2002 : přehled článků publikovaných v časopisech České genealogické a heraldické společnosti v Praze a jejich soupis sestavený podle příjmení autorů. / Miloslav Trnka - 2. vyd., V edici Pramínek 1.. - České Budějovice : Historicko-vlastivědný kroužek v Českých Budějovicích, 2003. - 38 s. ; 30 cm - brož.

Hacking bez tajemství: Java a J2EE / Art Taylor, Brian Buege, Randy Layman ; [překlad Bogdan Kiszka]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxx, 409 s. : il. ; 23 cm - brož.

Hamás : islámský terorismus ve Svaté zemi. / Massimo Introvigne ; [z italského originálu ... přeložil Ctirad V. Pospíšil]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 108 s. ; 21 cm - váz.

Heraldická historie hornických symbolů / Stanislav Vopasek - Vyd. 1. - Ostrava : Klub přátel Hornického muzea OKD, 2002. - 65 s. : il. (některé barev.), erby ; 21 cm - Brož.

Hodnocení dodavatelů v dodavatelském řetězci : odborný seminář. / organizován Českou asociací nákupu a logistiky ve spolupráci s Brno International Business School 2002 - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 39 s. ; 25 cm - brož.

Hodonín : plán města. : nabídka obchodu a služeb. - Měřítko 1:13000. - Brno : P.F.Art, 2002. - 1 mapa : barev. ; 44 x 62 cm - brož.


Idea Evropy / Romano Prodi ; [přeložil Adam Mackerle]. - Vyd. 1. - [Brno] : Barrister & Principal : Centrum strategických studií, c2003. - 137 s. ; 20 cm - brož.


IMEA 2003 : [3.] mezinárodní konference doktorandů. : Hradec Králové 21. května 2003. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 210 s. : il. ; 21 cm - brož.

Informační systémy veřejné správy ČR / Vladimír Smejkal - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 121 s. ; 30 cm - brož.

Informační technologie pro praxi : sborník přednášek. : Dům energetiky, Ostrava 30. září 2003. / [Milena Tvrdíková, Jan Ministr a kolektiv] - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger, 2003. - 118 s. : il. ; 21 cm - brož.

Informační technologie : databázové a znalostní systémy. / Jiří Bíla, František Král, Vladimír Hlaváč - Vyd. 2. přeprac. - Praha : ČVUT, 2003. - 126 s. : il. ; 30 cm - brož.

Internet - snadno a rychle : (na internetu jako doma za deset krátkých lekcí). / Kateřina Kostolányová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 54 s. : il. ; 30 cm - brož.

Introduction of social services standards of quality into practice : quidance for providers. / [edited by Kristýna Čermáková, Milena Johnová] - , 1st ed.. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2003. - 119 s. ; 30 cm - brož.

Investice do výzkumu: akční plán pro Evropu : (překlad dokumentu Evropská komise COM [2003] 226). / [odborná redakce Tasilo Prnka] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2003. - 27 s. ; 25 cm - brož.

Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků / Harry Pollak - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xii, 122 s. ; 24 cm - brož.

Jihlava : plán města. : nabídka obchodu a služeb. - Měřítko 1:12500. - Brno : P.F.Art, 2003. - 1 mapa : barev. ; 63 x 72 cm - brož.

Jindřichův Hradec : plán měst. : nabídka obchodu a služeb. - Měřítko 1:10000. - Brno : P.F.Art, 2003. - 1 mapa : barev. ; 63 x 92 cm - brož.

Kapesní počítačový slovník anglicko-český / Libuše Mohelská - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 60 s. ; 11 cm - brož.


Katalog otázek k auditu podle ISO/TS 16949 : harmonizován s QS-9000, AVSQ a EAQF. / [Sdružení automobilového průmyslu (VDA) ; přeložil Jindřich H. Frank]. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 2000. - 74 s. ; 21 cm - brož.


Knihovnické zkratky / Anna Machová - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2003. - 123 s. ; 29 cm - brož.

Kognice a umělý život III : [sborník]. / sestavil Jozef Kelemen - V Opavě : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 2003. - vi, 221 s. : il. ; 30 cm - brož.

Kolektivní nevědomí, genetika, gravitace / Grazyna Fosarová, Franz Bludorf ; [z německého originálu přeložil Tomáš Kurka]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2003. - 236 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - váz.

Konflikty v práci : jak se vypořádat s konfliktními situacemi a lidmi. / Eberhard G. Fehlau - Praha : Grada Publishing, c2003. - 108 s. : il. ; 21 cm - brož.

Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10-2.11.2002). I. Umění vládnout, ekonomika, politika / editoři Jiří Kabele, Lumomír Mlčoch, Stanislav Pscheidt - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 435 s. : il. ; 24 cm - brož.

Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10-2.11.2002). II. Sociologie, prognostika a správa Média / editoři Jakub Končelík, Barbara Köpplová, Irena Prázová - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 407 s. : il. ; 24 cm - brož.

Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10.-2.11.2002). III. Univerzity a vzdělání / editor Jiří Pešek - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 169 s. : il. ; 24 cm - brož.

Krizové stavy a doprava : sborník z 3. odborné konference, Pardubice 4.9.2003. / [odpovědný redaktor Milena Foglarová] - Vyd. 1. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2003. - 120 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kylix v příkladech / Libor Forst a Tomáš Holan - 1. vyd. - Praha : BEN, 2003. - 263 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Labyrint síly a ráj slabosti : Amerika, Evropa a nový řád světa. / Robert Kagan ; [z anglického originálu ... přeložil Antonín Hradilek]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 140 s. ; 18 cm - váz.

Ladislav Soldán - výběrová bibliografie / [připravil Libor Martinek] - Rosice : Gloria, 2003. - 11 s. ; 21 cm - brož.


Linux : praktická bezpečnost. / [Ramón J. Hontanón ; přeložil Ludvík Roubíček]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 438 s. : il. ; 23 cm - brož.

Logistika v praxi : praktická příručka manažera logistiky. / Jaroslav Bazala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - 2 sv. ; 32 cm - volné listy v pořadači

Logistika : procesy a jejich řízení. / Ivo Drahotský, Bohumil Řezníček - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 334 s. : il. ; 23 cm - brož.

Macromedia Flash MX : zvuk a video v animacích, interaktivita a actionscript, vývoj webových aplikací. : kompletní průvodce. / Derek Franklin - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxii, 846 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Malá ilustrovaná školní encyklopedie / [z anglického vydání ... překlad Josef Vyskočil] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 320 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 cm - váz.

Malá terminologie 6.RP / [zpracovalo Národní informační centrum pro evropský výzkum] - Praha : Technologické centrum AV ČR, [2003]. - 20 s. ; 22 cm - brož.

Management and evaluation of the course : postgradual training in adult education. / Hana Danihelková - Ed. 1st - Ostrava : University of Ostrava, 2003. - 102 s. : il. ; 30 cm - brož.

Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - sv. ; 21 cm - soubor

Management produktivity a jakosti : modulový program. Modul 6. Zavedení podnikového programu pro zvýšení produktivity / editor Joseph Prokopenko a Klaus North - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti - Česká společnost pro jakost, c1999. - 47 s. : il. ; 28 cm - brož.

Management produktivity a jakosti : modulový program. Modul 7. Organizování rozvoje produktivity a jakosti v podniku / editor Joseph Prokopenko a Klaus North - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti - Česká společnost pro jakost, c1999. - 54 s. : il. ; 28 cm - brož.


Management produktivity a jakosti : modulový program. Modul 8. Management organizačních změn / editor Joseph Prokopenko a Klaus North - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti - Česká společnost pro jakost, c1999. - 87 s. : il. ; 28 cm - *v knize neuvedeno ; brož.


Management produktivity a jakosti : modulový program. Modul 9. Komplexní management jakosti / editor Joseph Prokopenko a Klaus North - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti - Česká společnost pro jakost, c1999. - 120 s. : il. ; 28 cm - Brož.

Management v LH / František Kalousek - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 213 s. : il. ; 29 cm - brož.

Manažerské informace / zpracoval programový tým pro Profesionální certifikát v managementu ; [Charles Edwards ... et al.]. - Praha : Open University v České republice, 2003. - 94 s. ; 30 cm - brož.

Matematika v Excelu / Miroslav Koucký, Karel Mačák - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 81 s. ; 30 cm - brož.

MATLAB pro začátečníky / Karel Zaplatílek a Bohuslav Doňar - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2003. - 143 s. : il. ; 23 cm - brož.

Městské muzeum Sedlčany - Praha : Studio 3P, [2002]. - [6] s. : il., mapka ; 21 cm - Brož.

Metodologie pro Sociální politiku a sociální práci / Martin Žižlavský - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2003. - 142 s. : il. ; 21 cm - brož.

Microsoft Access 2000 : jednoduše, srozumitelně, názorně. / kolektiv autorů ; [edice Jiří Hlavenka ...]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - iv, 18 s. : il. ; 19 x 23 cm - brož.

Microsoft ISA Server 2000 : konfigurace, správa a odstraňování problémů. / Thomas W. Shinder, Debra Littlejohn Shinder, Martin Grasdal ; [překlad Jaroslav Černý]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxix, 760 s. : il. ; 24 cm - váz.

Microsoft Windows Server 2003 : kapesní rádce administrátora. / William R. Stanek ; [překlad Rostislav Cibulka, Petr Šetka]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxiii, 535 s. : il. ; 20 cm - brož.

Mikrokontoléry Atmel AVR Assembler / Vladimír Váňa - 1. vyd. - Praha : BEN, 2003. - 143 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Mikrokontroléry Atmel AVR : popis procesoru a instrukční soubor. / Vladimír Váňa - 1. vyd. - Praha : BEN, 2003. - 335 s. : il. ; 22 cm - brož.


Mikrokontroléry Atmel AVR Programování v jazyce C / Vladimír Váňa - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2003. - 215 s. : il. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - brož.

ModelCARE 2002 : 4th international conference Calibration and reliability in groundwater modelling. : a few steps closer to reality. : prepublished proceedings of the ModelCARE'2002 conference held in Prague, Czech Republic from 17 to 20 June 2002. / the conference was jointly convened by the Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics, Faculty of Science, Charles University, and the International Commission on Groundwater, of the Internnational Association of Hydrological Sciences ; edited by K. Kovar, Z. Hrkal. - Praha : Karolinum, 2002. - vii, 679 s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Moje první encyklopedie / Carol Watsonová ; fotografie Steve Shott a Susanna Price. ; kresby Robin Jacgued a Graham Philpot. - Praha : Slovart, c2003. - 77 s. : barev. il. ; 34 cm - váz.

Moravskoslezský kraj : mapa kraje. : nabídka výroby, obchodu a služeb. - Měřítko 1:200000. - Brno : P.F.Art, 2002. - 1 mapa : barev. ; 63 x 92 cm - brož.

Moudrost, síla, krása : zednářské tisky ze zámeckých knihoven v České republice. / Luboš Antonín - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2003. - 347 s. : il. ; 21 cm - brož.

Můj kalendář / [Gisela Weingand ; překlad Pavla Kadlčíková]. - Ostrava : Anagram, 2003. - 31 s. : barev. il. ; 21 cm + [2] složené obr. příl.. - brož.

Myslíme v jazyku Delphi 7 / Marco Cant ; [přeložil Jiří Hynek]. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2003. - 578 s. : il. ; 24 cm - brož.

Myslíme v MySQL 4 / Ian Gilfillan ; [z anglického originálu přeložil Karel Voráček]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 750 s. ; 23 cm - brož.

Nadstavby AutoCADu / Ladislav Hrabec, Kamil Konečný, Oldřich Učeň - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 73 s. : il. ; 29 cm - brož.

Naprogramujte si vlastní hru ve Flashi / Jiří Fotr - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - x, 206 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.


Národní technické muzeum : průvodce. : guidebook. / [redakce Jitka Zamrzlová ; fotografie Linda Jelínková, Jan Pohribný]. - Praha : Národní technické muzeum, 2002. - 64 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.


Návrh a realizace sítí Cisco : autorizovaný výukový průvodce. / Diane Teare ; [překlad z anglického originálu David Krásenský]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxv, 758 s. : il. ; 24 cm - váz.

Návrh a tvorba řečových databází - měření kvality signálů / Petr Pollák - Praha : České vysoké učení technické, 2003. - 20 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nové universum A-Ž : všeobecná encyklopedie. / [vedoucí autorského kolektivu: Josef Čermák] - 1. vyd. - V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2003. - 1303 s. : il. (většina barev.), mapy, portréty ; 29 cm + 1 CD-ROM. - váz.

O demokracii, novinách a českých poměrech : výbor z publicistických prací. / Karel Čapek ; uspořádal [a úvodní studii napsal] Ivan Klíma. - Vyd. v tomto uspořádání 1. - Praha : Academia, 2003. - 226 s. ; 22 cm - váz.

Odpovědi bez konce, aneb, Sloupky z Reflexu 2002 / Cyril Höschl - 1. vyd. - Praha : Galén, c2003. - 144 s. ; 20 cm - váz.

Olomoucký kraj : mapa kraje. : nabídka výroby, obchodu a služeb. - Měřítko 1:230000. - Brno : P.F.Art, 2003. - 1 mapa : barev. ; 63 x 92 cm - brož.

OpenOffice.org 1.1 : uživatelská příručka. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - viii, 168 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Pardubický kraj : mapa kraje. : nabídka výroby, obchodu a služeb. - Měřítko 1:160000. - Brno : P.F.Art, 2003. - 1 mapa : barev. ; 63 x 92 cm - brož.

Pedagogicko-vědecká konference u příležitosti 100. výročí založení Fakulty strojního inženýrství : 5.-6.12.2000, Brno. : sborník přednášek. - Brno : Vysoké učení technické, 2000-. - 2 sv. : il., tab. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Personální práce v malých podnicích / Josef Koubek - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 248 s. ; 23 cm - brož.

Personální řízení / Anna Schneiderová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 78 s. ; 30 cm - brož.

Počítačové architektury a diagnostika : PAD 2003. : pracovní seminář pro studenty doktorského studia, Zvíkovské Podhradí, 24.-26. září 2003. : sborník příspěvků. / Zdeněk Kotásek, Richard Růžička, Lukáš Sekanina (ed.) - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 84 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba


Počítačové metody mechaniky I / Jaromír Slavík - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2003. - 118 s. : il. ; 30 cm - brož.

Počítačové sítě a jejich aplikace LAN / MAN / WAN / Fedor Kállay, Peter Peniak - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 356 s. : il. ; 23 cm - brož.

Podivuhodné osudy v českých dějinách / Jan Bauer - Vyd. 1. - Brno : MOBA, 2003- . - sv. : il., faksim. ; 21 cm - sv. 1 ; váz.

Poklady státních archivů východních Čech : nejstarší písemné a sfragistické památky do roku 1526. / [Jana Poddaná, Zlatuše Kukánová] - 1. vyd. - V PardubicíchV Zámrsku : Státní okresní archiv v Pardubicích : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2003. - 46 s. : il. (většina barev.), faksim. ; 21 cm - Brož.

PostgreSQL : praktický průvodce. / Bruce Momjian - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxii, 402 s. ; 23 cm - brož.

Práce s mikrokontroléry Atmel AT89C2051 : měření, řízení a regulace pomocí několika jednoduchých přípravků. / David Matoušek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2002- . - sv. : il. ; 23 cm - sv. 1 ; brož.

Práce s rozpočty / zpracoval programový tým pro Profesionální certifikát v managementu ; [Charles Edwards ... et al.]. - Praha : Open University v České republice, 2003. - 63 s. ; 30 cm - brož.

Praha : plán města. - 7. vyd. - [Měřítko] 1:15 000. - Praha : Pragokart, 2003. - 1 mapa : barev. ; 47 x 64 cm - brož.

Pravidla účasti podniků, výzkumných center a vysokých škol na realizaci 6. rámcového programu Evropského společenství a pravidla pro rozšiřování výsledků : (konečné znění předpisu Evropského parlamentu a Rady z 16.12.2002 - (ES) č. 2321/2002). / [odborná redakce Tasilo Prnka] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2003. - 19 s. ; 25 cm - brož.

Právní příručka k účasti veřejnosti v řízeních ve věcech životního prostředí : soubor textů vydaných v rámci projektu podpory občanských sdružení. / [Pavel Černohous ... et al.] - Praha : Ateliér pro životní prostředí, 2003. - ca 200 s. ; 23 cm - volné l. v pořadači

Problémy s Microsoft Windows XP a jak je řešit : příčiny a řešení běžných i neobvyklých potíží operačního systému. / Curt Simmons ; [z anglického originálu přeložil Libor Král]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xviii, 364 s. : il. ; 23 cm - brož.


Proces schvalování dílů k výrobě (PSDV) / [překlad Jiří Zajíc] - 3. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 2000. - 94 s. : formuláře ; 30 cm - brož.

Prof. MUDr. Jan Kabelík, DrSc. 29.10.1891-14.7.1979 : zdravý rozum - původní studie univ. prof. MUDr. Jana Kabelíka, DrSc."Zdravý rozum" z roku 1978 a sborník příspěvků ze semináře k 110. výročí narození prof. Kabelíka v roce 2001. / J.V. Musil (ed.) aj. - 1. vyd. - Olomouc : Vlastivědná společnost muzejní : Psychologická a výchovná poradna, 2003. - 60 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Profesionální auditování : ISO 9000:2000. / Konrad Scheiber - 1. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 2000. - 122 s. : il. ; 30 cm - brož.

Programátor PIC16F84 pro Windows 95/98/2000/NT/ME/XP : podrobný stavební návod s ovládacím programem. / Václav Vacek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2003. - 23 s. : il. ; 21 cm + 1 disketa. - brož.

Programování v Microsoft .NET : webové aplikace v .NET Framework, C# a ASP.NET. / Jeff Prosise ; [překlad Karel Voráček]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxi, 712 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Programujeme Jakarta Struts / Chuck Cavaness ; [z anglického originálu přeložil ... Slavoj Písek]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 446 s. : il. ; 23 cm - brož.

Programy a algoritmy numerické matematiky 11 : Dolní Maxov, 9.6.-14.6.2002. : sborník semináře. / [Matematický ústav AV ČR] - Praha : Matematický ústav AV ČR, 2002. - 316 s. : il. ; 21 cm - brož.

Průkopníci vědy a techniky v Českých zemích / napsal Martin Kvítek ; ilustrovali Ondřej Zahradníček, Tomáš Řízek. - 3. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 64 s. : barev. il., portréty ; 29 cm - váz.

Průmysl a výrobní řemesla v meziválečném Československu ve světle racionalizace a jejich ekonomických a sociálních důsledcích / Jana Geršlová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. - 87 s. ; 25 cm - brož.

Průvodce digitálního fotografa / Tom Ang - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 407 s. : il. (většina barev.) ; 26 cm - váz.

Průvodce fondy EU pro neziskové organizace : cesta labyrintem financování EU. / [Danai G. Tsapikidou ... et al.] - Praha : Nadace rozvoje občanské společnosti : European Citizen Action Service (ECAS), 2003. - 230 s. ; 21 cm - Brož.


Přátelé přírody se představují : 7 z 8. - [Ústí nad Labem : Přátelé přírody, 2003]. - 11 s. ; 21 cm - Brož.

Přehled výrobků a služeb pro plynárenství v České republice : uspořádání podle regionů a odborných rejstříků. / [redakční zpracování GAS] - Vyd. 4. - Říčany u Prahy : GAS, 2003. - 108 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Přijďte děti k nám : národopisná expozice Slovácko, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. : pracovní sešit. / [odpovědný redaktor Ivo Frolec ; doprovodný text Ludmila Tarcalová]. - V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2003. - [4] s. : il. ; 30 cm - volné listy v obálce

Pyramida : za hranicemi představivosti. : uvnitř velké pyramidy v Gíze. / Kevin Jackson a Jonathan Stamp ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Bareš]. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2003. - 191 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 26 cm - váz.

Rada Evropy otevřená dobrovolným organizacím - V Praze : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2000. - [8] s. : barev. il. ; 21 cm - Brož.

Rada Evropy : 2001-2005. : sedm cest pro budoucí akce. - Praha : DISRE, 2001. - 12 s. ; 21 cm - Brož.

Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek v chemické analýze : sborník přednášek z 1. ročníku konference. : Medlov 4.-6. listopadu 2003. - Český Těšín : 2 Theta, 2003. - 147 s. : il. ; 28 - brož.

Rekordy ze světa zvířat / napsala Danuta Ciszak ; odborná spolupráce Radoslaw Ratajszczak. ; ilustrace Renata Kowalczyk. ; [z polského originálu přeložil Jan Linka]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 31 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Řízení a monitorování technologických procesů s využitím sítí LAN a ILAN : souhrn disertační práce. / Jaromír Škuta - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 36 s. : il. ; 22 cm - brož.

Řízení programovatelnými automaty III : softwarové vybavení. / Marie Martinásková, Ladislav Šmejkal - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 161 s. : il. ; 30 cm - brož.


Sbírka problémových úloh z dynamiky strojů / Jaroslav Zapoměl, Jaroslav Sikora, Olivier Verlinden - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 130 s. : il. ; 29 cm - brož.


Sériová komunikace ve WIN 32 / Václav Vacek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2003. - 127 s. ; 22 cm - brož.

SiSoft Sandra a utility k testování PC / Pavel Štekl - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - viii, 136 s. : il. ; 23 cm - brož.

Slovník controllingu : česko-anglický, anglicko-český. : 120 nejdůležitějších termínů pro práci controllera. / International group of controling (editor) ; [z německého originálu ... přeložili Daniel Báča, Tomáš Slovák, Eva Kalinová]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2003. - 395 s. : il. ; 22 cm - váz.

Současné problémy oceňování podniku s důrazem na fúze a akvizice : sborník z mezinárodní konference konané při příležitosti 50. výročí založení Vysoké školy ekonomické v Praze. : v Praze, 6. října 2003. / Miloš Mařík (editor) - Praha : Oeconomica, 2003. - 220 s. : il. ; 25 cm - brož.

Společný hodnoticí rámec : zlepšování organizace pomocí sebehodnocení. / [z anglického originálu ... přeložila Ivana Petrašová] - Vyd. 1. - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2003. - 68 s. ; 21 cm - Český svaz vědeckotechnických společností ; brož.

Spolek přátel lihovin a veselí : 1968-2003. [Jitka Dvořáčková ... et al.] - Vyd. 1. - ÚpiceBoskovice : SPLAV : Albert, 2003. - 111 s. : il. (většina barev.), portréty ; 21 cm - brož.

SQL : hotová řešení. : pro SQL Server, Oracle a MySQL. / Luboslav Vacko ; [překlad Tomáš Eder]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 298 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Standards for quality in social services / [edited by Milena Johnová] - 1st ed. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2003. - 24 s. ; 30 cm - brož.

Standardy kvality sociálních služeb / [uspořádala Milena Johnová] - 2., upr. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 24 s. ; 30 cm - brož.

Strategické řízení IS/IT - sladění IS/IT infrastruktury s podnikovými strategickými cíli : odborný seminář konaný jako akce doprovodného programu veletrhu INVEX 2003 dne 8. října 2003 v Kongresovém centru v areálu výstaviště BVV, a.s. v Brně. - Vyd. 1. - Brno : Brno International Business School, 2003. - 46 s. : il. ; 30 cm - brož.


Střední Evropa a Evropská unie : sborník ze semináře. : Hradec Králové, 10.4.2003. / uspořádali Václav Veber a Karel Vít - Hradec Králové : M & V, 2003. - 47 s. : il. ; 21 cm - brož.


Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové : knihovnicko-informační centrum u Přívozu. : architektonická soutěž na stavbu nové knihovny. / [redakce Matej Šišolák] - V Hradci Králové : Studijní a vědecká knihovna, 2003. - 39 s. : il. (většina barev.), portréty, plány ; 30 cm - brož.

Tachov : plán měst. : nabídka obchodu a služeb. - Měřítko 1:10000. - Brno : P.F.Art, 2003. - 1 mapa : barev. ; 63 x 92 cm - brož.

Technické aplikace digitální geometrie : zkrácená verze habilitační práce. / Dalibor Martišek - Brno : VUTIUM, 2003. - 30 s. : il. ; 25 cm - brož.

Technologie tvorby a využívání didaktických prostředků ve vzdělávání dospělých / Milan Mikošek - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 52 s. : il. ; 30 cm - brož.

Templáři v zemích Koruny české ve světle našich archivních pramenů / František Skřivánek - Praha : Klub pro českou heraldiku a genealogii, 2003. - 32 s. : il., plány ; 21 cm - brož.

The digital library toolkit / [Peter Noerr] - 2nd ed. - Palo Alto : Sun Microsystems, 2000. - iii, 186 s. : il. ; 28 cm - Brož.

Tvorba jednoduchých webových stránek / Tomáš Václavek - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 68 s. : il. ; 30 cm - brož.

Tyranie médií / Ignacio Ramonet ; přeložil Michal Pacvoň. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 226 s. ; 21 cm - váz.

Účetnictví v procesu světové harmonizace : sborník 4. ročníku mezinárodní konference. : Praha/Javorník 8.-10. září 2003. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 219 s. ; 30 cm - brož.

Učíme se programovat v jazyce Assembler pro PC / Rudolf Marek - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 228 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Úhel pohledu, aneb, Všechno je jinak / Cyril Höschl - 2. vyd. - Praha : Galén, c2003. - 228 s. ; 20 cm - váz.

Umělá inteligence - hrozba nebo naděje? / Ivan Zelinka - 1. vyd. - Praha : BEN, 2003. - 142 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - brož.

Úprava mezinárodní právní pomoci v trestních věcech v rámci Evropské unie s přihlédnutím k ochraně jejích finančních zájmů / Přemysl Polák - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 203 s. ; 21 cm - brož.


Úvod do Geografických informačních systémů / Jiří Hermann, Pavel Pomezný - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003.. - 3 sv. : il. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Úvod do multimédií : (grafika, hudba a zvuk). / Kateřina Kostolányová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 54 s. : il. ; 30 cm - brož.

Úvod do teorie a aplikací umělých neuronových sítí / Jana Tučková - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 103 s. : il. ; 30 cm - brož.

Velká kniha digitální fotografie / Petr Lindner, Miroslav Myška, Tomáš Tůma - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - viii, 272 s. : barev. il. ; 23 cm - váz.

Veřejná knihovna v Rychnově nad Kněžnou 1871-2001 / Alena Janková - 1. vyd. - Rychnov nad Kněžnou : Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, 2003. - 74 s. : il., faksim. ; 16 x 22 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Visual C++ .NET pro programátory v C++ / Aravind Corera ... [et al. ; překlad Jaroslav Černý]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xiv, 400 s. : il. ; 25 cm - brož.

Vnější vztahy Evropské unie : [studijní materiály pro distanční kurz Vazby EU na ostatní světové integrované systémy]. 1. díl. Africké, karibské a tichomořské státy / Vladimír Baar - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003- . - sv. : il. ; 30 cm - brož.

Vstup do Evropské unie : přínosy a náklady konvergence. / Petr Zahradník - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xx, 364 s. ; 25 cm - váz.

Vybrané kapitoly z didaktiky informatiky / Eva Burianová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 56 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vybrané kapitoly z metod sociální práce : distanční text. / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 100 s. ; 30 cm - brož.

Výklad QS-9000 schválený IASG : pro použití akreditačními orgány uznávanými Chryslerem, Fordem, General Motors, registrujícími organizacemi kvalifikovanými pro QS-9000, dodavateli a zainteresovanými stranami. - 3. vyd. - [Praha] : Česká společnost pro jakost, 2000. - 9 s. ; 30 cm - brož.

Výměna dat mezi systémy CAD : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Zdeněk Píša - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 28 s. ; 21 cm - brož.


Vypalujeme CD na počítači / Jan Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 84 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Využití růstových simulátorů v hospodářské úpravě lesa : sborník referátů ze semináře konaného 14.5.2003 na LDF MZLU v Brně. / Simon, J., Adolt, R. (eds.) - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 69 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Výzkumný a vývojový potenciál České republiky před jejím vstupem do Evropské unie / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - V Praze : Oeconomica, 2003. - 203 s. : il. ; 25 cm - Brož.

Vzdělávání a personální činnosti / Anna Schneiderová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 78 s. ; 30 cm - brož.

Vzor hlavní smlouvy pro projekty 6. Rámcového programu evropského výzkumu : příklad konsorciální smlouvy. / [odborná redakce Tasilo Prnka] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2003. - 79 s. ; 25 cm - brož.

Vztahy České republiky k Evropské unii / Pavel Nezval - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2003. - 170 s. : il. ; 22 cm - brož.

Webdesing s Adobe Photoshop 7 a GoLive 6 / Michael Baumgardt - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xiii, 311 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Windows Media Player 9 / Michal Politzer - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - x, 100 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Windows Server 2003 : [poradce experta]. / Michal Osif - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 612 s. : il. ; 24 cm - brož.

XML : praktické příklady. / Jiří Bráza - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 211 s. : il. ; 23 cm - brož.

Začínáme programovat v jazyce Python / Daryl Harms, Kenneth Mc Donald - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xviii, 456 s. ; 23 cm - brož.


Základy informatiky / Pavel Rosman ... [et al.] - 2., nezm. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. - 250 s. : il. ; 30 cm - brož.


Základy managementu / Miroslav Buchta, Milan Siegl - Vyd. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 155 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy použití počítačů : počítačem podporované zpracování dokumentů. / Vladimír Hlaváč, Růžena Petrová, Bohumil Šulc - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 88 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy softwarového inženýrství : jak psát dobře strukturované programy. / Pavel Drbal - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 199 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy strojnictví I. / Jiří Havlík, Tadeáš Szlachta - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 200 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy typografie pro počítačovou grafiku / Pavel Noga - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 50 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe : průvodce poskytovatele. / [uspořádání Kristýna Čermáková, Milena Johnová] - Vyd. 2. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 111 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zlínský kraj : mapa kraje. : nabídka výroby, obchodu a služeb. - Měřítko 1:144000. - Brno : P.F.Art, 2003. - 1 mapa : barev. ; 63 x 92 cm - brož.

Zoologické sbírky Lovecko-lesnického muzea v Úsově : komentovaný katalog. / František Hanák ... [et al.] - V Šumperku : Vlastivědné muzeum, 2003. - 52 s. : il. ; 25 cm - brož.

Židé a česká společnost v zrcadle literatury : od středověku k počátkům emancipace. / Lenka Veselá-Prudková - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 153 s. : il., portréty, faksim. ; 19 cm - brož.

50. aukce : práce na papíře, česká a světová grafika 17.-20. stol., dopisy, podpisy, kuriozity. : Spolek Hlahol, Praha 1. listopadu 2003. - Praha : Aukční síň Vltavín, 2003. - 20 s. : il. ; 30 cm + 1 příl.. - Brož.

9. výroční přednáška k poctě J.L. Fischera / [Ota Weinberger ; odpovědná redaktorka Hana Dziková]. - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003. - 54 s. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist