Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za listopad-prosinec 2003

Atlantida holíčských Židů / Heinz Jakob Tauber ; [doslov napsal Viktor Fischl]. - Vyd. 1. - Praha : Sefer, 2003. - 429 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Bibliografický sborník 1993-2001 : publikační činnost pracovníků Fakulty sociálních věd UK. / [editoři Jan Halada ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Fakulta sociálních věd UK, 2002. - 236 s. ; 21 cm - Brož.

Breviář fantastické holky / Kim Izzová, Ceri Marshová ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Diestlerová]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 339 s. : il. ; 21 cm - váz.

Cesta na Hrad / Bohumil Pečinka - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2003. - 185 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Cvičíme postřeh a logiku / Martin Postránecký - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 100 s. : il. ; 23 cm - brož.

Cvičíme s dětmi : cvičení a hry pro všestranný rozvoj dítěte. / Peter Walker ; [z anglického originálu přeložil Jiří Štepo]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 96 s. : barev. il. ; 25 cm - brož.

Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století : sborník statí z mezioborového 10. semináře konaného ve dnech 16. a 17. května 2003 v Krnově. / k vydání připravili Zdeněk Jeník, Jaroslav Krejčí - KrnovOpava : Cesta světla : Literature & Sciences, 2003. - 226 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Dandysmus : povinnost pochybnosti. / Francoise Coblenceová ; přeložili Klára Vávrová a Lubomír Martínek. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2003. - 385 s. ; 18 cm - váz.

Dej mi ruku, ať mohu mluvit : vrátit slovo těm, kteří jsou odříznuti od světa. / Anne-Marguerite Vexiauová ; [podle francouzského originálu ... přeložila Catherina Božoňová]. - České vyd. 1. - Praha : ISV, 2003. - 171 s. ; 21 cm - brož.

Demokracie a vůdcovství / Irving Babbitt ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Ogrocká]. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Občanský institut, 2003. - 297 s. ; 24 cm - váz.


Der Spracherwerb des Kindes : Verlauf und Störungen. / Jürgen Dittmann - Originalausgabe - München : C.H. Beck, 2002. - 127 s. : il. ; 18 cm - brož.


Die Beneš-Dekrete / Barbara Coudenhove-Kalergi, Oliver Rathkolb (Hg.) - 2. Aufl. - Wien : Czernin, 2002. - 223 s. : mapa ; 21 cm - brož.

Die Grundlegung des methodologischen Rationalismus im Werk Max Webers / vorgelegt von Chih-Cheng Jeng - , 2003. - vii, 250 s. ; 21 cm - Brož.

Die politischen Systeme Osteuropas / herausgeber Wolfgang Ismayr unter Mitarbeit von Markus Soldner und Ansgar Bovet - Opladen : Leske + Budrich, 2002. - 916 s. : il. ; 25 cm - Leske + Budrich ; váz.

Dospělým vstup zakázán / Miroslav Plzák - Vyd. 3., V nakladatelství Motto 2.. - Praha : Motto, 2003. - 108 s. ; 22 cm - váz.

Dvousečná zbraň : rub a líc americké výjimečnosti. / Seymour Martin Lipset ; přeložil Martin Pokorný. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2003. - 380 s. ; 24 cm - váz.

Eine Frau in Berlin : Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945. / Anonyma ; mit einem Nachwort von Kurt W. Marek. - 8. Aufl. - Frankfurt am Main : Eichborn, 2003. - 291 s. : 22 cm - váz.

Ekonomické problémy transformace hospodářství České republiky s přihlédnutím ke specifikům euroregionu Nisa : sborník prací výzkumného záměru. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001-. - 3 sv. : il., tab. ; 21 cm - sv. 1 ; v knize neuvedeno ; brož.

Enigma 4. Tajemství civilizace - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 216 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - váz.

Etnické čistky : Bosna, Kypr, Karabach, Kosovo, Palestina, bývalý Sovětský svaz, Rwanda a Burundi, Srí Lanka, Transylvánie, Ulster. / Andrew Bell-Fialkoff ; [z anglického originálu přeložil Viktor Faktor]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2003. - 327 s. ; 21 cm - váz.

Eunuchové / Vanna de Angelis ; [z italského originálu ... přeložila Alena Jíchová]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 326 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Euro, statistika a deflace : sborník textů. / Stanislava Janáčková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003. - 118 s. : il. ; 21 cm - brož.

Euromarketing : učební text. / Jaroslav Světlík - Vyd. 1. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 158 s. : il. ; 30 cm - brož.


Evelyn / Evelyn Doyleová ; [z anglického originálu přeložila Petra Diestlerová]. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 2003. - 222 s. ; 21 cm - váz.

František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách / Pavel Preiss - 2., rozš. a přeprac. vyd., V Pasece 1.. - Praha : Paseka, 2003. - 600 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 26 cm - váz.

Globální problémy a světová ekonomika / Vladimír Jeníček, Jaroslav Foltýn - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xvii, 269 s. : il. ; 24 cm - brož.

Hanin kufřík : příběh dívky, která se nevrátila. / Karen Levine ; [z anglického originálu ... přeložila Dana Makovičková]. - Vyd. 1. - Praha : Židovské muzeum : Portál, 2004. - 117 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - Portál ; brož.

Hovory s Primo Levim : 1963-1987. / vybral, uspořádal a poznámkami opatřil Marco Belpoliti ; [přeložila Drahoslava Janderová]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 245 s. ; 21 cm - váz.

Idea Evropy / Romano Prodi ; [přeložil Adam Mackerle]. - Vyd. 1. - [Brno] : Barrister & Principal : Centrum strategických studií, c2003. - 137 s. ; 20 cm - brož.

Interakce učitele a žáka : cvičebnice. / M. Musilová - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 29 s. ; 21 cm - Brož.

Jak uzavírat obchodní smlouvy / Petr Hajn, Josef Bejček - 2. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 284 s. : il. ; 21 cm - brož.

Komunikační dovednosti / Eva Höflerová, Petr Krohe - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 68 s. : il. ; 30 cm - brož.

Konflikty v práci : jak se vypořádat s konfliktními situacemi a lidmi. / Eberhard G. Fehlau - Praha : Grada Publishing, c2003. - 108 s. : il. ; 21 cm - brož.

Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10-2.11.2002). I. Umění vládnout, ekonomika, politika / editoři Jiří Kabele, Lumomír Mlčoch, Stanislav Pscheidt - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 435 s. : il. ; 24 cm - brož.

Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10-2.11.2002). II. Sociologie, prognostika a správa Média / editoři Jakub Končelík, Barbara Köpplová, Irena Prázová - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 407 s. : il. ; 24 cm - brož.


Kostky byly vrženy : úvaha o lidské duši, jež by mohla být i nesmrtelná. / Miroslav Plzák ; [ilustrace Jiří Slíva]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2003. - 241 s. : il. ; 22 cm - váz.

Kterak nepřistupovat k imigraci / [John O'Sullivan ; z anglického originálu ... přeložil Jaromír Žegklitz]. - Praha : Občanský institut, 2003. - 15 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

KulturSchock: mit anderen Augen sehen : Leben in fremden Kulturen. : [Ägypten, China/Taiwan, Deutschland, Indien, Italien, Kalifornien, Mexiko, Russland, Tansania, Thailand, Türkei]. / Hanne Chen, Henrik Jäger (Hrsg.) - Bielefeld : Reise-Know-How-Verlag Peter Rump, 2003. - 264 s. : barev. il. ; 18 cm - brož.

Ludwig Gumplowicz als materialistischer Staatssoziologe : eine Untersuchung zur Ideengeschichte der Soziologie. / vorgelegt von Peter Bossdorf - , 2003. - viii, 449, ii s. ; 21 cm - Brož.

Mamince / ilustrovala Brigitte McDonaldová ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Ponocná]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - [24] s. : barev. il. ; 17 cm + 1 CD. - váz.

Mars a Venuše na pracovišti / John Gray ; [z anglického originálu ... přeložila Petruše Klůfová]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2003. - 281 s. ; 22 cm - váz.

Media and culture / Edmundo Farolan - Vyd. 1. - Opava : Silesian University, 2003. - 117 s. : il. ; 22 cm - brož.

Messmers Reisen / Martin Walser - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2003. - 191 s. ; 20 cm - váz.

Města Hradec Králové - Pardubice - Liberec : 2002. / zpracovala Krajská reprezentace Hradec Králové - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Hradec Králové, 2003. - 58 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - brož.

Metodologie pro Sociální politiku a sociální práci / Martin Žižlavský - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2003. - 142 s. : il. ; 21 cm - brož.

Milost je také pro děti : čtení modlitebního týdne pro děti 2003. / Gloria Lindsey Trotman - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2003. - 15 s. ; 23 cm - brož.

Monitorování procesu přistoupení k EU: rovné příležitosti pro ženy a muže v ČR : společný projekt Network Women's Program a Open Society Foundation Rumunsko. - 1. vyd. - Praha : Otevřená společnost, 2002. - 106 s. ; 25 cm - brož.


Mys dobré naděje : partnerství pro rozvoj jako globální environmentální výzva. / Pavel Nováček - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 166 s. ; 21 cm - brož.

Náboženské ideály a křesťanská angažovanost : svědectví prof. PhDr. ThDr. h.c. Františka M. Hníka o počátcích a původním směřování Církve československé. / ohlédnutí připravil Milan Salajka - Vyd. 1. - Praha : Církev československá husitská, 2003. - 50 s. : portrét ; 21 cm - brož.

Narodilo se s problémy a co bude dál? / Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 107 s. : il. ; 21 cm - brož.

Národnostně menšinová politika České republiky : základní dokumenty. : key documents. / [k vyd. připravili Milan Pospíšil, Andrej Sulitka] - Praha : Úřad vlády ČR : Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, 2003. - 114, 42 s. ; 21 cm - brož.

Nebuď takovej balvan! : příručka mladého gentlemana. / napsal Jeremy Daldry ; [přeložila Veronika Volhejnová]. - 3. vyd. - Praha : Albatros, 2003. - 176 s. : il. ; 20 cm - brož.

Některé problémy mládeže na začátku nového tisíciletí / Jana Veselá - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 117 s. : il. ; 24 cm - brož.

Obce Pardubického kraje v číslech / zpracovala Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2002. - 133 s. : mapa ; 30 cm - kroužková vazba

Obyvatelstvo České republiky podle místa narození / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Olomouc : Český statistický úřad, 2003. - 93 s., [3] l. barev. obr. příl. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Odpovědi bez konce, aneb, Sloupky z Reflexu 2002 / Cyril Höschl - 1. vyd. - Praha : Galén, c2003. - 144 s. ; 20 cm - váz.

Ochrana zdravotně postižených před sexuálním zneužitím : zdravotně výchovná publikace. - Praha : Informační centrum Ústředního stacionáře Sdružení zdravotně postižených v ČR, 2002. - 71 s. ; 21 cm - Brož.


Osudy lidických dětí : (vzpomínky, svědectví, dokumenty). / podle vyprávění a vzpomínek lidických žen a dětí sepsali Jolana Macková a Ivan Ulrych - Nymburk : Vega-L, 2003. - 101 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - Vega-L ; váz.


Pes a jeho reč / Gwen Bailey ; [z anglického originálu preložili Alena Krupauerová a Blažena Lisá]. - 1. slovenské vyd. - Praha : Cesty, 2003. - 96 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Plodnost a sňatečnost žen / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 27, [26] s. : il. ; 30 cm - brož.

Pojmy ze sociologie / Bedřich Zapletal - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 84 s. ; 30 cm - brož.

Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele na ZŠ. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - sv. ; 29 cm - soubor ; brož.

Pozvání do sociologie : humanistická perspektiva. / Peter L. Berger ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Ogrocký]. - 2. vyd., V nakl. Barrister & Principal 1. vyd.. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 194 s. ; 23 cm - brož.

Pravidla lásky / Hans Jellouschek ; [z německého originálu ... přeložili Kristina a Jan Černí]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 135 s. ; 21 cm - brož.

Prevence aterosklerózy v dětském věku / Milan Šamánek, Zuzana Urbanová - 1. vyd. - Praha : Galén, 2003. - 235 s. ; 20 cm - váz.

Priority, podněty a inspirace : sborník dokumentů z odborné konference ČSŽ Priority a podněty k rovnosti příležitostí mužů a žen, zaměřené na témata Venkov - Rodina - EU z pohledu ženy. : Benešov u Prahy, 29.-30.11.2002. / [editor Zdeňka Hajná] - Praha : Český svaz žen, 2003. - 51 s. ; 22 cm - Brož.

Proč ženy muže (ne)chápou : čtení o mužích a ženách. / David Gruber - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 160 s. : il. ; 21 cm - brož.

Prorok minulosti : riskantní myšlenky o všudypřítomnosti mimozemšťanů. / Erich von Däniken ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 2. - Praha : Knižní klub, 2003. - 220 s. : il. ; 22 cm - váz.

Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice - Vyd. 1. - Praha : Český helsinský výbor, 2002. - 95 s. ; 21 cm - brož.

Průmysl a výrobní řemesla v meziválečném Československu ve světle racionalizace a jejich ekonomických a sociálních důsledcích / Jana Geršlová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. - 87 s. ; 25 cm - brož.


Příklady pro samostatnou práci žáků při odstraňování vývojových poruch učení, III. ročník / Jarmila Kuchařová - 1. vyd. - Ostrava : Libuše Čermáková, 2003. - 103 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Pyramida : za hranicemi představivosti. : uvnitř velké pyramidy v Gíze. / Kevin Jackson a Jonathan Stamp ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Bareš]. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2003. - 191 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 26 cm - váz.

Racionální myšlení a společenko-emociální myšlení : při učení, chování a ve zdravotní péči. / Evaristo V. Fernandes - Ústí nad Orlicí : OFTIS, [2003]. - 308 s. : il. ; 22 cm - Váz.

Rada Evropy a lidská práva : 50 let od přijetí Evropské úmluvy o lidských právech. - Praha : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2000. - [8] s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - Brož.

Rada Evropy otevřená dobrovolným organizacím - V Praze : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2000. - [8] s. : barev. il. ; 21 cm - Brož.

Rejstříky ke jmennému fondu v soupisech osadníků římsko-katolických farností Prachaticka XIX. století : Prachatice, Vlachovo Březí, Lhenice, Vítějovice, Chroboly, Frantoly. / Jan Antonín Mager - 1. vyd. - České Budějovice : Rodopisná revue, 2003. - 14 s. ; 30 cm - brož.

Renesanční člověk a jeho svět / editor Eugenio Garin ; [z italských, anglických a francouzských originálů přeložily Jiřina Němcová ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 279 s. ; 25 cm - váz.

Rod ženský : kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme?. / Alena Vodáková, Olga Vodáková (eds.) - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. - 356 s. : il. ; 24 cm - brož.

Rodina jako instituce a vztahová síť / Oldřich Matoušek - 3., rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. - 161 s. ; 24 cm - brož.

Rodinná terapie : systemické a narativní přístupy. / Šárka Gjuričová, Jiří Kubička - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 182 s. ; 23 cm - brož.


Rozvoj jazykových kompetencí učitelů : texty pro distanční vzdělávání. / Marcela Grygerková ...[et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 99 s. ; 30 cm - brož.


Rozvoj sociálních kompetencí / Ivana Fialová, Martin Pobořil, Danuše Matýsková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 59 s. ; 30 cm - brož.

Sbírka příkladů ze statistiky II / Veronika Pezlarová - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 76 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Benešov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Beroun / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Brandýs nad Labem - Stará Boleslav / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Čáslav / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Český Brod / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hořovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kladno / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kolín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kralupy nad Vltavou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Benešov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Beroun. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Blansko. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Brno-město. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Brno-venkov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Bruntál. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Břeclav. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Česká Lípa. / zpracoval Odbor populačních cenzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Domažlice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Hodonín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Cheb. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Chomutov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Jablonec nad Nisou. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Jindřichův Hradec. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Karviná. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Klatovy. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Kolín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Kroměříž. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha-západ. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 10. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 11. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 13. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 2. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 3. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 8. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Vyškov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kutná Hora / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Lysá nad Labem / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Mělník / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Mladá Boleslav / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Mnichovo Hradiště / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Neratovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nymburk / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Říčany / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Slaný / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Smrt jako fenomén kulturní teorie : obrazy smrti a zádušní kult ve starověkém Egyptě. / Jan Assmann ; [z německého originálu ... přeložila Radka Fialová]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 91 s. : il. ; 21 cm - váz.

Snižování zneužívání drog v Evropě - V Praze : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, [2001]. - [8] s. ; 21 cm - Brož.

Sociální inkluze / [výkonný redaktor Tomáš Katrňák] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 154 s. : il. ; 24 cm - brož.

Sociální situace domácností ČR v grafech : (výsledky výběrového šetření SSD 2001). / zpracoval Odbor šetření v domácnostech - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 26 s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Sociální toxiny / Eva Vaníčková - Vyd. 1. - Praha : Česká společnost na ochranu dětí, 2003. - 11 s. - brož.

Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby / Veronika Ševčíková - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 232 s. ; 21 cm - brož.


Sociologie medicíny a zdravotnictví / Sylva Bártlová - Vyd. 5., přeprac. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. - 181 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sociologie práva / Věra Řeháková - 2. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2003. - 77 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sociology of sport : an introduction. / Aleš Sekot - Brno : Paido, 2003. - 63 s. ; 23 cm - brož.

Sociometrie v psychologické kognici : nástroj sociální kompetence učitele. / Jiří V. Musil - 1. vyd. - Olomouc : Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého : Psychologická a výchovná poradna v Olomouci, 2003. - 363 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sozialkunde / herausgegeben von Heinrich Fisch - Aktualisierte und überarb. Neuausg. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2002. - 304 s. : il. ; 22 cm - soubor ; brož.

Společenské vědy a policie : sborník k 10. výročí PA ČR. / uspořádal David Krámský - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 51 s. ; 21 cm - brož.

Společnou cestou : jak mohou pečovatelé komunikovat s lidmi trpícími demencí. / Petra Koběrská a kol. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 38 s. : barev. il. ; 20 x 20 cm - brož.

Středověký člověk a jeho svět / editor Jacques Le Goff ; [z italského originálu ... přeložili Ondřej Bastl ... et al.]. - Vyd. 2. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 319 s. ; 25 cm - váz.

Text a kontext / K. Lepilová a kol. - 1st ed. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 88 s. ; 21 cm - brož.

Theodor W. Adorno : ein letztes Genie. / Detlev Claussen - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2003. - 478 s., [12] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

To je myš / Bedřiška Jirásková - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Pedagogické centum, 2002. - 2 sv. : barev. il. ; 30 cm - kroužková vazba

Tvořivé vyučování / Irena Lokšová, Jozef Lokša ; [překlad Anna Fejglová]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 208 s. : il. ; 21 cm - brož.

Tyranie médií / Ignacio Ramonet ; přeložil Michal Pacvoň. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 226 s. ; 21 cm - váz.


Úhel pohledu, aneb, Všechno je jinak / Cyril Höschl - 2. vyd. - Praha : Galén, c2003. - 228 s. ; 20 cm - váz.

Úniková cesta : příběh ilegální organizace Holandsko-Paříž. / Herbert Ford - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2003. - 246 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Úniková cesta : příběh ilegální organizace Holandsko-Paříž. / Herbert Ford ; [překlad Vanda Ohnisková]. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2003. - 246 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - brož.

Utváření místa : příručka k vytváření kvalitních veřejných prostranství. / [autorka amerického originálu Kathleen Madden ; překlad Jitka Vlčková. ; autoři českých doplňků Božena Filáková ... et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Nadace Partnerství, 2003. - 99 s. : il. ; 29 cm - brož.

Úvod do sociologie / František Zich - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2003. - 105 s. : il. ; 30 cm - brož.

Úvod do studia kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky / Jana Kubanová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 140 s. : il. ; 30 cm - brož.

V takový krásný společnosti / Jára Novotný - Chýnov : Město Chýnov, 2003. - 103 s. : il., portréty ; 23 cm - Váz.

Vybraná témata ze současné sociologie / Lukáš Urban - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2002. - 146 s. : il. ; 29 cm - brož.

Vybrané otázky problematiky žen a mladistvých ve věznicích : závěry projektu Českého helsinského výboru "Monitoring podmínek výkonu vazby a trestu odnětí svobody žen a mladistvých v ČR". - Vyd. 1. - Praha : Český helsinský výbor, 2003. - 80 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vyučil jsem se u Kafků : Praha a Mladá Boleslav na konci 19. století očima dospívajícího muže. / František Xaver Bašík - V tomto souboru vyd. 1. - Praha : Prostor, 2003. - 351 s. : il., portréty ; 18 cm - váz.

Vývoj závislostí / Eva Vaníčková - Vyd. 1. - Praha : Česká společnost na ochranu dětí, 2003. - 7 s. ; 20 cm - brož.

Základy sociológie rodiny / Jaroslava Mišíková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 55 s. ; 30 cm - brož.


Zrno mezi žernovy : autobiografie 2. / Alexandr Solženicyn ; [přeložila Ludmila Dušková]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 279 s. ; 24 cm - váz.

Žena devatenáctého století v dokumentech / Jana Englová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003. - 189 s. : il. ; 30 cm - brož.

Živý odkaz modernismu : sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v pražském Karolinu dne 29. listopadu 2002. / Zdeněk Kučera, Jiří Kořalka, Jan B. Lášek (ed.) - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2003. - 240 s. ; 21 cm - brož.

33 základních dovedností pro obchodní jednání / Jiří Brabec - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - vi, 93 s. ; 19 cm - brož.

33 základních technik vyjednávání / Věra Bělohlávková - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - iv, 95 s. ; 19 cm - brož.

[Základy komprehenzivní tyflopedie II. díl]. Kategorie komprehenzivní tyflopedie / J. Jesenský - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 103 s. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist