Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy

za listopad-prosinec 2003

A contribution to systems biology of plants: Reverse engineering of photosynthetic regulation by kinetic fluorescence imaging / Ladislav Nedbal - České Budějovice : Attavena, 2003. - iv l., 225 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Advanced simulation of systems : proceedings of the XXVth international autumn colloquium. : September 8-10,2003 in Sv Hostýn (near Bystřice p.h.). / edited Jan Štefan - 1st ed. - Ostrava : MARQ, 2003. - 384 s. : il. ; 21 cm - brož.

Alfred Nobel : 1833-1896. : 170. výročí narození. - Znojmo : Městská knihovna, 2003. - 2 l. ; 30 cm - volné listy

Amazónci rodu Pionites / Rosemary Low ; překlad Jana Dušková. - České Budějovice : Dona, 2003. - 86 s., [12] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Anglicko-český biologický slovník / J. Vedral - Praha : JTP, 2002. - 28 s. ; 22 cm - brož.

Anglicko-český ekologický slovník / J. Vedral - Praha : JTP, 2002. - 32 s. ; 22 cm - brož.

Anglicko-český slovník jmen opic / J. Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2003. - 8 s. ; 22 cm - brož.

Antény prakticky / Jacek Matuszczyk ; [překlad Marek Michalek]. - 2. české vyd. - Praha : BEN, 2003. - 239 s. : il. ; 23 cm - brož.

Aplikace dynamické odezvy na identifikaci stavebních konstrukcí a jejich poškození / Miroš Pirner, Shota Urushadze - Praha : Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, 2001. - 50 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - brož.

Aplikace elektronických systémů při řízení a testování elektrických pohonů / Jaroslav Novák - V Praze : České vysoké učení technické, 2003. - 20 s. : il. ; 21 cm - brož.

Aplikace radiačních metod / Viliam Múčka - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 2003. - 166 s. : il. ; 30 cm - brož.


Arktida a Antarktida / napsala Barbara Taylorová ; fotografoval Geoff Brightling. - Praha : Fortuna Print, 2003. - 63 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.


Atlas of freshwater centric diatoms with a brief key and descriptions Part I.. Melosiraceae, Orthoseiraceae, Paraliaceae and Aulacoseiraceae / Václav Houk - 1st ed. - Olomouc : Palacký University, 2003. - 27, xli s. : il. ; 29 cm - brož.

Balkony, venkovní posezení a přístřešky / Wilfried Multhammer - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 95 s. : il., plánky ; 20 cm - brož.

Basic probability : lecture notes for Ph.D. studies 1/2003. / Radim Jiroušek, Romano Scozzafava - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 45 s. ; 25 cm - brož.

Bezpečnost a spolehlivost systémů / Mirko Novák, Václav Šebesta, Zdeněk Votruba - Vyd. 2. přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 160 s. : il. ; 30 cm - brož.

Biodiversity and genetic resources as the bases for future breeding : 25th EUCARPIA fodder crops and amenity grasses section meeting and 15th EUCARPIA medicago spp. group meeting. : Brno, Czech Republic, September 1-4, 2003. : book of abstracts. / [editor Barbora Badalíková, Radovan Pokorný] - Troubsko : Research Institute for Fodder Crops, 2003. - 127 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Biochemie 2 / Josef Zehnálek - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 200 s. : il. ; 30 cm - brož.

Bioklimatologie : (návod do cvičení). / Jan Svoboda, Zdeněk Žalud - 2. nezměn. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 75 s. : il. ; 30 cm - brož.

Biologické ukazatele a metody v platné a připravované legislativě : sborník semináře. : 6. listopad 2003, Praha. / [editor sborníku Jana Ambrožová, Olga Halousková] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2003. - 54 s. : il. ; 30 cm - brož.

Biologie / [Autor Carolus Bacchus ... et al.] ; herausgegeben von Werner Buselmaier. - Aktualisierte und überarb. Neuausg. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2002. - 440 s. : il. ; 22 cm - soubor ; brož.

Biometrické metody a modely v současné vědě a výzkumu : XV. letní škola biometriky, Lednice, 2.-6. září 2002. : [sborník referátů. / editoři Jiří Hartmann, Jaroslav Michálek, Josef Pešek] ; organizátoři Komise biometriky České akademie zemědělských věd ... [et al.]. - 1. vyd. - Brno : ÚKZÚZ, 2002. - 415 s. : il. ; 25 cm - brož.

Buněčná proliferace a mechanismy její regulace I. / Jan Kovář - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 64 s. : il. ; 30 cm - brož.


Calibration history of the Dobson 074 and Brewer 098 ozone spectrophotometers / Karel Vaníček - 1. vyd. - Prague : Czech Hydrometeorological Institute, 2003. - 72 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Cena - hodnota - model / František Drozen - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 126 s. : il. ; 26 cm - váz.

Cesta do Istanbulu / Mika Waltari ; [z finského originálu ... přeložila Markéta Hejkalová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Hejkal, 2003. - 220 s. ; 21 cm - váz.

Cvičení z laboratorní techniky a anorganické chemie I. : řešené příklady. / Vítězslav Frank, Jan Sponar - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 78 s. : il. ; 30 cm - brož.

Cvičení ze statistických a grafických metod pro geografy / A. Matušková, P. Červený - 2., přeprac. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. - 88, [7] s. : il. ; 21 cm - brož.

Člověk na Měsíci : podvod století?. / Pavel Toufar - Vyd. 1. - Brno : MoBa, 2003. - 223 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 2003 - váz.

Dealing with diversity : 2nd international conference of the European Society for Environmental History, Prague 2003. : abstrakt book. / [editors Leoš Jeleček ... et al.] - Prague : Charles University, 2003. - 143 s. ; 23 cm - brož.

Dinosauři / David Norman a Angela Milnerová - 2. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2003. - 64 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Diskrétní matematika I / Miroslav Koucký, Bohdan Zelinka - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 90 s. ; 30 cm - brož.

Diskrétní matematika II / Miroslav Koucký - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 115 s. ; 30 cm - brož.

Doprava a životní prostředí I / Petr Škapa - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 113 s. : il. ; 30 cm - brož.


Doprava a životní prostředí II / Petr Škapa - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 133 s. : il. ; 29 cm - brož.


Ekologie I. : pojem a obsah ekologie, globální prostředí planety a jeho členění, ekologické faktory, působení fyzikálních faktorů na organizmy. / Josef Rajchard, Zuzana Balounová, Dušan Vysloužil - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2002. - 121 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Ekologie II. : biotické faktory - populace, základní modely populační dynamiky, společenstva, potravní řetězce. / Josef Rajchard, Pavel Kindlmann, Zuzana Balounová - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2002. - 119 s. : il. ; 29 cm - brož.

Ekologie III. : struktura a funkce ekosystému, produkční ekologie, biogeochemické cykly, chemické faktory prostředí, základy ekologie půdy, ekologie vodního prostředí, aktuální celosvětové ekologické problémy. / Josef Rajchard ... [et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2002. - 197 s. : il. ; 29 cm - brož.

Ekotoxikologické biotesty 3 : sborník pracovní konference. : 22.-23.10.2003 Brno. / [editor Vladimír Kočí, Blahoslav Maršálek, Olga Halousková] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2003. - 191 s. : il. ; 30 cm - brož.

Eur-American Floristic Similarities through the Cenophytic : proceedings of the symposium 19.5 held at the XVI International Botanical Congress, August 5,1999, St. Louis, Missouri, USA. / edited by Z. Kvaček and S.R. Manchester - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000. - 114 s. : il. ; 30 cm - Brož.

EUROCOMB '03 : abstracts. : mezinárodní konference, Praha, 8.-12. září 2003. / J. Fiala, ed. - Praha : Institute for Theoretical Computer Science, Charles University, 2003. - 383 s. ; 21 cm - brož.

EUROCOMB '03 : conference booklet. : mezinárodní konference, Praha, 8.-12. září 2003. / V. Douchová, ed. - Praha : Institute for Theoretical Computer Sciences, Charles University, 2003. - 28 s. : il., mapy ; 22 cm - brož.

Evropská unie, Česká republika a životní prostředí - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2003. - 27 s. : il., portréty ; 30 cm - Brož.

Extrémní hydrologické jevy v povodích : sborník příspěvků z Workshopu 2002 na téma : ... konaného ve dnech 12. listopadu 2002 v Praze. / [redakce Adolf Patera, Jiří Váška, Alena Jakubíková] - Praha : České vysoké učení technické, Stavební fakulta : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2003. - 162 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.


Finanční matematika pro každého / Jarmila Radová, Petr Dvořák - 4., rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 259 s. ; 21 cm - brož.


Fluid dynamics 2003 : colloquium, Prague 22.-24.10.2003. : proceedings. / [editors Pavel Jonáš, Václav Uruba] - 1. vyd. - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Thermomechanics, 2003. - 195 s. : il. ; 30 cm - brož.

Fotogrammetrie 20 / Karel Pavelka - Vyd. 2. přeprac. - Praha : ČVUT, 2003. - 193 s. : il. ; 30 cm - brož.

Francouzsko-český biologický slovník / Jiří Vedral - Praha : JTP, 2002. - 24 s. ; 22 cm - brož.

Fullereny - struktura, vlastnosti a perspektivy použití v dopravě / Jaromír Sodomka - Praha : České vysoké učení technické, 2003. - 28 s. : il. ; 21 cm - brož.

Fyzika I pro HGF / Alois Fojtek - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 132 s. : il. - brož.

Fyzika polymerů : laboratorní cvičení. / Berenika Hausnerová, Vladimír Pavlínek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 84 s. : il. ; 29 cm - brož.

Fyzika : laboratorní cvičení. / Ota Salyk, Martin Weiter - Vyd. 3. - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 128 s. : il. ; 30 cm - brož.

Fyzikální chemie a fotochemie : [praktikum]. / Miloslav Pekař ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 114 s. : il. ; 30 cm - brož.

Genové inženýrství III / Vladimír Vondrejs - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 77 s. : il. ; 30 cm - brož.

Geodezie / Lubomír Chamout, Petr Skála - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 196 s. : il. ; 30 cm - brož.

Geochemical prospecting methods and their environmental applications : CGS/UNESCO/SGA postgraduate training course. : Geochim postgradual course. : textbook. / edited by Jan Pašava and Bohdan Kříbek - 2nd ed. - Prague : Czech Geological Survey, 2003. - 144 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.


Geomechanická stabilita kulturní památky Důl Jeroným-Čistá : opuštěná důlní díla. : závěrečná zpráva HS č. 53 0982. / odpovědný řešitel Petr Žůrek - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 15 s., 3 příl. : il. (některé barev.) ; 30 cm - kroužková vazba


Georaman 2002 : 5th international conference on Raman spectroscopy applied to the Earth Sciences. : abstracts to the international conference held in Prague, Czech Republic on June 12-15, 2002. / edited by Jan Jehlička and Jiří Kühn - Praha : Karolinum, 2002. - 100 s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Global chance in geomorphology : supplement published on the occasion of the 5th International conference on geomorphology of the International Association of Geomorphologists (IAG) Tokyo, Japan, August 2001. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 262 s. : il., mapy ; 23 cm - brož.

Globální problémy a světová ekonomika / Vladimír Jeníček, Jaroslav Foltýn - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xvii, 269 s. : il. ; 24 cm - brož.

Gregor Mendel a počátky genetiky / Vítězslav Orel - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 240 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - váz.

Hamás : islámský terorismus ve Svaté zemi. / Massimo Introvigne ; [z italského originálu ... přeložil Ctirad V. Pospíšil]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 108 s. ; 21 cm - váz.

Hanin kufřík : příběh dívky, která se nevrátila. / Karen Levine ; [z anglického originálu ... přeložila Dana Makovičková]. - Vyd. 1. - Praha : Židovské muzeum : Portál, 2004. - 117 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - Portál ; brož.

Hlíva ústřičná : nedoceněná houba současnosti. : 120 receptů. / Jarmila Teplíková - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 95 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Hodnocení jakosti mléka a mlékárenských výrobků : návody pro praktická cvičení. / Hedvika Dragounová - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita : ISV, 2003. - 57 s. ; 23 cm - brož.

Houby Železných hor / Radek Doležal - 1. vyd. - Nasavrky : Grantis, 2003. - 40 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 22 cm - brož.

Hovory se psem : nahlédnutí do psí duše. / Kate Solisti-Mattelonová ; [z anglického originálu přeložila Ivana Nuhlíčková]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2003. - 123 s. ; 18 cm - brož.


Hydrogeology of the Bohemian Cretaceous Basin / Ferdinand Herčík, Zdeněk Herrmannn, Jaroslav Valečka - 1st ed. - Prague : Czech Geological Survey, 2003. - 91 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 29 cm + [12] mapových příl. (41 x 57 cm složených na 29 x 21 cm). - brož.


Chemická termodynamika / Viliam Múčka - Vyd. 5. - Praha : ČVUT, 2003. - 240 s. : il. ; 30 cm - brož.

Chemický chaos / Nick Arnold ; ilustroval Tony De Saulles. ; [z anglického originálu ... přeložil Michael Fokt]. - V Praze : Egmont ČR, 2003. - 159 s. : il. ; 20 cm - brož.

Chemie / [Autor Franz Gold ... et al.] ; herausgegeben von Wolfgang Glöckner. - Aktualisierte und überarb. Neuausg. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2002. - 335 s. : il. ; 22 cm - soubor ; brož.

Chemometrie pro organické chemiky / Oldřich Pytela - Vyd. 4. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 211 s. ; 30 cm - brož.

I-ťing : Kniha proměn - text a rozšiřující materiály. / Richard Wilhelm ; [z německého originálu ... přeložil Petr Patočka]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 303 s. ; 21 cm - brož.

Integrální počet funkcí více proměnných : matematika III b. / Pavel Burda, Jarmila Doležalová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 149 s. ; 30 cm - brož.

Integrovaná ochrana povrchových a podzemních vod v povodí Jizery : 29. listopadu 2002 Klub techniků, Praha. : seminář. - [Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2003?]. - 104 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Introduction to Environmental economics / Iva Ritschelová, Malcolm Crawford - 1st ed. - Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University, 2003. - 52 s. : il. ; 30 cm - brož.

Introduction to Environmental policy / Iva Ritschelová, Robert Koroluk, Tom Pasquarello - 1st ed. - Ústí nad Labem : Jan Evangelista Purkyně University, 2003. - 56 s. ; 30 cm - brož.

Jan Bělehrádek a jeho cesta ke svobodě ducha / editor Věra Linhartová - 1. vyd. - Praha : Galén, 2003. - 357 s. : il., portréty ; 20 cm - váz.


Jednoapůlstoletý osmipalcový objektiv Alvana Clarka hvězdárny Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondřejově u Prahy : historická astrooptická studie věnovaná 145. výročí vzniku objektivu v Bostonu, USA, i Clarkovu objevu podvojnosti 99Her u reverenda W.R. Dawese v Hopefieldu u Haddenhamu v Anglii a 100. výročí úmrtí jeho prvého českého majitele prof. Dr. Vojtěcha Šafaříka. / Cyril Polášek - Ondřejov : Akademie věd České republiky, Astronomický ústav, 2002. - 159 s. : il., portréty, faksim. ; 30 cm - brož.


Kapitoly o přirozených číslech / Jan Kopka - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003. - 88 s. : il. ; 21 cm - brož.

Katastr nemovitostí : podle stavu k 10.11.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 160 s. : il. ; 24 cm - brož.

Kdo zavraždil vévodu z Densmoru? / C. Berge ; (ed. J. Nešetřil). - Praha : Institut teoretické informatiky Univerzity Karlovy, c2002. - 72 s. : il., portréty ; 23 cm - brož.

Kinematika / Karel Přikryl - Vyd. 3. přeprac., V Akademickém nakladatelství CERM 1. vyd.. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2003. - 142 s. : il. ; 30 cm - brož.

Kognice a umělý život III : [sborník]. / sestavil Jozef Kelemen - V Opavě : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 2003. - vi, 221 s. : il. ; 30 cm - brož.

2Kvartérní klastické sedimenty České republiky : struktury a textury hlavních genetických typů. Eliška Růžičková ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Česká geologická služba, 2003. - 68 s., 92 s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 30 cm - váz.

Latinsko-český slovník biologický / J. Vedral - Praha : JTP, 2002. - 16 s. ; 22 cm - brož.

Léčíme se čínskými čaji / Runjin Wu, Erika Alice Haaseová ; přeložila Libuše Staňková. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 117 s. ; 20 cm - brož.

Léčivá energie pyramid / Olga Šuvalová ; [překlad Miroslava Puškarčuková]. - Vyd. 1. - Praha : Lott, 2003. - 135 s. : il. ; 20 cm - brož.

Ledový a teplotní režim vodních toků a nádrží : 9. sympozium, 8. dubna 2003, Klub techniků, Praha. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2003. - 138 s. : il. ; 30 cm - Český svaz vědeckotechnických společností ; brož.


Matematické detektivky : [22 případů k řešení pro děti od 12 let]. / Bill Wise ; [z anglického originálu ... přeložila Lucie Simonová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 76 s. : il. ; 21 cm - brož.


Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro SŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií / [Bohumil Kotlík ... et al.] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 287 s. : il. ; 24 cm - brož.

Matematika A / Marie Godulová, Ivana Janů, Radmila Stoklasová - Vyd. 3. upr., rozš. - Opava : Slezská univerzita, 2003. - 230 s. : il. ; 22 cm - brož.

Matematika v Excelu / Miroslav Koucký, Karel Mačák - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 81 s. ; 30 cm - brož.

Mathematik / herausgegeben von Rudolf Brauner, Fritz Geiss - Aktualisierte und überarb. Neuausg. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2002. - 336 s. : il. ; 22 cm - soubor ; brož.

Mechanika I : dynamika. / Miroslav Valendin - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 153 s. ; 29 cm - brož.

Mechanika : příprava pro studium na vysoké škole. / Lidmila Burianová ... [et al.] - Vyd. 2., dopl. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 52 s. : il. ; 21 cm - brož.

ModelCARE 2002 : 4th international conference Calibration and reliability in groundwater modelling. : a few steps closer to reality. : prepublished proceedings of the ModelCARE'2002 conference held in Prague, Czech Republic from 17 to 20 June 2002. / the conference was jointly convened by the Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics, Faculty of Science, Charles University, and the International Commission on Groundwater, of the Internnational Association of Hydrological Sciences ; edited by K. Kovar, Z. Hrkal. - Praha : Karolinum, 2002. - vii, 679 s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Modelování mechanického chování ocelí za vyšších rychlostí deformace / Miroslav Jopek - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Modelování v mechanice 2003 : sborník příspěvků komorního semináře. : Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, 29. ledna 2003. / editoři Jiří Brožovský, Ivan Kološ - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 170 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Moderní analytické metody / Pavel Klouda - 2., upr. a dopl. vyd. - Ostrava : Pavel Klouda, 2003. - 132 s. : il. ; 30 cm - brož.


Moje první encyklopedie vesmíru / [přeložil Jaroslav Soumar] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 64 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.


Monitoring jakosti vod v České republice : 13.5.2002, ČVTVHS Novotného lávka. : sborník. - [Praha : ČVTVHS, 2002]. - 94 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Monitorování cizorodých látek v životním prostředí IV. : sborník příspěvků ze semináře, Podivice, 27.-28. března 2002. / editoři Karel Vytřas, Josef Kellner a Jan Fischer - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 176 s. : il. ; 21 cm - brož.

Moře / Philip Plisson ; předmluva Yann Queffélec. ; texty Eliane Georges. ; [z francouzského originálu ... přeložila Zuzanna Janyšková]. - V Praze : Slovart, 2003. - [146] s. : barev. il. ; 38 cm - váz.

Motýli / Helgard Reichholf-Riehm ; kresby Fritz Wendler. - Vyd. 2. - Praha : Knižní klub, 2003. - 287 s. : barev. il. ; 20 cm - váz.

Mount Everest : výpravy na hranice možností. / Reinhold Messner - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 254 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 27 cm - váz.

Mrazuvzdorné kaktusy Severnej Ameriky / Gabriel Vereš - Vyd. 1. - [Česko] : Jiří Štembera, 2003. - 135 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - váz.

Mys dobré naděje : partnerství pro rozvoj jako globální environmentální výzva. / Pavel Nováček - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 166 s. ; 21 cm - brož.

Nad Lužní řekou : toulky Suchdolskem. / Josef Hadač - V Třeboni : Carpio, 2003. - 238 s. ; 21 cm - CARPIO ; váz.

Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník: přírodovědecké průzkumy a péče o chráněné území / editor Danuše Turoňová - 1. vyd. - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2002. - 174 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 23 cm - brož.

Nauka o Zemi : Libuše Hofrichterová. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, 2003. - 71 s. ; 29 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Návody pro laboratorní cvičení z anorganické a analytické chemie / Irena Jančářová, Luděk Jančář, Hana Černocká - Vyd. 2. nezměn. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 118 s. ; 29 cm - brož.

Návrh a tvorba řečových databází - měření kvality signálů / Petr Pollák - Praha : České vysoké učení technické, 2003. - 20 s. : il. ; 21 cm - brož.


Návrh výkonové řady kanálkových pecí / Jan Kyncl - Praha : České vysoké učení technické, Elektrotechnická fakulta, 2003. - 26 s. ; 21 cm - brož.

Německo-český slovník ekologický / J. Vedral - Praha : JTP, 2002. - 15 s. ; 22 cm - brož.

Noční motýli České a Slovenské republiky / Vladimír Bělín - 1st ed. - Zlín : Kabourek, 2003. - 260 s., [78] s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

Nový přehled biologie / Stanislav Rosypal a kolektiv autorů ; [ilustrace Ivanka Gottvaldová ... et al.]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2003. - XXII, 797 s. : il. (většina barev.), mapy ; 25 cm - váz.

Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup / hlavní autor a koordinátor Vladimír Krejčí - 1. vyd. - Brno : Noel 2000, 2002. - 562 s. : il. (některé barev.) ; 31 cm - váz.

Organická chemie pro horníky a hutníky III / Kateřina Orlíková - 3. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 94 s. : il. ; 30 cm - brož.

Orli / napsala Jemima Parry-Jonesová ; fotografoval Frank Greenaway. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2003. - 59 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Palác osamění / Její Královské Veličenstvo princezna Soraja ; [z francouzského originálu ... přeložila Marta Lacrampe-Sudová]. - 1. vyd. - Praha : Epocha, 2003. - 181 s. ; 22 cm - váz.

Paleoantropologie - přehled fylogeneze člověka a jeho předků / Václav Vančata - Brno : CERM : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : NAUMA, 2003. - 212 s. : il., portréty ; 28 cm - CERM ; brož.

Péče o Národní park Šumava: mise IUCN / [Jaromír Bláha ... et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2003. - 131 s. : il. (většina barev.), mapy ; 30 cm - brož.

Perspektivy evropských odborů v oblasti udržitelného rozvoje - Vyd. 1. - Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, 2002. - 35 s. ; 30 cm - brož.

Pes a jeho reč / Gwen Bailey ; [z anglického originálu preložili Alena Krupauerová a Blažena Lisá]. - 1. slovenské vyd. - Praha : Cesty, 2003. - 96 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Physics II / Stanislav Pekárek, Milan Murla - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ČVUT, 2003. - 172 s. : il. ; 29 cm - brož.


Physik / herausgegeben von Walter Jung - Aktualisierte und überarb. Neuausg. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2002. - 381 s. : il. ; 22 cm - soubor ; brož.

Plant reproduction: from Mendel to molecular biology : the XIth International conference on plant embryology. : book of abstracts. : September 1-3, 2003 Brno, Czech Republic. / [editor Jaroslava Dubová] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univezita v Brně, 2003. - 127 s. ; 21 cm - brož.

Po stezkách oblud : pravěká monstra vylézají z bažin, lidožravé šelmy a ryby, přežívající ptakoještěři. / Vojtěch Sláma - Věrovany : Jan Pieszkiewicz, 2003. - 186 s. : il. ; 22 cm - váz.

Počítačové metody mechaniky I / Jaromír Slavík - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2003. - 118 s. : il. ; 30 cm - brož.

Podivuhodné příběhy a písně z Modrých hor / Kamil V. Zvelebil - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2003. - 126 s. ; 21 cm - váz.

Popílky / Peter Fečko ... [et al.] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 187 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Portugalsko-český biologický slovník / J. Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2003. - 20 s. ; 22 cm - brož.

Povodně 1997 a 2002 : 7.5.2003, Klub techniků Praha. : seminář. - 1. vyd. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Odborná skupina pro vodohospodářské soustavy a vodní toky : Ministerstvo zemědělství ČR, [2003]. - 64 s. : il., mapy ; 21 cm - Český svaz vědeckotechnických společností ; brož.

Praktická geofyzika : učební texty pro geodety. : úvod do užité geofyziky. / Lubomil Pospíšil, Augustin Šútora - Brno : CERM, 2003. - 130 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Právní příručka k účasti veřejnosti v řízeních ve věcech životního prostředí : soubor textů vydaných v rámci projektu podpory občanských sdružení. / [Pavel Černohous ... et al.] - Praha : Ateliér pro životní prostředí, 2003. - ca 200 s. ; 23 cm - volné l. v pořadači

Predikce porušování kovů při tváření : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Jiří Šuta - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 28 s. : il. ; 21 cm - brož.

Proceedings of 6th workshop on uncertainty processing : Hejnice, September 24-27, 2003. / [editor Jiřina Vejnarová] - [Praha] : Oeconomica, 2003. - 313 s. : il. ; 26 cm - brož.


Programy a algoritmy numerické matematiky 11 : Dolní Maxov, 9.6.-14.6.2002. : sborník semináře. / [Matematický ústav AV ČR] - Praha : Matematický ústav AV ČR, 2002. - 316 s. : il. ; 21 cm - brož.

Prostorové teselace : klasifikace a využití v materiálovém inženýrství. : classification and utilization in material engineering. : zkrácená verze habilitační práce. / Petr Ponížil - Brno : VUTIUM, 2003. - 29 s. : il. ; 25 cm - brož.

Protivná příroda : [o čem se vám učitelé neodvažují říct]. / Nick Arnold ; ilustroval Tony De Saulles. ; [z anglického originálu přeložil Michael Fokt]. - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2003. - 159 s. : il. ; 20 cm - brož.

Průvodce předmětem Matematika II (šestá část) : úlohy z integrálního počtu funkcí více proměnných. / Otakar Prachař, Jana Jelínková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 130 s. : il. ; 29 cm - brož.

První Evropané ve Lhase (1661) / Josef Kolmaš - Brno : CERM : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : NAUMA, 2003. - 72 s. : il., mapy, portréty ; 28 cm - CERM ; brož.

Přátelé přírody se představují : 7 z 8. - [Ústí nad Labem : Přátelé přírody, 2003]. - 11 s. ; 21 cm - Brož.

Přehled učiva k maturitní zkoušce z matematiky / Alois Halouzka - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 240 s. : il. ; 21 cm - brož.

Přípravný kurs pro studium obecné a anorganické chemie / Milan Nádvorník - Vyd. 5. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003, c1986. - 78 s. : il. ; 30 cm - brož.

Přírodopis II pro 7. ročník základní školy / L.J. Dobroruka ... [et al.] - 2. vyd. - Praha : Scientia, 2003. - 151 s. : il. (většina barev.), mapy ; 30 cm - brož.

Přírodověda pro 4. ročník ZvŠ : pracovní sešit. / [autorka Krista Kábrtová ; ilustroval Milan Víšek]. - 5. vyd. - Praha : Parta, 2003. - 36 s. : il. ; 30 cm - brož.

Přírodověda pro 6. ročník ZvŠ : pracovní sešit. / [autorka Krista Kábrtová ; ilustroval Milan Víšek]. - 6. vyd. - Praha : Parta, 2003. - 40 s. : il. ; 30 cm - brož.

Přírodověda pro čtvrtý ročník zvláštní školy / [autor Eduard Škoda ; ilustrace Ondřej Šefců, Jaroslav Drahokoupil]. - 4., upr. vyd. - Praha : Parta, 2003. - 71 s. : barev. il. ; 24 cm - brož.


Radiosenzitivita hematopoetického systému / Jiřina Vávrová, Stanislav Filip - 1. vyd. - Praha : Galén, 2003. - 99 s. : il. ; 23 cm - brož.

Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek v chemické analýze : sborník přednášek z 1. ročníku konference. : Medlov 4.-6. listopadu 2003. - Český Těšín : 2 Theta, 2003. - 147 s. : il. ; 28 - brož.

Regenerace panelových sídlišť : katalog příkladů za rok 2001. / Marie Polešáková a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR : Ústav územního rozvoje, 2003. - 99 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - brož.

Rekordy ze světa zvířat / napsala Danuta Ciszak ; odborná spolupráce Radoslaw Ratajszczak. ; ilustrace Renata Kowalczyk. ; [z polského originálu přeložil Jan Linka]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 31 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Revitalizace vodního prostředí : všem, kteří si přejí udělat z příkopů a kanálů zase potoky a řeky. / Tomáš Just ... [et al.] - Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2003. - 144 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - váz.

Sbírka problémových úloh z dynamiky strojů / Jaroslav Zapoměl, Jaroslav Sikora, Olivier Verlinden - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 130 s. : il. ; 29 cm - brož.

Sbírka příkladů z fyzikální chemie / Marie Handlířová, František Skopal, Vladimír Dlask - Vyd. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003, c1998. - 61 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie Díl 5.. Rotační a šroubové plochy / Milan Doležal, Jiří Poláček, Milan Tůma - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 44 s. ; 29 cm - brož.

Sbírka řešených příkladů z konstruktivní geometrie. Axonometrie / Jarmila Stejskalová, Helena Vrbenská - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 24 s. ; 30 cm - brož.

Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy / Boris Pavlovič Děmidovič ; [z ruského originálu přeložili Miroslav Rozložník a Miroslav Tůma]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 460 s. ; 25 cm - váz.

Sborník přednášek z pracovního jednání k problematice podnikového environmentálního účetnictví : Pardubice 15.11.2002. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 66 s., [5] s. příl. : il. ; 30 cm - brož.


Selected statistical methods / Jan Ámos Víšek - 1st ed. - Praha : Karolinum, 2003. - 171 s. ; 30 cm - brož.

Sixteenth Conference on Clay Mineralogy and Petrology in Karlovy Vary (Czech Republic) : August 27-31, 2000. / edited by K. Melka and M. Šťastný - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 161 s., 8 s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 30 cm - Brož.

Skotsko-český slovník jmen rostlin / J. Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2003. - 28 s. ; 22 cm - brož.

Slovensko-český biologický slovník / J. Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2003. - 39 s. ; 22 cm - brož.

Současné metody stanovení charakteristik proudící kapaliny a jejich aplikace při fyzikálním a matematickém modelování v hydrotechnice : zkrácená verze habilitační práce. / Jan Šulc - 1. vyd. - Brno : VUTIUM, 2003. - 36 s. : il. ; 25 cm - brož.

Spalování kalů z čistíren odpadních vod : Brno - 10.-11. září 2003. / odborní garanti: Karel Hartig, Michal Dohányos, Josef Vačkář - [Brno] : Asociace čistírenských expertů České republiky, 2003. - 83 s. : il. ; 30 cm - brož.

Spectroscopy with Ondřejov Observatory 2-m telescope / P. Škoda, M. Šlechta, J. Honsa - Ondřejov : Astronomical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - 73 s. : il. ; 30 cm - brož.

Statistika a pravděpodobnost / Dagmar Blatná - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut vysoká škola, 2003. - 114 s. ; 30 cm - brož.

Stone weathering and atmospheric pollution NETwork (SWAPNET) : abstracts to the international conference held May 7-11, 2001; Prachov Rocks, Czech Republic. / edited by R. Přikryl and H.A. Viles - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 62 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny České republiky / Jiří Pikula ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2003. - 226 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm - brož.


Stromy se na nás dívají / Marie Hrušková, Bedřich Ludvík, Jaroslav Turek - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 175 s. : barev. il. ; 26 cm - váz.


Středoškolská fyzika : mechanika, termika, optika, atomová fyzika, kmitání, akustika, astrofyzika. / Jiří Vlček - 1. vyd. - Praha : Jiří Vlček, 2003. - 119 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Střevlíkovití brouci Prahy (Coleoptera: Carabidae) / Petr Veselý - Praha : t. Tiskárna Flóra, 2002. - 167 s. : il., mapy ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Svět kolem nás v ročních obdobích : pro školáky i předškoláky. / Sally Tagholmová - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 96 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Světové dědictví UNESCO České republiky : soubor map. - 1. vyd. - Měřítko 1:1 200 000. - Praha : Žaket, 2002. - 1 mapa : barev. ; 45 x 63 cm + 1 příl. [Informace k mapě (48 s.; 23 cm)]. - brož.

Škola poznání / Sean Connolly - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 256 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Technické aplikace digitální geometrie : zkrácená verze habilitační práce. / Dalibor Martišek - Brno : VUTIUM, 2003. - 30 s. : il. ; 25 cm - brož.

Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi / J. Švercl - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2003. - 341 s. ; 24 cm - brož.

Termomechanika / Milan Pavelek a kolektiv - Vyd. 3., přeprac., V nakl. CERM 1. vyd.. - Brno : CERM, 2003. - 284 s. ; 30 cm - brož.

The role of rotifer community in the ecosystem of Římov Reservoir : Ph.D. Thesis. / Miloslav Devetter - České Budějovice : University of South Bohemia, 2003. - vi, 88 s. : il. ; 26 cm - brož.

Trýznivé tajemství / Petr Vopěnka - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2003. - 142 s. : il., portrét ; 17 cm - váz.

Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školu / Ladislav Podroužek - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 247 s. : il. ; 23 cm - brož.


Úvod do kombinatoriky / Jaroslav Švrček - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 75 s. ; 30 cm - brož.


Úvod do makromolekulární chemie / Jaromír Šňupárek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 135 s. ; 30 cm - brož.

Úvod do materiálového inženýrství polymerních kompozitů / Josef Jančář - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - 194 s. : il. ; 30 cm - brož.

Úvod do studia kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky / Jana Kubanová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 140 s. : il. ; 30 cm - brož.

Velká ilustrovaná encyklopedie : fyzika, chemie, biologie. / [Corinne Stockleyová, Chris Oxlade a Jane Wertheimová ; z anglického originálu ... přeložili Lubomír Přech ... et al.]. - 3. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 384 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Vitamíny 2003 - přírodní antioxidanty a volné radikály : 3rd international conference Vitamins 2003. : Pardubice 15.-17.9.2003. : sborník konference. : paralelní vzdělávácí kurz. / [edited by J. Blattná, A. Horna] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 260 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin : [seminář], Praha 8.10.2003. : (sborník příspěvků). / redakčně zpracoval Ladislav Bláha - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 196, [13] s., [7] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Vliv polymorfismu na chování farmaceutických látek : 3. odborná konference VÚFB. : Praha, 12.-13.11.2003. / [redakce Miroslav Kuchař, Kateřina Schneiderová] - Praha : Zentiva - VÚFB, 2003. - 58 s. : il. ; 22 cm - brož.

Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky 1 : pro učitelství 1. stupně ZŠ. / Bohumil Novák - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 67 s. ; 30 cm - brož.

Výzkum termoplastické deformace na mechanické vlastnosti drátu do předpjatých betonových pražců : autoreferát disertační práce. / vypracovala Iva Černínová - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2003. - 49 s. : il. ; 21 cm + 2 příl.. - brož.

Vznik makromolekul I.. Obecné poznatky o zákonitostech tvorby polymerů / Miloslav Kučera - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 2003. - 172 s. ; 24 cm - brož.


Vznik makromolekul II.. Nové poznatky o zákonitostech tvorby polymerů / Miloslav Kučera - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 2003. - 124 s. ; 24 cm - brož.


Vzpomínky na Alberto Vojtěcha Friče / Jiří Vochozka, Jaroslav Stejskal - 1. vyd. - Poříčany : Jiří Štembera, 2003. - 47 s. : il., portréty, faksim. ; 30 cm - brož.

Za modrým medvědem na Aljašku / Lynn Schooler ; překlad Dana Šimonová. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2003. - 255 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Zahradní jezírka a vodní rostliny / Vladimír Hříbal - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 93 s., 70 obr. na příl. : il. ; 21 cm - brož.

Základy finanční a pojistné matematiky / Jiří Kadeřábek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 74 s. ; 21 cm - brož.

Základy hydrogeologie / Ondřej Šráček, Tomáš Kuchovský - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 177 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy matematického modelování v geomechanice / Ivo Herle - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 162 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy matematiky pro bakaláře II / Helena Vrbenská, Jana Bělohlávková - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 103 s. ; 29 cm - brož.

Základy středoškolské chemie : obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie. / Jiří Vlček - 1. vyd. - Praha : J. Vlček, 2003. - 71 s. : il. ; 22 cm - Brož.

Záření plazmatu elektrického oblouku : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Josef Barák - 1. vyd. - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Zásady správné zemědělské praxe zaměřené na ochranu vod před zněčištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů / [autoři Jiří Dostál ... et al.] - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. - 44 s. : il. (většina barev.), plány ; 30 cm - brož.

Ze života cyklotrempa / Jan Vlasák ; [kresby Ladislav Prudký]. - 2. vyd. - Plzeň : Cykloturistika, 2001. - 223 s. : il. (některé barev.), mapy ; 22 cm - váz.

Země : poznáváme naši planetu. ; [odpovědná redaktorka Daniela Řezníčková]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2003. - 128 s. : barev. il., mapy ; 29 cm - váz.

Zoologická encyklopedie [1]. Motýli a ostatní hmyz / [Heiko Bellmann ... et al. ; ilustrátoři Mario Kessler ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub : Balios, 2003. - 160 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.


Zoologické sbírky Lovecko-lesnického muzea v Úsově : komentovaný katalog. / František Hanák ... [et al.] - V Šumperku : Vlastivědné muzeum, 2003. - 52 s. : il. ; 25 cm - brož.

Zvířata : malá obrazová školní encyklopedie. / David Burnie - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 319 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Zvířátka na zahradě / Christine Henkelová ; [překlad Josef Vyskočil]. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - [10] s. : barev. il. ; 23 cm - leporelo

Zvířátka v lese / Johanna Ignjatovičová ; [překlad Josef Vyskočil]. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - [10] s. : barev. il. ; 23 cm - leporelo

Životní prostředí : podle stavu k 18.9.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 432 s. ; 24 cm - brož.

Žraloci a jiná děsivá mořská stvoření / Miranda MacQuitty ; konzultant Philip Whitfield. ; [z anglického originálu ... přeložila Dana Čížková]. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2003. - 96 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.

2000 zvířat : velká obrazová encyklopedie. / sestavil Philip Whitfield - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2003. - 616 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

666 přírodních krás České republiky / Petr David, Vladimír Soukup - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 2003. - 224, 58 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - váz.

9th Meeting environmental and engineering geophysics : [scientific meeting in a charming city]. : Prague, Czech Republic, August 31st - September 4th 2003. : proceedings. / editors Stanislav Mareš and Lubomil Pospíšil - Prague : Czech Association of Applied Geophysicists : Czech Technical University : Charles University, 2003. - ca 700 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist