Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (září-říjen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za září-říjen 2003

"Arizace" na úvěr : příspěvek Kreditanstalt der Deutschen ke germanizaci hospodářského života v "Protektorátu Čechy a Morava". / Drahomír Jančík, Eduard Kubů - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. - 61 s. : il. ; 25 cm - brož.

"Böhmen ist immer noch das Herz Europas" : zur Rezeption tschechischer Literatur in Deutschland. : Vortrag in Stuttgart am 11. April 2000. / Hans Dieter Zimmermann ; [Übersetzerin Eva Hošková]. - Stuttgart : Robert Bosch Stiftung, 2000. - 57 s. ; 22 cm - Brož.

(Mis)Understanding Postmodernism and the Fiction of Politics and the Politics of Fiction : [American studies colloquium Olomouc]. / Matthew Sweney, Michal Peprník[editors] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 390 s. ; 21 cm - brož.

11.9. / Noam Chomsky ; [z anglického originálu přeložila Natálie Nerandžičová]. - Praha : Mezera, 2003. - 121 s. ; 19 cm - brož.

Alt-Prager Guckkasten : Wanderungen durch das romantische Prag. / von Oskar Wiener - Prag : Vitalis, 2003. - 154 s., [8] l. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Bahijské kandomble : nagojský rituál. / Roger Bastide ; [přeložila Vladimíra Daňková]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 356 s. : il., faksim. ; 21 cm - váz.

Balkánský sud prachu / Jiří S. Kupka - Český Těšín : Agave, 2003. - 141 s. : il. ; 22 cm - váz.

BergersDorf : ein Tatsachenroman. / Herma Kennel - Prag : Vitalis, c2003. - 351 s., [8] l. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Bezva hrátky se zvířátky : 32 stran hádanek, doplňovaček a omalovánek. / [ilustrace Christian Van den Daele ; překlad Alena Krištofová]. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 3 sv. : il. ; 30 cm - sv. 3 ; brož.

Bílá kniha humanismu / Oldřich Grünner - [Tišnov] : Sursum, 2003. - 355 s. : il. ; 22 cm - váz.

Bílá skála : průzkumná výprava do srdce říše Inků. / Hugh Thomson ; přeložil Jiří Sedláček. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2002. - 339 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy ; 22 cm - váz.

Böhmische Dörfer ...? : Fragen an die deutsch-tschechische Geschichte. : Podiumsgespräch am 2. Oktober 2002 im Alten Rathaus Potsdam mit Tomáš Kafka, Hana Klučarová, Ferdinand Seibt, Karl Fürst zu Schwarzenberg und Christoph Stölzl. / Tomáš Kafka ... [et al.] - Potsdam : Deutsches Kulturforum östliches Europa, 2003. - 59 s. : il. ; 16 cm - brož.


Co se děje na selském dvoře / ilustrace Bob Bampton ... [et al.] ; napsali Gisela Fischerová, Elke Meinardusová, Gunter Steinbach. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2003. - 125 s. : barev. il. ; 28 cm - váz.

Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). : brněnské texty k slovakistice IV. / editoři Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, 2003. - 212 s. ; 21 cm - brož.

Český Malín : mučednické obce na Volyni. / Vladimír Dufek ... [et al.] - Vyd. 1. - [Česko] : Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2002. - 160 s. : il. ; 24 cm - brož.

Dějiny sexuality 3. Péče o sebe / Michel Foucault - Praha : Herrmann & synové, 2003. - 326 s. ; 18 cm - Váz.

DEM414 - Aktuárská demografie : (4 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Felix Koschin - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. -

Dialog kultur II : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. : Hradec Králové 12.11.2002. / [uspořádal Oldřich Richterek] - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2003. - 246 s. : il. ; 22 cm - brož.

Dítě : vývoj a výchova od početí do tří let. / Ilona Špaňhelová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 97 s. ; 21 cm - brož.

Dny v roce a roky v dnech : výbor z básnické a prozaické části denních záznamů od 16. února 1946 do 15. února 1947. / Jiří Kolář - V tomto uspořádání 1. vyd. - Praha : BB art, 2003. - 139 s. ; 15 cm - váz.

Dokumenty Evropské komise proti rasismu a intoleranci (ECRI) - Praha : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2003. - 64 s. ; 15 cm - brož.

Dynamika drogové scény a sociálního klimatu dětí a mládeže 1997-2000 : výsledky žáků základních a zvláštních škol, studentů civilních a vojenských středních škol. / [autoři Josef Falář ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2003. - 103 s. : il. ; 30 cm - Ústav psychologického poradenství a diagnostiky ; v knize neuvedeno ; brož.

Environmental health monitoring system in the Czech Republic : summary report - 2001. / [editors Vladimíra Puklová, Tomáš Urban, Ivana Fayová] - 1st ed. - Prague : National Institute of Public Health, 2002. - 137 s. : il. ; 30 cm - brož.


Erinnertes und aktuelles Erziehungsverhalten von Müttern und Vätern: Intergenerationale Zusammenhänge und kontextuelle Faktoren / Stefanie Jaursch - , 2003. - v, 299 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Feng shui : harmonie v partnerství a lásce. / Günther Sator ; [ze slovenského překladu německého originálu přeložila Petra Martínková]. - 1. české vyd. - Praha : Cesty, 2002. - 168 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Fenomén darovaných lidí v českých zemích 11.-12. století : k poznání hospodářských a sociálních dějin českých zemí doby knížecí. / Tomáš Petráček - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav hospodářských a sociálních dějin, 2003. - 287 s. : il. ; 21 cm - brož.

Foreign ethnics in Hellenistic Egypt / Csaba A. La'da - LeuvenParis : Peeters : Dudley, 2002. - xlvi, 384 s. ; 24 cm - brož.

Heidegger, Habermas a mobilní telefon / George Myerson - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 83 s. ; 17 cm - brož.

Homosexualita z katolického pohledu / Andreas Laun (ed.) - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 203. - 334 s. ; 21 cm - brož.

Hry a nápady pro školáčky : léto. / Zdenka Marková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 164 s. : il. ; 21 cm - brož.

Chomsky a globalizace / Jeremy Fox ; [z anglického originálu přeložil Jaroslav Vacek]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 85 s. ; 17 cm - brož.

Jak loví ženy? Jak loví muži? aneb, Být sám sebou a nebýt sám - seznámení možné i nemožné / Tomáš Novák - 1. vyd. - [Líbeznice] : Víkend, 2003. - 116 s. : il. ; 20 cm - váz.

Jazyk, média, politika / Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová (editorky) - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 258 s. ; 21 cm - brož.

Jean-Paul Sartre - Simone de Beauvoir / Walter van Rossum ; [přeložila Emilie Harantová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 93 s. ; 21 cm -

Jindřich Štreit - Cesty života : Regionální centrum Olomouc 25.9.-24.10.2003. : [katalog výstavy. / text Jan Březina, Vladimír Válek, Ivo Vykydal] - Olomouc : Krajský úřad Olomouckého kraje, 2003. - 31 s. : il. ; 24 x 28 cm - brož.


Kapitalismus a česká společnost : k otázkám formování české společnosti v 19. století. / Otto Urban ; [editor Martin Sekera]. - Vyd. 2., V Nakl. Lidové noviny 1.. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 323 s. : il. ; 21 cm - váz.

Kde se stala chyba? : vliv Západu na Střední východ a jeho následná odpověď. / Bernard Lewis ; [přeložil Ladislav Dlabal]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 214 s. : il. ; 21 cm - váz.

Kdo si hraje, nezlobí : sbírka skvělých a podnětných nápadů, jak potěšit a pobavit kojence, batolata a předškoláky. / Dorothy Einon - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 175 s. : barev. il. ; 26 cm - váz.

Komunikujte s jistotou : více než 1000 rad a návodů jak dosáhnout co nejlepšího účinku při jednání s lidmi. / Dianna Booher - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2003. - 336 s. ; 23 cm - brož.

Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství / Věra Majerová, Emerich Majer - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2003 dotisk. - 1 sv. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Le rôle et le statut de la femme en Égypte hellénistique, romaine et byzantine : actes du colloque international. : Bruxelles - Leuven, 27.-29. novembre 1997. / édités par Henri Melaerts, Leon Mooren - LeuvenParis : Peeters : Sterling, 2002. - xv, 396 s. : il. ; 24 cm - brož.

Lyotard a nelidské / Stuart Sim ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Vacková]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 71 s. ; 17 cm - brož.

Meanings of community : 6-11 July 2003, Olomouc. / [Elisa Aaltola ... et al.] - Olomouc : Palacký University, 2003. - 189 s. ; 30 cm - Brož.

Muži jsou ze Země a Ženy taktéž / Milan Studnička - Vyd. 1. - [Příbram] : OLYMP-EVOS, [2003?]. - 201 s. ; 22 cm - brož.

Náboženské vyznání obyvatelstva / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 25 s., 12 s. příl. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Nebe na Zemi : vzestup a pád socialismu. / Joshua Muravchik ; přeložil Michael Žantovský. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 375 s. ; 24 cm - váz.

Nebezpečné pády : průvodce úskalími dospívání. / Stephen Arterburn, Jim Burns - Vyd. 1. - Brno : Nová naděje, 2002. - 227 s. ; 21 cm - brož.


Nebuďte obětí : žijte svůj vlastní život. / Verena Kastová - 1. vyd. - Brno : ERA group, 2003. - 119 s. ; 22 cm - brož.

Nejsem Action Man, aneb, Cestovní příhodopis / Jan Kubíček - 1. vyd. - V Olomouci : Burian a Tichák, 2003. - 156 s, : il. ; 22 cm - váz.

O mé cestě do Číny / Vítězslav Veselý ; doslov Ivana Bakešová. - Vyd. 1. - V Brně : VUTIUM, 2003. - 157 s. : il., mapy, faksim. ; 15 cm - váz.

O rodičích, dětech a drogách : drogy a jejich účinky. : rizika zvyšující užívání drog. : léčba. : problémové situace. / Martin Hajný - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 133 s. : il. (některé barev.) - brož.

Obavy o člověka / Slavoj Hontela ; [ilustrace Eva Hontelová]. - [Tišnov] : Sursum, 2002. - 168 s. : il. ; 21 cm - váz.

Obyvatelstvo jihočeského kraje v roce 2002 : údaje za obce. / zpracoval KR České Budějovice, Útvar informačních služeb - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 17 s. ; 30 cm - brož.

Od Berlína k Jeruzalému : vzpomínky z mládí. / Gershom Scholem - Vyd. 1. - Olomouc : Periplum, 2003. - 158 s. ; 20 cm - brož.

Olomoucké kulturní léto 2003 / [texty Pavel Kurfürst, Libor Gronský] - Olomouc : [Informační, kulturní a turistické středisko], 2003. - 38 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Otázky a odpovědi : [školní encyklopedie]. - České vyd. 2., V nakladatelství Svojtka & Co. 1.. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 128 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - váz.

Pedagogická praxe : praktická příručka určená studentům bakalářského studia oboru Učitelství pro MŠ. / Alena Nelešovská, Jana Svobodová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 82 s. : formuláře ; 29 cm - brož.

Podmínky volby / Zdeněk Vašíček - Vyd. 1. - Praha : Triáda, 2003. - 265 s. ; 20 cm - brož.


Podpora vyrovnávání studijních příležitostí studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci / Dita Heřmánková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 68 s. ; 21 cm - brož.


Poetičeskaja Čechija Borisa Pasternaka / Igor' Inov - Vyd. 1. - Ústí nad LabemHradec KrálovéÚstí nad Orlicí : Ústav slovansko-germánských studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně : Katedra slavistiky Univerzity Hradec Králové : Oftis, 2003. - 32 s. : portréty ; 21 cm - Univerzita J.E. Purkyně ; brož.

Politická teorie multikulturalismu / Pavel Barša - 2. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 347 s. ; 20 cm - brož.

Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele na ZŠ. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - 3 sv. ; 29 cm - soubor ; brož.

Postižený člověk v procesu senescence / Beáta Krahulcová a kol. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. - 107 s. ; 21 cm - brož.

Postkomunismus a demokracie : politika ve středovýchodní Evropě. / Michal Kubát - Praha : Dokořán, 2003. - 125 s. ; 21 cm - brož.

Prenatální komunikace / Gertrud Teusen, Iris Goze-Hänel ; [z německého originálu ... přeložila Jana Pištorová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 79 s. ; 19 cm - brož.

Prezident Václav Klaus / [rozhovor vedl Petr Hájek] - Praha : Press Servis, 2003. - 64 s. : portréty ; 20 cm - brož.

Problémové dítě a hra / Lenka Šulová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2003- . - 2 sv. ; 23 cm - volné listy v pořadači

Proč tak těžko-- ? : výroční publikace Institutu pro sociální a ekonomické analýzy ISEA. / [editoři Petr Matějů, Ondřej Schneider, Jiří Večerník] - Praha : Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2003. - 114 s. : il. ; 28 cm - brož.

Prostory porozumění : výchova - umění - sport. : sborník z mezinárodní konference 2.5.2002. / editoři Anna Hogenová a Aleš Prázný - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 167 s. : il. ; 21 cm - brož.

Přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice / Milan Valenta a kol. - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003. - 115 s. ; 21 cm - brož.

PSP440 - Metody sociologického a sociálně psychologického výzkumu : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Alois Surynek ; zpracování do formátu elektronické publikace Renata Šafková. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 16 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.


Psychopatologie pro sociální pracovníky / Marie Vágnerová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 2 sv. : il. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Public relations : řízená komunikace podniku s veřejností. / Clarke L. Caywood - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxxvii, 600 s. : il. ; 23 cm - váz.

RAAdce učitele - Praha : Josef Raabe, 2000- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor

Rajče na útěku : kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. / [redakčně připravila Jana Pospíšilová] - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2003. - 287 s. : il., noty ; 22 cm - brož.

Reciprocal course of cultures and religions : doing business in Central Europe. : lectures and seminars. / Edmundo Farolan ... [et al.] - Karviná : Slezská univerzita, 2003. - 65 s. ; 21 cm - brož.

Resuscitace novorozence / Michal Prokop a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 50 s., [6] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm + 1 volná příl.. - brož.

Rituál, umění a výchova / Hana Babyrádová - 1. vyd. - Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2002. - 351 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Road to sustainability - economic, social and environmental dimension of sustainability in Visegrad countries / Viktor Třebický ... [et al.] - 1st ed. - Prague : Institut for Environmental Policy, 2003. - 271 s. : il., mapka ; 25 cm - brož.

Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání / [text Lucie Jarkovská] - Brno : Nesehnutí, 2003. - 25 s. : il. ; 22 cm - brož.

Rozhlas, televize, škola - místa doteku : příručka pro učitele, žáky a studenty. / autoři Marína Landová, Miroslava Škaloudová, Jakub Dobal - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003. - 38 s. : il. ; 23 cm - brož.

S fotoaparátem za poznáním : celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením. / [Marcela Bezuchová ... et al.] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003. - 32 s., xv s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - brož.

Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia, Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické : 27.2.2003. / sestavení sborníku Norbert Žid - Praha : Oeconomia, 2003. - 305 s. : il., mapa ; 23 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Rakovník. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 22 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Sokolov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Česká republika. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Jihomoravský kraj. / zpracoval Odbor populačních cenzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres České Budějovice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Český Krumlov. zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Děčín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Frýdek-Místek. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Havlíčkův Brod. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Hradec Králové. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Chrudim. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Jeseník. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Jičín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Jihlava. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Karlovy Vary. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Kladno. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Kutná Hora. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Liberec. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Litoměřice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Louny. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Mělník. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Mladá Boleslav. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Most. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Náchod. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Nový Jičín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Nymburk. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Olomouc. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Opava. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Ostrava-město. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Pardubice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Pelhřimov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Písek. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Plzeň-jih. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Plzeň-město. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Plzeň-sever. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha-východ. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 1. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 12. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 14. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 15. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 4. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 5. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 6. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 7. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 9. zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Prachatice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Prostějov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Přerov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Příbram. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Rokycany. / zpracoval Odbor populačních senzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Rychnov nad Kněžnou. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Semily. / zpracoval Odbor populačních senzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Strakonice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Svitavy. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Šumperk. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Tábor. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Tachov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Teplice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Trutnov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Třebíč. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Uherské Hradiště. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Ústí nad Labem. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Ústí nad Orlicí. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Vsetín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 289 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Zlín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Znojmo. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Žďár nad Sázavou. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Břeclav. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 293 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Česká Lípa. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 255 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Český Krumlov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 199 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Děčín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 223 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Cheb. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 171 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Jablonec nad Nisou. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 151 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Karlovy Vary. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 235 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Karviná. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 79 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Liberec. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 243 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Louny. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 297 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Mělník. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 297 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Most. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 119 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Nový Jičín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 243 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Prachatice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 277 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Rokycany. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 289 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Semily. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 277 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Sokolov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 167 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Tachov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 219 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Teplice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 151 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Ústí nad Labem. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 107 s. ; 21 x 30 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Vsetín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 251 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích okres Jeseník / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 111 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti : zpráva z empirického výzkumu. / Lucie Vidovicová, Ladislav Rabušic - Brno : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 67, vii s. : il. ; 30 cm - Brož.

Setkávání budhismu se západem / Frédéric Lenoir ; [přeložila Lada Bosáková]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2002. - 330 s., [8] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.


Sex-test : podvádí vás? Lže? Co chce v posteli?. : seberte odvahu a udělejte si test--. / Mike Smith & Bill Doe ; přeložila Ivana Sovišová. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 166 s. ; 22 cm - váz.


Skupinové mentality / Miloš Havelka ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 85 s. : il. ; 30 cm - brož.

Smrt u lidi Sara : životní řád v Čadu aneb čadská idea smrti. / Robert Jaulin - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 245 s. : il. ; 22 cm - váz.

Sociálně právní ochrana a pomoc seniorům ve zdraví a nemoci : sborník. / ed. Kateřina Ivanová, Jaroslava Krátká - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 83 s. ; 21 cm - brož.

Sociální psychologie / Zuzana Hadj-Moussová - Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2003. - 66 s. ; 21 cm - brož.

Sociální služby poskytované seniorům v domácnostech / Jitka Veselá - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 50, vi s. : tab. ; 30 cm - Brož.

Sondy do světa skautů : sociologické výzkumy Junáka 2000-2003. / Václav Břicháček ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2003. - 64 s. : il. ; 21 cm - brož.

Strategie zdokonalení společnosti / Zdeněk Souček - Vyd. 1. - Praha : Svoboda Servis, 2003. - 80 s. : il. ; 30 cm - brož.

Svět, který čeká na zrození : návrat k civilizovanosti. / M. Scott Peck ; [z anglického originálu přeložila Michala Marková]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 425 s. : il. ; 21 cm - váz.

Světová ekonomika na prahu 21. století : (vybrané problémy). / Antonín Brůžek a kol. - 1. vyd. - Praha : Velryba, 2003. - 197 s. : il. ; 21 cm - brož.

Školní hrátky se zvířátky : 32 stran plných her s čísly a písmeny. / [ilustrace Christian Van den Daele ; přeložila Alena Krištofová]. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - [32] s. : il. ; 30 cm - brož.

Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät / Květoslava Horáčková - V Brně : Janáčkova akademie múzických umění, 2003- . - sv. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.


Turnerův syndrom / Jiřina Zapletalová, Jan Lebl, Marta Šnajderová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2003. - 207 s. : il. (některé barev.), portréty ; 23 cm - váz.


Untersuchungen zur Optimierung der Pharmakotherapie im Alter durch Erfassung und Vermeidung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen / vorgelegt von Tobias Egger - , 2003. - 112 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Vatikán a rudý prapor : zápas o duši východní Evropy. : studie o vztahu římskokatolické církve a komunistických států. / Jonathan Luxmoore, Jolanta Babiuchová ; [přeložil Josef Línek]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 531 s. ; 22 cm - váz.

Věkové složení obyvatelstva a jeho pohyb v Jihočeském kraji v roce 2002 / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České udějovice - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 16 s. ; 30 cm - brož.

Velká kniha malého školáka : vše, co děti chtějí vědět. : otázky? odpovědi!. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 63 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Velké hrátky se zvířátky : 128 stran plných her, úkolů a zábavy. / [ilustrace Christian Van den Daele ; přeložila Alena Krištofová]. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 29 cm - brož.

Veselý nebo Lustig / Richard Glazar ; ilustroval Palo Čejka. - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2003. - 125 s. : il. ; 17 cm - váz.

Výchova chlapců / James Dobson ; [překlad Alena Švecová]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 318 s. ; 21 cm - brož.

Vymírající Evropané : putování za Sefardy do Sarajeva, za Němci z Kočevje, za Arbereši, za Lužickými Srby a Arumuny. / Karl-Markus Gauß ; s fotografiemi Kurta Kaindla. ; [z německého originálu přeložila Zlata Kufnerová]. - Praha : Vitalis, 2003. - 197 s., [12] l. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Vývoj věkové struktury obyvatelstva a její tendence / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 30, [34] s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Vzdělávání v pozdějším věku : sborník příspěvků z konference dne 21.11.2002. : collection of contributions from the conference on 21 November 2002. / [editoři Jana Šemberová, Jan Bláha] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2003. - 89 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy pediatrie pro pedagogy / Radoslav Goldmann, Martina Cichá - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 203 s. : il. ; 30 cm - brož.


Základy statistiky pro studenty psychologie / Eva Reiterová - 2. upr. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 91 s. ; 29 cm - brož.

Zdravý vývoj dětí a učitelů v regionu : sborník referátů z odborného semináře, konaného 5.12.2002 ve Vsetíně. / [editoři Josef Krátoška, Jan Šteigl] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 76 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zefektivnění a profesní uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách / Kateřina Vitásková a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 89 s. : il. ; 21 cm - brož.

Znalostní podnik ve znalostní společnosti / Jan Truneček - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2003. - 312 s. : il. ; 25 cm - váz.

Zum Lob Italiens in der griechischen Literatur / Ursula Gärtner Politische Eliten in der Revolution : das Beispiel Genf (1760-1841). / Anja Victorine Hartmann - MainzStuttgart : Akademie der Wissenschaften und der Literatur : Franz Steiner, 2002. - 73 s. : il. ; 24 cm - brož.

Ženy v České republice / zpracovalo Samostatné odd. specifických statistik obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 30, [30] s. : il. ; 30 cm - brož.

Život a válka pod Kavkazem / Štěpán Kavan - 1. vyd. - České Budějovice : Štěpán Kavan, 2003. - 40 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist