Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (září-říjen) - F. Ekonomické vědy

za září-říjen 2003

"Arizace" na úvěr : příspěvek Kreditanstalt der Deutschen ke germanizaci hospodářského života v "Protektorátu Čechy a Morava". / Drahomír Jančík, Eduard Kubů - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. - 61 s. : il. ; 25 cm - brož.

Aktivní sebeřízení : jak získat kontrolu nad svým časem a prací. / Anita Bischof, Klaus Bischof - Praha : Grada Publishing, c2003. - 118 s. : il. ; 21 cm - brož.

Alois Rašín : český politik, právník a národohospodář. : sborník textů. : výňatky z díla Aloise Rašína. / Václav Klaus ... [et al.] ; Ilona Bažantová (ed.). - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003. - 98 s. : portrét, faksim. ; 22 cm - brož.

Aplikovaná ekonometrie : teorie a praxe. / Roman Hušek, Jan Pelikán - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2003. - 263 s. ; 25 cm - váz.

Banky : podle stavu k 19.8.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 192 s. ; 24 cm - brož.

Bezpečnost tlakových zařízení v otázkách a odpovědích : [základní odborné znalosti]. / František Jirota, Petr Kebrdle, Zdeněk Přibyla - Praha : ČSTZ, 1999. - 306 s. ; 21 cm - Brož.

Cenové inženýrství (cost engineering) jako interface mezi ekonomikou a inženýrstvím : teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru "Odvětvová ekonomika a management". / Mirko Dohnal - Brno : VUTIUM, 2003. - 20 s. ; 24 cm - brož.

Clo a původ zboží / Ivona Klabouchová - 3. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 192, 142 s. ; 23 cm - volné listy v pořadači

Česká ekonomika na cestě do Evropské unie : (se zaměřením na mezinárodní podmínky). / autorský tým Alois Holub ... [et al.] - Vyd. 1. - [Praha] : Professional Publishing, 2003. - 238 s. ; 25 cm - brož.

České podnikatelství v evropském prostoru : sborník příspěvků z 2. mezinárodního semináře, Liberec 27.2.2003 [a] 7.5.2003 Liberec. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 105 s. : il. ; 21 cm - brož.

Daně z příjmů s komentářem / Petr Pelech, Vladimír Pelc, Helena Stuchlíková - 4. vyd. - Olomouc : Anag, 2003. - 854 s. ; 21 cm - váz.

Daně z příjmů : daně z příjmů, zákon o rezervách, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění, vyhlášky a pokyny MF. : podle stavu k 1.9.2003. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2003. - 192 s. ; 24 cm - brož.


Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 1999- . - 3 sv. ; 19 cm - sv. 19 ; volné listy v pořadači

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 31.12.2002 s pararelním vyznačením změn schválených do 30.6.2003 : vhodné jako pomůcka ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce. - 2. vyd. - BrnoOstrava : Komora daňových poradců : Sagit, 2003. - 432 s. ; 24 cm - brož.

Daňový průvodce odboráře : související předpisy, judikatura, odpovědi na dotazy. / Vladimír Pelc - Olomouc : ANAG, 2003. - 175 s. ; 21 cm - brož.

Daňový systém ČR : cvičebnice pro obchodní akademie, ekonomické studijní obory na středních odborných školách a na vyšších odborných školách, pro vysokoškolské obory s ekonomickým zaměřením. / Alena Vančurová ... [et al.] - 1. vyd. - V Praze : VOX, 2003. - vii, 272 s. : il. ; 30 cm - brož.

Development Co-operation: National Strategy and Its Regional Aspects : conference. : Prague, November 16th, 2001. / [sborník sestavila Jaroslava Kadeřábková] - Praha : Oeconomica, 2003. - 79 s. : il. ; 30 cm - brož.

Devizová rizika a jejich efektivní řízení ve firmě : včetně problematiky analýz některých teorií a metod o predikci měnových kursů a o jejich významu pro firemní finanční řízení devizových rizik. / Miloš Král - 1. vyd. - Praha : VOX, 2003. - 240 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - váz.

Didaktika 1 : pomocný studijní materiál pro studenty doplňujícího pedagogického studia. / Oldřich Kratochvíl - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2003. - 61 s. : il., portréty ; 30 cm - brož.

Didaktika ekonomiky / Alena Králová, Ondřej Asztalos - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003- . - sv. : il., faksim., formuláře ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Die Kunst, in drei Stunden ein Buchhalter zu werden : Bücher aus der Sammlung Schmalenbach. : Katalog zur Ausstellung. / von Ralf Depping und Christiane Suthaus ; mit einer biographischen Einleitung von Maria Engels. - Köln : Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 2000. - 93 s. : il., faksimile ; 21 cm - brož.

Die Region Pilsen : die touristische Region. : the tourist region. / [Texte K. Drhovský ... et al.] - Pilsen : Odbor propagace a tisku Magistrátu města Plzně, c2003. - 41 s. : barev. il., mapa ; 30 cm - Brož.


Dokonalá organizace v malé firmě : optimální sebeřízení, organizace času a administrativa. / Christine Öttlová & Gitte Härterová - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2003. - 175 s. : il. ; 21 cm - brož.

Efektivní vedení obchodního týmu : komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj. / Jiří Pokorný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Efektivnost propagace u průmyslových podniků : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Zdeněk Brodský - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 28 s. ; 21 cm - brož.

Ekonomie volného času : multimediální učební pomůcka. / Libuše Macáková ; zpracování do formátu elektronické publikace Jan Rudle. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 16 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

Ekonomie : pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. / Pavel Sirůček - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2003. - 222 s. : il. ; 26 s. - váz.

Ekonomika 1 pro střední a vyšší hotelové školy / Jana Herčíková, Lenka Šamsová - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2003. - 143 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekonomika obchodu / Halina Starzyczná - Vyd. 1. - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2003. - 165 s. : il. ; 22 cm - brož.

European Employment Strategy and the Czech Republic : basic documents. / Ministry of Labour and Social Affairs, December 2002 - 1st ed. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2003. - 165 s. : il. ; 21 cm - brož.

Evropa : atlas turistických zajímavostí. / [texty Irena Dibelková, Jiří Martínek] - 1. vyd. - Praha : Kartografie, 2003. - 151, 16 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Evropská strategie zaměstnanosti a Česká republika : základní dokumenty. / Ministerstvo práce a sociálních věcí, prosinec 2002 - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 159 s. : il. ; 21 cm - brož.

Evropská unie a zemědělství - Praha : Informační centrum Evropské unie při Delegaci Evropské komise v České republice, [2003]. - 1 sv. (nestránkováno). : il. ; 21 cm - Brož.

Evropská unie / Petr Fiala, Markéta Pitrová - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 743 s. ; 26 cm - váz.


Evropská unie : vše, co bychom měli vědět. / Tomáš Panfil - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 48 s. : il. (většina barev.), mapy, portréty ; 30 cm - váz.

Evropské království, kde jsi? / Olga Chválová ; [ilustrace Pavel Piekar]. - 1. vyd. - Praha : Humanea, 2003. - 45 s. : il. ; 21 cm - brož.

Fenomén darovaných lidí v českých zemích 11.-12. století : k poznání hospodářských a sociálních dějin českých zemí doby knížecí. / Tomáš Petráček - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav hospodářských a sociálních dějin, 2003. - 287 s. : il. ; 21 cm - brož.

Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference. : Zlín 22. a 23. května 2003. / [uspořádal Tomáš Novák] - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 150 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Francouzsko-český a česko-francouzský hospodářský slovník / Zora Kidlesová, Janka Priesolová, Pierre Brouland - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 376 s. ; 20 cm - váz.

Himálajské deníky, aneb, Po infarktu pod Everest / Miroslav Filip Janoušek - 2. vyd. - Praha : Galén, 2003. - 191 s. : il. ; 19 cm - brož.

Historie a současnost podnikání na Kutnohorsku a Čáslavsku / [zpracoval Pavel Novák ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 191 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Lounsku, Žatecku a Podbořansku / [historickou část zpracovala Michaela Hrubá ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 279 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Příbramsku / [zpracovala Jana Burešová ... et al.]] - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 247 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Rychnovsku / [historickou část zpracoval Václav Šplíchal] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 279 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 22 cm - váz.


Historie a současnost podnikání na Trutnovsku / [historickou část zpracovala Hana Burdychová ... et al.] - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 175 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.


Historie a současnost podnikání na Třebíčsku / [historickou část zpracovala Jana Bečková ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 223 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání v Praze / [historickou část zpracoval Jaroslav Láník ; autorská spolupráce na druhé části Richard Mandelík]. - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003- . - sv. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - sv. 1 ; váz.

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce : (závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu). / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Brno : VÚPSV, 2003. - 55, 5, vii s. : il. ; 30 cm - brož.

Inflace po vstupu do měnové unie - vybrané problémy : projekt GAČR 402/02/1290A. / Jan Kubíček - Praha : Oeconomica, 2003. - 25 s. : il. ; 21 cm - brož.

Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2004 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu - Praha : Úřad vlády ČR, 2003. - 110 s. ; 21 cm - brož.

Inovace v manažerské praxi / František Valenta - 1. vyd. - Praha : Velryba, 2001. - 151 s. : il. ; 21 cm - brož.

Italsko-český a česko-italský hospodářský slovník / Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 379 s. ; 20 cm - váz.

Jak ubránit společnou Evropu / Olga Chválová - 1. vyd. - Praha : Humanea, 2003. - 69 s. ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Kapitalismus a česká společnost : k otázkám formování české společnosti v 19. století. / Otto Urban ; [editor Martin Sekera]. - Vyd. 2., V Nakl. Lidové noviny 1.. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 323 s. : il. ; 21 cm - váz.

Kudy a kam v ČR - Brno : P.F. art, 2003. - 216 s. : barev. il. a mapy ; 32 cm - váz.

Lesnicko-dřevařský sektor a Evropská unie / Jiří Matějíček, Lukáš Jakubec - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2003. - 188 s. : il., mapa ; 24 cm - brož.

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 3 sv. ; 21 cm - brož.


Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

MAE102 - Makroekonomie I : (3 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Jaroslav Krameš ; zpracování do formátu elektronické publikace Renata Šafková. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 16 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

MAE405 - Makroekonomie II : (3 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Ján Babin ; zpracování do formátu elektronické publikace Radka Palečková. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - Brož.

Makroekonomie I / Fuchs K., Tuleja P. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 283 s. : il. ; 21 cm - brož.

Marketing of services : doing business in central Europe. / Lidmila Janečková - OpavaKarviná : Silesian university : School of business administration, 2003. - 107 s. ; 22 cm - brož.

Marketing / Oldřich Kratochvíl - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2003. - 91 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mezinárodní ekonomie : multimediální učební pomůcka. / Vlasta Adámková ; zpracování do formátu elektronické publikace Jindřiška Václavíková. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - Brož.

MIE403 - Mikroekonomie 2 - interaktivní cvičebnice : učební pomůcka pro magisterské navazující studium oboru Podniková ekonomika a management v distanční formě. / Libuše Macáková, Marta Nečadová ; zpracování do formátu elektronické publikace Radka Palečková. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

MIE911 - Microeconomic Analysis : multimediální učební pomůcka. / Jindřich Soukup ; zpracování od formátu elektronické publikace Milan Hladký, Jindřich Soukup, Blanka Volkmerová. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 20 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - Brož.

Místní orgány a programy EU - Praha : Josef Raabe, 2000- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor


Mozart and Prague / Harald Salfellner ; [translated from German original (shortened) by Zdeněk Nejezchleb]. - Prague : Vitalis, c2003. - 213 s. : il. (některé barev.), portréty, noty, faksim. ; 21 cm - brož.


Nebojte se cestování / Karin Stružková - Vyd. 1. - Lidice : Sláfka, 2003. - 188 s. ; 19 cm - brož.

Nejsem Action Man, aneb, Cestovní příhodopis / Jan Kubíček - 1. vyd. - V Olomouci : Burian a Tichák, 2003. - 156 s, : il. ; 22 cm - váz.

Niezamknieta duza petla / Rudolf Krautschneider, [Krzysztof Zablocki, Barbora Zablocka] - Ústí nad Orlicí : Magalhaes-Cano, 2003. - 45 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Nové cesty středoevropského partnerství : záznam příspěvků přednesených na sérii 3 konferencí pořádaných Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie a Mezinárodním visegrádským fondem. - Praha : Policy Centre for the Promotion of Democracy, 2003. - 253 s. ; 21 cm - brož.

O mé cestě do Číny / Vítězslav Veselý ; doslov Ivana Bakešová. - Vyd. 1. - V Brně : VUTIUM, 2003. - 157 s. : il., mapy, faksim. ; 15 cm - váz.

Obchodní provoz pro střední odborná učiliště / Mojmír Novotný - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2003. - 223 s. : il. ; 21 cm - brož.

Obchodování s elektřinou : průvodce liberalizovaným trhem v České republice. / Miroslav Marvan ... [et al.] - V Praze : Plejáda, 2001. - 141 s. : il. ; 29 cm - váz.

Obrazový atlas turistických zajímavostí a značených cyklotras - [Měř.] 1:250 000. - Praha : Klub českých turistů, 2002. - 218 s. : il., mapy ; 30 cm - Brož.

Odborný jazyk v procesu evropské integrace : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7. a 8. února 2002 na VŠE v Praze. / [editorka Vlasta Hlavičková] - Praha : Oeconomica, 2002. - 420 s. : il. ; 21 cm - brož.

OP-402 - Mezinárodní management : (4 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Dana Zadražilová ; zpracování do formátu elektronické publikace Milan Hladký. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

Otevírání trhu s elektřinou : průvodce liberalizovaným trhem v České republice. / kolektiv autorů - V Praze : Plejáda, 2002. - 171 s. : il. ; 29 cm - váz.

P-303 - Organizace práce : (3 kredity). : multimediální učební pomůcka. / autor textu, zpracování do formátu elektronické publikace David Collins - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - Brož.


Pakt stability a růstu - vymoženost nebo přítěž eurozóny? / Zdeněk Šrein - Praha : Oeconomica, 2003. - 18 s. ; 21 cm - brož.

Peněžité dávky v nemoci a mateřství v Evropské unii / Iva Chvátalová - Praha : Linde, 2003. - 110 s. : il. ; 24 cm - brož.

Plzeňsko : turistický region. : région touristique. / [texty K. Drhovský ... et al. ; foto J. Gryc ... et al.]. - Plzeň : Odbor propagace a tisku Magistrátu města Plzně, c2001. - 41 s. : barev. il., mapa ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

PM-203 - Trh nemovitostí : multimediální učební pomůcka. / Tomáš van Zavřel a kol. ; zpracování do formátu elektronické publikace Radka Palečková. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 16 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - Brož.

PM-305 - Specifika malých podniků : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Vladimír Vojík ; zpracování do formátu elektronické publikace Jindřiška Václavíková. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 20 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

Polska w Unii Europejskiej : nasze warunki czlonkostwa. - Warszawa : Biuro ds. Referendum Europejskiego KPRM, 2003. - 55 s. ; 30 cm - brož.

Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele na ZŠ. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - 3 sv. ; 29 cm - soubor ; brož.

Prevence a řízení rizik z hlediska bezpečnosti práce pro bezpečnostní techniky a znalce v oboru BOZP : identifikace a analýza, preventivní opatření, detailní rozbor rizik, konkrétní případové studie. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 5 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Prevence k omezení zdravotního rizika při pobytu v zahraničí / Vítězslav Zamarský, Jana Zamarská - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 106 s. : il. ; 30 cm - brož.

Proč tak těžko-- ? : výroční publikace Institutu pro sociální a ekonomické analýzy ISEA. / [editoři Petr Matějů, Ondřej Schneider, Jiří Večerník] - Praha : Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2003. - 114 s. : il. ; 28 cm - brož.


Průmyslové technologie a životní prostředí : 5. celostátní konference se zahraniční účastí. : sborník. : 18.6.2003, Ostrava. / [sestavil Stanislav Bartusek] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 140 s. : il. ; 30 cm - brož.


Průvodce fondy EU pro neziskové organizace : cesta labyrintem financování EU. / [Danai G. Tsapikidou ... et al.] - Praha : Nadace rozvoje občanské společnosti, 2003. - 230 s. ; 21 cm - Brož.

Průvodce personální praxí - Praha : C.H. Beck, 1999- . - 5 sv. ; 21 cm - sv. 2002(9-10) ; volné listy v pořadači

Průzkum uplatnění absolventů VUT v praxi pro rok ukončení studia 1999-2002 / Klára Šeďová, Viktor Šeďa - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 56, [2] s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok ... 2002. Díl 1. Sociální skupiny, příjmová pásma / zpracoval Odbor šetření v domácnostech ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 129 s. : tab. ; 30 cm - brož.

Příležitosti udržitelné spotřeby : strategie pro dosažení změny. : zpráva pro rozhodovací sféru. / [tuto zprávu vypracoval a redigoval John Manoochehri ... et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2003. - 16 s. : portrét ; 30 cm - Brož.

Připravenost českých podnikatelských subjektů na vstup do Evropské unie : sborník z mezinárodního vědeckého semináře. : Praha, 2.6.2003. / [Hana Machková (editor)] - Praha : Oeconomica, 2003. - [6], 206 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rada Evropy : 800 milionů Evropanů. / [překlad Zdena Dostálová] - Praha : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2001. - 108 s. : portrét ; 22 cm - Brož.

Rádce člena společenství vlastníků jednotek : podle zákona o vlastnictví bytů se vzory potřebných písemností. / Helena Nováková - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 201 s. ; 21 cm - brož.

Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů / Yvonne Strecková a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 197 s. : il., mapky ; 21 cm - brož.

Regenerace panelových sídlišť : katalog příkladů za rok 2001. / Marie Polešáková a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR : Ústav územního rozvoje, 2003. - 99 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - brož.


Region Plzeňsko : katalog cestovního ruchu. : le catalogue de tourisme. / [texty K. Štěpánová, Š. Šloufová a archiv ; foto J. Gryc ... et. al.]. - Plzeň : Odbor propagace a tisku Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu, c2002. - 55 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Road to sustainability - economic, social and environmental dimension of sustainability in Visegrad countries / Viktor Třebický ... [et al.] - 1st ed. - Prague : Institut for Environmental Policy, 2003. - 271 s. : il., mapka ; 25 cm - brož.

Robert Schuman a sjednocování Evropy : historický pohled. / Antonín Pospíšil - Šternberk : RETI, 2003. - 65 s. : il., portréty ; 22 cm - Brož.

Rozvoj managementu jako faktoru budujícího konkurenceschopnost firmy : zkrácená verze PhD Thesis. / Robert Zich - V Brně : Vysoké učení technické, 2002. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

RUJ107 - Ruština pro ekonomy PF : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Mark Anfilov, Milan Balcar, Marie Horvátová ; zpracování do formátu elektronické publikace Radka Palečková. - 1. vyd. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

S rozumem a odvahou : informace o možnostech uplatnění u Policie ČR. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2003. - [20] s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia, Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické : 27.2.2003. / sestavení sborníku Norbert Žid - Praha : Oeconomia, 2003. - 305 s. : il., mapa ; 23 cm - brož.

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002 : pořádané... ve dnech 15.-16. října 2002 v Karlových Varech. Díl 1. Aktuální problémy regionálního rozvoje Dálný východ & Česká republika / editoři Jiří Hoffman, Jiří Ježek a Martin Lukáš - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. - 257 s. : il., mapy ; 21 cm - soubor

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002 : pořádané... ve dnech 15.-16. října 2002 v Karlových Varech. Díl 2. Malé a střední podnikání / editoři Jiří Hoffman, Jiří Ježek a Martin Lukáš - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. - 180 s. : il. ; 21 cm - soubor

SMS549 - Vnitřní záležitosti EU : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / autor textu, zpracování do formy elektronické publikace Radka Druláková - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.


Společenské souvislosti trhu práce / Dagmar Brožová - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. - 140 s. ; 24 cm - brož.


Starosta a občané : jak zvýšit životní úroveň obce. : jak získat peníze. : jak mít spokojené občany. / [editoři] Lenka Pokorná, Marek Fujdiak - Praha : Josef Raabe, 2002- . - 4 sv. ; 23 cm - soubor ; volné listy

Stínová ekonomika II : (stínová ekonomika v České republice). / Martin Fassmann - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. - 80 s. : il. ; 25 cm - brož.

Strategie zdokonalení společnosti / Zdeněk Souček - Vyd. 1. - Praha : Svoboda Servis, 2003. - 80 s. : il. ; 30 cm - brož.

Středoevropská dohoda o volném obchodě - CEFTA / Božena Plchová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 47 s. : il. ; 21 cm - brož.

Summaries European Integration and Regional Development : 5th Czech-Slovak-Polish conference Prachatice (Czechia), 8-12 June 2003. / [editoři Ivan Bičík, Tomáš Havlíček] - Praha : Univerzita Karlova, 2003. - 91 s. ; 23 cm - brož.

Světová ekonomika na prahu 21. století : (vybrané problémy). / Antonín Brůžek a kol. - 1. vyd. - Praha : Velryba, 2003. - 197 s. : il. ; 21 cm - brož.

Světové a regionální finanční instituce / Václav Liška, Daniel Stavárek - 1. vyd. - [Praha] : Professional Publishing, 2003. - 156 s. : il. ; 21 cm - brož.

Škoda - auta známá i neznámá : prototypy i sériové automobily vyráběné od roku 1934. / Mario René Cedrych & Lukáš Nachtmann - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 250 s. : il. ; 26 cm - váz.

Španělsko-český a česko-španělský hospodářský slovník / Vlasta Hlavičková, Olga Macíková, Věra Špíglová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 426 s. ; 20 cm - váz.

Teamwork development in a traditional manufacturing organisation - a holistic perspective : short version of PhD Thesis. / Pavel Částka - Brno : University of Technology, 2002. - 30 s. : il. ; 21 cm - brož.

Technické inovace v ČR za období 1999-2001 / zpracoval Odbor statistik rozvoje společnosti - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 24 s., [19] s. příl. : il. ; 30 cm - brož.

The Pilsen Region : tourist guide. : Katalog des Reiseverkehrs. / [texts K. Štěpánová, Š. Šloufová, P. Valtr and archive ; photographs J. Gryc ... et. al.]. - Plzeň : Information and Press Department of the Pilsen City Council, c2002. - 55 s. : barev. il., mapky ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Uplatnění mikroekonomických přístupů v hospodářském životě a ve výuce : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. : Praha, 22.10.2002. / [Petr Adámek ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2002. - 168 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vstup do EU - skutečnost před branami českého podniku / Ivana Oklešťková, Jiří Nekovář, Václav Okleštěk - Vyd. 1. - Praha : Euro-Trend, 2003. - 118 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Výlety : po hezkých a zajímavých místech Čech, Moravy a Slezska. / [autorka, fotografie Kateřina Frejová ... et al.] - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2001-. - 2 sv. : il. ; 21 cm - sv. 5 ; brož.

Výroba ocelových autokol / Jan Burkovič - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 96 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Výsledky šetření o domácím a výjezdovém cestovním ruchu : 1. čtvrtletí 2003. : 1st quarter of 2003. / zpracoval Odbor statistiky služeb - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 29 s., 4 s. příl. ; 30 cm - brož.

Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia Ostrava 2003 : sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studia, 29. května 2003, Ostrava. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 431 s. : il. ; 25 cm - brož.

Využívání předvstupních fondů EU pro potřeby regionů soudržnosti / Martina Halásková - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 139 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vývoj polského branně ekonomického myšlení v letech 1976-2000 : (od válečné ekonomiky přes ekonomiku obrany k ekonomice bezpečnosti). / Janusz Placzek - Brno : Vojenská akademie, 2003. - 260 s. ; 21 cm - brož.

Zakládáme pozemkový spolek / [texty Jan Moravec, Ladislav Ptáček] - Praha : Český svaz ochránců přírody, 2003. - 15 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Základní odborné znalosti revizních techniků plynových zařízení / Petr Kebrdle, Zdeněk Přibyla - Praha : ČSTZ, 2000 aktualizovaný dotisk. - 440 s. ; 21 cm - Brož.


Zefektivnění a profesní uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách / Kateřina Vitásková a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 89 s. : il. ; 21 cm - brož.


Změny ekonomického prostředí a jejich dopad na podniky v procesu připojování ČR do EU / Lubomíra Breňová, Zuzana Džbánková, Marta Nečadová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. - 133 s. : il. ; 25 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist