Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (září-říjen) - I. Přírodní vědy

za září-říjen 2003

Advances in cell biology : [plenary lectures presented at the conference Cells V., 8th-10th September 2003, University of Souht Bohemia in České Budějovice, Czech Republik]. / editor Josef Berger - 1st ed. - České Budějovice : Kopp, 2003. - iii, 184 s : il. (některé barev.) ; 21 cm - váz.

Akustika staveb : vzduchová a kročejová neprůzvučnost. : airborne and impact sound insulations. : zkrácená verze PhD Thesis. / Roman Číhal - V Brně : Vysoké učení technické, 2002. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Algebra I / Daniel Hort, Jiří Rachůnek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 172 s. + 30 cm. - brož.

Algorithmen und Applikationen zur interaktiven Visualisierung und Analyse chemiespezifischer Datensätze / Frank Oellien - , 2003. - vi, 206 s., 28 s. obr. příl. : il. ; 21 cm - Brož.

Ambiphilie als Triebkraft intramolekularer Reaktionen phosphorheterocyclischer Liganden in Metallkomplexen und neue Precursoren für die chemische Gasphasenabscheidung (MOCVD) von dünnen Eisen- und Rutheniumschichten / Christian Günter Topf - , 2003. - 137 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Analýza optických nelineárních sdružovačů : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Moustafa El Ghannam - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 27 s. : il. ; 21 cm - brož.

Antropologické symposium II. : Nečtiny, 4.7.-5.7.2002. / [editoři Ivo Budil, Marta Ulrychová] - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. - 366 s. : il. ; 21 cm - brož.

Aspirační cytologie štítné žlázy / Jan Čáp, Aleš Ryška - 1. vyd. - [Hradec Králové] : Nucleus HK, 2003. - 178 s. : il. (většina barev.) ; 27 cm - váz.

Astronomie / Terry Mahoney - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 31 s. : barev. il., portrét ; 25 cm - váz.

Atlas motýlů / Ivo Novák, Vladimír Pokorný - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 85 s., 89 l. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - váz.

Atlas vesmíru pro děti / text Dieter Schmidt ; ilustrace Hans G. Schellenberger. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2003. - 48 s. : barev. il., portréty ; 31 cm - váz.

Atomspektroskopische Untersuchungen an komplexen Materialien elektrotechnischer Anwendungen / Ralf Johann Popp - , 2003. - 151 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Aufklärung des antiparasitären Wirkmechanismus von Cyclosporin A am Beispiel der Leishmaniose / Simone Zeh - , 2003. - vi, 112 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Automatické řízení 1 : lineární spojité dynamické systémy. / František Tůma - 2. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2003. - 231 s. : il. ; 21 cm - brož.

Bayesovské evoluční algoritmy s aplikacemi v úlohách dekompozice a alokace : zkrácená verze habilitační práce. / Josef Schwarz - Brno : VUTIUM, 2003. - 32 s. : il. ; 24 cm - brož.

Bílá kniha humanismu / Oldřich Grünner - [Tišnov] : Sursum, 2003. - 355 s. : il. ; 22 cm - váz.

Bioenergetická cvičení / R. Hoffmann, U. Gudat ; [z německého originálu ... přeložil Jan Lorenc]. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2003. - 96 s. : il. ; 20 cm - brož.

Biologie pro gymnázia : (teoretická a praktická část). / Jan Jelínek, Vladimír Zicháček - 6. rozš. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. - 574 s., [78] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 24 cm - váz.

Biondikation stehender Gewässer anhand adephager Wasserkäfer : (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae). : Grundlagen, Synökologie und Bewertungskriterien für die landschaftsökologische Anwendung. / Jürgen Friedrich Schmidl - , 2003. - iv, 163, 58 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Biostratigrafie a litostratigrafie vybraných křídových vrstevních členů vnějších Západních Karpat / [editor Z. Vašíček] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 151 s. : il. ; 30 cm + 1 příl. - brož.

Bohové na nebesích : astronomie, náboženství a kultura od starověku až po renesanci. / Allan Chapman ; přeložila Radmila Damová. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 277 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - váz.

Botanika / Karel Kubát ... [et al.] - 2. vyd. - Praha : Scientia, 2003. - 231 s., [12] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 24 cm - váz.

Boundary value problems for systems of linear functional differential equations / Ivan Kiguradze, Bedřich Půža - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2003. - 108 s. ; 24 cm - brož.

Brigáda : příběh o odvetě, spasení a druhé světové válce. / Howard Blum ; přeložila Hana Karousová. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 318 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.


BV-Spectral theory for Coupled Map Lattices / Matthias Schmitt - , 2003. - ii, 99 s. ; 21 cm - Brož.

Cadmiumsulfid photokatalysierte Addition von Olefinen an N-substituierte -Iminoester / Matthias Hopfner - , 2003. - v, 145 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Computerchemische Untersuchungen an Metalloenzymreaktionsmechanismen / Gudrun Schürer - , 2003. - iv, 153 s. : il. ; 21 cm - Brož.

České názvy živočichů II. Savci (Mammalia) / Miloš Anděra - Praha : Národní muzeum, 1999. - 147 s. ; 23 cm - brož.

České názvy živočichů IV. Obojživelníci (Amphibia) / Jiří Moravec - Praha : Národní muzeum, 2001. - 148 s. ; 24 cm - brož.

České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) 1. Sliznatky (Myxini), mihule (Cephalaspidomorphi), paryby (Chondrichthyes) / Lubomír Hanel, Jindřich Novák - Praha : Národní muzeum, 2000. - 53 s. ; 23 cm - brož.

České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) 2. Nozdratí (Sarcopterygii), paprskoploutví (Actinopterygii), chrupavčití (Chondrostei), kostnatí (Neopterygii), kostlíni (Semionotiformes), bezostní (Clupeiformes) / Lubomír Hanel, Jindřich Novák - Praha : Národní muzeum, 2001. - 64 s. ; 23 cm - brož.

České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) 3. Paprskoploutví (Actinopterygii), kostnatí (Neopterygii), maloústí (Gonorynchiformes) - máloostní (Cypriniformes) / Lubomír Hanel, Jindřich Novák - Praha : Národní muzeum, 2002. - 120 s. ; 23 cm - brož.

Čmeláci / Miroslav Pavelka, Vladimír Smetana - Vyd. 2. - Valašské Meziříčí : Český svaz ochránců přírody, 2003. - 105 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - brož.

Daně, dotace a obchodovatelná povolení - nástroje ochrany ovzduší a klimatu / Jiřina Jílková - Vyd. 1. - Praha : IREAS, 2003. - 156 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.


Dateso 2003 : databases, texts, specifications, and objects. : proceedings of the 3rd annual workshop. : April 9-11, 2003, Desná - Černá Říčka. / editor J. Pokorný, V. Snášel - 1st ed. - Ostrava : VŠB - Technical University, 2003. - 100 s. : il. ; 24 cm - brož.


Dědičně podmíněná nádorová onemocnění prsu a vaječníků : genetické testování: jeho provedení a význam pro testované. / Jan Novotný, Zdeněk Kleibl - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 23 s., [4] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - brož.

DEM414 - Aktuárská demografie : (4 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Felix Koschin - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. -

Depsipeptid-Dendrimere - Neuentwickelte Konzepte, Syntheseoptimierung und Substanzanalyse / vorgelegt von Alexander Rudolf Rosner - , 2003. - ii, 193 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Die Rolle des Herpesvirus saimiri orf73/LANA als Mediator der viralen Latenz und Persistenz / Alexandra Schäfer - , 2003. - 75 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Do hlubin : pracovní sešit pro základní školu a nižší ročníky víceletých gymnázií. / [překlad, odborná spolupráce a úpravy pro české vydání] Tereza Kumstátová, Adam Petrusek - Vyd. 1. - Praha : I.T. Czech Cinemas, 2003. - 18 s. : il. ; 30 cm - brož.

Dopaminerge Enine als nichtaromatische Katecholbioisostere / Carola Lenz - , 2003. - 166 s. ; 21 cm - Brož.

Dva dny s didaktikou matematiky 2002 : sborník příspěvků ze semináře katedry matematiky a didaktiky matematiky. : Praha 14.-15.2.2002. / [editor Darina Jirotková] - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. - 114 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekologicky šetrné pratotechnické postupy při obhospodařování luk a pastvin : sborník ze semináře pořádaného dne 14.5.2003 v Jevíčku. / [A. Kohoutek (editor)] - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2003. - 46 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Ekologie středoevropských orchidejí / Dagmar Dykyjová - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2003. - 115 s., xxxii s. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

Ekologie / Terry Jennings - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 31 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Ekosystémy a výchova / editor Václav Ziegler - Praha : Univerzita Karlova, 2003. - 99 s. ; 21 cm - brož.

Elbe project III : research on the Czech reach of the Elbe river. / editor Šárka Blažková - 1st ed. - Prague : T.G. Masaryk Water Research Institute, 2002. - 63 s. : il. ; 30 cm - brož.


Encyklopedie počasí / William J. Burroughs ... [et al.] - České vyd. 2. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 288 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Energetické stroje 2003 : proudění - sdílení tepla. : 24. června 2003, Plzeň. / [editoři Hynek Klášterka, Michal Wendl] - V Plzni : Západočeská univerzita, 2003. - 142 s. : il. ; 30 cm - brož.

Engineering mechanics 2003 : national conference with international participation. : Svratka, Czech Republic, May 12-15 2003. : book of extended abstracts. / editors Jiří Náprstek and Cyril Fischer - 1st ed. - Prague : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, 2003. - 417 s. : il. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Environmental health monitoring system in the Czech Republic : summary report - 2001. / [editors Vladimíra Puklová, Tomáš Urban, Ivana Fayová] - 1st ed. - Prague : National Institute of Public Health, 2002. - 137 s. : il. ; 30 cm - brož.

Euro-SiBRAM'2002 : international colloquium. : proceedings. : Prague - Czech Republic June 24 to 26, 2002. / (editors) P. Marek ... [et al.] - 1st ed. - Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - 2 sv. : il. ; 23 cm - soubor

Experimentální analýza napětí 2003 : 41st International Conference, June 3-5, 2003, Milovy, Czech Republic. / editors Miloš Vlk, Lubomír Houfek, Marcela Šlechtová - Brno : University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Mechanics of Solids, 2003. - 120 s. : il. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Fotogrammetrie / Karel Pavelka - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2003. - 247 s. : il. ; 21 cm - brož.

Functionalized amphiphilic fullerene derivatives / Martin Braun - , 2003. - 227 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Gelové techniky pro studium procesů spojených s odpadovým hospodářstvím : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Konstrukční a procesní inženýrství. / Hana Dočekalová - Brno : VUTIUM, 2003. - 22 s. : il., portrét ; 24 cm - brož.

Genetika / Ian Graham - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 29 s. : il. (většina barev.), portréty ; 25 cm - váz.

Genetika / Steve Jones, Borin Van Loon ; [z anglického originálu přeložil Martin Kalous]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 180 s. : il. ; 21 cm - brož.


Genetika : pro gymnázia. / Jan Šmarda - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2003. - 143 s. : il. ; 21 cm - brož.

Geochemical prospecting methods and their environmental applications : CGS/UNESCO/SGA postgraduate training course. : Geochim postgradual course. : textbook. / edited by Jan Pašava and Bohdan Kříbek - 2nd ed. - Prague : Czech Geological Survey, 2003. - 144 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Geology without frontiers: magmatic and metamorphic evolution of Central European variscides : international conference Blansko-Češkovice, Czech Republic 29 May - 1 June 2003. : excursion guide. / Czech and Slovak Geological Societies ... [et al.] ; [ed. by Jana Kotková]. - 1st ed. - Praha : Česká geologická společnost, 2003. - 77 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Halbleiter-Träger-Wechselwirkung - Ein neuer Effekt in der Photokatalyse / vorgelegt von Harald Weiss - , 2003. - v, 131 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Highly fluorinated phosphines in catalysis - a new recovery protocol for fluorous compounds, and synthesis of a triarylphosphine with branched fluorohydrocarbon moieties / Marc Wende - , 2003. - xxii, 137 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Houbařem po celý rok / Zdeněk Kluzák - 1. vyd. - [Líbeznice] : Víkend, 2003. - 124 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Houby : česká encyklopedie. : neobvyklá kniha o světě hub u nás i v cizině, praktická příručka houbaře pro určování, sběr, ochranu, pěstování a zpracování hub. / [autoři textů Vladimír Antonín ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2003. - 448 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Houby : klíč ke spolehlivému určování - 3 znaky. / Ewald Gerhardt ; [z německého originálu ... přeložil Jan Holec]. - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2003. - 239 s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Human remains from Voegtly Cemetery, Pittsburgh, Pennsylvania / editors Douglas H. Ubelaker, Erica B. Jones, Diane Beynon Landers - Washington : Smithsonian Institution Press, 2003. - vii, 224 s. : il., tab. ; 28 cm - Brož.

Hurikány a tornáda : [kde vznikají? proč vznikají?]. / Neil Morris - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 31 cm : barev. il., mapy, portréty ; 25 cm - váz.

Charakterisierung der DNA-Bindung durch die Methyltransferase (MT-) - Homologiedomäne des Protoonkoproteins MLL / Marco Birke - , 2003. - 84 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Chemie do dlaně pro základní školy / Květoslava Růžičková, Bohumír Kotlík - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 166 s. : il. ; 10 cm - brož.

Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi / M.K. Nikitin, E.P. Mel'nikova - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 231 s. ; 30 cm - brož.

I-ťing : [čínská věštba. : čínská Kniha proměn]. / Vijaya Kumar - 1. vyd. - Praha : Alternativa, 2003. - 156 s. : il. ; 15 cm - brož.

Identifizierung der hydraulischen Funktionen poröser Medien unter Verwendung formfreier Ansätze / vorgelegt von Sandro Bitterlich - , 2003. - vi, 148 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Induktorerkennung und Induktion des Tet repressors / Oliver Scholz - , 2002. - ii, 102 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Jádro : cesta do srdce hmoty. / Ray Mackintosh ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Academia, 2003. - 143 s. : il. (většina barev.), portréty ; 29 cm - váz.

Jak věci fungují / Marshall Brain - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003- . - sv. : barev. il. ; 28 cm - sv. 1 ; váz.

Jak vesmír přišel ke svým skvrnám : deník o konečném čase a prostoru. / Janna Levinová ; přeložil Aleš Drobek. - Vyd. 1. - Praha : Argo : Dokořán, 2003. - 286 s. : il. ; 21 cm - Argo ; váz.

Jaké oči má Asie? : svět jihovýchodní Asie mým pohledem. / Martin Kříž - [Česko] : Martin Kříž, [2003]. - 109 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Jara a podzimy : devět básníků ze staré Číny. / přeložili Zlata Černá a Jan Vladislav - V této dopl. a upr. verzi vyd. 1. - Praha : BB art, 2002. - 2 sv. ; 15 cm - sv 1 ; váz.

Jeskynní potápění : výcviková směrnice. / [přeložil Jiří Hovorka] - [S.l.] : CMAS - Světová federace podvodních aktivit, 2000. - 9 s. ; 30 cm - Brož.

Judaismus, politika a stát Izrael / Marek Čejka - 2., aktualiz. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 252 s. : il., mapy, portréty ; 20 cm - brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : chemie pro II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači


KAFOMET : katalog forem a metod práce. : matematika pro II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - pořadač

Kalorimetrický seminář 2003 : 26. května - 30. května 2003 - Suchá Rudná. : (sborník příspěvků). / [editor Boleslav Taraba] ; pořadatel: Česká chemická společnost - odborná skupina pro termodynamiku. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 203 s. : il. ; 30 cm - brož.

Kapesní atlas hub / [autoři textu František Kotlaba, Vladimír Antonín] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2003. - 64 s. : barev. il. ; 19 cm - váz.

Kapitoly z didaktiky matematiky : (slovní úlohy, projekty). / Růžena Blažková, Květoslava Matoušková, Milena Vaňurová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 84 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Kokain : dějiny. / Dominic Streatfield [i.e. Streatfeild] ; přeložila Jaroslava Kočová. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 489 s. ; 24 cm - váz.

Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva : mezinárodní česko-polsko-slovenská konference konaná na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ve dnech 24. až 26. října 2002 v Praze. : sborník z konference. / Milan Damohorský, Vojtěch Stejskal (edit.) - Praha : Vodnář, 2003. - 206 s. ; 21 cm - brož.

Kruhy v písku / Gillian Brandshawová ; přeložila Květa Palowská. - Vyd. 1. - Praha : Metafora, 2003. - 351 s. ; 21 cm - váz.

Kvantitativní metody B : statistika. : distanční studijní opora. / Jaroslav Ramík, Šárka Čemerková - 1. vyd. - V Opavě : Slezská univerzita, 2003. - 206 s. : il. ; 30 cm - brož.

Laboratorní technika pro biochemiky / Petr Galuszka, Lenka Luhová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 101 s. : il. ; 2003 - brož.

Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003 : sborník referátů mezinárodní konference. : Ostrava 27.-29.5.2003. - Vyd. 1. - Ostrava : Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS, 2003. - 2 sv. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Laser-induzierte Fluoreszenzspektroskopie zur in-situ Detektion organischer Substanzen in der Umwelt / Rainer Schultze - , 2002. - xvi, 188 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Lerm 2003 : Field Trip guidebook. : international symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals. / Lukáš Ackerman ... [et al.] ; editor Milan Novák. - 1. vyd. - Brno : Masaryk University : Moravian Museum, 2003. - 100 s. : il. ; 30 cm - Moravské zemské muzeum ; brož.

Lerm 2003 : international symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals. : Nové Město na Moravě, Czech Republic, June 20 to 25, 2003. : book of abstracts. / comp. by Jan Cempírek - 1. vyd. - Brno : Masaryk University : Moravian Museum, 2003. - 74 s. : il. ; 30 cm - Moravské zemské muzeum ; brož.

Lesy a povodně : souhrnná studie. / zpracoval Petr Kantor ... [et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2003. - 48 s. : il. ; 30 cm - brož.

Letcem v Anglii : z bojů volyňských Čechů na Středním východě, v Tobruku a anglickém letectvu. / Valentin Novák - Praha : Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2003. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Lineární programování v úlohách / Jaroslav Švrček - 2. přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 103 s. : il. ; 30 cm - brož.

Má životní cesta za duší / sri Chinmoy - 2. vyd. - Praha : Madal Bal, 2002. - 4 sv. ; 17 cm - sv. 1 ; brož.

Makos 2002 : sborník materiálů z podzimní školy péče o talenty, Malá Morávka 9.-12. října 2002. / [editoři P. Calábek ... et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 95 s. : il. ; 21 cm - brož.

Mapování, konzervace a monitorování genofondu mizejících krajových forem kulturních rostlin a jejich planých příbuzných druhů : 13. prosince 2001, Praha. : sborník referátů ze semináře. : held in December 13, 2001, Prague. : proceedings of the workshop. / Vojtěch Holubec (ed.) - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, odd. genové banky, 2003. - 104 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Masožravé rostliny / David Švarc - Vyd. 1. - Tišnov : Sursum, 2003. - 180 s., xxviii s. barev. obr. příl. : il., mapy - váz.

Matematická analýza 2 : integrální počet. / Jitka Laitochová - 2. nezměn. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 103 s. : il. ; 29 cm - brož.


Matematika pro 1. ročník / [autorky Vlasta Landová, Hana Staudková, Věra Tůmová] - Vyd. 7. - Všeň : Alter, -2003- . - sv. : barev. il. ; 28 cm - sv. 2 ; brož.


Matematika pro 1. ročník / [autorky Vlasta Landová, Hana Staudková, Věra Tůmová] ; ilustroval Zdeněk Miler. - Vyd. 8. - Všeň : Alter, 2003. - 32 s. : barev. il. ; 28 cm - 1 ; brož.

Matematika pro 2. ročník / [Vlasta Landová, Hana Staudková, Věra Tůmová] ; ilustrovala Olga Čechová. - Vyd. 6. - Všeň : Alter, 2003. - 32 s. : barev. il. ; 29 cm + 1 dvojl. příl.. - 5 ; brož.

Matematika vortaro kaj oklingva leksikono / Marc Bavant - 1 eldono - Dobřichovice : Kava-Pech, 2003. - 231 s. : il. ; 22 cm - váz.

Matematika : příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia. / Petr Husar - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 152 s. : il. ; 21 cm - brož.

Matematika : příprava k přijímacím zkouškám na střední školy. / Jaroslav Eisler - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 141 s. : il. ; 21 cm - brož.

Mehrwellenlängen Interferometrie zur Vermessung diffraktiver optischer Elemente / vorgelegt von Andreas Pförtner - , 2003. - 115 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Mechanistic and theoretical aspects of CdS photocatalysis / Emel Sümer - , 2003. - 128 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Měření teplot v diagnostice spalovacích zařízení : teze habilitační práce ke jmenování docentem v oboru Energetické stroje a zařízení. / Zdeněk Kadlec - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Methodology of forest insect and disease survey in Central Europe : fourth workshop of the IUFRO working party 7.03.10. : Prague, Czech Republic, September 17-20, 2002. : proceedings. / [executive editor Radka Chlebečková] - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2001. - 181, iv s. : il., mapy ; 30 cm - Brož.

Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů / Miroslava Gregerová, Bohuslav Fojt, Václav Vávra - Vyd. 1. - Brno : Moravské zemské muzeum : Masarykova univerzity, Přírodovědecká fakulta, 2002. - 325 s. : il. (většina barev.) ; 23 cm - brož.

Mikroskopie skenující sondou / Roman Kubínek, Milan Vůjtek, Miroslav Mašláň - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 145 s. : il., portréty ; 25 cm - brož.

Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat : sborník referátů ze semináře. : 28.-30.5.2003 Olomouc a Horní Údolí. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 68 s. : il. ; 29 cm - brož.


Modelování mikrovlnných struktur : tradiční a netradiční přístupy. : inaugurační přednáška ke jmenování profesorem v oboru elektronika a sdělovací technika. / Zbyněk Raida - Brno : VUTIUM, 2003. - 30 s. : il. ; 24 cm - brož.

Moravskoslezský matematický šampionát 2003 : sborník. : Ostrava-Poruba, 19.9.2003. / [editor Antonín Balnar] - Vyd. 1. - Ostrava : Gymnázium, 2003. - 26 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Morphologische und molekularbiologische Untersuchungen zur Pathogenese des primären Offenwinkelglaukoms / Rudolf Fuchshofer - , 2003. - vii, 86 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech / Petr Pauliš - Kutná Hora : Kuttna, 2000-. - 2 sv. : il. ; 22 cm - sv. 1 ; brož.

Nemoci drůbeže a ptactva : bakteriální a mykotické infekce. / Vladimír Jurajda - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2003. - 185 s. ; 30 cm - brož.

Nemoci drůbeže a ptactva : metabolické poruchy, parazitární infekce a nemoci trávicího traktu. / Vladimír Jurajda - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2003. - 167 s. : il. ; 30 cm - brož.

Nová odysea : příběhy Petra, Romana a Kateřiny. : the story of Petr, Roman and Katerina. : istorii Petra, Romana i Kateriny. / [texty Miroslav Bobek ... et al. ; fotografie Khalil Baalbaki ... et al.. ; překlad Elena Patlatija, Vladimír Tax]. - PrahaChomutov : Český rozhlas : Podkrušnohorský zoopark, 2003. - 37 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - Český rozhlas ; brož.

Novel synthesis of homoallylamines through CdS photocatalysis / Hasan Can Pehlivanoullari - , 2003. - 114 s. : il. ; 21 cm - Brož.

O mé cestě do Číny / Vítězslav Veselý ; doslov Ivana Bakešová. - Vyd. 1. - V Brně : VUTIUM, 2003. - 157 s. : il., mapy, faksim. ; 15 cm - váz.

Obojživelníci a plazi : Ocasatí - žáby - želvy - krokodýli - haterie - šupinatí. / [autoři Günter Diesener ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 160 s. : barev. il., barev. mapy ; 30 cm - soubor


Odběry vzorků : sborník přednášek z kurzu. / [uspořádal Václav Helán] - 1. vyd. - Český Těšín : 2 THETA, 2003. - 185 s. : il. ; 21 cm - brož.


Okruhy a moduly / Ivan Chajda - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 65 s. ; 29 cm - brož.

Olej čajovníku / A.J. Akopov ; [překlad Kateřina Klapuchová]. - Praha : Stratos, 2003. - 15 s. ; 15 cm - brož.

Optické metody v chemické analýze / Vojtěch Bekárek, Iveta Wiedermannová - 2., přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 35 s. : il. ; 21 cm - brož.

Organická chemie Díl 1.. Stručné základy názvosloví / Olga Čelechovská - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2003. - 47 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ovzduší 2003 : program a sborník konference. : Brno, 5.-7.5.2003. / [editorka Irena Holoubková] - Brno : Masarykova univerzita : TOCOEN, 2003. - 252 s. : il. ; 30 cm - brož.

Papoušci Afriky a Asie : (Coracopsis, Psittacus, Poicephalus, Agapornis, Loriculus, Psittacula). / Milan Vašíček - Vyd. 1. - Kosmonosy : BARKO Bělka, 2003. - 196 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - Váz.

Photoelektronenspektroskopische Untersuchungen an reaktiven Übergangsmetallschichten auf MoO3- und Si-Substraten / Marc Probst - , 2003. - iii, 181 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Phylogeny of the Genera and families of Zeiform fishes, with comments on their relationships with Tetraodontiforms and Caproids / James C. Tyler, Bruce O'Toole, Richard Winterbottom - Washington : Smithsonian Institution Press, 2003. - iv, 110 s. : il. ; 28 cm - Brož.

Physikalische Grundlagen der technischen Diamantabscheidung im Heissdraht-CVD-Verfahren / vorgelegt von Sergej Schwarz - , 2003. - xx, 105 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. - Brož.

Plazmové polymery na bázi křemíku : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Radek Přikryl - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

PM-206 - Ekologický management : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Jaromír Veber ; zpracování do formátu elektronické publikace Renata Šafková. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 16 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.


Počasí : zemská atmosféra, srážky, meteorologie, klimatická pásma, životní prostředí. / [ilustrátoři Jean-Yves Ahern ... et al. ; šéfredaktor Francois Fortin]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, c2003. - 128 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.


Počítáme zpaměti 1 : pracovní sešit k procvičování sčítání a odčítání do 20 pro 1. ročník ZŠ. / [zpracoval Jan Volf] - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 2003. - 40 s. ; 23 cm - brož.

Počítáme zpaměti 2 : pracovní sešit k procvičování sčítání a odčítání do 100 pro 2. a 3. ročník ZŠ. / [zpracoval Jan Volf] - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 2003. - 40 s. : il. ; 23 cm - brož.

Počítáme zpaměti 3 : pracovní sešit k procvičování násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6, 7 pro 2. a 3. ročník ZŠ. / [zpracoval Jan Volf] - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 2003. - 32 s. : il. ; 23 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Počítáme zpaměti 4 : pracovní sešit k procvičování násobení a dělení 8, 9, 10, dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor malé násobilky pro 3. až 5. ročník ZŠ. / [zpracoval Jan Volf] - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 2003. - 32 s. : il. ; 23 cm - brož.

Počítání / [ilustrace] Vlasta Švejdová - Praha : SiD & NERo, c2001. - [12] s. : barev. il. ; 15 x 16 cm - v knize neuvedeno ; leporelo

Posouzení vhodnosti aplikace srážko-odtokových modelů s ohledem na simulaci povodňových stavů pro lokality na území ČR / Jan Daňhelka ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita : Český hydrometeorologický ústav, 2003. - x, [196] s. : il. ; 30 cm - Česká zemědělská univerzita ; kroužková vazba

Požáry a povodně / Nicola Barber - Vyd.1. - Brno : Computer Press, 200. - 31 s. : il. (většina barev.) ; 25 cm - váz.

Prag unter Wasser / herausgegeben von Harald Salfellner - Prag : Vitalis, 2003. - 112 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Prague under water / edited by Harald Salfellner - Prague : Vitalis, 2003. - 112 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Praha pod vodou / vydal Harald Salfellner - Praha : Vitalis, 2003. - 112 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Praktický atlas lékařské parazitologie / Miroslav Förstl a kol. - 1. vyd. - [Hradec Králové] : Nucleus HK, 2003. - 133 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - brož.

Pravda o zooterapii : sborník příspěvků ze dvou celostátních konferencí pořádaých dne 27.11.2001 v Hluboké nad Vltavou a dne 18.12.2002 v Ústavu sociální práce v Českých Budějovicích. / editor Adéla Mojžíšová, Valérie Tóthová ; recenze Miloš Velemínský. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2003. - 63 s. ; 30 cm - brož.


Preferenční proudění ve vadózní zóně zdrojových oblastí České kotliny / Milena Císlerová - V Praze : České vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2003. - 30 s. : il. ; 21 cm - brož.

Problémy lomové mechaniky : sborník přednášek semináře. : Brno 11.6.2003. / [editor Miroslav Stibor] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 93 s. : il. ; 30 cm - brož.

Profesní kompetence učitele matematiky ve sjednocené Evropě : (profil absoloventa). : seminář zástupců kateder matematiky a didaktiky matematiky vysokých škol České republiky připravujících učitele matematiky. : (sborník materiálů). : [Chocerady 24.9.-26.9.2001. / editor Marie Kubínová] - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. - 103 s. : il. ; 21 cm - brož.

Projektové vyučování v chemii : 2. studentská konference, Praha, 1. listopadu 2002. : sborník z konference. / [editor Jitka Benešová] - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemie, 2002. - 52 s. ; 21 cm - brož.

Proměny Země a osud lidstva / Marko Pogačnik - Vyd. 1. - Brno : Alman, 2003. - 221 s. : il. ; 21 cm - brož.

Průmyslové technologie a životní prostředí : 5. celostátní konference se zahraniční účastí. : sborník. : 18.6.2003, Ostrava. / [sestavil Stanislav Bartusek] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 140 s. : il. ; 30 cm - brož.

Průtok 2003 : 3. června 2003, Praha. : sborník příspěvků. - Praha : Agentura Action M, 2003. - 108 s. : il. ; 22 cm - brož.

Průvodce některými úvodními kapitolami organické chemie / Jan Slouka, Iveta Wiedermannová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 173 s. ; 29 cm - brož.

Průvodce světem oceánů : [napínavá cesta do světa pod hladinou]. / Frances Dipper - V Praze : Slovart, 2003. - 64 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Předpisy Evropských společenství z oblasti životního prostředí : (stav k 1.1.2003). / [zpracovatel Martin Sychrovský] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí - Referenční informační středisko, 2003. - 244 s. ; 30 cm - brož.


Předpověď počasí podle přírodních úkazů, podle chování zvířat : 2000 pranostik a pořekadel. / Emanuel Strnad - V nakl. Levné knihy KMa vyd. 1. - Praha : Levné knihy KMa, 2000. - 225 s. : il. ; 20 cm - brož.


Přehled a charakteristika chemických prostředků na ochranu dřeva proti biotickým škůdcům, ohni a povětrnostním vlivům / [zpracoval Vitvar - 4. vyd.] - Praha : Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, 2003. - 305 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Překlady předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí : (stav k 30.3.2003). / [zpracovatel Martin Sychrovský] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí, Referenční informační středisko, 2003. - 173 s. ; 30 cm - brož.

Příležitosti udržitelné spotřeby : strategie pro dosažení změny. : zpráva pro rozhodovací sféru. / [tuto zprávu vypracoval a redigoval John Manoochehri ... et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2003. - 16 s. : portrét ; 30 cm - Brož.

Ptáci 3. Papoušci, sovy, lelkové, svišťouni, kolibříci, srostloprstí, šplhavci, pěvci / [Einhard Bezzel ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2003. - 160 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - soubor

Regenerace panelových sídlišť : katalog příkladů za rok 2001. / Marie Polešáková a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR : Ústav územního rozvoje, 2003. - 99 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - brož.

Road to sustainability - economic, social and environmental dimension of sustainability in Visegrad countries / Viktor Třebický ... [et al.] - 1st ed. - Prague : Institut for Environmental Policy, 2003. - 271 s. : il., mapka ; 25 cm - brož.

Řešení rozptylu emisí produkovaných automobily v městské zástavbě : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Jiří Pospíšil - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 26 s. : il. ; 21 cm - brož.

S mapou za dobrodružstvím / [Jan Lidmila] - Praha : Topograf, 2001. - 109 s. : il. ; 15 cm - brož.

Sborník studentských prací 2003 : IV. ročník - fakultní kolo SVOČ. : sekce VI. - Dopravní stavby a geogézie. : 6. květen 2003, Ostrava, Česká republika. / [redakce Ivana Mahdalová] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 98 s. : il. ; 30 cm - Vysoká škola báňská - Technická univerzita ; kroužk. vazba


Separate pasts, shared future an environmental policu comparison, the Czech Republic and the Netherlands 1948-2001 / Paul van Est - 1st ed. - Prague : Institute for Environmental Policy, 2003. - 166 s. : il. ; 24 cm - Brož.


Schutz von Baudenkmälern vor biogener Verwitterung / Dirk Wilhelm Heinrich Krautwig - , 2003. - iv, 154 s., 16 s. obr. příl. : il. ; 21 cm - Brož.

Simulace mikrostruktury s ohledem na dosažení požadovaných vlastností odlitků : zkrácená verze PhD Thesis. / Pavel Boucník - V Brně : Vysoké učení technické, 2002. - 30 s. ; 21 cm - brož.

Sociální ekologie II / Miloš Bělohoubek - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2003. - 92 s. ; 21 cm - brož.

Some boundary value problems for first order scalar functional differential equations / Robert Hakl, Alexander Lomtatidze, Jiří Šremr - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2002. - 299 s. ; 24 cm - brož.

Sopky / Philip Steele - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 31 s. : barev. il., mapy ; 25 cm - váz.

Spalování a životní prostředí - 2003 : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje. : VII. ročník mezinárodní konference ve dnech 17. a 18. června 2003. : modern energy technologies and renewable sources. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 359 s. : il. ; 21 cm - brož.

Spektroskopische und elektrische Charakterisierung des Entladeverhaltens von Pseudofunken-Schaltsystemen / vorgelegt von Jürgen Urban - , 2003. - v, 142 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Speleofórum 2003 : ročník 22. : setkání speleologů v Moravském krasu 4.-6.4.2003. : sborník. / sestavil Pavel Bosák, Jiřina Novotná - Praha : Česká speleologická společnost, 2003. - 70 s., [4] s. obr. příl. : barev. il. ; 30 cm - Brož.

Srneček z křivoklátského lesa / Miroslav Pecha ; [ilustrace Bohumil Skoupý]. - 2. upr. vyd. - Praha : Radix, 2002. - 79 s. : il. ; 24 cm - váz.

Staré stezky : sborník příspěvků z 8. semináře, 23. dubna 2003. - 1. vyd. - V Brně : Národní památkový ústav, 2003. - 175 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.


State-dependent interacting multitype branching systems / Peter Pfaffelhuber - , 2003. - vii, 147 s. ; 21 cm - Brož.


Stromy a keře : klíč ke spolehlivému určování - 3 znaky. / Ulrich Hecker - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2003. - 238 s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Studium dynamických jevů při zhášení elektrického oblouku v SF6 / Roman Samek - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 28 s. : il. ; 21 cm - brož.

Svazy / Jiří Rachůnek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 85 s. ; 30 cm - brož.

Svět zvířátek - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2002. - 97 s. : barev. il. ; 28 cm - váz.

Světová pohoří Díl 1. Evropa / Jiří Šlégl a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Euromedia Group - Balios, 1999. - 176 s. : il., mapy. - váz.

Synthesis, structure and reactivity of iron complexes of functional square-pyramidal coordination caps / Jesús Pitarch López - , 2003. - 177 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Synthetic and kinetic studies of the activation of dioxygen at copper and iron complexes / Markus Weitzer - , 2003. - xii, 135 s. : il. ; 22 cm - Brož.

T-Rex : návrat do období křídy. : pracovní sešit pro základní školu a nižší ročníky víceletých gymnázií. / Jaroslav Marek - Vyd. 1. - Praha : I.T. Czech Cinemas, 2003. - 18 s. : il. ; 30 cm - brož.

Tajemství aromaterapie / Jennie Hardingová - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 224 s. : il. (některé barev.) ; 14 cm - brož.

Tajný život ryb / Peter Áč - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2003. - 127 s. : barev. il., portrét ; 29 cm - váz.

Technické prostriedky automatizácie I. : laboratórne merania. / Marek Čandík - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 93 s. : il. ; 30 cm - brož.

Tetracycline aptamer mediated translational control / Shane Hanson - , 2003. - iii, 1, 83 s. : il. ; 21 cm - Brož.

The Muscidae (Diptera) of Central Europe / František Gregor ... [et al.] - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2002. - 280 s. : il. ; 25 cm - brož.


The role of complement and DNase I in the opsonisation and clearance of dying cells : implications for the etiopathogenesis of systemic lupus erythematosus (SLE). / Udo Sebastian Gaipl - , 2003. - 86 s. : il. ; 22 cm - Brož.

Tiché světlo : 1. přednáška z cyklu Vědeckopopulárních přednášek významných absolventů Univerzity Palackého v Olomouci .... : Olomouc, 22. září 2003. / Jan Peřina - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 66 s. : il., portrét ; 21 cm - brož.

Topoly a jejich listy : (rentgenogramy listů topolů). : (X-ray patterns of poplar leaves). / Jiří Mottl, Luboš Úradníček - PrůhonicePelhřimov : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví : Nová tiskárna, 2003. - 128 s. : il. ; 30 cm - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví ; brož.

Toulky noční oblohou / Jaroslav Soumar [ilustrace a typografická úprava Jaroslav Novák] - Vyd. v této úpravě 1. - Praha : BRIO, 2003. - 95 s. : barev. il. ; 20 cm - váz.

Třebíčsko : životní prostředí, ekologie. / [Jaroslav Hedbávný ... et al.] - Třebíč : Akcent, 2003. - 78 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Třetí křížová výprava dle kronikáře Ansberta : historie o výpravě císaře Fridricha sestavená jakýmsi rakouským klerikem, který se jí účastnil, jménem Ansbert. : (skutky nejjasnějšího z římských císařů Fridricha). / z latiny přeložil a historickým úvodem opatřil Pavel Soukup - Vyd. 1. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, 2003. - 151 s. ; 26 cm - váz.

Untersuchungen zur Phosphopantetheinylierung der Fettsäuresynthase aus Hefe und Brevibacterium ammoniagenes / Fabienne Johanna Francoise Löschke - , 2003. - vi, 115 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Untersuchungen zur Reduktion des p-seitigen Kontaktwiderstands bei GaN-basierten Halbleiterlasern / Andreas Weimar - , 2003. - ix, 137 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Určování vybraných termofyzikálních vlastností roztavených fluoridových solí, zejména kyselého fluoridu draselného - KHF2 : zkrácená verze PhD Thesis. / Pavel Slavíček - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 28 s. : il. ; 21 cm - brož.

Války v divočině : můj boj za záchranu přírodního bohatství Afriky. / Richard Leakey a Virginia Morellová ; přeložil Michal Prokop. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 286 s. ; 22 cm - váz.

Vážky 2002 : sborník referátů V. celostátního semináře odonatologů v Labských pískovcích, který se konal ve dnech 25.7.-27.7.2002. / editor sborníku Lubomír Hanel - Vyd. 1. - Vlašim : ZO ČSOP, 2002. - 184 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.


Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí : sborník referátů z antropologické konference s mezinárodní účastí, Olomouc [17.-18.4.]2002. / [editoři Miroslav Kopecký, Jan Šteigl, Josef Krátoška] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 276 s. : il. ; 29 cm - brož.

Velká voda na Lužnici : povodně 2002 den po dni. : historie povodní a rybniční soustavy na Třeboňsku. / Václav Rameš - České Budějovice : Dona, 2003. - 123 s. : il. (převážně barev.), mapy, faksim. ; 24 cm - váz.

Verringerung systematischer Messfehler bei der phasenmessenden Triangulation durch Kalibration / Klaus Veit - , 2003. - 94 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Veselé opakování pro 2. třídu ZŠ / Petr Šulc a Petr Vandas - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2003]. - 72 s. : il. ; 21 cm - brož.

Veselé opakování pro 3. třídu ZŠ / Petr Šulc a Petr Vandas - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2003]. - 72 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vesmír : sluneční soustava, planety a jejich měsíce, hvězdy, galaxie, struktura vesmíru, astronomické pozorování, kosmický výzkum. / [Nathalie Fredette, Claude Lafleur ; počítačoví grafici Mamadou Togola ... et al.. ; šéfredaktor Francois Fortin]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, c2003. - 125 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Vliv podnikatelské etiky na ekonomické výsledky malých a středních podniků : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Jana Markesová - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Všechny mámy světa / Bradley Trevor Greive ; přeložila Libuše Chocholová. - V Praze : Metafora, 2003. - 107 s. : il. ; 16 x 16 cm - váz.

Vybrané environmentální problémy a zásobování vodou ostravského regionu / Lubomír Müller - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 165 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Vyhláška č. 139/2003 Sb., o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy - Český Těšín : Poradce, 2003. - 64 s. ; 21 cm - brož.


Výsledky anorganických rozborů rostlin (získaných z pokusů Laboratoře diagnostiky výživy rostlin v letech 1953-2000) / vedených Janem Baierem - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2002. - 140 s. ; 21 cm - brož.


Využití pektolytických enzymů při výrobě červeného vína : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Dana Čapounová - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vzpoura genů : od velkého třesku k umělé inteligenci. / Pavel Houser - 1. vyd. - Praha : IDG Czech, 2003. - 127 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Zakládáme pozemkový spolek / [texty Jan Moravec, Ladislav Ptáček] - Praha : Český svaz ochránců přírody, 2003. - 15 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Základy algebry / Milan Kopecký - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 118, [10] s. : il. ; 29 cm - brož.

Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování / Pavel Jura - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 2003. - 132 s. : il. ; 24 cm - brož.

Základy nauky o půdě 3 : biologické procesy a cykly prvků. / Miloslav Šimek - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2003. - 151 s. : il. ; 30 cm - brož.
Základy teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky / Jiří Kropáč - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 176 s. : il. ; 29 cm - brož.

Zdravotní problematika prasat : komplex respiračních chorob prasat. : (porcine respiratory disease complex - PRDC). III. Mykoplazmová pneumonie prasat / Vladimír Dubanský, Josef Drábek - Vyd. 2. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2003. - 252 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zdravý vývoj dětí a učitelů v regionu : sborník referátů z odborného semináře, konaného 5.12.2002 ve Vsetíně. / [editoři Josef Krátoška, Jan Šteigl] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 76 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zemětřesení / Neil Morris - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 31 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Zur molekularen Funktion des Regulatorproteins CcpA aus Bacillus subtilis / vorgelegt von Norbert Manfred Fuchsbauer - , 2003. - iv, 98, iii s. : il. ; 21 cm - Brož.


Zvířata : průvodcde po naší planetě pro mladé. / Roger Few ; odborný poradce Phil Whitfield. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2003. - 60 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.


Žeň objevů 2001 / Jiří Grygar - 1. vyd. - Valašské Meziříčí : Aldebaran, 2003. - 98 s. ; 21 cm - brož.

Životní prostředí města Plzně / [Josef Čihák ... et al. ; autor fotografií Stanislav Šůna ... et al.]. - Horní Bříza : Granát, 2002-. - 2 sv. : il., tab. ; 31 cm - sv. 1 ; brož.

18th NMR Valtice : Central European NMR discussion groups. : Valtice 28.-30.4.2003. - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2003. - 49 s. ; 30 cm - brož.

18th symposium on anemometry : national conference with international participation. : proceedings. : Úvaly u Prahy June 10-11, 2003. / editors Zdeněk Chára, Ladislav Klaboch - Prague : Institute of Hydrodynamics ASCR, 2003. - 158 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

4. paleontologický seminář : Ostrava, 17.-18.6.2003. / [odpovědný redaktor Zdeněk Vašíček] - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 117 s. : il. ; 30 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist