Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (září-říjen) - N. Jazykověda, literatura

za září-říjen 2003

A predictable aspect of (morpho)syntactic variants / Janez Orešnik - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2001. - 243 s. : il. ; 24 cm - brož.

A reader in commercial fiction / Christopher E. Koy, Alena Telínová - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 173 s. ; 21 cm - brož.

Africké sloní království : pracovní sešit pro základní školu a nižší ročníky víceletých gymnázií. / Milada Švecová - Vyd. 1. - Praha : I.T. Czech Cinemas, 2003. - 18 s. : il. ; 30 cm - brož.

Alena Ladová dětem / [texty] Dagmar Hilarová, Josef Brukner, Emilijan Stanev ; [výbor uspořádala, text o A. Ladové a ediční poznámku napsala Kateřina Závadová]. - 2. vyd. - Praha : Albatros, 2003. - 53 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Alt-Prager Guckkasten : Wanderungen durch das romantische Prag. / von Oskar Wiener - Prag : Vitalis, 2003. - 154 s., [8] l. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Amerika očima české literatury od vzniku USA po rok 2000 / Jaroslav Peprník - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 2 sv. ; 25 cm - svazek 1 ;brož.

Anglický jazyk / Zdeňka Lukešová, Stella Nangonová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 109 s. : il. ; 30 cm - brož.

Angličtina pro rozšiřující studium II : odborné texty pro učitele na 1. stupni ZŠ. / Marta Šigutová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 46 s. : il. ; 30 cm - brož.

Atlas vesmíru pro děti / text Dieter Schmidt ; ilustrace Hans G. Schellenberger. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2003. - 48 s. : barev. il., portréty ; 31 cm - váz.

Bahijské kandomble : nagojský rituál. / Roger Bastide ; [přeložila Vladimíra Daňková]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 356 s. : il., faksim. ; 21 cm - váz.

Baobab / Lucie Vedralová ; [uspořádali Jiří Janáček a Ludvík Středa]. - 1. vyd. - Liberec : Krajská vědecká knihovna, Oddělení pro děti a mládež, 2003. - 49 s. : il. ; 16 cm - brož.

Basic Czech : conversation guide. / Stanislava Chrdlová & Miroslav Malovec - 2nd ed. - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2003. - 30 s. ; 17 cm - brož.

Baza ea konversacio / Stanislava Chrdlová, Miroslav Malovec - 2a kompletigita eldono - Dobřichovice : Kava-Pech, 2003. - 31 s. ; 17 cm - brož.


Begleiter : Übungsgrammatik zum Lehrbuch Deutsch für Gymnasien. / V. Höppnerová - 4., upr. vyd. - Praha : Scientia, 2003. - 250 s. : il. ; 25 cm - váz.

Bezva hrátky se zvířátky : 32 stran hádanek, doplňovaček a omalovánek. / [ilustrace Christian Van den Daele ; překlad Alena Krištofová]. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 3 sv. : il. ; 30 cm - sv. 3 ; brož.

Běžný humor / Miroslav Alexa - Tišnov : Sursum, 2003. - [97] s. : il. ; 21 cm - váz.

Böhmische Nationaltänze : eine Kulturstudie. / Alfred von Waldau ; herausgegeben und kommentiert von Georg Gimpl. - Prag : Vitalis, c2003. - 187 s. ; 22 cm - váz.

Bohoušek & spol. / Vojtěch Steklač ; ilustroval Adolf Born. - 3. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 214 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Cesta tam a zase zpátky v české literatuře : celostátní studentská literárněvědná konference pořádaná Katedrou české literatury Univerzity Karlovy - PedF pod žáštitou Ústavu pro českou literaturu AV ČR 29. a 30. května 2002. / [editoři Stanislava Fedrová, Jiří Havlík, Alice Jedličková] - Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2003. - 195 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Compaero : život a smrt Che Guevary. / Jorge G. Castaeda ; přeložil Josef Orel. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 430 s., [16] s. obr. příl. ; 24 cm - váz.

Česká divadelní hra 90. let : 13 - Rychetský, Fischerová, Pitínský, Drábek, Kraus, Balák, Bláhová, Tobiáš, Pokorný, Jecelín, Vůjtek, Horoščák, Volánková. - Vyd. v tomto souboru 1. - Praha : Divadelní ústav, 2003. - 478 s. ; 24 cm - brož.

Česká literatura 1953-2002 : článková bibliografie k 50. výročí založení časopisu. / [zpracovala Věra Vladyková] - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2003. - 527 s. ; 20 cm - brož.

Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21.8.2003. / Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka (editoři) - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 386 s. ; 21 cm - brož.


České názvy živočichů II. Savci (Mammalia) / Miloš Anděra - Praha : Národní muzeum, 1999. - 147 s. ; 23 cm - brož.


České názvy živočichů IV. Obojživelníci (Amphibia) / Jiří Moravec - Praha : Národní muzeum, 2001. - 148 s. ; 24 cm - brož.

České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) 1. Sliznatky (Myxini), mihule (Cephalaspidomorphi), paryby (Chondrichthyes) / Lubomír Hanel, Jindřich Novák - Praha : Národní muzeum, 2000. - 53 s. ; 23 cm - brož.

České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) 2. Nozdratí (Sarcopterygii), paprskoploutví (Actinopterygii), chrupavčití (Chondrostei), kostnatí (Neopterygii), kostlíni (Semionotiformes), bezostní (Clupeiformes) / Lubomír Hanel, Jindřich Novák - Praha : Národní muzeum, 2001. - 64 s. ; 23 cm - brož.

České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces) 3. Paprskoploutví (Actinopterygii), kostnatí (Neopterygii), maloústí (Gonorynchiformes) - máloostní (Cypriniformes) / Lubomír Hanel, Jindřich Novák - Praha : Národní muzeum, 2002. - 120 s. ; 23 cm - brož.

České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti : sborník referátů z mezinárodního odborného semináře uspořádaného dne 20. února 2002. / [odpovědný redaktor Ingeborg Fialová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 248 s. : il., portrét, faksimile - brož.

Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami / Marta Chromá - 2., opr. a dopl. vyd. - Voznice : Leda, 2003. - 481 s. ; 22 cm - váz.

Česko-německý a německo-český slovník vybraných odborných výrazů z oblasti reformy veřejné správy / [Antonín Kaňa] - Praha : Ministerstvo vnitra ČR, Úsek pro reformu veřejné správy, 2003. - 64 s. ; 20 cm - brož.

Česko-ruský slovník VŠB - Technické univerzity Ostrava : názvy fakult, kateder, studijních programů a studijních oborů. : přílohy. / Naděžda Peřinová, Libor Folvarčný - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 79 s. ; 30 cm - brož.

Česko-slovenské vztahy v slovanských a středoevropských souvislostech : (meziliterárnost a areál). : brněnské texty k slovakistice IV. / editoři Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, 2003. - 212 s. ; 21 cm - brož.

Český jazyk a kultura mluveného projevu / Eva Hájková - V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Český jazyk pro 5. ročník základní školy : pracovní sešit. / [Vlastimil Styblík ... et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 48 s. : il. ; 30 cm - brož.


Český jazyk pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia / Zdeňka Krausová, Renata Teršová - Vyd. 1. - Plzeň : Fraus, 2003. - 136 s. : barev. il. ; 28 cm - brož.

Český jazyk : příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia. / Renáta Drábová, Zdeňka Zubíková - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 112 s. : il. ; 21 cm - brož.

Český jazyk : příprava k přijímacím zkouškám na střední školy. / Jana Eislerová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 143 s. : il. ; 21 cm - brož.

Čím budu? : [obrázková knížka pro nejmenší děti, která jim pomůže poznat nejrůznější povolání a vyslovit první slova]. / [Centrum dětského vzdělávání] - 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - [12] s. : barev. il. ; 18 cm - leporelo

Čísla : [obrázková knížka pro nejmenší děti, která jim pomůže poznat nejbližší věci a vyslovit první slova]. / [Centrum dětského vzdělávání] - 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - [12] s. : barev. il. ; 18 cm - leporelo

Čítanka pro prvňáčky / Jarmila Wagnerová - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 48 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Den Autoschiebern auf der Spur / Harald Parigger - München : Egmont Franz Schneider, 2001. - 124 s. ; 19 cm - váz.

Deutsch für Gymnasien 1 : Grundlagenlehrbuch. / V. Höppnerová, H. Jandová - 4. upr. vyd. - Praha : Scientia, 2003. - 265 s. : il. (většina barev.), mapy, noty ; 25 cm - váz.

Deutsch für Gymnasien 2 : Grundlagenlehrbuch. / V. Höppnerová - 3., upr. vyd. - Praha : Scientia, 2003. - 205 s. : il. (většina barev.), noty ; 25 cm - váz.

Deutsch im Gespräch / Věra Höppnerová - 3. aktualiz. vyd. - Praha : Scientia, 2003. - 417 s. : il. ; 20 cm - brož.

Deutsch Live : 56 Szenen aus dem Alltag in Deutschland. / Silke Gester, Michaela Ondrušková - Vyd. 1. - Zlín : Tigris, 2003. - 142 s. ; 30 cm + 4 CD-ROMy. - brož.

Deutsche Literatur fürs Abitur / Hana Justová, Svatava Kadlecová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 127 s. ; 30 cm - brož.

Dialog kultur II : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. : Hradec Králové 12.11.2002. / [uspořádal Oldřich Richterek] - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2003. - 246 s. : il. ; 22 cm - brož.


Die heisse Spur : über fünfzig Ratekrimis und Rätselbilder. / Hans Jürgen Press - 2. Aufl. - München : Omnibus, 2002. - 125 s. : il. ; 22 cm - váz.

Dny v roce a roky v dnech : výbor z básnické a prozaické části denních záznamů od 16. února 1946 do 15. února 1947. / Jiří Kolář - V tomto uspořádání 1. vyd. - Praha : BB art, 2003. - 139 s. ; 15 cm - váz.

Do hlubin : pracovní sešit pro základní školu a nižší ročníky víceletých gymnázií. / [překlad, odborná spolupráce a úpravy pro české vydání] Tereza Kumstátová, Adam Petrusek - Vyd. 1. - Praha : I.T. Czech Cinemas, 2003. - 18 s. : il. ; 30 cm - brož.

Doma : [obrázková knížka pro nejmenší děti, která jim pomůže poznat nejrůznější povolání a vyslovit první slova]. / [Centrum dětského vzdělávání] - 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - [12] s. : barev. il. ; 18 cm - leporelo

Duchovní výklad ke Goethově Faustu I. díl. Faust, člověk usilující / Rudolf Steiner - Svatý Kopeček u Olomouce : Michael, 2003. - 335 s. : il. ; 21 cm - váz.

Encyklopedie jazyků Evropy / Glanville Price a kolektiv ; [z anglického originálu přeložili Václav Černý, Zlata Kufnerová a Sáva Heřman]. - Vyd 1. - Praha : Volvox Globator, 2002. - xvi, 509 s. : il., mapy ; 25 cm - váz.

Epiphany in American poetry / Jiří Flajšar - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 133 s. ; 21 cm - brož.

Esperanto pro děti / Jana Melichárková ; [ilustrace Miroslava Tomečková]. - Vyd. 1. - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2003. - 61 s., [12] l. obr. příl. : il. ; 20 cm - brož.

Europa Wschodnia - Ameryka Lacinska : pozycja jednostki i system rzadu. : 1. spotkanie konstytucjonalistów Ameryki Lacinskiej i Europy Wschodniej. : estatuto del individuo y sistema de gobierno. : Wroclaw, 20.-21. wrzesnia 2001. / redakcja naukowa Krystian Complak - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2002. - 426 s. ; 24 cm - brož.


Fakaj studoj en esperanto : [kolekto de kontribuajoj prezentitaj dum konferenco Aplikoj de esperanto en sciencio kaj tekniko. : =sborník příspěvků přednesených na konferenci "Aplikace esperanta ve vědě a technice". : Dobřichovice, 2002-11-08/10]. / redaktis Zdeněk Pluhař - 1-a eldono - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2003. - 146 s. : il., mapa ; 20 cm - brož.


Fikční světy lyriky / Miroslav Červenka - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 83 s. ; 20 cm - brož.

Filmová publicistika Karla Smrže : český film, filmová technika, filmová dramaturgie. / uspořádal Karel Tabery - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 401 s. : portrét ; 21 cm - brož.

Filologie in de dertiende eeuw: De bursarii super Ovidios van Magister Willem van Orléans (FL. 1200 AD) / Wilken Willem Karel Hugo Engelbrecht - 1. vyd. - Olomouc : Uitgeverij van de Palacký Universiteit, 2003. - 2 sv. : il. ; 29 cm - brož.

Foreign ethnics in Hellenistic Egypt / Csaba A. La'da - LeuvenParis : Peeters : Dudley, 2002. - xlvi, 384 s. ; 24 cm - brož.

France, pays de contacts de langues / édité par V. Castellotti, D. de Robillard - Leuven : Peeters : Publications linguistiques, 2002- . - sv. : il. ; 24 cm - Brož.

Francouzská sémantika / Jan Holeš - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 205 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Francouzsko-český a česko-francouzský hospodářský slovník / Zora Kidlesová, Janka Priesolová, Pierre Brouland - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 376 s. ; 20 cm - váz.

Golden City 3. Polární noc / scénář Daniel Pecqueur ; nakreslil Nicolas Malfin. ; [z francouzského originálu přeložil Richard Podaný]. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 2003. - 46 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Homunculus, die beschleunigte Zeit und Max Beckmanns Illustrationen zur Modernität Goethes / Manfred Osten - MainzStuttgart : Akademie der Wissenschaften und der Literatur : Franz Steiner, 2002. - 22 s. : il. ; 24 cm - brož.

Hubert Gordon Schauer (1862-1892) : žurnalista, kritik a inspirátor. / Jindřich Růžička - 1. vyd. - Litomyšl : Město Litomyšl, 2002. - 506 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - brož.


Chomsky a globalizace / Jeremy Fox ; [z anglického originálu přeložil Jaroslav Vacek]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 85 s. ; 17 cm - brož.


Innovation and continuity in English studies : a critical jubilee. / editor Herbert Grabes - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2001. - xix, 353 s. ; 21 cm - brož.

Italské určité sloveso z pohledu funkční větné perspektivy ve srovnání s určitým slovesem anglickým / Eva Klímová - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2003. - 136 s. ; 25 cm - brož.

Italsko-český a česko-italský hospodářský slovník / Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 379 s. ; 20 cm - váz.

Jazyk, logika, filozofie / Jan Štěpán - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 147 s. ; 21 cm - brož.

Jazyk, média, politika / Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová (editorky) - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 258 s. ; 21 cm - brož.

Jean-Paul Sartre - Simone de Beauvoir / Walter van Rossum ; [přeložila Emilie Harantová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 93 s. ; 21 cm -

Jít pevně za svým imbecilem : almanach poesie. / [editor a předmluva Radim Kopáč] - Vyd. 1. - Praha : Clinamen, 2003. - 267 s. : il. ; 14 x 14 cm - Brož.

Kafka / David Zane Mairowitz, Robert Crumb ; [z anglického originálu přeložila Hana Loupová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 179 s. : il. ; 21 cm - brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : německý jazyk pro I. a II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : německý jazyk pro I. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : německý jazyk pro II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači

Kantoj por ojo : [kompilitaj de STANJO]. / editoris Stanislava Chrdlová - 1-a eldono - Dobřichovice : Kava-Pech, 2003. - 63 s. : il. ; 17 cm - brož.


Kern / Martin Fibiger - Olomouc : Votobia, 2003. - 92 s. : il. ; 22 cm - váz.

Kouzelné zrcadlo literatury : sny a realita moderního světa. / Jaroslav Blažke - 1. vyd. - Praha : Velryba, 2003. - 295 s. : il., portréty ; 30 cm - brož.

Kouzelný svět Pána prstenů : okouzlující mýty, legendy a fakta v pozadí jednoho z nejslavnějších románů. / David Colbert ; přeložili Petra Andělová a Tomáš Jeník. - 1. brož. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2002. - 195 s. : il. ; 18 cm - brož.

Kouzelný svět Pána prstenů : okouzlující mýty, legendy a fakta v pozadí jednoho z nejslavnějších románů. / David Colbert ; přeložili Petra Andělová a Tomáš Jeník. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2002. - 195 s. : il. ; 22 cm - váz.

Kouzla pro děti / Fay Presto - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, c2003. - 68 s. : barev. il. ; 26 cm - váz.

Krásná próza raného obrození / Lenka Kusáková - Vyd. 1. - Praha : Karolinum : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003. - 2 sv. ; 21 cm - brož.

Kritika a interpretace / Přemysl Blažíček ; uspořádal, k vydání připravil a komentářem opatřil Michal Špirit. - Vyd. 1. - Praha : Triáda, 2002. - 527 s. ; 20 cm - brož.

Kulturně divadelní spolek Puchmajer : veselé hřbitůvky, aneb, život v pohodě. : prvních deset let textem, vzpomínkou, fotografií. / Vladimír Mikulka, Martin J. Švejda, Věra Velemanová - 1. vyd. - Praha : Pražská scéna, 2003. - 167 s. : il., portréty ; 19 cm - brož.

Legie smrti / J.H. Brennan - Vyd. 1. - Frenštát pod Radhoštěm : Polaris, 2003. - 204 s. : il. ; 18 cm - brož.

Lexikon deutschmährischer Autoren / [editoři Ingeborg Fialová ... et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - [384] s. : portréty ; 26 cm - volné l. v pořadači

Literární mýty, záhady a aféry : otazníky nad životy a díly českých spisovatelů. / Petr Kovařík - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 232 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.


Literární texty IV. / Jenny Poláková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 199 s. ; 21 cm - brož.


Literární, výtvarné a jiné poklesky lázeňského šviháka : ilustrovaný praktický průvodce světem lázní. / Tomáš Tepper, Jiří Ryvola, Vladimír Šavel jr. ; ilustroval Jakub Ryvola. - Vyd. 1. - Praha : Radix, 2003. - 111 s. : il. ; 19 x 25 cm - brož.

Lucyber / Chris Lamquet - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 48 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Malý atlas mého srdce : Island, Řecko, Turecko, Skandinávie, Korea, Anglie, Maroko. / František Nepil - Vyd. 3., (v Granátu 2.).. - Horní Bříza : Granát, 2003. - 175 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Mana Bible 2003 - Praha : Mezinárodní biblická společnost - IBS-CZ, 2003. - 128 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Marie de Saint-Exupéry a její syn Antoine / Zdeňka Stavinohová - Tišnov : Sursum, 2003. - 65 s. : il. ; 13 cm - váz.

Marie von Ebner-Eschenbach : eine große deutschsprachige Schriftstellerin aus Mähren. / Jiří Munzar - 1. deutsche Ausg. - Brno : Nationale Institut für Denkmalpflege, 2003. - 46 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim., genealogické tabulky ; 20 cm - brož.

Marie von Ebner-Eschenbach : velká moravská spisovatelka německého jazyka. / Jiří Munzar - 1. vyd. - Brno : Národní památkový ústav, 2003. - 46 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim., genealogické tabulky ; 20 cm - brož.

Marinka a jiné prózy / Karel Hynek Mácha - 1. vyd. v nakl. Levné knihy KMa - Praha : Levné knihy KMa, 2002. - 259 s. ; 18 cm - brož.

Materiály k tlumočnickým cvičením pro germanisty / Rudolf Baumbach - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 116 s. ; 30 cm - brož.

Meteor : 2. soukromá sbírka. / scénář Jean-David Morvan ; kresby Philippe Buchet. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 48 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 1. ročník gymnázií / Jiří Kostečka - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 93 s. ; 21 cm - brož.

Milo und die Jagd nach dem grünhaarigen Mädchen / Rudolf Herfurtner - München : Carl Hanser, 2000. - 187 s. ; 22 cm - váz.


Mluvnice francouzštiny / Jitka Taišlová - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 2002. - 312 s. : il. ; 21 cm - brož.

Mluvnice francouzštiny : pracovní sešit. / Jitka Taišlová - Vyd. 1. - Praha : Leda, 2002. - 112 s. : il. ; 30 cm - brož.

Moje první slova : [obrázková knížka pro nejmenší děti, která jim pomůže poznat nejbližší věci a vyslovit první slova]. / [Centrum dětského vzdělávání] - 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - [20] s. : barev. il. ; 18 cm - leporelo

Můj první slovník česko-anglický / Angela Wilkesová - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2003. - 64 s. : barev. il. ; 33 cm - váz.

Můj první slovník česko-německý / Angela Wilkesová - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2003. - 64 s. : barev. il. ; 34 cm - váz.

Na druhém břehu : sborník členů Unie českých spisovatelů. / [uspořádal Karel Sýs] - Vyd. 1. - Říčany : OREGO, 2002. - 252 s. : il., portréty ; 20 cm - brož.

Na vlastní kůži / Heda Margoliová-Kovályová - Vyd. 3., v nakl. Academia 1.. - Praha : Academia, 2003. - 221 s., [16] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Namen in literarischen Werken : (Er-)Findung - Form - Funktion. / Friedhelm Debus - MainzStuttgart : Akademie der Wissenschaften und der Literatur : Franz Steiner, 2002. - 152 s. : il. ; 25 cm - brož.

Nazwy terenowe na pograniczu wielkopolsko-kujawskim / Józef Chojnacki - Wyd. 1. - Poznan : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2002. - 231 s. : il. ; 24 cm - brož.

Nebojte se cestování / Karin Stružková - Vyd. 1. - Lidice : Sláfka, 2003. - 188 s. ; 19 cm - brož.

Nejen bonmoty a citáty o blbosti nás, vás, všech / převážně nevážně o vážném tématu do zblbnutí uvažoval, nejen v literatuře hledal Vráťa Ebr ; [ilustroval Luboš Drastil]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 151 s. : il. ; 18 cm - váz.


Němčina pro psychology / Jiří Dan, Jiřina Malá - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 84 s. ; 30 cm - brož.


Německo-český právnický slovník / Milena Horálková - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 2003. - 382 s. ; 22 cm - váz.

Německo-český slovník : automobily, silniční vozidla. : výroba, provoz, servis, opravárenství. / [Ivo Machačka] - Pardubice : Systemconsult, 2003. - 160 s. ; 21 cm - brož.

Německy s úsměvem nově / Dana Drmlová ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 431 s. : il., mapky ; 24 cm - brož.

Německy s úsměvem nově : doplňkový sešit. / Dana Drmlová, Lea Tesařová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 125 s. ; 24 cm - brož.

Není dálky-- : vzájemná korespondence Františka Halase a Jana Zahradníčka z let 1930-1949. / [editoři Jan Wiendl a Jan Komárek] - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 134 s. ; 21 cm - brož.

O divadelní komedii / Zdeněk Hořínek ; úvod Ivan Vyskočil. ; editor Jan Dvořák. - V tomto souboru vyd. 1. - Praha : Pražská scéna, 2003. - 263 s. ; 19 cm - brož.

O smyslu života / Bradley Trevor Greive ; přeložila Libuše Chocholová. - V Praze : Metafora, 2003. - 121 s. : il. ; 16 x 16 cm - váz.

Obchodní korespondence v němčině / Miroslava Pščolková - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - viii, 199 s. ; 23 cm + 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - brož.

Obsahy z děl světové literatury Díl 1. Vybraná díla světové literatury od počátku písemnictví do konce devatenáctého století / Libuše Ulrichová - 2. vyd. - Humpolec : JAS, 2003. - 111 s. ; 21 cm - brož.

Obsahy z děl světové literatury Díl 2. Vybraná díla světové literatury dvacátého století / Libuše Ulrichová - 2. vyd. - Humpolec : JAS, 2003. - 113 s. ; 21 cm - brož.

Odborný jazyk v procesu evropské integrace : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7. a 8. února 2002 na VŠE v Praze. / [editorka Vlasta Hlavičková] - Praha : Oeconomica, 2002. - 420 s. : il. ; 21 cm - brož.


Otázky a odpovědi : [školní encyklopedie]. - České vyd. 2., V nakladatelství Svojtka & Co. 1.. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 128 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - váz.


Palmarium empyreum : spremne študie. / [uredili Jože Pogačnik, Kajetan Gantar, Jože Faganel] - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Fundacija dr. Bruno Breschi, 2001. - 111 s., 15 s. faksimilií : il. ; 20 cm - brož.

Počítání / [ilustrace] Vlasta Švejdová - Praha : SiD & NERo, c2001. - [12] s. : barev. il. ; 15 x 16 cm - v knize neuvedeno ; leporelo

Poetičeskaja Čechija Borisa Pasternaka / Igor' Inov - Vyd. 1. - Ústí nad LabemHradec KrálovéÚstí nad Orlicí : Ústav slovansko-germánských studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně : Katedra slavistiky Univerzity Hradec Králové : Oftis, 2003. - 32 s. : portréty ; 21 cm - Univerzita J.E. Purkyně ; brož.

Pojechali 1 : metodická příručka k učebnici ruštiny pro základní školy a víceletá gymnázia. / Hana Žofková ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SPL-Práce ve spolupráci s nakl. Albra, c2002. - 79 s. : il. ; 21 cm - SPL - Práce ; brož.

Pojechali 1 : pracovní sešit k učebnici ruštiny pro základní školy a víceletá gymnázia. / Hana Žofková ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SPL-Práce ve spolupráci s nakl. Albra, 2002. - 72 s. : il. ; 30 cm - SPL - Práce ; brož.

Pojechali 1 : učebnice ruštiny pro základní školy a víceletá gymnázia. / Hana Žofková ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SPL-Práce ve spolupráci s nakl. Albra, 2002. - 91 s. : barev. il. ; 30 cm + 1 CD-ROM, 1 MC. - SPL - Práce ; brož.

Politické a sociální dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona / Jaroslav Hašek - 1. vyd. v nakl. Levné knihy KMa - Praha : Levné knihy KMa, 2003. - 314 s. ; 18 cm - brož.

Poselství žlutého kvítku : s dvojicí Foglar-Bureš nezvykle otevřeně o věcech čtenářského zájmu, o lidech a životě vůbec. / Jiří Polák ; [doslov napsal Jiří Stegbauer]. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2003. - 113 s., [20] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - váz.

Postmodernismus v české a slovenské próze / redigoval Libor Pavera - Opava : Slezská univerzita, 2003. - 263 s. ; 25 cm - brož.

Potom / Jan Vrak ; [A.M. - texty Antonína Mareše. ; německý překlad Christian König]. - V Olomouci : Votobia, 2003. - 138 s. : il. ; 16 cm - váz.


Pověsti z kraje pod Radyní : Radyně, Hůrka, Starý Plzenec, Plzeň, okolí Plzně, Blovice, Spálené Poříčí, Žinkovy, Nepomuk, Rokycany, Radnice, Zbiroh. / pověstmi Jaroslava Schiebla a jeho současníků provází Vladimír Havlic - Vyd. 1. - Plzeň : Altea production, 2003. - 759 s. : il. (některé barev.) ; 31 cm - váz.


Prager Rhapsodie : Jubiläumsausgabe anläßlich des 125. Geburtstags von Paul Leppin. / Paul Leppin - Prag : Vitalis, 2003. - 181 s. : il., portrét ; 21 cm - váz.

Prague conference on linguistics and literary studies : 10 May 2002. : proceedings. / edited by Anna Grmelová and Mark Farrell - Praha : Charles University - Faculty of Education, 2003. - 162 s. : il. ; 21 cm - brož.

Procvičte si angličtinu s křížovkami / Jan Václavík, Štěpánka Pařízková - 1. vyd. - Dolní Ředice : P & P, 2003. - 166 s. : il. ; 21 cm - brož.

Příběh je mrtev? : schizmata a dilemata moderní prózy. / Jiří Trávníček - Vyd. 1. - Brno : Host, 2003. - 300 s. ; 21 cm - brož.

Rapide pasis la temp' / Eli Urbanová ; [ilustris Pavel Rak]. - 1-a eldono. - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2003. - 91 s. : il. ; 20 cm - brož.

Reading book for the Faculty of Textile Engineering / [Tomáš Švagerka - Gizella Ševčíková] - Vyd. 1. - Liberec : Technical University, 2003. - 106 s. : il. ; 21 cm - brož.

Region Věrovany 77. Písmák / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2003. - 44 s. : il., faksim. ; 21 cm - Brož.

Rodina z divočiny : veselé i nostalgické vzpomínky na kouzelná místa a dobu, kterou nelze vrátit zpět. / Kobie Krügerová ; [z anglického originálu přeložil Pavel Kaas]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 443 s., [8] s barev. obr. příl. : il., mapa ; 24 cm - váz.

Rodokmen / Gertruda Goepfertová ; [k vydání připravila a ediční poznámku napsala Lucie Bartoňová]. - Vyd. 1. - Praha : Triáda, 2003. - 57 s. : il. ; 20 cm - brož.

Rozšiřující texty ke Slabikáři pro kluky a holčičky, které čtení baví : [doplněk ke slabikáři Jiřího Žáčka a Heleny Zmatlíkové. / Jiří Žáček a kol. ; ilustrace Olga Čechová, Helena Zmatlíková]. - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 2002. - 40 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Rudá zóna / Y. Swolfs, Griffo - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 48 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

RUJ107 - Ruština pro ekonomy PF : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Mark Anfilov, Milan Balcar, Marie Horvátová ; zpracování do formátu elektronické publikace Radka Palečková. - 1. vyd. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.


Řeznicko-uzenářské výrazy v angličtině / Pavel Polák - Vyd. 1. - Tábor : OSSIS, 2003. - 144 s. : il. ; 17 cm - brož.

Salon dvou století : Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté. / Robert Sak - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 277 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Scientific logistical world of logistics / G. Jerry Toole - 1st ed. - Plzeň : Logistical English Publications, 2003. - 280 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Sdílet věčné : studie, profily a kritiky. / Mojmír Trávníček - 1. souborné vyd. - V Olomouci : Periplum, 2002. - 211 s. ; 21 cm - brož.

Selected topics from the European Union : an introduction to english terminology used in key EU documents for law students. / Renata Vystrčilová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001-. - 2 sv. : il. ; 25 cm - sv. 1 ; brož.

Servus, Ser-vá-ci : [výbor z prozaického díla]. / Lev Blatný ; vybral a uspořádal Ivan Wernisch. - Vyd. 1. - V Brně : Petrov, 2002. - 376 s. ; 20 cm - váz.

Slovensko-český a česko-slovenský slovník na cesty / zpracovali Magdaléna Feifičová, Vladimír Němec - 2. nezměn. vyd. - Dobřichovice : Kava-Pech, 2003. - 189 s. ; 17 cm - brož.

Sny a malé básně v próze : 1981-1997. / Jan Vladislav - Vyd. v BB artu 1. - Praha : BB art, 2002. - 103 s. ; 16 cm - váz.

Studijní programy pro učitelství cizích jazyků na druhém stupni základních škol u nás a v zahraničí / Libuše Hornová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 77 s. : il. ; 21 cm - brož.

Survival Czech / Soňa Váchalová - 1. vyd. - Voznice : Leda, 2003. - 2 sv. : il. ; 21 cm + 3 MC. - brož.

Svět umění XX. století od postimpresionismu po digital art / [Jackie Gaffová, Clare Oliverová] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2003. - 187 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.


Světový tlumočník : 26 řečí. : příručka pro turisty. / [sestavil Ivan Burdea a kol.] - Strakonice : Burdea, 2001. - 501 s. : il. (většina barev.) ; 11 x 16 cm - váz.


Školská jazykovědná terminologie : sborník z konference konané dne 29. listopadu 2001 na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě. / editorky Eva Hájková, Svatava Machová - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. - 134 s. ; 21 cm - brož.

Španělsko-český a česko-španělský hospodářský slovník / Vlasta Hlavičková, Olga Macíková, Věra Špíglová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 426 s. ; 20 cm - váz.

T-Rex : návrat do období křídy. : pracovní sešit pro základní školu a nižší ročníky víceletých gymnázií. / Jaroslav Marek - Vyd. 1. - Praha : I.T. Czech Cinemas, 2003. - 18 s. : il. ; 30 cm - brož.

Tajemství českých kronik : cesty ke kořenům husitské tradice. / Petr Čornej - 2., rozš. a přeprac. vyd., V Pasece 1.. - Praha : Paseka, 2003. - 456 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm - váz.

Tajemství / Jacqueline Wilsonová ; ilustroval Nick Sharratt. ; přeložila Daniela Feltová. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 181 s. : il. ; 21 cm - váz.

Tand : Erzählungen. / Jenny Erpenbeck - Frankfurt am Main : Eichborn, 2001. - 116 s. ; 22 cm + 1 příl. - váz.

Test your English / Marie Hanzlíková, Eva Křehlíková, Vladimíra Šatavová - 2., upr. vyd., (1. vyd. v Nakladatelství Fraus). - Plzeň : Fraus, 2003. - 165 s. : il. ; 21 cm - brož.

Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät / Květoslava Horáčková - V Brně : Janáčkova akademie múzických umění, 2003- . - sv. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Textová cvičebnice češtiny pro pokročilé / Anna Antošová, Vlasta Pačesová - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2003. - 69 s. ; 30 cm - brož.

TOP 10 : souborné vydání. / napsal[scénář] Alan Moore ; kreslil Gene Ha, Zander Cannon. ; translantion Richard Podaný. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art : Crew, 2003. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 27 cm - sv. 1 ; BB art ; váz.

Toulky s ruskými spisovateli / Miroslav Zahrádka - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 123 s. ; 21 cm - brož.

Übungen und Ergänzungsmaterialien zur Syntax des einfachen Satzes / zusammengestellt von Hana Peloušková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 42 s. ; 30 cm - brož.


Učební slovník jazyka čínského / Oldřich Švarný - 2. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2002- . - 1 sv. ; 30 cm - váz.

Ukázky testů z anglického a německého jazyka u přijímací zkoušky na VŠE / kolektiv autorů jazykových kateder VŠE - Vyd. 3. - Praha : Oeconomica, 2003. - 42 s. ; 21 cm - brož.

Úvod do teoretické sémantiky : principy formálního modelování významu. / Jaroslav Peregrin - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 193 s. : il. ; 21 cm - brož.

Úvod ke studiu literární komiky / Ivana Gejgušová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. - 39 s. ; 21 cm - brož.

Velká kniha malého školáka : vše, co děti chtějí vědět. : otázky? odpovědi!. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 63 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Velký slovník citátů a přísloví / z nesčetných pramenů ponačerpal et item popřekládal Jiří Plachetka - Praha : Academia, [2003]. - 401 s. : il. ; 24 cm - brož.

Veselé opakování pro 2. třídu ZŠ / Petr Šulc a Petr Vandas - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2003]. - 72 s. : il. ; 21 cm - brož.

Veselé opakování pro 3. třídu ZŠ / Petr Šulc a Petr Vandas - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2003]. - 72 s. : il. ; 21 cm - brož.

Veselý nebo Lustig / Richard Glazar ; ilustroval Palo Čejka. - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2003. - 125 s. : il. ; 17 cm - váz.

Voodoo : schwarze Liebe. / Nortrud Boge-Erli - München : Egmont Franz Schneider, 2000. - 156 s. : il. ; 22 cm - brož.

Vše, co jezdí a létá : [obrázková knížka pro nejmenší děti, která jim pomůže poznat nejbližší věci a vyslovit první slova]. / [Centrum dětského vzdělávání] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - [12] s. : barev. il. ; 18 cm - leporelo

Vůz hrůzy, smrti : tajemnými místy Českého ráje, Podkrkonoší a Krkonoš tiše projíždějící. : [strašidelné pověsti Českého ráje, Podkrkonoší a Krkonoš]. / dle starých bájí sepsal a v kraji vyhledal Roman Jirsa - Vyd. 2. - Praha : Volvox Globator, 2002. - 146 s. ; 22 cm - váz.

Význam a jazyková prax / Dezider Kamhal - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 125 s. ; 21 cm - brož.


XII. mezinárodní sjezd slavistů : Krakov 27.8.-2.9.1998. : bibliografie. / zpracovaly Zdeňka Rachůnková, Michaela Řeháková - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2003. - 360 s. ; 21 cm - brož.

XIII - SPADS / W. Vance, J. van Hamme - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 48 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Z čeho to je? : začínáme s pokusy. / napsal David Glover - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 125 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Záhadné Sedlčansko : tajemnou českou krajinou. : legendy, báje, příběhy, záhady, magie a otazníky. : Sedlčany, Osečany, Dublovice, Červený Hrádek, Třebnice, Kosova Hora, Vrchotovy Janovice a okolí. / Pavel Toufar - 1. vyd. - Benešov : Start, 2003. - 269 s. : il., mapy, portréty, plány ; 22 cm - váz.

Základní pojmy z nauky o slovní zásobě a tvoření slov / Přemysl Hauser - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 49 s. ; 30 cm - brož.

Základy moderní spisovné arabštiny / Jiří Fleissig, Charif Bahbouh - 2. vyd. - Praha : Dar Ibn Rushd, 2003. - 155 s. : il. ; 25 cm - sv. 1 ; brož.

Základy písemného projevu / Milena Krobotová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 89 s. ; 30 cm - brož.

Zánry, osobnosti, díla : (historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie). / Svatava Urbanová, Milena Rosová - Vyd. 4. (upr. a dopl.). - Ostrava : Ostravská univerzita - Filozofická fakulta, 2003. - 239 s. ; 30 cm - brož.

Zum Lob Italiens in der griechischen Literatur / Ursula Gärtner Politische Eliten in der Revolution : das Beispiel Genf (1760-1841). / Anja Victorine Hartmann - MainzStuttgart : Akademie der Wissenschaften und der Literatur : Franz Steiner, 2002. - 73 s. : il. ; 24 cm - brož.

Zur Morphologie der Deutschen Sprache Teil II. Deklinierbare Wortarten / Jana Korčáková - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 127 s. ; 30 cm - brož.

Zvířata : [obrázková knížka pro nejmenší děti, která jim pomůže poznat nejrůznější povolání a vyslovit první slova]. / [Centrum dětského vzdělávání] - 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - [12] s. : barev. il. ; 18 cm - leporelo

Zvířata : průvodcde po naší planetě pro mladé. / Roger Few ; odborný poradce Phil Whitfield. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2003. - 60 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.


Zvířátka / [ilustrace Jan Smolík] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - [14] s. : vše barev. il. ; 9 x 9 cm - leporelo

1. ročník soutěže "Co víš o československých legiích" / M.A. Fryščok - Brno : Šimon Ryšavý, 2002. - 39 s., [3] s. obr. příl. ; 10 cm - brož.

"Böhmen ist immer noch das Herz Europas" : zur Rezeption tschechischer Literatur in Deutschland. : Vortrag in Stuttgart am 11. April 2000. / Hans Dieter Zimmermann ; [Übersetzerin Eva Hošková]. - Stuttgart : Robert Bosch Stiftung, 2000. - 57 s. ; 22 cm - Brož.

"Work, finish, publish--" : česko-anglický výkladový slovník odborných pojmů z textilního materiálového inženýrství. / Bohumila Košková, Blanka Tomková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 66 s. : il. ; 21 cm - brož.

(Mis)Understanding Postmodernism and the Fiction of Politics and the Politics of Fiction : [American studies colloquium Olomouc]. / Matthew Sweney, Michal Peprník[editors] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 390 s. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist