Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (březen-duben) - E. Politika

za březen-duben 2004

Alexandr Meň : Kristův svědek pro dnešní Rusko. / Yves Hamant ; [z francouzského originálu ... přeložil Pavel Habart]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 182 s. : il., portréty ; 19 cm - brož.

Anarchismus : argumenty pro a proti. / Albert Meltzer - Praha : Anarchistický nakladatelský kolektiv, 2002. - 39 s. : portrét ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Angst und Hoffnung : Briefe, Träume, Ereignisse 1940-1945. / Jaroslav Šimsa ; mit einem Vorwort von J.B. Souček und kurzem Lebenslauf J. Šimsas von M. Šimsová. ; [übersetzt von Dagmar Schmidt]. - 1. deutsche Ausg. - Benešov : EMAN, 2003. - 219 s., [16] s. obr. příl. : portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Bezhlavý muž / Lauren Haney ; [z anglického originálu ... přeložila Daniela Mičanová]. - 1. vyd. - Ostrava : Domino, 2004. - 312 s. ; 22 cm - váz.

Bezpečnost a strategie : východiska, stav, perspektivy. / Šárka Waisová a kolektiv - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 127 s. ; 21 cm - brož.

Bioterorismus / Luděk Daneš - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2003. - 99 s. ; 21 cm - brož.

Biskup Jan Filipec (1431-1509) a středoevropská politika / Tomáš Měšťánek - Vyd. 1. - Ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše : Tomáš Měšťánek, 2003. - 220 s. : il., faksim. ; 21 cm - brož.

Bolševismus od Mojžíše po Lenina : rozhovor mezi Adolfem Hitlerem a mnou o židovské otázce. / Dietrich Eckart ; překladatel Jan Hlaváč. - Praha : J. Hlaváč, 2003. - 62 s. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Byl jsem Saddámovým synem : jako dvojník ve službách iráckého diktátora. / Latíf Jahjá, Karl Wendl ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Čadský]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004. - 310 s. ; 21 cm - váz.

Byly jsme tam taky / Dagmar Šimková - 3. vyd. - Praha : Monika Vadasová-Elšíková, 2003. - 133 s. ; 17 cm - brož.


Cesty Božím (ne)časem / Miloš Doležal - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 181 s. : portréty ; 21 cm - váz.


Československá a česká zahraniční politika 1990-2003 : (dokumenty). / vybral a uspořádal Zdeněk Veselý - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2003. - 259 s. ; 21 cm - brož.

Československá armáda 1939-1945 : (plány a skutečnost). : příspěvky z mezinárodní konference 22.-23. října 2002. / [sestavila Zlatica Zudová-Lešková] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - 263 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

De Gaulle a Churchill : srdečná neshoda. / Francois Kersaudy ; [z francouzského originálu ... přeložil Pavel Starý]. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2003. - 526 s., [16] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - váz.

Doživotní ztráta svědomí : šest dramatických kapitol z historie stíhání nacistických válečných zločinců. / Roman Cílek - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - 224 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Eduard Schewardnadse : Baumeister eines menschlichen Europas der Zukunft. : Akademische Festveranstaltung zur Verleihung der Ehrendoktorwürde an der Friedrich Schiller Universität am 15. Oktober 1999. / mit Reden von Georg Machnik ... [et al.] - Jena : Friedrich-Schiller-Universität, 2003. - 94 s. ; 21 cm - brož.

Ekonomická a politická integrace Evropy : vybrané kapitoly. / Vlasta Adámková ... [et al.] - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2003. - 137 s. ; 30 cm - brož.

Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989 / Miroslav Mareš (ed.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 239 s. ; 20 cm - brož.

Evropská unie - nový Sovětský svaz? / [Vladimir Bukovsky ; z anglického originálu ... přeložil Eduard Geissler]. - Praha : Občanský institut, 2003. - 7 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Formování moderního národa : (evropské "dlouhé" 19. století). / Miloš Řezník - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 183 s. ; 17 cm - brož.

Formování stalinského mocenského systému : k problému tzv. sebedestrukce bolševiků 1928-1939. / Bohuslav Litera a kol. - 1. vyd. - Praha : Historický ústav AV ČR, 2003. - 342 s. ; 23 cm - brož.


Hitlerova mládež : ztracená generace. / Guido Knopp ; [z německého originálu ... přeložil Milan Churaň]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 415 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.


Ho Či Min : [životopis]. / William J. Duiker ; přeložil Jan Filipský. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 583 s., [32] s. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 24 cm - váz.

Hyeny v akci / Jaroslav Pospíšil ; spolupracovali Jiří Málek a Jan Pospíšil. - Vizovice : Lípa, 2003. - 693 s. : il., portréty ; 29 cm - váz.

II. kongres českých politologů : Praha-Suchdol, 5.-6.9.2003. / sestavily Vladimíra Dvořáková, Andrea Heroutová - Praha : Česká společnost pro politické vědy, 2003. - 613 s. : il. ; 21 cm - brož.

Indiáni a volební demokracie : politické proměny indiánských obcí Mexika. / Přemysl Mácha - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004. - 153 s. : il. ; 24 cm - brož.

Jako Červenej karkulák : dopisy z vězení. / Rudolf Battěk ; [editorka Jiřina Rybáčková]. - [Praha] : Gallery, 2002. - 293 s. : il., faksim. ; 24 cm - váz.

Jiří Pelikán 1923-1999 : sborník. / [odpovědná redaktorka Libuše Vančurová] - Praha : OPS Občanský dialog, 2003. - 80 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Konzervatismus Russella Kirka a Michaela Oakeshotta / [text Michaela Oakeshotta z anglického originálu přeložil a poznámky napsal Jan Fingerland] - Praha : Občanský institut, 2003. - 15 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Krycí název Artyčok : tajné pokusy CIA na lidech. / Egmont R. Koch, Michael Wech ; [z německého originálu ... přeložila Olga Jeřábková]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 390 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Křesťanství, ateismus a politický život / Michaela Freiová - Praha : Občanský institut, 2003. - 11 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Kultura protestu a politizace každodennosti / Radim Marada - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 217 s. ; 20 cm - brož.

Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter : neue weltpolitische Ökonomie. / Ulrich Beck - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2002. - 472 s. ; 20 cm - brož.


Michelob - pivo z Čech / Rainer Kreissl ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Kaplan]. - Vyd. 1. - Středokluky : Zdeněk Susa, 2003. - 147 s. ; 18 cm - brož.


Nahá pravda / Milan Dušek ; [ilustrace Pavel Langhans]. - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2003. - 268 s. : il. ; 22 cm - váz.

Národnostní složení obyvatelstva / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - V Praze : Český statistický úřad, 2003. - 40, [45] s. : mapy ; 30 cm - brož.

Někomu život, někomu smrt : československý odboj a nacistická okupační moc 1941-1943. / Jaroslav Čvančara - 2. - upr. vyd. - Praha : Laguna, 2003. - 251 s. : il., portréty, faksim. ; 33 cm - váz.

Nové přístupy ve výuce ekonomie, politologie, managementu a marketingu II. / Miloš Vítek, Marcela Vítková - Brno : CERM, 2003. - 62 s. ; 26 cm - brož.

Obce, kraje, hl. m. Praha : okresy, územní samospráva, pověřené úřady, odměny zastupitelů, matriky, svobodný přístup k informacím, volby a místní referendum.. : podle stavu k 1.3.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 432 s. ; 24 cm - brož.

Občané tuřanské farnosti v zahraničním odboji 1914-1920 / Miroslav Kopecký - Brno : Šimon Ryšavý, 2003. - 290 s. : portréty ; 21 cm - brož.

Péče o cizince v ordinaci lékaře v ČR / kolektiv autorů ; [editor Miluše Nesvadbová]. - Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2003. - 100 s. : il., formuláře ; 21 cm - brož.

Pohledy na národ a nacionalismus : čítanka textů. / Miroslav Hroch (ed.) ; [z anglických, francouzských, německých a polských originálů přeložili Alena Bakešová ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. - 451 s. ; 21 cm - váz.

Pokora a milosrdenství / Lisa Cremaschi (ed.) ; [z italského originálu ... přeložila Ludmila Ehrenbergerová a Zdenka Hamplová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 106 s. ; 19 cm - brož.

Pokus o skoročlověka / Anna Šabatová - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2003. - 197 s. ; 20 cm - brož.

Politologie a mezinárodní vztahy : 450 testových otázek k přijímacím zkouškám na VŠ. / [Jan Kubáček, Václav V. Nekvapil] - 1. vyd. - Praha : Tutor, 2003. - 198 s. ; 21 cm - brož.

Pozornost, úplatek a korupce / Jan Chmelík a kolektiv - Praha : Linde, 2003. - 222 s. : il. ; 21 cm - brož.


Praha 1968 : vpád Varšavské smlouvy. : pozadí - plánování - provedení. / Jan Pauer ; [z německého originálu ... přeložili Milada Kouřimská a Milan Kouřimský]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004. - 358 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - váz.

Problém bezpečnosti v politickém a etickém myšlení : příspěvek k diskusi o etice, vojenství, vojenské činnosti, služby a profese. / Eduard Radvan - Vyd. 1. - Brno : Centrum strategických studií, 2004. - 125 s. ; 20 cm - brož.

Projekt československo-polské konfederace v letech 1939-1944 / Rudolf Žáček - Vyd. 1. - Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2001. - 247 s. ; 21 cm - brož.

Přehled jednání mezi státem a církvemi v letech 1990-2000 - Praha : Sekretariát České biskupské konference, 2001. - 24 s ; 20 cm - Brož.

Příběhy vášně, příběhy žalu / Sandra Gullandová ; [z kanadského originálu ... přeložila Hana Březáková]. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2004. - 357 s. ; 21 cm - váz.

Quo vadis, Putine? : nové Rusko v dějinných souvislostech. / Josef Soukup - 1. vyd. - Praha : Riopress, 2003. - 445 s., [18] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Rasismus : stručná historie. / George M. Fredrickson ; přeložila Veronika Matysová. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 157 s. ; 21 cm - váz.

Rok 1989 v Plzni a západních Čechách : [sborník]. / editor sborníku Lukáš Valeš - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 261 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sebezáchova Evropy : perspektivy 21. století. / Helmut Schmidt ; [přeložil Ivan Kadrmas]. - Vyd. 1. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2003. - 179 s. ; 20 cm - brož.

Současné otázky mezinárodní bezpečnosti / Šárka Waisová - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 143 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Spiknutí : názory a teorie. / Daniel Pipes ; [z anglického originálu ... přeložila Daria Dvořáková]. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2003. - 309 s. ; 21 cm - váz.


Stalin jako revolucionář : 1879-1929. : studie dějin a osobnosti. / Robert C. Tucker ; přeložil Luděk Bednář. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 462 s. ; 24 cm - váz.


Stalinovo impérium : (Rusko 1924-1953). / Václav Veber - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 167 s. ; 17 cm - brož.

Stát a národ v evropských dějinách / Hagen Schulze ; [z německého originálu ... přeložili Pavla Lutovská a Karel Kubiš]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 366 s. ; 18 cm - váz.

Stavovská politika na Opavsku v letech 1490-1631 / Radek Fukala - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2004. - 128 s., [29] s. obr. příl. ; 25 cm - brož.

Strukturen individueller Freiheit in der Bundesrepublik Deutschland / vorgelegt von Jens Olaf Bubach - , 2003. - v, 291 s. ; 21 cm - Brož.

Středověká Francie : od roku 1000 po černou smrt 1348. / Marie-Anne Polo de Beaulieu ; [z francouzského originálu ... přeložila Jitka Matějů]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 281 s. : il., mapy, plány ; 21 cm - váz.

Studené slunce / Jiří Mucha - V rámci souborného vyd. díla Jiřího Muchy v nakl. Eminent 1. - Praha : Eminent, c2003. - 287 s. ; 21 cm - váz.

Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968-1989 / Milan Otáhal - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2003. - 230 s. : portréty, faksim. ; 21 cm - brož.

Štát a právo / Ján Novák - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 70 s. ; 29 cm - brož.

T.G. Masaryk ve fotografii / [uspořádal Jaromír Hořec ; úvodní slovo Karel Čapek]. - 1. vyd. - Praha : Riopress : Česká expedice : Masarykovo demokratické hnutí, 2003. - 223 s. : il., portréty ; 21 cm - Česká expedice ; váz.

Ta ženská von Hohenlohe / Bořivoj Čelovský ; [z anglického rukopisu ... přeložila Zuzana Kulhánková]. - 2. vyd. - V Šenově u Ostravy : Tilia, 2004. - 291 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Táborské gestapo proti vlastencům z Vysočiny, aneb, Krvavá lázeň v Kobylím dolu / František Drašner - Ledeč nad Sázavou : Město Ledeč nad Sázavou, 2003. - 104 s. : il., portréty ; 21 cm - Brož.

Tajemství svobody spočívá v dobrovolném rozhodnutí usilovat o život v souladu s řádem vesmíru a přírody / [František Venzara] - Vyd. 1. - Štěpánov u Olomouce : SPMZ - Světlo pravdy morálního zákona, 2004. - 16 s. ; 30 cm - brož.


Těšínsko Díl 5. Těšínská lidová kultura a polská národnostní menšina; K otázce motivace národnostního hnutí (se zřetelem k náboženským poměrům evangelíků na Těšínsku v meziválečném období); Lidová kultura na Těšínsku - závěry ; Názvy Lach, Valach, Gorol a název regionu / [uspořádal Jaroslav Štika] - Vyd. 1. - Šenov u OstravyČeský TěšínRožnov pod Radhoštěm : Tilia : Muzeum Těšínska : Valašské muzeum v přírodě, 2003. - 196 s., [20] s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - soubor

Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě : sborník vybraných příspěvků 21. světového kongresu Společnosti pro vědy a umění. : 24.-30. června 2002, Plzeň. / [editoři Ivo Budil, Ivona Škanderová, Jana Jantschová] - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. - 399 s. ; 21 cm - brož.

Überleben im Dritten Reich : Juden im Untergrund und ihre Helfer. / herausgegeben von Wolfgang Benz - München : C.H. Beck, 2003. - 349 s. : il., portréty ; 23 cm - váz.

Útěk do Anglie / Karel A. Macháček - Vyd. české 1. - Praha : Univerzita Karlova, Ústav dějin UK - Archiv UK, 2003. - 279 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - váz.

Úvod do politologie : pro distanční studium. / Vladimír Prorok - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 114 s. ; 30 cm - brož.

Úvod do studia politické vědy / Ladislav Cabada, Michal Kubát a kolektiv - 2. rozš. a dopl. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004. - 494 s. ; 21 cm - brož.

Úzkost a naděje : dopisy, sny, události, traktáty 1940-1945. / Jaroslav Šimsa - 2., dopl. vyd. - Benešov : EMAN, 2003. - 255 s., [16] s. obr. příl. : portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Válka a globalizace : pravda o 11. září. / Michel Chossudovsky ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Slačálek]. - V Praze : Intu, 2003. - 135 s. ; 21 cm - brož.

Ve znamení dvojitého V / Ludvík Horčica - Brno : Šimon Ryšavý, 2003. - 175 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm - brož.

Veteráni v bitvách o duše : rozhovory s duchovními syny Dona Boska o jejich životních cestách v minulosti pro naši přítomnost. - Dolní Jasénka : Atlas, 2001- . - sv. : il., portréty ; 20 cm - sv. 1 ; v knize neuvedeno ; brož.

Vítejte v první republice / Antonín Klimek - Vyd. 1. - Praha : Havran, 2003. - 301 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - váz.


Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc 1945-1950 / František Hanzlík - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2003. - 357 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - brož.

Vzpoura proti revoluci dvacátého století / Frank S. Meyer, Roman Joch ; [první část z anglických originálů ... přeložil Roman Joch]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 432 s. ; 21 cm - váz.

Wahlkampf, Wahlwerbung und Wertewandel : die Bundestagswahlkämpfe der CDU und SPD von 1949-1994. / vorgelegt von Thomas S. Knirsch - , 2003. - 209 s. ; 21 cm - Brož.

Zákon č. 254/2000 Sb., o státních svátcích : stav k 11.3.2004. - Český Těšín : Poradce, 2004. - 152 s. ; 21 cm - brož.

Zamlčená diagnóza / Jan Tesař - Vyd. 1. - Praha : Triáda, 2003. - 143 s. ; 19 cm - brož.

Miroslav Šlouf, démon je / Josef Petrů - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 2002. - 234 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

"Nepřichází-li práce k Tobě--" : různé podoby nucené práce ve studiích a dokumentech. : verschiedene Formen der Zwangsarbeit in Studien und Dokumenten. / kolektiv pracovníků Kanceláře pro oběti nacismu ; [překlad Andreas Weber]. - Praha : Česko-německý fond budoucnosti - Kancelář pro oběti nacismu, 2003. - 405 s. : il., faksim. ; 25 cm - v knize neuvedeno ; váz.

100 nejlepších fotografií z Egypta - Praha : Sanoma, 2003. - 128 s. : barev. il. ; 28 cm - brož.

30.1.1933 - nástup Hitlera k moci : začátek konce Československa. / Antonín Klimek - Vyd. 1. - Praha : Havran, 2003. - 197 s. ; 18 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist