Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (květen-červen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za květen-červen 2004

A könyvtárak és a hatalom : tanulmányok és dokumentumok. / szerkesztette Monok István - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat, 2003. - 210 s. ; 20 cm - brož.

Aerobik s dětmi plus / Hana Toufarová - Vyd. 1. - Olomouc : Hanex, 2003. - 75 s. : il. ; 21 cm - brož.

Afrika : dvojznačné jaro 1994. / editor Pavel Onderka - [Uherské Hradiště][Praha]V Moravské Třebové : Občanské sdružení Aegyptus : Společnost přátel Afriky : Městské muzeum v Moravské Třebové, 2004. - 124 s. ; 23 cm - brož.

Aggiornamento na prahu 3. tisíciletí? : vývoj moderní katolické teologie. / Ted Schoof ; [z holandského originálu ... a z dalších studií přeložili Karel Floss a Lucie Kolářová]. - Vyd. v tomto uspořádání 1. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 404 s. ; 20 cm - brož.

Aktér, instituce, společnost : sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc.. / [editor Jiří Šubrt] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 206 s. : il. ; 24 cm - brož.

Aktuální otázky globalizace / Zuzana Lehmannová a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 407 s. : il. ; 21 cm - brož.

Anděl pořádku obléká talár : tematizace řádu v rakouské meziválečné sociologii. / Milan Sláma - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2003. - 202 s. ; 20 cm - brož.

Angažovaný pozorovatel : rozhovory s Jeanem-Louisem Missikou a Dominiquem Woltonem. / Raymond Aron ; přeložila Hana Zahradníčková. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 391 s., [16] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - váz.

Ani jeden matematický talent nazmar : Hradec Králové 24.-26.4.2003. : sborník příspěvků 1. ročníku konference učitelů matematiky a přírodních oborů na základních, středních a vysokých školách. / [editor Jaroslav Zhouf] - Hradec Králové : Pedagogické centrum, 2003. - 210 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Až za mnou přijdeš : vzpomínky na Nymburk a jiná místa. / Josef D. Beneš - Praha : Primus, 2003. - 229 s. ; 19 cm - brož.


Barman Rytířem čestné legie / Ladislava Chateau, Alexander Mikšovic - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2004. - 136 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.


Baroko v Itálii - baroko v Čechách : setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. : sborník příspěvků z italsko-českého sympozia, Praha 19.-21. dubna 1999. / uspořádali Vilém Herold a Jaroslav Pánek - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2003. - 622 s. : il. ; 23 cm - brož.

Blázni a šarlatáni : odvrácená tvář duchovního světa. / Irena Šindlářová - Olomouc : Fontána, 2003. - 144 s. : il. ; 21 cm - váz.

Blondýnky a lehké děvy : bonus: V hlavní roli žena. / [odpovědný redaktor David Vít] - Vyd. 1. - Praha : Adonai, 2003. - 79 s. ; 17 cm - brož.

Buď in! / Jamie Rix ; [z anglického originálu ... přeložila Radka Krejčová]. - 1. vyd. - Praha : Fragment, 2004. - 183 s. : il. ; 20 cm - brož.

Celebrity : nástin problému. / Milan Kozelka ; ilustrace Andrea Lexová. - 1. vyd. - Olomouc : Gulu-gulu, 2004. - 381 s. : il. ; 21 cm - brož.

Cesta na Kiribati : dobrodružství mezi nebem a Zemí. / Erich von Däniken ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 3. - [Praha] : Knižní klub, 2004. - 238 s. : il. ; 22 cm - váz.

Cestou usmíření : průvodce řešení osobních konfliktů. / Ken Sande - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2004. - 222 s. ; 21 cm - brož.

Co přinese zítřek? : dialog. / Jacques Derrida, Élisabeth Roudinesco ; [z francouzského originálu ... přeložil Josef Fulka]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 285 s. ; 21 cm - brož.

Cvičím si jazýček : zábavné úkoly pro předškoláky a školáky. / [Mária Tašková] - Kladno : Delta, c2004. - [35] s. : il. ; 29 cm - brož.

Česká republika 2003 : deset let udržitelného? rozvoje. / [editovala Petra Kušková] - V Praze : Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2003. - 72 s. : il. ; 30 cm - brož.

Česká služka, aneb, Byla jsem au-pair / Petra Braunová - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004. - 134 s. ; 21 cm - váz.


Češi a občanská společnost : pojem, problémy, východiska. / Karel Müller - 2. vyd. - Praha : Triton, 2003. - 271 s. ; 17 cm - brož.


Člověk, řeč, poznání / Jan Kořenský - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 114 s. ; 2004 - brož.

Dějiny renesance / Paul Johnson ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Svoboda]. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2004. - 149 s., xxxii s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

Deník čerstvého otce / Robert Fajman - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2003. - 124 s. ; 20 cm - brož.

Deprese seniorů / Vladimír Pidrman - Praha : Maxdorf, 2003. - 60 s. ; 19 cm - brož.

Destruktivní emoce : rozhovory vědců s dalajlamou. / sestavil Daniel Goleman ; příspěvky od následujících autorů Richard J. Davidson ... [et al.. ; z anglického originálu ... přeložili Jaroslav Vacek a Lukáš Vacek]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004. - 423 s. : il. ; 24 cm - váz.

Dětská tvořivá hra / Josef Mlejnek ; [ilustrace Jana Roztočilová]. - 2. vyd. - Praha : IPOS, 2004. - 150 s. : il. ; 21 cm - brož.

Dětské a pohádkové : bonus: Zvířátka. / [odpovědný redaktor David Vít] - Vyd. 1. - Praha : Adonai, 2003. - 79 s. ; 18 cm - brož.

Dětský román / Olga Dneboská-Štréglová - Dvůr Králové nad Labem : Město Dvůr Králové nad Labem, 2003. - 96 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - Brož.

Diagnostické využití percepce barev u dětí se specifickými poruchami učení a chování / Maria Vašutová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004. - 190 s. : barev. il. ; 29 cm - brož.

Dítě a reklama : odborná konference s mezinárodní účastí - Zlín 28. května 2003. : 43. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. / [sborník sestavil a redakčně zpracoval Dušan Pavlů] - [Praha] : Mospra : Amasia, 2003. - 100 s. ; 21 cm - brož.

Divadelní život v Jaroměři v letech 1819-1918 : (čtení o tom, co dávalo divadlo občanům středně velkých českých měst). / František Černý - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 397 s. : il., portréty, faksim. ; 27 cm - váz.


Domácnosti s nízkými příjmy a sociální dávky : (shrnující přehledová zpráva). / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Robert Trbola - Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2003. - 65 s., [50] s. příl., viii s. ; 30 cm - Brož.


Dospívajícím dívkám / Miriam Stoppardová ; [z anglického originálu ... přeložila Veronika Bártová]. - Vyd. 3. - V Praze : Ikar, 2004. - 127 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Draw-a-Family Test in psychological research / edited by Boguslawa Lachowska, Mariola Laguna - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002. - 160 s. : barev. il. ; 24 cm - brož.

Duch v plné práci / Václav Jamek - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2003. - 923 s. ; 22 cm - váz.

Early ancient Near Eastern law : a history of its beginnings. : the early dynastic and Sargonic periods. / Claus Wilcke - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2003. - 160 s. ; 22 cm - brož.

Egypt za vlády faraonů / editor Pavel Onderka - [Moravská Třebová][Praha] : Občanské sdružení Aegyptus : České národní egyptologické centrum, 2003. - 169 s. : il. ; 23 cm - brož.

Encyklopedie starověkých civilizací / editor Shona Grimbly ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka Svobodová]. - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2004. - 256 s. : il., mapy ; 31 cm - váz.

Ferdinand Peroutka : život v novinách (1895-1938). / Pavel Kosatík - Vyd. 1. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2003. - 317 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Fit pro práci a kariéru / Barbara Voll ; [překlad Petr Kunst]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 106 s. ; 21 cm - brož.

Fungující společnost : vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému. / Peter F. Drucker ; [z anglického originálu přeložili Irena Grusová a Pavel Medek]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004. - 242 s. ; 25 cm - váz.

Gender assessment of the impact of EU accession on the status of women and the labour market in CEE : national study: Czech Republik. / Michaela Marksová-Tominová (ed.) - Praha : Gender Studies, 2003. - 69 s. ; 24 cm - brož.

Geopolitický, geokulturní a geoekonomický vývoj Evropy / Vladimír Baar, Martin Kovář - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 88 s. ; 30 cm - brož.

Globalizace ve střední a východní Evropě: odpovědi na ekologické, ekonomické a sociální důsledky : výchozí studie projektu "Theology-factory.net". / Tony Addy a Jiří Silný - Praha : Ekumenická akademie, 2003. - 35 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Globální svět a management komplexity / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - V Praze : Oeconomica, 2003. - 279 s. : il. ; 26 cm - brož.

Háttal a jövönek? : középiskolások olvasás- és müvelödésszociológiai vizsgálata. / Nagy Attila - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat, 2003. - 217 s. : il. ; 20 cm - brož.

Historik zapomenutých dějin : sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi. / k vydání připravily Marie Koldinská, Alice Velková - 1. vyd. - Praha : Libri, 2003. - 331 s. ; 21 cm - brož.

Hledání prince na zlatém západě / Eugenie Fügnerová ; [z německého originálu ... přeložila autorka]. - Praha : Primus, 2003. - 121 s. ; 21 cm - váz.

Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992 / Václav Průcha a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2004- . - sv. ; 23 cm - sv. 1 ; váz.

Hrátky s písmenky / Renáta Frančíková - Kladno : Delta, c2004. - 59 s. : il. ; 29 cm - brož.

Hrátky s počítáním / Renáta Frančíková - Kladno : Delta, c2004. - 59 s. : il. ; 29 cm - brož.

Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením : rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností. / Sarah Newman ; [z anglického originálu ... přeložila Dagmar Brejlová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 167 s. : il. ; 23 cm - brož.

Hry pro maminky s dětmi / Jana Hanšpachová ; [ilustrovala Eva Vogelová]. - 3. vyd. - Praha : Portál, 2004. - 271 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hry pro tvořivé myšlení / Rosemarie Portmannová ; [z německého originálu ... přeložila Dana Lisá. ; ilustrace Felix Weinold]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 118 s. : il. ; 21 cm - brož.

Chyťte Bycha / Klára a Jan Smolíkovi - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 119 s. : il. ; 21 cm - brož.


Individual and community: Canada in the 20th century : 2nd international conference of Central European canadianists. : 26-28 October 2001, Bucharest, Romania. : proceedings. : 2eme conférence internationale des canadianistes de l'Europe Centrale. : 26 au 28 octobre 2001, Bucarest, Roumanie. : actes. - 1st ed. - Brno : Masaryk University : Central European Association for Canadian Studies, 2004. - 286 s. ; 24 cm - brož.


Indonésie, batoh a já / Saša Ryvolová - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2003. - 155 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - váz.

Inspiromat pro práci se společenstvím mládeže : krátké programové bloky. 1. část. Komunikace / Ján Kalocsányi, Martina Kilnarová - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 134 s. : il. ; 21 cm - brož.

Introduction a la civilisation et a la culture francaises / Jérôme Wannepain, Jitka Radimská, Pascal Hanse - 2., dopl., rozš. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. - 145 s. : mapy ; 21 cm - brož.

IV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : [18. a 19. března 2003, Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. / uspořádali Milan Valenta, Eva Rádlová] - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2004. - 2 sv. : il. ; 21 cm - brož.

Já jsem jiný Karel Čapek : odyssea profesionálního vězně. / Alan Levy ; [námět Karel Čapek. ; z anglického originálu ... přeložila Alena Maxová]. - Praha : Primus, 2001. - 339 s. ; 21 cm - váz.

Jak překonat nesouhlas : zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat. / William Ury ; [z anglického originálu ... přeložil Aleš Lisa]. - 4. vyd. - Praha : Management Press, 2004. - 129 s. ; 21 cm - brož.

Jak se naučit správně vyslovovat : populárně naučná příručka pro rodiče dětí s vadami výslovnosti. : metodický návod, jak postupovat při výuce výslovnosti a při odstraňování vad výslovnosti. / Pavel Dolejší - 3. vyd. - Humpolec : JAS, 2004. - 101 s. ; 21 cm - brož.

Jak swiata mniej widze : zaburzenia widzenia a jakosc zycia. / pod redakcja Piotra Olesia, Stanislawy Steuden i Jerzego Toczolowskiego - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002. - 247 s. : il. ; 24 cm - brož.

Jak získávat přátele a působit na lidi / Dale Carnegie ; k vydání připravili Dorothy Carnegieová a Arthur R. Pell. ; [z amerického originálu ... přeložil Svatoslav Gosman]. - 11. vyd., 1. rev. a plně autoriz. vyd.. - Praha : Beta, 2004. - 263 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Jak zvládnout domácnost, děti, manžela, práci i sebe / Coleen Hubbardová ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Klimentová]. - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. - 164 s. ; 22 cm - brož.


Kameny na prérii : čeští vystěhovalci v Texasu. / Eva Eckertová - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. - 286 s. : il., portréty ; 19 cm - brož.

Každodennost renesančního aristokrata / Marie Koldinská - Vyd. 2. - Praha : Paseka, 2004. - 254 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - váz.

Kde jsi, můj princi? : rozprava o partnerství. / Suzanne E. Harrillová ; [z anglického originálu ... přeložila Marta Rottová]. - Vyd. 1. - Brno : Alman, 2004. - 133 s. ; 21 cm - brož.

Kdo chytá sny / Margaret A. Salingerová ; [přeložila Kateřina Klabanová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 429 s. ; 21 cm - váz.

Komunikace a interakce ve výchovně vzdělávácím procesu / Bořivoj Vlček, Miloslav Vlček - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 63 s. : il. ; 30 cm - brož.

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu - [Praha] : Ministerstvo kultury České republiky, 2003. - 26 s. ; 21 cm - brož.

Kultura a společnost - společnost a kultura : sborník referátů a diskusních příspěvků ze sympozia uspořádaného 11.11.2003 Obcí spisovatelů a Radou uměleckých obcí za přispění Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a Sdružení výkonných umělců. - Praha : IPOS : Obec spisovatelů, 2004. - 86 s. ; 21 cm - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu ; v knize neuvedeno ; brož.

Kurz partnerských vztahů : nové cesty k lepšímu pochopení partnerských vztahů. : trénink vztahů a rozchodů. / Rosemarie G. Pade, Josef A. Mazur ; [přeložila Eva Bosáková]. - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, [2004]. - 183 s. ; 20 cm - brož.

Láska na první pohled : jak se úspěšně zamilovat. / Suzi Malin - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004. - 176 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 27 cm - váz.

Lemko z sercem Ukrajinca : do 80-littja vid dnja narodžennja Oleksandra Kobasy. : dedicated to the 80th birthday anniversary of Olexander Kobasa. / Mykola Mušynka - Prjašiv : Fundajica Karpaty, 2003. - 34 s. : il. ; 21 cm - brož.


Malý slovník pomáhajících profesí / J. Jesenský, K. Janiš (eds.) - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. - 145 s. : il. ; 21 cm - brož.


Manažerské kompetence : způsobilosti výjimečných manažerů. / M. Kubeš, D. Spillerová, R. Kurnický - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 183 s. : il. ; 24 cm - brož.

Manuál tvořivé komunikace / Jiří Pokorný - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Brno : CERM, 2004. - 300 s. ; 25 cm - brož.

Mechanismy podpory kinematografického průmyslu : seminář pořádaný Ministerstvem kultury ČR a Francouzským velvyslanectvím v ČR 15.-16. dubna 2003 v Praze. - Praha : Ministerstvo kultury ČR, 2003. - 77 s. ; 21 cm - Ministerstvo kultury ČR ; v knize neuvedeno ; brož.

Metodické pokyny ke studiu předmětu Základy komunikace / Jiří Pokorný - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 20 s. ; 21 cm - brož.

Metodika monitoringu základních charakteristik zahraniční migrace ve vztahu k sousednímu Německu a Rakousku v období vstupu ČR do EU : průběžná zpráva. / Jana Vavrečková, Ludvík Michalička - Praha : VÚPSV, 2003. - 11, viii s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Mezinárodní migrace a migrace cizí pracovní síly / Milada Horáková - Praha : VÚPSV, 2003. - 97, [90] s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Migrační potenciál českého obyvatelstva v procesu evropské integrace / Jana Vavrečková - Praha : VÚPSV, 2003. - 17, viii s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Migration trends in selected EU applicant countries Vol. 2. Czech Republic : "The times they are a-changing" / Dušan Drbohlav - Vienna : International Organization for Migration, 2004. - viii, 136 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - brož.

Milovat proti všem předpokladům / Rob Parsons ; [překlad Zuzana Kempná]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, c2004. - 182 s. ; 21 cm - brož.

Místní regiony a územní identita / Jaroslav Vencálek - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 53 s. ; 30 cm - brož.

Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Brno, 2003. / editoři Jaroslav Vaculík a Jiří Mihola - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 326 s. ; 21 cm - brož.

Mnoho tváří mužů : obsáhlý průvodce mužským plemenem. / Stephen Whitehead - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004. - 259 s. ; 21 cm - váz.


Modernita a holocaust / Zygmunt Bauman ; přeložila Jana Ogrocká. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. - 331 s. ; 20 cm - brož.

Morava v době baroka : [sborník příspěvků ze stejnojmenného cyklu přednášek]. / [texty Slavomír Brodesser ... et al. ; editot Tomáš Knoz]. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2004. - 160 s. : il., portréty, plány, faksim. ; 25 cm - brož.

Motivační rozhovory : příprava lidí ke změně závislého chování. / William R. Miller, Stephen Rollnick a National Drug and Alcohol Research Centre ; [překlad Petra Vrtbovská]. - 1. vyd. v českém jazyce - Tišnov : Sdružení SCAN, 2004. - xviii, 311 s. ; 23 cm - brož.

Mozaika v re-konstrukci : formování sociálních identit v současné střední Evropě. / Csaba Szaló, Igor Nosál (eds.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 235 s. ; 20 cm - brož.

Muž a žena - věčné téma : bonus: Svatební obřad. / [odpovědný redaktor David Vít] - Vyd. 1. - Praha : Adonai, 2003. - 79 s. ; 18 cm - brož.

Muži : vše, co o nich potřebujete vědět. : (tak trochu zlomyslný manuál). / Antony Mason ; ilustroval Lubomír Lichý. ; přeložila Viktorie Košnarová. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 73 s. : il. ; 18 cm - brož.

Mytologie / Roland Barthes ; [výbor z francouzského originálu ... přeložil Josef Fulka]. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2004. - 170 s. ; 21 cm - brož.

Náboženství antického Řecka / Radislav Hošek - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 239 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 22 cm - váz.

Neobvyklá psychoterapie Miltona H. Ericksona / Jay Haley ; [z anglického originálu ... přeložili Dana Puková a Juraj Barbarič]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 318 s. ; 21 cm - váz.

Neuvěřitelné technologie starověku : fantastické vědecké poznání starověkých civilizací. / David Hatcher Childress ; přeložili Martina Matoušková a Jaroslav Mareš. - Praha : Ivo Železný, 2004. - 327 s. : il., mapy, plány ; 22 cm - váz.

Noční motýli : text libris neboli metaforismy, minimaximy a bonmotta z let 1990-1996. / Jiří Žáček ; s kresbami Adolfa Borna. - 2. vyd. - Praha : Primus, 2003. - 47 s. ; 21 cm - brož.

O koních a lidech : muž, který naslouchá koním a mluví s lidmi. / Monty Roberts ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Whitton]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004. - 279 s. ; 21 cm - váz.


O německé revoluci / Emanuel Rádl ; [ediční příprava a studie Eva Broklová]. - V tomto souboru 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2003. - 143 s. ; 21 cm - brož.

Oleksandr Duchnovyč i naša sučasnist' : mižnarodna naukova konferencija, prysvjačena 200-littju vid dnja narodžennja O. Duchnovyča. : tezy dopovidej. : Prjašiv, 20-21. červnja 2003 r.. / uporjadnyk Mykola Mušynka - Prjašiv : Sojuz rusyniv-ukrajinciv SR, 2003. - 64 s. ; 22 cm - Brož.

Osm let na cestách po naší planetě / Maryvonne a Bruno Robineauovi ; [přeložila Jindřiška Drahotová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 169 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il., portréty ; 21 cm - brož.

Otázky sociální inkluze romské komunity - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 162 s. ; 25 cm - brož.

Paměti / Farah Pahlaví ; [z francouzského originálu ... přeložila Danuše Navrátilová]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004. - 390 s., [16] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - váz.

Papuánské (polo)pravdy / Vojtěch Novotný - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2004. - 151 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - váz.

Paříž do uzávěrky : od Chiraka k Amélii. / Stanislav Mundil - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004. - 258 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Paříž na přelomu století : kultura a politika fin de siecle. / Christophe Charle ; [z francouzského originálu ... přeložila Pavla Doležalová]. - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2004. - 283 s. ; 23 cm - brož.

PAYT - výsledky statistických analýz o způsobech plateb za domovní odpad v České republice / Petr Šauer ... [et al.] - Praha : [Oeconomica], 2003. - 120 s. ; 21 cm - váz.

Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou / Dagmar Opatřilová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 52 s. ; 21 cm - brož.

Pediatrie I : pro 2. ročník středních zdravotnických škol. / Vladimír Volf, Hana Volfová - 3., dopl. vyd. - Praha : Informatorium, 2003. - 112 s. : il. ; 21 cm - brož.

Physical culture : as a component of culture. / edited by Bohuslav Hodaň - Olomouc : HANEX, 2001. - 237 s. ; 21 cm - brož.


Pchjongjangská akvária / Kang Čchol-hwan, Pierre Rigoulot ; [z francouzského originálu ... přeložili Anna a Erik Lukavští]. - Vyd. 1. - Praha : Fra, 2003. - 222 s. ; 18 cm - brož.

Plnění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen II / [uspořádala Barbora Štěpánková] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 105 s. ; 21 cm - brož.

Po československých stopách v Latinské Americe / Vlastimil Kybal - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého,Katedra historie Filozofické fakulty, 2003. - 79 s. ; 21 cm - brož.

Pobyt v letní přírodě s mentálně postiženými dětmi / Vlasta Karásková - 2. přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 59 s. : il. ; 21 cm - brož.

Podpora přeshraniční spolupráce v Evropské unii a v asociovaných zemích / Petr Wilam - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 70 s. ; 30 cm - brož.

Pohybově-relaxační programy pro starší občany / Miroslav Štilec - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 94 s. : il. ; 21 cm - brož.

Politikové na útěku : osudy změněné 25. únorem 1948. / Zora Dvořáková - 1. vyd. - Praha : Epocha, 2004. - 247 s., [32] s. příl. : portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Popular culture and democracy : [Olomouc; August 31-September 5, 2003]. / Matthew Sweney, Michal Peprník (eds.) - 1st ed. - Olomouc : Palacký University, 2004. - 185 s. : il. ; 21 cm - brož.

Postawy katolików obrzadku lacinskiego na Ukrainie wobec jezyka polskiego / Roman Dzwonkowski, Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - 227 s. : il. ; 24 cm - brož.

Poznej svůj cíl / Zdeňka Jordánová - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2004. - 169 s. ; 18 cm - váz.

Poznejte nový zákoník práce - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004. - 126 s. ; 23 cm - brož.


Pozvání do sociální ekologie / Janet Biehl ; [z anglických originálů vybral a přeložil Arnošt Novák]. - Vyd. 1. - Praha : Subverze, 2003. - 30 s. : portrét ; 21 cm - brož.


Pozvání / Oriah Mountain Dreamer ; [z anglického originálu ... přeložil Gato]. - Praha : Dobra, 2004. - 151 s. ; 16 cm - váz.

Prevence vadného držení těla na základní škole / Petr Kolisko, Martina Fojtíková ; fotografie cvičebních sestav Alena Coufalová, Michaela Luňáčková, Kateřina Svobodová. - Ostrava : Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, 2003. - 35 s. : il., portréty ; 21 cm + 5 tematických příl. ([20] s. : barev. il.). - brož.

Primární prevence sociálně patologických jevů v pedagogické praxi : sborník přednášek pro školní metodiky protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. / [redaktorka Dagmar Kubátová] - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1998- . - sv. : il., tab. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Pro opravdu mimořádného bratra / napsala Pam Brownová ; nakreslila Juliette Clarkeová. ; [z anglického originálu ... přeložila Marcela Nejedlá]. - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2003. - [25] s. : barev. il. ; 16 cm - váz.

Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních / Pavel Janský - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. - 169 s. : il. ; 21 cm - brož.

Problems of reliability in interactions between human subjects and artificial systems : (first book on micro-sleeps). / Mirko Novák, Josef Faber, Zdeněk Votruba - Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní : Ústav informatiky AV ČR, 2004. - 219 s. : barev. il. ; 24 cm - Ústav informatiky AV ČR ; brož.

Problemy narodowosciowe Europy Srodkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku : ksiega pamiatkowa dla profesora Przemyslawa Hausera. / praca zbiorowa pod redakcja Antoniego Czubinskiego, Piotra Okulewicza, Tomasza Schramma - Wyd. 1. - Poznan : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2002. - 714 s. : mapy, portrét ; 24 cm + 1 příl. - váz.

Problémy trestního postihu mladistvých : sborník příspěvků k aktuálním otázkám trestního práva. / [Jiří Jelínek ... et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 85 s. ; 21 cm - brož.

Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2050 / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2004. - 286 s. ; 30 cm - brož.


Prostředí a tvar v lidské evoluci / Vladimír Přívratský - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 147 s. : il. ; 21 cm - brož.


Provodov-Šonov, aneb, Jak se žilo pod Dobenínem / Zdeněk Jánský - Vyd. 1. - Provodov-Šonov : Obecní úřad Provodov-Šonov, 2003. - 224 s. : il., portréty, plán, faksim., erby, geneal. tabulky ; 22 cm - brož.

Pryč od liberalismu / Richard Weaver ; [z anglického originálu ... přeložil Michal Semín]. - Praha : Občanský institut, 2004. - 19 s. : il. ; 21 cm - brož.

Předškolní dítě a jeho svět / Lenka Šulová, Chantal Zaouche-Gaudron [a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 471 s. ; 21 cm - brož.

Příliš brzy na snídani : Irák - pohled zblízka. / Alexander Tolčinský - Vyd. 1. - Praha : Dokořán, 2004. - 108 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - brož.

Přírodní magie v domácnosti : zaklínadla a rituály pro váš domov. / Scott Cunningham a David Harrington ; [překlad Radka Šmahelová]. - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004. - 146 s. ; 21 cm - brož.

Psychosociální klima školy I / editor Stanislav Ježek - [Brno : MSD], 2003. - 152 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rád jsem vás poznal : (14 rozhovorů). / Bohuslav Matyáš a Běla Horníčková ... [et al.] - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12, 2003. - 187 s. : portréty ; 21 cm - váz.

Recepce literatury jižních Slovanů u nás / Ivan Dorovský - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2004. - 83 s. ; 21 cm - brož.

Rétorika pro techniky / Táňa Holasová - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2004. - 101 s. ; 30 cm - brož.

Rodinná sluneční znamení : jak se k sobě hodíte s vašimi blízkými a kde mezi vámi hrozí konflikty. / Adam Fronteras ; [z anglického originálu ... přeložil Lumír Mikulka]. - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2004. - 175 s. : il. ; 20 cm - brož.

Sales advantage : jak prodat víc a stát se profesionálem. / Dale Carnegie & Associates, inc. J. Oliver Crom, Michael Crom ; [z amerického originálu ... přeložil Svatoslav Gosman]. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2004. - 303 s. : il. ; 21 cm - váz.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 220 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Jihočeský kraj Jihočeský region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 222 s. : il., barev. mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Karlovarský kraj Karlovarský region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Karlovy Vary - Karlovy Vary : Český statistický úřad, 2003. - 165 s. : il., barev. mapy ; 29 cm + 1 CD-ROM, 1 příl.. - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Kraj Vysočina Vysočina region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2003. - 207 s. : il., barev. mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Královéhradecký kraj Královéhradecký region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 219 s. : il., barev. mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Liberecký kraj Liberecký region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - 227 s. : il., barev. mapy ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Moravskoslezský kraj Moravskoslezský region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava - Ostrava : Český statistický úřad, 2003. - 208 s. : il., barev. mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Benešov, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Kutná Hora : Český statistický úřad, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj, 2003. - 210 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Beroun, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 176 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Blansko, Jihomoravský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2003. - 198 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2003. - 214 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Brno - město, Jihomoravský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2003. - 116 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Bruntál, Moravskoslezský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava - Ostrava : Český statistický úřad, 2003. - 159 s. : il. ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Břeclav, Jihomoravský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2003. - 183 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres České Budějovice, Jihočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 148 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Český Krumlov, Jihočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 123 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Děčín, Ústecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2003. - 136 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Domažlice, Plzeňský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2003. - 142 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava ; 2003. - Ostrava : Český statistický úřad, 2003. - 179 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Havlíčkův Brod - Vysočina / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2003. - 163 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Hodonín, Jihomoravský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2003. - 183 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2003. - 147 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Cheb, Karlovarský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Karlovy Vary - Karlovy Vary : Český statistický úřad, 2003. - 149 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Chomutov, Ústecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 150 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Chrudim, Pardubický kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2003. - 202 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Jeseník, Olomoucký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Olomouc - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 124 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Jičín, Královéhradecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2003. - 155 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Jihlava, Vysočina / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2003. - 177 s. : mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 146 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Karlovy Vary - Karlovy Vary : Český statistický úřad, 2003. - 141 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Karviná, Moravskoslezský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava - Ostrava : Český statistický úřad, 2003. - 158 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Kladno, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 188 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Klatovy, Plzeňský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2003. - 157 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Kolín, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 189 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Kroměříž, Zlínský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Zlín - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 182 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Kutná Hora, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 173 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Litoměřice, Ústecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 202 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Louny, Ústecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 164 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Mělník, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 182 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 210 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Most, Ústecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2003. - 153 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Náchod, Královéhradecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2003. - 158 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava - Ostrava : Český statistický úřad, 2003. - 183 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Nymburk, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 182 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Olomouc, Olomoucký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Olomouc - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 160 s. : il., mapy ; 29cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Opava, Moravskoslezský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava - Ostrava : Český statistický úřad, 2003. - 175 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava - Ostrava : Český statistický úřad, 2003. - 137 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Pardubice, Pardubický kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2003. - 195 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Pelhřimov, [Kraj] Vysočina / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2003. - 164 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Písek, Jihočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 138 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2003. - 150 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Plzeň-město, Plzeňský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 105 s. : il. ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2003. - 143 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Praha-východ, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 188 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Praha-západ, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Kutná Hora : Český statistický úřad, 2003. - 193 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Prachatice, Jihočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 137 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Prostějov, Olomoucký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Olomouc - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 150 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Přerov, Olomoucký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Olomouc - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 153 s. : il. ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Příbram, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Kutná Hora : Český statistický úřad, 2003. - 199 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Rakovník, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 158 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Rokycany, Plzeňský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2003. - 126 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2003. - 150 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Sokolov, Karlovarský kraj / zpracoval Český statistický úřad, Krajská reprezentace Karlovy Vary - Karlovy Vary : Český statistický úřad, 2003. - 146 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Strakonice, Jihočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 146 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Svitavy, Pardubický kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2003. - 192 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Šumperk, Olomoucký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Olomouc - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 154 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Tábor, Jihočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 146 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Tachov, Plzeňský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2003. - 126 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Teplice, Ústecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2003. - 171 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Trutnov, Královéhradecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2003. - 152 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Zlín - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 182 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2003. - 144 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2003. - 208 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Vsetín, Zlínský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Zlín - Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2003. - 168 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Vyškov, Jihomoravský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2003. - 164 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Zlín, Zlínský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Zlín - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 196 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Znojmo, Jihomoravský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2003. - 170 s. : il., mapy ; 29 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Žďár nad Sázavou, Vysočina / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2003. - 187 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Plzeňský kraj Plzeňský region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2003. - 194 s. : il., barev. mapy ; 30 cm + 12 s. příl.. - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 10, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 153 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 11, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 208 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 13, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 240 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 2, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 155 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 3, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 151 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 4, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 154 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 5, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 282 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 7, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 170 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 8, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 222 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Ústecký kraj Ústecký region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2003. - 220 s. : il., barev. mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Zlínský kraj Zlínský Region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Zlín - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 214 s. : il., barev. mapy ; 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů Okres Třebíč - Vysočina / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2003. - 172 s. : mapy ; 29 cm - brož.


Sekl se Orwell o dvacet let? : svoboda a totalita v 21. století. / Benjamin Kuras - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2003. - 156 s. ; 19 cm - váz.

Schody ke hvězdám : astronomie dávných civilizací. / Anthony Aveni ; přeložili Jakub Rozehnal a Michaela Tichá. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán : Argo, 2004. - 271 s. : il., plány, faksim. ; 21 cm - Dokořán ; váz.

Signs & symptoms / Róbert Gál ; illustrated by Lucia Nimcová. ; translated from the Czech & Slovak by Madelaine Hron. - 1st ed. - Prague : Twisted Spoon Press, 2003. - 82 s. : il. ; 21 cm - brož.

Slamění psi : o lidech a jiných zvířatech. / John Gray ; přeložila Milena Turnerová. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2004. - 244 s. ; 21 cm - váz.

Slušná společnost : ekonomický pohled na svět. / Robert B. Reich ; uspořádal Viktor Dobal. ; [z angličtiny přeložil Viktor Dobal a Daniel Korte]. - Břeclav : Moraviapress, 2003. - 129 s. ; 21 cm - brož.

Sociální bydlení - první bydlení pro mladé : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Zlata Talandová - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav obytného prostředí a volné tvorby, c2004. - 30 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sociální kontrola a právo / Martina Urbanová - 2., nezměn. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 125 s. ; 21 cm - brož.

Sociální opora u dětí a dospívajících III / Jiří Mareš a kol. - Hradec Králové : Nucleus, 2003. - 252 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sociologie práva v textech / Miloš Večeřa, Martina Urbanová - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 154 s. ; 21 cm - brož.

Sociologie z masa a krve IV : sociologický sborník. / [Lenka Průšová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Petra Kosová, 2001. - 177 s. : il. ; 21 cm - brož.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 Plzeňsko-Klatovsko / zpracovala M. Zahradníková - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2003. - 2 sv. : mapa ; 21 cm - brož.

Sportovní příprava dětí / Tomáš Perič - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 198 s. : il. ; 21 cm - brož.


Starobabylónský stát : politický vývoj, hospodářství, státní správa. / Lukáš Pecha - V Praze : Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003. - 279 s. ; 21 cm - brož.

Studie z dějin emigrace : sborník studentských prací. / [uspořádali Karel Konečný, Tomáš Motlíček] - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého,Katedra historie Filozofické fakulty, 2003. - 207 s. ; 20 cm - brož.

Svatý František z Assisi / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Vinšová]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 187 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Světelné obrazy z Ruska : kolorované fotografie z let 1896-1936. / [text] Pavel Scheufler - Cheb : Galerie 4 - Galerie fotografie, 2001. - 80 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm - Brož.

Swiadomosc narodowa mlodziezy polskiego pochodzenia z bylego ZSRR studiujacej w Polsce / Roman Dzwonkowski, Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002. - 194 s. : il. ; 24 cm - brož.

Systémová analýza / Zdeněk Votruba, Marek Kalika, Jana Klečáková - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 193 s. : il. ; 30 cm - brož.

Széchényi Ferenc és Csehország : levelestár. / válogatta és a bevezetö tanulmányt írta Richard Pražák ; sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Deák Eszter, Erdélyi Lujza. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat, 2003. - 233 s. ; 20 cm - brož.

Šumavská anabáze / Jaroslav Šťastný - 1. vyd. - Plzeň : Fraus : Středisko západočeských spisovatelů, c2003. - 389 s. ; 19 cm - brož.

Tajný projekt KGB : po stopách záhadné civilizace. / Vladimír Liška - Olomouc : Fontána, 2003. - 112 s. : il. ; 22 cm - váz.

Taktiky lásky : učebnice technik jak získat lásku toho, koho milujete. / Thomas W. McKnight, Robert H. Phillips ; přeložil Jakub Endrýs. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, c2003. - 171 s. ; 21 cm - brož.

Thinking as deciding / [Ondřej Prokopius ; překlad do angličtiny - Tomáš Nesvadba]. - 1. vyd. - Praha : Ondřej Prokopius, 2004. - 32 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

To nejdůležitější v životě / Hal Urban ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Petráková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 147 s. ; 21 cm - brož.


Třikrát evoluce versus stvoření / J.P. Moreland, John Mark Reynolds ; [překlad Dana Šimonová]. - Praha : Návrat domů, 2004. - 315 s. ; 19 cm - brož.

Tvorba vize komunity : příručka pro společné plánování udržitelného rozvoje komunit. / [autorka amerického originálu Susan Clark s použitím příspěvků Delie Clark ; editor českého vydání Martin Nawrath. ; překlad Ladislav Ptáček]. - Vyd. 1. - Praha : ZO ČSOP Veronica, 2004. - 119 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením / Jiří Votava a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 207 s. : il. ; 21 cm - brož.

Úmrtnost v České republice v letech 1995-2002 / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2004. - 23, [20] s. : il. ; 30 cm - brož.

Úmrtnost v okresech Zlínského kraje v letech 1991 až 2002 / [zpracovala Krajská reprezentace Zlín, oddělení informačních služeb] - Zlín : Český statistický úřad, 2003. - 50 s. : il. ; 30 cm - brož.

Upálená zaživa / Souad ; [z francouzského originálu ... přeložila Dana Melanová]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004. - 190 s. ; 21 cm - váz.

Uprchlíci po "Vítězném únoru" / Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - V Šenově u Ostravy : Tilia, 2004. - 268 s., [4] s. příl. : il., portréty, plány, faksim. ; 21 x 27 cm - brož.

Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence / Veronika Benešová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Centrum úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol, 2003. - 84 s. : il. ; 22 cm - brož.

Ve dvou jde vše líp / Eduard P. Martin - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, c2003. - [40] s. : barev. il. ; 12 cm - váz.

Věchi : sborník článků o ruské inteligenci. / N.A. Berd'ajev ... [et al. ; z ruského originálu ... přeložili S. Filová ... et al.]. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2003. - 291 s. ; 17 cm - brož.

Vítáme nové miminko / napsala Pam Brownová ; ilustrace Juliette Clarkeová. ; [z anglického originálu ... přeložila Marcela Nejedlá]. - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2003. - [25] s. : barev. il. ; 16 cm - váz.

Vychytanej svět Janety B. / Dyan Sheldonová ; [z anglického originálu ... přeložila Veronika Volhejnová]. - 1. vyd. - Praha : Fragment, 2004. - 176 s. ; 20 cm - brož.


Vzdělání a zaměstnanost žen v ČR podle výsledků SLDB 2001 : (analýza z hlediska genderu). / zpracovalo Samostatné odd. specifických statistik obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2004. - 31, [41] s. : il. ; 30 cm - brož.

Z Kábulu do Marseille / Nafi Nassim ; [z německého originálu ... přeložila Michaela Škultéty]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 187 s. ; 21 cm - brož.

Z vyšší společnosti : bonus: O Pepíčkovi. / [odpovědný redaktor David Vít] - Vyd. 1. - Praha : Adonai, 2003. - 79 s. ; 17 cm - brož.

Za potomky dávných Inků / Václav Petr - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2003. - 131 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - váz.

Základy zdravotnické statistiky / Jiří Havránek ... [et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004. - 100 s. : il. ; 30 cm - brož.

Západoslovanské literatury v českém prostředí do roku 1918 : sborník studií. / autorský kolektiv Jiří Bečka ... [et al.] - Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2003. - 215 s. ; 23 cm - brož.

Závěrečná zpráva k projektu Analýza soudobé migrace a usazování příslušníků romských komunit ze Slovenské republiky na území České republiky (č.j. OAMP-948/2003) : pro odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky. : for the Department of Asylum and Migration Policies of the Czech Ministry of the Interior. : Praha, 10.9.2003. - Praha : Mezinárodní organizace pro migraci, 2003. - 190, 51 s. ; 29 cm - brož.

Zdravotně postižení - programy pro 21. století / Ján Jesenský a kol. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 441 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ze zkušeností dětského psychologa : na co se často ptáte. / Václav Mertin - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2004. - 178 s. ; 17 cm - brož.

Zeit und Raum : Aspekte des Altagslebens im mittelalterlichen Wien. / Ferdinand Opll Heißer Sommer, geistliche Gewänder und königliche Siegel: Von der Herrschersakralität im späten Mittelalter / Franz-Reiner Erkens Brücke zwischen Orient: Sizilien in normanisch-staufischer Zeit / Theo Kölzer Kulturelle Einheit und religiöse Differenz : zur Verbreitung der Polygynie im mittelalterlichen Europa. / Michael Borgolte ; [Editor Ivan Hlaváček]. - Prague : Charles University, Faculty of Philosophy, 2003. - 102 s. ; 21 cm - brož.

Zhodnocení informačních zdrojů a datové základny v oblasti sociálních služeb v České republice / Anna Červenková, Martina Filipová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 37, viii s. ; 30 cm - Brož.


Zrakově postižené dítě / Alena Keblová - 1. vyd. - Praha : Septima, 2001. - 67 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ženy : vše, co o nich potřebujete vědět. : (tak trochu zlomyslný manuál). / Marina Muratore ; přeložila Marianna Klásková. ; ilustroval Lubomír Lichý. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 82 s. : il. ; 18 cm - brož.

Žhavá láska : jak na to. / Tracey Cox ; přeložila Dagmar Brejlová. - Vyd. 1. - Praha : Metafora, 2004. - 223 s. ; 15 cm - váz.

Židé a Morava : sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 13. listopadu 2002. / [uspořádal a k vydání připravil Petr Pálka] - Vyd. 1. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2003. - 256 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - brož.

"--v jednom poschodí vnitřní babylonské věže--" : (jazyky Franze Kafky). / Marek Nekula - Vyd. 1. - V Praze : Nakladatelství Franze Kafky, 2003. - 627 s. : faksim. ; 21 cm - brož.

101 strategií jak se nezbláznit v šíleném světě / Arnold A. Lazarus, Clifford N. Lazarus ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Loupová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 175 s. ; 20 cm - brož.

111. dopis členům SPMP : listopad 2003. / [redakční rada Bohumila Juranková ... et al.] - Praha : Sdružení pro pomoc mentálně postiženým, 2003. - 18 s. ; 21 cm - brož.

99 způsobů, jak ho nechat trpět / Christine Gallagherová ; [přeložila Věroslava Ončáková]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2004. - 180 s. : il. ; 20 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist