Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy

za květen-červen 2004

A New partnership for cohesion : convergence competitiveness cooperation. : third report on economic and social cohesion. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. - xlii, 206 s. : mapy, portrét ; 30 cm - brož.

Absolventi škol Moravskoslezského kraje na trhu práce - nezaměstnanost absolventů / Jiří Vojtěch - 1. vyd. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2004. - 55 s. : il. ; 30 cm - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : [vzory smluv a právních podání s komentářem pro každodenní podnikatelskou praxi odpovídající harmonizaci práva ČR a EU]. / David Karabec ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- . - sv. ; 32 cm - pořadač

Antarktida : nebe i peklo. : nové, přepracované vydání. / Reinhold Messner ; [z německého originálu ... přeložila Petra Schürová]. - 1. vyd. - Praha : Epocha, 2004. - 214 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm - váz.

ARTEZ 2004 : 40. aktiv elektrotechniků. : 3. a 4. února 2004, Vysoká škola ekonomická, Praha. : [sborník přednášek]. - Pardubice : UNIT, 2004. - 94 s. : il. ; 21 cm + 1 příl.. - v knize neuvedeno ; brož.

Báňské předpisy [19]. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 415/2003 Sb. ze dne 21. listopadu 2003, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi : komentované znění / [autoři komentáře] Jan Houdek, Václav Janek, Jiří Jedlink - Ostrava : Montanex, 2004. - 193 s. ; 21 cm - brož.

Báňské předpisy 20. Vyhláška č. 392/2003 Sb., Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem : úplné znění s komentářem - Ostrava : Montanex, 2004. - 76 s. ; 21 cm - brož.

Barbora Markéta Eliášová : (1874-1957). / [redakční rada Josef Paulík ... et al.] - JiříkoviceVe Šlapanicích : Obec Jiříkovice : Muzeum Brněnska, 2003. - 16 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Best practices from re-conversion / [editors Jiří Mezuláník, Ivo Veselý] - Opava : Silesian University, 2003. - 137 s. : tab. ; 25 cm - brož.


Bezpečnost skladovacích zařízení sypkých hmot a bezpečnost jejich provozu / [zpracoval Antonín Dušátko] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. - 32 s. : il. ; 21 cm + 1 disketa. - v knize neuvedeno ; brož.


Bubliny na trzích aktiv jako důsledek aktivní monetární politiky / Josef Šíma, David Lipka - Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta národohospodářská, 2003. - 15 s. : il. ; 21 cm - brož.

Budování Evropy / Pierre Gerbet ; [z francouzského originálu ... přeložili Jan Eichler ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004. - 450 s. : mapy ; 24 cm - brož.

Cenné papíry : směnky, šeky, dluhopisy, zemědělské skladní listy, Komise pro cenné papíry, Burza cenných papírů, RM-Systém, makléři, investiční a podílové fondy. : podle stavu k 1.6.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 415 s. ; 24 cm - brož.

Ceny a příjmy v euroregionu Nisa / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, 2004. - 35 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Ceny zemědělských a stavebních pozemků 2004 stanovené v návaznosti na vyhlášku ministerstva financí č. 540/2002 Sb. ve znění vyhlášky číslo 452/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhlášku ministerstva zemědělství č. 463/2002 Sb. a 387/2003 Sb. : seznam katastrálních území s průměrnými základními cenami zemědělských pozemků a Malý lexikon obcí ČR pro rok 2004. - Brno : CERM, 2004. - 326 s. ; 30 cm + 2 příl.. - brož.

Cestovní náhrady 2004 po novele zákonných předpisů / Jaroslav Sedláček, Petr Valouch - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - viii, 126 s. ; 23 cm - brož.

Cestovní náhrady : [aktualizováno k 30.3.2004. : prováděcí předpisy a předpisy související. / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 162 s. ; 24 cm + 1 CD. - brož.

Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ : grantový projekt podporovaý Grantovou agenturou ČR GA ČR 406/02/0185. / Květa Rychtářová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2003. - 116 s. : il. ; 30 cm - brož.

Cizí měny a kursové rozdíly v podvojném účetnictví : výklad a řešené příklady. : novelizovaný stav k 1.1.2004. / Petr Beránek - 3. rozš. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 179 s. ; 21 cm - brož.

Co kdo dělá? : charakteristika pracovních pozic. / Mária Sokolovská, Zdena Šímová - Praha : Dashöfer, 2004. - 51 s. : il. ; 21 cm - brož.

Co přinese vstup České republiky do Evropské unie podnikatelům? / Šárka Vilamová - Zdounky : Jiří Rotschedl, 2004. - 128 s. ; 20 cm - brož.


Co se stane, když se zhasne? : dvě podoby české privatizace. / Petr Holub ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004. - 181 s. ; 21 cm - brož.

Current issues of international politics through the eyes of young Europeans : collection of papers from the international conferences of young scholars 2002 and 2003. / [edited by Jan Stuchlík] - Prague : Oeconomica, 2003. - 363 s. : il. ; 21 cm - brož.

Česká republika 2003 : deset let udržitelného? rozvoje. / [editovala Petra Kušková] - V Praze : Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2003. - 72 s. : il. ; 30 cm - brož.

Česká republika a Evropská unie : studijní materiály. / uspořádali Marek Čejka a Lucie Mořkovská - 2., dopl. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 156 s. : il., mapy, portréty ; 23 cm - brož.

Česko-anglický obchodní poradce / A. Dynda, E. Dyndová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2004. - 600 s. ; 25 cm - váz.

Česko-slovenské vztahy deset let po rozpadu federace : sborník studentských příspěvků z mezinárodní konference konané v Brně 5.-6.3.2003. / Peter Kolesár (ed.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 126 s. ; 20 cm - brož.

Čistá práce : přínosy ekologických opatření a zelených odvětví pro zaměstnanost a ekonomiku. / [Vojtěch Kotecký] - Brno : Hnutí Duha, 2003. - 102 s. ; 21 cm - brož.

Daň silniční : podle stavu k 1.5.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 64 s. ; 24 cm - brož.

Daň z přidané hodnoty : podle stavu k 1.5.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 192 s. ; 24 cm + 2 příl.. - brož.

Daně správně a s jistotou : příručka pro bezchybné a výhodné vedení daňové agendy. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v obálce

Daně z příjmů s komentářem / Petr Pelech, Vladimír Pelc - 5. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 855 s. ; 22 cm - váz.

Daně z příjmů : podle stavu k 17.5.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 224 s. ; 24 cm - brož.

Daně : studijní texty pro distanční studium. / Zdeněk Puchinger - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 57 s. ; 29 cm - brož.


Daňová evidence podnikatelů 2004 : komplexní průvodce s předpisy. : zákony a předpisy v úplném znění k 1.1.2004. / Jaroslav Sedláček a kolektiv autorů - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 392 s. : formuláře ; 23 cm - brož.

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Daňové chyby a problémy 2004 : daň z příjmů fyzických osob. / Marta Sobotová - 7. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 189 s. ; 21 cm - brož.

Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 31.12.2003 s paralelním vyznačením změn od 1.1.2004 : vhodné jako pomůcka ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce. - BrnoOstrava : Komora daňových poradců České republiky : ANAG, 2004. - 687 s. ; 21 cm - brož.

Dějiny sjednocené Evropy : od antických počátků do současnosti. / Václav Veber - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. - 645 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm - váz.

Dialogy obchodního jednání v ruštině / Mark Anfilov, Marcela Hutarová - 2. vyd. - V Praze : Oeconomica, 2004. - 103 s. ; 30 cm - brož.

Diana : továrna na smrt 1944-1945. / Miroslav Vaněk ; [dodatek Michal Prášil. ; fotografie Karel Alexa ... et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Spolek přátel československého opevnění, 2003. - 303 s. : il., mapy, portréty, plány ; 21 cm + 1 složený l. (41 x 28 složený na 21 x 14 cm). - brož.

Domácnosti s nízkými příjmy a sociální dávky : (shrnující přehledová zpráva). / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Robert Trbola - Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2003. - 65 s., [50] s. příl., viii s. ; 30 cm - Brož.

Doporučení pro omezení rizik nebezpečných prostorů, ve kterých se uplatňují vnější vlivy BE3N1 a BE3N2, s příklady ochranných opatření a stanovení zón / Jaromír Hrubý, Jaroslav Melen, Jan Pohludka - 1. vyd. - Trutnov : PROPAG TEAM, 2003. - 218 s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Dopravní anekdoty : bonus: Prázdniny a dovolená. / [odpovědný redaktor David Vít] - Vyd. 1. - Praha : Adonai, 2003. - 79 s. ; 18 cm - brož.


Efektivní vedení obchodního týmu : komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj. / Jiří Pokorný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.


Ekonomické a lingvistické aspekty vstupu ČR do EU : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Liberec, 27. listopadu 2003. / [kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 28 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Ekonomický slovník česko-německý / Grabmüller, Rádl, Sova - 4., rozš. a aktualiz. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004. - xvi, 462 s. ; 20 cm - váz.

Ekonomika agrárního sektoru / Ivana Boháčková, Ivana Brožová, Vladimír Jeníček - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2004. - 153 s. : il. ; 30 cm - Česká zemědělská univerzita ; brož.

English for economists / Halka Čapková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2002. - 570 s. : il. ; 23 cm - brož.

Ergonomie : cvičení. / Vladimír Šedivý - Vyd. 2., přeprac. - V Brně : Mendelova lesnická a zemědělská univerzita, 2004. - 71 s. : il. ; 30 cm - brož.

Euroatlantický prostor 2000 / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - V Praze : Oeconomica, 2003. - 252 s. : il. ; 26 cm - brož.

European economic integration: introduction to theory and practice : collection of papers by professors and PhD. students. - Praha : Oeconomica, 2003. - 220 s. ; 21 cm - brož.

Evropská otázka ve volebních kampaních / Michal Kořan, Petra Kuchyňková, Jaroslav Petřík ; Jakub Šedo (ed.). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 139 s. ; 20 cm - brož.

Evropská unie pro děti / Malgorzata Krzyzanek - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004. - 31 s. : vše barev. il. ; 30 cm - váz.

Evropské měnové právo / Michal Tomášek - 1. vyd. - V Praze : C.H. Beck, 2004. - xiii, 145 s. ; 24 cm - brož.

Fraktální dynamika technicko-ekonomického prostoru navrhování / Václav Beran - V Praze : České vysoké učení technické, 2004. - 32 s. ; 21 cm - brož.


Future of banking after the year 2000 in the world and in the Czech Republic VIII : regulation and supervision of the capital market. : Karviná 2003. : proceedings from the international conference. / [editors Stanislav Polouček, Marek Dohnal] - Opava : Silesian University, School of Business Administration Karviná, 2003. - 343 s. : il. ; 24 cm - brož.


Gender assessment of the impact of EU accession on the status of women and the labour market in CEE : national study: Czech Republik. / Michaela Marksová-Tominová (ed.) - Praha : Gender Studies, 2003. - 69 s. ; 24 cm - brož.

Geopolitický, geokulturní a geoekonomický vývoj Evropy / Vladimír Baar, Martin Kovář - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 88 s. ; 30 cm - brož.

Globalizace ve střední a východní Evropě: odpovědi na ekologické, ekonomické a sociální důsledky : výchozí studie projektu "Theology-factory.net". / Tony Addy a Jiří Silný - Praha : Ekumenická akademie, 2003. - 35 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Historie a současnost podnikání na Havlíčkobrodsku / [historickou část zpracoval kolektiv autorů Jana Beránková ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2004. - 271 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - váz.

Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992 / Václav Průcha a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2004- . - sv. ; 23 cm - sv. 1 ; váz.

Individual income taxes / James H. Boyd ... [et al.] - Cincinnati : South-Western College Publishing, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) ; 28 cm - váz.

Indonésie, batoh a já / Saša Ryvolová - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2003. - 155 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - váz.

Jak (ne)platit za domovní odpad : příspěvky závěrečného semináře projektu PAYT. / [Petr Šauer a kol.] - Praha : [Oeconomica], 2003. - 176 s. ; 21 cm - váz.

Jak investovat, aneb, Anatomie burzovních lží / Martin Svoboda - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - xii, 188 s. : il. ; 23 cm + 1 CD. - brož.

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 11. dopl. a aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 199 s. : formuláře ; 21 cm - brož.


K řešení povodňového rizika pojištěním : k řešení rizikovosti nepříznivých změn klimatu v ČR pojištěním. : sborník textů. / [Jaroslav Daňhel ... et al.] - Praha : Oeconomica, 2003. - 47 s. : il. ; 21 cm - brož.


KABO : [23.] mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží. : Brno 17.-19.2.2004. : [katalog]. / BVV, Veletrhy Brno - Brno : EXPO DATA, 2004. - 92 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm + 3 příl.. - kroužková vazba

Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví / Tomáš Cipra - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2002. - 271 s. ; 25 cm - váz.

Kapitálová síla a výkonnost podniků v regionálním kontextu / Ivana Kraftová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 170 s. : il. ; 24 cm - brož.

Kočáry Schustala - Kopřivnice / Jiří Tichánek - Vyd. 1. - Opava : Butterfly, 2000. - 368 s. : il. (některé barev.) ; 32 cm - váz.

Komoditní a teritoriální struktura mezinárodního obchodu Část 2. Struktura obchodu mezi Českou republikou a členskými zeměmi EHP, Švýcarskem, Bulharskem a Rumunskem : (podle SITC) / Zdeněk Lukáš - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 174 s. ; 30 cm - brož.

Konkurenceschopnost českých drah v procesu přistoupení a po vstupu do EU : 16. prosince 2003. : [sborník z mezinárodního semináře. / sestavil Antonín Peltrám] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004. - 84 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji / Karel Skokan - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004. - 159 s. : il. ; 25 cm - brož.

Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10.-2.11.2002). IV. Environmentální daňová reforma : optimální fiskální politika nebo efektivní politika životního prostředí / editor Milan Ščasný - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 286 s. : il. ; 24 cm - soubor ; brož.

Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10.-2.11.2002). V. Analýza veřejné a sociální poltiky - případové studie studentů / editor Bohumila Čabanová - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 291 s. : il. ; 24 cm - soubor ; brož.

Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003. - 212 s. ; 24 cm + přehled norem (1 l.). - brož.

Koučování : rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. / John Whitmore ; [z anglického originálu ... přeložil Aleš Lisa]. - 2. rozš. vyd. - Praha : Management Press, 2004. - 185 s. : il. ; 21 cm - brož.


Kudy chodím : po turistických trasách. / Jan Sládek ; doplněno kresbami Jindřicha Sládka. - Vyd. 1. - Přerov : Šárka, 2003. - 120 s., [2] l. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 20 cm - brož.

Lesy a jejich příspěvek k rozvoji regionů České republiky : sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí. : [Křemešník, 8.10.2003]. / editoři Jiří Matějíček a Jana Beránková - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2003. - 111 s. : il. ; 24 cm - brož.

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor

Liberalismus : program a instituce v Evropě a ČR. : Liberální internacionála, Evropští liberální demokraté, liberální řád. : sborník textů. / Milan Hamerský, Vladimíra Baumová (eds.) - Vyd. 1. - Brno : Bachant, 2004. - 112 s. ; 21 cm - brož.

Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii / Leo Vodáček & Olga Vodáčková - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004. - 192 s. ; 21 cm - brož.

Malý a střední podnikatel / Petra Rydvalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004. - 83 s. ; 21 cm - brož.

Manažerské kompetence : způsobilosti výjimečných manažerů. / M. Kubeš, D. Spillerová, R. Kurnický - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 183 s. : il. ; 24 cm - brož.

Manufuture - model globálně pojaté výroby založené na znalostech / [odborná redakce Tasilo Prnka] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004. - 55 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm - brož.

Marketing I. / Vratislav Kozák, Pavla Staňková - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. - 127 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mechanismy podpory kinematografického průmyslu : seminář pořádaný Ministerstvem kultury ČR a Francouzským velvyslanectvím v ČR 15.-16. dubna 2003 v Praze. - Praha : Ministerstvo kultury ČR, 2003. - 77 s. ; 21 cm - Ministerstvo kultury ČR ; v knize neuvedeno ; brož.

Metodika monitoringu základních charakteristik zahraniční migrace ve vztahu k sousednímu Německu a Rakousku v období vstupu ČR do EU : průběžná zpráva. / Jana Vavrečková, Ludvík Michalička - Praha : VÚPSV, 2003. - 11, viii s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Mezi třemi oceány : [veterinářem v Austrálii]. / Miloš Ondrášek - Praha : Faun, 2003. - 168 s. ; 20 cm - brož.

Mezinárodní migrace a migrace cizí pracovní síly / Milada Horáková - Praha : VÚPSV, 2003. - 97, [90] s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Migrační potenciál českého obyvatelstva v procesu evropské integrace / Jana Vavrečková - Praha : VÚPSV, 2003. - 17, viii s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Mikroekonomická teorie, čeští a japonští první osvojitelé a hi-tech produkty: měření preferencí : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Kamil Švéda - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky a managementu, c2004. - 30 s. ; 21 cm - brož.

Mikroekonomie / Stanislav Škapa - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 90 s. ; 21 cm - Vysoké učení technické ; brož.

Místní regiony a územní identita / Jaroslav Vencálek - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 53 s. ; 30 cm - brož.

Moderní metody rozvrhování výroby : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Petr Majer - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, c2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR / Jiří Kocourek, Ladislav Trylč - 4. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 839 s. ; 22 cm - váz.

Mzdové účetnictví 2004 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal a kolektiv - 7. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 372 s. : formuláře ; 24 cm - brož.

Náhled do ekonomie / Jaroslava Kubátová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 125 s. ; 29 cm - brož.

Naučte se investovat / Daniel Gladiš - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 155 s. : il. ; 21 cm - brož.


Naučte se rychle novelu zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí : pracovní pomůcka pro praktické zvládnutí velké novely zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí platné od 1.1.2004. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2003. - 11 s. ; 30 cm - brož.


Naučte se rychle novelu zákona o dani z přidané hodnoty : pracovní pomůcka pro praktické zvládnutí velké novely zákona o dani z přidané hodnoty platné od 1.10.2003 a od 1.1.2004. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004 dotisk. - 31 s. ; 30 cm - brož.

Naučte se rychle novelu zákona o daních z příjmů : pracovní pomůcka pro praktické zvládnutí velké novely zákona o daních z příjmů platné od 1.1.2004. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004 dotisk. - 60 s. ; 30 cm - brož.

Někdy je leden uprostřed léta / Aleš Šteger ; [ze slovinského originálu ... přeložil František Benhart]. - 1. čes. vyd. - Brno : Větrné mlýny, 2003. - 220 s. ; 19 cm - brož.

Nový zákon o DPH : praktický průvodce. / Miloš Hovorka - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2004. - 202 s. ; 30 cm - brož.

Obranný průmysl České republiky po rozpadu bipolarity / Josef Procházka, Miroslav Krč, Ladislav Ivánek - 1. vyd. - Brno : Vojenská akademie v Brně, 2003. - 154 s. : il. ; 21 cm - brož.

Odborný slovník česko-německý z oblasti ekonomické, finanční a právní : zpracováno podle nových pravidel německého pravopisu. / zpracoval Josef Zlámal - 5., dopl. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 2004. - 778 s. ; 22 cm - váz.

Odborný slovník německo-český z oblasti ekonomické, finanční a právní : zpracováno podle nových pravidel německého pravopisu. / zpracoval Josef Zlámal - 5., dopl. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 2004. - 702 s. ; 22 cm - váz.

Odpisy 2004 / Vladimír Pelc - 6. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 243 s. ; 21 cm - brož.

Ochrana a využití půdy v nivních oblastech : sborník příspěvků z konference. : 9. Pedologické dny. : Velké Bílovice, 3.-4. září 2003. / [editoři Milan Sáňka, Jiří Kulhavý] - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 173 s. : il. ; 21 cm - brož.

Optimalizace úrovně a relací minimální mzdy v ČR : průběžná zpráva. / Ludmila Chomátová - Praha : VÚPSV, 2003. - 52, [80] s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Osm let na cestách po naší planetě / Maryvonne a Bruno Robineauovi ; [přeložila Jindřiška Drahotová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 169 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il., portréty ; 21 cm - brož.


PAYT - výsledky statistických analýz o způsobech plateb za domovní odpad v České republice / Petr Šauer ... [et al.] - Praha : [Oeconomica], 2003. - 120 s. ; 21 cm - váz.

Perspektivy agrárního sektoru po jeho začlenění do evropských struktur : Kostelec nad Černými Lesy, 3.-4. dubna 2003. : sborník prací z mezinárodního vědeckého semináře. / [editor Miroslav Svatoš] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 304 s. : il. ; 21 cm - brož.

Perspektivy Evropské unie : konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. / Stanislav Balík, Petr Fiala, František Mikš (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004. - 217 s. ; 24 cm - brož.

Po stopách Gustava Mahlera v Čechách a na Moravě / [Milan Palák, Jiří Rychetský] - Ostrava[Boskovice] : Milan Palák : Albert, 2003. - [108] s. : il., mapy, plány (převážně barev.) ; 23 cm - Milan Palák ; kroužková vazba

Po stopách těch, kteří odešli / Boris Procházka - Praha : Primus, 2003. - 115 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi : k sedmdesátým narozeninám. / [editor Drahomír Jančík] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 313 s. : il. ; 23 cm - brož.

Podpora podnikání v regionech ČR a EU : sborník referátů ke stejnojmenné konferenci konané dne 20.11.2003 ve Slavkově u Brna. / [editor] Antonín Malach - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 401 s. : il. ; 21 cm - brož.

Potravinová bezpečnost země / Zenon Stachowiak ; [přeložil Antonín Goněc]. - 1. vyd. - Brno : Vojenská akademie v Brně, 2003. - 133 s. ; 21 cm - brož.

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů : (bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků). / [zpracovala Jitka Nováková] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. - 16 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot : (bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků). / [zpracoval František Kocián] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. - 16 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Používání chemických látek v zemědělství : (bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků). / [zpracovali Kateřina Štěrbová, Oldřich Sněhota] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. - 16 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Používání chemických látek ve vodárenství : (bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků). / [zpracoval Milan Novák] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. - 12 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Pracovní a kolegiální : bonus: Volný čas. / [odpovědný redaktor David Vít] - Vyd. 1. - Praha : Adonai, 2003. - 79 s. ; 17 cm - brož.

Pracovní doba podle zákoníku práce v praxi / Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Václav Sládek - 2. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 223 s. ; 21 cm - brož.

Predikce nákladů projektů automatizovaných systémů řízení : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Jan Dujka - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství, c2004. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Priority bezpečí dětí v Evropské unii / [zprávu napsala a připravila Joanne Vincentenová ; překlad F. Krejčí, P. Nencka, J. Boleslav]. - Praha : CÚP - Centrum úrazové prevence, 2003. - 26 s. : il. ; 23 cm - brož.

Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v Českých zemích 1850-1918 / Tomáš Jiránek - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. - 230 s. ; 24 cm - brož.

Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie / Oldřich Čepelka - Vyd. 1. - Liberec : Omega, 2003- . - sv. : il. ; 25 cm - sv. 1 ; brož.

Průvodce slevovým systémem EUROBEDS a výhodami členů Klubu českých turistů Díl A. - [Praha] : Klub českých turistů, [2004]. - 60 s. ; 15 cm - Brož.

Předpisy z pracovního práva, které vydává zaměstnavatel : [aktuální stav po novele zákoníku práce v roce 2004]. / Ladislav Jouza - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2004. - 215 s. ; 21 cm - váz.

Předpoklady a podmínky zapojení ČR do eurozóny : sborník konference. : Zlín 3. prosince 2003. / [redakční rada Miroslav Nejezchleba ... et al. ; uspořádal Tomáš Novák]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 18 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - kroužková vazba


Příklady z mikroekonomie : cvičebnice pro distanční studium. / Miloš Nový - 3. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004. - 91 s. ; 21 cm - brož.


Příliš brzy na snídani : Irák - pohled zblízka. / Alexander Tolčinský - Vyd. 1. - Praha : Dokořán, 2004. - 108 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - brož.

Přírodní kapitalismus : jak se rodí další průmyslová revoluce. / Paul Hawken, Amory Lovins, L. Hunter Lovinsová ; [z anglického originálu ... přeložili Bohuslav Blažek a Vojtěch Svoboda]. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 476 s. : il. ; 25 cm - váz.

Příručka pro poradce ke zprostředkování : práce s informačním systémem OKpráce. : postup při nabízení a vypracování IAP. : OKpráce verze 4.10. / [zpracovala Lucie Kudrnová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 111 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Re-conversion financial sources : work package 6. : work package 11. : module 2. / [Ivo Veselý] - Opava : Silesian University, 2003. - 90 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Re-structuring destination management : work package 6. : work package 11. : module 4. / [Vladimír Krajčík] - Opava : Silesian University, 2003. - 92 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Re-structuring environmental management : work package 6. : work package 11. : module 5. / [Karel Obroučka] - Opava : Silesian University, 2003. - 99 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Re-structuring management centres : work package 6. : work package 11. : module 3. / [Vladimír Kajčík] - Opava : Silesian University, 2003. - 56 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Real economic convergence - selected topics / Tomáš Cahlík ... et al. - 1st ed. - Prague : Karolinum, 2004. - 168 s. : il. ; 21 cm - brož.

Reform und Transformation : sozial-marktwirtschaftliche Reform in Deutschland Anfang der 50er Jahre und die Transformation in der Tschechischen Republik in den Jahren 1990-1997. : Texte zum Kolloquium am 6. März 2001. / Veranstalter Liberální institut in Zusammenarbeit mit Walter Eucken Institut und Friedrich-Naumann-Stiftung ; [Zdeňka Talábová (ed.)]. - Praha : Liberální institut, 2003. - 77 s. ; 21 cm - brož.

Regional development, structural policy and re-conversion models : work package 6. : work package 11. : module 1. / [Marian Lebiedzik] - Opava : Silesian University, 2003. - 100 s. : tab. ; 25 cm - brož.


Regionální hodnocení rozvojových účinků evropského integračního procesu na příkladě krajů České republiky : grant GA ČR č. 402/01/0312. / Milan Viturka & kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 95 s. : tab. ; 30 cm - brož.


Regulace a dozor nad kapitálovými trhy / Vladislav Pavlát, Antonín Kubíček - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2004. - 229 s. ; 26 cm - váz.

Rozhodování ve veřejném sektoru / Dušan Halásek a kolektiv - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - 166 s. : il. ; 30 cm - brož.

Rozšiřování ES/EU / Petr Kaniok ... [et al.] ; Petr Fiala, Markéta Pitrová (eds.). - 3. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 248 s., [5] s. obr. příl. : barev. il., mapy ; 20 cm - brož.

Rozšiřování Evropské unie / Enrico Letta ; [z italského originálu ... přeložil Adam Mackerle]. - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal : Centrum strategických studií, 2004. - 95 s. : mapy ; 20 cm - brož.

Rukověť ke studiu infrastruktury pro obor sociální geografie a regionální rozvoj / Arnošt Wahla - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 81 s. : il. ; 30 cm - brož.

Řídící kontrola v příspěvkových organizacích : jak postupovat při zavedení řídící kontroly v příspěvkových organizacích. / [Karel Hájek] - 1. vyd. - Vyškov : Irena Spirová, 2004. - 28 s. ; 21 cm - brož.

Řízení služeb : přednášky. / Dagmar Parmová - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004. - 93 s. ; 30 cm - brož.

Sales advantage : jak prodat víc a stát se profesionálem. / Dale Carnegie & Associates, inc. J. Oliver Crom, Michael Crom ; [z amerického originálu ... přeložil Svatoslav Gosman]. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2004. - 303 s. : il. ; 21 cm - váz.

Sborník příkladů : daň z příjmů právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň z nemovitostí, silniční daň, účetnictví. : sestaveno dle zákonné úravy roku 2002, 2003 a 2004. - 12., upr. vyd. - Brno : Komora daňových poradců České republiky, 2004. - 258 s. ; 21 cm - brož.

Sčítání lidu, bytů a domů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Prachatice / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 66 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Karviná / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 47 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Kutná Hora / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 85 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Ostrava-město / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 34 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Písek / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 73 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Praha-východ / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 92 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Praha-západ / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 79 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Rakovník / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 79 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Tábor / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 100 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Hlavní město Praha / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 108 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Benešov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 107 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Beroun / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 92 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Bruntál / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 75 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres České Budějovice / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 106 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Český Krumlov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 58 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Frýdek-Místek / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 102 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Jindřichův Hradec / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 97 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Kladno / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 99 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Kolín / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 97 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Mělník / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 79 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Mladá Boleslav / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 114 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Nový Jičín / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 82 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Nymburk / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 91 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Opava / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 91 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Příbram / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 111 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Strakonice / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 95 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu,domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Česká republika / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 130 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Slovníček k učebnici New insights into business (Graham Tullis, Tonya Trappe, Susan Power) / Radek Vogel, Lucie Fialová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 122 s. ; 30 cm - brož.

Slušná společnost : ekonomický pohled na svět. / Robert B. Reich ; uspořádal Viktor Dobal. ; [z angličtiny přeložil Viktor Dobal a Daniel Korte]. - Břeclav : Moraviapress, 2003. - 129 s. ; 21 cm - brož.

Snížení nákladů o třicet procent / František Čuba, Josef Hurta - Slušovice : Mondon, 2004. - 78 s. : il. ; 21 cm - brož.

Snížení nákladů o třicet procent : Zlín 26.2.2004. : sborník referátů. / [redakční rada František Trnka ... et al.] - Slušovice : Mondon, 2004. - 39 s. ; 21 cm - brož.

Společná zemědělská politika Evropské unie / Petr Žufan - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 55 s., 4 obr.na příl. ; 30 cm - brož.

Společnost s ručením omezeným od roku 2004 : účetní a daňová kuchařka. / Pavel Běhounek - 4., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 213 s. ; 21 cm - brož.


Správa daní a poplatků s komentářem : komplexní pohled na problémy správy daní. / Jaroslav Kobík - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 599 s. ; 21 cm - váz.

Spravedlivé oddlužení : informační příručka. / [Wilson Budde-Iser ... et al.] - Praha : Ekumenická akademie, 2003. - 42 s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Stanoviska k dotazům, Intrastat / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2004. - 64 s. ; 21 cm - Brož.

Starobabylónský stát : politický vývoj, hospodářství, státní správa. / Lukáš Pecha - V Praze : Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003. - 279 s. ; 21 cm - brož.

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany / Milan Tomeček, Jaromír Jaroš a kolektiv autorů - 1. vyd. - Praha : Dashöfer, 2004- . - sv. ; 32 cm - volné listy v pořadači

Technická bezpečnost konstrukcí a zařízení : aplikace zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, příslušných Nařízení vlády a výrobkových předpisů při provádění tlakových, plynových a zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí. : Hrotovice 15. až 17. března 2004. : [sborník přednášek]. - Brno : Technický dozorčí spolek Brno - Sekce materiálů a svařování, 2004. - 148 s. : il. ; 30 cm - brož.

Teritoriální marketing jako koncept lokálního a regionálního rozvoje / Petr Rumpel - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 57 s. ; 30 cm - brož.

The impact of oil price changes on economic growth / Otakar Hevler - Praha : Oeconomica, 2003. - 30 s. ; 21 cm - brož.

The Transformation of the Czech economy / Dana Dobešová ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 192 s. : il. ; 30 cm - brož.

Theoretical and practical aspects of public finance : March 26-27, 2004. : the IXth international conference. / organized by the Department of Public Finance, University of Economics, Prague - Prague : Oeconomica, 2004. - 61 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Trojice 1894 : k stodesátému výročí hornického krveprolití ve Slezské Ostravě. / Karel Jiřík - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2004. - 231 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Tschechische Einkommensteuer : [Vollständige Fassung des Gesetzes. / Übersetzung] Andreas Weber - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2004. - 280 s. ; 21 cm - brož.


Tvorba vize komunity : příručka pro společné plánování udržitelného rozvoje komunit. / [autorka amerického originálu Susan Clark s použitím příspěvků Delie Clark ; editor českého vydání Martin Nawrath. ; překlad Ladislav Ptáček]. - Vyd. 1. - Praha : ZO ČSOP Veronica, 2004. - 119 s. : il. ; 30 cm - brož.

Účetnictví bank a finančních institucí 2004 / Josef Jílek, Jitka Svobodová - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 496 s. ; 23 cm - brož.

Účetnictví firem s obchodní činností : cvičení. / Jindra Kouřilová - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2003. - 55 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Ústecký kraj - regenerace prostoru / [redakce Jiří Škuba, Věra Mesiariková, Olga Žáková] - Praha : ABF, 2004. - 92 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - brož.

Úvěrová politika podniku v kontextu dlouhodobého exportního financování : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Marek Zinecker - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky a managementu, c2004. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Vedení týmů : jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým. / Wolfgang Krüger ; [překlad Petr Kunst]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 108 s. : il. ; 21 cm - brož.

Venkovská turistika : zlepšení marketingových a odborných znalostí provozovatelů agroturistických farem. / Marie Pourová, Marie Stříbrná - Vyd. 1. - Klatovy : AgAkcent, 2003. - 107 s. ; 21 cm - brož.

Veřejná ekonomika a veřejná správa / Martina Halásková, Jiří Kovář - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - 194 s. : il. ; 29 cm - brož.

Veřejné finance / Eva Lajtkepová - Vyd. 5., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 94 s. ; 21 cm - brož.

VI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : Pavlov, 25. až 27. června 2003. : sborník referátů z kolokvia pořádaného v návaznosti na řešení výzkumného záměru 145600001 "Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR" Katedrou regionální ekonomie a správy ESF MU v Brně ve spolupráci s Asociací regionalistiky a veřejné správy a Výzkumným centrem regionálního rozvoje. / [editor Milan Viturka, Jiří Vystoupil] - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2003. - 320 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Vliv hospodaření v krajině na průběh a účinek povodní : přehled problémů a doporučená opatření. / [text Ondřej Simon, Martin Sucharda] - Brno : Hnutí Duha, 2004. - 34 s. : il. ; 30 cm - brož.


Vnější vlivy a předpisy související s vnějšími vlivy na elektrická zařízení / Jaroslav Melen - 2. vyd. - Trutnov : PROPAG TEAM, 2003. - 145 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Vybrané kapitoly z ekonomiky Evropské unie / Richard Pospíšil - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 95 s. ; 25 cm - brož.

Vyčerpání zdrojů : skvěle prodejný mýtus. / Mojmír Hampl - Vyd. 1. - V Praze : CEP, 2004. - 67 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Karlovarském kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 62 s. ; 21 cm - brož.

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Libereckém kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 60 s. ; 21 cm - brož.

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Pardubickém kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 60 s. ; 21 cm - brož.

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Plzeňském kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 61 s. ; 21 cm - brož.

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 59 s. ; 21 cm - brož.

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 61 s. ; 21 cm - brož.

Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552 / Jaroslav Pánek - 2., dopl. vyd., V nakl. Bohumír Němec - Veduta 1.. - České Budějovice : Veduta, 2003. - 183 s. : il., portréty ; 24 cm - váz.


Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů : průběžná zpráva. / Drahomíra Fischlová, Petra Prokešová - Praha : VÚPSV, 2003. - 90, viii s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Vývoj ekonomik zemí střední a východní Evropy v letech 1991 až 2003 : (stručný přehled). / Eva Karpová - 1. vyd. - V Praze : Oeconomica, 2004. - 44 s. ; 30 cm - brož.

Vývoj malých a středních podniků v ČR a na Slovensku / Eva Wagnerová, Viera Marková a kolektivy - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2003. - 174 s. : il. ; 24 cm - brož.

Vývojové tendence podniků / Ladislav Blažek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 98 s. ; 21 cm - brož.

Výzkum, vývoj a inovace v Evropském parlamentu a Evropském hospodářském a sociálním výboru / [odborná redakce Tasilo Prnka] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004. - 35 s. ; 25 cm - brož.

Vzdělání a zaměstnanost žen v ČR podle výsledků SLDB 2001 : (analýza z hlediska genderu). / zpracovalo Samostatné odd. specifických statistik obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2004. - 31, [41] s. : il. ; 30 cm - brož.

Z historie zaniklé osady Símře, násilně vystěhované v roku 1952 / Arnošt Pospíšil - Soběchleby : Obecní úřad, 2004. - 40 s. : il. (některé barev.), mapa, faksim. ; 21 cm - Brož.

Zahraniční obchod : [příručka pro obchodní praxi]. / Vlastislav Beneš a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 328 s. : formuláře ; 24 cm - brož.

Zahraniční obchod : podle stavu k 19.4.2004. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2004. - 207 s. ; 24 cm - brož.

Zajímavá místa světa / Artur Anuszewski ; grafická úprava Anna Loza-Dzidowska. ; [překlad Joanna Waniová]. - Český Těšín : Finidr, 2004. - 172 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Základní ekonomické principy : studijní texty pro distanční studium. / Jaroslava Kubátová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 87 s. ; 30 cm - brož.

Základy ekonomie / Kamil Fuchs, Pavel Tuleja - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003. - 347 s. : il. ; 24 cm - brož.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků / [odpovědná redaktorka Mária Kuzmová] - Český Těšín : Poradce, 2004. - 216 s. ; 22 cm - brož.


Zákoník práce a související právní předpisy s komentářem : k 1.3.2004. / Jaroslav Jakubka ... [et al.] - 4. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 727 s. ; 22 cm - váz.

Zdravotní průvodce na cestách / Vladimír Strakrle - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2003. - 84 s. : barev. il., mapy ; 15 cm - brož.

Zetoráci / Miroslav Mazourek - 1. vyd. - Brno : Šimon Ryšavý, 2003. - 197 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

7 světadílů 6 smysly / Libor Mařík - 1. vyd. - Tišnov : SURSUM, 2004. - 139 s., 67 s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 25 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist