Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (květen-červen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za květen-červen 2004

Absolventi škol Moravskoslezského kraje na trhu práce - nezaměstnanost absolventů / Jiří Vojtěch - 1. vyd. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2004. - 55 s. : il. ; 30 cm - brož.

Agresivita dětí / Edwige Antier ; [z francouzského originálu ... přeložila Kristyna Křížová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 101 s. ; 20 cm - brož.

Aktuální otázky vysokoškolského poradenství : sborník z konference konané na Jihočeské univerzitě ve dnech 12.-13. září 2000 rovněž jako 8. seminář k problematice poradenských center pro studenty na vysokých školách v České republice. / [referáty k vydání připravily a redakčně zpracovaly Eliška Straková, Marie Vondrysová] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2001. - 125 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Almanach 1964/2004 : Střední odborné učiliště ve Vítkově - Podhradí. / [redakční rada Pavel Vavrla ... et al.] - Vítkov : Střední odborné učiliště, 2004. - 78 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Almanach k 50. výročí založení školy : 1953-2003. - V Rychnově nad Kněžnou : Ředitelství Vyšší odborné školy technicko-ekonomické a Střední průmyslové školy, 2003. - 106 s. : il., portréty ; 17 x 22 cm - Brož.

Analýza psychosociálně patologického případu : metodický materiál k odborné praxi. / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004. - 49 s. ; 30 cm - brož.

Ani jeden matematický talent nazmar : Hradec Králové 24.-26.4.2003. : sborník příspěvků 1. ročníku konference učitelů matematiky a přírodních oborů na základních, středních a vysokých školách. / [editor Jaroslav Zhouf] - Hradec Králové : Pedagogické centrum, 2003. - 210 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Atestační vzdělávání / Vladimír Večerek - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2003. - 38 s. : il. ; 30 cm - brož.

Atletika 2003 : sborník prací z mezinárodní konference. : Brno, 4.12.2003. / [výkonný redaktor Jiří Šišma] - Brno : Paido, 2003. - 26 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Báje, mýty a pověsti : hrady a zámky. / Jiří Sommer - Olomouc : Fontána, 2003. - 173 s. : il. ; 21 cm - váz.

Basic reflections for planning, carrying out and evaluating scientific studies in the framework of dissertations / Renate Seebauer - Brno : Paido, 2003. - 125 s. ; 30 cm - brož.


Bedřich Smetana : 2.3.1824-12.5.1884. - Praha : Informačně-koordinační centrum, 2004. - 10 + 12 s. : portrét ; 21 cm - Brož.

Bestie, monstra, příšery / Jaroslav Kopřiva - 1. vyd. - Praha : Tvarohová - Kolář, 2003. - 202 s. : il. ; 19 cm - váz.

Bezpečí a nebezpečí : pro 2. ročník základních škol. / Felix Černoch ; [ilustrace Barbora Zichová]. - 1. vyd. - ÚvalyPraha : Albra : SPL - Práce, 2004. - 21 s. : il. ; 30 cm - brož.

Bibliografie vědeckých a odborných prací - Prof. PaedDr. Jiří Kotásek, CSc. / [bibliografii sestavila Martina Růžičková ; editor Eliška Walterová]. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 18 s. ; 21 cm - brož.

Bratříček Golem / Eva Hudečková ; [ilustroval Zdeněk Janda]. - Vyd. 3. - V Praze : Ikar, 2004. - 99 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Cesta do hlubin kantorovy duše / Miloš Hoznauer - Vyd. 1. - Praha : Dokořán, 2004. - 195 s. ; 20 cm - brož.

Cestičkou světlušek 1. díl. Nováčkovská zkouška / [autorky Světla Benešovská ... et al.] - 2., opr. vyd. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2003. - 67 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm - brož.

Cesty (k) poznávání v matematice primární školy : konference s mezinárodní účastí. : Olomouc, 22.-24. dubna 2004. / [editor Martina Uhlířová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 313 s. : il. ; 21 cm - brož.

Cesty porozumění : manuál pro učitele středních odborných učilišť. / [Alena Kroupová ... et al.] - Praha : Humanitas-Profes, 2003. - 43 s. ; 30 cm - brož.

Císař - brány Říma / Conn Iggulden ; [přeložila Irena Černá]. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2003. - 400 s. ; 21 cm - váz.

Cizí jazyk pro profesní potřeby učitele ZŠ a SŠ : grantový projekt podporovaý Grantovou agenturou ČR GA ČR 406/02/0185. / Květa Rychtářová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2003. - 116 s. : il. ; 30 cm - brož.

Cvičím si jazýček : zábavné úkoly pro předškoláky a školáky. / [Mária Tašková] - Kladno : Delta, c2004. - [35] s. : il. ; 29 cm - brož.


Cvičíme a hrajeme si na lyžích / Petr Kutáč, Taťána Navrátíková ; [kresby Bronislav Kračmar]. - Vyd. 1. - Olomouc : Hanex, 2002. - 79 s. : il. ; 21 cm - brož.

Čekatelská zkouška / [autoři Václav Břicháček ... et al. ; ilustrace Martin Vavera]. - 3., opr. a dopl. vyd. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2003. - 79 s. : il. ; 21 cm - brož.

Česká hudba 2004 : nedílná součást evropské kultury. : kalendárium. / [odpovědná redaktorka Lenka Dohnalová] - 1. vyd. - Praha : Divadelní ústav, 2003. - 192 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm + 2 příl. - brož.

Česká přísloví : soudobý stav konce 20. století. / Dana Bittnerová, Franz Schindler - Vyd. 2. - Praha : Karolinum, 2003. - 313 s. ; 21 cm - brož.

Český rok na vsi a ve městě Leden - srpen / Pavel Toufar ; [text doplněn ilustracemi Mikoláše Alše a dalších autorů]. - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2004. - 305 s. : il. ; 24 cm - váz.

Čtení k surdopedii / Miloň Potměšil - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 217 s. ; 21 cm - brož.

ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru : sborník příspěvků. - V Praze : České vysoké učení technické, 2003. - 220 s. : il. ; 21 cm - brož.

Das Volksbuch vom Doktor Faustus / Gustav Schwab - PragFurth im Wald : Vitalis, 2003. - 103 s. : il. ; 22 cm - váz.

Dějiny prostituce I.. Starý Orient, Egypt, Izrael, Řecko / Pierre Dufour - [Olomouc] : Fontána, 2003. - 185 s. : il. ; 22 cm - váz.

Deníky : chci vydat svědectví. 2. 1942-1945 / Victor Klemperer ; [z německého originálu ... přeložil Radovan Charvát]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2004. - 663 s. ; 21 cm - váz.

Děti hrají divadlo / napsala Lenka Brodecká ; ilustrovala Vlasta Švejdová. - Brno : MC nakladatelství, 2003. - 140 s. : il. ; 31 cm - váz.


Děti, mládež, -a muzea? III. : sborník příspěvků ze stejnojmenné konference uspořádané v Moravském zemském muzeu ve dnech 28.-29. ledna 2003. / sestavili [i.e. sestavily] Eva Jelínková, Zdena Poláková - Brno : Moravské zemské muzeum, 2003. - 124 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.


Dětská tvořivá hra / Josef Mlejnek ; [ilustrace Jana Roztočilová]. - 2. vyd. - Praha : IPOS, 2004. - 150 s. : il. ; 21 cm - brož.

Didaktika fyziky 1 / Erika Mechlová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 74 s. ; 30 cm - brož.

Didaktika matematiky 2 / Bronislava Růžičková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004- . - sv. ; 29 cm - sv. 1 ; brož.

Distanční vzdělávání : studijní příručka pro pracovníky vysokých škol. / Helena Zlámalová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 71 s. ; 30 cm - brož.

Díváme se na hudbu : [České Budějovice], 4.-6. listopadu 2002. : materiály ze IV. muzikologicko-pedagogické konference. / sestavil Miloš Schnierer - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, [2002]. - 70 s. : noty ; 21 cm + 1 CD. - brož.

Doporučení Evropské unie pro peer výchovu v prevenci HIV/AIDS / Gary R. Svenson a spolupracovníci - 1. vyd. - [Praha] : SZÚ, CEM/Pracoviště manažera Národního programu HIV/AIDS, 2003. - 48 s. ; 30 cm - brož.

Dům nad řekou / [text] Vladimír Blucha - Krnov : Městská knihovna, 2003. - 1 složený list : il. ; 21 cm - Brož.

Dva roky v koncernu Hermann Göring Werke Linz/Donau 1943-1945 : originální pamětnický dokument o totálním nasazení za 2. světové války. / Jaromír Kotík - [Česko] : Nakladatelství Jiřího Jeřábka, 2004. - 101 s. : il., portréty ; 22 cm - Váz.

Dzialalnosc oswiatowa benedyktynek sandomierskich w latach 1616-1865 / Anna Szylar - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002. - 247 s., [18] s. barev. obr. příl. : il. (většina barev.) ; 24 cm - brož.

E-learing v distančním vzdělávání / David Nocar ... [et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 77 s. : il. ; 2004 - brož.


E-learning 2004 : 4. ročník odborné konference o rozvoji e-learningu v ČR, Praha 16.3.2004. : sborník příspěvků. / [redakce Miloslava Kramná] - Brno : ECON publishing, 2004. - 41 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.


E-learning, evaluace e-learningu + případová studie z projektu Comenius / Ludvík Eger - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004. - 74 s. ; 21 cm - brož.

Edukační systémy a praxe vybraných zemí / Ivona Cindlerová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 52 s. : il. ; 30 cm - brož.

Egyptská Kniha mrtvých : kapitoly o vycházení z hmotného světa do bezbřehé záře. / přeložil a komentářem opatřil Jaromír Kozák - Praha : Eminent, 2001- . - sv. : il. ; 25 cm - sv. 1 ; váz.

Encyklopedický snář / [odpovědný redaktor David Vít ; ilustrace Dušan Černý]. - Vyd. 1. - Praha : Adonai, 2003. - 378 s. : il. ; 21 cm - váz.

Encyklopedie slovanských bohů a mýtů / Naďa Profantová, Martin Profant - 2. vyd. - Praha : Libri, 2004. - 239 s. : il., plány ; 21 cm - váz.

Evaluation of schools providing compulsory education in Europe - Brussels : Eurydice, 2004. - 155 s. : il., mapy ; 27 cm - brož.

Financování školství a školy : studijní texty pro distanční studium. / Eva Francová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 45 s. ; 30 cm - brož.

Focus on the structure of Higher education in Europe 2003/04 : national trends in the Bologna process. - Brussels : Eurydice, 2003. - 90 s. ; 20 x 27 cm - brož.

Fotografie : Petra Duchková, Hana Fischerová, Jolana Moravcová, Alice Šmídová. - Cheb : Galerie 4, 2002. - [51] s. : il. ; 21 cm - Brož.

Frankofonie bez hranic - deset let poté : mezinárodní kulatý stůl, listopad 2001. : table ronde internationale, novembre 2001. / Ondřej Pešek (ed.) - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra romanistiky, 2002. - 125 s. ; 21 cm - brož.

Háttal a jövönek? : középiskolások olvasás- és müvelödésszociológiai vizsgálata. / Nagy Attila - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat, 2003. - 217 s. : il. ; 20 cm - brož.


Herní specialista v somatopedii / Milan Valenta a kol. - 2. přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 218 s. : il. ; 21 cm - brož.


Honba za pokladem indiánů : křížovky, bludiště, hry, rébusy. / [Iva Nováková] - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2004]. - 71 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hrajeme si s korálky / Marie Brahová - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 2003. - 27 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Hrátky s čísly, aneb, Moje první počítání / Markéta Breníková, Lenka Matušková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 136 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hrátky s písmenky / Renáta Frančíková - Kladno : Delta, c2004. - 59 s. : il. ; 29 cm - brož.

Hrátky s počítáním / Renáta Frančíková - Kladno : Delta, c2004. - 59 s. : il. ; 29 cm - brož.

Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením : rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností. / Sarah Newman ; [z anglického originálu ... přeložila Dagmar Brejlová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 167 s. : il. ; 23 cm - brož.

Hry pro maminky s dětmi / Jana Hanšpachová ; [ilustrovala Eva Vogelová]. - 3. vyd. - Praha : Portál, 2004. - 271 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hry pro tvořivé myšlení / Rosemarie Portmannová ; [z německého originálu ... přeložila Dana Lisá. ; ilustrace Felix Weinold]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 118 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hudba středovýchodní Evropy / Jiří Plocek - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2003. - 125 s. : il., mapy, portréty ; 20 cm - brož.

Inspiromat pro práci se společenstvím mládeže : krátké programové bloky. 1. část. Komunikace / Ján Kalocsányi, Martina Kilnarová - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 134 s. : il. ; 21 cm - brož.

IV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : [18. a 19. března 2003, Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. / uspořádali Milan Valenta, Eva Rádlová] - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2004. - 2 sv. : il. ; 21 cm - brož.


Jačí máslo a černý čaj : výprava do Tibetu. / Wade Brackenbury ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Novák]. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 193 s. ; 21 cm - váz.


Jak lépe porozumět dětem : nejen o dětech, ale i o nás. / Zdenka Blechová - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004. - 175 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jak napsat a používat individuální vzdělávací program / Karel Kaprálek, Zdeněk Bělecký - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 139 s. ; 23 cm - brož.

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání : [studijní materiály pro distanční kurz ...]. / Iveta Bednaříková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 77 s. : il. ; 30 cm - brož.

Jak se dělá chalupa / František Nepil ; [ilustroval Vladimír Renčín]. - Vyd. 6., (V Knižním klubu 1.). - V Praze : Knižní klub, 2004. - 157 s. : il. ; 21 cm - váz.

Jak se chovat ve společnosti : základy splečenského chování a stolování. / Ivo Sedláček - Vyd. 2. - Praha : Levné knihy KMa, 2001. - 191 s. : il. ; 20 cm - brož.

Jak se naučit správně vyslovovat : populárně naučná příručka pro rodiče dětí s vadami výslovnosti. : metodický návod, jak postupovat při výuce výslovnosti a při odstraňování vad výslovnosti. / Pavel Dolejší - 3. vyd. - Humpolec : JAS, 2004. - 101 s. ; 21 cm - brož.

Jak zvládnout domácnost, děti, manžela, práci i sebe / Coleen Hubbardová ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Klimentová]. - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. - 164 s. ; 22 cm - brož.

Jožka Kobzík : 75. výročí narození primáše a uměleckého vedoucího národopisného souboru Břeclavan. : výběrová bibliografie, materiály z fondu knihovny. / [zpracovala Radana Denemarková] - 1. vyd. - Břeclav : Městská knihovna, 2004. - [10] s. ; 30 cm - kroužková vazba

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. a II. stupeň základních škol. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000- . - sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. stupeň základních škol. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000- . - sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy


Kapitoly z didaktiky odborných předmětů / Emanuel Svoboda, Věra Bečková, Josef Švercl - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 156 s. ; 30 cm - brož.


Kapitoly z didaktiky vlastivědy / Alena Vavrdová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 83 s. ; 21 cm - brož.

Kapitoly z technické zájmové činnosti / Michal Scigiel, Petra Scigielová - Brno : Paido, 2003. - 77 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Kapitoly ze základů pedagogiky : studijní text. / autoři Kamil Janiš, Blahoslav Kraus, Pavel Vacek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. - 163 s. : il. ; 21 cm - brož.

Karel Kryl : 12.4.1944-3.3.1994. : v roce 2004. - Praha : Informačně-koordinační centrum, 2004. - 8 s. ; 21 cm - Brož.

Každodennost renesančního aristokrata / Marie Koldinská - Vyd. 2. - Praha : Paseka, 2004. - 254 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - váz.

Keltská magie sexu : pro páry, skupiny a jednotlivce. : [praktická příručka sexuální magie. : transformace sexuální energie ke zdokonalení člověka podle Druidské tradice]. / Jon G. Hughes - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004. - 214 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kniha Nosferatu : vampýrská bible. / Petr Štěpán - Nové upr. vyd. - Praha : Adonai, 2003. - 156 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu - [Praha] : Ministerstvo kultury České republiky, 2003. - 26 s. ; 21 cm - brož.

Král David : životopis. / Steven L. McKenzie ; [přeložila Markéta Ernesová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004. - 299 s., [6] s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Malá didaktika činnostního učení / Zdena Rosecká a kol. - Vyd. 1. - Brno : Tvořivá škola, 2003. - 85 s. : il. ; 24 cm - brož.

Malá škola pro předškoláky : [nově v barvě. / titul a ilustrace Iva Nováková] - Praha : Pierot, [2003]- . - sv. : il. (většina barev.) ; 21 cm - sv. 1 ; kroužková vazba

Marketing ve školství : studijní texty pro distanční studium. / Eva Francová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 45 s. ; 29 cm - brož.

Máte neklidné dítě? / Nessia Laniado ; [z italského originálu ... přeložila Ivana Hlaváčová. ; ilustrace Silvano Boroli]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 110 s. : il. ; 20 cm - brož.


Matematika s didaktikou pro 1. ročník učitelství 1. stupně ZŠ / Jana Coufalová - 4. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. - 127 s. : il. ; 21 cm - brož.

Maturitní témata v němčině : nově 25 + 5 Konversationsthemen. / Gerhard Horstmann, Andrea Kaier - 2. rozš. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004. - 134 s. : il., mapy ; 24 cm - brož.

Měření a metaměření znalostí / Stanislav Komenda - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 193 s. : il. ; 21 cm - brož.

Metodické pokyny ke studiu předmětu Psychologie tvořivého myšlení / Jiří Pokorný - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 16 s. ; 21 cm - brož.

Metodické pokyny ke studiu předmětu Základy komunikace / Jiří Pokorný - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 20 s. ; 21 cm - brož.

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce / Alois Glogar - Vyd. 3., nezměn. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. - 106 s. ; 29 cm - brož.

Milan Hes / [redakce Jana Hesová, Jana Potužáková] - Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2003. - 94 s. [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 23 cm - brož.

Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Brno, 2003. / editoři Jaroslav Vaculík a Jiří Mihola - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 326 s. ; 21 cm - brož.

Modelové otázky k příjímacím zkouškám Biologie / [Jan Černý ... et al.] - Praha : Milan Čermák, 2004. - 48 s. : il. ; 21 cm - brož.

Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : sborník příspěvků z mezinárodní konference. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. - 2 sv. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Moje cesta / Josef Konšel ; [vydání připravili Jiří Truhlář, Bohumil Lošťák]. - BrnoKřtiny : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita : Školní lesní podnik Masarykův les, 2003. - 45, 209 s. : faksim. ; 21 cm - brož.


Moje první abeceda s písankou / Miloš Holas ; ilustrace Adolf Dudek. - Vyd. 1. - V Ostravě : Librex, 2004. - [61] s. : barev. il. ; 21 cm - váz.


Můj život / Josef Běhounek - 1. vyd. - Teplice : Gymnázium Teplice, 2003. - 248 s. ; 21 cm - brož.

Multikulturní výchova v teorii a praxi / Lenka Gulová, Ema Štěpařová (ed.) - Brno : Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU : Kabinet multikulturní výchovy při Pedagogické fakultě MU, 2004. - 231 s. ; 21 cm - MSD ; brož.

My a ti druzí : příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole. / [editorka Iveta Němečková] - Praha : Multikulturní centrum Praha, 2003. - 83 s. : il. ; 32 cm + 1 CD-ROM. - pořadač

Mystéria Země české II.. Víly a čarodějnice / Emilie Bednářová - Praha : Onyx, 2000 dotisk. - 47 s. ; 21 cm - brož.

Mytologie / Roland Barthes ; [výbor z francouzského originálu ... přeložil Josef Fulka]. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2004. - 170 s. ; 21 cm - brož.

Náboženství antického Řecka / Radislav Hošek - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 239 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 22 cm - váz.

Nápady pro maminky na mateřské dovolené : [kalendář námětů pro každou příležitost]. / Hana Doležalová ; ilustrace Ester Polcarová. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2004. - 182 s. : il. ; 21 cm - brož.

Narození a smrt v české lidové kultuře / Alexandra Navrátilová - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 413 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., faksim. ; 22 cm - váz.

Nárys didaktiky / Josef Maňák - 3. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 104 s. : il. ; 25 cm - brož.

Návraty Valdštejna : pietní setkání k uctění památky obětem třicetileté války. : Kartuziánský klášter ve Valdicích, 25. února 2004. - Valdice : Věznice VS ČR, 2004, c2003. - 27 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Nebojte se češtiny! : příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka na různé typy středních škol. / Pavel Dolejší - 10. vyd. - Humpolec : JAS, 2004. - 87 s. ; 21 cm - brož.

Netradiční formy výuky dokumentární fotografie : 2. přednáška z cyklu Vědeckopopulárních přednášek významných absolventů Univerzity Palackého v Olomouci pořádaných za podpory statutárního města Olomouce. / Jindřich Štreit - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 83 s. : il. ; 15 x 21 cm - brož.


Neztratím se? Neztratím! : pro 1. ročník základních škol. / Felix Černoch ; [ilustrace Barbora Zichová]. - 1. vyd. - ÚvalyPraha : Albra : SPL - Práce, 2004. - 20 s. : il. ; 30 cm - brož.

Novákovi potřebují pomoc : [vyberte svá vlastní řešení výchovných problémů]. / Ken West ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Loupová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 245 s. : il. ; 23 cm - brož.

Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC / [Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 153 s. : il. ; 30 cm - brož.

Odhalení pomníku T.G.M. a návštěva prezidenta republiky Václava Klause v Holicích / Lukáš Peška, Ladislav Formánek - Vyd. 1. - Holice : Peška, 2003. - 61 s. : il. (většina barev.), portréty ; 21 cm - brož.

Odmaturuj! z anglického jazyka 1 / [zpracoval Juraj Belán] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2004. - 256 s. ; 24 cm - brož.

Ochrana člověka za mimořádných událostí : metodická příručka pro 1. stupeň základních škol. Osobní bezpečí / Felix Černoch - 1. vyd. - ÚvalyPraha : Albra : SPL-Práce, 2004. - 55 s. ; 21 cm - brož.

Okénka do nebe : ilustrační příběhy pro chvilky s dětmi. / [Eva Prawitt ... et al.] - Praha : Tim 2,2, c2001. - 275 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Orientační logopedické vyšetření / Václava Tomická - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004. - 37 s. ; 30 cm - brož.

Otázky speciálně pedagogického poradenství : základy, teorie, praxe. : učební text k projektu "Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce". / Marie Vítková (ed.) - Vyd. 1. - Brno : MSD, 2004. - 261 s. ; 23 cm - brož.

Papuánské (polo)pravdy / Vojtěch Novotný - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2004. - 151 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - váz.


Pedagogická intervence v raném a předškolním věku u jedinců s dětskou mozkovou obrnou / Dagmar Opatřilová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 52 s. ; 21 cm - brož.


Pedagogika a výzvy nové doby / Jarmila Skalková - Brno : Paido, 2004. - 158 s. ; 23 cm - brož.

Physical culture : as a component of culture. / edited by Bohuslav Hodaň - Olomouc : HANEX, 2001. - 237 s. ; 21 cm - brož.

Pobyt v letní přírodě s mentálně postiženými dětmi / Vlasta Karásková - 2. přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 59 s. : il. ; 21 cm - brož.

Počítačem podporovaná výuka a experiment / Libor Koníček - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 66 s. : il. ; 30 cm - brož.

Počítej se vším : pro 3. ročník základních škol. / Felix Černoch ; [ilustrace Barbora Zichová]. - 1. vyd. - ÚvalyPraha : Albra : SPL - Práce, 2004. - 17 s. : il. ; 30 cm - brož.

Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka : vědecká konference sportovní sekce Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, Praha 20.11.2003. : sborník příspěvků. / editoři Jitka Vindušková, Jan Chrudimský - Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2003. - 370 s. : il. ; 21 cm - brož.

Pracovní a kolegiální : bonus: Volný čas. / [odpovědný redaktor David Vít] - Vyd. 1. - Praha : Adonai, 2003. - 79 s. ; 17 cm - brož.

Prázdninová škola : opakování 2. třídy ZŠ. / Petr Šulc a Petr Vandas - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2004?]. - 80 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Prázdninová škola : opakování 3. třídy ZŠ. / Petr Šulc a Petr Vandas - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2004?]. - 88 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodní konference konané 20.-22. května 2003 v Rožnově pod Radhoštěm. / [editor Dana Kričfaluši] - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 337 s. : il. ; 21 cm - brož.

Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních / Pavel Janský - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. - 169 s. : il. ; 21 cm - brož.


Proč pochybovat? : příběhy z každodenního života Chiary a fokolarínů. / uspořádala Doriana Zamboni ; [z italského originálu ... přeložil Karel Pilík]. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2004. - 131 s. ; 20 cm - váz.


Projektové vyučování v chemii : 3. studentská konference, Praha 14. listopadu 2003. : sborník z konference. / [editor Jitka Benešová] - V Praze : Univerzita Karlova, 2003. - 64 s. : il. ; 21 cm - brož.

Provodov-Šonov, aneb, Jak se žilo pod Dobenínem / Zdeněk Jánský - Vyd. 1. - Provodov-Šonov : Obecní úřad Provodov-Šonov, 2003. - 224 s. : il., portréty, plán, faksim., erby, geneal. tabulky ; 22 cm - brož.

Průvodce expozicí Slovácko / [text Ludmila Tarcalová ; foto Ladislav Chvalkovský]. - V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2003. - [17] s. : barev. il., portréty ; 21 cm - brož.

Průzkumné lety světlušek / Eva Ledecká - Praha : Primus : Ice Music, 2003. - 118 s. ; 20 cm - váz.

Prvouka pro 2. ročník ZŠ : [zábavné procvičování doma i ve škole. / zpracovaly Andrea Havlínová, Marta Königová ; ilustrace Jaromír František Palme]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2004. - 64 s. : il. ; 17 x 24 cm - brož.

Přehled historie lesnického školství v Čechách a na Moravě / Jan Pinc a kolektiv - Písek : Matice lesnická, 2003. - 105 s., [13] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - Matice lesnická ; brož.

Přehled matematiky pro základní školy a víceletá gymnázia / Odvárko, Kadleček - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2004. - 270 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Přijímací řízení z německého jazyka : Modellteste, Training. / Věra Kozáková, Marcela Morkusová - Vyd. 3., nezměn. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2004. - 35 s. ; 21 cm - brož.

Psychosociální klima školy I / editor Stanislav Ježek - [Brno : MSD], 2003. - 152 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rehabilitace orofaciální oblasti / Debra C. Gangale - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 229 s. : il. ; 23 cm - brož.

Řízení školy a pedagogického procesu / Lenka Slavíková - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. - 55 s. ; 21 cm - brož.

Sčítání lidu, bytů a domů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Prachatice / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 66 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Karviná / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 47 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Kutná Hora / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 85 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Ostrava-město / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 34 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Písek / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 73 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Praha-východ / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 92 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Praha-západ / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 79 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Rakovník / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 79 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Tábor / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 100 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Hlavní město Praha / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 108 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Benešov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 107 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Beroun / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 92 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Bruntál / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 75 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres České Budějovice / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 106 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Český Krumlov / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 58 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Frýdek-Místek / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 102 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Jindřichův Hradec / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 97 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Kladno / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 99 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Kolín / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 97 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Mělník / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 79 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Mladá Boleslav / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 114 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Nový Jičín / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 82 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Nymburk / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 91 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Opava / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 91 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Příbram / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 111 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Okres Strakonice / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 95 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu,domů a bytů k 1.3. 2001 - dojížďka do zaměstnání a škol Česká republika / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 130 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

SEMT '03 : International Symposium Elementary Maths Teaching. : Prague, the Czech Republic, Charles University, Faculty of Education, August 24-29, 2003. : proceedings. / edited by Jarmila Novotná - 1. vyd. - Prague : Charles University, Faculty of Education, 2003. - 192 s. : il. ; 21 cm - brož.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, [2004]. - 1 složený list : barev. il. ; 21 cm - Brož.

Slovní erby, aneb, Přezdívky v Bánově, ve Vlčnově a na severních svazích Lopeníka a Kykuly / Jan Chovanec, Jan Pavelčík, Jiří Pavelčík - 1. vyd. - Uherský Brod : Jaspis, 2003. - 19 s. ; 21 cm - brož.


Společenský styk, obchodní a diplomatický protokol / Soňa Gullová, Františka Müllerová, Ivan Šroněk - 2., přeprac. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004. - 217 s. ; 21 cm - brož.


Stručné dějiny pedagogiky / Vladimír Jůva sen. & jun. - 5. rozš. vyd. - Brno : Paido, 2003. - 91 s. : portréty ; 23 cm - brož.

Studánka inspirací / [text, ilustrace, fotografie] Marcela Plodrová - Vyd. 1. - Praha : Radix, 2003. - 82 s., [34] s. barev. obr. příl.15 cm : il. (převážně barev.) - váz.

Styl : mezinárodní veletrh módy. : international fashion fair. : Brno 17.-19.2.2004. : katalog. / Veletrhy Brno - Brno : EXPO DATA, 2004. - 123 s. : il. (některé barev.), plány ; 22 cm + 2 příl.. - kroužková vazba

Swiadomosc narodowa mlodziezy polskiego pochodzenia z bylego ZSRR studiujacej w Polsce / Roman Dzwonkowski, Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002. - 194 s. : il. ; 24 cm - brož.

Szkoly Sióstr Urszulanek w Tarnowie w latach 1877-1953 / Anna Rogozinska - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002. - 360 s. : il. ; 24 cm - brož.

Škola - základ života : bonus: Otázky a odpovědi. / [odpovědný redaktor David Vít] - Vyd. 1. - Praha : Adonai, 2003. - 79 s. ; 18 cm - brož.

Škola a právo : právní předpisy v praxi ředitele školy. / Jaromír Krejčí ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2003- . - sv. ; 23 cm - soubor ; brož.

Škola Protivín 1903-2003 / Jan Jelínek a kolektiv pedagogů školy - 1. vyd. - Písek : Prácheňské nakladatelství, 2003. - 31 s. : il., portréty ; 24 cm - Prácheňské nakladatelství ; brož.

Školní pokusy z fyziky 1 / Libor Koníček - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 84 s. : il. ; 30 cm - brož.

Šťastné a veselé vánoční pohádky / Zbyněk Malinský ; [ilustrace Lenka Chánová]. - Praha : Adonai, 2003. - 76 s. : il. ; 22 cm - váz.

Tábory a jiné zotavovací akce : průvodce jejich přípravou. / [autoři pracovníci oddělení vzdělávání IDM a Jaromír Harmach ... et al.] - Praha : IDM MŠMT, 2004. - 136 s. : il. ; 21 cm - brož.


Táboření, příprava a vedení tábora / [autor Zbyněk Jiroušek] - 2., opr. a dopl. vyd. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2002. - 96 s. : il. ; 21 cm - brož.


Tabulky u státní zkoušky + sbírka úloh / Slavíčková - Valešová a kol. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2004. - 26 s. : il. ; 30 cm - brož.

Technologie pro e-tutory / Jiří Pavlíček - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 66 s. : il. ; 30 cm - brož.

Teorie a praxe případové práce ve speciální pedagogice : metodický materiál pro případovou práci. / Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004. - 70 s. : il. ; 30 cm - brož.

Testové otázky z fyziky, chemie a biologie : modelové otázky pro přípravu k přijímacím zkouškám na LF MU. / V. Mornstein, J. Sláma, A. Svoboda - 2., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 130 s. ; 30 cm - brož.

Testy ze středoškolské fyziky / Miroslava Široká, Milan Bednařík, Svatopluk Ordelt - 2., přeprac. vyd. - Praha : Prometheus, 2003. - 182 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

The Autumn conference in mathematics education : Kralupy nad Vltavou, September 13-15, 2002. : proceedings. / [editors Eddie Gray ... et al.] - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. - 95 s. : il. ; 21 cm - brož.

The holy mountain : studies on Upper Altay Oral poetry. / Lauri Harvilahti in collaboration with Zoja Sergeevna Kazagačeva - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 2003. - 166 s. : il. (některé barev.), mapa ; 24 cm - brož.

Tiberius : [pohnutý život císaře]. / Roger Caratini ; [z francouzského originálu ... přeložila Dagmar Šmerdová]. - Vyd. 1. - PrahaPlzeň : Beta-Dobrovský : Ševčík, 2004. - 269 s. ; 23 cm - Pavel Dobrovský - BETA ; váz.

Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole : sborník prací z mezinárodní konference. : 28. března 2003 v Olomouci. / [Miloš Mlčoch, Jana Juřicová (uspořadatelé)] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 159 s. ; 21 cm - brož.

Tvořivostí k rozvoji prostorové představivosti / Jaroslav Perný - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004. - 77 s. : il. ; 21 cm - brož.


Tvořivý učitel chemie / Marie Solárová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 60 s. : il. ; 30 cm - brož.


Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením / Jiří Votava a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 207 s. : il. ; 21 cm - brož.

Úvod do problematiky distančního vzdělávání / Zdeňka Telnarová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 53 s. ; 30 cm - brož.

Úvod do psychopedie / Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 107 s. : il. ; 30 cm - brož.

Úvod do studia matematiky na Univerzitě v Pardubicích / Jaroslav Seibert, Stanislav Kolda - Vyd. 10. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 87 s. ; 30 cm - brož.

Veletrh nápadů učitelů fyziky 8 : sborník z konference [České Budějovice, 27.-29.8.2003. / editoval Michal Šerý] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003. - 200 s. : il. ; 21 cm - brož.

Velký dětský obrázkový slovník : 3-5 let. - Vyd. 1. - V Ostravě : Librex, 2003. - [20] s. : barev. il. ; 27 cm - leporelo

Velký dětský obrázkový slovník : 4-6 let. - Vyd. 1. - V Ostravě : Librex, 2003. - [20] s. : barev. il. ; 27 cm - leporelo

Veselé opakování / Petr Šulc a Petr Vandas ; [ilustrace Oldřich Liška]. - Praha : Pierot, [2004]. - 72 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Vybrané kapitoly z didaktiky chemie : charakteristika výuky. / Marie Solárová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 54 s. ; 30 cm - brož.

Výchova a vzdělávání romských žáků jako pedagogický systém / Jaroslav Balvín - Vyd. 1. - Praha : Radix : Hnutí R, 2004. - 206 s. ; 22 cm - Radix ; brož.

Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách : (sborník z vědecko-pedagogické konference s mezinárodní účastí). : Lázně Bohdaneč, 21.-22.10.2003. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 318 s. : il. ; 21 cm - brož.


Vývojové aspekty managementu a řízení školy / Lenka Slavíková - V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 39 s. : il. ; 21 cm - brož.


Vzdělávání policistů v zahraničí / Zdeněk Kovařík - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003. - 169 s. : il. ; 21 cm - brož.

Xantypa / Gerald Messadié ; [přeložil Tomáš Kybal]. - Praha : Garamond, 2004. - 303 s. ; 22 cm - váz.

Z vyšší společnosti : bonus: O Pepíčkovi. / [odpovědný redaktor David Vít] - Vyd. 1. - Praha : Adonai, 2003. - 79 s. ; 17 cm - brož.

Základy didaktiky / Josef Malach - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2003. - 181 s. : il. ; 24 cm - brož.

Základy e-learningu 2003 / Karel Květoň - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - ii, 61 s. ; 30 cm - brož.

Zapojení vysokých škol do procesu přípravy a realizace koncepce státu v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva : 2. workshop odborných pracovníků. : Brno 5. června 2003. : sborník přednášek. / editor Ivan Mašek - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta chemická, 2004. - 39 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zásnuby, sňatky, rozvody : soubor studií pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii". / redakce Lubica Obuchová - Praha : Česká orientalistická společnost, 2003. - 127 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zdravotně postižení - programy pro 21. století / Ján Jesenský a kol. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 441 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ze zkušeností dětského psychologa : na co se často ptáte. / Václav Mertin - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2004. - 178 s. ; 17 cm - brož.

Zrakově postižené dítě / Alena Keblová - 1. vyd. - Praha : Septima, 2001. - 67 s. : il. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist