Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (květen-červen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za květen-červen 2004

Abeceda účetních znalostí pro každého / Dana Kovanicová - 14., aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2004. - 417 s. ; 21 cm + 1 brožura (10 s. ; 19 cm). - BOVA POLYGON ; váz.

Administrativa provozu / Arnošt Trávník - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - 178, 11 s. : il., formuláře ; 29 cm - brož.

Afrika : dvojznačné jaro 1994. / editor Pavel Onderka - [Uherské Hradiště][Praha]V Moravské Třebové : Občanské sdružení Aegyptus : Společnost přátel Afriky : Městské muzeum v Moravské Třebové, 2004. - 124 s. ; 23 cm - brož.

Aktivní mikrovlnné obvody / Karel Hoffmann, Přemysl Hudec, Vratislav Sokol - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 200 s. : il. ; 30 cm - brož.

Algebraic methods in design and analysis of robust controllers : teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru Technická kybernetika. / Roman Prokop - Brno : VUTIUM, 2004. - 28 s. : il. ; 25 cm - brož.

Analýza mikrovlnných struktur v časové oblasti / Zbyněk Raida a kolektiv spoluautorů - 1. vyd. - V Brně : VUTIUM, 2004. - 232 s. : il. ; 24 cm - brož.

Analýza nelineárních vysokofrekvenčních a mikrovlnných obvodů / Josef Dobeš - V Praze : České vysoké učení technické, 2004. - 22 s. : il. ; 21 cm - brož.

Anticholesterolová kuchařka / Miloš Velemínský ml. ; fotografie Vladimír Doležal. - 3. vyd. - České Budějovice : Dona, 2003. - 148 s., [4] s. obr. příl. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Aplikace elektrochemických zdrojů / Tomáš Cetl - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 145 s. : il. ; 30 cm - brož.

Application of TDR microprobes minitensiometry and minihygrometry to the determination of moisture transport and moisture storage parameters of building materials / Milena Jiřičková - Prague : Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, 2004. - 102 s. : il. ; 21 cm - brož.


ARTEZ 2004 : 40. aktiv elektrotechniků. : 3. a 4. února 2004, Vysoká škola ekonomická, Praha. : [sborník přednášek]. - Pardubice : UNIT, 2004. - 94 s. : il. ; 21 cm + 1 příl.. - v knize neuvedeno ; brož.


Autodoprava : ucelený soubor informací pro všechny provozovatele vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy. / Jiří Miletín ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor

Avro Lancaster / Harry Holmes ; [přeložil Jiří Chodil]. - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2004. - 96 s. : il. (některé barev.), portréty ; 25 cm - brož.

Babiččina kuchařka, aneb, Hubě netřeba mýdla, ale dobrého jídla / [Marcela Stehlíková, Miriam Prokešová, Markéta Mikysková] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004. - 39 s. : il. ; 17 cm - brož.

Báňské předpisy [19]. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 415/2003 Sb. ze dne 21. listopadu 2003, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi : komentované znění / [autoři komentáře] Jan Houdek, Václav Janek, Jiří Jedlink - Ostrava : Montanex, 2004. - 193 s. ; 21 cm - brož.

Báňské předpisy 20. Vyhláška č. 392/2003 Sb., Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem : úplné znění s komentářem - Ostrava : Montanex, 2004. - 76 s. ; 21 cm - brož.

Barman Rytířem čestné legie / Ladislava Chateau, Alexander Mikšovic - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2004. - 136 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Best practices from re-conversion / [editors Jiří Mezuláník, Ivo Veselý] - Opava : Silesian University, 2003. - 137 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Beton v podzemních a základových konstrukcích : sborník ke konferenci. : Praha, 25. února 2004. / [editoři Vlastimil Šrůma, Zuzana Šrůmová] - 1. vyd. - [Praha] : Česká betonářská společnost ČSSI, 2004. - 157 s. : il. ; 26 cm - brož.

Bezpečnost a spolehlivost technických systémů / Antonín Mykiska - Vyd. 2., přeprac. - V Praze : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 206 s. : il. ; 30 cm - brož.

Bezpečnost skladovacích zařízení sypkých hmot a bezpečnost jejich provozu / [zpracoval Antonín Dušátko] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. - 32 s. : il. ; 21 cm + 1 disketa. - v knize neuvedeno ; brož.

Bioplyn / František Straka ...[et al.] - 1. vyd. - Říčany : GAS, 2003. - 517 s. : il., plány ; 24 cm - brož.


Building materials / Michal Stehlík, Vlastimil Bílek - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2003. - 171 s. : il. ; 30 cm - brož.

Business marketing : sylaby a případové studie. / Vojtěch Spáčil - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004. - 102 s. : il. ; 30 cm - brož.

Cizí měny a kursové rozdíly v podvojném účetnictví : výklad a řešené příklady. : novelizovaný stav k 1.1.2004. / Petr Beránek - 3. rozš. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 179 s. ; 21 cm - brož.

Co budu vařit? : koření od Antonína, extra quality. - Vyd. 1. - Plzeň : Golden Way : NAVA, 2001- . - sv. : barev. il. ; 21 cm - sv. 1 ; váz.

Co přinese vstup České republiky do Evropské unie podnikatelům? / Šárka Vilamová - Zdounky : Jiří Rotschedl, 2004. - 128 s. ; 20 cm - brož.

Co se stane, když se zhasne? : dvě podoby české privatizace. / Petr Holub ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004. - 181 s. ; 21 cm - brož.

Crises and opportunities: the futures of scholarly publishing / Carlos J. Alonso ... [et al.] - New York : American Council of Learned Societies, 2003. - 52 s. ; 22 cm - Brož.

Cvičení z elektrických pohonů / Jiří Pavelka, Jiří Lettl, Vít Hlinovský - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 121 s. : il. ; 30 cm - brož.

Části a mechanismy strojů / Luděk Jančík, Jiří Zýma - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 201 s. : il. ; 30 cm - brož.

Česká aerosolová společnost : sborník konference. : 27. listopadu 2003, Praha. / [Česká aerosolová společnost] - Praha : Česká aerosolová společnost, 2003. - 42 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Česká keramika : rukověť keramického průmyslu v Čechách 1748-1948. / Milan Konečný - Vyd. 1. - Praha : Milan Konečný, 2003. - 704 s. : il. (některé barev.) ; 31 cm - váz.


Česko-anglicko-německý průvodce gastronomií a restauračním provozem / Mirko Křivánek - Vyd. 1. - Praha : Leda, 2004. - 366 s. ; 22 cm - váz.


Česko-anglický obchodní poradce / A. Dynda, E. Dyndová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2004. - 600 s. ; 25 cm - váz.

Český rok na vsi a ve městě Leden - srpen / Pavel Toufar ; [text doplněn ilustracemi Mikoláše Alše a dalších autorů]. - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2004. - 305 s. : il. ; 24 cm - váz.

Čínská kuchyně po česku : 300 receptů. / Vladimír Příhoda, Miluše Horáčková - Vyd. 1. - Liberec : Gen, 2004. - 179 s., [12] s. obr. příl. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Číslicová technika / Marcela Antošová, Vratislav Davídek - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2003 dotisk. - 286 s. : il. ; 20 cm - brož.

Číslicové systémy v radiotechnice / Petr Skalický - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 201 s. : il. ; 30 cm - brož.

Čísliové systémy v radiotechnice : cvičení. / David Kopecký - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 98 s. ; 30 cm - brož.

Čtyři plavby Kryštofa Kolumba / Josef Janáček - Vyd. 2., V Pasece 1.. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2003. - 293 s., [16] s. obr. příl. : mapy, faksim. ; 21 cm - váz.

ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru : sborník příspěvků. - V Praze : České vysoké učení technické, 2003. - 220 s. : il. ; 21 cm - brož.

Daňová evidence podnikatelů 2004 : komplexní průvodce s předpisy. : zákony a předpisy v úplném znění k 1.1.2004. / Jaroslav Sedláček a kolektiv autorů - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 392 s. : formuláře ; 23 cm - brož.

Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 31.12.2003 s paralelním vyznačením změn od 1.1.2004 : vhodné jako pomůcka ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce. - BrnoOstrava : Komora daňových poradců České republiky : ANAG, 2004. - 687 s. ; 21 cm - brož.

Dárečky z odstřižků / Marie Brahová - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 2004. - 26 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - brož.


Dědeček na scestí a 333 dalších míchaných nápojů / Ivan Crha - V Praze : Levné knihy KMa, 2001. - 149 s. : il. ; 21 cm - brož.


Dělení, obrábění a tváření materiálů / Jan Varkoček, Miroslav Rousek, Jindřich Holopírek - Vyd. 2., nezměn. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - 117 s. : il. ; 29 cm - brož.

Development of a semi-scale technique for the assessment of hygro-thermal performance of multi-layered systems of building materials / Zbyšek Pavlík - Prague : Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, 2004. - 88 s. : il. ; 20 cm - brož.

Dialogy obchodního jednání v ruštině / Mark Anfilov, Marcela Hutarová - 2. vyd. - V Praze : Oeconomica, 2004. - 103 s. ; 30 cm - brož.

Diana : továrna na smrt 1944-1945. / Miroslav Vaněk ; [dodatek Michal Prášil. ; fotografie Karel Alexa ... et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Spolek přátel československého opevnění, 2003. - 303 s. : il., mapy, portréty, plány ; 21 cm + 1 složený l. (41 x 28 složený na 21 x 14 cm). - brož.

Dieta při hypertenzi / Lubomír Kužela, Eva Patlejchová - Vyd. 2. - V Praze : Triton, 2003. - 75 s. ; 17 cm - brož.

Dieta při ulcerózní kolitidě a Crohnově nemoci / Karel Lukáš, Jiřina Šatrová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2004. - 87 s. ; 17 cm - brož.

Dieta při vleklém onemocnění slinivky břišní / Olga Marečková, Eva Patlejchová, Markéta Hovorková - Vyd. 2. - V Praze : Triton, 2003. - 75 s. ; 17 cm - brož.

Digitální mikroskopie a analýza obrazu v metalografii : 2. ročník koference [i.e. konference], Plzeň 9.2.2004. / [editor Stanislav Němeček] - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004. - 46 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Digitální obvody a mikroprocesory / Radim Vrba ... [et al.] - Vyd. 1. - V Brně : Zdeněk Novotný, 2004. - 245 s. : il. ; 30 cm - Vysoké učení technické ; brož.

Dítě a reklama : odborná konference s mezinárodní účastí - Zlín 28. května 2003. : 43. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. / [sborník sestavil a redakčně zpracoval Dušan Pavlů] - [Praha] : Mospra : Amasia, 2003. - 100 s. ; 21 cm - brož.

Dlouhodobé působení předpjatých mostů velkých rozpětí / Alena Kohoutková - V Praze : České vysoké učení technické, 2004. - 29 s. : il. ; 21 cm - brož.

Dobré rady pro zdraví a krásu / Soňa Havlová - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2004. - 179 s. ; 17 cm - váz.


Domácí kuchařka / Magdalena Dobromila Rettigová - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 2004. - 389 s. ; 21 cm - váz.

Domácí výroba vína : vlastní víno z hroznů, ovoce, bylinek a květů. / Herbert Feldkamp ; [z originálu ... přeložila Anna Štorkánová]. - [Líbeznice] : Víkend, 2003. - 125 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.

DOMO : mezinárodní veletrh potřeb pro domácnost. : = internationale Fachmesse für Haushaltartikel. : = international fair of household articles. : mezinárodní veletrh potřeb pro dítě. : = internationale Messe der Kinderartikel. : = international fair of children's products. : mezinárodní výstava rybářských potřeb. : = internationale Ausstellung für Angelbedarf. : = international exibition of fishing tackle. : 17.-21.3.2004. : katalog. / BVV, Veletrhy Brno - Brno : EXPO DATA, 2004. - 109 s. : il. ; 21 cm + 1 příl.. - brož.

Doporučení pro omezení rizik nebezpečných prostorů, ve kterých se uplatňují vnější vlivy BE3N1 a BE3N2, s příklady ochranných opatření a stanovení zón / Jaromír Hrubý, Jaroslav Melen, Jan Pohludka - 1. vyd. - Trutnov : PROPAG TEAM, 2003. - 218 s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Doprava a spedice : Brno dne 11.3.2004. : odborný seminář. / organizován Českou asociací nákupu a logistiky ve spolupráci s Brno International Business School - Vyd. 1. - Brno : Brno International Business School, 2004. - 27 s. ; 25 cm - brož.

Dopravní anekdoty : bonus: Prázdniny a dovolená. / [odpovědný redaktor David Vít] - Vyd. 1. - Praha : Adonai, 2003. - 79 s. ; 18 cm - brož.

Dopravní logistika / Vladimír Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 115 s. ; 30 cm - brož.

Dospívajícím dívkám / Miriam Stoppardová ; [z anglického originálu ... přeložila Veronika Bártová]. - Vyd. 3. - V Praze : Ikar, 2004. - 127 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Dřevěné konstrukce 10 : pravidla pro navrhování a řešené příklady. / Petr Kuklík, Anna Kuklíková, Karel Mikeš - Vyd. 3., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 148 s. : il. ; 30 cm - brož.

Dřevěné konstrukce 10 : základy navrhování. / Petr Kuklík - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 141 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ekologická vesnice Hostětín, Bílé Karpaty : studentský mezinárodní workshop. : internationaler Studentenworkshop. : 14.5.-17.5.2002. / [pořádá] Fakulta architektury VUT v Brně - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 15 s. : barev. il. a plány ; 30 cm - brož.


Elektrická vodivost dvousložkových kompozitních materiálů v oblasti prahu perkolace : zkrácená verze habilitační práce. / Vojtěch Křesálek - Brno : VUTIUM, 2004. - 26 s. : il. ; 24 cm - brož.

Elektrické filtry : přednášky a numerická cvičení. / Tomáš Dostál - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2004. - 136 s. : il. ; 30 cm - brož.

Elektronický obchod : studijní text pro kombinované studium. / Jiří Dvořák [st.], Jiří Dvořák [ml.] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 78 s. ; 30 cm - brož.

Elektronika / Jan Maťátko - 5. vyd., V [nakl.] Idea servis 3., rozš. vyd.. - Praha : Idea Servis, 2002. - 327 s. : il. ; 21 cm - brož.

Elektrotechnika II / Jiří Sedláček, Juraj Valsa - Vyd. 3., přeprac. - Brno : VUTIUM, 2004. - 143 s. : il. ; 23 cm - brož.

Elektrotechnika / Pavel Bezoušek, Vladimír Schejbal, Pavel Šedivý - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - vi, 214 s. : il. ; 24 cm - brož.

Encyklopedie hudebních nástrojů / Bert Oling, Heinz Wallisch ; [z nizozemského originálu ... přeložila Jiřina Holeňová]. - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2004. - 256 s. : il., portréty (převážně barev.) ; 24 cm - váz.

Encyklopedie motocyklů / Peter Henshaw ; [z anglického originálu ... přeložil Milan Kouřimský]. - České vyd. v Ottově nakl. 1. - Praha : Cesty, 2004. - 448 s. : il. (převážně barev.) ; 24 x 31 cm - váz.

Encyklopedie zbraní a zbroje / Leonid Křížek, Zdirad J.K. Čech - 2. vyd. - Praha : Libri, 2003 dotisk. - 324 s. : il. ; 21 cm - brož.

Energie z biomasy : sborník příspěvků ze semináře. / editoři Ladislav Ochrana, Jiří Kubíček, Martin Lisý a kol. OEI - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2003. - 136 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba


Felixi, kolik je hodin? : knížka s hodinami s pohyblivými ručičkami. / napsala Annette Langenová ; obrázky nakreslila Constanza Droopová. ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Rada]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - [21] s. : barev. il., portréty ; 23 cm - leporelo


Financování školství a školy : studijní texty pro distanční studium. / Eva Francová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 45 s. ; 30 cm - brož.

Finanční analýza a plánování podniku / Rolf Grünwald, Jaroslava Holečková - Vyd. 2. - V Praze : Oeconomica, 2004. - 180 s. : il. ; 30 cm - brož.

Finanční analýza a plánování / Miloš Konečný - Vyd. 9. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. - 102 s. : il. ; 30 cm - brož.

Fourierovská optika a optické zpracování signálů / Pavel Fiala, Ivan Richter - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 197 s. : il. ; 30 cm - brož.

Fraktální dynamika technicko-ekonomického prostoru navrhování / Václav Beran - V Praze : České vysoké učení technické, 2004. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Fytotoxicita aromatických nitrosloučenin a produktů jejich biotransformace : zkrácená verze Ph.D. Theis. / Karel Picka - V Brně : Vysoké učení technické, Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, c2004. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Fyzikální metalurgie / Jiří Janovec, Karel Macek, Petr Zuna - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 238 s. : il. ; 30 cm - brož.

GMO v zemědělství a potravinářské produkci : sborník ze semináře pořádeného [sic] pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, Praha, dne 30.10.2003. / United Nations Enviromnent Programme, Development of the National Biosafety Framework for the Czech Republic ; [editor Jaroslava Ovesná]. - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, [2003]. - 39 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Grilování / [z německého originálu ... přeložil Eugen Štumpf] - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2004. - 96 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Grilujeme doma i v přírodě - Praha : Fortuna Print, 2004. - 124 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Háčkované doplňky / Marie Brahová - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 2004. - 28 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.


Háčkujeme pro radost / Marie Brahová - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 2003. - 28 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.


Historie a současnost podnikání na Havlíčkobrodsku / [historickou část zpracoval kolektiv autorů Jana Beránková ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2004. - 271 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - váz.

Hitlerova dieta : tak, jak se jí museli podrobit američtí zajatci ve druhé světové válce. / George J. Davis - Vyd. 1. - Praha : Tvarohová-Kolář, 2003. - 134 s. ; 21 cm - brož.

Hodnocení a oceňování biotopů České republiky / Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. - Praha : Český ekologický ústav, 2003. - 422 s. ; 21 cm + 1 brožura, 1 příl., 1 průvodní dopis. - brož.

Homogenizace úloh s neurčitostmi v koeficientech : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Luděk Nechvátal - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matemetiky, c2004. - 22 s. ; 21 cm - brož.

Hranická propast : průvodce naučnou stezkou Hůrka s nejhlubší českou propastí. / [Zina Klečková ... et al.] - Valašské Meziříčí : Český svaz ochránců přírody, 2002. - 39 s., [8] s. obr. příl. : il., plány ; 21 cm - Brož.

Hutní analytika 2004 : sborník přednášek z 24. ročníku konference, 19.-23. dubna 2004 Svratka. / [uspořádal Václav Helán, Karel Stýblo] - Český Těšín : 2 Theta, 2004. - 177 s. : il. ; 30 cm - brož.

CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering. : 25-29 August 2002; Praha, Czech Republic. Summaries 1. Reaction engineering - 1st ed. - Prague : Process Engineering Publisher, 2002. - 358 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - soubor

CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering. : 25-29 August 2002; Praha, Czech Republic. Summaries 2. Separation processes - 1st ed. - Prague : Process Engineering Publisher, 2002. - 387 s. : il. ; 21 cm - soubor

CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering. : 25-29 August 2002; Praha, Czech Republic. Summaries 3. Fluid flow, Multiphase systems - 1st ed. - Prague : Process Engineering Publisher, 2002. - 297 s. : il. ; 21 cm - soubor

CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering. : 25-29 August 2002; Praha, Czech Republic. Summaries 4. System engineering - 1st ed. - Prague : Process Engineering Publisher, 2002. - 320 s. : il. ; 21 cm - soubor

CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering. : 25-29 August 2002; Praha, Czech Republic. Summaries 5. Systems and technology - 1st ed. - Prague : Process Engineering Publisher, 2002. - 373 s. : il. ; 21 cm - soubor


Chodov objektivem času / [Ivana Sarkányová a kolektiv] - Chodov : Město Chodov, 2003. - [76] s. : il. (převážně barev.) ; 31 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Implementace rámcové směrnice EU pro vodní politiku v České republice - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2004. - 38 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Impulzová a číslicová technika : laboratorní cvičení. / Viera Biolková, Ivana Jakubová, Jaromír Kolouch - Vyd. 2., upr. a dopl. - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2004. - 77 s. na volných listech[ v obálce] : il. ; 30 cm - volné listy v obálce

Impulzová a číslicování technika : počítačové cvičení. / Zdeněk Kolka, Jaromír Kolouch - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2003. - 26 s. : il. ; 30 cm - brož.

Indivuduální podnikání : malé a střední podnikání. / Jana Frková - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2004. - 182 s. : il. ; 30 cm - brož.

Informační bezpečnost : self-assessment. : příručka manažera. / [autoři teoretických textů Jiří Halouzka ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Tate international, 2003. - 154 s. : barev. il. ; 21 cm - kroužková vazba

Infotrans 2004 : informační technologie v dopravě a logistice. : Pardubice, 4.-5.2.2004. / [odpovědný redaktor Soňa Čtvrtečková] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. - 304 s. : il. ; 21 cm - brož.

Interaction and feedbacks '2003 : X-th national seminar with international participation, November 25-26, Prague. : proceedings. / edited by I. Zolotarev - Prague : Institute of Thermomechanics AS CR, 2003. - 227 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. (6 s.). - brož.

Interakce mikrotrhlin s částicemi druhé fáze : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Tomáš Profant - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, c2004. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Internet a konkurenceschopnost podniku : VI. ročník konference, Zlín, 17. března 2004. : sborník příspěvků. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. - 225 s. : il. ; 30 cm - brož.

Interní audit : základní informace o řízení rizik. / Karel Hájek - 1. vyd. - Vyškov : Irena Spirová, 2003. - 15 s. ; 21 cm - brož.


Já to auto zvládnu, aneb, Střípky všeho, co k autu patří / Jiří Jakub Kubeček - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2004. - 117 s. : il. ; 20 cm -

Jaderná energetika ve vědeckých pracích studentů a doktorandů technických škol : [3.] Mikulášské setkání mladé generace ČNS. : sborník referátů ze semináře 4. prosince 2003, VUT Brno. / Institute of Power Engineering - Department of Thermal and Nuclear Power Engineering, Czech Association of Scientific and Technical Societes, Czech Nuclear Society - Young Generation - 1. vyd. - Praha : Česká nukleární společnost, 2004. - 11, [20] s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - Český svaz vědeckotechnických společností ; brož.

Jak (ne)platit za domovní odpad : příspěvky závěrečného semináře projektu PAYT. / [Petr Šauer a kol.] - Praha : [Oeconomica], 2003. - 176 s. ; 21 cm - váz.

Jak neohřívat zeměkouli : rádce pro každého, kdo chce snížit příspěvek své domácnosti ke globálním změnám podnebí. / [text Karel Polanecký] - Brno : Hnutí Duha, 2003. - 40 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům / Dana Kovanicová - Vyd. 1. - Praha : Polygon, 2004. - 284 s. ; 21 cm - váz.

Jak se dělá chalupa / František Nepil ; [ilustroval Vladimír Renčín]. - Vyd. 6., (V Knižním klubu 1.). - V Praze : Knižní klub, 2004. - 157 s. : il. ; 21 cm - váz.

Jak se chovat ve společnosti : základy splečenského chování a stolování. / Ivo Sedláček - Vyd. 2. - Praha : Levné knihy KMa, 2001. - 191 s. : il. ; 20 cm - brož.

Jakost surovin a potravin rostlinného původu - přehled aktivit v ČR : sborník z panelové diskuse v prosinci 2003. / editoři J. Prugar, S. Sýkorová - Vyd. 1. - V Praze : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2003. - 88 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jakost zboží v obchodním podnikání / František Bartes - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 120 s. : il. ; 30 cm - brož.

Jednoduchý průvodce základními vnitropodnikovými směrnicemi pro podnikatele / Hana Kovalíková - 2. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 135 s. : formuláře ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.


Jíme pro zdraví / [redakce, grafická úprava a obálka Marika Petrmanová] - Praha : Tiskové a distribuční centrum Junáka, 2003. - 64 s. : il ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Jiří Šindler : [kaligrafie, grafika. / texty napsali Bronislava Gabrielová, Ivo Binder, Jiří Šindler] - V Náchodě : Galerie výtvarného umění, 2003. - 63 s. : il. (některé barev.) ; 27 cm + 1 příl. - brož.

JUNIORSTAV 2004 : [Brno, 4.-6.2.2004]. : 6. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. : sborník abstrakt. / Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2004. - 437 s. : il., mapy ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

KABO : [23.] mezinárodní veletrh obuvi a koženého zboží. : Brno 17.-19.2.2004. : [katalog]. / BVV, Veletrhy Brno - Brno : EXPO DATA, 2004. - 92 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm + 3 příl.. - kroužková vazba

Kaly z čistíren odpadních vod : sborník semináře, 24.-25.2.2004, Seč-Ústupky, hotel Jezerka. / [editor sborníku Alena Pecinová, Olga Halousková] - 1. vyd. - [Chrudim] : Vodní zdroje Ekomonitor, 2004. - 133 s. : il. ; 30 cm - brož.

Kaviár v obchodní síti / F. Vácha, I. Novik - Vodňany : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, 2003. - 17 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kinetika precipitace karbidů v žárupevných ocelích : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Vít Jan - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav materiálového inženýrství, 2004. - 28 s. : il. ; 21 cm - brož.

Knihovna a architektura 2003 - knihovny bez bariér : [sborník příspěvků ze semináře, Olomouc 21.-23.9.2003. / redakce Lenka Kocánová, Dana Lošťáková, Martin Svoboda] - Vyd. 1. - [Praha] : Státní technická knihovna, 2003. - 87 s. : barev. il. ; 21 x 30 cm + 1 CD. - brož.

Knihy Aulos / [typografie Zdeněk Ziegler ; texty Růžena Baťková ... et al.. ; autoři fotografií Magda Fišerová ... et al.]. - Praha : Aulos, 2001. - 69 s. : barev. il., portréty ; 31 cm - brož.

Knížka plná dárků : [návody na výrobu jednoduchých dárků]. / Marlies Buschová, Monika Neubacherová-Fesserová ; [z německého originálu ... přeložila Jana Nedbalová. ; ilustrace Werner Schulze]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004. - 111 s. : barev. il. ; 27 cm + 1 příl. - váz.


Kočáry Schustala - Kopřivnice / Jiří Tichánek - Vyd. 1. - Opava : Butterfly, 2000. - 368 s. : il. (některé barev.) ; 32 cm - váz.


Komplexní bezpečnostní studie výroby HNO3 : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Domingos Filipe Lipi - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, c2003. - 24 s. ; 21 cm - brož.

Komposty, pařeniště, truhlíky - stavba a konstrukce / Peter Himmelhuber ; [přeložila Nora Martišková]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 96 s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Kompozity / Bohumil Míšek - 1. vyd. - Brno : Technický dozorčí spolek, 2003. - 81 s. : il. ; 30 cm - brož.

Komunikační sítě / Matilda Drozdová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 151 s. : il. ; 30 cm - brož.

Konkurenceschopnost českých drah v procesu přistoupení a po vstupu do EU : 16. prosince 2003. : [sborník z mezinárodního semináře. / sestavil Antonín Peltrám] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004. - 84 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Konstruování : geometrická přesnost výrobků. / Karel Slanec - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 2 sv. : il. ; 30 cm - brož.

Kotle a energetická zařízení 2004 : konané ve dnech 22.-24. března 2004 v konferenčních prostorách kongresového centra hotelu Voroněž, Brno. : sborník přednášek z 13. ročníku odborné konference s mezinárodní účastí. / editor Miroslav Ecler - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické, 2004. - 279 s. : il. ; 29 cm - brož.

Králický Sněžník : československé opevnění z let 1935-38 na masivu Králického Sněžníku. / Tomáš Šetina a kolektiv - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 2004. - 99 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány ; 22 cm - brož.

Krizové situace - zkušenosti z obnovy objektů dopravní infrastruktury po povodních : 12.-13.11.2003, Brno. : vědecká konference s mezinárodní účastí. : sborník příspěvků. / Vojenská akademie v Brně, Katedra ženijních konstrukcí - Vyd. 1. - V Brně : Vojenská akademie, 2003. - [280] s. : il. ; 29 cm + 1 CD. - váz.

Kryogenní technika a její aplikace / Josef Ota - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 184 s. : il. ; 30 cm + diagram ([2] složené l.). - brož.


Kuchařka pro diabetiky / fotografie Simon Smith ; příprava jídel Sally Mansfieldová. ; [z anglického originálu ... přeložila Blanka Brabcová]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2004. - 127 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.


Kuchařka pro zamilované / David Frej - Vyd. 1. - V Praze : Triton : Ecce Vita, 2004. - 87 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Kuře na 301 způsobů : 301 receptů. / Markéta Aubrechtová ; [fotografie Jiří Poláček]. - Vyd. 1. - Liberec : Gen, 2004. - 199 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - váz.

Kuře / Tom Bridge - [Praha] : Slovart, 2003. - 256 s. : barev. il. ; 15 cm - váz.

Kvantitativní a kvalitativní hodnocení jakosti měřicích prostředků : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Vítězslav Svoboda - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, c2004. - 20 s. ; 21 cm - brož.

Léčení solí a minerálními vodami : recepty pro domácí lékárničku. : koupele, zábaly, inhalace, výplachy, pitné kúry, kosmetika. / Anita Schweiger - Olomouc : Fontána, 2002. - 134 s. ; 21 cm - váz.

Léčivé houby podle bylináře Pavla / Pavel Váňa - Praha : Eminent, 2003. - 185 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor

Lodní modelářství - RC plovoucí makety lodí / Jiří Syrovátko - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 140 s. : barev. il. ; 31 cm + 2 volné příl.(59 x 84 cm složené na 30 x 18 cm). - váz.

Logické obvody a systémy elektronických počítačů / Cyril Klimeš - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 49 s. : il. ; 30 cm - brož.

Malý a střední podnikatel / Petra Rydvalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004. - 83 s. ; 21 cm - brož.

Manažerské poradenství / Michal Polák - Vyd. 2., upr. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 67 s. ; 21 cm - brož.


Manažerské účetnictví / Helena Hanušová - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 108 s. ; 21 cm + graf ([2] l.). - brož.


Manuál obranné střelby / Pavel Černý, Michal Goetz - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 214 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Manuál technické dokumentace / Jiří Šťastný, Boleslav Třeštík a kol. - 5., přeprac. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2004. - 342 s. : il., plány ; 20 cm - brož.

Manufuture - model globálně pojaté výroby založené na znalostech / [odborná redakce Tasilo Prnka] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004. - 55 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm - brož.

Manželská třešnička na dortu : jak si užít (a přežít) těhotenství. / Dagmar Hajdučíková - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004. - 278 s. ; 21 cm - váz.

Marketing I. / Vratislav Kozák, Pavla Staňková - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. - 127 s. : il. ; 30 cm - brož.

Marketing ve školství : studijní texty pro distanční studium. / Eva Francová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 45 s. ; 29 cm - brož.

Marketing / Václav Dolanský - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 123 s. : il. ; 30 cm - brož.

Marketingová komunikace a případové studie / Marie Hesková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004. - 127, 28 s. ; 30 cm - brož.

Marketingová koncepce přepravních služeb : mezinárodní seminář, Pardubice 27.11.2003. : sborník příspěvků. / [redakce Tomasz Zawada] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 49 s. ; 21 cm - brož.

Marketingové aplikace / [Jana Boučková ... et al.] - 2. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004. - 213 s. : il. ; 21 cm - brož.

Master book on sensors : modular courses on modern sensors - Leonardo da Vinci project CZ/PP-134026. / editors P. Ripka and A. Tipek - Praha : BEN, 2003. - 2 sv. : il. ; 30 cm - brož.


MATLAB v měření / Miloš Sedláček, Radislav Šmíd - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 204 s. : il. ; 30 cm - brož.


Med jako lék / Jiří Kareš - 1. vyd. - Praha : Agentura V.P.K., 2004. - 61 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Média v reklamě : televize, rozhlas, tisk. / Milan Postler - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 104 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mechanika A / Michael Valášek, Vladimír Stejskal, Jiří Březina - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 153 s. : il. ; 30 cm - brož.

Měření plynu / Jaroslav Mikan - 1. vyd. - Říčany u Prahy : GAS, 2003. - 351 s. : il., plány ; 25 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Město Protivín a okolní obce na pohlednicích / [Jaroslav Boušek, Jan Michálek] - 1. vyd. - Písek : Prácheňské nakladatelství, 2003. - 107 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - váz.

Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditačního orgánu České republiky : MPA 60-01-04. : k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob v akreditačním systému České republiky. / [text zpracoval] Český institut pro akreditaci - Praha : Český normalizační institut, 2004. - 24 s. ; 30 cm - brož.

Mísení a kompaktování partikulárních látek : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Jiří Malášek - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, c2004. - 20 s. : il. ; 21 cm - brož.

Místní dráha Jičín - Turnov : povídání o vzniku dráhy a prvních letech provozu. / Karel Jirásko - Turnov : Klub přátel železnic Českého ráje, 2003. - 44 s. : il., portréty, plány ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Modeling of drive systems / editors Ctirad Kratochvíl, Jiří Krejsa - 1st ed. - Brno : Institute of Mechanics of Solids Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology, 2003. - 156 s. : il. ; 25 cm - brož.

Modelování dynamického chování synchronního stroje : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Jiří Večerka - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, c2004. - 28 s. : il. ; 21 cm - brož.


Modelování jakosti softwaru pro řídicí systémy : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Martin Halva - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, c2004. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.


Modelujeme postavičky z plastelíny, hlíny a moduritu / Maureen Carlson ; [překlad Pavla Blahušová]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 64 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Moderní hotel : nový. / Jiří Černý, Jiří Krupička - 2. vyd. - Úvaly : Ratio, [2004?]. - 224 s. : il. ; 21 cm - brož.

Moderní metody rozvrhování výroby : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Petr Majer - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, c2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Moučníky na celý rok a pro každou příležitost : kuchařka obsahuje i recepty na slané pečivo. : 400 receptů. / Karel Höfler - Vyd. 1. - Liberec : Gen, 2004. - 237 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - váz.

Možnosti alternativ k individuální automobilové dopravě / Stanislav Kutáček - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 70 s. : il. ; 21 cm - brož.

Myslivecké střelectví / Jiří Hanák - Praha : Jiří Hanák, 2003. - 143 s. : il. ; 21 cm - brož.

Náboje do loveckých kulovnic a jejich použití : původ, historie, vlastnosti, balistika, použití, světoví výrobci střeliva. / Jiří Hanák - 1. vyd. - [Praha] : GAM, 2002. - 222 s. : il. ; 20 cm - brož.

Náboje s okrajovým zápalem / Jindřich Hýkel, Václav Malimánek - Podolí u Brna : Motoma, 2003. - 262 s. : il. ; 25 cm - váz.

Nápady pro maminky na mateřské dovolené : [kalendář námětů pro každou příležitost]. / Hana Doležalová ; ilustrace Ester Polcarová. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2004. - 182 s. : il. ; 21 cm - brož.

Naučné stezky Libereckého kraje / [sestavil Martin Modrý] - 2. vyd. - Liberec : Liberecký kraj, resort životního prostředí a zemědělství, 2003. - 58 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Naučte se rychle novelu zákona o účetnictví : pracovní pomůcka pro praktické zvládnutí velké novely zákona o účetnictví platné od 1.1.2004. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004 dotisk. - 16 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Nauka o materiálu : cvičení. / Karel Macek a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 89 s. ; 30 cm - brož.


Nauka o zboží / Ferdinand Langmaier - 3., nezměn. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. - 144 s. ; 30 cm - brož.

Návody k laboratorním úlohám z předmětu Řízení technologických procesů / Dagmar Janáčová - Vyd. 2. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. - 62 s. ; 30 cm - brož.

Německé odborné texty a cvičení pro mírně pokročilé kurzy na FEL / Zuzana Vlačihová, Vlasta Křečková - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2004. - 57 s. ; 30 cm - brož.

Nízkofrekvenční elektronika : přednášky. / Vlastislav Novotný - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2002. - 114 s. : il. ; 30 cm - brož.

Nova křížem krážem / Miroslava Besserová - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2004. - 173 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Nové rodinné recepty / Renata Zlatá ; fotografie Vladimír Doležal. ; ilustrace Miloslav Martenek. - České Budějovice : Dona, 2004. - 197 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Obrábění I : návody pro cvičení. / Josef Brychta - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004- . - sv. : il. ; 29 cm - sv. 1 ; brož.

Ocelové konstrukce 10 : normy pro navrhování. / Jiří Studnička - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 125 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ocelové konstrukce vícepodlažních budov : pomůcka pro cvičení. / Marcela Karmazínová, Milan Pilgr - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004. - 134 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ocelové konstrukce / Jiří Studnička - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2004. - 144 s. : il. ; 30 cm - brož.

Odpadové hospodářství středoevropských zemí : 4. ročník mezinárodní konference Odpady 21, Ostrava, Hotel Atom 18.-20.5.2004. : sborník referátů. - 1. vyd. - Ostrava : FITE, 2004. - 105 s. : il. ; 30 cm - brož.


Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi : příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. / Milan Kovář - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. - 39 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.


Olivový olej a přírodní léčba : léčení nemocí a mírnění zdravotních potíží silou olivového oleje. : receptář zdravé kuchyně. / Birgit Frohn - Olomouc : Fontána, 2002. - 164 s. : il. ; 22 cm - váz.

Operations research / Karel Rais - Vyd. 6., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 121 s. : il. ; 21 cm - brož.

Opevnění v prostoru Českých Petrovic : Orlické hory. / Jiří Novák - Vyd. 1. - Jablonné nad Orlicí : Jiří Novák, 2004. - 95 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 21 cm - brož.

Oplocení / Jan Tůma - 1. vyd. - Brno : ERA, 2004. - vi, 101 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

OPTA : 10. mezinárodní veletrh oční optiky a oftalmologie. : Brno, Česká republika 20.-22.2.2004. : [katalog]. : 10th international fair of the eye optics and opthalmology. : 20.-22.2.2004 Brno, Czech Republic. / BVV, Veletrhy Brno - Brno : EXPO DATA, 2004. - 125 s. : il. ; 21 cm - brož.

Optimalizace hydraulických systémů vodních elektráren / František Čihák - V Praze : České vysoké učení technické, 2004. - 43 s. : il. ; 21 cm - brož.

Organické pigmenty / Libor Dušek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. - 240 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ověření modelu průběžného sledování nákladů odlitků v českých slévárnách : IV. seminář. / řešitelé projektu Pavel Králíček ... [et al.] - Brno : Česká slévárenská společnost, 2004. - 1 sv. (v různém stránkování) ; 30 cm - kroužková vazba

P-51 Mustang / Kev Darling ; [přeložil Jiří Chodil]. - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2004. - 96 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - brož.

Paleta vášní v americké kuchyni : recepty, které vás naučí, jak si zpříjemnit život. / Desirée Witkowski ; [přeložila Renáta Janů]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 423 s. : il. ; 21 cm - váz.


PAYT - výsledky statistických analýz o způsobech plateb za domovní odpad v České republice / Petr Šauer ... [et al.] - Praha : [Oeconomica], 2003. - 120 s. ; 21 cm - váz.


Pečeme po celý rok / Věra Štěpánská - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004. - 106 s., [12] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Pečeme podle vyzkoušených receptů / Věra Mikulová ; fotografie Vladimír Doležal. ; ilustrace Miloslav Martenek. - České Budějovice : Dona, 2004. - 124 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Perner's contact 2004 : 5-th international conference for postgraduate students and young research and science workers. : proceedings of conference. : Pardubice, Czech Republic, 10th-11th February 2004. / University of Pardubice, Jan Perner Transport Faculty, VŠB - Technical University of Ostrava, Institute of Transport, Jan Perner Institute ; [responsible editor Jaromír Široký]. - Ed. 1st - Pardubice : University of Pardubice, 2004. - 864 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Pevnost Olomouc / Miloslav Kuch-Breburda, Vladimír Kupka - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 2003. - 311 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány ; 21 cm - brož.

Pivo - slad - chmel od A do Z : české, moravské a slovenské osobnosti. / [editoři Ladislava Soukupová, František Frantík] - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2004. - 217 s. : portréty ; 25 cm - váz.

Pleteme ponožky : pro děti i dospělé, s podrobnými popisy. / Helene Weinoldová - Vyd. 2. - V Praze : Ikar, 2004. - 63 s. : barev. il. ; 27 cm - váz.

Počítačová simulace elektronických obvodů / Dalibor Biolek - Brno : Vojenská akademie, 2004. - 264 s. : il. ; 30 cm - brož.

Podvojné účetnictví 2004 : komplexní průvodce s předpisy. / kolektiv autorů - 4. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 528 s. ; 24 cm - brož.

Podvojné účetnictví v příkladech 2004 / B. Blechová, J. Janoušková - 4. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 176 s. ; 23 cm - brož.

Podzemní stavby Praha 2003 : sborník příspěvků k mezinárodní konferenci. : proceedings of the international conference. : Praha, 18.-20.11. 2003. - Praha : Český tunelářský komitét ITA/AITES, 2003. - 532 s. : il., plány ; 30 cm - brož.


Pohledy do minulosti elektrotechniky : objevy, myšlenky, vynálezy, osobnosti. / Daniel Mayer - 2., dopl. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2004. - 427 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - váz.


Pojistná ekonomika / Viktória Čejková, Svatopluk Nečas, František Řezáč - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 145 s. : il. ; 30 cm - brož.

Pomazánky / Vladimír Chaloupka ; [ilustrace Luděk Schneider]. - Kladno : Delta, 2004. - 90 s. : il. ; 21 cm - brož.

Poslední německá mise do Japonska : neúspěšná plavba ponorky U-234. / Joseph Mark Scalia ; přeložil Lumír Mikulka. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 282 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Potravinářství, hotelnictví / Dušan Čurda, Karel Holub - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2004. - 33 s. : il. ; 29 cm - brož.

Potraviny a výživa : učebnice pro odborná učiliště. : obor Kuchařské práce. / [Marie Šebelová] - 2. vyd. - Praha : Parta, 2004. - 114 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Používání chemických látek při povrchových úpravách materiálů : (bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků). / [zpracovala Jitka Nováková] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. - 16 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Používání chemických látek v čerpacích stanicích pohonných hmot : (bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků). / [zpracoval František Kocián] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. - 16 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Používání chemických látek ve vodárenství : (bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků). / [zpracoval Milan Novák] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. - 12 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Pověsti o zvonech, zvonařích, zvonicích a zvoničkách / [Pavla Jungmannová] - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2003. - 175 s. : il. ; 21 cm - váz.

Pozemní komunikace 20 / Miroslav Kaun, František Lehovec - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 233 s. : il. ; 30 cm - brož.

Poznejte nové účetní předpisy a standardy - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004. - 120 s. ; 23 cm - Martin Novotný - Newsletter ; brož.

Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování plastů : TPG G 921 23. : schválena dne 20.11.2003. / [GAS, ČSTZ] - [Praha] : GAS, c2003. - 13 s. : il. ; 30 cm - brož.


Požární bezpečnost elektrických instalací / Jiří Burant, Lumír Brabec - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 2004. - 161 s. : il. ; 21 cm - brož.

Praktická příručka pro energetiky : plynárenství, teplárenství, elektroenergetika. / Vítězslav Šťastný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 23 cm - volné listy

Praktická typografie / Pavel Kočička, Filip Blažek - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2004. - xiv, 288 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Praktický domácí kutil / [překlad Václav Škoda, Marie Míčová] - Ostrava : Knižní expres, c2004. - 313 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Preciosa - 'Asatidat al-kristal - Jablonec nad Nisou : Preciosa, 2003. - 16 s. : barev. il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Preciosa - chrustal'nych děl mastera - Jablonec nad Nisou : Preciosa, 2003. - 15 s. : barev. il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Preciosa - chrystal'nych del mastera - Jablonec nad Nisou : Preciosa, c2003. - 33 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - brož.

Preciosa - kristal ustalari - Jablonec nad Nisou : Preciosa, 2003. - 15 s. : barev. il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Preciosa - Kristallsmeister - Jablonec nad Nisou : Preciosa, 2003. - 15 s. : barev. il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Preciosa - kurisutaru no ekisupato - Jablonec nad Nisou : Preciosa, 2003. - 15 s. : barev. il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Preciosa - maestri del cristallo - Jablonec nad Nisou : Preciosa, 2003. - 15 s. : barev. il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Preciosa - maestros del cristal - Jablonec nad Nisou : Preciosa, 2003. - 15 s. : barev. il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Preciosa - maestros del cristal - Jablonec nad Nisou : Preciosa, c2003. - 33 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - brož.


Preciosa - mistři křišťálu - Jablonec nad Nisou : Preciosa, 2003. - 15 s. : barev. il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Preciosa - mistři křišťálu - Jablonec nad Nisou : Preciosa, c2003. - 33 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - brož.

Preciosa - mistři křišťálu - Jablonec nad Nisou : Preciosa, c2003. - 33 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - brož.

Preciosa - the masters of crystal - Jablonec nad Nisou : Preciosa, 2003. - 15 s. : barev. il. ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Preciosa - the masters of crystal - Jablonec nad Nisou : Preciosa, c2003. - 33 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - brož.

Priority bezpečí dětí v Evropské unii / [zprávu napsala a připravila Joanne Vincentenová ; překlad F. Krejčí, P. Nencka, J. Boleslav]. - Praha : CÚP - Centrum úrazové prevence, 2003. - 26 s. : il. ; 23 cm - brož.

Probabilistic assessment of structures using Monte Carlo Simulation : background, exercises and software. / Pavel Marek ... [et al.], editors - 2nd ed. - Praha : Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2003. - 471 s. : il. ; 24 cm + 1 CD. - váz.

Problems of reliability in interactions between human subjects and artificial systems : (first book on micro-sleeps). / Mirko Novák, Josef Faber, Zdeněk Votruba - Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní : Ústav informatiky AV ČR, 2004. - 219 s. : barev. il. ; 24 cm - Ústav informatiky AV ČR ; brož.

Programme and collected abstracts : 27th annual congress of the European Accouting Association. : April 1-3, 2004, Prague, Czech Republic. - V Praze : Oeconomica, 2004. - 369 s. ; 30 cm - brož.

Projekt SYNERGIE : podnik tažený znalostmi v českém prostředí 2002-2005. / Jan Truneček a kolektiv - V Praze : Oeconomica, 2004. - 88 s. : il. ; 30 cm - brož.


Projektování bezpečnostních systémů I. díl. EPS, EZS / Jiří Kindl - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. - 134 s. : plány ; 29 cm - brož.


Provozní aspekty letišť / Libor Kerner, Ludvík Kulčák, Viktor Sýkora - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 270 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Provozní spolehlivost a diagnostika : vysokoškolská učebnice. / zpracoval Jiří Stodola - 2., přeprac. vyd. - Brno : Vojenská akademie, 2002. - 321 s. : il. ; 30 cm - brož.

Průmyslová energetika / František Hrdlička, Tomáš Dlouhý, Michal Kolovratník - Vyd. 2., přeprac. - V Praze : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 138 s. : il. ; 30 cm - brož.

Průvodce slevovým systémem EUROBEDS a výhodami členů Klubu českých turistů Díl A. - [Praha] : Klub českých turistů, [2004]. - 60 s. ; 15 cm - Brož.

Pryč s tuky! : víkendové očistné kúry. / Kathrin Klempová, Christina Niemannová ; [z německého originálu ... přeložila Lydie Stočesová]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 95 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Přechod z jednoduchého účetnictví na daňovou evidenci / Jana Pilátová, Marta Ženíšková, Tomáš Červinka - Olomouc : ANAG, 2004. - 135 s. ; 21 cm - brož.

Přenos informace / Petr Kocourek, Jiří Novák - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 164 s. : il. ; 30 cm - brož.

Přepětí v elektroenergetických soustavách / Tomáš Hasman - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 2004. - 129 s. : il. ; 30 cm - brož.

Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony : TPG G 702 06. : technická pravidla schválena dne 20.11.2003. / [GAS, ČSSP, ČSTZ] - [Praha] : GAS, c2003. - 13 s. : il. ; 30 cm - brož.

Přírodní kosmetika / Vladka Brzobohatá - Praha : Levné knihy KMa, 2003. - 71 s. : il. ; 21 cm - brož.

Příručka pro poradce ke zprostředkování : práce s informačním systémem OKpráce. : postup při nabízení a vypracování IAP. : OKpráce verze 4.10. / [zpracovala Lucie Kudrnová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 111 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.


Příspěvek k projektovému řízení staveb ve fázi jejich stavebně technologické přípravy a realizace : zkrácená verze habilitační práce. / Václav Hrazdil - Brno : VUTIUM, 2003. - 39 s. : il. ; 25 cm - brož.


Pyramidy / Joyce Tyldesley ; [z anglického originálu ... přeložila Daniela Mičanová]. - 1. vyd. - Ostrava : Domino, 2004. - 320 s., [16] s. obr. příl. : il. - váz.

Racionalizace výroby / Antonín Zelenka, Vratislav Preclík - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 132 s. : il. ; 30 cm - brož.

Radiolokace a radionavigace : přednášky. / Jiří Šebesta - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2004. - 133 s. : il. ; 30 cm - brož.

Re-conversion financial sources : work package 6. : work package 11. : module 2. / [Ivo Veselý] - Opava : Silesian University, 2003. - 90 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Re-structuring destination management : work package 6. : work package 11. : module 4. / [Vladimír Krajčík] - Opava : Silesian University, 2003. - 92 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Re-structuring environmental management : work package 6. : work package 11. : module 5. / [Karel Obroučka] - Opava : Silesian University, 2003. - 99 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Re-structuring management centres : work package 6. : work package 11. : module 3. / [Vladimír Kajčík] - Opava : Silesian University, 2003. - 56 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Recepty pro diabetiky / Jiří Kareš - 1. vyd. - Praha : VPK, 2004. - 89 s., [12] s. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Recepty pro všední den / František Karlík - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004. - 61 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

RECYCLING 2004 : "Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin". : sborník přednášek konference. : Brno, 11.-12.3.2004. / [sestavil Miroslav Škopán] - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické : Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, 2004. - 151 s. : il. ; 21 cm - brož.

Regional development, structural policy and re-conversion models : work package 6. : work package 11. : module 1. / [Marian Lebiedzik] - Opava : Silesian University, 2003. - 100 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Rekonstrukce elektroinstalace / Karel Dvořáček - 2. vyd. - Brno : ERA, 2004. - 103 s. : il., plány ; 21 cm - brož.


Robotika, modelování a řízení robotů : teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru "technická kybernetika". / František Šolc - Brno : VUTIUM, 2004. - 28 s. : il. ; 24 cm - brož.

Rodinná encyklopedie Heleny Růžičkové / Marie Formáčková - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2004. - 134 s., [16] s. barev. obr. příl. : portréty ; 22 cm - váz.

Rozbor extrémních dynamických stavů strojů a mechanismů / Jiří G. Trmal - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 104 s. : il. ; 30 cm - brož.

Rozměrová přesnost odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu : zkrácená verze habilitační práce. / Milan Horáček - Brno : VUTIUM, 2004. - 36 s. : il. ; 25 cm - brož.

Ruční palné zbraně : soustavný přehled ručních palných zbraní a dějin jejich výroby. / Jaroslav Lugs - Praha : Svojtka & Co., 2002- . - sv. : il. ; 25 cm - sv. 1 ; váz.

Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : obrazy z dějin těžby a zpracování. / Jiří Majer - 1. vyd. - Praha : Libri, 2004. - 255 s. : il., mapy, faksim., erby ; 21 cm - brož.

Rybí receptář Miloše Štěpničky / ilustrace Ladislav Hulínský ; fotografie Vladimír Doležal. - 2. vyd. - České Budějovice : Dona, 2004. - 165 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 22 cm - brož.

Řídící kontrola v příspěvkových organizacích : jak postupovat při zavedení řídící kontroly v příspěvkových organizacích. / [Karel Hájek] - 1. vyd. - Vyškov : Irena Spirová, 2004. - 28 s. ; 21 cm - brož.

Řízení programovatelnými automaty / Marie Martinásková, Ladislav Šmejkal - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 160 s. : il. ; 30 cm - brož.

Saláty a pomazánky pro každou příležitost : 1220 receptů. / kolektiv autorů ; [fotografie Jiří Poláček]. - Vyd. 1. - [Teplice] : Ladislav Timko, 2004. - 275 s., [18] s. barev. obr. příl. : il. ; 30 cm - váz.

Sales advantage : jak prodat víc a stát se profesionálem. / Dale Carnegie & Associates, inc. J. Oliver Crom, Michael Crom ; [z amerického originálu ... přeložil Svatoslav Gosman]. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2004. - 303 s. : il. ; 21 cm - váz.

SALIMA : mezinárodní potravinářské veletrhy SALIMA, MBK, INTECO, VINEX, PROBIZ. : = internationale Nahrungsmittelmessen SALIMA, MBK, INTECO, VINEX, PROBIZ. : = international food fairs SALIMA, MBK, INTECO, VINEX, PROBIZ. : 2.-5.3.2004 Brno-Výstaviště. : [katalog]. / BVV, Veletrhy Brno - Brno : EXPO DATA, 2004. - 623 s. ; 21 cm + 1 CD. + 1 plánková část (36 s.). + 1 dodatek (44 s.). - brož.


Sanace vlhkého zdiva / Pavel Fára - Vyd. 1. - Praha : STOP, 2003. - 82 s. : il., plány ; 21 cm - brož.

Sazka Arena : commemorative publication. / written by Jiří Janoušek ; photographs Jan Šibík ... [et al.]. - 1st ed. - Praha : Olympia : Bestsports, 2004. - 109 s. : il. (převážně barev.), plány ; 31 cm - Olympia ; váz.

Sazka Arena : pamětní obrazová publikace. / text Jiří Janoušek ; fotografie Jan Šibík ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Olympia : Bestsport, 2004. - 109 s. : il. (převážně barev.), plány ; 31 cm - Olympia ; váz.

Sbírka administrativních pojmů a dokumentů v polské úřední a podnikatelské praxi / Jaromir Majkrzak, Anna Šírová-Majkrzak, Miloš Vítek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. - 46 s. ; 30 cm - brož.

Sbírka příkladů z podnikových financí / Milan Hrdý - 2., přeprac. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. - 89 s. ; 21 cm - brož.

Sborník příkladů : daň z příjmů právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň z nemovitostí, silniční daň, účetnictví. : sestaveno dle zákonné úravy roku 2002, 2003 a 2004. - 12., upr. vyd. - Brno : Komora daňových poradců České republiky, 2004. - 258 s. ; 21 cm - brož.

Sborník souhrnů sdělení XXXI. semináře o jakosti potravin a potravinových surovin : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 3. března 2004. / [uspořadatel sborníku Ivo Ingr] - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - 30 l. ; 30 cm - brož.

Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 : metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2003. : Brno [9. ledna] 2004. : sborník. / [editoři Tomáš Kašparec, Vladimír Šebesta] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. - 39 s. : il. ; 30 cm - brož.

Senzory a převodníky : laboratorní cvičení. / Antonín Platil, Pavel Ripka - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 170 s. : il. ; 30 cm - brož.


Skleničková kuchařka : co chutná v chladných dnech. / Libuše Vlachová - 1. vyd. - Praha : Agentura V.P.K., 2003. - 61 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - brož.


Slané těsto ve venkovském stylu / A. Massenkeil, P. Panesar - [Uherské Hradiště] : CFA+H, 2003. - 31 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Slovníček k učebnici New insights into business (Graham Tullis, Tonya Trappe, Susan Power) / Radek Vogel, Lucie Fialová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 122 s. ; 30 cm - brož.

Snížení nákladů o třicet procent / František Čuba, Josef Hurta - Slušovice : Mondon, 2004. - 78 s. : il. ; 21 cm - brož.

Snížení nákladů o třicet procent : Zlín 26.2.2004. : sborník referátů. / [redakční rada František Trnka ... et al.] - Slušovice : Mondon, 2004. - 39 s. ; 21 cm - brož.

Sociální bydlení - první bydlení pro mladé : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Zlata Talandová - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav obytného prostředí a volné tvorby, c2004. - 30 s. : il. ; 21 cm - brož.

Společnost s ručením omezeným od roku 2004 : účetní a daňová kuchařka. / Pavel Běhounek - 4., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 213 s. ; 21 cm - brož.

Spolehlivost stavebních konstrukcí : teorie, numerické metody, navrhování, software. : skriptum FAST VUT. / Břetislav Teplý, Drahomír Novák - Vyd. 2. opr. - Brno : CERM, 2004. - 89 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sport a společnost / Aleš Sekot - Brno : Paido, 2003. - 191 s., [8] s. obr. příl. : il. (většina barev.), portréty ; 23 cm - brož.

SR-71 Blackbird / Paul F. Crickmore ; [překlad Lubomír Háčik]. - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2004. - 96 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - brož.

Stanoviska k dotazům, Intrastat / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2004. - 64 s. ; 21 cm - Brož.

Statika I : příklady. / Radmila Vondrová - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2004. - 84 s. : il. ; 30 cm - brož.


Stavební fyzika 31 / Jan Kaňka, Zbyněk Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 122 s. : il. ; 30 cm - brož.


Stavební hmoty / Tomáš Vaňura - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 125 s. : il. ; 30 cm - brož.

Stavební materiály pro výstavbu stokových sítí : technický podklad pro řešení výstavby, rekonstrukcí a dostavby stokových sítí v malých a středních obcích. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2003. - 95 s. : barev. il. ; 31 cm - kroužková vazba

Stavební pojiva: historie, současnost, perspektivy vývoje : teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství. / Pavla Rovnaníková - Brno : VUTIUM, 2004. - 26 s. : il. ; 25 cm - brož.

Stokové sítě malých obcí : sborník semináře, 29. října 2003, Klub techniků Praha. / Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Odborná skupina pro kanalizace, Global Water Partnership - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, [2003]. - 68 s. ; 20 cm - Český svaz vědeckotechnických společností ; brož.

Stolničení : učebnice pro odborná učiliště. : obor Kuchařské práce. / [Alena Šindelková] - 2. vyd. - Praha : Parta, 2004. - 51 s. : il. ; 30 cm - brož.

Strategický marketing : učební text. / Soukalová Radomila - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. - 118 s. : il. ; 30 cm - brož.

Struktura a vlastnosti materiálů / Jaroslav Fiala, Václav Mentl, Pavol Šutta - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 572 s. : il. ; 24 cm - váz.

Struktura bytového fondu / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 47, [42] s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Studánka inspirací / [text, ilustrace, fotografie] Marcela Plodrová - Vyd. 1. - Praha : Radix, 2003. - 82 s., [34] s. barev. obr. příl.15 cm : il. (převážně barev.) - váz.

Studená kuchyně pro každou příležitost : 420 receptů. / Zorka Vainová ; [fotografie Jiří Poláček]. - Vyd. 1. - Liberec : GEN, 2004. - 207 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - váz.

Studna jako zdroj pitné vody : příručka pro uživatele domovních a veřejných studní. / František Kožíšek - 2. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2003. - 36 s. : il. ; 22 cm - brož.

Study on lignite humic acids : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Jiří Kučerík - V Brně : České vysoké učení technické, Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie, c2004. - 34 s. : il. ; 21 cm - brož.


Styl : mezinárodní veletrh módy. : international fashion fair. : Brno 17.-19.2.2004. : katalog. / Veletrhy Brno - Brno : EXPO DATA, 2004. - 123 s. : il. (některé barev.), plány ; 22 cm + 2 příl.. - kroužková vazba

Suchoj S-37 a Mikojan MFI : technologické demonstrátory ruských stíhacích letounů páté generace. / Jefim Gordon - Vyd. 1. - Plzeň : Laser, 2004. - 97 s., [4] s. barev. il. : il. (převážně barev.) ; 29 cm - váz.

Sýry v naší kuchyni / Miloslav Nosovský - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004. - 106 s., [12] barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Systém podvojného účetnictví pro distanční studium / R. Kopek, S. Pimek - 2. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004. - 151 s. ; 21 cm - brož.

Systémová analýza / Zdeněk Votruba, Marek Kalika, Jana Klečáková - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 193 s. : il. ; 30 cm - brož.

Škoda Favorit : tuning. / Jan Kamenář - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2004. - 156 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - váz.

TechMat 03 : perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. : 2.12.2003, Česká Třebová, Česká republika. : sborník přednášek. / [editor Jan Krmela] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 95 s. : il. ; 21 cm - brož.

Technická bezpečnost konstrukcí a zařízení : aplikace zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, příslušných Nařízení vlády a výrobkových předpisů při provádění tlakových, plynových a zdvihacích zařízení a ocelových konstrukcí. : Hrotovice 15. až 17. března 2004. : [sborník přednášek]. - Brno : Technický dozorčí spolek Brno - Sekce materiálů a svařování, 2004. - 148 s. : il. ; 30 cm - brož.

Technická zařízení budov : plynová zařízení. / Vladimír Jelínek - 2., přeprac. vyd. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 51 s. : il. ; 30 cm - brož.

Technická zařízení budov : podklady pro projekty. / Vladimír Jelínek a kolektiv - 2., přeprac. vyd. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 158 s., [2] s. obr. příl. : il. ; 30 cm - brož.


Technická zařízení budov : stavebně technické zásady pro navrhování, posuzování a realizaci veškerých vnitřních rozvodů a jejich zařizovacích předmětů. / Milan Vandas ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 30 cm - soubor ; brož.


Technologie pro e-tutory / Jiří Pavlíček - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 66 s. : il. ; 30 cm - brož.

Teorie oceňování nemovitostí / Albert Bradáč - 6. přeprac. a dopl. vyd. - Brno : CERM, 2004. - 578 s. : il. ; 30 cm - brož.

Tepelné pochody : transportní a termodynamická data. / Jiří Šesták, Jaromír Bukovský, Milan Houška - Vyd. 5. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 245 s. ; 30 cm - brož.

Teritoriální marketing jako koncept lokálního a regionálního rozvoje / Petr Rumpel - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 57 s. ; 30 cm - brož.

Těstoviny / Jeni Wrightová - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 256 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Těstoviny / Tom Bridge - [Praha] : Slovart, 2003. - 256 s. : barev. il. ; 15 cm - váz.

Textil, oděvnictví, obuvnictví / Eva Příhodová, Miroslava Štýbrová, Václav Talaš - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2004. - 33 s. : il. ; 29 cm - brož.

Texty k výuce diplomatiky / Hana Pátková (středověká část), Ondřej Bastl (novověká část) - Dolní Břežany : Scriptorium, 2003. - 175 s. : faksim. ; 30 cm - brož.

Těžba zlata v okolí Svobody nad Úpou / Radko Tásler, Luděk Jirásek, Antonín Tichý - Albeřice : Česká speleologická společnost ZO 5-02, 2003. - 50 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

The impact of oil price changes on economic growth / Otakar Hevler - Praha : Oeconomica, 2003. - 30 s. ; 21 cm - brož.

To PAY(T) or not to PAY(T) for household waste : results of statistical surveys in the Czech Republic. / Petr Šauer ... [et al.] - [Praha : Oeconomica], c2003. - 132 s. ; 21 cm - váz.


Transformace účetního systému dle české legislativy na legislativu platnou v Evropské unii : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Alena Klapalová - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav aplikovaných disciplín, c2004. - 32 s. ; 21 cm - brož.


Trojice 1894 : k stodesátému výročí hornického krveprolití ve Slezské Ostravě. / Karel Jiřík - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2004. - 231 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Tschechische Rechnungslegung : Buchführungs-, Devisen-, Scheck-U. Wechselgesetz. / Übersetzung Dietlinde Babůrková - 3. Aufl. - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2004. - 136 s. ; 21 cm - brož.

Ubytování : Pardubický kraj. - [Pardubice] : Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, 2004. - 66 s., [1] příl. : il., mapy ; 20 cm - brož.

Účetnictví - základy / Olga Hasprová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004. - 129 s. : il. ; 30 cm - brož.

Účetnictví 2004 / Vladimír Pelc - Praha : Linde, 2004. - 443 s. ; 21 cm - brož.

Účetnictví 2004 : učebnice pro střední školy. / Jitka Mrkosová - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - xi, 276 s. : il. ; 23 cm - brož.

Účetnictví bank a finančních institucí 2004 / Josef Jílek, Jitka Svobodová - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 496 s. ; 23 cm - brož.

Účetnictví firem s obchodní činností : cvičení. / Jindra Kouřilová - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2003. - 55 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Účetnictví komerčních pojišťoven / Petr Valouch - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 110 s. ; 30 cm - brož.

Účetnictví podnikatelů po vstupu do Evropské unie / Jaroslav Sedláček - Vyd. 1. - V Praze : C.H. Beck, 2004. - xiii, 273 s. : il. ; 24 cm - brož.

Účetnictví podnikatelů : zákony, vyhlášky, standardy. : podle stavu k 1.6.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 160 s. ; 24 cm - brož.


Údržba a opravy automobilů Opel Corsa/Tigra : zážehové motory, vznětové motory. : od 3/93 do 8/00. / H.R. Etzold - 2., upr. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2002. - 302 s. : il. ; 29 cm + 4 příl.. - brož.


Údržba a opravy automobilů Opel Omega Limuzína a Caravan / H.R. Etzold ; [překlad Jana Dvořáková]. - 1. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2003. - 330 s. : il., plány ; 29 cm - brož.

Údržba a opravy automobilů T4: VW Caravelle/Transporter/Multivan/California : zážehové motory od 9/90-5/00. : vznětové morory 9/90-4/98. / H.R. Etzold ; [překlad Pavel Hlásek ... et al.]. - 2., rozš. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2004. - 344 s. : il., plány ; 29 cm - brož.

Údržba a opravy automobilů VW Golf/Limuzína a Variant, VW Vento / H.R. Etzold ; [překlad Pavel Hlásek ... et al.]. - 3., upr. vyd. - České Budějovice : KOPP, 2004. - 328 s. : il., plány ; 29 cm - brož.

Únos válečné lodě : odvážná akce českých námořníků za první světové války na Jadranu. / Dušan Tomášek - Praha : Epocha, 2004. - 456 s. : il. ; 22 cm - váz.

Úprava vody a balneotechnika / Renata Biela, Josef Beránek - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2004. - 164 s. : il. ; 30 cm - brož.

Urbanistická opatření měst proti povodním : město a povodeň. : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Maxmilián Wittmann - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav teorie urbanismu, c2004. - 30 s. ; 21 cm - brož.

Úřední oceňování majetku 2004 : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.. : vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb.. : (účinnost od 1.1.2004). : komentář: oceňování nemovitostí, oceňování věcí movitých. / Albert Bradáč, Pavel Krejčíř, Alena Hallerová - Brno : CERM, 2004. - 296 s. ; 30 cm - brož.

Úspory energie v domě / Karel Srdečný, František Macholda - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 111 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Útěk z Novy : zpověď moderátorky nejsledovanější české televize--. / Nicol Lenertová - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2003. - 125 s., [15] s. obr. příl. : portréty ; 17 cm - brož.

Úvěrová politika podniku v kontextu dlouhodobého exportního financování : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Marek Zinecker - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky a managementu, c2004. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Úvod do marketingu / Vladimír Chalupský - Vyd. 3., upr. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 78 s. : il. ; 30 cm - brož.


Úvod do polygrafie / Pavel Pop - Praha : Nakladatelství grafické školy, 2003. - 39 s. : il. ; 21 cm - Nakladatelství grafické školy ; brož.

Úvod do technologie ofsetu / Jaroslav Bartoň - V Praze : Nakladatelství grafické školy, 2003. - 309 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vařím jen pro sebe - i z polotovarů : skleničková kuchařka. / Libuše Vlachová - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004. - 61 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Vaříme a pečeme : skleničková kuchařka. / Libuše Vlachová - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004. - 90 s., [12] s. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Vaříme v rytmu ro(c)ku!, aneb, Úplná příručka pro dospívající vegetariány / Stephanie Piersonová ; [přeložila Darina Žižková]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004. - 213 s. : il. ; 21 cm - váz.

Vatové kuličky : veselé nápady. / Marion Semling - [Uherské Hradiště] : CFA+H, 2003. - 31 s. : barev. il. ; 24 cm - brož.

Ve znamení mlátku a želízka : o hornictví na Jestřebích horách a okolí. Díl 1.. O horách a hornících / Václav Jirásek - Liberec : Bor, 2003. - 206 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 25 cm - váz.

Venkovská turistika : zlepšení marketingových a odborných znalostí provozovatelů agroturistických farem. / Marie Pourová, Marie Stříbrná - Vyd. 1. - Klatovy : AgAkcent, 2003. - 107 s. ; 21 cm - brož.

Vibrace a jejich využití v technické diagnostice strojů / Jiří Stodola - Brno : Vojenská akademie v Brně, 2003. - 43 s. : il. ; 29 cm - brož.

Vína z Austrálie a Nového Zélandu / Sabine Rumrich - Pardubice : Filip Trend, c2004. - 81 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - váz.

Vitaminy na vašem stole / Kristiane Müller-Urban, Silke Hylla ; fotografie Hans Joachim Döbbelin. ; [z německého originálu ... přeložila Jana Grégrová]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004. - 189 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Vizovické pečivo a ozdoby z těsta / Marie Brahová - Vyd. 1. - Náchod : Nakladatelství, zásilková služba, 2003. - 29 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.


Vladimír Chlanda : výběrová bibliografie k 105. výročí narození břeclavského tiskaře. : (z fondu Městské knihovny Břeclav). / [zpracovala Radana Denemarková] - Břeclav : Městská knihovna, 2004. - [22] s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Vlasta Baránková : výběr z tvorby. : Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, 30.5.-6.7.2003. : Východočeská galerie v Pardubicích, 11.12.2003- 29.2.2004. - Havlíčkův BrodPardubice : Galerie výtvarného umění : Východočeská galerie, 2003. - [12] s. : barev. il. ; 21 cm - Brož.

Vlastnosti a technologie materiálů : laboratorní cvičení. / Vilém Koblížek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 59 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vliv hospodaření v krajině na průběh a účinek povodní : přehled problémů a doporučená opatření. / [text Ondřej Simon, Martin Sucharda] - Brno : Hnutí Duha, 2004. - 34 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vnější vlivy a předpisy související s vnějšími vlivy na elektrická zařízení / Jaroslav Melen - 2. vyd. - Trutnov : PROPAG TEAM, 2003. - 145 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Vodárenská biologie 2004 : Praha, 4.-5.2.2004. : sborník konference. / [editor Jana Ambrožová] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2004. - 140 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vše o čaji pro čajomily / Karel Valter - 4., aktualiz. vyd. - Praha : Granit, 2004. - 190 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Libereckém kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 60 s. ; 21 cm - brož.

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Pardubickém kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 60 s. ; 21 cm - brož.

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Plzeňském kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 61 s. ; 21 cm - brož.


Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 59 s. ; 21 cm - brož.


Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 61 s. ; 21 cm - brož.

Výroba oděvů / Jana Zouharová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004. - 2 sv. : il. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Výuka a výzkum v odvětvových ekonomikách a podnikovém managementu na vysokých školách : (sborník z vědecko-pedagogické konference s mezinárodní účastí). : Lázně Bohdaneč, 21.-22.10.2003. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 318 s. : il. ; 21 cm - brož.

Využití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství / Karel Nacházel, Miloš Starý, Jiří Zezulák a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004. - 318 s. : il. ; 24 cm - váz.

Vývoj automobilu a spalovacího motoru / Branko Remek - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 2004. - 70 s. : il. ; 30 cm + 1 příl. - brož.

Vývoj kovových materiálů se zvýšenou životností pro sklářské nástroje : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Antonín Joch - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství, c2004. - 30 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vývoj textilního strojírenství v regionu Orlicka / kolektiv autorů [Václav Klička ... et al.] - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2003. - 176 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Vývojové tendence podniků / Ladislav Blažek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 98 s. ; 21 cm - brož.

Výzkum trhu v německém jazyce / Hilda Bártová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002- . - sv. : 30 cm - sv. 1 ; brož.

Výzkum vlivu materiálu nástroje na fyzikálně-mechanické vlastnosti polymerů : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Zdeněk Růžička - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, c2004. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.


Vzorkování a sanace : sborník semináře. : 14.-15.4.2004, [Fryšava], hotel Medlov. / [editor sborníku Pavel Bernáth, Olga Halousková] - 1. vyd. - [Chrudim] : Vodní zdroje Ekomonitor, 2004. - 98 s. : il. ; 29 cm - brož.


Wi-Fi : postavte si svou vlastní wi-fi síť. / Shelly Brisbin ; [překlad Petr Zavadil]. - Praha : Neokortex, 2003. - 248 s. : il. ; 24 cm - brož.

Wok / Sian Davies - [Praha] : Slovart, 2003. - 256 s. : barev. il. ; 15 cm - váz.

XXXIII. Lenfeldovy a Höklovy dny : konference o hygieně a technologii potravin, konaná u příležitosti narození Prof. MVDr. et RNDr. Miroslava Dobeše, CSc.. : Brno 15. října 2003. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2003. - 88 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy aplikace kontaktních čoček / Sylvie Petrová - Vyd. 1. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. - 165 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Základy konstrukce munice I : (ZKM I). : licenční studium "Technologie a teorie výbuchu". / Jan Kusák ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 272 s. : il. ; 24 cm - brož.

Základy konstruování : návody pro konstrukční cvičení. / Evžen Sobek ... [et al.] - 6. přeprac. vyd., V Akademickém nakladatelství CERM 1. vyd.. - Brno : CERM, 2004. - 111, 53 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy podvojného účetnictví : studijní texty pro distanční studium. / Zdeněk Puchinger - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 91 s. ; 30 cm - brož.

Základy účetnictví : (pro prezenční formu studia). / Ivana Kraftová - Vyd. 2., upr. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. - 95 s. : il. ; 24 cm - brož.

Základy zkušebnictví / Pavel Schmid s kolektivem - Vyd. 2. opr. - Brno, 2004. - 112 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - Český Těšín : Poradce, 2004. - 152 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků / [odpovědná redaktorka Mária Kuzmová] - Český Těšín : Poradce, 2004. - 216 s. ; 22 cm - brož.

Zásadní změny v účetnictví v roce 2004 a jejich souvislosti / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2004. - 64 s. ; 21 cm - brož.


Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích : technické podmínky. : schváleno ministerstvem dopravy pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003 s účinností od 1.1.2004. / [zpracovalo Centrum dopravního výzkumu] - 2. vyd. - Brno : Centrum dopravního výzkumu, 2003. - 127 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Závitky a rolády : 155 receptů. / Luděk Neužil - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 103 s., [8] s. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Zdi vnější a vnitřní / Martin Kužela - 2., aktualiz. vyd. - Brno : ERA, 2004. - 138 s. ; 21 cm - brož.

Zetoráci / Miroslav Mazourek - 1. vyd. - Brno : Šimon Ryšavý, 2003. - 197 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Železniční modelářství pro každého / Zbyněk Stárek, Vojtěch Vondrák - Vyd. 2. - Praha : Computer Press, 2004. - ix, 209 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - brož.

Život jako menu : nejlepší kuchařka na světě ze Spáleného mlýna. / Vladimír Mertlík ; [ilustroval Bohumil Maxa, Jindřich Jetel]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004. - 253 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

"Rupnikova linie" a ostatní jugoslávská opevnění z let 1926-1941 / Miloš Habrnál a kolektiv - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 2004. - 279 s. : il. (některé barev.), portréty, plány, faksim. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist