Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - E. Politika

za listopad-prosinec 2004

Aktuální otázky vstupu České republiky do Evropské unie / [odborní redaktoři Eva Klvačová, Jiří Malý] - Praha : Oeconomica, 2004 - 271 s. ; 25 cm - (brož.)

Básník a politik : sborník z konference k sedmdesátému výročí úmrtí Viktora Dyka / [editor Josef Tomeš] - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2004 - 197 s. : il., portréty ; 19 cm - 80-903417-6-4 (váz.) * 80-903417-6-41 (chyb.)

Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu / sestavili Zdeněk Kárník a Michal Kopeček - 1. vyd. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Dokořán, 2003- - sv. ; 21 cm - 80-86569-60-8 (Dokořán ; sv. 1 ; brož.) :

Boží pěst / Frederick Forsyth ; [přeložili Libuše a Luboš Trávníčkovi] - Vyd 2., v tomto překladu 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 654 s. ; 21 cm - 80-242-1316-8 (váz.)

Byla jsem madam Mao / Anchee Minová ; [z anglického originálu ... přeložila Zdeňka Marečková] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 380 s. ; 21 cm - 80-249-0412-8 (váz.)

Cesty osudu : [životní příběhy československých parašutistů vycvičených v létech 1941-45 ve Velké Británii] / Reichl Martin ; [fotografie Jaroslav Čvančara ... et al.] - 1. vyd. - Cheb : Svět křídel, 2004 - 599 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-86808-04-1 (váz.)

Cíp KSČ : církevní politika KSČ po únoru 1948 v názorných obrazech z okresu rakovnického / Oldřich Horek - Vyd. 1. - Rakovník : Náboženská obec Církve československé husitské, 2004 - 64 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-7000-708-7 (brož.)

Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování StB / Peter Dinuš - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2004 - 135 s. ; 29 cm - 80-86621-08-1 (brož.) : * 80-8621-08-1 (chyb.)

Československo na pařížské mírové konferenci 1918-1920 / Svazek I (listopad 1918-červen 1919) / [k vydání připravili Jindřich Dejmek a František Kolář ve spolupráci s Martinem Nechvátalem, Helenou Nováčkovou a Ivanem Šťovíčkem] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů : Karolinum : Historický ústav Akademie věd ČR, 2001- - sv. ; 24 cm - 80-246-0238-5 (svazek I; Karolinum ; váz.)


Československý exil a krajanské hnutí ve Švýcarsku v letech 1945-1989. I., Od května 1945 do srpna 1968 / Miloš Trapl, Arnošt Skoupý, Miloš Kouřil - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 111 s. ; 21 cm - 80-244-0840-6 (brož.)


Český historik / Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2004 - 71 s. ; 20 cm - 80-86904-01-6 (brož.)

Deník / Anne Franková ; [přeložili Miroslav Drápal a Michaela Jacobsenová] - Vyd. v nakl. Triáda 1. - Praha : Triáda, 2004 - 262 s. : il., portréty, faksim. ; 19 cm - 80-86138-58-5 (brož.)

Die verbrannten Dichter / Jürgen Serke - Weinheim : Beltz & Gelberg, 2002 - 442 s. : il. ; 22 cm + 1 CD - 3-407-80899-2 (váz.)

Diskuse o demokracii : může se každý stát Atéňanem? / John O'Sullivan ; [z anglického originálu ... přeložil Jaromír Žegklitz] - Praha : Občanský institut, 2004 - 11 s. ; 21 cm - (brož.) :

Edvard Beneš v Sezimově Ústí : vila, zahrada, domov / Michal Kolář, Vladimír Drha - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004 - 349 s. : il., plány, portréty ; 29 cm - 80-7260-117-2 (váz.) :

Ela : dívka, která prošla peklem : skutečný příběh / Nina Rückerová ; [přeložila Helena Petříková] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2004 - 143 s. ; 21 cm - 80-7243-221-4 (váz.) :

Európska abeceda / Karl-Markus Gauss ; [z nemeckého originálu ... prelozili Zdenka Beckerová a Etela Farkašová] - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2004 - 168 s. ; 22 cm - 80-7149-628-6 (váz.)

Fenomén Vatikán : idea, dějiny a současnost papežství, diplomacie Svatého stolce, České země a Vatikán / František X. Halas - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004 - 759 s., iv s. barev. obr. příl. : mapy ; 21 cm - 80-7325-034-9 (váz.) :

Henry Kissinger : bůh či ďábel diplomacie / Milan Syruček - Praha : Epocha, 2004 - 399 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-86328-48-1 (váz.)

Hermann Göring : Hitlerův paladýn s janusovskou tváří : politická biografie / Werner Maser ; [z německého originálu ... přeložila Jana Vymazalová] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004 - 346 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-7203-564-9 (váz.)

Hloupí bílí muži / Michael Moore ; [přeložila Gita Zbavitelová] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2004 - 318 s. ; 21 cm - 80-242-1246-3 (váz.)


Interetnické konflikty : (jejich příčiny a dopady z pohledu teorie a empirických sond) / odpovědná řešitelka Markéta Štěchová ; řešitelé dílčích úkolů Kateřina Danielová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004 - 163 s. ; 21 cm - 80-7338-028-5 (brož.) :


Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám = The concept of the policy of the City of Prague in relation to national minorities / [zpracoval Jaroslav Balvín] - Praha : Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2003 - 44, 50 s. ; 23 cm - 80-902972-4-2 (brož.)

Koncipování budoucnosti v Evropě 2003 : sborník příspěvků ze 7. mezinárodního kolokvia pořádaného Občanskou futurologickou společností s podporou Vysoké školy ekonomické v Praze ve dnech 8. až 10. září 2003 v Praze = Designing the future in Europe 2003 : proceedings of the 7th international colloquium organised by the Civic Futurological Society with the support of the University of Economics, Prague, held in Prague, on September 8-10, 2003 / [redakce sborníku František Petrášek, Barbora Slintáková] - Vyd. 1. - Praha : Občanská futurologická společnost, 2004 - 177 s. : il. ; 30 cm - 80-903440-0-3 (brož.)

Konec demokracie v Rakousku, 1932-1938 : politické, hospodářské a ideologické příčiny pádu demokracie / Martin Jeřábek - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2004 - 255 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86569-51-9 (brož.) :

Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery : edice dokumentů. Sv. 2, Listy moravským přátelům : Antonín Boček, Vincenc Brandl, Matěj Mikšíček, František Skopalík / k vydání připravil Zdeněk Fišer - Kojetín : KATOS, 2002 - 203 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 23 cm - 80-86247-69-4 (brož.)

Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery : edice dokumentů. Sv. 3, Listy Klácelovi / k vydání připravil Zdeněk Fišer - Kojetín : KATOS, 2003 - 319 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 23 cm - 80-86247-73-2 (brož.)

Korespondence T.G. Masaryk - Edvard Beneš : 1914-1918 / editoři Dagmar Hájková a Ivan Šedivý - 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2004 - 353 s. ; 22 cm - 80-86495-19-1 (váz.)

Krajina bez sna / Peter Zajac - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2004 - 325 s. ; 19 cm - 80-7149-582-4 (brož.)

Le romengro murdaripen andro dujto baro mariben = Genocida Romů v době druhé světové války = Genocide of Roma during World War Two : sborník z mezinárodního odborného semináře, Pražská židovská obec, 27.5.2003 / editor Jana Horváthová - Praha : Slovo 21, 2003 - 187 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - 80-239-3237-3 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-239-2237-8 (chyb.)

Leninovi bratranci / Vladimír Palko - Praha : Občanský institut, 2004 - 19 s, : il. ; 21 cm - (brož.) :

Lidský úděl / Fedor Gál ; [autor fotografií Miro Švolík] - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2004 - 122 s. : il. ; 16 cm - 80-86103-73-0 (váz.) :


Life forbidden / Ján Rakytka ; [translation Rod Grover] - [Prague] : J. Rakytka, 2001 - 64 s. : il., faksim. ; 20 cm - (Brož.)

Listy aplikované politologie II / Miroslav Blahout, Štefan Danics - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003 - 82 s. ; 30 cm - 80-7251-134-3 (brož.)

Lvice - krvavá cesta ke svobodě : kapitoly z dějin protifašistického odboje na Moravě 1939-1945 / Pavel Kopeček - Vyd. 1. - [Přerov] : Region Věrovany Český svaz bojovníků za svobodu Přerovska, 2004 - 94 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - (brož.)

Maďarská otázka v Československu 1945-1948 : trilógia o dejinách maďarskej menšiny / Katalin Vadkerty ; doslov László Szarka ; dodatok Memorandá Zoltána Fábryho, Rezsö Peéryho a Rezsö Szalatnaia - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2002 - 863 s. ; 23 cm - 80-7149-495-X (váz.)

Majáda, dcera Iráku : život jedné ženy za vlády Saddáma Husajna / Jean Sassonová ; [z anglického originálu ... přeložila Simoneta Dembická] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2004 - 288 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7217-299-9 (váz.)

Město tajemství : pravda o pozadí vražd ve Vatikánu / John Follain ; přeložil Milan Soška - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 270 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-7341-294-2 (váz.) :

Mezinárodní terorismus - nový nebo starý fenomén? ; Devadesát let od sarajevského atentátu : sborník textů / Petr Robejšek ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004 - 91 s. ; 21 cm - 80-86547-33-7 (brož.)

Modernosť a holokaust / Zygmunt Bauman ; [z anglického originálu ... preložila Michaela Chorváthová] - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2002 - 334 s. ; 21 cm - 80-7149-494-1 (brož.)

Moje slovenské pochybnosti : texty z rokov 1991-2002 / Rudolf Chmel - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2004 - 359 s. : il. ; 19 cm - 80-7149-617-0 (brož.)

Monstrproces "Stříteský a spol.", Litomyšl 1950 : historická studie o síle a slabosti poválečného člověka / Martin Boštík - 2., opr. a dopl. vyd. - Litomyšl : Regionální muzeum v Litomyšli, 2004 - 81 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-239-3272-1 (brož.)


Můj život / Bill Clinton ; [z anglického originálu ... přeložili Jan Novák ... et al.] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 1102 s., [32] s. obr. příl. ; 24 cm - 80-249-0474-8 (váz.)


Nacifikace a moravští lékaři : (1939-1945) / Zdeněk Štěpánek - Vyd. 1. - Brno : Matice moravská, 2004 - 304 s., viii s. obr. příl. : il., portréty ; 23 cm - 80-86488-14-4 (brož.)

Nähe und Ferne : Deutsche, Tschechen und Slowaken : Begleitbuch zur Ausstellung / [Peter Becher ... et al. ; Redaktion Anne Martin] - Leipzig : Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland/Zeitgeschichtliches Forum Leipzig, 2004 - 176 s. : barev. il. ; 27 cm - 3-361-00573-6 (váz.)

Nähe und Ferne : Deutsche, Tschechen und Slowaken : Begleitbuch zur Ausstellung / [Peter Becher ... et al. ; Redaktion Anne Martin] - Leipzig : Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland/Zeitgeschichtliches Forum Leipzig, 2004 - 176 s. : barev. il. ; 27 cm - 3-361-00573-6 (váz.)

Národnostní menšiny ve fotografii a dokumentech : 3. ročník projektu výstav Národnostní menšiny v umění a dokumentech = Ethnic minorities in photography and documents : 3rd annual exhibition of the ethnic minorities in arts and documents project / editor Jaroslav Balvín - Praha : Komise Rady hl.m. Prahy pro záležitosti národnostních menšin na území hl. m. Prahy, 2002 - 24 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - 80-902972-3-4 (brož.)

Nejkrutější diktátoři v dějinách Shelley Klein ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Mrlík] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 309 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7218-471-7 (váz.)

Nesvatá aliance : spojení nacizmu s okultními představami / Peter Levenda ; s předmluvou Normana Mailera ; přeložil Jiří Gojda - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 389 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7341-299-3 (váz.) :

Nešíření zbraní hromadného ničení, kontrola zbrojení, odzbrojení a Česká republika / Miroslav Tůma - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2002 - 350 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 25 cm - 80-86506-23-1 (Ústav mezinárodních vztahů ; brož.)

Páni nad smrtí : SS skupiny zvláštního nasazení a počátek holocaustu / Richard Rhodes ; [z anglického originálu ... přeložil Lumír Mikulka] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2004 - 303 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-7306-136-8 (váz.)

Panychida za vlastence plk. Jaroslava Himra : (17.6.1917-24.9.1943) / Jaroslav Krempl - Vyd. 1. - [Česko] : Region Věrovany, 2004 - 227 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm + 1 příl. - (váz.)


Petra Edelmannová : [monografie lídra národní koalice pro volby do evropského parlamentu] / Pavel Sedláček - 1. vyd. - [Praha] : Pavel Sedláček, 2004 - 162 s. : il. ; 19 cm - 80-239-2244-0 (brož.)


Po stopách Tutanchamona a dalších objevů / Philipp Vandenberg ; [z německého originálu ... přeložil Zdeněk Hejzlar] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 246 s. ; 21 cm - 80-7362-021-9 (váz.)

Podraz na Hitlera a Hesse : nejlépe střežené tajemství britské zpravodajské služby z druhé světové války / Martin Allen ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kozák] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003 - 341 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7217-235-2 (váz.)

Polární záře nad pastvištěm : (svědectví o Josefu Kostohryzovi) / Marie Kostohryzová ; [doslov napsal Martin Kučera] - 1. vyd. - Praha : Epocha, 2004 - 243 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-86328-45-7 (brož.)

Politologie / Andrew Heywood ; [překlad Zdeněk Masopust] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 482 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-86432-95-5 (brož.)

Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnosti / Vladimír Zoubek - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 463 s. : barev. il., mapy ; 21 cm - 80-86473-75-9 (brož.)

Radostný úděl vdovský : královny-vdovy přemyslovských Čech / Gabriela V. Šarochová - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2004 - 174 s., [8] s. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-86569-24-1 (váz.) :

Raubířské revoluce : speciál / Terry Deary ; ilustrace Philip Reeve ; [z anglického originálu ... přeložil Robert Novotný] - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2004 - 187 s. : il. ; 20 cm - 80-252-0006-X (brož.)

Romové v českých zemích v letech 1945-1989 / Nina Pavelčíková - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2004 - 183 s. : il., faksim. ; 30 cm - 80-86621-07-3 (brož.) :

S RAF proti ponorkám / Karel Černý - Havlíčkova Borová : Obecní úřad, 2004 - 103 s. : il., portréty , faksim. ; 25 cm - 80-239-2702-7 (váz.)

Sborník z diskusních seminářů / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, IEEP FNH, Vysoká škola ekonomická, 2004 - 93 s. ; 21 cm - 80-86684-12-1 (brož.)


Sedm jungovských rozhovorů : (1988-1991) / Rudolf Starý - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Sagittarius, 2004 - 191 s. ; 20 cm - 80-86270-12-2 (brož.) * 80-86270-12-8 (chyb.)


Slovensko v 20. storočí : najdiskutovanejšia historická esej o Slovensku / Lubomír Lipták - 3. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2000 - 371 s. ; 21 cm - 80-7149-337-6 (brož.)

Sovětská tragédie : dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991 / Martin Malia ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Vereš] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004 - 566 s. ; 22 cm - 80-7203-566-5 (váz.)

SS : výstraha dějin / Guido Knopp ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Čadský] - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2004 - 502 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-249-0440-3 (váz.)

Svět, v němž žijeme. Národy světa / [přeložili Jiřina Todorovová a Dušan Zbavitel] - V Praze : Euromedia Group - Knižní klub, 2004 - 79 s. : barev. il., portréty ; 31 cm - 80-242-1115-7 (soubor)

Tajemství paláců : soukromý život sultánů v Istanbulu / John Freely ; přeložili Aleš Skřivan st. a Aleš Skřivan ml. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 327 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty, plány ; 22 cm - 80-7341-317-5 (váz.) :

The transformation of Czech and Slovak societies on the threshold of the New Millennium and their role in the global world : selected papers from the 21st World Congress University of West Bohemia, Plzen, Czech Republic, June 23-30, 2002 / edited by Jan P. Skalny and Miloslav Rechcígl, jr. - Plzeň : Aleš Čeněk, [2004] - 639 s. : il. ; 21 cm - 80-86473-77-5 (brož.)

Trapné Britské impérium / Terry Deary ; ilustrace Martin Brown ; [z anglického originálu ... přeložila Šárka Kadlecová] - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2004 - 127 s. : il. ; 20 cm - 80-7186-951-1 (brož.)

V centre kassetnogo skandala / Volodimir Cvil' - [Česko] : Dynamic design, 2004 - 263 s., [16] s. barev. obr. příl. : barev. il., portréty ; 21 cm - 80-239-3679-4 (brož.)

V údolí smrti / : [kronika přežití mladého muže] / Sinaj Wolfgang Adler ; přeložil Jicchak Seifert - 1. vyd. - Zavlekov : AgAkcent, 2004 - 181 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-903093-7-2 (AgAkcent ; váz.) * 80-9030937-2 (chyb.)

Veřejná volba a řízení veřejných výdajů / František Ochrana - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003 - 184 s. : il. ; 22 cm - 80-86119-71-8 (váz.) :


Vesper, Ensslin, Baader : Urszenen des deutschen Terrorismus / Gerd Koenen - 3. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2003 - 365 s. : il. ; 22 cm - 3-462-03313-1 (váz.)


Věznění, propuštění a osvobození občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1939-1945 / Radovan Dražan, Josef Juza - Vyd. 1. - V Zámrsku : Státní oblastní archiv v Zámrsku , 2004 - 391 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-903155-0-X (váz.) * 978-80-903155-0-1 (chyb.)

Vnější vztahy Evropské unie : [studijní materiály pro distanční kurz Vazby EU na ostatní světové integrované systémy]. Díl 2, Středomořské, arabské a asijské státy / Vladimír Baar - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003 - 83 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-956-9 (brož.)

Vnější vztahy Evropské unie : [studijní materiály pro distanční kurz Vazby EU na ostatní světové integrované systémy]. Díl 3, Postkomunistické, západotichomořské a americké státy / Vladimír Baar - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003 - 84 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-959-3 (brož.)

Volby do zastupitelstev obcí 1.-2. listopadu 2002. Díl II., Územní přehledy výsledků hlasování / zpracovalo Samostatné oddělení zpracování výsledků voleb. - Praha : Český statistický úřad, 2003 - [100] s. ; 30 cm. - (brož.) :

Výchova k demokratickému občanství založenému na právech a odpovědnosti : sborník příspěvků z 10. ročníku Letní školy : [Olomouc, 24.-27. srpna 2003] / Miroslav Dopita, Antonín Staněk (eds.) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 189 s. ; 21 cm - 80-244-0883-X (brož.)

Výslechy : nacistická elita v roce 1945 v rukou spojenců / Richard Overy ; přeložil Milan Dvořák - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 551 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-7341-237-3 (váz.) :

Výzkum cizích státních příslušníků v českých věznicích / autoři Miroslav Scheinost ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004 - 131 s. : il. ; 21 cm - 80-7338-025-0 (brož.) :

Vzestup a pád sovětské říše / Brian Crozier ; přeložila Nina Vrbovcová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 679 s. ; 24 cm - 80-7341-349-3 (váz.) :

Vztah církví a státu : sborník textů / Pavel Dostál ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) - Vyd. 1. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2004 - 154 s. ; 21 cm - 80-86547-31-0 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-86547-31-2 (chyb.)

Wenn die Russen kommen : einige Thesen zur Schweiz im Kalten Krieg / Daniel Alexander Neval - 1. Aufl. - Brno : L. Marek, 2004 - 176 s. ; 21 cm - 80-86263-54-1 (brož.)

Za frontou na východě : českoslovenští parašutisté ve zvláštních operacích na východní frontě za druhé světové války (1941-1945) / Jiří Šolc - Vyd. 1. - Cheb : Svět křídel, 2003 - 343 s. : portréty, faksim. ; 24 cm - 80-85280-93-0 (váz.)


Zamlčovaná vina : ničivá moc dvojí morálky / Gesine Schwanová ; přeložila Veronika Dudková - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004 - 254 s. ; 24 cm - 80-7260-113-X (váz.) :

Zatím dobrý : Mašínovi a největší příběh studené války / Jan Novák ; [z anglického rukopisu ... přeložila Petra Žallmannová] - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2004 - 776 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - 80-7227-194-6 (váz.)

Znovu bych mu ruku podala! / Emilie Veverková - 1. vyd. - Středokluky : Zdeněk Susa, 2004 - 151 s., [6] s. obr. příl. : il., portréty ; 18 cm - 80-86057-26-7 (brož.)

Žijem v takej krajine-- : o Maďaroch, Slovákov, premárnených príležitostiach a vynárajúcich sa možnostiach / Béla Bugár ; [z maďarského originálu ... prelozili Katarína Borbášová a Juliana Szolnokiová] - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2004 - 192 s. ; 19 cm - 80-7149-627-8 (váz.)

Živá historie / Hillary Clintonová ; [z anglického originálu ... přeložila Blanka Brabcová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 574 s., [32] s. obr. příl. ; 24 cm - 80-249-0417-9 (váz.)

Život Ondry Foltýna, slezského sedláka a statečného člověka / Milan Šmerda - Vyd. 1. - Brno : Matice moravská, 2004 - 96 s. : il., faksim. ; 23 cm - 80-86488-15-2 (brož.)

68-89 : české křižovatky na cestě do Evropy = Czech crossroads on the way to Europe : Galerie Doxa - I. nádvoří zámku Český Krumlov, 1.5.-28.5.2004 : Umělecké centrum Univerzity Palackého, Olomouc, 1.11.-30.11.2004 : Galerie Františka Drtikola, Zámeček-Ernestinum, Příbram, 21.1.-27.2.2005 / [text Josef Moucha ; fotografie Jaroslav Bárta, Bohdan Holomíček, Oldřich Škácha, Pavel Štecha] - Lomnice nad Popelkou : Studio JB, 2004 - 35 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist