Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (listopad-prosinec) - J. Lékařství

za listopad-prosinec 2004

Alergologie / Václav Špičák, Petr Panzner - hlavní autoři a pořadatelé - 1. vyd. - Praha : Galén : Karolinum, 2004 - xxii, 348 s. : il. ; 29 cm - 80-7262-265-X (Galén ; váz.)

Almanach 1999-2004 : III. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci : [40 let kliniky / editor Vlastimil Ščudla] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 97 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-244-0913-5 (brož.) :

Analysis of biomedical signals and images : 17-th international Eurasip conference Biosignal 2004 : proceedings / Jiří Jan, Jiří Kozumplík, Ivo Provazník (eds.) - Brno : VUTIUM, 2004 - xvii, 447 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2633-0 (brož.)

Anatomie pro bakalářské studium ošetřovatelství / Pavel Fiala, Jiří Valenta, Lada Eberlová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 136 s. : il. ; 30 cm - 80-246-0804-9 (brož.) :

Apnoe a další poruchy dýchání ve spánku / Karel Šonka a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 247 s. : il. ; 23 cm - 80-247-0430-7 (brož.)

Autoterapie : relaxační metody k odstranění následků stresu / Elzbieta Ksiazek ; [z polského originálu ... přeložil Jan Nový] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 124 s. : il. ; 21 cm - 80-7362-002-2 (váz.)

Barevná dieta / Marcia Zimmerman ; [z anglického originálu ... přeložil David Frej] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2004 - 270 s. : il. ; 24 cm - 80-7254-456-X (brož.)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích/ : [248 otázek a odpovědí z praxe] / Eva Dandová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 123 s. ; 30 cm - 80-7357-007-6 (brož.)

Bezpečnost pokrmů v gastronomii : HACCP : správná výrobní a hygienická praxe, aktuální legislativa : příručka pro pracovníky restaurací a účelového stravování / Michal Voldřich, Marie Jechová a kolektiv autorů - Vyd. 1. - Praha : České a slovenské odborné nakladatelství, 2004 - 183 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-903401-0-5 (brož.) :

Biologie II. v kostce : [zoologie, biologie člověka] : pro střední školy / Hana Hančová, Marie Vlková - 3. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 151 s. : il. ; 30 cm - 80-7200-972-9 (brož.)


Biomechanics : aspects of general and forensic biomechanics criminalistic and forensics application / Jaroslav Valenta, Viktor Porada, Jiří Straus ; [překlad 5. kapitoly Alena Lukáčová] - Vyd. 1. - Praha : Police history, 2004 - 343 s. : il. ; 22 cm - 80-86477-22-3 (váz.)


Bipolární afektivní porucha : příručka pro nemocné a jejich rodiny / Ján Praško ... [et al.] - Praha : Maxdorf, 2004 - 107 s. : il. ; 21 cm - 80-7345-002-X (brož.)

Body blues : lékařsky ověřený program pro ženy, které se cítí unavené, stresované a příliš mnoho jedí / Marie-Annette Brownová, Jo Robinsonová ; [z anglického originálu ... přeložila Mariana Klásková] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2004 - 189 s. : il. ; 21 cm - 80-7306-122-8 (brož.)

Brazilský léčitel s kuchyňským nožem / Sandy Johnson ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka Libosvárská] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 196 s., [14 s. obr. příl.] ; 21 cm - 80-7218-505-5 (váz.)

Bylinky : ilustrovaný průvodce / Marcus A. Webb ; [přeložila Alena Vlčková] - 2. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2004 - 192 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-7321-106-8 (váz.)

Causae mortis v urologii / Roman Zachoval, Michal Urban a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 310 s., [6] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 25 cm - 80-247-0452-8 (váz.)

Co nám přinášejí imunologické pokusy, pozorování a literatura v současné době : sborník 20. pracovní imunologické konference : Velké Karlovice, 25.-26.10.2003 / editoři Ivo Hána a Martin Bilej - Praha : Česká imunologická společnost, 2003 - 59 s. ; 30 cm - (brož.)

Cvičíme šiatsu : pro začátečníky i pokročilé / Ray Pawlett ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Orlová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 128 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7200-877-3 (váz.)

Česká psychiatrie a svět : [sborník přednášek a abstrakt V. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí ; 10.-13.6.2004, Špindlerův Mlýn] / Jiří Raboch ... [et al.], pořadatelé - 1. vyd. - Praha : Galén :, c2004 Zentiva, - xv, 303 s. : il. ; 24 cm - 80-7262-273-0 (Galén ; váz.)

České a slovenské parazitologické dny 2004 : 17.-21. května 2004, Ostravice, hotel Montér : sborník abstraktů - České Budějovice : Attavena, 2004 - 80 s. ; 21 cm - 80-86778-07-X (brož.)

Český lékopis 2002 = Pharmacopoea bohemica MMII - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002-2003 - 6 sv. ; 24 cm + 1 CD-ROM - 80-247-0464-1 (soubor ; váz.)


Dědičná onemocnění ledvin / Miroslav Merta, Jana Reiterová a kolektiv - Praha : Triton, 2004 - 272 s. : il. ; 24 cm - 80-7254-505-1 (váz.)


Deformačně napěťová analýza fyziologicky a patologicky vyvinutého kyčelního spojení = Strain-stress analysis of physiologically and pathologically developed hip joint : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Martin Vrbka - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2694-2 (brož.)

Demence : neurobiologie, klinický obraz, terapie / Roman Jirák, František Koukolík - 1. vyd. - Praha : Galén, 2004 - 335 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - 80-7262-268-4 (váz.)

Dětský autismus : přehled současných poznatků / Michal Hrdlička, Vladimír Komárek (eds.) - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 206 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-813-9 (brož.) :

Diagnostika a léčba očních chorob v praxi = The Wills eye manual / [na 3. anglickém vydání spolupracovali Douglas J. Rhee ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2004 - 618 s. : il. ; 24 cm - 80-7254-536-1 (váz.)

Doplňky stravy / Ivan Mach - Vyd. 1. - Praha : Svoboda Servis, 2004 - 157 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - 80-86320-34-0 (brož.)

Duševní hygiena zdravotní sestry / Jaro Křivohlavý, Jaroslava Pečenková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 78 s. ; 21 cm - 80-247-0784-5 (váz.)

Duševní poruchy a poruchy chování u dětí a mladistvých / Josef Kříž - 2. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004 - 75 s. ; 30 cm - 80-7040-724-7 (brož.)

Edukační sborník : XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty / [editor Rostislav Vyzula, Jan Žaloudník] - Brno : Masarykův onkologický ústav, 2004 - 357 s. : il. ; 30 cm - 80-86793-01-X (brož.)

EKG a dysrytmie v dětském věku : praktický návod k diagnostice a léčbě / Jan Janoušek - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Jinočany : H & H, 2004 - 164 s. : il. ; 23 cm - 80-7319-022-2 (brož.)

Encyklopedie přírodní léčby 1 / Ernst Schneider ; [překlad Petr Brabec] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2004 - 315 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7172-937-X (váz.)

Endokrinní hypertenze / Josef Marek, pořadatel - 1. vyd. - Praha : Galén, 2004 - 208 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - 80-7262-270-6 (váz.)

Entwicklung und Charakterisierung Antikörper-basierter Immuntherapeutika zur Therapie verschiedener Subtypen der akuten lymphoblastischen Leukämie (ALL) / vorgelegt von Matthias Peipp - 2003 - 143 s. : il. ; 21 cm - (brož.)


Erektilní dysfunkce : její diagnostika a léčba v ordinaci praktického lékaře / [Václav Beneš ... et al. ; uspořádal Karel Kočí] - 1. vyd. - [Praha] : Maxdorf, 2004 - 42 s. : il. ; 21 cm - 80-7345-019-4 (brož.)

Etika zdravotní a sociální práce / Radoslav Goldmann, Martina Cichá - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 126 s. ; 21 cm - 80-244-0907-0 (brož.)

Fit maminka : rok ve skvělé formě / Lucie Výborná, Markéta Dočekalová - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 238 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-249-0395-4 (váz.)

Gynekologie : pracovní sešit - metodika : [pro zdravotní školy / Zuzana Turková ; ilustrace Ondřej Svátek] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 63 s. : il. ; 30 cm - 80-86432-75-0 (brož.)

Gynekologie : pracovní sešit - student : [pro zdravotní školy / Zuzana Turková ; ilustrace Ondřej Svátek] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 61 s. : il. ; 30 cm - 80-86432-76-9 (brož.)

Gynekologie : učebnice pro zdravotní školy / Zuzana Turková - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 116 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm - 80-86432-74-2 (brož.)

Health, disease, normality / Jiří Vácha - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2004 - 50 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3389-4 (brož.)

Historie české perinatologie / Zdeněk Štembera - Praha : Maxdorf, 2004 - 403 s. ; 28 cm - 80-7345-021-6 (váz.)

HIV/AIDS v chirurgických oborech / M. Hájek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 79 s., 8 s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-247-0857-4 (brož.)

Hlasová výchova v učitelské přípravě : (jako dovednostní součást profesionalizace učitelů 21 století) / Inez Kozelská - Vyd. 1. - V Ostravě : Ostravská univerzita, 2004 - 199 s. : il. ; 24 cm - 80-7042-359-5 (brož.) :

Hluk technických zařízení budov / [zpracoval Richard Nový] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 58 s. : il. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)


Hluková certifikace malých letadel = Noise certification of light aircraft : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Pavel Foretník - Brno : Vysoké učení technické, 2004 - 31 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2696-9 (brož.)


Hry pro rozvoj dětského mozku / Pam Schiller ; [z amerického originálu ... přeložila Pavla Císařová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 126 s. : il. ; 23 cm - 80-7178-905-4 (brož.)

Hry pro usměrňování agresivity : 100 námětů pro činnosti s dětmi ve věku od 3 do 8 let / Andrea Erkert ; [z německého originálu ... přeložily Dana Lisá a Anna Veselá] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 95 s. : il. ; 24 cm - 80-7178-938-0 (brož.) :

HTA in "Real-Time" : oncology as educational model for data management in health care assessment : educational materials for pre-conference workshop "Health care assessment - data and information management - lessons learned - trends anticipated" : health technology assessment international : the 1st annual meeting in Krakow, Poland (May 30 - June 2, 2004) / edited by Ladislav Dušek ... [et al.] - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2004 - 82 s. : il. ; 24 cm - 80-210-3395-9 (brož.)

Hygiena potravin / Eva Vítová - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2004 - 128 s. ; 30 cm - 80-214-2680-2 (brož.)

Charakterisierung des 1-adrenergen positiv inotropen Effekts im menschlichen Herzen / vorgelegt von Pascal Haas - 2004 - 153 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Chirurgie pro studující ZSF JU / František Fráně - 2. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004 - 96 s. ; 30 cm - 80-7040-682-8 (brož.)

II. kongres přednemocniční neodkladné péče : Hradec Králové, 13. května 2004 - Hradec Králové : Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, 2004 - 29 s. ; 21 cm - 80-239-2829-5 (brož.)

Indická masáž hlavy : poznejte sílu doteku / Narendra Mehta ; [z anglického originálu ... přeložila Iva Charvátová] - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2004 - 159 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-249-0321-0 (váz.)

Infekce virem hepatitidy C / Petr Urbánek - 1. vyd. - Praha : Galén, 2004 - 221 s. : il. ; 29 cm - 80-7262-262-5 (váz.)

Introduction to dance therapy for seniors / Petr Veleta, Iva Holmerová - 1st English ed. in this ensemble - Prague : Czech Alzheimer Society ; Peter's Dance Centre, 2004 - 50 s., [10] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm + 1 CD - 80-86541-13-4 (brož.)

Iridología : sólo para sus ojos : diagnóstico del ojo, método diagnóstico del nuevo milenio / Frank Navratil - 1. ed. - Prague : Return to Health Books, c2004 - 159 s. : il. ; 21 cm - 80-239-2663-2 (kroužková vazba)


Iris : for your eyes only : study at home : iridology course 2, Intermediate iridology / Frank Navratil - Praha : F. Navratil, 2004 - 88 s. ; 30 cm - 80-239-2933-X (kroužková vazba) * 802392933-X (chyb.)

Iris : for your eyes only : study at home : iridology course 3, Advanced iridology / Frank Navratil - Praha : F. Navratil, 2004 - 98 s. ; 30 cm - 80-239-2934-8 (kroužková vazba) * 802392934-8 (chyb.)

Iris : for your eyes only : study at home : iridology course. 1, Beginner iridology / Frank Navratil - Prague : F. Navratil, 2004 - 88 s. : il. ; 30 cm - 80-239-2932-1 (kroužková vazba) * 802392932-1 (chyb.)

Isolierung und Charakterisierung bioaktiver Polysaccharide und Extrakte aus Okra (Abelmoschi esculenti fructus) und deren Einsatz in physiologischen Testsystemen mit Relevanz für den Gastrointestinaltrakt / vorgelegt von Christian Lengsfeld - 2004 - 177 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Jak mluví tělo : neverbální chování v klinické praxi / Frances La Barre ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Papoušek] - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 302 s. ; 21 cm - 80-7254-446-2 (váz.) :

Jak si porozumíme s rostlinami? : objevme skryté síly rostlin / Gaby Haagová ; [z německého originálu ... přeložil Jan Hlavička ; úvod k českému vydání Václav Větvička] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2004 - 96 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7306-139-2 (brož.)

Jak zvládnout kuřáckou epidemii : vlády a ekonomika kontroly tabáku / Prabhat Jha a Frank J. Chaloupka ; [autorka českého vydání Hana Sovinová] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2004 - 117 s. : il. ; 23 cm - 80-7071-234-1 (brož.) :

Když je žena v lázních / Irena Fuchsová - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2004 - 191 s. : il. ; 21 cm - 80-7190-362-0 (váz.)

Klinická genetika / Nussbaum, McInnes, Willard ; [z anglického originálu ... přeložil kolektiv pod vedením Petra Goetze] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2004 - 426, lix s., [4] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-7254-475-6 (váz.)

Klinická kardiologie stručně / Jan Lukl - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 270 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-244-0876-7 (váz.)

Kniha knih o mateřství / hlavní editorka Anne Deansová - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2004 - 392 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7321-117-3 (váz.)


Kniha o životě a smrti / Axel Munthe ; [ze švédského originálu ... přeložila Dagmar Chvojková-Pallasová] - Vyd. v tomto překladu 2., v Euromedia Group 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 408 s. : il. ; 21 cm - 80-249-0427-6 (váz.)

Koktavost : komplexní přístup / Viktor Lechta ; [ze slovenského rukopisu přeložila Jana Křížová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 231 s. : ; 21 cm - 80-7178-867-8 (brož.) :

Krizový management I : ochrana obyvatelstva, mimořádné události : kombinovaná forma studia / Radim Roudný, Petr Linhart - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 97 s. ; 30 cm - 80-7194-674-5 (brož.) :

L-karnitin : pro zdraví a krásu / Petr Fořt - Vyd. 1. - Praha : Svoboda Servis, 2004 - 46 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86320-35-9 (brož.)

Lectures on medical biophysics / František Vítek - 1st ed. - Prague : Karolinum, 2004 - 119 s. : il. ; 30 cm - 80-246-0893-6 (brož.)

Léčba stresu metodou čtyř stavů rovnováhy / Andrzej Sieradzki ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Nový] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 105 ; 21 cm - 80-7362-018-9 (váz.)

Léčivá moc květin a vůní / Teresa Stapór ; [z polského originálu ... přeložil Jan Nový] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 101 s. ; 21 cm - 80-7362-035-9 (váz.)

Legendy jednoho ústavu : věnováno Státnímu zdravotnímu ústavu / Helena Šrámová - 1. vyd. - V Praze : Triton, 2004 - 230 s. : il., portréty ; 15 cm - 80-7254-511-6 (váz.)

Lékař, pacient a Michael Balint : [Balintovské skupiny v Česku] / Martina Pačesová - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 170 s. : il. ; 21 cm - 80-7254-491-8 (váz.)

Lexikon přežití / Rüdiger Nehberg ; [přeložil René Tesař] - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2004 - 281 s. : il. ; 22 cm - 80-7246-221-0 (váz.) :

Lexikon Reiki : příručka ke všem otázkám při použití léčivé energie Reiki / Doris Sommer - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2003 - 246 s. : il. ; 22 cm - 80-7336-110-8 (váz.)


Lidské tělo : atlas : [poznávejme sami sebe] / Jiří Froněk, Inka Delévová - Praha : Blug, [2004] - 72 s. : barev. il. ; 21 x 23 cm - 80-85635-97-6 (brož.)


Lidské tělo v české a polské frazeologii a idiomatice : česko-polský a polsko-český slovník / Eva Mrhačová, Renáta Ponczová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Šenov u Ostravy : Tilia, 2004 - 412 s. ; 22 cm - 80-7042-644-6 (Ostravská univerzita : váz.)

Loss prevention 2004 : 11th international symposium Loss prevention and safety promotion in the process industries : 31 May - 3 June 2004, Praha, Czech Republic / [editors Hans J. Pasman, Jaromír Škarka, František Babinec] - Praha : PCHE - PetroCHemEng, 2004 - 7 sv. : il. ; 21 cm - 80-02-01574-6 (brož.)

Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditačního orgánu České republiky : MPA 10-02-04 : k aplikaci ČSN EN ISO 15189:2004 Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na jakost a způsobilost v akreditačním systému České republiky / [text zpracoval] Český institut pro akreditaci - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 50 s. ; 30 cm - 80-7283-148-8 (brož.)

Moderní léčba syndromu diabetické nohy / Patrik Tošenovský, Michael E. Edmonds et al. - 1. vyd. - Praha : Galén, c2004 - 207 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - 80-7262-261-7 (váz.)

Nacifikace a moravští lékaři : (1939-1945) / Zdeněk Štěpánek - Vyd. 1. - Brno : Matice moravská, 2004 - 304 s., viii s. obr. příl. : il., portréty ; 23 cm - 80-86488-14-4 (brož.)

Naše dítě je tu! : průvodce pro neslyšící rodiče / [překlad a adaptace textu na české prostředí Jitka Sinecká, Jaroslav Hauzer] - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2003 - 112 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-86792-01-3 (brož.)

Němčina pro vyšší zdravotní školy a bakalářské studium / Karel Soják - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 397 s. ; 24 cm - 80-86432-84-X (brož.)

Nemoci slinivky břišní : dieta a rady lékaře / Olga Marečková, Olga Mengerová - Vyd. 1. - Čestlice : Medica Publishing, 2004 - 126 s. ; 21 cm - 80-85936-52-6 (brož.)

Neurogenetika svalových dystrofií a kongenitálních myopatií / Taťána Maříková a kolektiv - Praha : Maxdorf, 2004 - 323 s., xii s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - 80-7345-015-1 (váz.)

Neurolog / Ivan Moravec - Brno : Šimon Ryšavý, c2004 - 417 s. : portréty ; 21 cm - 80-7354-004-5 (brož.)


Obecná psychoterapie / Jan Vymětal a kolektiv - 2., rozš. a přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 339 s. : il. ; 24 cm - 80-247-0723-3 (brož.)


Odborná praxe zubního lékaře : komplexní průvodce stomatologií / Tomáš Bartoň ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 21 cm - 80-86229-21-1 (soubor)

Odborný seminář : deleukotizace, multikomponentní dárcovství, novinky v aferézách : 12.11.-14.11.2003, Milovy : sborník abstrakt - Hradec Králové : HK Credit, 2004 - 52 s. : il. ; 30 cm - 80-86780-03-1 (brož.)

Onkologie v gynekologii a mammologii : sborník přednášek z 9. ročníku sympozia : [Brno], leden 2004 / FN Brno - pracoviště Porodnice, Oddělení radiační onkologie - Brno : FN Brno, 2004 - 191 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-239-3185-7 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-86607-09-7 (chyb.)

Pamětní publikace k 625. výročí založení obce Zdaboř a 80. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Zdaboř / [redakční rada publikace Vladimír Pruner ... et al.] - Zdaboř : Sdružení občanů a přátel Zdaboře ; Osadní výbor Zdaboř ; Sbor dobrovolných hasičů, 2004 - 92 s., [6] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 22 cm - (brož.)

Pathomechanismen der Mausmutante spastic: Modulation des Phänotyps durch differentielles Spleissen der -Untereinheit des inhibitorischen Glycinrezeptors / vorgelegt von Daniela Glockenhammer - 2004 - vi, 125 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Patologie / Jiří Mačák, Jana Mačáková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 347 s., [20] s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-247-0785-3 (brož.)

Podpůrná léčba v onkologii 2003 : podpora výživy, léčba komplikací chemoterapie, bolest, kvalita života, genetika / [hlavní autor a] pořadatel Pavel Vodvářka - Praha : Galén, c2004 - 224 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - 80-7262-264-1 (brož.)

Posilování pro ženy / Joan Basseyová, Susie Dinanová ; [z anglického originálu ... přeložila Iva Charvátová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 95 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-249-0373-3 (kroužková vazba)

Praktický postup pro zavedení a funkční provozování systémů HACCP / Ivana Havelková a spoluautoři Zdeňka Mahdiová, Miloš Žáček - Praha : HASAP Gastro Consulting, [2004] - [16] s. ; 30 cm + 2 CD-ROMy - 80-86605-03-5 (brož.)

Precipitation and conformational changes of calcitonin induced by ethylenediamine tetra acetic acid / vorgelegt von Stefan Seyferth - 2003 - 155 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Principy bioorganické chemie ve vývoji antivirotik a cytostatik / Antonín Holý - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 414 s. : il. ; 25 cm - 80-244-0855-4 (váz.)


Pro Doru -- : příběh českého lékaře / Vlastimil Čermák - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2004 - 119 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7304-043-3 (brož.)

Pro lepší porozumění : příručka pro psychosociální práci : (určeno všem pracovníkům v oblasti péče o nemocné se selháním ledvin) / editor Richard R. Dingwall ; [překlad František Lopot] - 1. vyd. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004 - 95 s. : il. ; 24 cm - 80-7013-406-2 (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů ; brož.)

Prof. MUDr. et MVDr. Jan Šula, DrSc. : shromáždění u příležitosti 100. výročí narození / [Jiří Duchoň ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2004 - 37 s. : il., portréty ; 19 cm - 80-7262-275-7 (brož.)

Program aktivního stylu života pro seniory / Miroslav Štilec - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 135 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-920-8 (brož.) :

Programy kvality a standardy léčebných postupů : praktická příručka pro nemocnice, polikliniky a ambulantní péči / Aleš Bourek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 30 cm - 80-86229-29-7 (soubor ; brož.)

Proteiny akutní fáze : fyziologie, diagnostika, klinika / Pavel Maruna - Praha : Maxdorf, c2004 - 282 s. : il. ; 22 cm - 80-85912-05-8 (váz.)

Proti rozbouřeným živlům : 70. výročí Horské služby Krkonoše : [1934/2004 / sestavil] Tomáš Vladislav Novák - Praha : Revue, 2004 - 93 s. : il., portréty ; 15 x 22 cm - 80-900803-3-2 (v knize neuvedeno ; brož.) * 80-900803-4-0 (chyb.)

Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3 / [zpracoval Josef Ehl] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 5 s. ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)

Provoz zdravotnických zařízení : praktická příručka pro soukromou lékařskou praxi a zdravotnická zařízení / Věra Bognárová ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 2000- - sv. ; 21 cm. - 80-86229-18-1 (volné listy)

Průvodce léčitele, aneb, Jak léčit energií / Ted Andrews ; přeložila Jana Velvarská - Praha : Ivo Železný, 2004 - 267 s. : il. ; 20 cm - 80-237-3878-X (brož.)


Předpisy EU pro hluk ve venkovním prostředí / [zpracoval Miloš Liberko] - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 13 s, ; 30 cm - 80-86364-89-5 (brož.)


Přehled histologie člověka v obrazech / Jiří Malínský, Václav Lichnovský, [obrazová část] Zdeňka Michalíková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002- - sv. : il. ; 29 cm - 80-244-0512-1 (sv. 1 ; brož.)

Příspěvek ke studiu života lékaře-badatele v Čechách / Zdeněk Lodin - 1. vyd. - Praha : Galén, 2004 - 288 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-7262-232-3 (brož.)

Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová - Vyd. 3., rozš. a přeprac. - Praha : Portál, 2004 - 870 s. : il. ; 24 cm - 80-7178-802-3 (váz.) :

Reinigung und Charakterisierung von mitogenen Proteinen aus Phytolacca americana L. / vorgelegt von Ursula Sussner - 2003 - vi, 159 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Ryby a onemocnění člověka (helmintózy) / O.N. Davydov - Vodňany : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, 2004 - 24 s. : il. ; 21 cm - 80-85887-52-5 (brož.)

Sborník přednášek z XLII. mezinárodní konference z technologie a analytiky tuků : hotel Zadov, Stachy, Česká republika 12.-14.5.2004 / [redakce Jiří Brát] - Nelahozeves : Unilever ČR ; Moosburg : Süd Chemie ; Praha : Česká společnost chemická, 2004 - 142 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-86238-41-5 (Česká společnost chemická ; kroužková vazba)

Simulationen zur Compton-Kamera und Entwicklung eines neuartigen Algorithmus zur medizinischen Bildrekonstruktion / vorgelegt von Johannes Pauli - 2004 - vi, 189 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Skrytá moc drahých kamenů a jejich vliv na naše duševní a fyzické zdraví / Josef Pavel Kreperát - Vyd. 5. - Praha : Granit, 2004 - 187 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7296-035-0 (váz.)

Slzy po porodu : jak překonat depresivní nálady / Elisabeth Geisel ; z němčiny přeložila Veronika Hilská - 1. vyd. - Praha : One Woman Press, 2004 - 253 s. ; 21 cm - 80-86356-32-9 (brož.)

Somatologie I. a II. : pracovní sešit pro zdravotní školy - metodika / Zuzana Turková ; [ilustrace Ondřej Svátek] - 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 136 s. : il. ; 30 cm - 80-86432-72-6 (brož.) :


Somatologie I. a II. : pracovní sešit pro zdravotní školy - student / Zuzana Turková ; [ilustrace Ondřej Svátek] - 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 136 s. : il. ; 30 cm - 80-86432-73-4 (brož.)


Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života : soubor referátů z mezinárodní konference konané 12.- 14.11. 2003 na Fakultě sportovních studií MU v Brně / kolektiv autorů - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita ; Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, 2003 - 80 s. ; 21 cm - 80-210-3261-8 (brož.)

Sportovní výživa / Peter Konopka ; [přeložil Radek Vobr] - České Budějovice : Kopp, 2004 - 125 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7232-228-1 (brož.) :

Stručný výkladový slovník nejdůležitějších pojmů v epidemiologii : pro studující ZSF JU / Jan Šejda, Jan Augustin - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, 2004 - 28 s. ; 30 cm - 80-7040-701-8 (brož.)

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany / Milan Tomeček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- - sv. ; 32 cm. - 80-86229-75-0 (volné listy v pořadači)

Těhotenský kalendář / Jane MacDougallová, odborná redaktorka ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Orlová] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003 - 96 s. : barev. il. ; 26 x 28 cm - 80-7218-915-8 (kroužková vazba)

Těhotenství a porod : průvodce české ženy od početí do šestinedělí / Magdalena Mikulandová - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 162 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm - 80-251-0205-X (váz.) :

Testovník : soubor testů pro gerontologii / [k vydání připravila Iva Holmerová] - 2., dopl. vyd. - Praha : Česká alzheimerovská společnost, 2003 - [24] s. ; 30 cm - 80-86541-11-8 (brož.)

The opportunistic pathogen Candida albicans role in nosocomial infection and analysis of virulence mechanisms / vorgelegt von Brad Neal Taylor - 2004 - 102 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Transplantace srdce : pohled kardiologa / Ivan Málek - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2004 - 108 s., [2] s. barev. obr. příl. : il. ; 20 cm - 80-7254-510-8 (brož.)

Trendy v ošetřovatelství III. = Trends in Nursing III. / [editor: Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 199 s. ; 21 cm - 80-7042-351-X (brož.)


Trpíte úzkostí a depresí? : příručka pro nemocné / Ján Praško ... [et al.] - Praha : Galén, 2004 - 31 s. : ; 21 cm - 80-86257-36-3 (brož.)


Úvod do biomechaniky / Josef Pražák - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 103 s. : il. ; 30 cm - 80-01-03034-2 (brož.) :

Úvod do fyziologie savců a člověka. I. díl, Vegetativní funkce / Růžena Novotná - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 137 s. : il. ; 30 cm - 80-246-0743-3 (brož.) :

Vaříme nemocným rakovinou a nejen pro ně / Vilma Partyková - Vyd. 1. - Praha : Impuls, 2004 - 271 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-239-3154-7 (váz.) :

Velký atlas léčivých rostlin : [obrazový průvodce léčivými bylinami s uvedením prostředků na běžná onemocnění] / Penelope Odyová ; [z anglického originálu ... přeložila Alena Ryšková] - Vyd. 2., (V Euromedia Group 1.) - Praha : Euromedia Group - Knižní klub ; Balios, 2004 - 192 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-242-1259-5 (váz.)

Velký hormonální podvod : [klimakterium je reklamní trik : medicína jako nástroj moci : naše mrtvoly ještě žijí] / Sylvia Schneider ; [překlad Eva Bosáková] - Vyd. 1. - V Olomouci : Fonána, c2004 - 123 s. ; 23 cm - 80-7336-161-2 (váz.) * 80-7336-109-4 (chyb.)

VII. brněnské implantologické dny : středoevropské symposium [Brno 4.-6.3.2004] = VII. Brno implatology symposium : Central-European symposium / [pořadatelé Stomatologická klinika LF MU Brno ... et al.] - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - [48] s. ; 21 cm - 80-210-3334-7 (brož.)

Viropis, aneb, Jak bacit bacila / Daniela Krolupperová ; [ilustroval Libor Páv] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 106 s. : il. ; 24 cm - 80-00-01399-1 (brož.)

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie / Vladislav Eybl - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003- - sv. : il. ; 30 cm - 80-246-0679-8 (sv. 1 ; brož.) :

Vybrané kapitoly z pedostomatologie / Sylvia Fialová, Květoslava Nováková - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 155 s. : il. ; 29 cm - 80-244-0894-5 (brož.)

Vybrané kapitoly z problematiky starostlivosti o toxikomanov / Oto Masár, Jozef Novotný - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, 2004 - 51 s. ; 30 cm - 80-7040-702-6 (brož.)


Vybrané směry v psychoterapii a poradenství : text pro distanční studium / Karel Paulík - Vyd. 2. dopl. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 68 s. ; 30 cm - 80-7042-675-6 (brož.) :


Výživa těhotných a kojících žen / Dana Müllerová - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 119 s. ; 20 cm - 80-204-1023-6 (brož.)

X. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci a 43. konference sekce AT při ČLS JEP : Měřín 24.-28. května 2004 : program a anotace příspěvků konference - Vyd. 1. - Tišnov : Sdružení SCAN, 2004 - 39 s. ; 21 cm - 80-86620-10-7 (brož.)

XI. kongres ČSARIM : Liberec 30. září - 2. října 2004 : sborník abstrakt / [pořadatel sborníku Karel Cvachovec] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2004 - 150 s. ; 23 cm - 80-7262-282-X (brož.)

XII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí : Ostrava 2004 : sborník / Z. Válková, Š. Pitrová, P. Rozsíval - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 171 s. ; 21 cm - 80-244-0860-0 (brož.)

XXXII. Ostravské dny dětí a dorostu : sborník z konference s mezinárodní účastí : [Rožnov pod Radhoštěm, 4.-6. května 2004 / odpovědná redaktorka Šárka Andělová] - 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 2004 - 73 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7329-072-3 (brož.) :

Základní klinické problémy v kardiologii a pneumologii / Petr Widimský a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2004 - 173 s. : il. ; 24 cm - 80-7254-458-6 (váz.)

Základy klinické anatomie pohybového aparátu / Jan Bartoníček, Jiří Heřt - Praha : Maxdorf, 2004 - 256 s. : il. (některé barev.) ; 28 cm - 80-7345-017-8 (váz.)

Základy preparačních technik / Josef Kolčava, Naděžda Fojtů, Jiří Merlíček ; [foto Jiří Horák] - Vyd. 1. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004 - 100 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7013-403-8 (brož.)

Zdravá výživa v mateřské škole / Olga Illková, Zdeňka Vašíčková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 167 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 23 cm - 80-7178-890-2 (brož.) :

Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem / Dagmar Moravcová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2004 - 203 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 20 cm - 80-7254-476-4 (brož.)


120 let - Sbor dobrovolných hasičů Střelské Hoštice : 1884-2004 / [textová část Eva Janochová a kol. ; fotografie Vlastimil Král ... et al.] - 1. vyd. - Střelské Hoštice : Sbor dobrovolných hasičů, 2004 - 36 s. : il. (některé barev.), portréty ; 20 x 22 cm - 80-239-3126-1 (brož.)


2. hradecký postgraduální kurz v endokrinologii : sborník : Hradec Králové, 20.-22.5.2004 / [sestavil] J. Čáp - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2004 - 120 s. ; 21 cm - 80-86225-49-6 (brož.)

300 nej-- - Praha : Columbus, [2004?] - 109, 109, 109 s. : il., mapy, portréty ; 29 cm - 80-7249-198-9 (váz.)

6. česko-polsko-slovenské mezinárodní sympozium miniinvazivní chirurgie = 6th Czech-Polish-Slovak international symposium of videosurgery : sborník abstrakt : Ostrava, Česká republika, 26.-28. května 2004 - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004 - 72 s. ; 21 cm - 80-7042-992-5 (brož.)

7. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu : Kongresové centrum Brno, 4. března 2004 : sborník / Státní veterinární správa České republiky, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vědecký výbor veterinární pro bezpečnost potravin - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2004 - 16 s. ; 30 cm - 80-7305-484-1 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist