Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za září-říjen 2004

Argumenty pro privatizaci / Martin Feldstein - Praha : Občanský institut, 2004 - 15 s. ; 21 cm - (brož.)

Armáda na úsvitu : válka v severní Africe 1942-1943 / Rick Atkinson ; přeložil Jindřich Manďák - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 646 s., [32] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-7341-260-8 (váz.) :

Arnhem : operace Market Garden : přistávací plochy a Oosterbeek : bojiště Evropa / Frank Steer ; [z anglického originálu ... přeložil Luděk Matyska] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2004 - 107 s., [56] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7217-236-0 (váz.)

Autorské právo ; Průmyslová práva : podle stavu k 13.9.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 192 s. ; 24 cm - 80-7208-398-8 (brož.) :

Biografický slovník světových úkladných vrahů / George Fetherling ; [z anglického originálu ... přeložila Magda Cindričová] - Ostrava : OLDAG, 2004 - 428 s. ; 21 cm - 80-86508-47-1 (váz.)

Bojoval jsem u Kyjeva / Helmuth Nowak ; [přeložil Jiří Novotný] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 232 s. ; 21 cm - 80-7214-603-3 (váz.) :

Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice / Alena Winterová a kolektiv - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 691 s. ; 21 cm - 80-7201-464-1 (váz.)

Co chcete vědět ze zákoníku práce, aneb, Pracovní právo pro nejširší veřejnost / Jaroslav Jakubka - Vyd. 1. - Praha : VOX, 2004 - 91 s. ; 21 cm - 80-86324-40-0 (v knize neuvedeno ; brož.) : * 80-86324-39-7 (chyb.)

Československé legie v Rusku : sborník příspěvků z kolokvia 9.5.2001 v Praze / uspořádal Václav Veber - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2003 - 151 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7050-412-9 (brož.)

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- - sv. ; 21 cm - 80-86229-14-9 (soubor ; brož.)

Daňové zákony : úplná znění platná k 1.5.2004 / [Hana Marková]. - 11. vyd - Praha : Grada Publishing, 2004 - 152 s. ; 30 cm. - 80-247-0992-9 (brož.)

Daňové zákony 2004 : úplná znění platná v roce 2004. - 1. vyd - Praha : Newsletter ; London : Education & Consulting Company Ltd., 2003 - 120 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - (brož.)


Dělostřelecká brigáda Jince / [prepared by Jaroslav Roušar]. - Praha : Ministry of Defence of the Czech Republic - Military Information and Service Agency, 2004 - [4] s. : barev. il. ; 31 cm. - 80-7278-215-0 (brož.)

Den D : očima přímých účastníků 6. června 1944 / David Howarth ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Gabajová] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2004 - 239 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7217-272-7 (váz.)

Děti a hry : o tom, co se stalo a stát se nemuselo / [povídky] Marie Adamovská ; ilustrace Edita Plicková ; [texty písní Ondřej Suchý ; hudba Jiří Hradec ... et al.] - Praha : Rotag, 2004 - 35 s. : barev. il., noty ; 28 cm + 1 CD - 80-903175-2-9 (brož.)

Děti na cestách : bezpečně po městě : informace pro zástupce měst a obcí - V Praze : Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Delegací Evropské komise v ČR, 2003 - 63 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 17 x 23 cm. - 80-7212-269-X (Ministerstvo životního prostředí ČR ; brož.)

Dovolání / Ondřej Sekvard - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2004 - 119 s. ; 21 cm - 80-86199-53-3 (brož.)

Dovolená na zotavenou a její aplikace v praxi včetně 135 příkladů / Eva Špundová - 3. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004 - 167 s. ; 21 cm - 80-7263-240-X (brož.)

DPH : [podrobný výklad s příklady : vztahy se zahraničím : vzorová daňová přiznání : úplné znění zákona s komentářem] / Jan Ambrož. - Praha : KORŠACH, 2004 - 186 s. ; 24 cm. - 80-86296-06-7 (brož.)

Evropské právo : základní dokumenty : podle stavu k 1.9.2004 / uspořádal Pavel Svoboda - Ostrava : Sagit, 2004 - 240 s. ; 24 cm - 80-7208-439-9 (brož.) :

Evropské vykřičníky / Olga Chválová - 1. vyd. - V Praze : Humanea, 2004 - 118 s. ; 21 cm - 80-239-2988-7 (brož.)

Examples of best practices in the fight against homelessness. - 1st ed. - Prague : FEANTSA, S.A.D., Armáda spásy, Naděje, 2003 - 80 s., [4] s. barev. obr. příl. : barev. il., portréty ; 30 cm. - 80-86451-06-2 (brož.)


Exemples des meilleures pratiques dans la lutte contre le sans-abrisme. - 1ere éd. - Prague : FEANTSA, S.A.D., Armée du Salut, Naděje, 2003 - 96 s., [4] s. barev. obr. příl. : barev. il., portréty ; 30 cm. - 80-86451-07-0 (brož.)


Fates of the children of Lidice : (memories, testimonies, documents) / based on the narrations and memories of Lidice women and children, written by Jolana Macková and Ivan Ulrych ; [translated by Elias Khelil ; photo Ivan Ulrych, Milan Knaibl, Memorial of Lidice archive and private files of eye-witnesses] - Nymburk : Vega-L, 2004 - 101 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-86757-20-X (váz.)

Finanční právo a jeho instituty / Lubomír Grúň - Praha : Linde, 2004 - 307 s. ; 21 cm - 80-7201-474-9 (brož.)

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice / Jan Kubíček - Praha : Oeconomica, 2004 - 24 s. ; 21 cm - 80-245-0711-0 (brož.)

Formy a řešení úpadku : (státu, firmy, banky, společnosti, družstva, organizace, nadace, sportovního klubu, politické strany--) / Miloš Novák - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 85 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-245-0710-2 (brož.)

František Živěla - Zbrojíř Hurricanů a Spitfirů se srdcem sportovce / Jiří Mikulka, Václav Kolesa, Jaroslav Popelka - 1. vyd. - Zlín : Václav Kolesa, 2004 - 56 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm. - (brož.)

Health related quality of life in South Africa / editor Petr Petr. - 2nd amended ed - České Budějovice : University of South Bohemia, 2004 - 56 s. : il. ; 30 cm. - 80-7040-672-0 (brož.)

History of Middle Europe : 1705 - year of decision / [Jiří Procházka] - 1. vyd. - Brno : ITEM, 2004 - 217 s. : il., faksim. ; 26 cm - 80-902297-5-1 (váz.)

Hitler jako vojevůdce / John Strawson ; [z anglického originálu ... přeložila Naďa Funioková] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2004 - 265 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7217-270-0 (váz.)

Honba za zapomněním : světové dějiny narkotik : 1500-2000 / Richard Davenport-Hines ; přeložila Jaroslava Kočová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 503 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7341-202-0 (váz.) :

Hospice, špitály a nemocnice v Karlových Varech / Jana Boříková, Otakar Bořík - Vyd. 1. - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2004 - 292 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-85853-73-6 (brož.) :

Hráz proti invazi : německá armáda v den D / v podání Günthera Blumentritta a dalších ; editoval David C. Isby ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kozák] - Brno : Jota, 2004 - 338 s., [16] s. obr. příl. : il, mapy, portréty - 80-7217-266-2 (váz.)


Hrdinové Pacifiku / Edwin P. Hoyt ; [z amerického originálu ... přeložil Leonid Křížek] - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2004 - 278 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7306-126-0 (Beta-Dobrovský ; váz.)

Hygiena stravovacích služeb : pracovní pomůcka pro majitele restaurací a jejich zaměstnance a majitele a obsluhu stánků, občerstvení, výroben lahůdek, kuchaře, číšníky apod. - [Praha] : Newsletter, 2003 - 31 s. ; 30 cm. - 80-86394-96-4 (brož.)

Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht : Sammelband zum Programm "Integrative Beratung für benachteiligte Personen am Arbeitsamt im Kontext der nationalen und europäischen Zusammenarbeit" / Jarmila Pipeková, Marie Vítková (Hrsg.) - 1. Ausg. - Brno : MSD, 2004 - 271 s. ; 23 cm - 80-806633-17-9 (brož.) * 80-86633-17-9 (chyb.)

Jaroslav Šála - Spolehlivý dělník nebe / Václav Kolesa, Jitka Gébova, Ladislav Slámečka - 1. vyd. - Zlín : Václav Kolesa, 2004 - 68 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm. - (brož.)

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s.r.o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 21 cm - 80-86229-36-X (soubor)

Jsem Josef, váš bratr : příběh Jana XXIII. / sestavil Robert Rothmann ; [z německého originálu ... přeložila Marie Roubalová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 79 s. ; 17 cm - 80-7192-769-4 (brož.) :

Kinderschicksale aus Lidice : (Erinnerungen, Zeugnisse, Dokumente) / Anhand von Erzählungen und Erinnerungen Lidicer Frauen und Kinder zusammengestellt von Jolana Macková und Ivan Ulrych ; [Übersetzung Štěpánka Špuláková und Ladislav Kábrt ; Photo Ivan Ulrych, Milan Knaibl, Archiv der Gedenkstätte Lidice und Privatarchive der Zeitzeugen] - Nymburk : Vega-L, 2004 - 101 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-86757-19-6 (váz.)

Komentář k DPH po 1.5.2004 / Václav Benda - Praha : Svaz účetních, 2004 - 80 s. ; 21 cm - (brož.)

Komunikace ve veřejné správě / Josef Duplinský, Šárka Brychtová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004- - sv. ; 30 cm - 80-7194-645-1 (sv. 1. ; brož.) :


Komunikace ve veřejné správě / Josef Duplinský, Šárka Brychtová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 72 s. ; 30 cm - 80-7194-653-2 (brož.) :


Kriminalistické, soudně-lékařské a soudně-inženýrské aplikace biomechaniky : mezinárodní konference, 13.11.2003, Praha : proceedings / [sestavil Jiří Straus] - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003 - 295 s. : il., portréty ; 21 cm. - 80-7251-143-2 (brož.)

Krizový management / Magdalena Hrabánková, Dana Procházková - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004 - 135 s. ; 30 cm - 80-7040-678-X (brož.)

Krvavá cesta do Tunisu : zničení sil Osy v severní Africe, listopad 1942 až květen 1943 / David Rolf ; s předmluvou generálmajora Juliana Thompsona ; [z anglického originálu ... přeložila Naďa Funioková] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003 - 459 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy ; 22 cm - 80-7217-224-7 (váz.)

Letcem ve studené válce / Jaroslav Dvořák - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2003 - 323 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7190-026-5 (váz.)

Lidské zdroje na trhu práce : vývoj a tendence v souvislosti se vstupem České republiky do EU / Magdalena Kotýnková, Otakar Němec - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2003 - 199 s. ; 23 cm - 80-86419-48-7 (brož.)

Mé velitelské operace / Otto Skorzeny ; [z německého originálu ... přeložila Vladimíra Ráflová] - České vyd. 2. - Praha : Naše vojsko, 2002 - 380 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-206-0638-6 (váz.)

MEKON 2004 : sborník příspěvků z VI. ročníku mezinárodní konference : výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EkF VŠB-TU Ostrava 2004 - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 90 s. ; 25 cm + 1 CD + 1 volný dvoulist - 80-248-0593-6 (brož.) :

Městské úřední knihy z Archivu města Brna 1343-1619 : katalog. Sv. 3, Knihy městského hospodaření. 1, Knihy početní. C, Počty města a jeho zařízení 1468-1619 / Ludmila Sulitková - Brno : Archiv města Brna, 2003 - 151 s. ; 23 cm - 80-902931-8-2 (brož.)

Metodické pokyny pro spolupráci jednotek požární ochrany České republiky a hasičského a záchranného sboru a hasičských jednotek Slovenské republiky při vzájemné pomoci při zdolávání mimořádných událostí = Metodické pokyny pre spoluprácu jednotiek požiarnej ochrany Českej republiky a hasičského a záchranného zboru a hasičských jednotiek v Slovenskej republike pri vzájomnej pomoci pri zdolávání mimoriadnych událostí. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2004 - 73 s., [34] s. příl. : il., barev. mapy ; 30 cm. - 80-86640-24-8 (volné listy)

Mezinárodní právo veřejné / Vladislav David, Pavel Sladký, František Zbořil - Praha : Linde, 2004 - 425 s. ; 21 cm - 80-7201-473-0 (brož.)


Mezinárodní právo veřejné : jeho obecná část a poměr k vnitrostátnímu právu, zvláště k právu českému / Jiří Malenovský - 4. opr. a dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita : Doplněk, 2004 - 467 s. ; 20 cm - 80-210-3375-4 (Masarykova univerzita Brno ; brož.)

Mezinárodní rozhodčí soud ICC : pravidla rozhodčího řízení platná od 1. ledna 1998. - Praha : Národní výbor Mezinárodní obchodní komory v České republice, 2004 - 31 s. ; 30 cm. - 80-903297-3-X (kroužková vazba)

Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory : (lokarnské třídění) : osmé vydání - Vyd. 1 - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 2004 - 217 s. ; 30 cm. - 80-7282-034-6 (brož.)

Mezinárodní úmluvy v patentovém právu / Emil Jenerál - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 2004 - 215 s. ; 21 cm - 80-7282-037-0 (brož.) :

Monstrproces "Stříteský a spol.", Litomyšl 1950 : historická studie o síle a slabosti poválečného člověka / Martin Boštík - Vyd. 1. - Litomyšl : Regionální muzeum v Litomyšli, 2004 - 81 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-239-2449-4 (brož.)

Monty - největší vítězství : tažení na Balt (duben - květen 1945) / Charles Whiting ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Mitáčková] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003 - 341 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7217-239-5 (váz.)

Na cestě integrace : [1999-2004 / odpovědní redaktoři Jaroslav Roušar, Jan Procházka, Jarmila Xaverová] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2004 - 163 s. : barev. il., portréty ; 31 cm - 80-7278-212-6 (váz.)

Nadměrné obavy o zdraví : rady pro klienta a jeho rodinu / Ján Praško ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Portál, 2004 - 134 s. : il. ; 20 cm - 80-7178-881-3 (brož.) :

Národní program výzkumu : podklad pro veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji / poskytovatel Ministerstvo zemědělství, Odbor výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti - Praha : Ministerstvo zemědělství, 2004 - 29 s. ; 30 cm. - (brož.)

Naučte se rychle novelu zákoníku práce : pracovní pomůcka pro praktické zvládnutí velké novely zákoníku práce platné od 1.3.2004 - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004 - 40 s ; 30 cm - 80-7350-014-0 (brož.)


Nebezpečné chemické látky a přípravky včetně prevence závažných havárií / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- - sv. ; 24 cm - 80-86229-80-7 (pořadač)


Novodobí křižáci : britská 8. armáda ve druhé světové válce / Richard Doherty ; [z anglického originálu ... přeložila Dana Gardavská] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2004 - 479 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - 80-7217-260-3 (váz.)

Občanský soudní řád ; Soudní řád správní ; Rozhodčí řízení ; Exekuční řád : podle stavu k 12.8.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 208 s. ; 24 cm - 80-7208-441-0 (brož.)

Obchodněprávní smlouvy / Karel Marek - 5., aktualiz. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 316 s. ; 21 cm - 80-210-3371-1 (brož.)

Obchodní právo I : distanční studijní opora / Jindřiška Šedová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 200, [24] s. ; 30 cm + 1 CD - 80-210-3331-2 (brož.)

Obchodní právo po vstupu ČR do EU, aneb, Co všechno se po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnilo? / Jan Dědič, Petr Čech - Vyd. 1. - Praha : Polygon, 2004 - 366 s. ; 21 cm - 80-7273-105-X (váz.)

Obchodní zákoník : komentář / Ivana Štenglová, Stanislav Plíva, Miloš Tomsa a kolektiv - 9. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xvi, 1439 s. ; 23 cm + 1 brožura - text zákona (308 s.) - 80-7179-863-0 (váz. ; brož.)

Ochrana spotřebitele / Olga Horová. - Vyd. 2. - Praha : Oeconomica, 2004 - 136 s. ; 30 cm. - 80-245-0690-4 (brož.)

On the path of integration : [1999-2004 / editors Jaroslav Roušar, Jan Procházka, Jarmila Xaverová] - Prague : Ministry of Defense of the Czech Republic, 2004 - 163 s. : barev. il., portréty ; 31 cm - 80-7278-213-4 (váz.)

Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě / Jan Hurdík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 131 s. ; 21 cm - 80-210-3322-3 (brož.)

Paměti. 3, Za okupace a po ní (1939-1951) / František Weyr - Vyd. 1. - Brno : Atlantis, 2004 - 230 s. ; 21 cm - 80-7108-192-2 (soubor)

Pojištění a management majetkových podnikatelských rizik / Jiří Janata - Vyd. 1. - Praha : Professional Publishing, 2004 - 87 s., [12] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-86419-64-9 (brož.)

Pozemkové právo / Milan Pekárek, Ivana Průchová - Vyd. 2., přeprac. a rozš. - Brno : Masarykova univerzita, 2003 - 400 s. ; 21 cm - 80-210-3238-3 (brož.)


Pracovněprávní předpisy ; Zaměstnanost : k l.10.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 432 s. : il. ; 24 cm - 80-7208-442-9 (brož.) :

Pravidla silničního provozu ; Autoškoly : podle stavu k 1.9.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 208 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7208-449-6 (brož.) :

Právní úprava technických požadavků na stavební výrobky / Jaromír Jareš, Andrea Lichtenbergová - 1. vyd. - Praha : ABF-ARCH, 2004 - 133 s. ; 23 cm - 80-86165-87-6 (brož.)

Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu / Rudolf Horák ... [et al.] - Praha : Linde, 2004 - 407 s. : il. ; 21 cm - 80-7201-471-4 (brož.)

Příklady nejlepší praxe v boji proti bezdomovectví. - Vyd. 1. - [Praha] : FEANTSA, S.A.D., Naděje, Armáda spásy, 2003 - 87 s., [4] s. barev. obr. příl. : barev. il., portréty ; 30 cm. - 80-86451-05-4 (brož.)

Příručka kapitána plavidla / Basil Mosenthal - 3. vyd. - Brno : Asociace PCC ve spolupráci s Českou asociací námořního jachtingu a společností Astrosat, 2004 - 127 s. : il. (některé barev.), plány ; 21 cm. - 80-903294-3-8 (brož.)

Příručka pro starostu : Váš osobní rádce / Peter Samčík ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 21 cm - 80-86229-32-7 (soubor ; brož.)

Psychologie války : jak pochopit její tajemnost a šílenost / Lawrence LeShan ; přeložila Šárka Waisová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 191 s. ; 22 cm - 80-7341-178-4 (váz.) :

Relace důchodu ke mzdě / Martin Holub, Štěpánka Pollnerová - Praha : VÚPSV, 2004 - 46, viii s. : il. ; 30 cm - (brož.)

Rozvoj dopravy ve světě / Lubomír Zelený. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 128 s. : il., mapy ; 30 cm. - 80-245-0671-8 (brož.)

Řízení a správa společností : případové studie / Miroslav Hučka a kolektiv - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 80 s. ; 30 cm. - 80-248-0622-3 (brož.)


Služební poměr státních zaměstnanců : zákon č. 218/2002 Sb. o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), s poznámkami k aktuálnímu znění : stav k 1. květnu 2004 / [autor komentáře textu zákona] Miroslav Bělecký - Praha : VOX, [2004] - 208 s. ; 21 cm - 80-86324-39-7 (brož.)


Smrt jménem závislost / Josef Vondrka - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 187 s. ; 20 cm - 80-7178-884-8 (brož.) :

Sociálně právní minimum pro lékaře / Jan Hutař. - Praha : Alena Švejnohová, 2004 - [129] s. ; 31 cm + 1 CD-ROM + 24 příl - 80-903344-0-7 (váz.)

Sociální ochrana a důchodový systém / Antonín Slaný, Vojtěch Krebs a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 70 s. ; 30 cm - 80-210-3390-8 (brož.)

Sociální politika v evropských zemích / Gabriela Munková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 189 s. ; 21 cm - 80-246-0780-8 (brož.)

Sociální zabezpečení : podle stavu k 10.8.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 480 s. ; 24 cm - 80-7208-438-0 (brož.) :

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci : podle stavu k 12.8.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 192 s. ; 24 cm - 80-7208-448-8 (brož.)

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků / Petr Bílý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- - sv. ; 21 cm - 80-901859-2-4 (sv. ZÁKLAD ; váz.)

Srovnávací obchodní právo I. / Zbyněk Švarc a kol. - Vyd. 2. - Praha : Oeconomica, 2004 - 140 s. ; 30 cm. - 80-245-0688-2 (brož.)

Stavební předpisy ; Autorizace ve výstavbě : podle stavu k 6.9.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 224 s. ; 24 cm - 80-7208-433-X (brož.) :

Stručný přehled nemocí dle 10. mezinárodní klasifikace nemocí se zaměřením na posuzování dočasné pracovní nechopnosti I / [zpracoval autorský kolektiv ve složení Dina Válková, Marie Střížová ; uspořádala Alena Budilová] - Vyd. 1. - Praha : BMSS-Start, 2004 - 350 s. ; 21 cm - 80-86552-79-9 (brož.)

Supervize - kazuistiky / [uspořádal a opatřil komentářem Antonín Šimek ; autoři kazuistik Kamil Kalina ... et al.] - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 171 s. ; 21 cm - 80-7254-496-9 (váz.)

Svět cigaret speciál : váš průvodce obchodem s tabákovými výrobky : nová tabáková vyhláška Ministerstva zemědělství [platná od 1. května 2004] - [Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2004] - [6] s. : barev. il. ; 30 cm 1 příl. - (brož.)


Systémy veřejné správy v evropských zemích / Martina Halásková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 144 s. ; 30 cm - 80-248-0600-2 (brož.)

Tajné příběhy II. světové války / William Breuer ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Handl] - Vyd. 2. - [Český Těšín] : Aradan, 2003 - 335 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86469-32-8 (váz.)

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích : podle stavu k 1.9.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 272 s. : tiskopisy ; 24 cm - 80-7208-452-6 (brož.) :

Technologie komerční bezpečnosti I. / Vladimír Laucký - Vyd. 2. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 64 s. : il., plány ; 29 cm - 80-7318-194-0 (brož.)

Těm, kteří nezažili--, o těch, kteří zažili-- : památce všem dobrým a trpícím kamarádům / Josef Kubů - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Krajská knihovna Vysočiny, 2004 - 132 s. : il. ; 21 cm - 80-239-2943-7 (brož.)

Teorie a praxe rozvoje měst a obcí / Simona Hrabalová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 93, [4] s. : il. ; 30 cm - 80-210-3356-8 (brož.)

Trendy nákupu a logistiky 2004 : odborná konference : dne 15.4.2004, Brno. - Vyd. 1. - Brno : Brno International Business School, 2004 - 129 s. : il. ; 25 cm. - 80-86575-69-1 (brož.)

Trestní odpovědnost ve zdravotnictví : problémy teorie a metodologie / Nikolaj Hrib - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2004 - 35 s. ; 21 cm - 80-7251-147-5 (brož.)

Trestní právo a zdravotnictví / Dagmar Císařová, Olga Sovová a kolektiv - 2., upr. a rozš. vyd. - Praha : Orac, 2004 - 183 s. ; 21 cm - 80-86199-75-4 (brož.)

Trestní právo hmotné : právní disciplíny pro studenty sociální práce a sociální politiky / Miroslav Mitlöhner - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 76 s. ; 21 cm - 80-7041-414-6 (brož.)

Trestní právo procesní / Dagmar Císařová ... [et al.] - 3., aktualiz. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 829 s. ; 22 cm - 80-7201-463-3 (váz.)


Účtová osnova a české účetní standardy : pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace) : vyhláška č. 504/2002 Sb. s komentářem, České účetní standardy, Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví / Jaroslava Svobodová, Zdeněk Šafránek - Olomouc : ANAG, 2004 - 206 s. ; 21 cm - 80-7263-207-8 (brož.) :


Uniformy německé armády za 2. světové války slovem i obrazem / Wade Krawczyk. - 1. čes. vyd - Praha : Naše vojsko, 2003 - 126 s. : barev. il. ; 31 cm. - 80-206-0703-X (váz.)

Úplné znění nového zákona o DPH s pedagogickými pomůckami. - Praha : VOX, 2004 - 80 s. : il. ; 30 cm. - 80-86324-41-9 (brož.) :

Ústava České republiky : Listina základních práv a svobod : podle stavu k 24.8.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 192 s. ; 24 cm - 80-7208-424-0 (brož.)

Ústavní soud České republiky v letech 1993-2000 : podstata ústavního soudnictví, procesní úprava, základní ústavněprávní doktríny a významné judikáty prvního Ústavního soudu ČR / Martin Dostál - Praha : Linde, 2004 - 157 s. ; 21 cm - 80-7201-462-5 (brož.)

Ústavy států Evropské unie Díl první, Ústavní texty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemí, Portugalska, Rakouska, Řecka, Španělska, Švédska a Velké Británie / s úvodním komentářem Vladimíra Klokočky ; autoři překladu Vladimír Klokočka, Eliška Wagnerová - 2. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 795 s. ; 21 cm - 80-7201-466-8 (brož.)

Úvod do občanského práva / Jan Hejda. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 211 s. ; 30 cm. - 80-245-0704-8 (brož.)

Úvod do postmoderní právovědy / Vladimír Zoubek a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003 - 200 s. ; 29 cm - 80-7251-131-9 (brož.)

Úvod do teorie a metodologie policejních věd / Květoň Holcr, Viktor Porada a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2004 - 112 s. : il. ; 21 cm - 80-7251-154-8 (brož.)

Velmi hrubý Štiřín : o člověku, do jehož života fatálně zasáhla česká politika / Ota Sládek, Václav Hrubý - Praha : Annonce, 2002 - 237 s. : il., faksim. ; 21 cm + 1 CD - 80-900125-4-X (brož.) :

Veselé paragrafy / kreslené vtipy Jiří Novák & Jaroslav Skoupý ; text z různých zdrojů vybral Jaroslav Skoupý - 1. vyd. - Praha : Pragoline, 2004 - 166 s. : il. ; 20 cm - 80-86546-23-3 (brož.)


Vězeňský deník / Jeffrey Archer ; [z anglického originálu ... přeložil Dalibor Míček] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 283 s. ; 21 cm - 80-7218-491-1 (váz.)


Vojenská tělovýchova / Lubomír Přívětivý - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 109 s. : ; 21 cm - 80-246-0805-7 (brož.) :

Vojenská toxikologie / Jiří Patočka a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada, 2004 - 178 s. : il. ; 25 cm - 80-247-0608-3 (brož.)

Vybrané kapitoly obchodních dovedností II / Daniela Hrubá, Marta Regnerová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2004 - 112 s. : il. ; 29 cm - 80-213-1136-3 (Česká zemědělská univerzita ; brož.) :

Vybrané kapitoly z teorie práva / Petr Cingr - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 95 s. ; 30 cm - 80-7042-303-X (brož.)

Vybrané otázky ze sociálně právních předpisů pro řídící pracovníky ÚSP a DD. 2. díl, Sociální potřebnost, Mimořádné výhody pro zdravotně postižené osoby, Zařízení sociální péče v ČR / Anna Arnoldová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 106 s. ; 30 cm - 80-7083-821-3 (brož.)

Vzduch je naše moře : československé letectví 1918-1939 / Jiří Rajlich, Jiří Sehnal. - Praha : Naše vojsko, 2002 - 188 s., [40] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 30 cm. - 80-206-0589-4 (váz.)

Za světlem svobody / Zdeňka Víchová - Praha : Votobia, 2004 - 131 s., [4] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - 80-7220-172-7 (brož.)

Záhadné příběhy z pátrací služby / Michal Dlouhý - 1. vyd. - Praha : Pragoline, 2004 - 107 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86546-22-5 (brož.)

Základy péče o společensky nepřizpůsobené občany / Ivana Nesétová, Petra Hortvíková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 73 s. ; 30 cm - 80-7042-304-8 (brož.) :

Základy práva Evropské unie pro ekonomy / Vladimír Týč - 4., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 306 s. ; 21 cm - 80-7201-478-1 (brož.)

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník : zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele : Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání - Český Těšín : Poradce, 2004 - 288 s. ; 21 cm - 80-86674-87-2 (brož.)

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení : zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře : zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení ... : - Český Těšín : Poradce, 2004 - 224 s. ; 21 cm - 80-86674-85-1 (brož.)


Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce ; Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost-- ; Nařízerní vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací-- ... : [aktualizace k] 6.8.2004 - Český Těšín : Poradce, 2004 - 304 s. ; 22 cm - 80-86674-89-4 (brož.)

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ; Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) ; Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon - Český Těšín : Poradce, 2004 - 280 s. ; 21 cm - 80-86674-86-X (brož.)

Zákoník práce : k 1.10. 2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 96 s. ; 24 cm - 80-7208-450-X (brož.) :

Zákoník práce : komentář a předpisy souvisící (včetně výňatků z důvodových zpráv, judiaktury a vzorů typických smluv a podání) : podle stavu k 1.4.2004 / Josef Hochman, Ladislav Jouza, Antonín Kottnauer - 4., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 728 s. ; 22 cm - 80-7201-470-6 (váz.)

Zapomeňte, že jste měli dceru : "žila jsem s maniaky, zločinci a vrahy" : pravdivý příběh pašeračky drog, která přežila peklo thajské věznice / Sandra Gregoryová a Michael Tierney ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Hnilička] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003 - 259 s. ; 21 cm - 80-7217-246-8 (váz.)

Zdravotní pojištění ; Zdravotní péče : podle stavu k 13.9.2004 - Ostrava : Sagit, 2004 - 256 s. ; 24 cm - 80-7208-451-8 (brož.) :

Zločin bez hranic : vyšetřování terorismu a organizovaného zločinu / Jan Chmelík a kolektiv - Praha : Linde, 2004 - 185 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7201-480-3 (brož.)

Zrada, aneb, Krize v katolické církvi / Investigativní tým amerického listu The Boston Globe ; přeložila Veronika Matysová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 292 s., [4] s. obr. příl. ; il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-7341-263-2 (váz.) :

Žena v Berlíně : deníkové zápisky z období od 20. dubna do 22. června 1945 / anonyma ; [z německého originálu ... přeložila Zlata Kufnerová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 271 s. ; 21 cm - 80-249-0359-8 (váz.)

Živnostenský zákon s komentářem : včetně prováděcích a souvisejících předpisů a vzorů podání / Věra Babšická - 7., aktualiz. a zásadně přeprac. vyd. - Praha : Polygon, 2004 - 407 s. : il., formuláře ; 21 cm - 80-7273-106-8 (váz.) :

Živnostenský zákon v praxi od 1.5.2004 / Eva Horzinková - 5. aktualizované vyd. - Olomouc : Anag, 2004 - 351 s. ; 21 cm. - 80-7263-239-6 (brož.)


2. mechanizovaná brigáda "Dunkerská" / [sestavili Martina Kalianková a příslušníci 2. mechanizované brigády] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2004 - 101 s. : barev. il., portréty ; 21 cm - 80-7278-204-5 (brož.) :

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist