Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (březen-duben) - B. Filozofie, psychologie, etika

za březen-duben 2005

Andělé : obraťte se na [své] anděly s prosbou o vedení, útěchu a inspiraci / Francis Melville ; [z anglického originálu ... přeložila Ivana Muková] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 128 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - 80-242-1242-0 (váz.)

Anthroposofie jako požadavek naší doby / Walther Bühler ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Prix ; verše přeložila Mária Schwingerová] - Hranice : Fabula, 2004 - 203 s. : il. ; 21 cm - 80-86600-15-7(brož.)

Astrologie, karma & transformace : vnitřní dimenze horoskopu narození / Stephen Arroyo ; [překlad Míla Plášková] - Vyd. 1. - [Olomouc] : Fontána, 2003 - 353 s. : il. ; 21 cm - 80-7336-133-7 (váz.)

Barvy v bytě / [z anglického originálu ... přeložila Alena Krupauerová] - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 102 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7360-009-9 (kroužková vazba)

Basic psychopathological terms and psychiatric diagnoses / Jiří Raboch, Pavel Pavlovský et al. - 1st ed. - Prague : Karolinum, 2004 - 203 s. ; 21 cm - 80-246-0825-1 (brož.) :

Bez lítosti : (malé dějiny jednoho rozvodu) / Richard Erml - Vyd. 1. - V Brně : Petrov, 2004 - 141 s. : 19 cm - 80-7227-211-X (váz.)

Bílé myšlenky / Marcela Zlatohlávková, Ladislav Muška - Ústí nad Labem : Severočeská vědecká knihovna : Severočeský klub spisovatelů, 2004 - 11 s. : il. ; 20 cm - 80-7055-109-7 (brož.)

Božská bouře : hurikány, tornáda a větrné smrště jako duševní jevy / David E. Schoen ; [z angličtiny přeložil Karel Kessner] - Vyd. 1. - Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2004 - 136 s. : il. ; 21 cm - 80-85880-36-9 (brož.)

Buď dobrý sám k sobě / Anselm Grün ; [z německého originálu ... přeložila Zdenka Kolářová] - 3. vyd. v Karmelitánském nakladatelství - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 107 s. ; 20 cm - 80-7192-667-1 (brož.) :

Bytí a vědomí : gnoseologie a metafyzika v klasické a moderní tradici / Horst Seidl ; [z německého originálu ... přeložili Karel Floss a Richard Jurečka] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 295 s. ; 20 cm - 80-7021-699-9 (brož.) :


Co je život? ; Duch a hmota ; K mému životu / Erwin Schrödinger ; doslov Václav Pačes ; [z anglického originálu ... a z německého originálu rukopisu ... přeložili, odbornou redakci textu provedli a předmluvou opatřili Martin Černohorský a Marie Fojtíková] - Vyd. 1. - V Brně : VUTIUM, 2004 - 254 s. : il. ; 22 cm - 80-214-2612-8 (váz.)


Co říkaly věci : minimeditace / Jan Graubner - 3., rozš. vyd. - Rosice u Brna : Gloria, 2004, - 79 s. ; 15 cm - 80-86200-95-7 (brož.)

Co už umím : zábavné úkoly pro předškoláky a školáky / [Mária Tašková] - Kladno : Delta, c2004 - [36] s. : il. ; 30 cm - 80-7351-070-7 (brož.) :

Česká média a feminismus / Barbora Osvaldová - 1. vyd. - Praha : Libri : Sociologické nakladatelství, 2004 - 158 s. ; 20 cm - 80-7277-263-5 (Libri ; váz.)

Čínská filosofie : pohled z dějin / Oldřich Král - Vyd. 1. - Lásenice : Maxima, 2005 - 373 s. ; 24 cm + 1 příl. - 80-901333-8-X (brož.)

Dar zdraví / Miroslav Hrabica - Vyd. 1. - Otrokovice : Miroslav Hrabica, c2005 - 287 s. : il. ; 21 cm - 80-902322-5-6 (brož.) :

David / Vaso Šolaja ; [ze srbského originálu přeložila Helena Marie Tarkó] - Vyd. 1. - Praha : NV EC-CS, 2004 - 28 s. ; 23 cm - 80-902429-9-5 (brož.)

Dějiny myšlenky / Kevin O'Donnell ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Jašová] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 158 s. : il. (většina barev.), portréty ; 19 cm - 80-242-1163-7 (váz.)

Dějiny ruské filosofie / Nikolaj Onufrijevič Losskij ; [z ruského originálu ... přeložil Alan Černohous] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma ; Olomouc : Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2004 - 663 s. ; 20 cm - 80-86715-26-4 (Refugium Velehrad-Roma : váz.) :

Děti a rozvod / Heather Smith ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Loupová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 184 s. ; 23 cm - 80-7178-906-2 (brož.) :

Development economics : present a textbook / author Vladimír Jeníček ; co-author Vladimír Krepl - Prague : Czech University of Agriculture, 2005 - 178 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1241-6 (brož.)

Dítě a jeho svět : soubor studií pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii" / redakce Lubica Obuchová - Praha : Česká orientalistická společnost, 2004 - 159 s. : il. ; 21 cm - 80-902510-7-2 (brož.)

Dítě na prahu dospívání / Vladimír Smékal, Lenka Lacinová, Lubomír Kukla (eds.) - Brno : Barristr & Principal, 2004 - 268 s. ; 23 cm - 80-86598-84-5 (brož.)


Dobrý den, medvídku! / [český text Dana Winklerová] - [Říčany u Prahy] : Junior, [2005?] - 59 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-7267-136-7 (váz.)

Duchovní dimenze divadla, aneb, Vertikální přesahy / Zdeněk Hořínek ; doslov Jan Czech ; editor Jan Dvořák - V tomto souboru vyd. 1. - Praha : Pražská scéna, 2004 - 199 s. ; 19 cm - 80-86102-46-7 (brož.) :

Duchovní rozvoj pro začátečníky : snadný návod, jak uvolnit a rozvinout šestý smysl / William W. Hewitt ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Mikuláštíková] - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2004 - 199 s. ; 20 cm - 80-7306-153-8 (brož.)

Duchovní život : stručná suma teologie asketické a mystické podle ducha a zásad svatého Tomáše Akvinského / André-Marie Meynard ; podle čtvrtého vydání Ladislava Kuncíře v Praze z roku 1927 [zpracoval Pavel K. Mráček] - Vyd. 5., v MCM 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 334 s. ; 21 cm - 80-7266-180-9 (brož.) :

Dušičková zamyšlení / P. Piťha - České Budějovice : Studio Gabreta, 2004 - 63 s. ; 15 cm - 80-86610-12-8 (Studio Gabreta ; brož.) :

Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu : sborník referátů z 5. mezinárodního vědeckého semináře : Olomouc 13.-14.5.2004 / [editor Dušan Tomajko] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 137 s. : il. ; 21 cm - 80-244-0939-9 (brož.)

Estetické porozumění : eseje o filozofii, umění a kultuře / Roger Scruton ; [z anglického originálu ... vybral a přeložil Jiří Ogrocký] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2005 - 177 s. ; 23 cm - 80-85947-92-7 (brož.) :

Estetika : sborník textů pro studenty uměleckých škol a uměnovědných oborů / vybral, přeložil a úvod napsal Rostislav Niederle - Brno : VUTIUM, 2004 - 214 s. ; 21 cm - 80-214-2705-1 (brož.)

Etika a fragmenty života / Jiří Bystřický, Ivan Mucha - Praha [i.e. Pelhřimov : Vydavatelství 999], 2004 - 222 s. ; 23 cm - 80-86391-12-4 (brož.)

Existencialisté : existenciální fenomény v české próze dvacátého století / Vladimír Papoušek - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2004 - 465 s. : portréty ; 21 cm - 80-7215-237-8 (váz.)


Filipova dobrodružství : doplňovačky, kvizy, hádanky, omalovánky / Jan Bárta - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2004 - 48 s. : il. ; 24 cm - 80-7172-961-2 (brož.)


Filosofické základy metodologie ekonomických věd III / Ján Pavlík (editor) - Praha : Oeconomica, 2004 - 226 s. ; 25 cm - 80-245-0798-6 (brož.)

Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo / : [literatura, umění, filozofie] / Vít Haškovec, Ondřej Müller, Irena Tatíčková - 2., opr. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 411 s. : portréty ; 18 cm - 80-00-01393-2 (váz.) :

Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo : [věda, filozofie, umění] / Vít Haškovec, Ondřej Müller - 3. ,(2. rozš.), vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 463 s. : il., portréty ; 17 cm - 80-00-01517-X (váz.) * 80-00-01230-8 (chyb.)

Hagakure : moudrost samuraje z kraje Saga / Cunetomo Jamamoto ; přeložil Robert Hýsek - [Adamov] : Temple, c2004 - 103 s. ; 21 cm - 80-86719-03-0 (brož.)

Hlavolamy, hry a karetní triky : [zábavné činnosti pro rozvoj myšlení dětí ve věku od 9 let] / Raymond Blum ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Schrötter] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 126 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-933-X (brož.) :

Horoskopy na celý rok 2005 - Beran : [21.3.-20.4. / ilustrace Luděk Schneider] - Kladno : Delta, [2004] - 95 s. : il. ; 18 cm - 80-7351-049-9 (brož.) :

Horoskopy na celý rok 2005 - Blíženci : [22.5.-21.6. / ilustrace Luděk Schneider] - Kladno : Delta, [2004] - 95 s. : il. ; 18 cm - 80-7351-051-0 (brož.) :

Horoskopy na celý rok 2005 - Býk : [21.4.-21.5. / ilustrace Luděk Schneider] - Kladno : Delta, [2004] - 95 s. : il. ; 18 cm - 80-7351-050-2(brož.) :

Horoskopy na celý rok 2005 - Kozoroh : [22.12.-20.1. / ilustrace Luděk Schneider] - Kladno : Delta, [2004] - 95 s. : il. ; 18 cm - 80-7351-058-8 (brož.) :

Horoskopy na celý rok 2005 - Lev : [23.7.-22.8. / ilustrace Luděk Schneider] - Kladno : Delta, [2004] - 95 s. : il. ; 18 cm - 80-7351-053-7 (brož.) :

Horoskopy na celý rok 2005 - Panna : [23.8.-22.9. / ilustrace Luděk Schneider] - Kladno : Delta, [2004] - 95 s. : il. ; 18 cm - 80-7351-054-5 (brož.) :


Horoskopy na celý rok 2005 - Rak : [22.6.-22.7. / ilustrace Luděk Schneider] - Kladno : Delta, [2004] - 95 s. : il. ; 18 cm - 80-7351-052-9 (brož.) :


Horoskopy na celý rok 2005 - Střelec : [23.11.-21.12. / ilustrace Luděk Schneider] - Kladno : Delta, [2004] - 95 s. : il. ; 18 cm - 80-7351-057-X (brož.) :

Horoskopy na celý rok 2005 - Štír : [24.10.-22.11. / ilustrace Luděk Schneider] - Kladno : Delta, [2004] - 95 s. : il. ; 18 cm - 80-7351-056-1 (brož.) :

Horoskopy na celý rok 2005 - Váhy : [23.9.-23.10. / ilustrace Luděk Schneider] - Kladno : Delta, [2004] - 95 s. : il. ; 18 cm - 80-7351-055-3 (brož.) :

Horoskopy na celý rok 2005 - Vodnář : [21.1.-20.2. / ilustrace Luděk Schneider] - Kladno : Delta, [2004] - 95 s. : il. ; 18 cm - 80-7351-059-6 (brož.) :

Horoskopy na celý rok 2005 -Ryby : [21.2.-20.3. / ilustrace Luděk Schneider] - Kladno : Delta, [2004] - 95 s. : il. ; 18 cm - 80-7351-060-X (brož.) :

Hrátky pro chytré děti / Renáta Frančíková - Kladno : Delta, c2004 - 59 s. : il. ; 29 cm - 80-7351-023-5 (brož.) :

Hrátky s tužkou / Renáta Frančíková - Kladno : Delta, c2004 - 59 s. : il. ; 29 cm - 80-7351-022-7 (brož.) :

Hry pro rodiče s dětmi : hry pro rozvoj komunikace : aktivity zaměřené na rozvoj dítěte předškolního věku : příprava na vstup do školy / Edita Doležalová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 151 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0991-0 (brož.)

Hudba věku melancholie / Roman Dykast - Vyd. 1. - Praha : TOGGA, 2005 - 333 s. : il., noty ; 25 cm + 1 CD - 80-902912-5-2 (váz.)

Chytrá kniha prvňáčka / Jindřich Balík, Ludvík Středa ; ilustroval Luděk Schneider - 1. vyd. - Kladno : Delta, c2004 - 149 s. : il. (převážně barev.) ; 32 cm - 80-86091-86-4 (váz.) :

Idea sociální vědy a její vztah k filosofii / Peter Winch ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Suchomel] - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 134 s. ; 21 cm - 80-7325-035-7 (váz.)


Imaginace, hra a komika / Vladimír Borecký - 2., rozš. a opr. vyd., (v Tritonu 1.) - V Praze : Triton, 2005 - 347 s. : il. ; 21 cm - 80-7254-503-5 (váz.)


Indigové děti : děti nové generace / Siegfried Woitinas ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Prix] - Hranice : Fabula, 2004 - 169 s. : il. ; 21 cm - 80-86600-19-X (brož.)

Já to vidím jinak, miláčku ! : mužsko-ženský slovník / Nataša Tanská ; [ilustroval Jiří Slíva] - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2004 - 107 s. : il. ; 19 cm - 80-7246-151-6 (váz.) :

Jak mluvit s dětmi o sexu / Mark Laaser ; [překlad Jana Vojtková] - 1. vyd. - Praha : Samuel, Biblická práce pro děti, 2004 - 183 s. ; 24 cm - 80-86849-03-1 (brož.)

Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí / Nessia Laniado ; [z italského originálu ... přeložila Ivana Hlaváčová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 111 s. ; 20 cm - 80-7178-870-8 (brož.) :

Jak se dožít 140 let / Stanislav Brázda - 2. dopl. vyd. - Olomouc : Epava, 2005 - 232 s., [6] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-86297-28-4 (váz.)

Jak se naučit říkat ne : (jak vybudovat zdravou sebeúctu) / Kevin Leman ; [překlad M. Snížková] - 2. vyd. - Praha : Návrat domů, 2005 - 222 s. ; 21 cm - 80-7255-114-0 (brož.)

Jak si zvýšit IQ : pro všechny věkové kategorie / Stephen Langer, James F. Scheer - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2003 - 206 s. ; 21 cm - 80-249-0262-1 (váz.)

Jak získat a neztratit autoritu, aneb, Proč má maminka vždycky pravdu / Alena Vališová, Richard Šubrt - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2004 - 116 s. : il. ; 21 cm - 80-86642-29-1 (brož.)

Jak zlepšit svou duševní práci : studijní opora pro vzdělávání dospělých / Karel Paulík - Vyd. 1. - V Ostravě : Ostravská univerzita, 2004 - 23 s. ; 30 cm - 80-7042-680-2 (brož.) :

Jak zmírnit niterná trápení nemocných? : informace pro zdravotníky o saturování spirituálních potřeb vážně nemocných / [text Aleš Opatrný] - V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství pro Ecce homo - sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí, 2004 - 31 s. : il. ; 15 cm - 80-7192-347-8 (brož.)

Jaké mám IQ? A jak je mohu zvyšovat? / Ken Russell, Philip Carter ; [překlad Hana Moravcová] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004- - sv. : il. ; 23 cm - 80-251-0467-2 (sv. 1 ; brož.)


Jídlo a proměna : symbolika jídla ve snech, pohádkách a mýtech / Eve Jackson ; [z angličtiny přeložila Věra Stavová] - Vyd. 1. - Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2004 - 136 s. ; 21 cm - 80-85880-37-7 (brož.)


Jsme hrdí na svou zemi?, aneb , se známými i neznámými občany na vlasteneckou notu / [autor Petr Majer] - Vyd. 1. - Praha : Československá obec legionářská : Sdružení válečných veteránů ČR, 2004 - 156 s. : barev. il., portréty ; 22 cm - 80-903280-3-2 (váz.)

Kabala : nové pohledy / Moše Idel ; [z anglického originálu ... s přihlédnutím k hebrejské verzi ... přeložil David Biernot ; předmluvu napsal Vladimír Sadek] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 445 s. ; 21 cm - 80-7021-663-8 (váz.) :

Kant a problém metafyziky / Martin Heidegger ; [z německého originálu ... přeložili pod vedením Jiřího Pechara Alena Bakešová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 2004 - 270 s. ; 22 cm - 80-7007-193-1 (váz.)

Kinematická analýza pohybu člověka / Miroslav Janura, František Zahálka - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 209 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-244-0930-5 (brož.)

Komunikace, sex a peníze : [tři nejběžnější překážky ve vztazích mezi muži a ženami] / Edwin Louis Cole - 3. vyd. - Brno : Postilla, 2001 - 205 s. ; 18 cm - 80-86442-04-7 (brož.)

Královéhradecký kraj : muzea, galerie, rozhledny, fortifikační a technické památky - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :

Kreativita : hledání alternativ / editoři Radek Schuster ... [et al.] - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 127 s. : il. ; 21 cm - 80-86898-05-9 (brož.)

Kreativní time management : nejen pro ženskou duši : objevte tajemství uvolněnosti-- / Mojmír Voráč - Vyd. 1. - Praha : Pyramida system CZ, 2004 - 107 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-903512-0-4 (brož.) :

Křesťanská víra a racionalita : filosofický přístup / [Tomáš Machula] - Vyd. 1. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, 2004 - 95 s. ; 21 cm - 80-7040-727-1 (brož.)

Křesťanská víra a racionalita : teologický přístup / [Josef Dolista] - Vyd. 1. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, 2004 - 136 s. ; 21 cm - 80-7040-728-X (brož.)


Lidé / [Mirella Ferrera, Gian Guiseppe Filippi, Marco Ceresa ; z anglického překladu italského originálu ... přeložili Adam Novák, Jiří Janoštík, Petr Jaroň] - 1. vyd. - Zlín : Cupro, 2004 - 319 s. : barev. il. ; 36 cm - 80-86323-40-4 (váz.)


Magický život Aleistera Crowleyho / Martin Booth ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Milata] - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2004 - 461 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7197-234-7 (váz.)

Mahámudrá : cesta k poznání skutečnosti / Geše Rabten ; [přeložila Libuše Pávková] - 2., opr. vyd. - Praha : DharmaGaia, 2004 - 174 s. : il. ; 22 cm - 80-86685-19-5 (váz.)

Malá povzbuzení pro mámy a táty / Helena Chvátalová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 127 s. : barev. il. ; 17 cm - 80-7178-940-2 (brož.) :

Minulé životy našich dětí : jak mohou vzpomínky na minulé životy ovlivnit dítě / Carol Bowmanová ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Dušková] - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2005 - 332 s. ; 21 cm - 80-7197-229-0 (váz.)

Morální dimenze ekonomiky - iluze, nebo imperativ? : soubor textů z diskusního fóra konaného 29. ledna 1998 ..., Praha 1 / účastníci diskuse Marie Bohatá ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Agora, 2004 - 79 s. ; 21 cm - 80-86820-00-9 (brož.)

Morální jednání / Mojmír Tyrlík - Vyd. 1 - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 134 s. ; 21 cm - 80-210-3535-8 (brož.)

Motivace a multilingvismus ve výuce cizích jazyků : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané na Katedře cizích jazyků Univerzity Pardubice ve dnech 22.-23. září 2003 / Helena Jaklová (editor) - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 - 183 s. ; 24 cm - 80-7194-658-3 (brož.)

Motivační a osobnostní testy pro výběr povolání / Jim Barrett ; [překlad Jana Konopiská] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - v, 169 s. : il. ; 23 cm - 80-251-0352-8 (brož.) :

Moudrost Sri Chinmoye - 1. vyd. - Praha : Madal Bal, 2004 - 366 s. ; 23 cm - 80-86581-16-0(brož.)

Movement - the Art of Life I : proceedings of international conference : [Prague, September 16-17, 2004] / editors Irena Martínková and Michal Peliš - 1st ed. - In Prague : Charles University, 2004 - 99 s. : il. ; 21 cm - 80-86317-32-3 (brož.)


Myšlenky moudrých o dětech / uspořádal Jan Malík - 1. vyd. - Praha : Nové město, 2004 - [96] s. ; 16 cm - 80-86146-43-X (váz.)


Myšlenky moudrých o manželství / uspořádal Jan Malík - 1. vyd. - Praha : Nové město, 2004 - [102] s. ; 16 cm - 80-86146-42-1 (váz.)

Myšlenky moudrých o toleranci / uspořádal Jan Malík - 1. vyd. - Praha : Nové město, 2003 - [104] s. ; 16 cm - 80-86146-39-1 (váz.)

Myšlenky, postřehy, nápady-- / Georg Christoph Lichtenberg ; [z německých originálů ... vybral, přeložil a doslov napsal Josef Čermák] - Vyd. v této podobě 1. - Praha : Jitro, 2004 - 137 s. : il. ; 16 cm - 80-903106-5-6 (váz.)

Mýtus & logos / [přeložila Iva Michňová] - České vyd. 1. - Praha : ISV, 2004 - 213 s. : portréty ; 23 cm - 80-86642-19-4 (brož.)

Na prahu změn : (zóny přechodových rituálů) / William Bridges ; [překlad Alena Švecová] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2004 - 138 s. ; 21 cm - 80-7255-100-0 (brož.)

Naše poslední hodina : přežije lidstvo svůj úspěch? / Martin Rees ; přeložil Aleš Drobek - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán : Argo, 2005 - 232 s. ; 21 cm - 80-7363-004-4 (Dokořán : váz.) :

Naučný slovník : příruční slovník vybraných slov nutných pro život a vysvětlivky jejich pojmů, abychom ve společenské konverzaci nepoužili slov a výrazů nevhodných / Karel Solařík - 1. vyd. - Brno : Postilla, 2002 - 81 s. : il. ; 2002 - 80-86442-18-7 (brož.)

Návod na použití člověka : cesta ke štěstí a zdraví / Vlastimil Marek - Vyd. 1. - Brno : Alman, 2004 - 221 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-86766-12-8 (brož.) :

Nejen bonmoty a citáty o životě nahoře i dole : o tom, co muži vidí na svém protějšku, a naopak, co ženy tvrdí o pánu tvorstva pro paměť všech přítomných i budoucích / [sebral, vybral, přepsal, něco i napsal] Vráťa Ebr - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 191 s. : il. ; 18 cm - 80-242-1271-4 (váz.)

Nespavost : zvládání nespavosti / Ján Praško, Kateřina Espa-Červená, Lucie Závěšická - 1. vyd. - Praha : Portál, 2004 - 102 s. ; 20 cm - 80-7178-919-4 (brož.) :


Neznámá moc Luny : vliv cyklu Měsíce na lidské zdraví / Johanna Paunggerová, Thomas Poppe ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Vízdalová] - Vyd. 3. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 215 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. - 80-242-1322-2 (váz.)


Nietzsche a filosofie / Gilles Deleuze ; [z francouzského originálu ... přeložil Čestmír Pelikán a Josef Fulka] - V Praze : Herrmann & synové, 2004 - 343 s. ; 18 cm - 80-239-4118-6 (v knize neuvedeno : váz.)

Normy, zprostředkování a estetický význam / Jiří Bystřický, Ivan Mucha - Praha [i.e. Pelhřimov : Vydavatelství 999], 2003 - 207 s. ; 23 cm - 80-86391-09-4 (brož.)

Nový regionalismus: teorie a případová studie (Evropská unie) : grantový projekt GA ČR 402/04/0219/ : sborník publikovaných dílčích studií, 1. etapa řešení / Eva Cihelková a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004 - 192 s. : ; 21 cm - 80-245-0826-5 (brož.)

Nový rozum do kapsy. Věda a příroda / [sestavili a edičně připravili Ondřej Müller a Irena Tatíčková ; ilustrovali Zdeněk Burian ... et. al.] - 9. vyd., (1. v této podobě) - Praha : Albatros, 2004 - 398 s. : barev. il. ; 11 x 15 cm - 80-00-01458-0 (soubor ; váz.) :

O svobodě / Ladislav Kubíček - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 77 s. ; 20 cm - 80-7266-189-2 (brož.) :

Obraz druhého v historické perspektivě II : identity a stereotypy při formování moderní společnosti / [vědecký redaktor-editor Karel Kubiš] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003 - 208 s. ; 23 cm - 80-246-0603-8 (brož.)

Odkud zlo? : o nezkrotnosti čili slabosti lidské vůle / Jan Payne - Vyd. 1. - Praha : TRITON, 2005 - 319 s. ; 21 cm - 80-7254-500-0 (váz.)

Odpusť a zapomeň / Lewis B. Smedes ; předmluvu k českému vydání napsal Jaro Křivohlavý ; [překlad Alena Švecová] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2004 - 156 s. ; 21 cm - 80-7255-097-7 (brož.)

Osud jako šance / Thorwald Dethlefsen ; [přeložila Jarmila Doubravová] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 197 s. : ; 21 cm - 80-242-1256-0 (váz.)

Páni kluci : knížka pro rodiče, kteří vychovávají chlapce / Jan-Uwe Rogge, Bettina Mählerová ; [z německého originálu ... přeložila Hana Doležalová] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 135 s. ; 20 cm - 80-204-1134-8 (brož.)


Paul Tillich : studie o náboženství, kultuře a politice / Daniel Toth - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 123 s. ; 21 cm - 80-7041-810-9 (brož.)


Pavel Tichý's collected papers in logic and philosophy / Vladimír Svoboda, Bjorn Jespersen, Colin Cheyne (editors) - 1st ed. - Prague : Filosofia; Dunedin : University of Otago Press, 2004 - 901 s. ; 25 cm - 80-7007-189-3 (váz.)

Pojď si s námi hrát : zábavné úkoly pro předškoláky a školáky / [Mária Tašková] - Kladno : Delta, c2004 - [36] s. : il. ; 30 cm - 80-7351-071-5 (brož.) :

Poprvé v mateřské škole / Renate Niesel, Wilfried Griebel ; [z německého originálu ... přeložila Dana Lisá] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 100 s. : il. ; 20 cm - 80-7178-989-5 (brož.) :

Pozoruhodné myšlenky úspěšných lidí / Bob Harrison - 1. české vyd. - Brno : Postilla, 2001 - 134 s. ; 21 cm - 80-86442-09-8 (brož.)

Pozoruhodné myšlenky: moudrosti Bruce Leeho pro každý den / napsal Bruce Lee ; sestavil John Little ; [překlad Tomáš Nevrkla] - Praha : Miroslav Sobotka - Fighters Publications, 2004 - 235 s. ; 21 cm - 80-903079-5-7 (váz.)

Praha - město magie : záhady a tajemství české metropole / Vladimír Liška - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004 - 152 s. : il. ; 22 cm - 80-7336-191-4 (váz.)

Praktická kniha chiromantie : svědectví našich dlaní a rukou / Věra Kubištová - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004 - 399 s. : il. ; 21 cm - 80-7336-196-5 (brož.)

Pravá láska : čtení na každý den pro celé rodiny / Josef Janšta ; [ilustrace Lucie Fričová] - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004 - 187 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7266-187-6 (brož.) :

Právně filosofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 4.-5. března 2004 v Brně, Právnická fakulta MU Brno / redakce sborníku Tatiana Machalová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 166 s. ; 21 cm - 80-210-3508-0 (brož.)

Prométheus a Uran : astrologický esej o archetypickém významu planety Uran / Richard Tarnas ; [z anglického originálu ... přeložil Rudolf Starý] - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Sagittarius, 2004 - 157 s. ; 20 cm - 80-86270-11-4 (brož.)


Prostor a jeho člověk / [editoři Michal Ajvaz, Ivan M. Havel, Monika Mitášová] - [Praha] : Vesmír, 2004 - 327 s. : il. ; 21 cm - 80-85977-60-5 (brož.)


Průvodce křesťanským rodičovstvím : jak vést děti k osobní víře a naplněnému životu / H. Norman Wright, Gary J. Oliver ; [překlad Milan Koldinský] - 1. vyd. - Praha : Samuel, Biblická práce pro děti, 2004 - 233 s. ; 24 cm - 80-86849-00-7 (brož.)

Přehled etiky / Mel Thompson ; [z anglického originálu ... přeložila Pavla Císařová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 167 s. ; 20 cm - 80-7178-806-6 (brož.) :

Psychologie a nezaměstnanost : zkušenosti a praxe = Psychology and unemployment : experience and practice : sborník referátů z mezinárodní konference konané dne 24. června v Brně / Božena Buchtová ed. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 248 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-210-3457-2 (brož.)

Psychologie myšlení a řeči / Lev Semjonovič Vygotskij ; uspořádal, úvodním slovem a komentáři opatřil Jan Průcha ; [z vlastního překladu ruského originálu texty vybral Jan Průcha] - Vyd. 1. (jako komentovaný výbor, Celkově v češtině 3.) - Praha : Portál, 2004 - 135 s. ; 20 cm - 80-7178-943-7 (brož.) :

Psychologie obchodní činnosti : pro střední odborná učiliště / E. Bedrnová, D. Pauknerová - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2004 - 128 s. : il. ; 21 cm - 80-7168-899-1 (brož.) :

Psychologie pomáhá každodennímu životu / Miluše Soudková - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2004 - 164 s. ; 21 cm - 80-7239-164-X (brož.)

Psychotesty u přijímacích pohovorů / Liam Healy ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Foltýn] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 190 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-848-1 (brož.) :

Ranní červánky : myšlenky o morálních předsudcích / Friedrich Nietzsche ; [přeložila Věra Koubová] - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2004 - 255 s. ; 21 cm - 80-7299-077-2 (váz.) :

Raný psychický vývoj dítěte / Lenka Šulová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 247 s. ; 21 cm - 80-246-0877-4 (brož.)

Region Hradec Králové : Museen, Galerien, Aussichtstürme, Befestigungswerke und technische Sehenswürdigkeiten - Hradec Králové : Garamon, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 24 cm - (brož.) :

Rodinná domácí apatyka : 1001 tip, jak si udržet dobré zdraví / [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Jungwirthová] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2004 - 237 s. : il. ; 30 cm - 80-7252-096-2 (váz.)

Sebevraždy slavných / Libor Budinský - Vyd. 3. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 222 s. ; 21 cm - 80-242-1329-X (váz.)


Sidonia a Sakateky čtrnáctero vykročení / [Zdeněk Neubauer, Ivan M. Havel ; ediční příprava, doslov, poznámky Karel Palek] - Vyd. 1. - Praha : Sofis, 2004 - 367 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-902-7857-8 (váz.)

Skutečnost snu / Zbyněk Havlíček ; [uspořádal a ediční komentář a doslov napsal Stanislav Dvorský] - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2003 - 569 s. ; 22 cm - 80-7215-207-6 (váz.)

Slabikář slušného chování pro nejmenší / [překlad Jiří Dvořák] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - [18] s. : barev. il. ; 34 cm - 80-7352-153-9 (leporelo)

Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku / Pavel Král - Vyd. 1. - České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2004 - 319 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-7040-697-6 (váz.)

Snář pro ženy / Anna Maria Krauze ; [z polského originálu ... přeložila Iva Daňková] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2005 - 181 s. ; 21 cm - 80-7362-065-0 (váz.)

Spirituální inteligence / Danah Zohar a Ian Marshall ; [přeložil Libor Válek] - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003 - 278 s. : il. ; 20 cm - 80-204-1030-9 (brož.)

Stručný průvodce hudební psychologií / Václav Drábek - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 62 s. ; 21 cm - 80-7290-161-3 (brož.)

Svět mysli / Josef Fric - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004 - 51 s. ; 15 cm - 80-7207-539-X (brož.)

Svět, v němž žijeme. Krajina a přírodní památky / [přeložila Eva Konečná ; redigovala Otilie Grezlová] - [Praha] : Euromedia Group - Knižní klub, 2005 - 79 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-242-1115-7 (soubor)

Šťastní rodiče : [křesťanská výchova podle Dona Boska] / Bruno Ferrero ; [z italského originálu ... přeložil Ladislav Heryán] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 147 s. ; 20 cm - 80-7178-937-2 (brož.) :

Tajemství numerologie / Dawne Kovan - 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 224 s. : barev. il., portréty ; 14 cm - 80-7352-125-3 (brož.)


Tajemství zlatého květu : čínská kniha života / C.G. Jung, Richard Wilhelm ; [z německého originálu ... přeložili Karel Škoda, Jan Spousta a Jan J. Škoda] - Vyd. 2. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 147 s., 10 s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7021-723-5 (váz.) :


Tajná věda v nástinu / Rudolf Steiner ; [z německého originálu ... přeložil Zdeněk Váňa] - Hranice : Fabula, 2005 - 267 s. ; 22 cm - 80-86600-20-3 (váz.)

Tao fyziky I : paralely mezi moderní fyzikou a východní mystikou / Fritjof Capra ; přeložil Peter Zamarovský - Vyd. 1. - Praha : Maťa :, 2003 DharmaGaia, - 364 s. : il. ; 21 cm - 80-7287-066-1 (Maťa : váz.) * 80-7287-045-9 (chyb.)

Tao te ťing : o tao a ctnosti / Lao-c' ; [přeložila Berta Krebsová ; originální text k vydání připravila ... Olga Lomová] - Celkově 3. vyd., [V nakl. DharmaGaia] 2., opr. a dopl. vyd. - Praha : DharmaGaia, 2003 - 268 s. ; 21 cm - 80-86685-12-8 (váz.)

Techniky čakrové terapie : umění duchovního léčení / Keith Sherwood - Vyd. 1. - V Olomouci : Fontána, [2004] - 175 s. : il. ; 21 cm - 80-7336-157-4 (brož.)

Testy na psychologii : [podrobný průvodce přípravou na přijímací zkoušky na psychologii, včetně doporučení, jak naložit s trémou a nejlépe se připravit na ústní část přijímacího řízení : přehledné teoretické úvody, ukázky odborných textů, vzorové testy s klíčem a výkladem v souvislostech / Simona Hoskovcová, Jan Gruber] - 1. vyd. - Praha : Tutor, c2004 - 173 s. ; 21 cm - 80-86700-13-5 (brož.)

Testy studijních předpokladů a základů logiky : chcete se dostat na vysokou školu? : teorie, příklady, řešení, komentář / [Pavel Kotlán, Kateřina Vittová] - 2., přeprac. a aktualiz. vyd. - Brno : Sokrates, -2005 - sv. : il., grafická znázornění ; 21 cm - 80-86572-18-8 (sv. 2 ; brož.)

Testy studijních předpokladů a základy logiky : chcete se dostat na vysokou školu? : teorie, příklady, řešení, komentář / [Igor Kotlán, Pavel Kotlán, Kateřina Vittová] - 4., přeprac. a aktualiz. vyd. - Brno : Institut vzdělávání Sokrates, 2005- - sv. : il. ; 21 cm - 80-86572-17-X (sv. 1 ; brož.)

Testy z práva a logiky na právnické fakulty : [ústavní, občanské, rodinné, pracovní, obchodní, trestní, správní právo a slovníček právních pojmů : pravdivost výroku, negace, úsudky, sylogismy-- : přehledné teoretické úvody, testové úlohy, klíče s výkladem / Tomáš Durdík, Kamila Dvořáčková] - 1. vyd. - Praha : Tutor, c2004 - 202 s. : il. ; 21 cm - 80-86700-20-8 (brož.)

The Hradec Králové Region : museums, galleries, lookout towers, monuments of defence and technology - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il. ; 24 cm - (brož.) :


Tváří v tvář : věda a její intelektuální protivníci / Steven Weinberg ; [přeložili Jiří Adam ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2004 - 278 s. ; 21 cm - 80-7299-073-X (váz.) :


Tvůrce vlastní kariéry / Anna Schneiderová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostavská univerzita, 2004 - 31 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-681-0 (brož.) :

Tvůrčí proces v Gestalt terapii / Joseph Zinker - 1. vyd. - Brno : ERA, 2004 - xii, 235 s. : il. ; 21 cm - 80-86517-93-4 (brož.) :

Umění zážitku, zážitek umění : teorie a praxe artefiletiky / Jan Slavík - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 2001- - sv. : il. ; 21 cm - 80-7290-066-8 (sv. 1 : brož.)

Univerzita v novém mileniu : mezinárodní konference - říjen 2003 : [sborník] / editor Nikolaj Demjančuk - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 367 s. : il. ; 21 cm - 80-86473-62-7 (brož.)

Vánoční proč, kdy, jak, kde / Max Kašparů - V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - [16] s. : barev. il. ; 10 x 13 cm - 80-7192-923-9 (brož.)

Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let / Anne Bacus ; [z fracouzského originálu ... přeložila Lucie Hučínová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003 - 172 s. ; 23 cm - 80-7178-743-4 (brož.) :

Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let / Anne Bacus ; [z francouzského originálu ... přeložila Lucie Hučínová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 174 s. ; 23 cm - 80-7178-862-7 (brož.) :

Věda a víra - jednota, boj protikladů nebo lhostejnost? : autorizovaný záznam besedy přírodovědců, filozofů a teologů u kulatého stolu, kterou dne 27. května 2003 uspořádal v budově Akademie věd v Praze 1 Tiskový odbor AV ČR / do tisku připravili Zuzana Bukovská, Jana Olivová a Jiří Grygar - 1. vyd. - Valašské Meziříčí : Aldebaran, 2004 - 35 s. ; 21 cm - 80-903117-2-5 (brož.) :

Vládnoucí planety : váš astrologický průvodce labyrintem života / Christopher Renstrom ; přeložila Eva Křístková - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2004 - 624 s. : il., portréty (některé barev.) ; 25 cm - 80-7341-347-7 (váz.) :

Vnitřní revoluce : život a učení Jiddu Krishnamurtiho / antologii sestavil K. Krishnamurthy ; [přeložil Tomáš Štanzel] - 2. vyd. - Praha : DharmaGaia, 2002 - 246 s. : il. ; 20 cm - 80-86685-04-7 (váz.)

Vnitřní zkušenost ; Metoda meditace / Georges Bataille ; [přeložil a ediční poznámkou opatřil Josef Hrdlička] - Praha : Dauphin, 2003 - 267 s. ; 20 cm - 80-7272-060-0 (brož.)

Výchova k tvořivosti / Marie Königová - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004 - 111 s. : il. ; 22 cm - 80-7308-077-X (brož.)


Výroba magických předmětů : kouzelná řemesla v magii, magie rukou a magická vizualizace / Scott Cunningham, David Harrington - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2003 - 165 s. : il. ; 21 cm - 80-7336-123-X (váz.)

Využití psychomotoriky ve škole / Hana Dvořáková, Zdeňka Michalová - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 79 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-157-5 (brož.)

Vývoj dětské řeči krok za krokem / Dana Kutálková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 98 s. : il. ; 21 cm - 80-247-1026-9 (brož.)

Zachraňte své manželství : (jak předcházet zbytečným krizím) / Les a Leslie Parrotovi ; [překlad Zuzana Kempná] - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2004 - 135 s. ; 21 cm - 80-7255-105-1 (brož.)

Základy obecné psychologie pro učitele primárního vzdělávání : distanční text / Jitka Šimíčková-Čížková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004 - 47 s. ; 30 cm - 80-7368-010-6 (brož.) :

Základy vývojové psychologie pro učitele primárního vzdělávání : distanční text / Jitka Šimíčková-Čížková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004 - 51 s. ; 30 cm - 80-7368-011-4 (brož.) :

Záležitost čistě chlapecká : všechny důležité informace a tipy / Tim Hüsch ; [překlad Miroslava Hnízdilová] - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 2004 - 207 s. : il. ; 21 cm - 80-7211-177-9 (váz.)

Zmeškané setkání : Denis Diderot a myšlení 20. století / Josef Fulka - V Praze : Herrmann & synové, 2004 - 201 s. ; 17 cm - 80-239-4404-5 (v knize neuvedeno : brož.)

Zrcadlo duše / Joyce a Barry Vissellovi ; [z anglického originálu ... přeložila Marie Koubová] - 1. vyd. - Uherské Hradiště : Lukáš Němec, 2005 - 233 s. ; 21 cm - 80-903394-4-2 (brož.)

Zůstat anebo jít / Luule Viilma ; [z ruského překladu estonského originálu ... přeložila Jaroslava Bulánková] - Vyd. 1. - Brno : Alman, 2004 - 190 s. ; 22 cm - 80-86766-65-9 (brož.)

1000 divů světa : poklady lidstva na pěti kontinentech / [Friedemann Bedürftig] - 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 575 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7352-133-4 (váz.)


160 her a cvičení pro první tři roky života dítěte / Penny Warner ; [z anglického originálu ... přeložil Vlastimil Blecha] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 185 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-903-8 (brož.)


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist