Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (březen-duben) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za březen-duben 2005

Abecední rejstřík textů československých zápalkových nálepek pro domácí trh 1918-1992 / Jaromír Jindra - 1. vyd. - České Budějovice : Prosperita, 2005 - 59 s. ; 21 cm - 80-903027-8-5 (brož.)

Active holidays in the Hradec Králové region : tourist region of East Bohemia - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :

Aktivní dovolená v Královéhradeckém kraji : turistický region Východní Čechy - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :

Aktivurlaub im Bezirk von Hradec Králové : Tourismusregion Ostböhmen - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :

Aktuální proměny a vize v předškolní výchově : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí : 7. května 2004 Hradec Králové / [editorka Vladimíra Hornáčková] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 182 s. ; 21 cm - 80-7041-930-X (brož.)

Aktywny wypoczynek w województwie kralowehradeckim - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :

Almanach ke 40. výročí založení VOŠ a SPŠE [Olomouc / redakční rada Jitka Fišarová ... et al.] - [Olomouc : Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc, 2004] - 80 s. : il. (většina barev.), portréty ; 21 cm + 1 CD - (brož.)

Alternativní školy a inovace ve vzdělávání / Jan Průcha - Vyd. 2., aktualiz. - Praha : Portál, 2004 - 141 s. ; 23 cm - 80-7178-977-1 (brož.) :

Androdidaktika / Jaroslav Mužík - 2., přeprac. vyd. - Praha : ASPI, 2004 - 146 s. : il. ; 21 cm - 80-7357-045-9 (váz.)

Ars docendi / Radim Palouš - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 127 s. ; 21 cm - 80-246-0855-3 (brož.)

Beskydy, hory a lidé / Karol Kaleta ; [redakce Henryk Wawreczka] - Vyd. 1. - Třinec : Wart, c2003 - 131 s. : il. ; 25 cm - 80-239-1639-4 (váz.)

Betlémská kronika / Eva Šamšulová - Chomutov : Oblastní muzeum Chomutov, 2004 - 63 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 21 cm - (brož.)


Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží : zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy : metodická příručka Sdružení Mladých ochránců přírody / Jan Kutý - Vyd. 5. rozš. a dopl. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR : Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, 2004 - 130 s. ; 21 cm - 80-86825-06-X (brož.)

Bílá Telč : oživené vzpomínky / Jan Karel Zamazal ; [odpovědný redaktor Pavel Kryštof Novák ; ilustrace Lidmila Anna Dohnalová] - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2004 - 205 s. : il. ; 24 cm - 80-7268-310-1 (váz.)

Bláznivé masky : nápady pro malování na obličej / Caro Childsová ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Hejná ; fotografie Roddy Paine] - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2004 - 64 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7209-572-2 (váz.)

Buď připraven jednat v tísni / [ilustrace Alžbeta Hulmanová] - Vyd. 1. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2004 - 16 s. : il. ; 15 cm - 80-86825-07-8 (brož.)

Cesty pedagogického výzkumu / Josef Maňák, Vlastimil Švec (ed.) - Brno : Paido, 2004 - 78 s. : il. ; 23 cm - 8073150786

Co mají umět muži / John F. Hunt ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Hauserová] - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2004 - 204 s. : il. ; 21 cm - 80-7246-212-1 (váz.) :

Co už umím : zábavné úkoly pro předškoláky a školáky / [Mária Tašková] - Kladno : Delta, c2004 - [36] s. : il. ; 30 cm - 80-7351-070-7 (brož.) :

Česká pedagogika: proměny a výzvy : sborník k životnímu jubileu profesora Jiřího Kotáska / editor Eliška Walterová - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 216 s. ; 21 cm - 80-7290-169-9 (brož.)

Český jazyk : přehled učiva základní školy s cvičeními a klíčem / Jiří Melichar, Vlastimil Styblík - Vyd. 14., přeprac., Ve Fortuně 3., přeprac. - Praha : Fortuna, 2004 - 275 s. ; 21 cm - 80-7168-892-4 (brož.) :

Čítanka 7 : příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia / Ladislava Lederbuchová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 89 s. ; 28 cm - 80-7238-324-8 (brož.)


Čítanka pro 3. ročník základní školy : knížka ke čtení, zpívání, hraní a malování / Josef Brukner, Miroslava Čížková ; [ilustrovala Denisa Wagnerová] - 2., upr. a dopl. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004 - 172 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7235-254-7 (brož.) :


Čítanka pro 4. ročník základní školy : knížka ke čtení, zpívání, hraní a malování / Josef Brukner, Miroslava Čížková, Drahomíra Králová ; [ilustrovala Zdenka Krejčová] - 2., upr. a dopl. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004 - 191 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7235-263-6 (brož.)

Děti a mládež v obtížných životních situacích : nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí / Richard Jedlička ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2004 - 478 s. ; 21 cm - 80-7312-038-0 (váz.)

Děti a rozvod / Heather Smith ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Loupová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 184 s. ; 23 cm - 80-7178-906-2 (brož.) :

Deutscher Hochschulführer : wissenschaftliche Hochschulen, Fachhochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Verwaltungsfachhochschulen - 57., neubearb. Aufl. - Stuttgart : Josef Raabe, 2004 - 1022 s. ; 24 cm - 3-88649-372-5 (brož.)

Didaktická propedeutika / Štefan Chudý, Svatava Kašpárková et al. - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 105 s. : ; 21 cm - 80-7318-225-4 (brož.)

Didaktické hry pro výuku německého jazyka na I. stupni ZŠ / Soňa Egrtová - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, 2004 - 45, xi s. : il. ; 21 cm - 80-7083-863-9 (brož.)

Didaktika češtiny pro učitele primárního vzdělávání : distanční text / Eva Höflerová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004 - 84 s. : il. ; 30 cm - 80-7368-016-5 (brož.) :

Didaktika hudební výchovy pro učitele primárního vzdělávání : distanční text / Jarmila Lasevičová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 107 s. ; 30 cm - 80-7368-007-6 (brož.) :

Didaktika tělesné výchovy pro učitele primárního vzdělávání : distanční text / Hana Klimtová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 62 s. ; 30 cm - 80-7368-004-1 (brož.) :

Dítě a kniha : o čtenářství jedenáctiletých / Ladislava Lederbuchová - 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 179 s. : il. ; 23 cm - 80-86898-01-6 (brož.)


Dítě v předškolním období / Ilona Špaňhelová - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 71 s. : il. ; 21 cm - 80-204-1187-9 (brož.)


Dobrý den, medvídku! / [český text Dana Winklerová] - [Říčany u Prahy] : Junior, [2005?] - 59 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-7267-136-7 (váz.)

Dojížďka za prací a do škol v Jihomoravském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Brno, 2004 - 220 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - 80-250-0904-1 (brož.) :

Don Bosco / Teresio Bosco ; [z italského originálu ... přeložil Jaroslav Kopecký] - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2004 - 436 s. ; 21 cm - 80-7178-967-4 (brož.) :

Dyskalkulie : metodika rozvíjení základních početních dovedností / Josef Novák - Vyd. 3., zcela přeprac., rozš. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2004 - 125 s. : il. ; 22 cm - 80-7311-029-6 (váz.)

Eduard Ovčáček & studenti ateliéru volné grafiky : KVT & IPUS Ostravské univerzity, Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně, Grafický kabinet zlínského zámku od 5. října do 28. listopadu 2004 / [úvodní text Ludvík Ševeček] - Zlín : Krajská galerie výtvarného umění, 2004 - 45 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-85052-56-3 (brož.)

Education - a means to the prosperity of future generations : proceedings of the international symposium in the framework of the conference Sustain life secure survival II, Prague : 24. September 2004, Prague - Ed. 1st. - Prague : Czech University of Agriculture, 2004 - 108 s. : il. ; 29 cm - 80-213-1245-9 (brož.)

Ekologická olympiáda žáků středních škol České republiky : IX. středočeské regionální kolo : Vlašim, 24. a 25. září 2004 / [Kateřina Červenková, Lubomír Hanel, Martin Klaudys] - Vyd. 1. - Vlašim : Regionální centrum ČSOP pro střední Čechy, 2004 - 40 s. ; 21 cm - 80-86327-40-X (brož.)

Ekonomická teorie a praxe : sborník k 60. narozeninám Prof. Ing. Václava Jurečky, CSc. / [redakce Jana Geršlová, Milan Sekanina] - 1. vyd. - Ostrava : Ekonomická fakulta VŠB-TU, 2003 - 98 s. : il. ; 25 cm - 80-248-0476-X (brož.)

Encyklopedie bohů & mýtů starověkého Říma & Apeninského poloostrova / Bořek Neškudla - 1. vyd. - Praha : Libri, 2004 - 215 s. : il. ; 21 cm - 80-7277-264-3 (váz.)

Evropská dimenze v přípravě učitelů na Fakultě pedagogické Technické univerzity v Liberci / [kolektiv autorů ; editor Jitka Novotová] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 191 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-902-3 (brož.)

Filosofie výchovy / Miriam Prokešová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2004 - 105 s. ; 30 cm - 80-7042-693-4 (brož.) :


Firemní kultura a lidské zdroje / Zdeněk Šigut - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 88 s. ; 21 cm - 80-7357-046-7 (brož.)

Fotografie jako ikonografický pramen : 20. strážnické sympozium : 15.-16. září 2004 : sborník příspěvků / [odpovědný redaktor Jan Krist] - Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2004 - 135 s. : il., portréty ; 23 cm - 80-86156-67-2 (brož.)

Fyzika : příručka učitele pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia / Karel Rauner ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 114 s. : il. ; 28 cm - 80-7238-255-1 (brož.)

Hlasová výchova v dětském sboru prostřednictvím her a motivací / Alena Tichá - Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004 - 95 s. ; 23 cm - 80-7068-186-1 (brož.)

Hlavolamy, hry a karetní triky : [zábavné činnosti pro rozvoj myšlení dětí ve věku od 9 let] / Raymond Blum ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Schrötter] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 126 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-933-X (brož.) :

Hledání souřadnic společného světa : filosofie pro každý den / autoři koncepce a editoři Jaroslava Pešková, Miloslav Průka, Irena Vaňková - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 521 s. : il. ; 21 cm - 80-86432-91-2 (brož.)

Hledání vztahu jako základ pedagogiky / Tomáš Zuzák ; [z německého rukopisu přeložil Petr Šimek] - Vyd. 2., upr. - Hranice : Fabula, 2004 - 102 s. : il. ; 20 cm - 80-86600-16-5 (brož.)

Hrajeme si a tvoříme se skřítky / Naděžda Kalábová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 254 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0990-2 (brož.)

Hrajeme si s řečí - aby moje dítě správně mluvilo : logopedie pro děti od 4 do 7 let / Bohdana Pávková ; [ilustrace Richard Šmarda] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 94 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 19 x 24 cm - 80-251-0322-6 (brož.) :

Hrátky pro chytré děti / Renáta Frančíková - Kladno : Delta, c2004 - 59 s. : il. ; 29 cm - 80-7351-023-5 (brož.) :

Hrátky s tužkou / Renáta Frančíková - Kladno : Delta, c2004 - 59 s. : il. ; 29 cm - 80-7351-022-7 (brož.) :

Hry do kapsy VII : sociální a ekologické, motorické a kreativní hry / Milan Caha, Jan Činčera, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - [96] s. : il. ; 15 cm - 80-7178-909-7 (brož.) :


Hry pro pravo-levou orientaci (a pro radost) / Daniela Janečková - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2004 - 119 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-7311-024-5 (váz.)

Hry pro rodiče s dětmi : hry pro rozvoj komunikace : aktivity zaměřené na rozvoj dítěte předškolního věku : příprava na vstup do školy / Edita Doležalová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 151 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0991-0 (brož.)

Hry v přírodě a s přírodou / Doležalová Edita, Kučerová Alena - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 151 s. : il. ; 21 cm - 80-204-1142-9 (brož.)

Hudební pedagogika / Milan Holas - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, Hudební fakulta, Katedra teorie a dějin umění, 2004 - 125 s. ; 24 cm - 80-7331-018-X (brož.)

Husarovy přijímací zkoušky nanečisto na osmiletá gymnázia : český jazyk, matematika, všeobecný přehled / Petr Husar, Renáta Drábová, Zdeňka Zubíková - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2004 - 163 s. ; 21 cm - 80-7183-314-2 (brož.)

Hvězda v matice : pro 3-4 roky / Peter Patilla - [Praha] : Slovart, 2004 - 32 s. : barev. il. ; 27 cm + samolepky ([2] l.) - 80-7209-564-1 (brož.)

Hvězda v matice : pro 4-5 let / Peter Patilla - [Praha] : Slovart, 2004 - 32 s. : barev. il. ; 27 cm + samolepky ([2] l.) - 80-7209-565-X (brož.)

Hvězda v matice : pro 5-6 let / Peter Patilla - [Praha] : Slovart, 2004 - 32 s. : barev. il. ; 27 cm + samolepky ([2] l.) - 80-7209-566-8 (brož.)

Hvězda v matice : pro 6-7 let / Peter Patilla - [Praha] : Slovart, 2004 - 32 s. : barev. il. ; 27 cm + samolepky ([2] l.) - 80-7209-567-6 (brož.)

Chcete se dostat na ekonomickou fakultu?. 1. díl, Matematika / [Marek Lampart] - 1. vyd. - Brno : Sokrates, 2005 - 171 s. ; 21 cm - 80-86572-12-9 (brož.)

Chcete se dostat na ekonomickou fakultu?. 2. díl, Ekonomický přehled / [Igor Kotlán, Petr Skalka, Pavel Kotlán] - 1. vyd. - Brno : Sokrates, 2005 - 179 s. ; 21 cm - 80-86572-14-5 (brož.)


Chcete se dostat na fakultu sociálních studií? : psychologie, sociologie, filozofie, politologie / [Radim Kalabis, Lucie Kalabisová, Igor Kotlán] - 1. vyd. - Brno : Sokrates, 2005 - 180 s. ; 21 cm - 80-86572-10-2 (brož.)


Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu?. 1. díl, České dějiny / [Pavel Kotlán] - 1. vyd. - Brno : Sokrates, 2005 - 179 s. ; 21 cm - 80-86572-11-0 (brož.)

Chcete se dostat na filozofickou, pedagogickou fakultu?. 2. díl, Světové dějiny / [Pavel Kotlán] - 1. vyd. - Brno : Sokrates, 2005 - 179 s. ; 21 cm - 80-86572-13-7 (brož.)

Chcete se dostat na lékařskou fakultu? : biologie, fyzika, chemie : 500 testových otázek z přijímacích zkoušek s řešením / [sestavili Ivan Staník, Tomáš Vrtný] - 1. vyd. - Brno : Sokrates, 2005 - 177 s. ; 21 cm - 80-86572-15-3 (brož.)

Chcete se dostat na právnickou fakultu? : všeobecný přehled a základy práva / [Igor Kotlán, Radim Kalabis] - 1. vyd. - Brno : Sokrates, 2005 - 173 s. ; 21 cm - 80-86572-16-1 (brož.)

Chcete se dostat na vysokou školu? : angličtina / [Veronika Sivková] - 1. vyd. - Brno : Sokrates, 2005 - 170 s. ; 21 cm - 80-86572-20-X (brož.)

Cheopsův odkaz : dějiny Velké pyramidy / Michael Haase ; [přeložil Jaroslav Voříšek] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2004 - 206 s., [32] s. barev. obr. příl. : il., mapy, plány ; 22 cm - 80-7243-223-0 (váz.) :

Imaginace, hra a komika / Vladimír Borecký - 2., rozš. a opr. vyd., (v Tritonu 1.) - V Praze : Triton, 2005 - 347 s. : il. ; 21 cm - 80-7254-503-5 (váz.)

Indigové děti : děti nové generace / Siegfried Woitinas ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Prix] - Hranice : Fabula, 2004 - 169 s. : il. ; 21 cm - 80-86600-19-X (brož.)

Informace o kurzu sociální práce pro pracovníky ve vězeňství a policisty / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 36 s. ; 21 cm - 80-7083-873-6 (brož.)

Informace o kurzu sociální práce pro sociální pracovníky / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, 2004 - 37 s. ; 21 cm - 80-7083-872-8 (brož.)

Informační systém CAAC - Počítačová podpora automatického řízení = CAAC information - computer aided automatic control : teze disertační práce : obor 2612V045 Technická kybernetika / Pavel Navrátil - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 39 s. : il. ; 21 cm - 80-7318-237-8 (brož.)

Informační text o doplňujícím pedagogickém studiu pro absolventy středních škol (se zaměřením na vychovatelství) / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 40 s. ; 21 cm - 80-7083-882-5 (brož.)


Informační text o studiu speciální pedagogiky pro učitelství mateřských škol / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 43 s. ; 21 cm - 80-7083-884-1 (brož.)

Informační text o studiu speciální pedagogiky se zaměřením na vychovatelství / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 45 s. ; 21 cm - 80-7083-883-3 (brož.)

Jak mluvit s dětmi o sexu / Mark Laaser ; [překlad Jana Vojtková] - 1. vyd. - Praha : Samuel, Biblická práce pro děti, 2004 - 183 s. ; 24 cm - 80-86849-03-1 (brož.)

Jak odmalička rozvíjet inteligenci dětí / Nessia Laniado ; [z italského originálu ... přeložila Ivana Hlaváčová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 111 s. ; 20 cm - 80-7178-870-8 (brož.) :

Jak propagovat naši činnost : --skauting pro život / [Barbora Tichavová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2004 - 63 s. : il. ; 21 cm - 80-86825-08-6 (brož.)

Jak předcházet nekázni, aneb, Kázeňské prostředky / Stanislav Bendl - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2004 - 208 s. ; 23 cm - 80-86642-14-3 (brož.)

Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště / František Šifner - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 18 s. ; 21 cm - 80-7290-167-2 (brož.)

Jak se zlepšit v golfu / David Ayres a John Cook ; ilustroval Graham Gaches ; [překlad Jakub Zeman] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2005 - 128 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-251-0424-9 (váz.) :

Jak se zlepšit v tenise / Charles Applewhaite ; ilustrace Richard Burgess a Andrew Green ; [překlad Jakub Zeman] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2005 - 128 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-251-0423-0 (váz.) :

Jak vyučovat angličtinu na základní škole / Milena Kelly - Praha : Angličtina Expres, 2004 - 15 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-85972-75-1 (brož.) :


Jídlo a proměna : symbolika jídla ve snech, pohádkách a mýtech / Eve Jackson ; [z angličtiny přeložila Věra Stavová] - Vyd. 1. - Brno : Nakladatelství Tomáše Janečka, 2004 - 136 s. ; 21 cm - 80-85880-37-7 (brož.)


Kapitoly o celých číslech / Jan Kopka - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 89 s. ; 21 cm - 80-7044-562-9 (brož.)

Kapitoly z etopedie. I., Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti / Věra Vojtová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 94 s. ; 21 cm - 80-210-3532-3 (brož.)

Karel Dvořák (1913 - 1989) / [sestavila Ludmila Sochorová] - Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2004 - 19 s. ; 23 cm - 80-86156-66-4 (brož.)

Kázeňské problémy ve škole / Stanislav Bendl - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004 - 263 s. ; 21 cm - 80-7254-453-5 (brož.)

Komunikace, týmová spolupráce a řešení problémových situací ve škole : výchozí teorie k závěrečným pracím frekventantů kursu, záznam realizovaných cvičení pro rozvoj komunikace a řešení problémových situací ve škole / editor Marie Pavlovská ; [ilustrace Tomáš Pavlovský] - Brno : MSD, 2004 - 144 s. : il. ; 21 cm - 80-86633-24-1 (brož.)

Lexikon škol, školských, výchovných a vzdělávacích zařízení v německé jazykové oblasti / Jenny Poláková - 1. vyd. - Brno : Marek Konečný, 2005 - 85 s. ; 21 cm - 80-903516-1-1 (brož.)

Lidé / [Mirella Ferrera, Gian Guiseppe Filippi, Marco Ceresa ; z anglického překladu italského originálu ... přeložili Adam Novák, Jiří Janoštík, Petr Jaroň] - 1. vyd. - Zlín : Cupro, 2004 - 319 s. : barev. il. ; 36 cm - 80-86323-40-4 (váz.)

Lidové tradice, aneb, Staré zvyky a obyčeje v Ostravě a okolí / Miriam Prokešová - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2005 - 44 s. : il. ; 18 cm - 80-7329-082-0 (brož.)

Lyžování / Jiří Havel a kolektiv - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 100 s. ; 21 cm - 80-7157-812-6 (brož.)

Malá povzbuzení pro mámy a táty / Helena Chvátalová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 127 s. : barev. il. ; 17 cm - 80-7178-940-2 (brož.) :

Matematická cvičení s diferencovaným zadáním : pro 6.-9. ročník základní školy / Eva Kučinová - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2004 - 101 s. ; 24 cm - 80-7235-259-8 (brož.) :

Matematika : příklady pro přijímací zkoušky / Petr Rádl a kolektiv - Vyd. 2., nezm. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004 - 57 s. ; 21 cm - 80-7157-791-X (brož.)


Metodika a didaktika taneční výchovy / E. Blažíčková - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 46 s. ; 21 cm - 80-7290-166-4 (brož.)

Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : sborník příspěvků z mezinárodní konference - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 2 sv. : il. ; 21 cm - 80-7041-954-7 (sv. 1 : brož.)

Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : sborník příspěvků z mezinárodní konference - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004- - sv. : il. ; 21 cm - 80-7041-318-2 (sv. 1 : brož.)

Moje první kniha o číslech / Marie Heinstová ; [z anglického originálu ... přeložila Magdaléna Steinerová] - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2004 - 48 s. : barev. il. ; 34 cm - 80-7209-623-0 (váz.)

Moravská babička / Čeněk Kramoliš - Rožnov pod Radhoštěm : Město Rožnov pod Radhoštěm, 2004 - 206 s. ; 15 cm - 80-239-2538-5 (brož.)

Mýty a báje starých Slovanů : božstva, svatyně, bájesloví, tradice / přepracovala Irena Šindlářová ; podle knihy Josefa Růžičky - 1. vyd. - [Olomouc] : Fontána, 2003 - 130 s. : il. ; 22 cm - 80-7336-132-9 (váz.)

Nástin didaktiky literární výchovy : (čtyřletá gymnázia a vyšší třídy víceletých gymnázií) : z praxe pro praxi / Vladimír Nezkusil - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 165 s. ; 21 cm - 80-7290-160-5 (brož.)

Nebojím se-- češtiny! : 1.-3. ročník / Ivana Svobodová - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 55 s. ; 21 cm - 80-00-01515-3 (brož.) :

Nebojím se-- češtiny! : 4.- 5. ročník / Ivana Svobodová - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 47 s. ; 21 cm - 80-00-01516-1 (brož.) :

Nebojte se češtiny! : příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka na různé typy středních škol / Pavel Dolejší - 11. vyd. - Humpolec : Pavel Dolejší, 2005 - 85 s. ; 21 cm - 80-86480-56-9 (brož.)

Neukázněný žák : cesta institucionální pomoci / Stanislav Bendl - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2004 - 100 s. ; 20 cm - 80-86642-36-4 (brož.)

New trends in physics = Nové trendy ve fyzice : NTF 2004 : November 11-12, 2004, Brno, Czech Republic : proceedings of the conference / editors Marian Štrunc, Pavel Dobis - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 371 s. : il. ; 21 cm - 80-7355-024-5 (brož.)


Nová maturita : občanský a společenskovědní základ : soubor testovacích úloh pro společnou část nové maturitní zkoušky / [Stanislav Bendl] - Vyd. 1. - Praha : Aleš Skřivan ml., [2005?] - 52 s. ; 30 cm - 80-86493-14-8 (brož.)

Nové pohledy na českou literaturu a její vyučování : distanční text / Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004 - 59 s. ; 30 cm - 80-7368-015-7 (brož.) : * 80-7368-0015-7 (chyb.)

Občanská výchova 7 ; Rodinná výchova 7 : příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia / Dagmar Janošková, Monika Ondráčková, Dagmar Čábalová ; [ilustrace Jana Vacková, Jiří Slíva] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 180, [26] s. : il. ; 28 cm - 80-7238-326-4 (brož.)

Občanská výchova 7 ; Rodinná výchova 7 : učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia / Dagmar Janošková ... [et al. ; ilustrace Jana Vacková, Jiří Slíva, Bohdan Štěrba] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 128 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm - 80-7238-325-6 (brož.)

Obecná pedagogika / Josef Horák, Zdeněk Kolář - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2004 - 81 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-572-6 (brož.)

Odmaturuj! z literatury 1 : [včetně současné české a světové literatury / zpracovaly Eva Hánová ... et al.] - Vyd. 3., rozš. - Brno : Didaktis, 2004 - 208 s. : portréty ; 24 cm - 80-7358-016-0 (brož.)

Odmaturuj! z německého jazyka 1 / [zpracovala Zuzana Raděvová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2005 - 256 s. ; 24 cm - 80-7358-021-7 (brož.)

Ojedinělá tradice zemědělského školství v Chrudimi / Josef Rozman - V Chrudimi : Regionální muzeum, 2004 - 144 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-903265-3-6 (brož.)

Okouzlený kouzelník / Mary Stewartová ; [přeložila Věra Šťovíčková-Heroldová] - 2. vyd., v Mladé frontě 1. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 346 s. ; 21 cm - 80-204-1116-X (váz.)

Padesát let vysokoškolského vzdělávání v Ústeckém kraji : 1954-2004 : sborník k padesáti letům vysokoškolské přípravy učitelů na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem / [editor Zdeněk Radvanovský] - 1. vyd. - V Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2004 - 140 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7044-569-6 (brož.)

Páni kluci : knížka pro rodiče, kteří vychovávají chlapce / Jan-Uwe Rogge, Bettina Mählerová ; [z německého originálu ... přeložila Hana Doležalová] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 135 s. ; 20 cm - 80-204-1134-8 (brož.)


Pedagogická diagnostika dětského vývoje pro učitele primárního vzdělávání : distanční text / Jana Swierkoszová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 76 s. : grafická znázornění ; 30 cm - 80-7368-018-1 (brož.) :

Pedagogická praxe : některé problémy v "praktické" přípravě budoucích učitelů pro druhý stupeň základních škol / Oldřich Šimoník - Brno : MSD, 2005 - 128 s. ; 21 cm - 80-86633-30-6 (brož.)

Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů : sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakultě MU v Brně / editoři Jiří Havel, Tomáš Janík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 193 s. ; 21 cm - 80-210-3378-9 (brož.)

Pedagogický sešit 1 : (pro 1. až 3. ročník studia oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ) / Iva Bartošová - Vyd. 2., upr. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 97 s. : il. ; 30 cm - 80-7041-918-0 (brož.)

Perspektivy mladé generace pro Evropu 2003 : česko-německé vztahy v pracích studentů = Perspektiven der jungen Generation für Europa 2003 : deutsch-tschechische Beziehungen in Arbeiten der Studenten / editoři Helena Pavlíčková a Zdeněk Radvanovský - 1. vyd. - Praha : Sdružení Ackermann-Gemeide Praha ; [München] : Institutum Bohemicum der Ackermann-Gemeinde München ; Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 162 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-556-4 (Univerzita J.E. Purkyně : brož.)

Pěstování vánočních stromků / Zdeněk Černý, Jindřich Neruda, Theodor Lokvenc - 2., přeprac. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2005 - 64 s. : il. ; 21 cm - 80-7271-156-3 (brož.)

Písmenka a číslice pro prvňáčky [grafika] / výtvarná redaktorka Jitka Greplová ; autoři předlohy Květuše Hrušková, Ivo Brož - Praha : Fortuna, 2004 - 8 l. : čb. ; 30 x 21 cm v přebalu - (volné listy v obalu)

Pod modrou oblohou : 2. táborníkův rok / [ilustrace a text Marek Košťák ... et al.] - 2., opr. vyd. - Brno : Mravenec, 2004 - 220 s. : il. (některé barev.) ; 15 cm - 80-86560-79-1 (brož.)

Pohyb a výchova / [editor Martin Nosek] - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 116 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-563-7 (brož.)

Pojď si s námi hrát : zábavné úkoly pro předškoláky a školáky / [Mária Tašková] - Kladno : Delta, c2004 - [36] s. : il. ; 30 cm - 80-7351-071-5 (brož.) :

Pokyny pro vypracování bakalářské práce v oboru fyzioterapie a léčebná rehabilitace / Jarmila Siegelová ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 17 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3485-8 (brož.)


Poprvé v mateřské škole / Renate Niesel, Wilfried Griebel ; [z německého originálu ... přeložila Dana Lisá] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 100 s. : il. ; 20 cm - 80-7178-989-5 (brož.) :

Poselství ze srdce světa : potomci poslední indiánské civilizace promlouvají / Alan Ereira ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Talířová] - V Praze : Rybka Publishers, 2004 - 302 s., [24] s. obr. příl. : barev. il., portréty ; 21 cm - 80-86182-81-9 (v knize neuvedeno ; váz.) * 80-86182-80-0 (chyb.)

Poslání skautského vůdce / Jan Pečený - Neptun ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Ekumenická lesní škola, 2004 - 96 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Poslech hudby : distanční text / Jan Mazurek, Šárka Zedníčková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004 - 41 s. ; 30 cm - 80-7368-014-9 (brož.) :

Postup při zpracování závěrečné práce pro pracovníky ve vězeňství a policisty / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 36 s. : ; 21 cm - 80-7083-893-0 (brož.)

Pověsti z kraje sklářů : lidová vyprávění z Jizerských hor a podhůří / sestavila a převyprávěla Eva Koudelková ; ilustrovala Jarka Vaňová ; z němčiny přeložila Adriana Šídová - Liberec : Bor, 2004 - 199 s. : il. ; 24 cm - 80-86807-08-8 (váz.)

Practical guide for teachers mobility in european agricultural schools / [edited by Monique Montagne, Petra Žáková] - Ed. 1st. - Prague : Czech University of Agriculture ; Toulose : Ecole Nationale de Formation Agronomique, 2004 - [146] s. : il. ; 29 cm - 80-213-1217-3 (brož.)

Prix gallica : prix du meilleur mémoire de maitrise 2002 - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 140 výt. - 80-210-3459-9 (brož.)

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku L / Jaroslava Vandasová ; [ilustrace] Michaela Smetáková - 1. vyd. - V Čáslavi : Studio Press, 2002 - [78] s. : il. ; 30 cm - 80-86532-12-7 (brož.)

Profese učitele a současná společnost : XII. konference České asociace pedagogického výzkumu : sborník anotací příspěvků / [editoři sborníku Jiří Škoda, Pavel Doulík] - V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 65 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-7044-571-8 (brož.)

Průběh rituálu / Victor Turner - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 194 s. : il. ; 21 cm - 80-7226-900-3 (brož.) * 80-722-6900-3 (chyb.)


Průvodce distančním studiem předmětu Mikroekonomie / Radim Valenčík - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2004 - 23 s. : il. ; 21 cm - 80-86754-27-8 (Vysoká škola finanční a správní : brož.)

Průvodce distančním studiem předmětu Základy účetnictví / Dana Kubíčková, Pavel Schránil - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2004 - 39 s. : formuláře ; 21 cm - 80-86754-26-X (Vysoká škola finanční a správní : brož.)

První kroky učitele / Libuše Podlahová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2004 - 223 s. ; 17 cm - 80-7254-474-8 (brož.)

Psychologie myšlení a řeči / Lev Semjonovič Vygotskij ; uspořádal, úvodním slovem a komentáři opatřil Jan Průcha ; [z vlastního překladu ruského originálu texty vybral Jan Průcha] - Vyd. 1. (jako komentovaný výbor, Celkově v češtině 3.) - Praha : Portál, 2004 - 135 s. ; 20 cm - 80-7178-943-7 (brož.) :

Psychotesty u přijímacích pohovorů / Liam Healy ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Foltýn] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 190 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-848-1 (brož.) :

Rádce pořadatelům a vedoucím dětských táborů jako zotavovacích akcí pro děti / Petr Beroušek - Praha : Sondy, 2005 - 168 s. : il. ; 20 cm - 80-86846-05-9 (brož.) :

Reader to hearing impairment and deaf studies / Miloň Potměšil - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 127 s. ; 21 cm - 80-244-0904-6 (brož.)

Renáta Tyršová / Irena Štěpánová - 1. vyd. - Praha : Paseka, 2005 - 318 s., [16] s. obr. příl. : portréty ; 22 cm - 80-7185-693-2 (váz.)

Rukověť rodiče malého školáka / Martina Šrámková - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 115 s. : il. ; 21 cm - 80-00-01491-2 (brož.)

Řešené příklady z matematiky pro základní školy a osmiletá gymnázia / [Jan Kováčik, Iveta Schulzová ; ze slovenského originálu ... přeložila Jana Robová] - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2004 - 647 s. ; 24 cm - 80-7357-039-4 (váz.)

Řešené testy nejlepších gymnázií ČR : přijímací zkoušky ke čtyřletému studiu z českého jazyka, z matematiky, ze všeobecných znalostí - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2004] - 125 s. : il. ; 21 cm - 80-7353-014-7 (brož.)

S Radhoštěm v erbu : čtení o životě a tvorbě Františka Horečky / Libor Knězek - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2004 - 123 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7239-171-2 (brož.)


Sborník příspěvků konference "Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa" = Conference proceedings "Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa" : Mezinárodní vědecká konference, International scientific conference : 24.-25. června 2004 / editoři Aleš Suchomel & Mojmír Volf - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 373 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-901-5 (brož.)

Sborník příspěvků z Mezinárodní konference 25 let Středoškolské odborné činnosti : materiál z konference konané 2.-4. dubna 2004 / [sestavili Milan Škrabal a Dita Váchová] - V Praze : Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ústřední komise SOČ, 2004 - 96 s. ; 21 cm - 80-86784-15-0 (brož.)

Selecta didactica / Svatopluk Pastyřík - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 203 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-031-0 (brož.)

Slabikář slušného chování pro nejmenší / [překlad Jiří Dvořák] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - [18] s. : barev. il. ; 34 cm - 80-7352-153-9 (leporelo)

Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku / Pavel Král - Vyd. 1. - České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2004 - 319 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-7040-697-6 (váz.)

Sociální hnutí a vzdělávání dospělých : aktivní občanství jako cíl pro celoživotní učení / Martin Kopecký - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 131 s. ; 21 cm - 80-86432-96-3 (brož.)

Souhrn látky ZŠ : sbírka cvičení z matematiky / Petr Vandas - Praha : Pierot, [2004] - 128 s. ; 21 cm - 80-7353-019-8 (kroužková vazba)

Spa mit Max 2 : metodická příručka : němčina pro 2. stupeň základních škol / Irena Lenčová, Lenka Švecová, Petra Pleschinger - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004 - 185 s. ; 28 cm - 80-7238-243-8 (brož.)

Speciální pedagogika : úvod do problematiky : distanční text / Eva Zezulková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004 - 54 s. ; 30 cm - 80-7368-017-3 (brož.) :

Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních : materiál určený učitelům a rodičům dětí s dyslexií, dysgrafií, disortografií-- / Zdeňka Michalová - 2., rozš. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2004 - 114 s. : il. ; 22 cm - 8073110210


Společenská nápověda / Eva Filipová - Vyd. 1. - Praha : Petra, 2004 - 90 s. : il. ; 19 cm - 80-7301-122-0 (brož.)


Stanislav Vydra (1741-1804) : zwischen Elementarmathematik und nationaler Wiedergeburt / Georg Schuppener, Karel Mačák - Liberec : Technische Universität ; Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, c2004 - 248 s. : il., faksimile ; 25 cm - 80-7083-885-X (brož.)

Studie z teorie a metodiky výchovy I / Stanislav Střelec (ed.) - 2. vyd. - Brno : Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty MU ve spolupráci s MSD, 2004 - 155 s. ; 21 cm - 80-86633-21-7 (MSD : brož.)

Španělská profesní a jazyková etiketa / [Tamara Brancová ... et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostavská univerzita, 2004 - 89 s. ; 30 cm - 80-7042-635-7 (brož.) :

Šťastní rodiče : [křesťanská výchova podle Dona Boska] / Bruno Ferrero ; [z italského originálu ... přeložil Ladislav Heryán] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 147 s. ; 20 cm - 80-7178-937-2 (brož.) :

Tance, špalíčky, kytice a jiná díla obsahující inspiraci lidovým uměním / Jiřina Mlíkovská - Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), 2004 - 71 s. ; 24 cm - 80-7068-188-8 (váz.)

Teacher and education for sustainable development = Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj : international conference : Prague, Czech Republic, 19th-23rd september 2004 / [editoři Milada Švecová, Dobroslav Matějka, Ilona Horychová] - Prague : Milan Čermák, 2004 - 329 s. : il., grafická znázornění ; 25 cm - 80-86360-42-3 (brož.)

Teachers and health 5 / editor Evžen Řehulka - Brno : Pavel Křepela, 2003 - 448 s. : il. ; 23 cm - 80-86669-02-5 (brož.) * 80-8669-02-5 (chyb.)

Teaching and learning physics in new contexts : proceedings : Ostrava, Czech Republic, July 19-23 2004 / [editor Erika Mechlová] - Ostrava : University of Ostrava, 2004 - 253 s. : il. ; 30 cm - 80-7042-378-1 (brož.)

Testy na andragogiku a personální řízení : [základní otázky z andragogiky, personálního řízení, psychologie a sociologie k přijímacím zkouškám na VŠ : informace o přijímacím řízení, teoretické úvody, testové úlohy, klíče s výkladem, doporučená literatura / Marek Velas, Lenka Svobodová] - 1. vyd. - Praha : Tutor, c2004 - 201 s. ; 21 cm - 80-86700-15-1 (brož.)


Testy na lékařské fakulty : [základy z biologie, chemie a fyziky k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty : krátké teoretické úvody, testové úlohy, klíče s výkladem / Tomáš Paseka, Kristýna Brožková, Dana Ohlídalová] - 1. vyd. - Praha : Tutor, c2004 - 402 s. : il. ; 21 cm - 80-86700-19-4 (brož.)


Testy na psychologii : [podrobný průvodce přípravou na přijímací zkoušky na psychologii, včetně doporučení, jak naložit s trémou a nejlépe se připravit na ústní část přijímacího řízení : přehledné teoretické úvody, ukázky odborných textů, vzorové testy s klíčem a výkladem v souvislostech / Simona Hoskovcová, Jan Gruber] - 1. vyd. - Praha : Tutor, c2004 - 173 s. ; 21 cm - 80-86700-13-5 (brož.)

Testy studijních předpokladů a základů logiky : chcete se dostat na vysokou školu? : teorie, příklady, řešení, komentář / [Pavel Kotlán, Kateřina Vittová] - 2., přeprac. a aktualiz. vyd. - Brno : Sokrates, -2005 - sv. : il., grafická znázornění ; 21 cm - 80-86572-18-8 (sv. 2 ; brož.)

Testy studijních předpokladů a základy logiky : chcete se dostat na vysokou školu? : teorie, příklady, řešení, komentář / [Igor Kotlán, Pavel Kotlán, Kateřina Vittová] - 4., přeprac. a aktualiz. vyd. - Brno : Institut vzdělávání Sokrates, 2005- - sv. : il. ; 21 cm - 80-86572-17-X (sv. 1 ; brož.)

Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ / [Petr Kovář ... et al.] - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Tutor, 2005 - 421 s. ; 21 cm - 80-86700-22-4 (brož.) :

Testy z práva a logiky na právnické fakulty : [ústavní, občanské, rodinné, pracovní, obchodní, trestní, správní právo a slovníček právních pojmů : pravdivost výroku, negace, úsudky, sylogismy-- : přehledné teoretické úvody, testové úlohy, klíče s výkladem / Tomáš Durdík, Kamila Dvořáčková] - 1. vyd. - Praha : Tutor, c2004 - 202 s. : il. ; 21 cm - 80-86700-20-8 (brož.)

Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí / [redakce Eva Zezulková, Zlatuše Zahradníková] - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Katedra speciální pedagogiky, 2005 - 110 s. : il. ; 21 cm - 80-7368-031-9 (brož.)

Tvorba bakalářské práce / Petr Ort - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - 21 s. ; 30 cm - 80-86747-22-0 (brož.)

Tvoříme s dětmi : výtvarné povídání s dětmi předškolního věku / Zuzana Hutňanová - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 77 s. : il. ; 21 cm - 80-204-1098-8 (brož.)

Účetnictví pro organizační jednotky Junáka / Jan Stejskal a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2004 - 104 s. ; 30 cm - 80-86825-05-1 (brož.)


Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením / Marie-Thérese Auger, Christiane Boucharlat ; [z francouzského originálu ... přeložila Lucie Hučínová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 121 s. ; 23 cm - 80-7178-907-0 (brož.) :


Úlohy se zlomky : příručka pro žáky základních škol a nižších tříd gymnázií / Dušan Kotyra, Alica Sivošová ; [ze slovenského originálu ... přeložil Jan Houfek ; ilustrace Antonín Šplíchal] - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 83 s. : il. ; 21 cm - 80-7200-986-9 (brož.)

Umění zážitku, zážitek umění : teorie a praxe artefiletiky / Jan Slavík - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 2001- - sv. : il. ; 21 cm - 80-7290-066-8 (sv. 1 : brož.)

University networks in multilingual and multicultural regions : UNMMR '04 ; proceedings of the conference : Tuesday 5 October 2004 Liberec, Czech Republic / [editor Jaroslav Vild] - 1st ed. - Liberec : Technical University of Liberec, 2004 - 81 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-897-3 (brož.)

Univerzita v novém mileniu : mezinárodní konference - říjen 2003 : [sborník] / editor Nikolaj Demjančuk - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 367 s. : il. ; 21 cm - 80-86473-62-7 (brož.)

Uvedení do studijního oboru speciální pedagogika pro vychovatele / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 77 s. ; 21 cm - 80-7083-869-8 (brož.)

Uvedení do studijního oboru speciální pedagogika předškolního věku / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 71 s. ; 21 cm - 80-7083-868-X (brož.)

Uvedení do výchovné problematiky na prvním stupni ZŠ : distanční text / Taťána Göbelová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2004 - 80 s. ; 30 cm - 80-7368-006-8 (brož.) :

Úvod do biblické didaktiky / Ingo Baldermann ; [z německého originálu ... překládali Ladislav Beneš ... et al.] - Vyd. 1. - Jihlava : Mlýn, 2004 - 221 s. ; 24 cm - 80-86498-07-7 (brož.)

Už umím abecedu : podle grafiky schválené MŠMT ČR - 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - [30] s. : barev. il. ; 25 cm + 1 popisovač - 80-7352-006-0 (leporelo)

Vacances actives dans la région de Hradec Králové : région touristique de la Boheme de l'est - Hradec Králové : Garamon, [2004] - 48 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - (brož.) :

Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let / Anne Bacus ; [z fracouzského originálu ... přeložila Lucie Hučínová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003 - 172 s. ; 23 cm - 80-7178-743-4 (brož.) :

Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let / Anne Bacus ; [z francouzského originálu ... přeložila Lucie Hučínová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 174 s. ; 23 cm - 80-7178-862-7 (brož.) :


Velikonoce se blíží-- : nápady a návody pro práci s dětmi (nejen na Velikonoce) / [na sešitu spolupracovali Ž. Dvořáčková ... et al.] - Praha : Tim 2,2, c2005 - 121 s. : il. ; 30 cm - 80-86805-03-4 (kroužková vazba)

Vlast a rodný kraj v díle historika : sborník prací žáků a přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi = Homeland and neighbourhood in the work of a historian : collected essays in honour of professor Josef Petráň written by his disciples and friends = Heimat und Geburtskreis in dem Werk des Historikers : Sammelband der Schüler und Freunde Josef Petráňs / uspořádal Jaroslav Pánek - Praha : Historický ústav AV ČR, 2004 - 661 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7286-064-X (váz.)

Všeobecný přehled : příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia / Jana Eislerová, Jaroslav Eisler ; [ilustrace Antonín Šplíchal] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 87 s. : il. ; 21 cm - 80-7200-732-7 (brož.)

Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky / kolektiv autorů ; [editor Lenka Müllerová] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2002 - 190 s. : il. ; 30 cm - 80-7044-458-4 (brož.)

Vybrané právní problémy v učitelské praxi : právní disciplíny pro studenty sociální práce a sociální politiky / Miroslav Mitlöhner - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004 - 101 s. ; 21 cm - 80-7041-546-0 (brož.)

Vybrané přednášky a úvahy z obecné didaktiky chemie / Josef Budiš ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004- - sv. ; 21 cm - 80-210-3542-0 (sv. 1 ; brož.)

Výchova k demokratickému občanství v primární škole / Jana Stará - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 64 s. ; 21 cm - 80-7290-162-1 (brož.)

Využití psychomotoriky ve škole / Hana Dvořáková, Zdeňka Michalová - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 79 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-157-5 (brož.)

Werichův Golem a Golemův Werich / [Ondřej Suchý] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 210 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-249-0505-1 (váz.)

Základní informace o studijním oboru penitenciární péče / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 63 s. ; 21 cm - 80-7083-870-1 (brož.)


Základní informace o studijním oboru sociální pracovník / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 66 s. ; 21 cm - 80-7083-871-X (brož.)


Základy oborové didaktiky dějepisu / Stanislav Julínek a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 275 s. ; 21 cm - 80-210-3495-5 (brož.)

Zákony. 2005. 5, Sborník úplných znění zákonů pro státní správu, veřejnou správu a školství k 1.1.2005 - Český Těšín : Poradce, 2005 - 464 s. ; 21 cm - 80-7365-026-6 (brož.)

Zapojení vysokých škol do procesu přípravy a realizace koncepce státu v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva : 3. workshop odborných pracovníků : sborník přednášek : Brno, 22. září 2004 / editor Ivan Mašek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2004 - 50 s. ; 21 cm - 80-214-2821-X (2004)

Zeměpis světa : Evropa : pracovní sešit k učebnicím zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia / [Dana Řezníčková ; ilustrace Milada Linhartová] - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2004 - 40 s. : il. ; 30 cm - 80-86034-58-5 (brož.) :

Zmaturuj! z náuky o spoločnosti / [z českého originálu ... do slovenčiny preložili, upravili a doplnili Marián Babitz ... et al.] - Brno : Didaktis, [2004] - 248 s. : il. ; 24 cm - 80-7358-013-6 (brož.)

Zpíváme si s dětmi : [písničky a povídání : pohybové a rytmické činnosti : říkanky a básničky pro malé děti] / Marie Lišková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 97 s. : il., noty ; 21 cm - 80-247-0855-8 (brož.)

Zpracování a prezentace odborných informací : distanční informační text / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004 - 29 s. ; 21 cm - 80-7083-858-2 (brož.)

Zvířata v přírodě a mýtech : ilustrovaná encyklopedie / Fran Pickering ; [překlad Petra Nerandžičová] - České vyd. 1. - Praha : Vašut, 2004 - 136 s. : il. (většina barev.) ; 31 cm - 80-7236-392-1 (váz.)

Zvlášní část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Díl 3, Oblast rozvoje lidských zdrojů / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 56 s. ; 30 cm - 80-210-3544-7 (kroužková vazba)

160 her a cvičení pro první tři roky života dítěte / Penny Warner ; [z anglického originálu ... přeložil Vlastimil Blecha] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 185 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-903-8 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist