Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - C. Náboženství, teologie, církve

za červenec-srpen 2005

Alija : boží poslední velký akt vykoupení / Richard F. Gottier ; [překlad Helena Breyová] - Albrechtice : Křesťanský život, c2004 - 70 s. ; 21 cm - 80-7112-096-0 (brož.) :

Bdělost / Anthony de Mello ; [překlad Marcela Zelinková] - 1. české vyd. - Brno : Cesta, 2004 - 222 s. ; 20 cm - 80-7295-067-3 (váz.) :

Božská láska a moudrost / Emanuel Swedenborg ; [překlad Lenka Máchová] - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Lenka Máchová, 2005 - 263 s. ; 21 cm - 80-239-5006-1 (brož.)

Bůh a svět : rozhovory o základních věcech křesťanství a budoucnosti církve / Joseph Ratzinger-Benedikt XVI. ; rozhovory vedl Peter Seewald ; [z německého originálu ... přeložila Daniela Blahutková] - 2. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2005 - 313 s. ; 21 cm - 80-7364-008-2 (brož.) :

Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska : (9.-18. storočie) / Vladimirus de juxta Hornad - Košice : [Jozafát V. Timkovič], 2004 - 954 s. : il., mapy ; 22 cm - 80-969168-0-7 (váz.)

Der Evangelist Lukas als Interpret älterer Bekenntnistraditionen / Petr Pokorný - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - 23 s. ; 25 cm - (Brož.)

Dictionary of Zen Buddhist terminology / Kamil V. Zvelebil - 1st ed. - Praha : Triton, 2003-2005 - 2 sv. ; 17 cm - 80-7254-438-1 (sv. 1 : brož.)

Die Entstehung der Bundestheologie im Alten Testament / Christoph Levin - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - 18 s. ; 25 cm - (Brož.)

Dobré zprávy pro dnešek : pracovní sešit / [Marjorie Gray ; ilustroval Dave Fulwiler] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2003- - sv. : il. ; 21 cm - 80-7172-721-0 (sv. 1 : brož.)

Dobré zprávy pro dnešek : příručka pro učitele / [Marjorie Gray ; ilustroval Dave Fulwiler] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2003- - sv. : il. ; 21 cm - 80-7172-733-4 (sv. 1 : brož.)


Dobrowsky and the Slavonic Bible : Josef Dobrowsky's contribution to the study of the Slavonic Bible together with a survey of previous scholarship and an appreciation of his lasting influence on Slav biblical studies : a companion volume to the proceedings of the international conference Josef Dobrovský - Fundator studiorum slavicorum, Prague, 10th-13th June, 2003 / Francis J. Thomson ; edited by Vladimír Vavřínek, Hana Gladkova and Karolína Skwarska - Vyd. 1. - Praha : Euroslavica, 2004 - 158 s. ; 25 cm - 80-86420-18-3 (váz.)


Eucharistie v křesťanské antice / František Kunetka - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 231 s. : il., plány ; 22 cm - 80-244-0920-8 (váz.)

Evangelium podle Lukáše / Luke Timothy Johnson ; Daniel J. Harrington (editor) ; [z anglického originálu ... přeložila Mlada Mikulicová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 458 s. ; 23 cm - 80-7192-560-8 (váz.) :

Exodus : hovory hierarchů se skupinou ruských žáků : duben roku 1997 / [přeložila Nina Tučková] - Praha : Nina Tučková, 2005 - 70 s. ; 21 cm - 80-239-4208-5 (brož.)

Exulantská útočiště v Lužici a Sasku / Edita Štěříková - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2004 - 549 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 25 cm - 80-7017-008-5 (váz.)

Fórum pastorálních teologů IV : "Evropská unie jako pastorační výzva" : sborník připravený Katedrou pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci / P. Ambros ... [et al. ; editor Petr Žůrek] - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 94 s. ; 21 cm - 80-244-0993-3 (brož.)

František Xaverský (1506-1552) : výběr z korespondence jezuitského misionáře Dálného Východu / [z němčiny přeložila Danuše Šťavíková] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2005 - 263 s. : faksim. ; 21 cm - 80-86715-36-1 (brož.) : * 80-86715-34-5 (chyb.)

G I, G II : výzva Gašerbrumu / Reinhold Messner ; [přeložila Jarmila Škodová] - 1. vyd. - Praha : Brána : Knižní klub, 2004 - 187 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, plány ; 25 cm - 80-7243-230-3 (Brána : váz.)

Hledání ztracené jednoty : průniky nových náboženství a ekologie / Dušan Lužný - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 107 s. : il. ; 21 cm + obr. příl. (1 l.) - 80-210-3492-0 (brož.)

Hry 2 / Luděk Rejchrt - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2004 - 190 s. : il. ; 21 cm - 80-7017-005-0 (brož.)

Ignác - starec : příklad duchovního otcovství / Tomáš Špidlík ; [z italského originálu ... přeložil Josef Koláček] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2005 - 114 s. ; 21 cm - 80-86715-38-8 (váz.) :

Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe : vlastní životopis / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : J. Vacek, 2001- - sv. ; 21 cm - (Brož.)


Jako sen : zážitky sedmileté evangeličky v Dětském domově Sobotín / Eliška Vlasáková - 1. vyd. - Benešov : Eman, 2004 - 197 s. : il., portréty ; 19 cm - 80-86211-37-1 (váz.) :

Jan Hus / František Tunka - 3. vyd. - Brno : František Tunka, 2004 - 181 s. ; 22 cm - (váz.)

Janova Apokalypsa / Rudolf Steiner ; [překladatelská spolupráce Lenka Plachá] - Svatý Kopeček u Olomouce : Michael, 2005 - 268 s., [4] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-86340-19-8 (váz.)

Ježíšova politika : vicit agnus noster - cesta kříže a její společenský dosah / John Howard Yoder ; [přeložil Petr Macek] - 1. vyd. - Benešov : EMAN, 2004 - 275 s. ; 24 cm - 80-86211-38-X (brož.) :

Jóga : cvičení pro těhotné : prenatální cvičení k tonizaci, relaxaci a přípravě vašeho těla / [Rosalind Widdowson] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 127 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-7352-101-6 (brož.)

Joseph kardinál Ratzinger - Benedikt XVI. : křesťanství na přelomu tisíciletí / Peter Seewald ; [z německého originálu ... přeložila Alžběta Sirovátková] - Vyd. 2., rozš. - Praha : Portál, 2005, c1997 - 297 s., [8] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - 80-7367-016-X (váz.) :

Láska zvítězila : jak Boží láska pomohla dvěma lidem překonat homosexualitu a nalézt jeden druhého / John a Anne Paulkovi ; [překlad Lucie Beňová] - Albrechtice : Křesťanský život, 2004 - 175 s., [15] s. obr. příl. ; 21 cm - 80-7112-095-2 (brož.)

Lectio divina na každý den v roce. 9, Všední dny liturgického mezidobí : (9.-17. týden, roční cyklus 1) / editoři Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra ; [z italského originálu ... přeložil Ctirad Václav Pospíšil] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 367 s. ; 21 cm - 80-7192-890-9 (brož.) :

List Efezským / Petr Pokorný - 1. vyd. - Praha : Centrum biblických studií AV ČR a UK, 2005 - 101 s. ; 23 cm - 80-85810-38-7 (brož.)

Martyrium und die Vernunft des Glaubens Theologie als Philosophie im vierten Makkabäerbuch / Hermann Spieckermann - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - 20 s. ; 25 cm - (Brož.)


Milý Pane Bože, v co věřili dinosauři? : děti píší Bohu / [uspořádal] David Heller ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Jelínek] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 142 s. ; 17 cm - 80-7192-918-2 (brož.) :


Modlitby / uspořádali Jan Jun a Rut Kučerová ; [reprodukce pastelů Ludmily Jandové] - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2004 - 378 s., [4] s. barev. obr. příl. ; barev. il. ; 18 cm - 80-7017-009-3 (váz.)

Modlitby básníků / vybrala a přeložila Anděla Janoušková - 3., upr. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 165 s. ; 15 cm - 80-7192-827-5 (váz.) :

Mohamed : život a působení připravovatele cesty v Arábii : v Abd-ru-shinově blízkosti přijal člověk obdařený mimořádnými schopnostmi, který k tomu byl povolán - Brno : Defensor pacis, 2005 - 197 s. ; 22 cm - 80-902380-8-4 (váz.)

Můj život : vzpomínky na cestu ke kněžství a biskupskému úřadu / Joseph Ratzinger - Benedikt XVI. ; [z německého originálu ... s přihlédnutím k italskému vydání ... přeložil Pavel Váňa] - 2. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2005 - 126 s. ; 21 cm - 80-85947-94-3 (brož.) :

Mýtus a epos. II, Indoevropské epické vzory : hrdina, kouzelník, král / Georges Dumézil ; [z francouzského originálu ... přeložila Kristina Simon] - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2005 - 471 s. ; 22 cm - 80-7298-117-X (váz.)

Na cestě s Ježíšem : katechetické přípravy k Novému zákonu - výběr ze svědectví evangelistů / [napsal Tomáš Butta ; ilustrace Olga Baumruková ; kvízy Jana Krajčiříková] - Praha : Odbor duchovní péče úřadu Ústřední rady CČSH : Náboženská obec CČSH Staré Město - Praha 1, 2004 - 109 s. : il. ; 21 cm - 80-7000-864-4 (brož.)

Naděje proti temnotám : dnešním neklidným světem se sv. Františkem / Richard Rohr a John Bookser Feister ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Jelínek] - Brno : Cesta, 2004 - 191 s. ; 20 cm - 80-7295-059-2 (brož.) :

Nechte maličkých přijíti : náměty k dětským bohoslužbám / Adela a David Frýdlovi ; [ilustrovala Olga Baumruková] - Vyd. 1. - Praha : Církev československá husitská, 2003 - 77 s. : il. ; 30 cm - 80-7000-936-5 (brož.)

O lidské povaze : krátká zamyšlení nad psychickou a duchovní kulturou osobnosti / Vladimír Smékal - 1. české vyd. - Brno : Cesta, 2005 - 203 s. ; 19 cm - 80-7295-069-X (brož.) :

O životě, člověku a Bohu / František Novotný ; ilustrovala Jana Wienerová - Vyd. 1. - [Praha] : Svoboda Servis, 2005 - 90 s. : il. ; 21 cm - 80-86320-42-1 (brož.)

Otec od svatého Jiljí / Vladimír Večeřa, Pavel Koštuřík - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2004 - 327 s., [3] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portrét, faksim. ; 21 cm - 80-86760-12-X (brož.) * 80-86200-98-1 (chyb.)


Partneři a multiple orgasm : sexuální tajemství, která by měl každý pár znát / Mantak Chia ... [et al. ; z anglického originálu ... přeložila Jana Dušková] - Hodkovičky [Praha] : Pragma, [2004?] - 211 s. : il. ; 23 cm - 80-7205-117-2 (váz.)

Pohár zázraků / Marie Hovorková - Vyd. 1. - Praha : Onyx, 2005 - 240 s. ; 21 cm - 80-86788-19-9 (brož.) * 80-85228-19-9 (chyb.)

Povídanky : pro malé děti. Díl 1, Drobné příběhy pro malé děti s biblickou zvěstí / [Dana Navrátilová ; ilustrace Kateřina Výmolová, Lýdie Slezáková] - Albrechtice : Křesťanský život, c2003 - 39 s. : il . ; 21 cm - 80-7112-088-X (brož.)

Povídanky. Díl 2, Dobrodružství na každý den / [Dana Navrátilová ; ilustrace Lýdie Slezáková] - Albrechtice : Křesťanský život, 2004 - 44 s. : il . ; 21 cm - 80-7112-094-4 (brož.)

Prachatický vikariát 1676-1750 : vybrané otázky církevní správy / Pavla Stuchlá - V Praze : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2004 - 272 s. : il., mapy ; 21 cm - 80-7308-082-6 (brož.)

Prameny světla : (příručka křesťanské dokonalosti) / Tomáš Špidlík - Vyd. 3. (v nakl. Refugium) - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2005 - 471 s. : il. ; 21 cm - 80-86715-34-5 (brož.) :

Pravdivě o proroctví : biblické skutečnosti týkající se proroctví / Ed Traut ; [překlad Věra Dvořáková] - Albrechtice : Křesťanský život, 2004 - 87 s. ; 21 cm - 80-7112-097-9 (brož.)

Prodlévání před Bohem : s Terezií z Avily, Janem od Kříže a Editou Steinovou / Waltraud Herbstrithová ; [z německého originálu ... přeložila Mlada Mikulicová] - Vyd. v KN 2. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 116 s. ; 19 cm - 80-7192-716-3 (brož.) :

Prožívat Ježíšovu přítomnost / Derek Morris - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2005 - 95 s. ; 21 cm - 80-7172-554-4 (brož.)

Prvopočátky kapucínského řádu / Pacifik M. Matějka - 2. vyd. - Praha ; Olomouc : Institut františkánských studií, 2005 - 87 s. ; 21 cm - 80-239-5094-0 (brož.)

Příběh(y) Volné myšlenky / Antonín K.K. Kudláč - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 190 s. : portréty, faksim. ; 19 cm - 80-7106-673-7 (brož.) :

Přímá Stezka : mystická praxe k poznání skutečnosti / Květoslav Minařík - Vyd. 4., V Canopusu 3. - Praha : Canopus, 2005 - 371 s. : il. ; 22 cm - 80-85202-33-6 (váz.) :


Radikální milost : meditace na každý den / Richard Rohr ; uspořádal John Bookser Feister ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kofroň] - Vyd. 1. - V Praze : Vyšehrad, 2005 - 365 s. ; 18 cm - 80-7021-772-3 (váz.) :

Reste hebräischen Heidentums am Beispiel der Psalmen / Reinhard Gregor Kratz - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - 41 s. ; 25 cm - (Brož.)

Sapientia nostra : filosofie a teologie po pařížském odsouzení v roce 1277 / Andreas Speer ; [z německého originálu ... přeložil Daniel Meier] - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2004 - 38 s. ; 19 cm - 80-7007-197-4 (brož.)

Satjasáísudu : základní informace o Bhagavánu Šrí Satja Sáí Bábovi / autor originálu (v telugštině) Sri Chinta Anjaneyulu ; překlad do angličtiny Devupalli Vimala Prabhakar Rao ; překlad do češtiny Michael Blažej - Vyd. 1. - Praha : Michal Blažej, 2005 - 38 s. ; 21 cm - 80-239-4642-0 (brož.)

Skryté síly v člověku : čakry a kundaliní / Paramahansa svámí Mahéšvaránanda ; [z německého originálu ... přeložila Milena Hübschmannová] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 247 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 25 cm - 80-204-1141-0 (váz.)

Spiritualita Nového zákona s Henricem Pidyartem / [z původního autorova anglického rukopisu přeložila Markéta Rabasová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 87 s. ; 17 cm - 80-7192-604-3 (váz.) :

Staré řecké báje a pověsti / Eduard Petiška ; [ilustrovala Lucie Dvořáková] - 13. vyd. v Albatrosu - Praha : Albatros, 2005 - 213 s. : il. ; 27 cm - 80-00-01594-3 (váz.)

Světice z Petrova / [redakční rada Eva Dvořáková ... et al.] - V Brně : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2005 - 101 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - 80-86752-30-5 (brož.)

Světová pohoří. Díl 4, Afrika, Austrálie a Oceánie, Antarktida / Jiří Šlégl a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub : Euromedia Group - Balios, 2005 - 199 s. : il., mapy. ; 30 cm - 80-242-0290-5 (soubor) * 80-7176-873-1 (chyb.)

Tajné zasvěcení / Květoslav Minařík - Vyd. 2. - Praha : Canopus, 2004 - 148 s. ; 18 cm - 80-85202-12-3 (váz.)


Theologische Ethik im Römerbrief des Apostels Paulus / Eduard Lohse - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - [26] s. ; 25 cm - (Brož.)


Úvod do prorocké a mudroslovné literatury Starého zákona / Gabriela Ivana Vlková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 89 s. ; 30 cm - 80-244-0995-X (brož.)

Víra bez církve? : východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století / Zdeněk R. Nešpor - Ústí nad Labem : Albis international, 2004 - 240 s., xxxvi s. obr. příl. : il., mapy, faksim. ; 23 cm - 80-86067-92-0 (brož.)

Vzýván i nevzýván : evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství / Tomáš Halík - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 371 s. : il. ; 18 cm - 80-7106-692-3 (váz.) : * 80-7160-692-3 (chyb.)

Women and religion : Tenri international symposium '98 : in commemoration of the 200th birthday of Oyasama, the Foundress of Tenrikyo : July 17.-20. 1998 - Tenri-shi : Tenri Yamato Culture Congress ; Berkeley : Center for Women and Religion, Graduate Theological Union, 2003 - 411 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Závoj a džíny : ženy v islámském světě / uspořádala Magdaléna Frouzová - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2005 - 207 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7021-776-6 (brož.) :

Zázraky? Ano, zázraky-- / Marie Hovorková - Praha : Onyx, c2002 - 151 s. ; 21 cm - 80-85228-82-3 (brož.)

Ztráty a nálezy v životě / Renáta Holčáková - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 137 s. : portréty ; 21 cm - 80-7192-867-4 (váz.) :

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist