Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (červenec-srpen) - E. Politika

za červenec-srpen 2005

Amfora : bibliografický sborník anotací, referátů a recenzí z antického starověku. Č. 2, Současné historiografické názory na vývoj evropské filosofie, politiky a kultury : (1. tisíciletí př. Kr. - 1. tisíciletí po Kr.) / [editoři Miroslav Sapík, Igor Lisový] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2005 - 240 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-761-1 (brož.)

Argumenty proti OSN / Joshua Muravchik ; [z anglického originálu ... přeložil Václav Frei] - Praha : Občanský institut, 2005 - 13 s. ; 21 cm - (Brož.) :

Bezpečnost - vývoj a proměny konceptu / Šárka Waisová - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 - 159 s. : il. ; 21 cm - 80-86898-21-0 (brož.)

Bezpečnost Evropy a Česká republika / Alexandr Ort ... [et al.] - Vyd. 1. - [Praha] : Professional Publishing, 2005 - 216 s. ; 25 cm - 80-86419-81-9 (brož.)

Bludné cesty sociální demokracie : studie, rozhovory, názory / [Zdeněk Kárník, Zoja Franklová, Jakub Kyloušek] - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 2005 - 228 s. ; 21 cm - 80-7260-136-9 (brož.) :

Dav se mýlí vždycky : Milan Knížák na přelomu milenia - V Brně : Nadace Universitas Masarykiana : CERM : NAUMA, 2004 - 280 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm - 80-7204-343-9 (CERM : váz.)

Edvard Beneš - Československo - Evropa / Zdeněk Veselý a kol. - Vyd. 1. - Praha : Professional Publishing, c2005 - 164 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-86419-80-0 (brož.)

Ekonomické důsledky míru / John Maynard Keynes ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Pšeja] - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004 - 199 s. ; 21 cm - 80-7325-043-8 (váz.)

Evropská unie v otázkách a odpovědích / Petr Gola - 1. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, c2003 - 114 s. ; 21 cm - 80-86376-30-3 (brož.)

Galaktická transformace 2012 : nadcházející změna vědomí lidstva podle mayské, egyptské a védské tradice / John Major Jenkins ; [překlad Monika Kittová] - 1. vyd. - Praha : Alternativa, 2004 - 350, 14 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-85993-92-9 (brož.)


Ghetto Theresienstadt / Ludmila Chládková ; [ins Deutsche übersetzt von Dagmar Lieblová und Petr Liebl] - 1. Ausg. - [Prag] : V ráji, 2005 - 54 s. : barev. il., plán, faksim. ; 21 cm - 80-86758-20-6 (brož.) :


Himmlerova křížová výprava : pravdivý příběh o nacistické expedici do Tibetu z roku 1938 / Christopher Hale ; přeložil Zdeněk Hajník - Vyd. 1. - Praha : Columbus, 2005 - 386 s. : mapy ; 24 cm - 80-7249-197-0 (váz.)

Hitler : 1836-1945 [i.e. 1936-1945] : Nemesis / Ian Kershaw ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Vereš] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004 - 971 s., [48] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - 80-7203-634-3 (váz.)

Hitler : 1889-1936 : Hybris / Ian Kershaw ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Vereš] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004 - 679 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7203-581-9 (váz.)

I Greci senza lumi : l'antropologia della Grecia antica in Christian Gottlob Heyne (1729-1812) e nel suo tempo / Sotera Fornaro - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - 91 s. ; 25 cm - (Brož.)

Jan Masaryk : (úvahy o jeho smrti) / [Antonín Sum ... et al. ; editor Ladislava Kremličková] - 1. vyd. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2005 - 495 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86621-10-3 (brož.) :

Ježíšova politika : vicit agnus noster - cesta kříže a její společenský dosah / John Howard Yoder ; [přeložil Petr Macek] - 1. vyd. - Benešov : EMAN, 2004 - 275 s. ; 24 cm - 80-86211-38-X (brož.) :

Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery : edice dokumentů. Sv. 4, Listy českým přátelům : Karel Slavoj Amerling, Václav Hanka, Karel Havlíček, Jan Hostivít Pospíšil, Jan Jaroslav Pospíšil, Jan Evangelista Purkyně, Václav Staněk, Jan Erazim Vocel / k vydání připravil Zdeněk Fišer - Vysoké Mýto : Regionální muzeum, 2004 - 284 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 23 cm - (brož.)

Kronika zoufalství a naděje / Valtr Komárek ; ilustroval Vladimír Komárek - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 524 s. : il. ; 24 cm - 80-200-1263-X (váz.)

L'annalistique romaine : t. III / texte établi et traduit par Martine Chassignet - Paris : Belles Lettres, 2004 - clix, 295 s. ; 20 cm - 2-251-01435-7 (brož.)

Medicína v době faraonů : lékaři, léčitelé, mágové a balzamovači / Bruno Halioua ; [přeložila Zdenka Kovářová] - 1. vyd. - Praha : Brána, 2004 - 191 s. : il. ; 22 cm - 80-7243-229-X (váz.) :

Mein Kampf očima historiků / František Bauer ; [předmluva] František Svátek ; [doslov] Michal Arnot - 3. vyd., (v této podobě 1.) - Praha : XYZ, 2005 - 181 s. ; 21 cm - 80-86864-15-4 (váz.)


Na stráži němectví nebo v postavení menšiny? : sudetoněmecký národnostní boj ve vztazích výmarské republiky a ČSR / Rudolf Jaworski ; [z německého originálu ... přeložila Šárka Stellnerová] - Vyd. 1. - [Praha] : Pražská edice, 2004 - 270 s. ; 23 cm - 80-86239-09-8 (brož.)

Návrat k domovu : manifest tradicionalizmu : návrat k rodině, k občanské společnosti, k obci, k národu a ke státu : nadčasový humanizmus, angažovaný konzervatizmus / Vlastimil Podracký - Olomouc : Votobia, 2004 - 141 s. ; 21 cm - 80-7220-206-5 (brož.)

Otázky evropské integrace a Česká republika : sborník příspěvků pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd / Salim Murad, Pavel Hejtman (eds.) - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd, 2004 - 105 s. ; 25 cm - 80-7040-704-2 (brož.)

Politická filozofie : základní otázky moderní politologie / Adam Swift ; [z anglického originálu ... přeložila Denisa Šmejkalová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 190 s. ; 20 cm - 80-7178-859-7 (brož.) :

Praha - Washington - Praha : depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989 = Prague - Washington - Prague : reports from the United States Embassy in Czechoslovakia, November - December 1989 / k vydání připravil Vilém Prečan - Praha : Knihovna Václava Havla, 2004 - [803] s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-903518-0-8 (váz.)

Proměny politické kultury v zemích Evropské unie / [editor Josef Dolista, Ladislav Skořepa] - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005 - 173 s. ; 22 cm - 80-86708-09-8 (brož.)

Průlom : agentem CIA uvnitř komunistické nomenklatury / František Doskočil, Pavel Žáček - Olomouc : Votobia, 2004 - 285 s., xxxii s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7220-208-1 (brož.)

První rok členství ČR v EU - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor komunikační strategie, c2005 - 10 s. : barev. il., portréty ; 22 cm - 80-86345-53-X (brož.)

Příběh(y) Volné myšlenky / Antonín K.K. Kudláč - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 190 s. : portréty, faksim. ; 19 cm - 80-7106-673-7 (brož.) :

Příchozí / Věra Roubalová, Tereza Günterová, František Kostlán - Vyd. 1. - V Praze : G plus G, 2005 - 119 s. ; 18 cm - 80-86103-82-X (brož.) :

Přináležitost k národu, vztahy k jiným národnostem a k cizincům v České republice / Libor Prudký - Vyd. 1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - 34 s. : il. ; 25 cm - 80-7204-359-5 (brož.)


Rétorika svobody / Roman Joch - Praha : Občanský institut, 2005 - 27 s. ; 21 cm - (Brož.) :

Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj zemí Koruny české v letech 1526-1618 / Petr Vorel - Vyd. 1. - Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích, 2005 - 207 s. : il., mapy, faksim. ; 25 cm - 80-86046-74-5 (váz.)

Setkání v Jeruzalémě : láska v době terorismu / Manfred Theisen ; [překlad Michaela Škultéty] - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 2005 - 158 s. ; 18 cm - 80-7211-191-4 (brož.)

Slovanství ve středoevropském prostoru : iluze, deziluze a realita : pardubická konference (22.-24. dubna 2004) / Dominik Hrodek a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Libri : STRED, 2004 - 401 s. ; 21 cm - 80-7277-272-4 (Libri : brož.) :

Stát a mezinárodní vztahy / Georg Sorensen ; [z anglického originálu ... přeložili Ladislav Cabada, Šárka Waisová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 237 s. ; 23 cm - 80-7178-910-0 (brož.) :

Státník a prezident John Adams / David McCullough ; [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Ceplová] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2005 - 477 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim., geneal. tabulka ; 24 cm - 80-200-1247-8 (váz.)

Sušice 1938-1945 : okupace a osvobození = occupation and liberation / [sestavil Radovan Rebstöck ; předmluva Zdeňka Řezníčková] - Sušice : Radovan Rebstöck, 2005 - 47 s. : il. ; 25 cm - 80-85301-98-9 (váz.)

Šílenství mocných / Karl Shaw ; přeložil Zdeněk Hajník - Praha : Metafora, 2005 - 148 s. ; 21 cm - 80-7359-002-6 (váz.)

Štramberk a německá okupace 1939-1945 : poznámky a úvahy o nejtěžší době našich moderních dějin ve světle vzpomínek i archivních dokladů / Josef Adamec - 1. vyd. - Štramberk : Město Štramberk, 2005 - 46 s., [26] s. obr. příl. : il., mapy, portréty, plány, faksim. ; 30 cm - 80-239-5338-9 (v knize neuvedeno : kroužková vazba)

Terezínské ghetto / Ludmila Chládková - 1. vyd. - Praha : V ráji, 2005 - 54 s. : barev. il., plán, faksim. ; 21 cm - 80-86758-18-4 (brož.) :


The Terezín ghetto / Ludmila Chládková ; [translated into English by Petr Liebl] - [Prague] : V ráji, 2005 - 54 s. : barev. il., plán, faksim. ; 21 cm - 80-86758-19-2 (brož.) :


Tlumočil jsem Stalinovi / Jack Peel ; [překlad Mirek Hanák] - Kroměříž : Vydavatelství AM, 2005 - 151 s. : il., portréty ; 21 cm - (brož.)

Tolerance místo intolerance = Toleranz gegen Intoleranz : 26.-28.3.2004 / [k vydání připravili Ivana Bublíková ... et al.] - Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem, 2005 - 163 s. ; 24 cm + 1 příl. - 80-86475-05-0 (brož.)

Úvod do dějin diplomacie / Eduard Gombár - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005 - 49 s. ; 30 cm - 80-86754-36-7 (brož.)

Válka ze Dne usmíření : podrobný příběh z roku 1973 arabsko-izraelské války s úvodem brigádního generála Michaela Herzoga / Chaim Herzog ; [přeložil Petr Kovács] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2005 - 375 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-7214-767-6 (váz.) :

Vasil D. Stojanov v Čechija (1858-1868) : dokumenti za balgarskoto nacionalno-osvoboditelno dviženije = Vasil D. Stojanov v Čechách (1958-1868) : dokumenty o bulharském národně-osvobozeneckém hnutí / k vydání připravila a poznámkami opatřila Elena Chadžinikolova - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2004 - 163 s., [48] s. obr. příl. : faksim. ; 21 cm - 80-7050-454-4 (brož.)

Vybrané problémy z politologie II. / Štefan Danics - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2005 - 104 s. ; 29 cm - 80-7251-179-3 (brož.)

Západní Čechy 1945 : výběr článků z dobového regionálního tisku / sestavila Pavlína Doležalová, Linda Hajžmanová, Stanislava Stehlíková - Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2005 - 65 s. ; 21 cm - 80-85093-88-X (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist