Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (květen-červen) - E. Politika

za květen-červen 2005

Architekt "konečného řešení" : Himmler a vyvražďění evropských Židů / Richard Breitman ; [z anglického originálu ... včetně rukopisného dodatku napsaného speciálně pro české vydání a tvořícího poslední oddíl 9. kapitoly, s přihlédnutím k německému překladu ... přeložil Jiří Kasl] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004 - 354 s. ; 21 cm - 80-7203-629-7 (váz.)

Až na dno blahobytu / Jan Keller - 3. vyd. - Praha : Earth Save, 2005 - 132 s. ; 21 cm - 80-903085-7-0 (váz.)

Bojiště zítřka : tváří v tvář globální hrozbě kybernetického terorismu / James F. Dunnigan ; [přeložila Kateřina Došlíková] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 356 s. ; 20 cm - 80-7214-642-4 (váz.) :

Budoucnost svobody / Fareed Zakaria ; [z amerického originálu ... přeložil Jaroslav Veis] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 349 s. ; 21 cm - 80-200-1285-0 (váz.)

Budoucnost svobody : neliberální demokracie v USA i ve světě / Fareed Zakaria ; [z amerického originálu ... přeložil Jaroslav Veis] - Vyd. 2., opravené - Praha : Academia, 2005 - 363 s. ; 21 cm - 80-200-1285-0 (váz.)

Bydlení - nové formy a dimenze : sborník referátů z konference : Olomouc, 23.-24.6.2004 / [editoři Miloš Fňukal, Zdeněk Szcyrba] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004 - 223 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-244-0937-2 (brož.) :

Čas barchesu / Viola Kováčová ; ilustrace Saša Švolíková ; [ze slovenského originálu ... přeložila Eva Macháčková] - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2004 - 133 s. : il. ; 19 cm - 80-86103-77-3 ( váz.) :

Československý socialistický realismus 1948-1958 / Tereza Petišková - Praha : Gallery, 2002 - 101 s. : il. (některé barev.), portréty ; 28 cm - 80-86010-61-9 (brož.) * 0-86010-61-9 (chyb.)

Demokracie v Evropě / Larry Siedentop ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Pšeja] - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal : Centrum strategických studií, 2004 - 229 s. ; 24 cm - 80-86598-76-4 (Barrister & Principal : brož.) :

Diplomaté / Ivan Brož - 1. vyd. - Praha : Epocha, 2004 - 604 s. : portréty ; 22 cm - 80-86328-55-4 (váz.)

Dobyvatelé : Roosevelt, Truman a zničení Hitlerova Německa 1941-1945 / Michael Beschloss - Vyd. 1. - Praha : Beta-Dobrovský ; Plzeň : Ševčík, 2005 - 287 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-7306-190-2 (Beta-Dobrovský) :


Dům na skále. 1, Církev zkoušená : 1945 - začátek 1950 / Václav Vaško - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 255 s. : portréty ; 21 cm - 80-7192-891-7 (váz.) :

Ekonomický rozměr občanské společnosti / Magdalena Hunčová - 1. vyd. - V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 180 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-605-6 (brož.)

Evropa v pohybu : evropské migrace dvou staletí / Klaus J. Bade ; [z německého originálu ... přeložil Alexej Kusák] - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 497 s. ; 18 cm - 80-7106-559-5 (váz.) :

Evropská referenda / Petr Fiala, Markéta Pitrová (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005 - 311 s. : il. ; 24 cm - 80-7325-051-9 (brož.) :

Facing history : the evolution of Czech-German relations in the Czech provinces, 1848-1948 / Zdeněk Beneš ... [et al.] ; editors Zdeněk Beneš, Václav Kural - Prague : Gallery, 2002 - 335 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-86010-64-3 (váz.)

Fenomén mezinárodního terorismu / Vladislav David, Michal Malacka - Praha : Linde, 2005 - 143 s. ; 21 cm - 80-7201-524-9 (brož.)

Francouzština v Kanadě / Jaromír Kadlec - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 384 s. : il ; 21 cm - 80-244-0976-3 (brož.)

Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo : [200 osobností českých dějin : věda ; politika ; kultura] / Vít Haškovec, Ondřej Müller, Irena Tatíčková - 3., opr. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 413 s. : portréty ; 18 cm - 80-00-01600-1 (váz.)

Generál ve svém labyrintu / Gabriel García Márquez ; [přeložil Zdeněk Kalkus] - Vyd. 2. - V Praze : Odeon, 2004 - 204 s. ; 21 cm - 80-207-1177-5 (váz.)

Heydrich / Jaroslav Čvančara - [Praha] : Gallery, c2004 - 326 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 33 cm - 80-86010-87-2 (váz.)


Hierarchie jako přednost i slabina komunistického vládnutí : dědictví komunistické vlády IV : sborník příspěvků ze semináře konaného 11. a 12. září 2003 v Praze / Martin Hájek (ed.) - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003 - 112 s. : il. ; 29 cm - 80-7330-045-1 (brož.)


Hitler / Guido Knopp ; [z německého originálu ... přeložil Hanuš Karlach] - Vyd. 2. - V Praze : Ikar, 2005 - 302 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-249-0572-8 (váz.)

Hitlerova válka a válečná stezka let 1933-1945 / David Irving ; [z anglického originálu ... přeložila Tamara Váňová ; s předmluvou Vladimíra Nálevky] - Vyd. 3., (v Jotě 2.) - Brno : Jota, 2005 - 857 s., [60] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7217-308-1 (váz.)

Hříšní papežové / V.P. Borovička - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2003 - 169 s. ; 21 cm - 80-7190-122-9 (váz.)

Jak jsem se mýlil v politice / Miloš Zeman - 1. vyd. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2005 - 344 s. : portréty ; 22 cm - 80-7360-260-1 (váz.)

Jiný pohled na pakt o neútočení Německo - SSSR z r. 1939 / Jiří Frajdl - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2004 - 26 s. ; 21 cm - 80-86844-03-X (brož.)

Jméno ze seznamu / Jaroslav Marek - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2005 - 85 s. ; 21 cm - 80-86844-05-6 (brož.)

Josef Alois Schumpeter (1883-1950) : economist, politician, social philosopher and humanist / editor František Bukvaj ; authors Jiří Bílý, František Bukvaj, Václav Klaus - 1st ed. - Třešť : Třešť Town Council, 2005 - 66 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim., genealogické tabulky ; 24 cm - 80-239-3981-5 (brož.)

Josef Alois Schumpeter (1883-1950) : ekonom, politik, sociální filozof a humanista / koncepce publikace František Bukvaj ; autoři příspěvků Jiří Bílý, František Bukvaj, Václav Klaus - 1. vyd. - Třešť : Město Třešť, 2004 - 56 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim., genealogické tabulky ; 25 cm - 80-239-2813-9 (brož.)

Josef Alois Schumpeter (1883-1950) : Ökonom, Politiker, Sozialphilosoph und Humanist / Konzeption der Publikation František Bukvaj ; Beitragsautoren Jiří Bílý, František Bukvaj, Václav Klaus - 1. Ausg. - Triesch : Stadt Triesch, 2005 - 74 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim., genealogické tabulky ; 24 cm - 80-239-3980-7 (brož.)


Karel Schoř - Od "beranů" Wellingtonu do jáchymovského koncentráku / Jiří Mikulka, Václav Kolesa, Jaroslav Popelka - 1. vyd. - Zlín : Václav Kolesa, 2004 - 84 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-4318-9 (v knize neuvedeno : brož.)


Kde domov tvůj--? / Michael Moore ; [přeložila Jana Pacnerová] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 284 s. ; 21 cm - 80-242-1331-1 (váz.)

Kmeny a klany v arabské politice / Eduard Gombár - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 273 s. : mapy, ; 20 cm - 80-246-0895-2 (brož.)

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy - V Praze : Informační kancelář Rady Evropy, 2004 - 1 složený l. (8 s.) : barev. il. ; 21 cm - (brož.)

Krise demokracie. Kniha prvá, Svoboda / J.L. Fischer - Praha : Karolinum, 2005 - 361 s. ; 21 cm - 80-246-0658-5 (brož.)

Lásky v cizích postelích : milostné aféry velikánů / Friedrich Weissensteiner ; [z německého originálu ... přeložila Pavla Lutovská] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 205 s. : portréty ; 21 cm - 80-249-0432-2 (váz.)

Mahátma Gándhí : životní zásady / Henri Stern ; [přeložila Kateřina Bodnárová ; ilustrace Milan Fibiger] - 1. vyd. - Praha : Triton, 2004 - 171 s. : il. ; 15 cm - 80-7254-470-5 (váz.)

Marečkův případ, aneb, Vzestup a pád antikomunistické pravice / Milan Znoj - 1. vyd. - Brno : Marek Konečný, 2005 - 50 s. ; 21 cm - 80-903516-2-X (brož.)

Město v nás : příběhy ostravských Židů / [editor Marek Otisk ; předmluva Aleš Zedník ; texty Hannah Adar ... et al. ; překlad z hebrejštiny a spolupráce Michal Efrat ... et al.] - Ostrava : Montanex, 2004 - 85 s. : il., portréty, faksim. ; 31 cm - 80-7225-141-4 (váz.)

Mezinárodní organizace / Martin Musil - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 89 s. ; 30 cm - 80-245-0741-2 (brož.)

Mluví k vám Ferdinand Peroutka : rozhlasové komentáře Rádio Svobodná Evropa / Ferdinand Peroutka ; [texty vybrala a k vydání připravila Zuzana Fialová] - 1. vyd. - Praha : Argo, 2003- - sv. ; 27 cm - 80-7203-496-0 (sv. 1 : váz.)

Moloch : o amerikanizaci světa : (pokus o kritické dějiny USA) / Karlheinz Deschner ; [z německého originálu ... přeložil Petr Kyncl] - Vyd. 1. - Praha : Epocha, 2005 - 329 s. ; 22 cm - 80-86328-66-X (váz.)

Mosty do budoucnosti : dialog mezi civilizacemi / [z anglického originálu ... s přihlédnutím k německému vydání přeložil Václav Frei] - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2005 - 176 s. ; 22 cm - 80-7239-174-7 (brož.) * 80-7239-147-7 (chyb.)


Mýtus - Leni Reifenstahl : Leica gallery Prague : 3.12.2004-6.2.2005 - Praha : Leica Gallery Prague, 2004 - 1 složený list : il. ; 21 cm + 1 příl. - (skládačka)

Na lovu teroristů : příběh ženy, která pronikla do srdce islámských radikálních skupin / anonym ; [z anglického originálu ... přeložila Alexandra Fraisová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 374 s. ; 21 cm - 80-249-0486-1 (váz.)

Návraty stíhačů / Ladislav Valoušek - 3. vyd. - Šternberk : Vlasta Hlůzová, 2004 - 100 s. ; 21 cm - (brož.)

Němci proti Hitlerovi : opozice v třetí říši 1933-1945 / David Welch ; [přeložil Ivan Ryčovský] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 191 s. : il., portréty ; 25 cm - 80-242-1379-6 (váz.)

Němci v českých zemích = Die Deutschen in den böhmischen Ländern - Ústí nad Labem : Albis International, 2005 - 135 s. : il. ; 23 cm - 80-86475-06-9 (brož.)

Neobyčejné příběhy obyčejného života : [kniha dílem o nevšedních a dílem o skoro neuvěřitelných událostech] / Jan Orlický - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2004 - 147 s. ; 21 cm - 80-86844-01-3 (brož.)

Neobyčejný život / Marie Magdalena Horňanová-Jodasová - Vyd. 1. - Praha : Jaroslava Poberová, 2005 - 133 s., [8] s. obr. příl. portréty ; 22 cm - 80-903601-1-4 (váz.)

Oběti předcházejí vítězství / Josef Havel - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2005 - 287 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-86845-16-8 (váz.)

Oči a uši strany : sedm pohledů do života StB / uspořádal Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2005 - 215 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86904-02-4 (brož.)

Od Chanuky do Chanuky : výběr z radiofejetonů pro českou redakci BBC z let 2000-2004 / Leo Pavlát ; [ilustrace Jiří Slíva] - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2005 - 145 s. : il. ; 21 cm - 80-86103-83-8 (váz.) :

Operace Dlouhý skok / Leo Kessler ; [přeložil Bohumil Neumann] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 260 s. ; 20 cm - 80-7214-705-6 (váz.) :

Paměti diplomata / Jaromír Kopecký ; [doslov napsal Josef Tomeš] - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2004 - 543 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-7215-216-5 (váz.)


Patnáct let od 17. listopadu 1989 : sborník textů / Marek Benda ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2005 - 94 s. ; 21 cm - 80-86547-39-6 (brož.)

Pevnost mého mládí / Jana Renée Friesová - Vyd. 2., upr. - Praha : Jaroslava Poberová, 2005 - 191 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - 80-903601-0-6 (váz.)

Pohádka o poslední myšlence / Edgar Hilsenrath ; [z německého originálu ... přeložila Renáta Tomanová] - Vyd. 1. - Brno : Host, 2004 - 382 s. ; 21 cm - 80-7294-128-3 (váz.) :

Politika a revoluce : paměti / Albert Pražák ; Miloš Zelenka - Stanislav Kokoška (editoři) - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 254 s., [8] s. obr. příl. ; il., portréty ; 21 cm - 80-200-1199-4 (váz.)

Politologické problémy světové politiky II / Štefan Danics - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2005 - 94 s. ; 30 cm - 80-7251-162-9 (brož.)

Politologie / Jiří Kroupa ... [et al.] - 2. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2001, 4. dot. - 254 s. ; 21 cm - 80-210-1793-7 (brož.)

Politologie a mezinárodní vztahy : 500 testových otázek k přijímacím zkouškám na VŠ / [autoři Jan Kubáček, Václav V. Nekvapil] - 2., rozš. vyd. - Praha : Tutor, c2005 - 244 s. ; 21 cm - 80-86700-16-X (brož.)

Poručík od ženistů / Josef Munzar - Praha : Codyprint, 2004 - 170 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - 80-902964-6-7 (brož.) :

Postkomunistické státy Evropy a jejich vývoj od roku 1990 do současnosti / Karel Řeháček - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 2004 - 58 s. ; 21 cm - 80-7020-139-8 (brož.) :

Pour comprendre l'histoire : les relations tchéco-allemandes entre 1848 et 1948 / Zdeněk Beneš ... [et al.] ; editeurs Zdeněk Beneš, Václav Kural - Prague : Gallery, 2002 - 340 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-86010-65-1 (váz.) :

Přervaný život : deníky Etty Hillesum 1941-1943 / uspořádal a úvod napsal J.G. Gaarlandt ; [z holandského originálu ... přeložila Jindra Hubková] - V Kostelním Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 261 s. : il., portréty ; 19 cm - 80-7192-912-3 (váz.) :


Příběhy železné opony / Luděk Navara - Vyd. 1. - Brno : Host, 2004 - 202 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-7294-135-6 (brož.) : * 80-7294-133-X (chyb.)


Rada Evropy = Council of Europe = Conseil de l'Europe : stručný přehled - V Praze : Informační kancelář rady Evropy, 2004 - 10 s. ; 21 cm - 80-239-4831-8 (v knize neuvedeno : brož.)

Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let : dědictví komunistické vlády V : sborník popisů komunistického vládnutí / Jiří Kabele a kol. - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2003 - 202 s. : il. ; 29 cm - 80-7330-047-8 (brož.)

Role Národní myšlenky 1923-1939 : příspěvek k dějinám demokratického nacionalismu / Marek Skřipský - Vyd. 1. - Praha : Národní myšlenka, 2005 - 34 s. ; 22 cm - 80-903582-0-9 (brož.)

Rozumět dějinám : vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948 / Zdeněk Beneš ... [et al.] ; edd. Zdeněk Beneš, Václav Kural - 2., opr. vyd. - Praha : Gallery, 2002 - 304 s. : il., mapa, portréty, faksim. ; 24 cm - 80-86010-60-0 (váz.)

Rozvoj české společnosti v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 21.-23.10.2004). II, Ekonomie. Politologie / editoři Věra Kotábová, Irena Prázová, Ondřej Schneider - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2004 - 458 s. : il. ; 24 cm - 80-86732-35-5 (soubor : brož.)

Skrznaskrz : les Tcheques et la France au cours des siecles / [il s'agit ici d'on ouvrage collectif, réalisé par l'équipe suivante Catherine Servant ... et al.] - [Prague] : Gallery, 2002 - 327 s. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cm - 80-86010-52-X (brož.)

Souvislosti : co není v pořádku v našem světě / Jo Conrad ; [přeložil Jiří Fiala] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Paprsky, 2005 - 238 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-903553-1-5 (brož.) :

Stále na nás hledí : (Masaryk tady byl a zanechal u nás stopu) / uspořádal Josef Adamec - Kopřivnice : Klub Masarykova demokratického hnutí v Kopřivnici, 2002-2004 - 2 sv. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-5041-X (1. část : v knize neuvedeno : brož.)

Starověký Egypt : příběhy dávných časů / napsal Stewart Ross ; poradce Joann Fletcher ; ilustrace Inklink & Richard Bonson ; [z anglického originálu ... přeložil David Mraček] - 1. vyd. v České republice - Praha : Scientia, 2004 - 31 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7183-319-3 (váz.)

Stručný průvodce politickou vědou, aneb, Klíč k politické teorii / Vladimír Srb - Vyd. 1. - Kolín : Vysoká škola politických a společenských věd, Nezávislé centrum pro studium politiky, 2004 - 53 s. ; 30 cm - 80-86879-00-3 (brož.) :


Střední Asie mezi Východem a Západem / Slavomír Horák - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 259 s. ; 20 cm - 80-246-0906-1 (brož.)


Svět zvaný Amerika : o volbách a nejen o nich / Jiřina Rybáčková - 1. vyd. - Praha : Epocha, 2004 - 446 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-86328-62-7 (váz.)

Škodolibé úsměvy svobody z let 1955 až 1992 / Emanuel Mandler - 1. vyd. - Praha : Emanuel Mandler, 2005 - 207 s. ; 21 cm - 80-239-4519-X (váz.) :

Špionáž Japonska proti Západu 1939-1945, aneb, Tanec stínů / Tony Matthews ; přeložil Zdeněk Milata - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2005 - 243 s. ; 21 cm - 80-237-3864-X (váz.)

Tajný svět George W. Bushe : v síti víry, obchodu a moci / Eric Laurent ; [z francouzského originálu ... přeložil Cédric Jabůrek] - V Praze : Intu, 2004 - 156, [8] s. ; 21 cm - 80-903355-1-9 (brož.)

Tak to vidím já : sebrané články a komentáře z let 2000-2002 / Jan Kraus ; [ilustrace David Kraus] - Vyd. 1. - Praha : XYZ, 2005 - 399 s. : il., portréty ; 19 cm - 80-86864-14-6 (váz.)

Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů / Stanislav Balík, Michal Kubát - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2004 - 167 s. ; 21 cm - 80-86569-89-6 (brož.) :

Tichý hlas : neznámé i známé texty z roku 1938 / Karel Čapek ; [texty vybral, k vydání připravil a komentářem opatřil Jiří Opelík] - 1. vyd. - Praha : ARSCI, 2005 - 150 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86078-43-4 (váz.) :

Top špioni / Guido Knopp ; [z německého originálu ... přeložil Milan Churaň] - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2005 - 382 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-249-0536-1 (váz.)

Trojuchý člověk / Hudaýberdi Hally ; [přeložili Aina, Gozel a Aknur Hallyjevy a Tomáš Reichel] - Vyd. 1. - Brno : Host, 2004 - 88 s. : il. ; 20 cm - 80-7294-125-9 (brož.) :

Tři nejdůležitější demokratické hodnoty / František Venzara - Vyd. 1. - Štěpánov u Olomouce : SPMZ - Světlo pravdy morálního zákona, 2005 - 32 s. ; 30 cm - 80-86519-10-4 (brož.)

Tzv. Benešovy dekrety : předpoklady jejich vzniku a jejich důsledky / Michal Spirit - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 439 s. ; 26 cm - 80-245-0755-2 (váz.)


Úvod do Policy / H.K. Colebatch ; [z anglického originálu ... přeložil Marek Salaquarda] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2005 - 141 s. ; 23 cm - 80-86598-79-9 (brož.) :


Válka o Novu, aneb, Podvod za 10 miliard : televizní thriller ze současnosti / Petr Štěpánek - Praha : Formát, 2004 - 217 s. ; 22 cm - 80-86718-48-4 (váz.)

Veřejnost: skutečnost - iluze - fikce / Antonín Mokrejš - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2005 - 143 s. ; 21 cm - 80-7254-498-5 (váz.)

Vězeňské zdi kdyby promluvily / Richard Wurmbrand ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Kolmačka] - Vyd. 1. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 2004 - 133 s. ; 20 cm - 80-903102-4-9 (váz.)

Víra je můj pevný hrad : rozhovory s arcibiskupem Karlem Otčenáškem a jeho přáteli / Bohumil Svoboda - Praha : Vyšehrad, 2004 - 291 s., [12] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - 80-7021-741-3 (váz.) :

Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe / Svatava Raková - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 154 s. ; 19 cm - 80-7106-687-7 (brož.) :

Vstaňte, pojďme! / Jan Pavel II. ; [z polského originálu ... přeložila Jindra Hubková] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 135 s. ; 21 cm - 80-7192-916-6 (váz.) :

Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti : sborník příspěvků z 11. ročníku Letní školy "Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti" / Miroslav Dopita a Antonín Staněk (eds.) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 267 s. ; 21 cm - 80-244-0952-6 (brož.)

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 2004. Královéhradecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Hradec Králové, 2004 - 74 s. : il. , mapy ; 30 cm - 80-250-0962-9 (brož.) :

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 2004. Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 66 s. : mapy ; 30 cm - 80-250-0961-0 (brož.) :

Vzpomínky na válku / Marek Herman ; [překlad Jiří Kamiš] - V České republice vyd. 1. - V Českých Budějovicích : Jihočeské muzeum, 2004 - 87 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86260-38-0 (brož.) * 978-80-86260-38-9 (chyb.)


Zajistit respektování mezinárodních protikorupčních norem - [Praha : Informační kancelář Rady Evropy], 2004 - 1 složený l. (8 s.) ; 22 cm - (složeno)


Základy práva a státovědy / Jiří Osadník - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005 - 88 s. ; 30 cm - 80-7368-038-6 (brož.) .

Zmizelí sousedé / [text Marta Vančurová] - Praha : Občanské sdružení Ukrývané dítě : Projekt ŽMP Zmizelí sousedé, [2005?] - 67 s. : il., portréty (převážně barev.), faksim. ; 21 x 22 cm - 80-86889-03-3 (v knize neuvedeno : brož.)

Zpětné zrcadlo Masaryk? : tři sondy, také do naší dnešní krize / Miloš Dokulil - Hodonín : Masarykovo muzeum, 2005 - 71 s. ; 21 cm - 80-239-5051-7 (v knize neuvedeno : brož.)

--bylo mi 13 - Vyd. 1. - Plzeň : Grafia, 2004 - 153 s. ; il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - 80-902340-4-6 (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist