Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za květen-červen 2005

A nebylo návratu / Fritz Blankenhorn ; [přeložil Tomáš Kurka] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 215 s. : il., mapy, portrét ; 22 cm - 80-7214-706-4 (váz.) :

Banky : platební styk : finanční arbitr : praní špinavých peněz : podle stavu k 7.3.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 224 s. ; 24 cm - 80-7208-436-4 (brož.)

Bitva u Matapanu / Miloš Hubáček - Vyd. 1. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004 - 238 s., [40] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7185-637-1 (váz.)

Bojiště zítřka : tváří v tvář globální hrozbě kybernetického terorismu / James F. Dunnigan ; [přeložila Kateřina Došlíková] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 356 s. ; 20 cm - 80-7214-642-4 (váz.) :

Bojoval jsem u Varšavy / Helmuth Nowak ; [přeložil Jiří Novotný] - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2004 - 240 s. ; 20 cm - 80-7214-711-0 (váz.) :

Bydlení - nové formy a dimenze : sborník referátů z konference : Olomouc, 23.-24.6.2004 / [editoři Miloš Fňukal, Zdeněk Szcyrba] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004 - 223 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-244-0937-2 (brož.) :

Byli jsme v bitvě o Anglii : českoslovenští stíhači v RAF / Alexander Hess - Vyd. 3. - Praha : Naše vojsko, 2001 - 110 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 17 cm - 80-206-0587-8 (brož.)

Cestou nadějí a zklamání : (z deníku stíhacího letce) / Ladislav Valoušek - 1. vyd. - Šternberk : [Vlasta Hlůzová], 2003 - 79 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - (brož.)

Cestou zpátky : (velký válečný deník) / Ladislav Valoušek - 1. vyd. - Šternberk : [Vlasta Hlůzová,], 2003 - 397 s. : il., portréty, mapy ; 21 cm - (brož.)

Co dělat s pocitem osamělosti / napsal Daniel Grippo ; ilustroval R.W. Alley ; [překlad Alžběta Sirovátková] - 1. vyd. - Praha : Doron, 2004 - [80] s. : il. ; 15 cm - 80-7297-045-3 (brož.)

Co dělat, když-- : --aneb, Kde hledat pomoc při řešení krizových životních situací : pro Hradec Králové a okolí / Karel Barták - 5., dopl. a upr. vyd. - Hradec Králové : Garamon, 2005 - 20 s. ; 21 cm - 80-86472-21-3 (brož.)

Co dítě sděluje, když nakreslí svou rodinu : příručka pro využití dětské kresby "Naše rodina" a "Začarovaná rodina" k poznání rodinných vztahů dítěte / Tomáš Novák - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2004 - 48 s. : il. ; 22 cm - 80-7346-037-8 (brož.)


Cvičné příklady pro studium předmětu Kvantitativní metody a Informatika / Richard Hindls, Stanislava Hronová - 3. vyd. - Praha : Institut Svazu účetních, 2004 - 162 s. ; 30 cm - 80-86716-14-7 (kroužková vazba) * 80-80716-14-7 (chyb.)

České průšvihy, aneb, Prohry, krize, skandály a aféry českých dějin let 1848-1989 / Jiří Kocian, Jiří Pernes, Oldřich Tůma a kol. - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2004 - 360 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - 80-86598-87-X (váz.) :

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ; Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) - Český Těšín : Poradce, 2005 - 96 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-7365-037-1 (brož.)

Daňová evidence : komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ včetně daně z přidané hodnoty, daně silniční, daně z nemovitosti, sociálního pojištění, zdravotního pojištění / Jana Pilátová [a kolektiv] - 1. vyd. - Olomouc : Anag, 2005 - 237 s. ; 21 cm - 80-7263-263-9 (brož.)

Daňové zákony : úplná znění platná v roce 2005 - 1. vyd. - [Beroun] : Newsletter, c2004 - 136 s. ; 30 cm - 80-7350-039-6 (brož.) :

Daňové zákony : úplné znění platné v roce 2005. Zákon o daních z příjmů - 1. vyd. - [Beroun] : Newsletter, c2004 - 52 s. ; 30 cm - 80-7350-045-0 (brož.) :

Daňový receptář : všechny daně pohromadě v otázkách a odpovědích / [autoři textů Radim Boháč ... et. al. ; autor projektu, editor Karel Havlíček] - Vyd. 1. - Praha : LexisNexis CZ, 2004 - 675 s. : il. ; 22 cm - 80-86199-64-9 (váz.)

Dějiny poprav a katů v Čechách / Josef Svátek - V tomto souboru vyd. 1. - Praha : Havran, 2004 - 225 s. : il. ; 18 cm - 80-86515-45-1 (váz.)

Diplomaté / Ivan Brož - 1. vyd. - Praha : Epocha, 2004 - 604 s. : portréty ; 22 cm - 80-86328-55-4 (váz.)

Dojížďka za prací a do škol v Plzeňském kraji : (na základě výsledků SLDB 2001) / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Plzeň, 2004 - 192 s. : il., mapy (některé barev.) ; 30 cm - 80-250-1034-1 (v knize neuvedeno : brož.) : * 80-250-0962-9 (chyb.)

Dokumenty EA : EA - Evropská spolupráce pro akreditaci : číslo publikace: EA-4/16 : Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení / [text zpracoval] Český institut pro akreditaci - Praha : Český normalizační institut, 2004 - 30 s. ; 30 cm - 80-7283-174-7 (brož.)


Drž tátu za ruku : krizová psychoterapie s dvouletým chlapcem / Elisabeth Cleveová ; [ze švédského originálu ... přeložila Marie Novotná] - Vyd. 1. - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 145 s., [8] s. barev. obr. příl. ; 22 cm - 80-7106-804-7 (brož.) :

Ekonomický rozměr občanské společnosti / Magdalena Hunčová - 1. vyd. - V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004 - 180 s. : il. ; 21 cm - 80-7044-605-6 (brož.)

Ekonomika bytových domů / Božena Künzelová - Vyd. 1. - Praha : Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, 2001 - 54 s. ; 30 cm - 80-239-4758-3 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-86426-06-8 (chyb.)

European research on cultural heritage : state of the art studies : proceedings of the ARCCHIP workshops supported from the EC 5th FP Project No. ICA1-CT-2000-70013 / edited by Miloš Drdácký - Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 - 3 sv. : il., mapy, plány ; 23 cm - 80-86246-21-3 (soubor : váz.)

Evropská referenda / Petr Fiala, Markéta Pitrová (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005 - 311 s. : il. ; 24 cm - 80-7325-051-9 (brož.) :

Evropská ústava s úvodním slovem / Jiří Nolč a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - 323 s. ; 24 cm - 80-251-0593-8 (brož.) :

Evropské právo obchodních společností / Peter Hodál, Juraj Alexander - Praha : Linde, 2005 - 267 s. ; 21 cm - 80-7201-520-6 (brož.)

Exegésis : výklad právních textů / Michal Skřejpek, David Falada, Jan Kuklík ; uspořádal Michal Skřejpek - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 - 79 s. ; 21 cm - 80-86898-09-1 (brož.)

Fenomén mezinárodního terorismu / Vladislav David, Michal Malacka - Praha : Linde, 2005 - 143 s. ; 21 cm - 80-7201-524-9 (brož.)

Francouzština v Kanadě / Jaromír Kadlec - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 384 s. : il ; 21 cm - 80-244-0976-3 (brož.)


František Burda - Osudný doprovod nad Brest / Václav Kolesa, Jaroslav Popelka, Jan Rail - 1. vyd. - Zlín : Václav Kolesa, 2004 - 78 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-4317-0 (v knize neuvedeno : brož.) :


Glossar zum Verfassungsrecht der deutschsprachigen Länder : deutsch-tschechisch-englisch = Glosář k ústavnímu právu německy mluvících zemí : německo-česko-anglický / Renata Klčová, Renata Vystrčilová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 61 s. ; 15 x 21 cm - 80-244-0974-7 (brož.)

Harmonie ekodomu : o navrhování, výstavbě a provozu ekodomů a ekoinvestic / Stanislav Kovář, Irena Böhmová - 1. vyd. - České Budějovice : Spolek za obrodu architektury Slunečnice, 2004 - 84 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm - 80-239-3551-8 (brož.)

Hierarchie jako přednost i slabina komunistického vládnutí : dědictví komunistické vlády IV : sborník příspěvků ze semináře konaného 11. a 12. září 2003 v Praze / Martin Hájek (ed.) - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003 - 112 s. : il. ; 29 cm - 80-7330-045-1 (brož.)

Historie přeje odvážným / Jiří Stibral - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2005 - 180 s. : il. ; 22 cm - 80-7268-318-7 (váz.)

Historie válek : [od roku 3000 před Kristem až po současnost] / předmluvu napsal David G. Chandler ; [z anglického originálu ... přeložil Karel Kopička] - V Praze : Knižní klub, 2004 - 152 s. : barev. il., mapy, portréty ; 32 cm - 80-242-1229-3 (váz.)

Hitlerova válka a válečná stezka let 1933-1945 / David Irving ; [z anglického originálu ... přeložila Tamara Váňová ; s předmluvou Vladimíra Nálevky] - Vyd. 3., (v Jotě 2.) - Brno : Jota, 2005 - 857 s., [60] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-7217-308-1 (váz.)

Hmotný a nehmotný majetek v praxi : včetně 38 příkladů / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 8. aktualiz. vyd. - Olomouc : Anag, 2005 - 239 s. : il. ; 21 cm - 80-7263-262-0 (brož.)

Hříšní papežové / V.P. Borovička - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2003 - 169 s. ; 21 cm - 80-7190-122-9 (váz.)

Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog : výroční zpráva ČR - 2003 / Národní koordinátor drogové epidemiologie pro resort zdravotnictví, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Centrální pracoviště drogové epidemiologie ; [Národní koordinátor drogové epidemiologie pro resort zdravotnictví Vladimír Polanecký ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2004 - 176, [16] s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-239-2524-5 (kroužková vazba)


Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog : výroční zpráva Praha - 2003 / Národní koordinátor drogové epidemiologie a primární prevence ČR, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Centrální pracoviště drogové epidemiologie ; [Národní koordinátor drogové epidemiologie pro resort zdravotnictví Vladimír Polanecký... et al.] - 1. vyd. - Praha : Hygienická stanice hl. m. Prahy, 2004 - 122 s., [2] l. příl. : il. (některé barev.) ; 30 cm - 80-239-2525-3 (kroužková vazba)


Informační systémy ve veřejném sektoru : distanční studijní opora / David Špaček, Jiří Špalek - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 120 s. ; 29 cm - 80-210-3503-X (brož.)

Invaze / Miloš Hubáček - 3., dopl. a aktualiz. vyd., v Pasece 1. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004 - 443 s., [64] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - 80-7185-494-8 (váz.)

Jak čelit hospodářskému a organizovanému zločinu : přístup Rady Evropy - [Praha : Informační kancelář Rady Evropy], 2004 - 1 složený l. (6 s.) : barev. il. ; 21 cm - (složeno)

Jak nezešílet z dětí, aneb, Naučte se nejen Makofri / Tomáš Novák - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2004 - 119 s. : il. ; 21 cm - 80-7346-036-X (brož.)

Jak podnikat po vstupu do EU : právo a podnikání : podnikatelské řízení : podpora podnikání v ČR a EU : podnikatelské a podpůrné instituce : podnikání a veřejná správa / Antonín Malach a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 524 s. : il., portréty ; 25 cm - 80-247-0906-6 (váz.)

Jiný pohled na pakt o neútočení Německo - SSSR z r. 1939 / Jiří Frajdl - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2004 - 26 s. ; 21 cm - 80-86844-03-X (brož.)

Josef Křístek - Šest let bez domova / Jana Horáková, Václav Kolesa, Zdeněk Hrabica - Zlín : Václav Kolesa, 2004 - 84 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-4319-7 (v knize neuvedeno : brož.) :

Juniorstav 2005 : 7. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí : sborník : Brno, 2.2.2005. Díl 10, Soudní inženýrství - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2005 - 113 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2834-1 (brož.)

Karel Schoř - Od "beranů" Wellingtonu do jáchymovského koncentráku / Jiří Mikulka, Václav Kolesa, Jaroslav Popelka - 1. vyd. - Zlín : Václav Kolesa, 2004 - 84 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-4318-9 (v knize neuvedeno : brož.)

Kasino : příručka návštěvníka : [hry, pravidla a nejkrásnější kasina světa] / [Belinda Levezová ; překlad Vladimír Čadský] - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2004 - 160 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 29 cm - 80-7321-132-7 (váz.)

Kdy do důchodu a za kolik / Jan Přib - 6., aktualiz. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 124 s. ; 21 cm - 80-247-1031-5 (brož.)


Komunikační dovednosti / kolektiv autorů [Lubomír Smékal, Ludmila Piňosová ; Laďka Češková] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 39 s. : il. ; 30 cm - 80-903472-5-8 (brož.)

Koncepce romské integrace 2004 : přijato vládou České republiky 16. června 2004 - [Praha] : Úřad vlády České republiky, Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, 2005 - 25 s. ; 21 cm - 80-86734-30-7 (brož.)

Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy - V Praze : Informační kancelář Rady Evropy, 2004 - 1 složený l. (8 s.) : barev. il. ; 21 cm - (brož.)

Konkurz a vyrovnání ; Ochrana hospodářské soutěže ; Ochrana spotřebitele ; Veřejné zakázky : podle stavu k 1.3.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 304 s. ; 24 cm - 80-7208-485-2 (brož.)

Krása jednoduchosti : současný styl bydlení / Julia Birdová, Bridget Bodoanová ; fotografie Hotze Eisma ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Vodvárko] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 224 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-249-0425-X (váz.)

Kriminalistika / Jan Musil, Zdeněk Konrád, Jaroslav Suchánek - 2., přeprac. a dopl. vyd. - V Praze : C.H. Beck, 2004 - xxiii, 583 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - 80-7179-878-9 (váz.)

Krise demokracie. Kniha prvá, Svoboda / J.L. Fischer - Praha : Karolinum, 2005 - 361 s. ; 21 cm - 80-246-0658-5 (brož.)

Krizové systémy ČR a EU / Jiří Dvořák - Vyd. 2. přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 75 s. ; 21 cm - 80-7355-029-6 (brož.)

Legionáři / Jan Šlesingr - Vyd. 1. - Olomouc : EPAVA, 2005 - 87 s. : il. ; 21 cm - 80-86297-29-2 (brož.)

Management duševního vlastnictví poznatků VaV : S4P - program IA ČR pro podporu využití badatelských poznatků v praxi / Ivan Dobiáš - Vyd. 1. - [Praha] : Inženýrská akademie ČR, 2004 - 48 s. ; 25 cm - 80-85918-90-0 (brož.)

Management genderových vztahů : postavení žen a mužů v organizaci / Alena Křížková & Karel Pavlica - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 155 s. ; 24 cm - 80-7261-117-8 (brož.)


Městská policie a děti / [kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Praha : Police history, 2005 - 24 s. : il. ; 21 cm - 80-86477-25-8 (brož.)


Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 30-04-05 Flexibilní rozsah akreditace v oblasti zkušebních laboratoří / [text zpracoval] Český institut pro akreditaci - Praha : Český normalizační institut, 2005 - 16 s. ; 30 cm - 80-7283-175-5 (brož.)

Mezigenerační solidarita : výzkumná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu "Hodnota dětí a mezigenerační solidarita" / Ivo Možný a kol. - Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004 - 138, ix s. : il. ; 30 cm - 80-239-4279-4 (v knize neuvedeno : brož.)

Mezinárodní a národní mechanismy proti mučení = International and national mechanisms against torture / Harald Christian Scheu, Stanislava Hýbnerová (ed.) - Praha : Vodnář, 2004 - 174 s. ; 21 cm - 80-85889-60-9 (brož.)

Místní poplatky : úplné znění zákona o místních poplatcích s vysvětlivkami : podle stavu k 1.11.2004 / Vladimír Pelc - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 318 s. ; 21 cm - 80-7201-506-0 (brož.)

Modelkou v padesáti : a dalších 36 příběhů z psychologické poradny / Jan Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 118 s. ; 22 cm - 80-7178-971-2 (váz.) :

Monte Cassino / Sven Hassel ; [přeložil Ondřej Fafejta] - Vyd. 2. - Praha : Baronet, 2004 - 280 s. ; 20 cm - 80-7214-719-6 (váz.) :

Možnost volby : kde mohu přivést své děťátko na svět? / Zuzana Štromerová - Vyd. 1. - Praha : Argo : Společnost Porodní dům U Čápa, 2005 - 183 s. : il. ; 21 cm - 80-7203-653-X (váz.) :

Na lovu teroristů : příběh ženy, která pronikla do srdce islámských radikálních skupin / anonym ; [z anglického originálu ... přeložila Alexandra Fraisová] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 374 s. ; 21 cm - 80-249-0486-1 (váz.)

Na útěku : status uprchlík / Jana Tržilová - Praha : OPU, 2004 - 54 s. : il. ; 21 cm - 80-239-3813-4 (brož.) * 978-80-239-3813-5 (chyb.)

Nákladový model stavební výroby pro oceňování podniků a jeho využití ve znalecké praxi = Cost model of the structural production for the evaluation of firms and its application in the expert practice : teze habilitační práce : obor : Soudní inženýrství / Leonora Marková - Brno : VUTIUM, 2005 - 39 s. ; 25 cm - 80-214-2876-7 (brož.)

Násilí na pracovišti v oblasti zdravotnických a sociálních služeb v ČR : vstupní teoretické studie : empirické šetření / [Petr Háva ... et al.] - Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2004 - 136 s. : il. ; 21 cm - 80-86625-21-4 (brož.)


Nauka o podnikání / Věra Minaříková, Jan Kopřiva - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 91 s. ; 21 cm - 80-7355-037-7 (brož.)

Návraty stíhačů / Ladislav Valoušek - 3. vyd. - Šternberk : Vlasta Hlůzová, 2004 - 100 s. ; 21 cm - (brož.)

Němčina pro právníky / Milena Horálková, Hana Linhartová, Brigitta Henkel - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 - 484 s. ; 21 cm - 80-86898-16-4 (brož.)

Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 14, Žďár nad Sázavou : soupis památek a literatury / [zpracovaly Marie Ripperová, Marie Heerenová, Lenka Kalábová] - Vyd. 1. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost : Moravská zemská knihovna : Památkový ústav, 2003 - 182 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - 80-7051-147-8 (MZK : brož.)

Nemovité kulturní památky jižní Moravy. Sv. 15, Dodatky 1997-2002 : soupis památek a literatury / [zpracoval Ivan Řeholka s kolektivem] - Vyd. 1. - Brno : Moravská zemská knihovna : Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště v Brně, 2004 - 1 sv. (v různém stránkování) ; 24 cm - 80-7051-157-5 (brož.)

Novinky v civilním řízení soudním : (kritická studie) / Jaromír Jirsa - Vyd. 1. - Praha : LexisNexis CZ, 2005 - 133 s. ; 21 cm - 80-86199-86-X (brož.)

Občanský zákoník : poznámkové vydání s judikaturou a literaturou (včetně věcného rejstříku) : podle právního stavu k 1.3.2005 / Josef Fiala, Milan Holub, Jaroslav Bičovský - 10. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2005 - 849 s. ; 21 cm - 80-7201-526-5 (váz.)

Občanský zákoník a základní občanskoprávní předpisy : podle právního stavu k 15.2.2005 - 3. aktualiz. vyd. - Olomouc : Anag, 2005 - 335 s. ; 21 cm - 80-7263-257-4 (brož.)

Oběti předcházejí vítězství / Josef Havel - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2005 - 287 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - 80-86845-16-8 (váz.)

Obranné zdroje České republiky 2004 : vývoj, perspektivy, rizika / Josef Procházka ... [et al.] - Brno : Ústav strategických studií Univerzity obrany, 2004 - 110 s. : il. ; 21 cm - 80-85960-85-0 (brož.) :


Oči a uši strany : sedm pohledů do života StB / uspořádal Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2005 - 215 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86904-02-4 (brož.)


Ochrana před nečinností veřejné správy v českém právním řádu / Kateřina Frumarová - Praha : Linde, 2005 - 246 s. ; 21 cm - 80-7201-505-2 (brož.)

Ochrana před povodněmi : řešení přirozených a zvláštních povodní / Milan Kovář - Vyd. 1. - V Praze : Triton : Existencialia, 2004 - 100 s. : il. ; 17 cm - 80-7254-499-3 (Triton : brož.)

Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu Evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí : závěrečná studie Projektu Grantové agentury ČR č. GA ČR 402/02/1388 / Květa Kubátová, Václav Vybíhal a kol. - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 179 s. ; 21 cm - 80-86861-05-8 (brož.)

Paměti diplomata / Jaromír Kopecký ; [doslov napsal Josef Tomeš] - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2004 - 543 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-7215-216-5 (váz.)

Patentové informace na Internetu / Dobroslav Pičman - 3., dopl. a přeprac. vyd. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 2004 - 123 s. : il. ; 21 cm - 80-7282-041-9 (brož.) :

Patentoví zástupci / Ilona Schelleová ; [autorem kapitoly "Kdy vznikla služba patentových zástupců?" Karel Schelle] - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 49 s. ; 21 cm - 80-86861-17-1 (brož.) * 80-86861-26-0 (chyb.)

Pes v zrcadle předpisů / Jiří Dousek [st.], Jiří Dousek [ml.] - 2., dopl. a rozš. vyd. - Praha : LexisNexis CZ, 2004 - 103 s. ; 18 cm - 80-86199-87-8 (brož.)

Po stopách-- Alexandra Velikého / napsala Marie-Thérese Davidsonová ; ilustroval Christian Heinrich ; [z francouzského originálu ... přeložil Vladimír Čadský] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2005 - 128 s. : barev. il. ; 22 cm - 80-242-1371-0 (váz.)

Podzemní voda ve vodoprávním řízení : seminář : 16. listopadu 2004, Klub techniků, Praha - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Odborná skupina pro vodárenství : Global Water Partnership, 2004 - 40 s. : il. ; 21 cm - 80-02-01680-7 (Český svaz vědeckotechnických společností : brož.)

Polička : barokní a gotická radnice / David Junek - 1. vyd. - Polička : Městské muzeum a galerie, 2004 - 48 s. : il. (převážně barev.), plány, faksim. ; 22 cm - 80-86533-01-8 (brož.)


Poplatky : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní : podle stavu k 14.2.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 144 s. ; 24 cm - 80-7208-482-8 (brož.) :


Poručík od ženistů / Josef Munzar - Praha : Codyprint, 2004 - 170 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - 80-902964-6-7 (brož.) :

Použití operativně pátracích prostředků k získání důkazů pro trestní řízení : sborník příspěvků z mezinárodního semináře uskutečněného na Policejní akademii ČR dne 2. listopadu 2004 / editor Štefan Hundák - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2004 - 162 s. ; 21 cm - 80-7251-170-X (brož.)

Povinné ručení : otázky a odpovědi / Karel Kopecký - 2., rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 110 s. ; 21 cm - 80-247-1065-X (brož.)

Pracovněprávní předpisy : [prováděcí předpisy a předpisy související včetně všech příloh / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 449, 4 s. : il. ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0533-4 (brož.) : * 80-251-0363-3 (chyb.)

Pracovní právo / Milena Soušková, Michal Spirit - Vyd. 2. přeprac. - Praha : Oeconomica, 2004 - 217 s. ; 30 cm - 80-245-0767-6 (brož.) :

Pracovní právo : úvod do studia / Vladimír Mařík - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2004 - 79 s. ; 30 cm - 80-86754-23-5 (brož.) * 808675423-5 (chyb.)

Práva k průmyslovému vlastnictví / Roman Horáček, Karel Čada, Petr Hajn - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xxiv, 424 s. ; 23 cm - 80-7179-879-7 (váz.)

Právní služba : advokacie, notářství, patentoví zástupci, daňoví poradci, soukromí soudní exekutoři / Karel Schelle, Ilona Schelleová - 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 103 s. ; 21 cm - 80-86861-26-0 (brož.)

Právo / kolektiv autorů [Josef Aujezdský ... et. al.] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 72 s. ; 30 cm - 80-903472-2-3 (brož.)

Právo : finanční právo / Hana Vejvodová - Vyd. 9., v Akademickém nakl. CERM 1. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004 - 80 s. ; 30 cm - 80-214-2762-0 (brož.)

Právo a logika : otázky k přípravě na přijímací zkoušky / Marie Kocmanová ... [et al.] - 2. vyd., dopl. a rozš. - Brno : Barrister & Principal, 2005 - 231 s. ; 30 cm - 80-7364-003-1 (brož.) :

Právo II / Helena Musilová - Vyd. 3. přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2005 - 20 s. ; 21 cm - 80-7355-036-9 (brož.)


Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie / Jana Černá, Antonín Vacík - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 - 222 s. : formuláře ; 21 cm - 80-86898-14-8 (brož.)

Prezentace práce a spolupráce s médii / kolektiv autorů [Jana Balážová, Zdeněk Ryšavý ; Laďka Češková] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 29 s. ; 30 cm - 80-903472-7-4 (brož.)

Problematika drogových závislostí ; Školský systém v ČR / kolektiv autorů [Tereza Boučková-Štíchová, Anna Gorniaková] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 48 s. ; 30 cm - 80-903472-1-5 (brož.)

Problematika znaleckého posuzování střetu vozidla s chodcem za snížené viditelnosti = Problems of expert opinioning of vehicle-pedestrian collisions at reduced visibility : zkrácená verze Ph.D. Thesis : obor : Soudní inženýrství / František Kropáč - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav soudního inženýrství, 2005 - 28 s. : il. ; 21 cm - 80-214-2886-4 (brož.)

Průvodce cizineckým řízením : se vzory procesních postupů správních úřadů a účastníků řízení : podle stavu k 1.1.2005 / Radek Ondruš, Jaroslav Kejval - Praha : Linde, 2005 - 359 s. ; 21 cm - 80-7201-516-8 (brož.)

Předběžná otázka v komunitárním právu / Michal Bobek ... [et al.] - Praha : Linde, 2005 - xlv, 517 s. ; 22 cm - 80-7201-513-3 (váz.)

Příběhy železné opony / Luděk Navara - Vyd. 1. - Brno : Host, 2004 - 202 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-7294-135-6 (brož.) : * 80-7294-133-X (chyb.)

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II., Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti / Oto Potluka a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 216 s. : il. ; 21 cm - 80-86684-17-2 (brož.)

Příručka pro dobrovolníky (NPIT) [i.e. Nižšího Psychosociálního Intervenčního Týmu] / ADRA - Praha : Občanské združení [sic] ADRA, [2005] - 40 s. ; 21 cm - 80-239-5071-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Psychologie práce v pomáhající profesi ; Úřady práce ; Terénní sociální práce ; Státní systém sociální péče ; Systém státní správy a samosprávy / kolektiv autorů [Jan Černý ... et al.] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 83 s. ; 30 cm - 80-903472-0-7 (brož.)

Rada Evropy = Council of Europe = Conseil de l'Europe : stručný přehled - V Praze : Informační kancelář rady Evropy, 2004 - 10 s. ; 21 cm - 80-239-4831-8 (v knize neuvedeno : brož.)


Rechtliche Aspekte des Unfalldatenspeichers de lege lata und de lege ferenda / vorgelegt von Mark Leppich - 2003 - 366 s. ; 21 cm - (brož.)

Rekonstrukce komunistického vládnutí na konci osmdesátých let : dědictví komunistické vlády V : sborník popisů komunistického vládnutí / Jiří Kabele a kol. - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2003 - 202 s. : il. ; 29 cm - 80-7330-047-8 (brož.)

Respektování lidské důstojnosti : příručka pro odbornou výuku, výchovu a výcvik studentů lékařských, zdravotnických a zdravotně-sociálních oborů / [překlad Lucie Kellnerová-Kalvachová a Linda Kalvachová] - Praha : Cesta domů, 2004 - 63 s. : il. ; 30 cm - 80-239-4334-0 (brož.)

Roční zúčtování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2004 / Helena Stuchlíková - Český Těšín : Poradce, 2005 - 64 s. ; 21 cm - (brož.)

Rovnováha mezi rodinným životem a pracovní kariérou v kontextu ženské zaměstnanosti : mezinárodní srovnávací studie / Marie Valentová - Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004 - 63, ix s. : il. ; 30 cm - 80-239-4198-4 (v knize neuvedeno : brož.)

Ruština pro právníky / Jaroslava Rezková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 380 s. ; 21 cm - 80-246-0925-8 (brož.) :

Ředitelství logistické a zdravotnické podpory - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2004 - 91 s. : barev. il., portréty ; 25 cm - 80-7278-240-1 (brož.) :

Řekneme své ano nebo ne Evropské ústavě : analýza smlouvy o ústavě pro Evropu, která Evropskou unii přeměňuje v evropský stát / zpracovaná v irském EU Research and Information Centre ; s předmluvou Václava Klause - Vyd. 1. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2005 - 58 s. ; 22 cm - 80-86547-42-6 (brož.)

Sborník informací k opravám panelových domů - Vyd. 1. - Praha : ŠEL ve spolupráci s SČMBD, 2003 - 128 s. ; 30 cm - 80-86426-13-0 (ŠEL : brož.)

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru vodovodů a kanalizací / [autorský kolektiv Zdeněk Vačkář ... et al.] - 3. aktualiz. vyd. - [Praha] : SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, [2005] - [300] s. v různém stránkování : barev. il. ; 23 cm - 80-239-4769-9 (v knize neuvedeno : pořadač)

Sčítání bezdomovců Praha 2004 : postup zpracování výsledků / Mária Myšáková - Praha : VÚPSV, 2004 - 28, [26], ix s. : il. ; 30 cm - 80-239-4197-6 (v knize neuvedeno : brož.)


Sdělení č. 52/2005 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2004 pro účely zákona o zaměstnanosti ; Nařízení vlády č. 67/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady) ; Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí - Český Těšín : Poradce, 2005 - 24 s. ; 21 cm - 80-7365-040-1 (brož.) * 80-73656-040-1 (chyb.)

Seznam vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby se sníženou schopností pohybu / [autorka textů Kateřina Burešová ; autor perokreseb Ondřej Šefců] - Praha : Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2004 - 76 s. : il. ; 21 cm - (brož.)

Sloužil jsem s Putinem u KGB / Vladimir Usolcev ; [z ruského originálu ... přeložil, otázky kladl, zpracoval a poznámkou překladatele opatřil Libor Dvořák] - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004 - 225 s., [8] s. obr. příl. ; 21 cm - 80-200-1265-6 (brož.)

Smlouva o patentové spolupráci (PCT) : přijatá ve Washingtonu 19. června 1970, změněná 28. září 1979, 3. února 1984 a 3. října 2001 ; a Prováděcí předpis ke Smlouvě o patentové spolupráci (PCT) ve znění platném od 1. ledna 2004 / [zpracovala Eva Schneiderová] - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 2004 - 196 s. ; 21 cm - 80-7282-039-7 (brož.) :

Smluvní vztahy ve výstavbě : doporučený standard, metodická řada DOS M 09.01 / [Vladimír Matějka ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 246 s. : il. ; 21 cm - 80-86769-20-8 (brož.)

Smrtelná předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v ČR : stručný souhrn a manuál pro monitorování / Tomáš Zábranský ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády ČR, 2004 - 59 s. ; 23 cm - 80-86734-37-4 (brož.) :

Sociálněpatologické jevy : gambling, drogové závislosti, lichva / kolektiv autorů [Lubomír Smékal ... et al.] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 39 s. ; 30 cm - 80-903472-4-X (brož.)

Sociálněpatologické jevy : některé formy násilí na dětech a ženách / kolektiv autorů [Blanka Dvořáková... et al.] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 60, [8] s. ; 30 cm - 80-903472-3-1 (brož.)

Sociální pojištění po vstupu do EU / Marta Ženíšková - Praha : Svaz účetních, 2005 - 64 s. ; 21 cm - (brož.)


Soubor 25 základních předpisů o daních, účetnictví, sociálním a zdravotním pojištění platných od 1.1.2003 včetně změn platných pro rok 2002 - 12. vyd. - Brno : URS, 2003 - 563 s. ; 22 cm - 80-903240-0-2 (váz.)


Soubor 25 základních předpisů o daních, účetnictví, sociálním a zdravotním pojištění platných od 1.1.2004 včetně změn platných pro rok 2003 - 13. vyd. - Brno : URS, 2004 - 655 s. ; 22 cm - 80-903240-1-0 (váz.)

Soubor 25 základních předpisů o daních, účetnictví, sociálním a zdravotním pojištění platných od 1.1.2005 včetně změn platných pro rok 2004 - 14. vyd. - Brno : URS, 2005 - 703 s. ; 22 cm - 80-903240-2-9 (váz.)

Soubor přednášek z konference "Zkušenosti v prevenčním působení na lokální úrovni" : konané dne[sic] 2004 ve Vsetíně / [Olga Krejčířová, Věra Goldová ... et al.] - Vyd. 1. - Vsetín : Město Vsetín, komise prevence kriminality, 2004 - 89 s. : il. ; 30 cm - 80-239-3977-7 (kroužková vazba)

Soubor případových studií z finančního managementu územní samosprávy / Jana Krbová - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 73 s. ; 30 cm - 80-245-0743-9 (brož.)

Současný stav zpracování bioodpadů v legislativě a praxi : sborník semináře : 23.-24.2.2005 Seš-Ústupky, hotel Jezerka / [editor sborníku Alena Pecinová, Olga Halousková] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2005 - 113 s. : il. ; 30 cm - 80-86832-08-2 (brož.) :

Soumrak sociálního státu / Jan Keller - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2005 - 158 s. ; 24 cm - 80-86429-41-5 (brož.) :

Sovětská okupace Československa a její oběti / Hynek Fajmon (ed.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005 - 131 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - 80-7325-048-9 (brož.) :

Společenská etiketa, obchodní a diplomatický protokol / Soňa Gullová, Františka Müllerová, Ivan Šroněk - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004 - 228 s. ; 30 cm - 80-86578-33-X (brož.)

Společenství vlastníků jednotek : praktická příručka / Zbyněk Pražák - Praha : Linde, 2004 - 240 s. ; 21 cm - 80-7201-499-4 (brož.)

Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy : komentář k nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek / Pavla Schödelbauerová, Jiří Čáp - Vyd. 1. - Praha : BOVA POLYGON, 2004 - 155 s. ; 21 cm - 80-7273-114-9 (brož.) :

Spolupráce přes hranice kultur / Ivan Nový & Sylvia Schroll-Machl - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2005 - 313 s. ; 25 cm - 80-7261-121-6 (váz.) :


Spolupráce TSP a policie / kolektiv autorů [Jan Halász, Jiří Kopal ; editor Laďka Češková] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 63 s. ; 30 cm - 80-903472-8-2 (brož.)

Srovnávací analýza systémů NDC II / Štěpánka Pollnerová - Praha : VÚPSV, 2005 - 45, vi s. ; 30 cm - 80-239-5122-X (brož.)

Standardy domácí paliativní péče : podklady pro práci týmů domácí paliativní péče / na podkladě zahraničních materiálů a ve spolupráci s týmem Domácího hospice Cesta domů zpracovali Martina Špinková a Štěpán Špinka ; odborná spolupráce Marie Goldmannová, Ondřej Sláma, Ladislav Kabelka - Praha : Cesta domů, 2004 - 35 s. ; 30 cm - 80-239-4329-4 (brož.)

Stanovení minimálního základu daně s příklady za zdaňovací období roku 2004 / Marcela Aimová - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 103 s. ; 21 cm - 80-7263-260-4 (brož.)

State aid programmes in the housing sector : catalogue of examples / [Hana Šimková ... et al.] - 1st ed. - Brno : Institute For Spatial Developement, 2004 - 166 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 30 cm - (brož.)

Stavební právo : praktická příručka / Petr Havlan, Alena Kliková, Petr Průcha - Praha : Linde, 2005 - 163 s. ; 21 cm - 80-7201-514-1 (brož.)

Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností / Vladimír Kupka - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005 - 486 s. : il., mapy, portréty, plány, faksim. ; 21 cm - 80-7277-254-6 (brož.) :

Stopy pod Svatoborem / Jindřich Berný ; [fotografie Styblík] - Vyd. 1. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, 2004 - 102 s. : il. ; 22 cm - 80-86240-84-3 (váz.)

Střední Asie mezi Východem a Západem / Slavomír Horák - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 259 s. ; 20 cm - 80-246-0906-1 (brož.)

Svět zvaný Amerika : o volbách a nejen o nich / Jiřina Rybáčková - 1. vyd. - Praha : Epocha, 2004 - 446 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - 80-86328-62-7 (váz.)

Škodolibé úsměvy svobody z let 1955 až 1992 / Emanuel Mandler - 1. vyd. - Praha : Emanuel Mandler, 2005 - 207 s. ; 21 cm - 80-239-4519-X (váz.) :


Tajemství samurajů : přehledný výklad o bojových uměních feudálního Japonska / autoři Oscar Ratti a Adele Westbrook ; překlad z anglického originálu ... [Ludvík Gabesam] - Praha : Fighters Publications, [2002] - 485 s. : il. ; 22 cm - 80-903079-1-4 (váz.)


The lost heritage of cultural assets : the documentation, identification, restitution and repatriation of the cultural assets of WWII victims : proceedings of the international academic conference in Brno (20.-21.11.2003) / edited by Mečislav Borák - Šenov by Ostrava : Tilia, 2005 - 187 s. : il. ; 22 cm - 80-7285-054-7 (Ústav pro soudobé dějiny : brož.)

The Roma integration policy concept in the Czech republic 2004 : approved by the government of the Czech Republic, 16 June 2004 - [Praha] : Office of the Government of the Czech Republic, Office of the Government Council for Roma Community Affairs, 2005 - 27 s. ; 22 cm - 80-86734-30-7 (brož.)

Top špioni / Guido Knopp ; [z německého originálu ... přeložil Milan Churaň] - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2005 - 382 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-249-0536-1 (váz.)

Trafficking in human beings in Central Europe - [Praha] : La Strada, c2005 - 94 s. : mapy ; 22 cm - 80-239-4212-3 (kroužková vazba)

Trestní právo hmotné : 2, Zvláštní část / Oto Novotný ... [et al.] - 4., přeprac. vyd. - Praha : ASPI, -2004 - 1 sv. : il. ; 22 cm - 80-86395-67-7 (váz.)

Trestní právo hmotné : obecná část / Jiří Jelínek a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 470 s. ; 21 cm - 80-7201-501-X (váz.)

Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu / Pavel Utěšený - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xi, 211 s. ; 23 cm - 80-7179-915-7 (brož.

Tzv. Benešovy dekrety : předpoklady jejich vzniku a jejich důsledky / Michal Spirit - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 439 s. ; 26 cm - 80-245-0755-2 (váz.)

Účetnictví : Rozpočtová pravidla , Rozpočtová skladba : podle stavu k 1.3.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 432 s. ; 24 cm - 80-7208-468-2 (brož.)

Účetnictví bytových domů / Božena Künzelová - Vyd. 1. - Praha : Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků, 2002 - 43 s. ; 30 cm - 80-239-4757-5 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-86426-08-4 (chyb.)


Účetnictví organizačních složek státu a obcí / Štěpánka Nováková - Vyd. 3. - Praha : Oeconomica, 2005 - 100 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0853-2 (brož.) :


Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu 2005 / B. Blechová, J. Janoušková, I. Barteczková - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 144 s. : il. ; 24 cm - 80-247-1032-3 (brož.)

Učitelé a zdraví : Brno, září 2004. 6 / editor Evžen Řehulka - Brno : Padio : Masarykova univerzita, 2004 - 702 s. : il. ; 23 cm - 80-7315-093-X (Paido : brož.)

Účtová osnova a české účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace) / Jaroslava Svobodová, Zdeněk Šafránek - Olomouc : Anag, 2005 - 224 s. : il. ; 21 cm - 80-7263-258-2 (brož.)

Úvod do ekonomiky a řízení pojišťoven / Arnošt Böhm - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2004 - 95 s. ; 30 cm - 80-86754-24-3 (brož.)

Úvod do hospodářské kriminality / Jan Chmelík, Pavel Hájek, Stanislav Nečas - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005 - 167 s. ; 21 cm - 80-86898-13-X (brož.)

Úvod do Policy / H.K. Colebatch ; [z anglického originálu ... přeložil Marek Salaquarda] - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2005 - 141 s. ; 23 cm - 80-86598-79-9 (brož.) :

Úvod do práva životního prostředí : soukromoprávní aspekty chrany [i.e. ochrany] životního prostředí / Milan Kindl, Ondřej David - Plzeň : Aleš Čeněk, 2005 - 223 s. ; 21 cm - 80-86898-11-3 (brož.)

Územně technické podklady na úseku obyvatelstva a osídlení za správní obvody obcí s rozšířenou působností : atlas / [zhotovitel ÚRS Praha] - Rozš. a aktualiz. vyd. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2004 - [40] l., 3 s. : barev. mapy ; 30 cm - 80-239-4785-0 (v knize neuvedeno : brož.)

Územní aspekty veřejných financí : studijní distanční opora / Jana Krbová - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 78 s. : il. ; 30 cm - 80-245-0742-0 (brož.)

Vaše právo! : první právní pomoc ženám, obětem domácího násilí / [Jiřina Voňková] - 3., aktualiz. vyd. - Praha : ProFem, 2004 - 67 s. : il. ; 21 cm + 1 slož. leták - 80-239-3478-3 (brož.)

Velká siouxská válka / Josef Opatrný - 1. vyd. - Praha : Epocha, c2005 - 298 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm - 80-86328-76-7 (váz.)

Velká válka. 1., Rakousko-uherské a německé válečné letectvo / Václav Hajný, Alexander Vs. Petříček, Miroslav Břínek - Vyd. 1. - Brno : Para bellum, c2002 - 131 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-238-8040-3 (váz.)


Velká válka. 2., Rakousko-uherské armádní letectvo = Der grosse Krieg. 2., Österreichische-ungarische Luftfahrtruppen / Jan Zahálka ; [překlad Vilém Reinöhl] - Vyd. 1. - Brno : Para bellum, c2004 - 159 s. : il., portréty ; 30 cm - 80-239-2143-6 (váz.)

Velká válka. 3., Fotografie z muzeí Čech a Moravy = Der grosse Krieg. 3., Fotografien tschechischer und mährischer Museen / Václav Hajný, Alexander V. Petříček ; [překlad Vilém Reinöhl] - Vyd. 1. - Brno : Para bellum, c2004 - 126 s. : il. (některé barev.), portréty ; 30 cm - 80-239-3336-1 (váz.)

Vězeňství / Vladimír Mařádek - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2005 - 203 s. ; 30 cm - 80-7368-002-5 (brož.) :

Victoria Cross kapitána Roopea / Andrzej Perepeczko ; [překlad Milan Moravec] - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2001 - 118 s. : il., mapy, portréty ; 17 cm - 80-206-0582-7 (brož.)

Vlastnictví a nájem bytů : podle stavu k 1.12.2004 / Josef Fiala, Věra Korecká, Vladimír Kurka - 3. aktual. a přeprac. vyd. (V Linde vyd. 2.) - Praha : Linde, 2005 - 315 s. ; 20 cm - 80-7201-511-7 (brož.)

Vnitropodnikové směrnice - : účetnictví 2005 / Milan Sotona - 1. vyd. - Brno : CP Books, 2005 - viii, 164 s. ; 23 cm + 1 CD - 80-251-0173-8 (brož.) :

Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 151 s. ; 30 cm - 80-7041-942-3 (brož.)

Vybrané kapitoly z veřejného a sociálního zdravotnictví / Vladimír Vurm a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Manus, 2004 - 100 s. ; 23 cm - 80-86571-07-6 (brož.)

Vybrané problémy sociální politiky : [některé oblasti působnosti] / Jaroslava Sedláková - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004 - 56 s. ; 30 cm - 80-245-0729-3 (brož.)

Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945-2004) / Vladimír Čechák - Vyd. 1. - Praha : Eupress, 2004 - 262 s. : il. (některé barev.), portréty, erby ; 31 cm - 80-86754-22-7 (váz.)


Význam německých zkratek v obchodní, finanční a právnické praxi v Evropské unii : pomůcka ke studiu německého jazyka / Zdena Šilerová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - [82] s. ; 29 cm - 80-86747-21-2 (brož.)


Vznik a zánik podniku / Petr Vaškovic, Roman Storch - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2005 - 151 s. ; 30 cm - 80-86754-30-8 (brož.)

Vzpomínky na válku / Marek Herman ; [překlad Jiří Kamiš] - V České republice vyd. 1. - V Českých Budějovicích : Jihočeské muzeum, 2004 - 87 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-86260-38-0 (brož.) * 978-80-86260-38-9 (chyb.)

Z posledních sil : boje německé armády v Normandii od operace "Cobra" po falaiskou kapsu / Rudolph-Christoph svobodný pán z Gersdorffu ... [et al.] ; editoval David C. Isby ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kozák] - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2005 - 365 s. , [12] s. obr. příl. : il., mapy ; 22 cm - 80-7217-306-5 (váz.)

Zajistit respektování mezinárodních protikorupčních norem - [Praha : Informační kancelář Rady Evropy], 2004 - 1 složený l. (8 s.) ; 22 cm - (složeno)

Zájmové chovy a ochrana zvířat / Jana Spurná, Jiří Dousek - 1. vyd. - Praha : LexisNexis CZ, 2004 - 94 s. ; 18 cm - 80-86199-88-6 (brož.)

Základy forenzní psychologie / Jan Nevřala - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005 - 139 s. ; 30 cm - 80-7368-037-8 (brož.) .

Základy práva / Michal Spirit a kolektiv - 2., přeprac. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004 - 213 s. ; 30 cm - 80-245-0764-1 (brož.) :

Základy práva : distanční studijní opora / Radomír Kučera - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2004 - 108, [16] s. ; 30 cm - 80-210-3480-7 (brož.)

Základy práva : teorie práva a základy ústavního práva České republiky / Petr Blažek - 1. vyd. - Praha : Eupress, 2005 - 121 s. ; 30 cm - 80-86754-32-4 (brož.) * 80-86754-324 (chyb.)

Základy práva a státovědy / Jiří Osadník - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005 - 88 s. ; 30 cm - 80-7368-038-6 (brož.) .

Základy společenských věd : pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. II. díl, Péče o obec (O polis) / Věra Jirásková ... [et al.] - 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2005 - 196 s. ; 21 cm - 80-86861-29-5 (brož.)

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ; Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů ; Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ; Upozornění na změnu Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) - Český Těšín : Poradce, 2005 - 120 s. ; 22 cm - 80-7365-039-8 (brož.)


Zákon o cestovních náhradách : (komentář, související a prováděcí předpisy) / Jiří Kocourek - Praha : Eurounion, 2005 - 188 s. : il. ; 21 cm - 80-7317-042-6 (brož.)

Zákon o daních z příjmů s komentářem k posledním novelám : podle právního stavu k 1.1.2005 / Pavel Běhounek - 1. vyd. - Olomouc : Anag, 2005 - 247 s. ; 21 cm - 80-7263-259-0 (brož.)

Zákon o geologických pracích a jeho prováděcí předpisy s komentářem / Petr Šponar, Ondřej Vícha - Vyd. 1. - Praha : Arch, 2005 - 288 s. ; 23 cm - 80-86165-97-3 (brož.)

Zákon o místních poplatcích a předpisy související : komentář / Stanislav Kadečka - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2005 - xxviii, 399 s. ; 20 cm - 80-7179-918-1 (brož.)

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem a vyhláškou : podle stavu k 1.9.2004 / Pavel Fastr - 7., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 199 s. : il. ; 21 cm - 80-7201-495-1 (brož.)

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související : komentář / Helena Chaloupková, Petr Holý - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xvi, 540 s. ; 20 cm - 80-7179-849-5 (brož.)

Zákon o rodině : komentář a předpisy souvisící : podle stavu k 1.3.2005 / Milan Holub, Hana Nová, Jana Hyklová - 7. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2005 - 748 s. ; 21 cm - 80-7201-517-6 (váz.)

Zákoník práce a související právní předpisy s komentářem / Jaroslav Jakubka ... [et al.] - 5., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2005 - 847 s. ; 22 cm - 80-7263-261-2 (váz.)

Zákony o bydlení : soubor všech právních předpisů vztahujících se k bydlení, pro nájemníky i majitele domů : bydlíš, bydlím, bydlíme / Karel Hanauer ... [et al.] - Praha : Sondy, 2004 - 351 s. ; 20 cm - 80-86846-03-2 (brož.) :

Zaměstnanostní projekty a fundraising / kolektiv autorů [Milena Pešoutová, Zuzana Ramajzlová, Tomáš Hirt] - Vyd. 2. - Brno : Drom, 2004 - 57 s. ; 30 cm - 80-903472-6-6 (brož.)


Zdanění a efektivnost / Pavel Pudil ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004 - 158 s. : il. ; 21 cm - 80-86861-07-4 (brož.)


Zpověď sériových vrahů / Christopher Berry-Dee ; [z anglického originálu ... přeložil Ivan Sec] - Vyd. 1. - [Brno] : Koala, 2004 - 343 s. : portréty ; 21 cm - 80-903520-0-6 (váz.)

Ztroskotals? Máš šanci! : když se člověku hatí životní plány / Anselm Grün, Ramona Robbenová ; [z německého originálu ... přeložila Jindra Hubková] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 119 s. ; 18 cm - 80-7192-786-4 (brož.) :

Živnostenské podnikání : podle stavu k 1.3.2005 - Ostrava : Sagit, 2005 - 256 s. ; 24 cm - 80-7208-483-6 (brož.)

Živnostenský zákon a předpisy souvisící : s komentářem a příklady : podle stavu k 1.1.2005 / Eva Horzinková, Václav Urban - 10. aktual. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2005 - 447 s. ; 21 cm - 80-7201-497-8 (brož.)

Živnostenský zákon a vybrané prováděcí předpisy s komentářem : úplné znění podle stavu k 8.11.2004 / sestavila a komentář napsala Danka Makalová - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2004 - 254 s. ; 21 cm - 80-86769-31-3 (brož.)

--bylo mi 13 - Vyd. 1. - Plzeň : Grafia, 2004 - 153 s. ; il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - 80-902340-4-6 (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist