Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (leden-únor) - C. Náboženství, teologie, církve

za leden-únor 2005

Alfa-trénink : původní metoda "Cesta do nevědomí" / G. a M. Friebe ; [z německého originálu ... přeložila Monika Dagmar Pospíšil] - Praha : Pragma, [2004] - 150 s. ; 22 cm - 80-7205-141-5 (váz.)

Ani ň : jak chránit své srdce před smyslností / Joshua Harris ; [překlad Zuzana Kempná] - 1. vyd. - Praha : Samuel, Biblická práce pro děti, 2004 - 113 s. ; 22 cm - 80-86849-02-3 (brož.)

Bohové a bohyně starověkých civilizací : Egypťané, Řekové, Římané, Vikingové / Leon Ashworth ; [z anglických originálů ... přeložil Dušan Zbavitel] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 127 s. : barev. il., mapy ; 27 cm - 80-242-1201-3 (váz.)

Cesty evropského myšlení. 1, Architekti křesťanského středověkého vědění / Pavel Floss ; - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004- - 444 s. ; 22 cm - 80-7021-662-X (váz.) :

Církev v české a slovenské historii : [výstup z konference ... uskutečněné 6.-8.5.2004 v Olomouci] - Olomouc : Společnost pro dialog církve a státu, 2004 - 187 s. ; 21 cm - 80-239-3653-0 (brož.)

Daniel / [Gerhard Pfandl] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2004 - 95 s. ; 21 cm - 80-7172-949-3 (brož.

Denní modlitba církve. I, Doba adventní a vánoční - 2., upr. a dopl. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 1567 s. ; 18 cm + 3 příl. - 80-7192-771-6 (váz.)

Denní modlitba církve. II, Doba postní a velikonoční - 2., upr. a dopl. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 2159 s. ; 18 cm + 3 příl. - 80-7192-772-4 (váz.)

Denní modlitba církve. III, Liturgické mezidobí 1.-17. týden - 2., upr. a dopl. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 2095 s. ; 18 cm + 3 příl. - 80-7192-773-2 (váz.)

Denní modlitba církve. IV, Liturgické mezidobí 18.-34. týden - 2., upr. a dopl. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2005 - 2095 s. ; 18 cm + 3 příl. - 80-7192-774-0 (váz.)

Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z Loyoly / Gaston Fessard ; [z francouzského originálu ... přeložila Martina Vavřinková] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2004 - 461 s. ; 22 cm + 1 volná příl. - 80-86715-27-2 (váz.) :

Die Übertragung buddhistischer Sutren ins Chinesische : Theorie und Praxis am Beispiel von Zanning (919-1001) / vorgelegt von Li, Xuetao - 2004 - 344 s. ; 21 cm - (brož.)


Dnešek v biblické perspektívě : biblické úkoly pro mládež. I/3 / [překlad a úprava: Pavla Šustková ; ilustrace Olga Pazerini] - Vrútky : Advent-Orion, [2000?] - 110 s. : il. ; 21 cm - 80-88960-45-2 (brož.)

Dnešek v biblické perspektivě : biblické úkoly pro mládež. I/4 / [překlad Jana Szkutová, Pavla Šustková ; ilustrace Olga Pazerini] - Vrútky : Advent-Orion, [2000?] - 110 s. : il. ; 21 cm - 80-88960-46-0 ( brož.)

Docete omnes gentes : sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v pražském Karolinu 2. a 3. října 2003 na téma Teologické vzdělání v pojetí modernistů včera, dnes a zítra = Sammelband von Beiträgen der internationalen Konferenz, die von der Hussitischen Theologischen Fakultät der Karls-Universität im Prager Karolinum am 2. und 3. Oktober 2003 zum Thema Theologische Bildung in der Auffassung der Modernisten - gestern, heute und morgen durchgeführt wurde / Zdeněk Kučera - Jan B. Lášek (ed.) - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2004 - 192 s. ; 21 cm - 80-86263-55-X (brož.) :

Duchovní památky Olomouckého kraje : průvodce / Martin Perůtka - 1. vyd. - Olomouc : SSV Studio, 2004 - 96 s. : barev. il., mapy ; 20 cm - 80-239-4060-0 (brož.)

Encyklopedie mystiky / [Marie-Madeleine Davyová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000- - sv. ; 21 cm - 80-7203-267-4 (sv. 1 ; váz.) :

Epistemologické a psychologické aspekty Akvinského chápania človeka / Jozef Matula - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003 - 141 s. ; 21 cm - 80-244-0743-4 (brož.)

Evropští světci v umění a legendách / Helena Florentová ; [ilustrace] Vladimír Kopecký - Vyd. 2. - Praha : Granit, 2004 - 120 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7296-038-5 (váz.)

Faraoni a kouzelníci / Jiří Tomek ; [ilustroval Jindra Čapek] - 1. vyd. v této podobě - Praha : Albatros, 2004 - 163 s., [4] l. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 27 cm - 80-00-01429-7 (váz.)

Faustyna Kowalská, apoštolka Božího Milosrdenství / Elena Bergadano ; [překlad Veronika Křenková] - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2004 - 127 s. ; 20 cm - 80-86025-71-3 (brož.) :

Feng-šuej : 168 způsobů jak dodat harmonii svému domovu / Lillian Too ; [z anglického originálu ... přeložil Dušan Zbavitel] - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004 - 158 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-242-1307-9 (váz.)

Filón Alexandrijský : jeho teologie, exegeze a vliv na pozdější autory / Václav Ježek - Vyd. 1. - Prešov : Prešovská univerzita, 2004 - 262 s., [9] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-8068-318-2 (brož.)


Hestia a Hermés : studie k duchovnímu světu Řeků / Jean-Pierre Vernant ; [z francouzského originálu ... přeložil Martin Pokorný] - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2004 - 223 s. ; 22 cm - 80-7298-093-9 (váz.)

Historia Franciscana : katalog výstavy pořádané k 400. výročí příchodu bratří františkánů do kláštera Panny Marie Sněžné v Praze (1604-2004) - Vyd. 1. - Praha : Provincie bratří františkánů, 2004 - 196 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 30 cm - 80-239-4005-8 (v knize neuvedeno ; brož.)

Historické betlémy z Čech, Moravy a Slezska : katalog výstavy = Historical nativity scenes from Bohemia, Moravia and Silesia : the katalogue of exhibition / Zdena Lenderová ; [fotografie Miroslav Beneš] - 1. vyd. - Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2004 - 143 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-85031-54-X (brož.)

Hlas poznání : toltécká kniha moudrosti : cesta vnitřního míru / don Miguel Ruiz, Janet Mills ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Brázda] - Praha : Pragma, 2004 - 214 s. ; 19 cm - 80-7205-148-2 (brož.)

Hugo a Karl Rahnerové / Karl Heinz Neufeld ; [z německého originálu ... přeložila Eva Hrdinová] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2004 - 554 s. ; 22 cm - 80-86715-31-0 (váz.) :

Indiáni kmene Čerokí : modlitby, písně, báje a meditace k dosažení harmonie a vyrovnanosti / J. T. Garrett ; [z anglického originálu ... přeložil Milan Váňa] - Praha : Pragma, [2004?] - 141 s. ; 21 cm - 80-7205-978-5 (brož.)

Jak studovat svou Bibli / Kay Arthurová ; [překlad Miluše Marková, Karel Běhounek a Mojmír Kallus] - 2. vyd. - Praha : KMS, 2003 - 158 s. ; 21 cm - 80-86449-22-X (brož.)

Ježíš Kristus : kým byl, je doopravdy / Daniel A. Helminiak ; [z anglického originálu ... přeložil Daniel Micka] - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2004 - 324 s. ; 21 cm - 80-7252-105-5 (váz.)

Kazatelský cyklus : podle Ekumenického lekcionáře (řada A) : 2004-2005 / [připravili Václav Křesina a Josef Špak] - Praha : Církev československá husitská, 2004 - 144 s. : noty ; 21 cm - 80-7000-816-4 (brož.)

Konfuciova moudrost / Maxence Fermine ; [z francouzského originálu ... přeložila Šárka Belisová] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004 - 143 s. : il. ; 20 cm - 80-7178-841-4 (váz.) :

Křesťanská vzdělanost = De doctrina christiana / Aurelius Augustinus ; [z latinských originálů přeložila Jana Nechutová] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 230 s. ; 21 cm - 80-7021-740-5 (váz.) :


Lectio divina na každý den v roce. 14, Všední dny liturgického mezidobí: (18.-25. týden, roční cyklus 2) / editoři Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra ; [z italského originálu ... přeložil Ctirad Václav Pospíšil] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 319 s. ; 21 cm - 80-7192-790-2 (brož.) :

Lectio divina na každý den v roce. 15, Všední dny liturgického mezidobí: (26.-34. týden, roční cyklus 2) / editoři Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra ; [z italského originálu ... přeložil Jan Malík] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 307 s. ; 21 cm - 80-7192-878-X (brož.) :

Léčivá tajemství amerických indiánů : učení svatého muže / Gerhard Buzzi ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Krausová] - Praha : Pragma, [2004] - 182 s. : il. ; 21 cm - 80-7205-121-0 (brož.)

Můj milovaný Syn : život Ježíše Krista očima Marie / Joan Krogstad Irelandová - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 2004 - 186 s. ; 21 cm - 80-7172-482-3 (váz.)

Na cestě s mladými : o službě církve / Jan Balík - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2004 - 503 s. : il., portréty ; 22 cm - 80-86025-76-4 (váz.) :

Naléhavost nové reformace : problémy a otázky Bible II. : předurčení, predestinace vyvolených / Jan Velenský - Hradec Králové : Maranatha, 2004 - 90 s. ; 21 cm - 80-239-3239-X (brož.)

Nástin religionistiky : uvedení do vědy o náboženstvích / Jan Heller, Milan Mrázek - 2., rev. vyd. - Praha : Kalich, 2004 - 316 s. ; 20 cm - 80-7017-721-7 (brož.)

Nejkrásnější řecké báje a pověsti : [nejlepší legendy starého Řecka pro děti] / [text G.P. Sevilla ; illustration Librex] - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2004 - 64 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-7228-483-5 (váz.)

Nejvyšší nauka : promluvy o Kéna-upanišadách / Osho ; [z anglického originálu ... přeložil Dhyan Sidden - Ondřej Šidák] - Praha : Pragma, [2004?] - 404 s. : portréty ; 21 cm - 80-7205-954-8 (brož.)


Novozákonní apokryfy. II, Příběhy apoštolů / uspořádal Jan A. Dus ; [z řeckých, latinských a koptských originálů přeložili a úvody a komentáři opatřili Josef Bartoň ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003 - 564 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - 80-7021-593-3 (váz.) :


Pět chlebů a dvě ryby : radostné svědectví víry vzešlé z vězeňských temnot / F.X. Nguyen Van Thuan ; [z italského originálu ... přeložil Ctirad Václav Pospíšil] - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2004 - 93 s. : il. ; 19 cm - 80-86025-75-6 (brož.) :

Pojednání o dějinách náboženství / Mircea Eliade ; [z francouzského originálu ... přeložil Jindřich Vacek] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004 - 454 s. ; 22 cm - 80-7203-589-4 (váz.)

Political Islam in Sudan : political opportunities and mobilizing structures / vorgelegt von Khalid Yousif Khalafalla - 2004 - ix, 294 s. ; 21 cm - (brož.)

Prorocká služba / Rick Joyner - 1. vyd. - Praha : KMS, 2003 - 119 s. ; 21 cm - 80-86449-21-1 (brož.)

Rabín Feder / Zuzana Peterová - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2004 - 166 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86103-78-1 (váz.) :

Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů / Ludmila Nesládková - Praha : Česká demografická společnost, 2003 - 255 s. : il. ; 21 cm - 80-239-3966-1 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-901674-7-0 (chyb.)

Rozhovory s Nietzschem / David Novák - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, c2004 - 69 s. ; 20 cm - 80-7255-107-8 (brož.)

Řehole pro komunitu / Augustin z Hippo ; úvod a komentář Tarsicius Jan van Bavel ; [z německého originálu ... přeložil Vít Václav Mareček a kolektiv] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 102 s. ; 20 cm - 80-7192-885-2 (brož.) :

Setkání s jógou : jóga jako prostředek rozvoje zdraví dětí na 1. stupni ZŠ / Milada Krejčí - 2. vyd. - České Budějovice : EM Grafika, 2003 - 115 s. : il. ; 21 cm - 80-239-2052-9 (brož.) :

Setkání s jógou : jóga jako prostředek rozvoje zdraví dětí na 1. stupni ZŠ / Milada Krejčí - 2. vyd. - České Budějovice : EM Grafika, 2003 - 115 s. : il. ; 21 cm - 80-239-2052-9 (brož.)

Svěřit se lásce / Slawomir Biela ; [z polského originálu ... přeložila Terezie Eisnerová] - Praha : Paulínky, 2004 - 167 s. ; 20 cm - 80-86025-74-8 (brož.) :

Svět středověkých gest / Jean-Claude Schmitt ; [z francouzského originálu ... přeložily Lada Bosáková, Pavla Doležalová a Veronika Sysalová] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004 - 340 s. : il. ; 25 cm - 80-7021-729-4 (váz.) :


Svitky od Mrtvého moře a židovský původ křesťanství / Carsten Peter Thiede ; [přeložil Pavel Čech] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004 - 298 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-7207-549-7 (váz.) :

Symposium on intercultural theology : proceedings = Symposium o interkulturní teologii : sborník příspěvků : held at the South Bohemian University in České Budějovice 3r.-4th March 2003 / editors Erik Eynikel ... [et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2004 - 146 s. ; 24 cm - 80-7040-664-X (brož.)

Tajemství vazby vědomí na tělo ; O buddhismu ; Nesprávné názory na stezku ; Obrana stezky poznání / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : Jiří Vacek, 2004 - 224 s. ; 21 cm - (brož.)

Tao : tajemství dlouhého života / Chuaj-ťin Nan, Wen-kchuan Čchu ; [z anglické verze čínského originálu přeložil Hynek Čáp] - Praha : Pragma, [2004] - 156 s. : il. ; 22 cm - 80-7205-985-8 (váz.)

Templetonův plán : osvědčený a pravdivý návod k osobnímu růstu a blahobytu : 21 kroků k dosažení osobního úspěchu a skutečného štěstí / John Marks Templeton, James Ellison ; [z anglického originálu ... přeložila Andrea Hozáková] - Praha : Pragma, [2004] - 189 s. ; 21 cm - 80-7205-147-4 (brož.)

Theodicea : pojednání o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla / Gottfried Wilhelm Leibniz / přeložil Karel Šprunk - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2004 - 413 s. ; 22 cm - 80-7298-094-7 (váz.)

Tibetská hora bohů : cesta na Kailás / Franz Binder ; přeložily Karolina Štičková a Anděla Kramlová - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2004 - 204 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - 80-237-3792-9 (váz.)

Týden křesťanského domova : 12.-19.2.2005 - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2005 - 40 s. ; 23 cm - 80-7172-494-7 (brož.)

Überlegungen zur Abschätzung des hydroenergetischen Potentials der Tropen und feuchten Subtropen Südamerikas, Afrikas, Süd- und Ostasiens / vorgelegt von Hubert Sierek - 2004 - 86 s., [22] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - (brož.)


Úvod do ekonomiky církevních organizací : projekt Ekonomika církví a náboženských společností / František Svoboda, Tomáš Rosenmayer - Brno : Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2004 - 16 s. : il. ; 29 cm - 80-239-3770-7 (brož.)


Vášeň pro Ježíše = Passion for Jesus / Mike Bickle - 1. vyd. - Praha : KMS, 2004 - 129 s. ; 21 cm - 80-86449-23-8 (brož.)

Velislai biblia picta : příběh Josefa a Putifarky / [šéfredaktor Jiří Matějka] - [Praha] : Evropský vzdělávací program - III. milénium : Eurolex Bohemia, [2005] - [120] s. : barev. il. ; 24 cm - 80-86663-05-1 (EVP-III.milenium : váz.)

Verfolgung und Unterdrückung der Zeugen Jehovas in der Tschechoslowakei / Lubomír Müller, Wolfram Slupina - [Göttingen] : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004 - s. 172-221 ; 24 cm - (brož.)

Vratislavští biskupové v dějinách Slezska : se zvláštním zřetelem na jejich životopisy a heraldiku / František Skřivánek, Jaroslav Tovačovský - Praha : Onyx : Klub pro českou heraldiku a genealogii, 2004 - 118 s. : il., mapy, portréty, erby ; 22 cm - 80-86788-15-6 (Nakladatelství ONYX ; váz.)

Výklad a využití snů ; Šamanismus ; Mandaly : obohaťte svůj vnitřní život / Will Adcock, Rosalind Powell, Laura J. Watts ; [překlad Josef Vyskočil] - České 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 96 s. : il. (většina barev.) ; 22 cm - 80-7237-957-7 (brož.)

Z Nekrasína do Hrádku : životní cesta kněze a vychovatele Vojtěcha Hlinky, spisovatele a vlastence Františka Pravdy (Nekrasín 17. dubna 1817 - Hrádek u Sušice 8. prosince 1904) / Anna Brabcová - Jarošov nad Nežárkou : Obec Jarošov nad Nežárkou, 2004 - 32 s., [4] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - (brož.)

Začni tam, kde jsi : průvodce soucitným životem / Pema Čhödrön ; [z anglického originálu ... přeložila Šárka Fellegiová] - Vyd. 1. - Praha : Šťastní lidé, 2004 - 164 s. ; 21 cm - 80-86692-10-8 (brož.)

Západní civilizace - naše tradice / James Kurth ; [z anglického originálu ... přeložil Jaromír Žegklitz] - Praha : Občanský institut, 2004 - 15 s. ; 21 cm - (brož.)

Zastavení u betléma / Jan Graubner - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004 - 39 s. : barev. il. ; 15 cm - 80-7192-945-X (váz.) :

Život jurských otců / [z latinských originálů ... přeložili Ondřej Koupil, Jan Zdichynec a Zdeněk Žalud] - 1. vyd. - Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2004 - xxxvii, 68, [22] s. : il. (převážně barev.) ; 19 cm - 80-902682-9-3 (brož.)

"Kopos" : namáhavá práce v Pavlových listech a ve starověkém kontextu / Pavel Zahradníček - Vyd. 1. - Brno : Petr Veselý, 2004 - 100 s. ; 21 cm - 80-239-3974-2 (brož.)


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist