Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za září-říjen 2005

Aby nebyli zapomenuti - Vyd. 1. - [Kojetín] : Mikroregion Střední Haná, 2005 - 249 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-239-5392-3 (v knize neuvedeno : váz.)

Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě / Petr Bělovský - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 116 s. ; 21 cm - 80-246-0975-4 (brož.)

Alternativní metody výuky : seminář : sborník příspěvků : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha, 28. dubna 2005 - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2005 - 221 s. : il. ; 30 cm - 80-7305-511-2 (kroužková vazba)

Anebky, (čili), Malá pedagogická čtení pro ctěné kolegy a velectěnou veřejnost / Karel Hoff - [Supíkovice] : T + Ť, 2005 - 156 s. : il. ; 21 cm - 80-903486-3-7 (brož.)

Atlas of human rights to education and freedom of schooling in Europe / Manfred Borchert, Robert Bell (ed.) - 1st ed. in the Czech Republic - Pardubice : University of Pardubice, 2005 - 90 s. : il. ; 30 cm - 80-7194-753-9 (brož.)

Bečov IV - sídelní areál středopaleolitického člověka v severozápadních Čechách / Jan Fridrich, Ivana Sýkorová ; s příspěvkem Jaroslava Tyráčka - Praha : Archeologický ústav ČSAV, c2005 - 285 s. : il. (některé barev.), plány ; 29 cm - 80-86124-53-3 (brož.)

Brno University of Technology - Faculty of Mechanical Engineering 2005 / [compiled by Radek Knoflíček] - Brno : Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2004 - 24 s. : barev. il. a portréty ; 21 cm - 80-214-2812-0 (brož.)

Bůh ví / Joseph Heller ; přeložil Antonín Přidal - 4. vyd. v českém jazyce - Praha : BB/art, 2005 - 374 s. ; 22 cm - 80-7341-515-1 (váz.) :

Bystré dieťa. Batola / Richard C. Woolfson ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Pacnerová a Anna Gallová] - 1. slovenské vyd. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 144 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7360-005-6 (brož.)

Bystré dieťa. Dojča / Richard C. Woolfson ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Jindrová a Klára Košková] - 1. slovenské vyd. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 144 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7181-737-6 (brož.)


Bystré dieťa. Predškolák / Richard C. Woolfson ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Pacnerová a Peter Novák] - 1. slovenské vyd. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 144 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7360-003-X (brož.)


Bystré dítě. Batole / Richard C. Woolfson ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Pacnerová] - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 144 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7360-004-8 (brož.)

Bystré dítě. Kojenec / Richard C. Woolfson ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Jindrová] - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2004 - 144 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7181-134-3 (brož.)

Bystré dítě. Předškolák / Richard C. Woolfson ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Pacnerová] - České vyd. 1. - Praha : Ottovo nakladatelství, 2004 - 144 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-7360-002-1 (brož.)

Cestička do školy, aneb, Několik kroků k úspěšnému komunitnímu projektu / [Jaromír Gottlieb, Radana Jakubcová] - Jičín : Regionální muzeum a galerie, 2004 - 28 s. : il. ; 22 x 30 cm + 3 volné příl. - (Brož.)

Cesty k tanečnímu a baletnímu mistrovství : Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, 1945-2005 / Jana Hošková ... [et al. ; autoři fotografií Petr Brenkus ... et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Knihy 555, 2005 - 158 s. : portréty (některé barev.) ; 29 cm - 80-86660-14-1 (váz.) :

Čas výstavního ruchu : studie a materiály [z vědeckého sympozia ... konaného ve dnech 29.-30. května 2004 v Kostelci nad Vltavou v rámci třetího ročníku Zíbrtova Kostelce / sestavily Dagmar Blümlová a Jitka Rauchová] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Historický ústav, 2005 - 253 s., [2 skládací plány] : il., portréty, plány ; 21 cm - 80-7040-762-X (brož.)

Česko-anglický pedagogický slovník = Czech-English dictionary of education / Jan Průcha - 1. vyd. - Praha : ARSCI, 2005 - 138 s. ; 23 cm - 80-86078-50-7 (brož.) : * 80-86078-50-2 (chyb.)

Development of police sciences and transfer of knowledge into police education, training and practice : interconnections: science - training - practice : proceeding of the conference : [European police science and research, conference 2004 : 9-12 November 2004, Police Academy of the Czech Republic in Prague] / edited by Viktor Porada and Anna Lukešová - 1. vyd. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2005 - 143 s. : il. ; 21 cm - 80-7251-177-7 (brož.)

Didaktika informatiky / Marek Čandík, Štefan Chudý - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005 - 133 s. : il. ; 30 cm - 80-7318-285-8 (brož.)


Didaktika praktického vyučování pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory : textová studijní opora, součást modulu řízeného samostudia pro učitelství odborných předmětů a učitelství praktického vyučování / Emil Kříž - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra pedagogiky, 2005 - 60 s. ; 30 cm - 80-213-1322-6 (brož.)


Didaktika profesního vzdělávání dospělých / Jaroslav Mužík - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2005 - 202 s. : il. ; 23 cm - 80-7238-220-9 (brož.)

Dobré mravy opět v kurzu / Sybil von Schönfeldt ; [z německého originálu ... přeložila Blanka Pscheidtová] - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2005 - 294 s. ; 21 cm - 80-249-0582-5 (váz.)

Dvanáct římských i českých královen korunovaných v Cáchách / Věra Blažková, František Kavka, Hans Altmann - 1. vyd. - Praha : Libri Aquenses Verlag, 2004 - 103 s. : il. ; 22 cm - 80-239-3566-6 (brož.)

Ekonomie životního prostředí : výukové laboratorní experimenty / Jaroslav Klusák ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2004 - 87 s. : il. ; 21 cm - 80-245-0822-2 (brož.)

Encyklopedie písem světa. I, Písma Evropy, Kavkazu a helénské oblasti / Lubor Mojdl - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005 - 181 s. : il. ; 26 cm - 80-7277-284-8 (soubor)

Etiketa : [příruční encyklopedie slušného chování] / Ivo Mathé, Ladislav Špaček - 1. vyd. - Praha : BB art, 2005 - 192 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-7341-564-X (váz.) :

Exkurze jako inovativní metoda výuky biologie a geologie : využití poznatků z jejich aplikace na základních a středních školách v ekologickém vzdělávání a výchově / editor Václav Ziegler - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 228 s. ; 21 cm - 80-7290-192-3 (brož.)

Gramatika a stylistika : maturitní otázky : 30 podrobně zpracovaných témat / Jitka Mudrychová - 2. vyd. - Třebíč : Radek Veselý, 2001 - 91 s. ; 21 cm - 80-86376-16-8 (brož.)

Hodnocení pracovní činnosti vysokoškolského pedagoga (vědce) jako základ pro alokaci mzdových prostředků : závěrečná zpráva projektu GAČR 402/03/1341 / Irena Stejskalová, Ladislav Rolínek, Tomáš Kincl - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2005 - 88 s. ; 30 cm - 80-7040-748-4 (brož.)

Hrajeme si se zvířátky - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2005 - [64] s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-7228-493-2 (brož.)


Hraju si sám : 100 her (nic pro lenochy) / Catherine Pauwelsová ; [z francouzského originálu ... přeložila Lucie Šavlíková ; ilustrace Pascal Lemaitre, Bruno Liance a Lewis Trondheim] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 95 s. : barev. il. ; 19 cm - 80-00-01698-2 (brož.)


Hry do kapsy IX : sociální, motorické a kreativní hry / Jan Neuman, Pavel Tomeš ; ilustrace Jan Smolík - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - [96] s. : il. ; 15 cm - 80-7178-985-2 (brož.) :

Hry do kapsy VIII : sociální, motorické a kreativní hry / Jan Neuman, Miloslav Wagenknecht ; ilustrace Jan Smolík - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - [96] s. : il. ; 15 cm - 80-7178-984-4 (brož.) :

Hry pro šest smyslů : kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi / Hana Budínská - 6., upr. vyd. - V Praze : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2004 - 24, 16 s., 109 volných l. v přebalu ; 11 x 15 cm - 80-7068-187-X (2 brožury + volné listy v přebalu) :

Changing composition of human capital: the Czech Republic, Hungary, and Poland / Byeongju Jeong, Michal Kejak, Viatcheslav Vinogradov - Prague : CERGE-EI, 2005 - 27 s. : il. ; 21 cm - 80-7343-041-X (Univerzita Karlova : brož.)

Chci se dostat na vysokou školu! : základní otázky. Dějiny, společnost a základy humanitních věd / Vít Hloušek ... [et al.] - 2. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2005 - 145 s. ; 30 cm - 80-7364-001-5 (brož.) :

Chemie hrou / Luděk Jančář, Emílie Musilová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 174 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3559-5 (brož.)

I. celofakultní konference o studiu na Lékařské fakultě MU Brno : sborník přednášek, 17. ledna 2005 / [editoři Jiří Vokurka, Jan Vokurka] - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2005 - 65 s. ; 30 cm - 80-210-3680-X (brož.)

Informace o studiu v SRN / [texty Alena Felcmanová a Kateřina Smejkalová] - Plzeň : Západočeská univerzita : Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, 2005 - 63 s. ; 21 cm - 80-7043-393-0 (brož.)

Informační a znalostní management v praxi / Jan Vymětal, Anna Diačiková, Miriam Váchová - Vyd. 1. - Praha : LexisNexis CZ, 2005 - 399 s. : il. ; 21 cm - 80-86920-01-1 (brož.)

Inovace organizace a prezentace syntaktických termínů v učivu českého jazyka na základní škole / Marie Zouharová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 241 s. : il. ; 21 cm - 80-244-1017-6 (brož.)

Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyka pro základní školy" / editoři Věra Janíková, Tomáš Káňa - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 173 s. : il. ; 21 cm - 80-210-3697-4 (brož.)


IQ testy pro děti : do 16 let / [Václav Fořtík] - 1. vyd. - Praha : Triton, 2004 - 126 s. : il. ; 10 cm - 80-7254-589-2 (brož.)

Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky / Jadwiga Šanderová ; spolupracovala Alena Miltová - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2005 - 209 s. ; 20 cm - 80-86429-40-7 (brož.) :

K historii pletařské školy v Krásné Lípě : (příspěvek k poznání dějin této školy) / Karel Jarolímek - 1. vyd. - Krásná Lípa : Karel Jarolímek, 2005 - 29 s. ; 21 cm - 80-239-4335-9 (brož.)

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro II. stupeň základních škol - Stařeč : Infra ; [Praha] : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2004- - sv. (na volných listech) ; 32 cm - 80-86666-23-9 (volné listy v pořadači)

Kantorské paměti / Blanka Strašíková - Vyd. 1. - Praha : Pro Husitskou teologickou fakultu UK vydala Univerzita Karlova v Praze, nakl. Karolinum 2005 - 63 s. ; 22 cm - 80-246-1003-5 (Kaorlinum : brož.)

Kapitoly z multikulturní tolerance II / [uspořádaly Alena Kroupová, Eva Šotolová] - Praha : UK EIS SVLP, 2004 - 103 s. ; 21 cm - 80-902345-1-8 (brož.)

Kapitoly z pedagogické praxe : textová studijní opora pro studující učitelství pro střední školy zemědělské, lesnické a příbuzné obory / Radmila Dytrtová, Anna Sandanusová - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Katedra pedagogiky, 2004 - 100 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1178-9 (brož.)

Kapitoly z pedagogické praxe : textová studijní opora pro studující učitelství pro střední školy zemědělské, lesnické a příbuzné obory / Radmila Dytrtová, Anna Sandanusová - Vyd. 2. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Katedra pedagogiky, 2005 - 100 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1178-9 (brož.)

Katechetische Methoden nach dem II. Vat. im Hinblick auf den Weltkatechismus : Studienausgabe / Martin Bliem - České Budějovice : Sdružení sv. Jana Neumanna, 2005 - 51 s. ; 21 cm - 80-86074-26-9 (brož.)


Každodenní práce klavíristy : stránky ze zápisníků / Nikolaj Karlovič Medtner ; [uspořádali M.A. Gurvič a G.L. Lukomskij ; přeložila Ludmila Šimková] - Vyd. 1. - Praha : Elfa, 2005 - 46 s. : noty ; 30 cm - 80-86439-08-9 (brož.) :


Kdo jsem, jaký jsem : aktivity pro osobnostní a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a sebepojetí / Petr Kříž - 1. vyd. - Kladno : AISIS, 2005 - 132 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4669-2 (brož.)

Klavírní quodlibet : soubor článků klavírní pedagogiky a interpretace / Jaroslav Pruner [a kolektiv ; překlad Klára Prunerová, Jaroslav Pruner, Pavla Röbstecková] - Vyd. 1. - Brno : Lynx, 2003-2005. - 2 sv. ; 21 cm - 80-902932-7-1 (brož.)

Knížka pro předškoláky - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2005 - [64] s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-7228-502-5 (brož.)

Knížka první záchrany : stručně a přehledně / Eva Kubešová ; [ilustrovali Magdalena Martínková a Petr Urban] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 127 s. : il. ; 7 x 12 cm - 80-00-01342-8 (brož.)

Knížka první záchrany : stručně a přehledně / Eva Kubešová ; [ilustrovali Magdalena Martínková a Petr Urban] - 2. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 65 s. : il. ; 7 x 12 cm - 80-00-01514-5 (kroužková vazba)

Kompletní průvodce přijímacím řízením na VŠ / Tomáš Kohoutek ... [et al.] - Brno : Barrister & Principal, 2005 - 497 s. ; 30 cm - 80-7364-004-X (brož.)

Konkrétní didaktika fyziky II / Josef Janás, Josef Trna - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 93 s. : il. ; 30 cm - 80-210-3624-9 (brož.)

Krásná a sebevědomá za 4 týdny / Karin Kampwerthová ; ilustroval Alexander Weiler ; přeložila Kateřina Amiourová - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB/art, 2005 - 125 s. : il. ; 21 cm - 80-7341-526-7 (váz.) :

Kreativita / Brian Clegg, Paul Birch ; [překlad Jiří Penc] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - iv, 110 s. ; 23 cm - 80-251-0549-0 (brož.) :

Kreativita ve využití technických výukových prostředků / Antonín Roják - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 110 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-248-0792-0 (brož.)

Krize v pedagogice zpěvu a její korekce / Miloslav Dvořák - Liberec : Bor, 2005 - 34 s. : portréty ; 17 cm - 80-86807-13-4 (brož.)

Letmý pohled do historie školství v Krásné Lípě ve světle obecného vývoje školství u nás / Karel Jarolímek - 1. vyd. - Krásná Lípa : Karel Jarolímek, 2005 - 238 s. : il. ; 21 cm - 80-239-4336-7 (v knize neuvedeno : brož.) * 80-230-4336-7 (chyb.)


Lidová kultura v raně novověké Evropě / Peter Burke ; [z anglického originálu ... přeložila Markéta Křížová] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2005 - 374 s. : il., faksim. ; 22 cm - 80-7203-638-6 (váz.)

Literární výchova pro odborná učiliště / [Eva Parolková, Marie Spurná] - 3. vyd. - Praha : Parta, 2005, c1997 - 92 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - 80-7320-074-0 (váz.)

Loterie života Nicholase Wintona / Matej Mináč ; [úvod Tom Schrecker] - Praha : W.I.P., 2005 - 253 s. : il., portréty (některé barev.) ; 20 cm - 80-239-4181-X (brož.)

Malý školák : s Fragmentíkem do školy : hádanky, doplňovačky, omalovánky / [Christian Van den Daele] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - [ca 160] s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-253-0090-0 (váz.) :

Manuál koordinátora tvorby školního vzdělávacího programu : specializační studium pro koordinátory tvorby ŠVP ZV : akreditace MŠMT č. 19 089/2004-25-88/20 / Karel Tomek, Anna Doubková - Vyd. 1. - Stařeč : Infra, 2004 - 25 s. ; 31 cm - 80-86666-25-5 (volné listy v pořadači)

Mechanika : příprava pro studium na vysoké škole / Lidmila Burianová ... [et al.] - Vyd. 4. upr. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 52 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-955-4 (brož.)

Metodika dramatické výchovy : zásobník dramatických her a improvizací / Eva Machková - 10. vyd. - Praha : Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2005 - 153 s. ; 21 cm - 80-901660-6-7 (brož.) :

Mezinárodní seminář didaktiků chemie : sborník příspěvků : věnován Milanu Kratochvílovi k 80. narozeninám : 30. června až 2. července 2004 Vzdělávací středisko CDVU MU v Brně, Šlapanice u Brna / editor Jiří Šibor - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2004 - 25 s. ; 21 cm + 1 CD - 80-210-3612-5 (brož.) * 80-210-3616-5 (chyb.)

Mimořádná dospělost : edukace člověka s mentálním postižením v období dospělosti / Jan Šiška - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 100 s. : il. ; 21 cm - 80-246-0992-4 (brož.) :

Moderní pedagogika / Jan Průcha - 2., přeprac. a aktualiz. vyd. - Praha : Portál, 2002 - 481 s. : il. ; 24 cm - 80-7178-631-4 (váz.) :


Motivace / Brian Clegg ; [překlad Jitka Vejmělková] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - iv, 115 s. ; 23 cm - 80-251-0550-4 (brož.) :


Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi / Lenka Hříbková - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005 - 209 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-213-X (brož.)

Nebojím se...matiky! : aritmetika pro 1. stupeň ZŠ / Jana Němcová - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 125 s. : il. ; 21 cm - 80-00-01629-X (brož.) :

Nebojím se...matiky! : geometrie? hračka! : (1.-5. třída) / Jana Němcová - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 65 s. : il. ; 21 cm - 80-00-01630-3 (brož.)

Neotesánek : základy společenského chování pro ty úplně nejmenší / Ivona Březinová - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2005 - 32 s. : barev. il. ; 16 cm - 80-00-01468-8 (váz.)

Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ a víceletá gymnázia / [M. Hrachovcová a kol. autorů] - 2. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2005 - 190 s. : il. ; 30 cm - 80-7182-186-1 (brož.)

Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu : sborník z konference konané 13.-14. září 2004 na Pedagogické fakultě MU v Brně / editoři Tomáš Janík, Vladislav Mužík, Oldřich Šimoník - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 79, 21 s. ; 21 cm - 80-210-3474-2 (brož.)

Obrázková učebnice pro nejmenší : abeceda, počítání, barvy, tavry / [z anglického originálu ... přeložila Zuzana Hanzlová] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Production CZ, 2005 - [6] s. : barev. il. ; 27 x 39 cm - 80-7234-440-4 (váz.)

Oheň nejen na táboře / Miroslav Dužík - 1. vyd. - Brno : Mravenec, 2005 - 47 s. : il. ; 21 cm - 80-86560-90-2 (brož.)

Originální scoubidou : náramky, řetízky a ozdoby / [Sieglinde Holl a Stephanie Göhr ; překlad Petra Langrová] - Ostrava : Anagram, 2005 - 30 s. : barev. il. + ; 21 cm - 80-7342-051-1 (brož.)

P-gram : seminář Počítačová gramotnost na VŠ : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity : Brno, 15. června 2005 / [editoři Monika Kváčková, Jaroslav Šmarda] - Vyd. 1. - Brno : Česká reprografická, 2005 - 50 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-5222-6 (brož.)

Pedagogická propedeutika udržitelného rozvoje : monografie / Radmila Dytrtová - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Katedra pedagogiky, 2004 - 70 s. ; 21 cm - 80-213-1179-7 (brož.)

Piercing / Radomír Fiksa - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Sowulo, 2005 - 143 s. : il. ; 21 cm - 80-903618-0-3 (brož.) :


Po spirále času : k 85. výročí Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně / Věra Linhartová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 353 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - 80-210-3456-4 (brož.)

Počítačová grafika na základní škole / Libuše Kovářová - Vyd. 1. - Kralice na Hané : Computer Media, 2004 - 120 s. : il. ; 30 cm - 80-86686-15-9 (brož.) :

Poradenství pro studující vysokých škol - Praha 2004 : sborník příspěvků ze semináře, 2.-3.12.2004 / sestavila Zuzana Freibergová - Vyd. 1. - Praha : Národní vzdělávací fond, Národní informační středisko pro poradenství, 2004 - 178 s. : il. ; 21 cm - 80-86728-19-6 (brož.)

Pragma jako tvůrčí čin ve výchově, umění a sportu : Praha, 6. května 2004 : [sborník mezinárodní konference] / editoři Anna Hogenová a Janina Moskalová - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2005 - 258 s. ; 21 cm - 80-7290-204-0 (brož.)

Prezentace matematiky '04 : ICPM '04 : mezinárodní konference : sborník příspěvků : Liberec, Czech Republic : September 14-17, 2004 / [ediční skupina Jana Přívratská, Jana Příhonská, Dana Andrejsová] - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, 2005 - 221 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-924-4 (brož.)

Procvičování paměti a kreativity / Brian Clegg ; [překlad Vladimír Paulíny] - Vyd. 1. - Brno : CP Books, 2005 - iv, 104 s. ; 23 cm - 80-251-0548-2 (brož.) : * 80-2510-548-2 (chyb.)

Prof. MVDr. Antonín Klobouk, DrSc. / [Milan Pavlas] - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2005 - 71 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7305-535-X (brož.)

Profesní etika pedagogů a mravní výchova žáků / [editoři Pavel Vacek, Eva Švarcová] - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 75 s. ; 21 cm - 80-7041-343-3 (brož.)

Professor Dr. Dr.h.c. Karl Christ : vita et bibliographia / [autor Igor Lisový] - Vyd. 1. - České Budějovice : Institutum historiae Universitatis Bohemiae meridionalis, Seminarium historiae antiquae et philologiae classicae, 2005 - 75 s. : il., portrét ; 21 cm - 80-7040-784-0 (brož.)

Průhledy do psychologie morálky / Pavel Vacek - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 123 s. ; 21 cm - 80-7041-223-2 (brož.)


Průvodce všedním životem ve středověku / Lydia Petráňová - 1. vyd. - Úvaly : Albra, 2005 - 83 s. : il. (převážně barev.), plány, faksim. ; 30 cm - 80-7361-003-5 (brož.)


Přehled učiva k maturitní zkoušce z ekonomiky / Karel Biňovec - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2001 - 293 s. : il. ; 21 cm - 80-7168-747-2 (brož.) :

Příprava učitelů primárního vzdělávání : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí : 7. dubna 2005 / [editorka Iva Bartošová] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 234 s. : il. ; 21 cm - 80-7041-199-6 (brož.)

Psychický vývoj dítěte : od 1. do 5. třídy / Pražská skupina školní etnografie - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 554 s. : il. ; 24 cm - 80-246-0924-X (brož.)

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání / [vedoucí týmu Kateřina Smolíková] - Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2004 - 48 s. ; 30 cm - (Brož.)

Realita, představa, symbol v numismatické ikonografii / redigovali Dagmar Grossmannová, Jan T. Štefan - 1. vyd. - Ostrava : MARQ, 2004 - 178 s. : il., faksim. ; 21 cm - 80-85988-93-3 (brož.)

Regionální školství. Řada A, Kraj Olomouc. Školství v Olomouckém kraji v roce 1995 / [řešitel Václav Kováříček] - Olomouc : Votobia, 2005 - 228 s. ; 21 cm - 80-7220-225-1 (brož.) :

Rýsování : úlohy z geometrie : příručka pro žáky základních škol a nižších tříd gymnázií / Jaroslav Eisler ; [ilustrace Antonín Šplíchal] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2005 - 62 s. : il. ; 21 cm - 80-253-0105-2 (brož.)

Řečeno písní [hudebnina] : lidové písně ze Strání / [sestavil] Pavel Popelka - Vyd. 1. - Uherský Brod : Muzeum Jana Amose Komenského ; Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2005 - 445 s. : barev. il., noty ; 31 cm - 80-86886-03-4 (váz.)

Sborník přednášek a tezí pilotního kurzu Animátor kulturního dědictví / [Ladislav Daniel ... et al. ; sestavil Jiří Luska] - 1. vyd. - Konice : Jaroslav Komínek pro Univerzitu Palackého v Olomouci, 2005 - 67 s. ; 22 cm - 80-903507-1-2 (brož.)

SCO - Sharable Content Objects : 2. ročník konference o elektronické podpoře výuky, SCO 2005 : Brno, Česká republika, 25.-26. května 2005 : sborník příspěvků / P. Sojka, T. Pitner (editoři) - V Brně : Masarykova univerzita, 2005 - 275 s. : il. ; 23 cm + 1 CD - 80-210-3699-0 (brož.)


Seznámení s IS/STAG - 2. aktual. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2003 - 30 s. : ill ; 25 cm - 80-7043-295-0 (brož.)


Skoč!, aneb, Průvodce absolventa VŠ přípravou na reálný život / [text Jana Brabcová a kol.] - 1. vyd. - Plzeň : Grafia, 2005 - 80 s. : il. ; 21 cm - 80-902340-5-4 (brož.)

Slabikář : [původní text] / Hana Mikulenková, [básně] Radek Malý, [ilustrace a obálka] Matěj Forman - Olomouc : Prodos, c2004 - 127 s. : il. (většina barev.) ; 12 cm - 80-7230-137-3 (brož.)

Slovní úlohy řešené rovnicemi : pro žáky a učitele ZŠ, studenty a profesory SŠ : 555 úloh / Pavel Czudek ... [et al.] - 3. vyd. - Praha : HAV, 2005 - 153 s. ; 21 cm - 80-903625-0-8 (brož.)

Sluchové postižení u dětí - komplexní péče / Zuzana Houdková - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2005 - 117 s. : il., portréty ; 20 cm - 80-7254-623-6 (brož.)

Socialia 2004 : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci králové 14.-15.10.2004 - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 2 sv. : il. ; 21 cm - 80-7041-247-X (sv. 1 : brož.)

Somatopedie pro učitelství předškolního věku I / Marie Renotiérová, Petra Bendová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 47 s. ; 29 cm - 80-244-1018-4 (brož.)

Soubor her a programů, aneb, Co všechno jsme hráli a co můžete zkusit Vy : hry do tábora, přirody [sic] i do místnosti : posbíráno na dětských táborech 1989-2000 / Jiří Říha "Bufalo" - 2. vyd. - Brno : Mravenec, 2005 - 36 s. : il. ; 21 cm - 80-86560-92-9 (brož.)

Speciální pedagogika / Marie Renotiérová, Libuše Ludíková a kolektiv - 3. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 313 s. ; 30 cm - 80-244-1073-7 (brož.)

Spi děťátko : uspěte něžně své plačící dítě / Barbara Albers Hill ; [z anglického originálu ... přeložila Růžena Pokorná] - Praha : Pragma, [2004?] - 118 s. ; 21 cm - 80-7205-144-X (brož.)

Sport a volný čas : vybrané kapitoly / Irena Slepičková - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2005 - 115 s. ; 21 cm - 80-246-1039-6 (brož.) :

SS-Hitlerjugend : historie 12. divize SS 1943-45 / Rupert Butler - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 191 s. : il., mapy, portréty ; 25 cm - 80-7237-842-2 (váz.)


Stručné dějiny vývoje školy a pedagogického myšlení / Josef Horák, Milan Kratochvíl - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 126 s. ; 21 cm - 80-7083-944-9 (brož.)


Strukturované studium geologie, biologie a environmentální výchovy / editor Václav Ziegler - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004 - 56 s. : il. ; 21 cm - 80-7290-191-5 (brož.)

Surdopedie I : studijní opora pro kombinované studium : povinný studijní materiál pro obor Speciální pedagogika předškolního věku / Eva Souralová - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2005 - 54 s. : il. ; 30 cm - 80-244-1007-9 (brož.) :

Surdopedie II : studijní opora pro kombinované studium : povinný studijní materiál pro obor Speciální pedagogika předškolního věku / Eva Souralová - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2005 - 45 s. : il. ; 30 cm - 80-244-1008-7 (brož.) :

Szkolnictwo w Prusach Poludniowych (1793-1806) w okresie reform oswieceniowych = The educational system in South Prussia (1793-1806) in the period of enlightenment reforms / Dariusz Lukasiewicz - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2004 - 360 s. : mapa ; 24 cm - 83-7063-427-3 (brož.)

Škola Hlubočky 1945-2005 - [Hlubočky : Základní škola Hlubočky, 2005] - [88] s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - (Brož.)

Študáci a kantoři : historky ze školních lavic minulých i současných : sborník vybraných příspěvků z literární soutěže - Mladá Boleslav : Magistrát města Mladá Boleslav, 2005 - 23 s. ; 21 cm - 80-239-5397-4 (v knize neuvedeno : brož.)

Tajemná Afrika / [text a fotografie] Gianni Giansanti ; [etnografické úvody Paolo Novaresio] - 1. vyd. - Zlín : Cupro, 2004 - 503 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-86323-47-1 (váz.)

Tajemný Golem / [text a ilustrace] Lucie Seifertová - Vyd. 1. - Praha : Petr Prchal: Euromedia Group - Knižní klub, 2004 - [12] s. : vše barev. il. ; 27 cm - 80-239-2214-9 (Petr Prchal : prostorové leporelo)

Tajemství egyptské hrobky / [text a ilustrace] Iva Nováková - Praha : Pierot, [2005] - 72 s. : il. ; 21 cm - 80-7353-020-1 (brož.) :

Teaching English to deaf and hard-of-hearing students at secondary and tertiary levels of education in the Czech republic : second Prague international teacher-training seminar : proceedings 2004 / edited by Daniela Janáková - 1st ed. - Prague : Eurolex Bohemia, 2005 - 260 s. : il. ; 30 cm - 80-86861-25-2 (brož.)

Teamwork / Brian Clegg, Paul Birch ; [překlad Vilém Jungmann] - Vyd. 2. - Brno : CP Books, 2005 - iv, 97 s. ; 23 cm - 80-251-0546-6 (brož.) :


Tělesná výchova na 1. stupni základních škol : (základní gymnastika) / Ludmila Miklánková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005 - 83 s. : il. ; 30 cm - 80-244-1028-1 (brož.)

Tetování / Radek Fiksa - Vyd. 1. - Žďár nad Sázavou : Sowulo Press, 2005 - 144 s. : il. ; 21 cm - 80-903618-1-1 (v knize neuvedeno : brož.) :

Trickster : mýtus o Šibalovi : indiánský mýtus v kontextu světových mytologií / Paul Radin, Karl Kerényi, Carl Gustav Jung ; [z originálu ... přeložil Gato] - [Praha] : Dobra, 2005 - 217 s. ; 21 cm - 80-86459-45-4 (brož.)

Trnka : hanácký folklorní soubor Vyškov : 30. výročí / [zpracovali Radka Daňková, Anna Lasovská, Zdeňka Rotreklová] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005 - 67 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 22 cm - 80-7278-290-8 (brož.) :

Třebíč : osudy židovských domů : (1724 - 1850) / Rudolf Fišer ; [foto Josef Němec, Jitka Padrnosová, Rudolf Fišer] - Třebíč : FiBox, 2005 - 175 s. : barev. il. ; 31 cm - 80-85571-18-8 (váz.)

Ukázněná třída, aneb, Kázeňské minimum pro učitele / Stanislav Bendl - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2005 - 298 s. ; 17 cm - 80-7254-624-4 (brož.)

Uvedení do studijního oboru speciální pedagogika předškolního věku / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 68 s. : mapa ; 21 cm - 80-7083-962-7 (brož.)

Úvod do srovnávací pedagogiky / Miroslava Váňová - 2. vyd., přeprac. - Praha : Vysoká škola J.A. Komenského, 2005 - 87 s. ; 21 cm - 80-86723-12-7 (brož.) * 978 80 86723 12 9 (chyb.)

Úvod do studia didaktiky dějepisu / Vratislav Čapek ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2005 - 92 s. ; 21 cm - 80-7043-395-7 (brož.) :

Vokál a muzik interakce : určeno učitelům ZŠ a ZUČ pro obohacení kulturně uměleckého života dětí a mládeže v rodině, škole a obci / Antonín Ježowicz - 1. vyd. - Jablunkov : Živá hudba a zpěv, 2005 - 6 s. ; 21 cm - 80-239-6025-3 (v knize neuvedeno : brož.)


Všeobecné vzdělávání pro všechny : mezinárodní konference : Praha, 4.-5. 11. 2004 = Public Education For All : International Conference - Praha : Pedagogické muzeum J.A. Komenského : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2004 - 273 s. : barev. il. ; 23 cm - 80-901461-7-1 (brož.)


Vybraná témata pedagogické psychologie / Danuše Vašátková - 3. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2005 - 64 s. ; 21 cm - 80-7041-235-6 (brož.)

Vybrané problémy andragogiky / Josef Malach, Bedřich Zapletal - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005 - 132 s. ; 30 cm - 80-7368-043-2 (brož.) :

Vybrané problémy učitelské profese : aktuální analýza / Petr Urbánek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, 2005 - 229 s. : il. ; 21 cm - 80-7083-942-2 (brož.)

Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Sv. 3, Nejnovější metoda jazyků / z lat. orig. ... přel. [kol.] ; předmluvy: Didaktické myšlenky J.A. Komenského v díle "Nejnovější metoda jazyků" a Filosofický význam Nejnovější metody jazyků naps. Otakar Chlup a Jiřina Popelová-Otáhalová - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964 - 424, [2] s. : 8 s. fot. příl. ; 8° - (Váz.)

Výpravy za člověkem / Zdeněk Matějček, Josef Langmeier - Vyd. 1. - Praha : Odeon, 1981 - 218 s. : il. ; 21 cm - (Váz.) :

Výtvarné hrátky pro nejmenší / Petra Vondrová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 149 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0943-0 (brož.)

Výuka dějepisu a významná témata historie : XVII. letní škola historie : sborník přednášek / [editorka Jana Kohnová] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2005 - 177 s. ; 21 cm - 80-246-1022-1 (brož.)

Výuka ekologie a ekologické výchovy v podmínkách bakalářského a magisterského studia učitelství biologie a geologie na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě / editor Václav Ziegler - Praha : Univerzita Karlova, 2004 - 95 s. ; 21 cm - 80-7290-193-1 (brož.)

Základní informace o studijním oboru penitenciární péče / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 63 s. : mapa ; 21 cm - 80-7083-961-9 (brož.)

Základní informace o studijním oboru sociální pracovník / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - 2., upr. vyd. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005 - 66 s. : mapa ; 21 cm - 80-7083-963-5 (brož.)

Základní škola Cerhovice : 80 let / František Rejzek, Miroslava Dobrá - Praha : Press Servis, 2005 - 84 s. : il., portréty, faksim. ; 30 cm - 80-903269-5-1 (brož.) :


Základní vzdělávací kurz k tvorbě ŠVP ZV pro pedagogické pracovníky : manuál pedagoga : akreditace MŠMT č. 19 089/2004-25-88/25 / Anna Doubková, Karel Tomek - Vyd. 1. - Stařeč : Infra, 2005 - 27 s. ; 31 cm - 80-86666-28-X (volné listy v pořadači)

Zaměřeno na talenty, aneb, Nadání má každý / Vladimír Dočkal - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005 - 245 s. : il. ; 22 cm - 80-7106-840-3 (brož.) :

Židovské tradice a zvyky : svátky, synagoga a běh života : [stálá expozice v Klausové synagoze a Obřadní síni pohřebního bratrstva / Alexandr Putík, Eva Kosáková, Dana Cabanová - Praha : Židovské muzeum v Praze, 2005 - 87 s. : barev. il., faksim. ; 20 cm - 80-86889-01-7 (brož.)

"Bilder im Kopf" zur allgemein- und fachdidaktischen Grundlegung eines zeitgemäßen Unterrichts aus Landeskunde : empirische Studien mit besonderer Berücksichtigung Österreichs in der Ausbildung von DeutschlehrerInnen in der Tschechischen Republik / Renate Seebauer - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005 - 155 s. ; 21 cm - 80-210-3628-1 (brož.)

...nejen domy na Fakultě architektury VUT v Brně : NAFA / [připravilo Modelové centrum FA VUT v Brně ; editor Oldřich Rujbr] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2005 - 75 s. : il. (převážně barev.) ; 19 x 24 cm - 80-214-2811-2 (brož.)

120 let Střední zemědělské školy v Rakovníku - 1. vyd. - Nové Strašecí : Gelton, 2005 - 144 s. : il., portréty (převážně barev.) ; 21 cm - 80-239-5684-1 (v knize neuvedeno : brož.)

50 karetních her pro bystré hlavy : pro děti od 6 let, mládež i dospělé / Margie Golick ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Schrötter] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2005 - 119 s. : il. ; 21 cm - 80-7178-987-9 (brož.) :

60 let 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 1945-2005 : co se na klinice změnilo od roku 1990 / [pořadatel Petr Sucharda] - Praha : Galén, 2005 - 60 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-7262-334-6 (brož.)

60 let skautingu v Lanškrouně - Lanškroun : Junák - Svaz skautů a skautek ČR, stř. Zubr Lanškroun, [2005] - 136 s. : il., portréty ; 21 cm - 80-239-5509-8 (v knize neuvedeno : brož.)

70 let vojenského školství v Moravské Třebové / [sestavili Marcela Řeháková, Jiří Čermák a kol.] - Praha : Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2005 - 95 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 31 cm - 80-7278-255-X (váz.) :

70 let vojenského školství v Moravské Třebové / [sestavili Marcela Řeháková, Jiří Čermák a kol.] - Praha : Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2005 - 95 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 31 cm - 80-7278-264-9 (brož.) :

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist