Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2005 (září-říjen) - L. Zemědělství

za září-říjen 2005

Aktuální problémy chovu prasat : sborník referátů z celostátní konference konané dne 26. května 2005 v Praze : celostátní konference na téma Sele a běhoun, klíčový faktor ekonomiky chovu prasat / [kolektiv pracovníků KSZ - úsek chovu prasat ; odpovědný redaktor Roman Stupka, Michal Šprysl, Jaroslav Čítek] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 224 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1338-2 (brož.)

Aktuální problémy řízení v chovu skotu : sborník příspěvků = The actual problems of management in the cattle keeping : proceedings of contributions : Rapotín, listopad 2004 - 1. vyd. - Olomouc : Agrární komora Olomouckého kraje, 2004 - 149 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Anatomie domácích ptáků / Hugo Černý - 1. vyd. - Brno : Metoda, 2005 - 447 s. : il. (převážně barev.) ; 31 cm - 80-239-4966-7 (váz.) :

Andulky / Ellen Uittenbogaard ; [z nizozemského originálu ... přeložila Šárka Kokolj Kohoutová] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 63 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7234-434-X (brož.)

Balkonové a přenosné rostliny : nová příručka s portréty více než 200 oblíbených rostlin / Joachim Mayer ; s fotografiemi Jutty Schneiderové ... [et. al.] a s kresbami Heidi Janičekové ; [z německého originálu ... přeložil Václav Větvička] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 192 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7352-169-5 (váz.)

Bromélie v bytech, sklenících a zahradách / Zdeněk Ježek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 76 s., [24] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-247-0435-8 (brož.)

Bylinky a koření / Ursula Braunová-Bernhartová ve spolupráci s Dirkem Mannem ; [české vydání přeložil, upravil a doplnil Václav Větvička] - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2005 - 138 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-7236-398-0 (váz.)

Cvičení ze speciální fytotechniky / Jiří Pazdera ... [et al.] - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005 - 63 s., [6] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-213-1317-X (brož.)

Člověk a živočich : Univerzita třetího věku - teze přednášek kurzu / [autoři Babička Luboš ... et al. ; editoři Pavel Tlustoš ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005 - 232 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1316-1 (brož.)


Devátý život kočky : jak umožnit kočce delší, zdravější a šťastnější život / Claire Bessant a Bradley Viner ; [překlad Otakar Lanc] - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 2005 - 179 s., [8] s. barev. obr. příl.: il. ; 24 cm - 80-7211-192-2 (váz.)


Didaktika praktického vyučování pro zemědělství, lesnictví a příbuzné obory : textová studijní opora, součást modulu řízeného samostudia pro učitelství odborných předmětů a učitelství praktického vyučování / Emil Kříž - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra pedagogiky, 2005 - 60 s. ; 30 cm - 80-213-1322-6 (brož.)

Engineering in managements integrated systems : conference proceedings from International Conference of Science, Boršice 1. - 2.6.2005 - Brno : Mendel University of Agriculture and Forestry, [2005] - 86 s. : barev. il. ; 30 cm + 1 CD - 80-7157-864-9 (brož.)

Fretky / Judith Lissenberg ; [z nizozemského originálu ... přeložila Sylva Alderliesten] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2005 - 62 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7234-435-8 (brož.)

Genetika a šlechtění zvířat : VI. mezinárodní konferenci [sic] doktorandů a pregraduálních studentů : sborník příspěvků z konference : 19. květen 2005 = Genetics and animal breeding : ... international conference of PhD. and MSc. students : proceedings of the international conference / kolektiv autorů - 1. vyd. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 43 s. : ; 21 cm + CD - 80-7157-858-4 (brož.)

Historie Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně / [autoři Jandurová O., Žára R.] - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2005 - [16] s. : barev. il. ; 22 cm - 80-86555-64-X (brož.)

Hnojení brambor / Jaroslav Čepl - Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský, 2005 - 8 s. ; 21 cm - 80-86940-02-0 (brož.)

Hnojení v zahradě / Miroslav Kalina - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Grada , 2005 - 114 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-247-1275-X (brož.)

Characterization of TNF-inducible cytoprotective proteins in the mouse liver = Charakterisierung TNF-induzierbarer zytoprotektiver Proteine in der Leber der Maus / vorgelegt von Noula Shembade - 2005 - 96 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Chirurgická léčba zlomenin / Alois Nečas, Dominique J. Griffon ; [překlad anglických textů Helga Kecová] - Vyd. 1. - Brno : VFU, 2005 - 96 s. : il. ; 21 cm - 80-7305-513-9 (brož.)


Introdukce dřevin a její perspektivy : sborník příspěvků mezinárodní konference konané 3. října 2003 ve Křtinách k 75. výročí založení Arboreta Křtiny / Tichá, S., Úradníček L. (eds.) - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie, 2004 - 53 s. : il. ; 30 cm + 1 CD - 80-7157-807-X (brož.)


Jak pěstovat pokojové rostliny / připravil Jürgen Wolff ... [et al.]; z něm. orig. ... přel. Jaroslava Koubová - 3. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2002 - 279 s. : barev. il. ; 28 cm - 80-7237-681-0 (váz.)

Jarní ječmen - základ úspěchu rostlinné výroby ČR v evropském soustátí : konference 14.-17.2.2005 : Praha-Suchdol, 14.2.2005, Libčany, 15.2.2005, Vsisko, 16.2.2005, Otice 17.2.2005 : [kompendium referátů] / [Alena Bezdíčková ... et al.] - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Skupina sladovnického ječmene při Katedře rostlinné výroby, FAPPZ, 2005 - 51 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1296-3 (brož.)

Jehličnany pro zahrady a skalky / Petr Pasečný - 2., přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2005 - 93 s., [28] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - 80-247-1432-9 (brož.)

Kaktusy : děti slunce / Miloš Pavlín - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 2005 - 175 s. : barev. il., mapy ; 24 cm - 80-7211-180-9 (brož.)

Kaktusy a sukulenty : určování, pěstování, péče a rozmnožování / Maria Teresa Della Beffa ; fotografie Carlo Dani ; [z německého originálu ... přeložila Hana Janáčková] - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2005 - 224 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-242-1341-9 (váz.)

Kočky & koťata / sestavila Ariana Trávníčková - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2004 - xlii s. : barev. il. ; 8 cm - 80-237-3807-0 (váz.)

Kočky nejsou vůbec pro kočku / Alexandra Ortolja-Bairdová ; přeložila Ludmila Janská - Vyd. 1. - V Praze : Metafora, 2005 - 95 s. : barev. il. ; 16 cm - 80-7359-008-5 (váz.)

Koně / [autoři textů Paolo Manili ... et al. ; z anglického překladu italského originálu ... přeložili Tomáš Kapic a Kateřina Amiourová] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 735 s. : barev. il. ; 17 cm - 80-7234-425-0 (váz.)

Konténeres kertészkedés / Paul Williams ; [fordította Frigyik László] - Prága : Ikar, 2005 - 192 s. : barev. il. ; 29 cm - 80-249-0517-5 (váz.)

Kraj ovoce : ovocnářství v Bílých Karpatech : ovocnářství bez chemie : zpracování ovoce - sušení a moštování - Hostětín : Centrum Hostětín ; Brno : Veronica, [2001] - [8] s. : barev. il., mapy ; 30 cm - 80-239-5389-3 (v knize neuvedeno : brož.)

Léčivé rostliny na naší zahradě / Iveta Bulánková - 1. vyd. - Praha : Grada, 2005 - 83 s., [20] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - 80-247-1274-1 (brož.)


Lovy s jezevčíky / Miroslav Pomezný ; [ilustroval Josef Kügel] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2005 - 197 s. : il. ; 18 cm - 80-7033-895-4 (váz.)

Malé dějiny brambor / František Kutnar - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov ; Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský ; [Praha] : Etnologický ústav AV ČR, 2005 - 216 s., [20] s. obr. příl. : il. (některé barev.), noty ; 24 cm - 80-85010-58-5 (Etnologický ústav AV ČR : váz.)

Metodika studie širších územních vazeb ochrany půdy a vody v komplexních pozemkových úpravách / Jana Uhlířová, Václav Mazín a kol. - Praha : VÚMOP, 2005 - 31 s., [2] s. barev. obr. příl. : mapy ; 30 cm - 80-239-4845-8 (brož.)

Mlčenliví hrdinové : hrdinství a oddanost zvířat ve válce / Evelyn Le Chene ; [z anglického originálu ... přeložila Klára Bubeníková] - Vyd. 1. - Praha : Deus, 2005 - 196 s. : il., portréty ; 24 cm - 80-86215-58-X (váz.)

Modelování v pedologii / Radka Kodešová - 1. vyd. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Katedra pedologie a geologie FAPPZ, 2005 - 150 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1347-1 (brož.)

Můj psí deník, aneb, Jak přežít s lidmi / Zuzana Peterová - Vyd. 1. - Praha : Rodiče, 2005 - 125 s. : il. ; 13 x 19 cm - 80-86695-59-X (váz.) :

Nákladovost a výnosnost vybraných ekologických produktů v období 2001-2003 : informační studie / Jana Poláčková ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ; Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 2005 - 35 s. ; 21 cm - 80-7157-854-1 (brož.)

Národní program výzkumu : poskytovatel Ministerstvo zemědělství : podklad pro veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji : Praha, duben 2005 - Praha : Ministerstvo zemědělství, 2005 - 27 s. ; 30 cm - 80-7084-422-1 (v knize neuvedeno : brož.)

Návody ke cvičení z pícninářství / Miloslava Veselá a kolektiv - Vyd. 3. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2004 - 202 s. : il. ; 21 cm - (brož.) * 80-213-0435-9 (chyb.)

Nejlepší pokojové rostliny : domácí rajská zahrada / Friedrich Strauss, Dorothée Waechterová ; [z německého originálu ... přeložila Hana Janáčková] - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2005 - 143 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-242-1418-0 (váz.)


New challenges in pond aquaculture : book of abstracts : April 26-28,2005 České Budějovice, Czech Republic / editor: Zdeněk Adámek - České Budějovice : University of South Bohemia, 2005 - 80 s. ; 21 cm - (Brož.)


Obnova lesních porostů v imisní oblasti východního Krušnohoří : sborník referátů z konference : 2.6.2005 Hora Svatého Šebestiána = Regeneration of forest stands in the air-polluted area of eastern Krušné hory Mts. : proceedings from the conference - V Brně : Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MZLU, [2005] - 90 s. : il. ; 21 cm - 80-7157-863-0 (brož.)

Ochrana brambor proti plevelům / Jaroslav Čepl - Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský, 2005 - 12 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86940-01-2 (brož.)

Ochrana zvířat a welfare 2005 : 12. odborná konference s mezinárodní účastí : VFU Brno, 21.9.2005 / [editovali Jiří Dousek, Eva Voslářová, Jiří Latini] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2005 - 106 s. ; 21 cm - 80-7305-540-6 (brož.)

Omezení klíčení hlíz bramboru / Vlastimil Rasocha, Ervín Hausvater, Petr Doležal - Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský, 2005 - 8 s. : barev. il. ; 21 cm - 80-86940-00-4 (brož.)

Papoušek šedý / Ellen Uittenbogaard ; [z nizozemského originálu ... přeložila Sylva Alderliesten] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 63 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7234-432-3 (brož.)

Pedogeochemie / Luboš Borůvka - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra pedologie a geologie, 2005 - 246 s. : il., mapy ; 30 cm - 80-213-1309-9 (kroužková vazba)

Perspektivy sóji v ČR = Perspectives of soya in the Czech Republic : sborník z konference s mezinárodní účastí pořádané na ČZU v Praze, 17.2.2005 - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 73 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-213-1288-2 (brož.)

Pěstování rostlin pro energetické účely / Vlasta Petříková - [Česko : s.n.], 2005 - 32 s. ; 21 cm - 80-239-5497-0 (brož.)

Pěstujeme slivoně / Jan Blažek, Václav Kneifl - Vyd. 1. - Praha : Brázda, 2005 - 231 s., 16 s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - 80-209-0336-4 (brož.) :

Pharmako dynamis : excitanty a empatogenika ; [moc rostlin a cesta jedů] / Dale Pendell ; [z anglického originálu ... přeložil Miroslav Krůta a Martin König]] - 1. vyd. - Praha : Dybbuk, 2005 - 317 s. : il. ; 24 cm - 80-86862-06-2 (váz.)


Pomoc zvířatům z naší přírody v nouzi : doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat / text: Věra Aladzasová-Přibylová ; foto: Dana Holečková ... [et al.] - Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2005 - 28 s. : il. ; 21 cm - 80-7084-402-7 (brož.)


Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro koně / Ladislav Zeman ... [et al.] - 3. vyd. - Brno : MZLU, 2005 - 62 s. ; 30 cm - * 80-7157-836-3 (brož.) (chyb.) * 80-7157-831-2 (chyb.)

Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro králíky / Ladislav Zeman ... [et al.] - 3. vyd. - V Brně : MZLU, 2005 - 62 s. ; 30 cm - 80-7157-836-3 (brož.)

Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro ryby / Jiří Jirásek, Jan Mareš, Ladislav Zeman, aj. - 2. vyd. - V Brně : MZLU, 2005 - 41, [26] s. : il. ; 30 cm - 80-7157-832-0 (brož.)

Povídky od loveckého krbu / Štěpán Neuwirth - Vyd. 2. - Ostrava : Repronis, 2005 - 171 s. : il. ; 21 cm - 80-7329-087-1 (váz.)

Poznan : dzieje miasta woda pisane = Poznan : the history of the city written with water / Alfred Kaniecki - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2004 - 716 s., [6] s. obr. příl. : il., mapy, fot. (některé barev.) ; 24 cm - 83-7063-376-5 (váz.)

Právní úprava podnikání v zemědělství = System of laws and rules for farmers / Jiří Bílý - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 148 s. ; 30 cm - 80-213-1321-8 (brož.) :

Pro dítě : mezinárodní veletrh potřeb pro dítě = internationale Messe der Kinderartikel = international fair of children's products ; Rybaření : mezinárodní výstava rybářských potřeb = internationale Ausstellung für Angelbedarf = international exibition of fishing tackle : 16.-20.3.2005, Brno - Výstaviště, Česká republika : katalog = catalogue / BVV, Veletrhy Brno - Brno : EXPO DATA, 2005 - 107 s. : il. ; 21 cm + l příl. - Vystavovatelé podle umístění (8 s.) - 80-7293-123-7 (brož.)

Prof. MVDr. Antonín Klobouk, DrSc. / [Milan Pavlas] - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2005 - 71 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-7305-535-X (brož.)

Protierozní ochrana půdy / Jana Podhrázská, Jana Dufková - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 95 s. : il., mapy ; 29 cm - 80-7157-856-8 (brož.)

Průhonický park : (český překlad s kopií originálu z roku 1909) = Der Pruhonitzer Park : (Übersetzung ins Tschechische mit einem Faksimile des deutschen Originals von 1909) / hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca - Průhonice : Botanický ústav Akademie věd ČR, 2005 - 58 s., [13] s. obr. příl. : il. (některé barev.), plány ; 30 cm - 80-86188-18-3 (brož.) :

Psi : chov, výcvik, nemoci, zdravotní péče, první pomoc / sestavil Matthew Hoffman ; [translation Eva Horová] - Praha : Slovart, c2005 - xiii, 448 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7209-245-6 (váz.)


Recepty z domácí lékárny : Recepty naší rodiny, 9. ročník / z receptů zaslaných do 9. ročníku soutěže Recepty naší rodiny sestavila Alena Doležalová ; fotografie Vladimír Doležal - České Budějovice : Dona, 2005 - 227 s., [24] s. obr. příl. : barev. il. ; 28 cm - 80-7322-076-8 (váz.)

Rostliny pro balkony a terasy : 500 nejkrásnějších druhů / Andrea Rausch a Annette Timmermann ; [z anglického překladu ... německého originálu přeložila Eva Valdmanová] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 408 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7234-415-3 (váz.)

Rostliny v bytě - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2005 - 120 s. : barev. il. ; 30 cm - 80-7352-167-9 (váz.)

Řepka, mák, slunečnice a hořčice : sborník referátů z konference katedry rostlinné výroby ČZU v Praze : ČZU v Praze 22.2.2005, Hrotovice 23.2.2005 - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005 - 191 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1289-0 (brož.)

Sborník příspěvků z konference doktorandů oboru ochrana rostlin : Praha, 8. dubna 2005 / ČZU Praha FAPPZ, Katedra ochrany rostlin ; [editor Miloslav Zouhar] - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra ochrany rostlin, 2005 - 138 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM - 80-213-1350-1 (brož.)

Se psy není život pod psa / Alexandra Ortolja-Bairdová ; přeložila Ludmila Janská - Vyd. 1. - V Praze : Metafora, 2005 - 94 s. : barev. il. ; 16 cm - 80-7359-009-3 (váz.)

Schválené veterinární přípravky a biocidy 2005 - Hradec Králové : Prion, 2005 - 287 s. ; 21 cm - 80-903188-7-8 (brož.)

Stafordšírský bulteriér : praktické rady pro začínající i zkušené chovatele doplněné barevnými fotografiemi Zdeňka Spiese, Jana Tichého, Michaela Fokta, Patrika Weisse a ilustracemi Petry Nerandžičové / Zdeněk Spies - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2005 - 56 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm - 80-7236-393-X (brož.)

Stálezelené rododendrony / Karel Hieke - Vyd. 1. - Liberec : Knihy 555, 2005 - 223 s. : il. (převážně barev.) ; 27 cm - 80-86660-10-9 (váz.)

Stavby pro odpadové hospodářství / Jaromír Libra - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 102 s., 39 s. obr. příl. : il. ; 30 cm - 80-7157-861-4 (brož.)


Stromy, které léčí : úplný průvodce léčivými účinky více než sto sedmdesáti stromů / Peter Conway ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Drewsová] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2005 - 373 s. : il. ; 21 cm - 80-7254-609-0 (váz.)


Tajemná Afrika / [text a fotografie] Gianni Giansanti ; [etnografické úvody Paolo Novaresio] - 1. vyd. - Zlín : Cupro, 2004 - 503 s. : barev. il. ; 26 cm - 80-86323-47-1 (váz.)

The Role of Long-term Field Experiments in Agricultural and Ecological Sciences and Practical Solutions for Managing Optimum C an N Content in Agricultural Soils III : international conference : book of abstracts and programme : Prague, June 22nd-24th 2005 - Prague : Research Institute of Crop Production, [2005?] - 121 s. ; 30 cm - 80-86555-67-4 (brož.)

Tschechisch-deutsches und deutsch-tschechisches Lexicon der europäischen Integration im Agrarsektor / Milena Dvořáková - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2005 - 99 s. ; 29 cm - 80-213-1319-6 (brož.) :

Účetnictví zemědělského podniku / Marta Neplechová - 1. vyd. - Olomouc : Anag, 2005 - 183 s. ; 21 cm - 80-7263-283-3 (brož.)

Untersuchungen zum Mechanismus und zur funktionellen Konsequenz der R(+)-Methnanandamid-induzierten Cyclooxigenase-2-Expression in humanen Neurogliomazellen / vorgelegt von Robert Georg Ramer - 2005 - vii, 115 s. : il. ; 21 cm - (Brož.)

Včelařství - cvičení / Antonín Přidal - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 40 s. : il. ; 29 cm - 80-7157-852-5 (brož.)

Včelařství / Antonín Přidal, Květoslav Čermák - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 92 s. : il. ; 29 cm - 80-7157-850-9 (brož.)

Veveřácká kronika : příběh divoké veverky Pinky / Kateřina Mojžíšová ; [fotografie Kateřina Mojžíšová, Petr Soukup] - Vyd. 1. - Kolín : Zóna, 2005 - 283 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - (Váz.)

VI. Kábrtovy dietetické dny : konference s mezinárodní účastí o zdravotní nezávadnosti a produkční účinnosti krmiv : Brno, 5. května 2005 - Vyd. 1. - Brno : Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita, 2005 - 324 s. : il. ; 30 cm - 80-7305-521-X (kroužková vazba)


VI. rostlinolékařské dny : 26. a 27. listopadu 2003 Pardubice : sborník referátů / Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká společnost rostlinolékařská, Státní rostlinolékařská správa - 1. vyd. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Katedra ochrany rostlin, 2003 - 20 s. ; 21 cm + 1 disketa - 80-213-1076-6 (brož.)


VII. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí : u příležitosti úmrtí Prof. MVDr. Jindry Lukášové, CSc. : sborník : VFU Brno 2.6.2005 - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2005 - 212 s. : il. ; 30 cm - 80-7305-527-9 (brož.)

Vína : jedna z nejlepších knih napsaných o víně : vína celého světa : správné sladění vín : a jídel : cenné rady, jak si zřídit vlastní sbírku vína / Philip Seldon ; [z anglického originálu ... přeložil Viktor Faktor] - Hodkovičky [Praha] : Pragma, [2004?] - 364 s. : il., mapky ; 23 cm - 80-7205-815-0 (brož.)

Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2005 : (sborník příspěvků) : Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně, 11.5.2005 / [editor Ladislav Bláha] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2005 - 383 s. : il. ; 30 cm - 80-86555-63-1 (brož.)

Výcvik psa : ako rýchlo a lahko vychovať spoločenského psa / Caroline Davisová, Keith Davis ; [z anglického originálu ... preložili Helena Kholová a Magdaléna Belanová] - Slovenské vyd. 1. - Praha : Cesty, 2004 - 128 s. : barev. il. ; 21 x 27 cm - 80-7360-008-0 (váz.)

Využití doplňkové a nekonvenční péče o zdraví zvířat - 2005 : 5. vědecká konference s mezinárodní účastí, České Budějovice 17.6.2005 a seminář s mottem "Lékař léčí, příroda uzdravuje / - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2005 - 99 s. : il. ; 21 cm - 80-7040-776-X (brož.)

Výzkumný program MZe 2005-2009 : podklad pro veřejnou soutěž : Praha, duben 2005 - Praha : Ministerstvo zemědělství, 2005 - 28 s. ; 30 cm - 80-7084-423-X (v knize neuvedeno : brož.)

Výživa a krmení drůbeže / Jiří Zelenka - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005 - 88 s. : il. ; 29 cm - 80-7157-853-3 (brož.)

Zahradní posezení / Drahoslav Šonský - 1. vyd. - Brno : ERA, 2005 - vii, 133 s. : il. (převážně barev.) ; 21 x 22 cm - 80-7366-011-3 (brož.) :

Zahradní rostliny : 500 nejkrásnějších druhů / sestavila Annette Timmermann ; [z německého originálu ... přeložil a odborně lektoroval Václav Větvička] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 408 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7234-416-1 (váz.)


Základy latinské veterinární terminologie / Radoslava Šenkýřová - Vyd. 2., přeprac. a dopl. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2005 - 177 s. ; 30 cm - 80-7305-530-9 (brož.)


Základy pěstování lesa / Ivo Kupka - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 174 s. ; 30 cm - 80-213-1308-0 (brož.)

Základy rostlinné produkce / Josef Šnobl, Josef Pulkrábek a kolektiv - Vyd. 2., přeprac. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 172 s. : il. ; 30 cm - 80-213-1340-4 (brož.)

Zdravý život s babiččinými bylinkami / Dionýz Dugas ; [překlad Věra Škrobánková] - Ostrava : Knižní expres, 2004 - 255 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7347-007-1 (váz.)

Ze života univerzitního profesora : = Aus dem Leben eines Universitätsprofessors / Erich Glawischnig - Brno : Doplněk, 2005 - 306 s. ; 22 cm - 80-7239-177-1 (brož.)

Zemědělské družstvo v Polance nad Odrou 1955-2005 / [dokumentární text kolektiv autorů ; text "Vyznání krajině" Štěpán Neuwirth" ; výpisy z obecní kroniky Jaroslav Král] - Ostrava : Repronis, 2005 - 39 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - 80-7329-096-0 (váz.)

Zemědělství & ptáci : agro-environmentální programy pomáhají ptákům / [autor textu P. Marhoul ; autoři fotografií P. Bürger ... et al.] - Praha : Česká společnost ornitologická, [2001] - 15 s. : barev. il. ; 21 cm - (Brož.)

Zlatý retrívr / Esther Verhoef ; [z nizozemského originálu ... přeložila Kateřina Trory] - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2005 - 63 s. : barev. il. ; 24 cm - 80-7234-433-1 (brož.)

Zvonkohry z květináčů / [Inge Walz ; překlad Jan Konvička] - Ostrava : Anagram, 2005 - 32 s. : barev. il. ; 21 cm + 1 předloha v originální velikosti - 80-7342-052-X (brož.)

Život v pôde VI : sborník z mezinárodního semináře : 1.2.-2.2.2005 v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, ... / K. Voříšek a kol. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 180 s. : il. ; 21 cm - 80-213-1348-X (brož.)

Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích : mezioborové potkávání : sborník přednášek : 31. seminář : Klatovy, 7.-8. září 2005 - Průhonice : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2005 - 110 s. : il. ; 21 cm - 80-85116-40-5 (brož.)


"Den mléka 2005" : "Strategie produkce a zpracování mléka v ČR a EU" : šlechtitelské trendy u dojeného skotu : dodavatelsko-odběratelské vztahy producentů mléka a zpracovatelů : požadavky na výrobu zdravotně nezávadného mléka : zpracování a kvalita mlékárenských výrobků : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí Katedry speciální zootechniky, Katedry kvality zemědělských produktů České zemědělské univerzity v Praze : Praha, 12.5.2005 / [redakce Alena Ježková] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2005 - 113 s. ; 21 cm - 80-213-1327-7 (brož.)


1001 přírodních prostředků : [recepty pro zdraví, krásu, domov] / Laurel Vukovicová ; [z anglického originálu ... přeložila Květa Palowská] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2005 - 192 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-249-0567-1 (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist