Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

BYLA JSEM PŘI TOM

Marie Maulisová, programátorka SVK Kladno

V polovině května jsem se zúčastnila jako jedna ze zástupců Vědecké knihovny Kladno 1. mezinárodního knihovnického veletrhu v Praze, a to přímo jako služba ve stánku č. 319, který si rezervovalo Sdružení knihoven ČR. Strávila jsem tam v plném provozu tři celé dny, takže bych ráda zveřejnila některé poznatky. Myslím, že by mohly posloužit těm, kteří budou připravovat další podobnou akci.

Vzhledem k tomu, že se Sdružení knihoven ČR v rámci knihovnického veletrhu prezentovalo na mezinárodním fóru poprvé, lze konstatovat, že až na drobnosti byla celá akce úspěšná. Mne osobně služba u stánku velmi bavila, i když jsem si uvědomovala zvláště na začátku vlastní nepřipravenost i některé organizační nedostatky.

Možná, že ti, kteří pozorovali náš stánek zpovzdálí, ani netušili, jak velký byl zájem o naše knihovny a jejich práci, a to i ze strany zahraničních návštěvníků i vystavovatelů, ať již cizinců nebo Čechů žijících v zahraničí. Ze všech dotazů byly na prvním místě dotazy na účel a činnost sdružení a na jeho vztah ke Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Někteří návštěvníci byli zástupci knihoven a měli zájem vstoupit do Sdružení knihoven ČR. Jiní byli z řad knihkupců a chtěli navázat obchodní kontakty nebo potřebovali informaci, kam se obrátit se svým problémem. Dále nás navštěvovali zástupci zahraničních vystavovatelů a zvali nás na přednášky (někdy s recepcí) a při té příležitosti nám předávali své propagační materiály a drobné suvenýry. Namátkou uvedu, ze kterých zemí jsme byli kontaktováni: z Velké Británie, USA, SRN, Portugalska, Francie, Slovinska, Maďarska a možná z dalších, o nichž já osobně nevím. Každý z těchto návštěvníků, pokud to nebyl Slovan, hovořil anglicky a zde se projevila nedostatečná jazyková připravenost obsluhy stánku.

O knihovnické programové vybavení instalované na dvou počítačích měli zájem především domácí návštěvníci. Předváděny byly databáze REOS (regionální osobnosti) SVK Kladno, akvizice SVK Liberec, KIMS (Knihovnický informační modulární systém) SVK Plzeň, výpůjčka VK Olomouc, ekonomické agendy SVK Ostrava.

Z tištěných materiálů knihoven byly vystavovány bibliografické soupisy, výroční zprávy, odborná periodika, informační a propagační materiály. Některé z SVK měly své letáky vytištěné vícejazyčně. ale bylo by dobré, kdyby takto vytištěné byly všechny. Některé materiály zmizely z polic již během první půlhodiny, takže je bylo třeba ve větším množství dotisknout. Dotisk operativně zařídila SVK Kladno. Velký zájem byl zejména o soupisy prvotisků a plakáty s motivy rukopisů VK Olomouc a o Kalendárium SVK Kladno (výstup ze systému REOS).

1. mezinárodní knihovnický veletrh sice trval 4 dny, ale všechny knihovny vyjma SVK Plzeň a Kladno odvolaly své zástupce po dvou dnech. Zástupci oboou SVK potvrdí, že zejména v sobotu, ale i v neděli byla u stánku řada zájemců o informace všeho druhu. Pro příští podobné akce bych doporučovala koordinovanější přípravu - zástupci všech knihoven i Sdružení ČR by se měli s předstihem sejít a informovat se vzájemně o tom, co chtějí prezentovat a jak to bude organizačně zajištěno.

Přes uvedené výhrady si myslím, že bylo dobré se na knihovnický veletrh přihlásit. Měla jsem krásný pocit z toho, že někdo byl vůbec schopen zorganizovat takové setkání lidí ze všech koutů světa a že se vše odehrávalo v tak přátelské atmosféře. Také se mi na závěr podařilo osobně poděkovat velmi milým organizátorům, manželům Marchovým, což jsem považovala za velkou čest.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist