Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

POSTŘEHY Z MEZINÁRODNÍHO PRACOVNÍHO SETKÁNÍ K PROBLEMATICE ŘÍZENÍ AUTOMATIZACE KNIHOVEN

Lea Prchalová

Ve dnech 2. - 5. května proběhl v krásném jarním prostředí rekreační oblasti Modry-Harmonie u Bratislavy mezinárodní seminář na téma řízení automatizace knihoven. Akce, připravená v rámci programu Rady Evropy pro evropskou spolupráci mezi vědeckými knihovnami v letech 1993- 1995, byla finančně zajištěna organizací LIBER - Ligue des Biblioth'gues Européennes de Recherche - a připravena v úzké spolupráci s pracovníky Slovenské technické knihovny a Slovenské asociace knihoven. Účastníci z Bulharska, Dánska, Estonska, Holandska, Chorvatska, Litvy, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Velké Británie a České republiky se v průběhu semináře zabývali problematikou analýzy potřeb automatizace knihovny, tvorby koncepce automatizovaných systémů v knihovně, zapojování lokálních systémů do automatizované meziknihovní sítě zejména s přihlédnutím ke sdílené katalogizaci apod.

V úvodní přednášce rozvinul Dr. A. Bossers z Holandska existující rozpor v některých knihovnách mezi snahou vlastnit maximální množství dokumentů v knihovně (ze strany klasických knihovníků) a úsilím získat co nejširší přístup k informacím bez ohledu na jejich fyzické uložení (prosazováno zastánci automatizace). Pro současnou knihovnu, která prochází procesem transformace z místa shromažďování, uchovávání a zprostředkování literatury v informační instituci, se jeví kombinace obou pohledů jako optimální.

Dostatečné doplňování knihovních fondů i zvyšování počtu databází, zpřístupňovaných uživatelům knihovny, je však finančně náročnou záležitostí. Služby knihoven se musí stát národní potřebou, aby nejen vedení knihoven, ale především veřejnost vyžadovala na státních orgánech funkčnost služeb podmíněnou finanční podporou. Kolem neutěšené finanční situace našich knihoven i jiných knihoven bývalého socialistického bloku ve vztahu k zástupcům bohatší části Evropy se vedla při tomto setkání řada polemik. Jednoznačně z nich vyplynul zájem zástupců západoevropských knihoven o partnerské vztahy, nikoli o jednostrannou pomoc. Prvořadý zájem o databáze s národní registrující bibliografií usnadňují cestu především národním knihovnám. Velmi zdařilý referát zazněl z úst Ing. A. Androviče ze SÍTK, který vtipně shrnul problémy automatizace knihoven do abecedně seřazených anglických termínů. V referátu též zdůraznil následující doporučení slavného M. B. Lineho:

 • Pečlivě uvažujte, jak utratit nové finanční prostředky.
 • Ujistěte se, zda jste nejprve maximálně využili vaše současné zdroje, např. odbouráním zbytečných nebo zjednodušením dosavadních technologických postupů.
 • Pěstujte si vlivné podpůrce (členy Parlamentu, známé vědecké pracovníky, atd.).
 • Vytvářejte ve společnosti "informační hlad", i když to znamená tlak na vaše finanční zdroje.
 • Zvažte, jakou službu zavést, abyste si získali uživatele a zlepšili dojem, který z vaší instituce v uživateli zůstane.
 • Trvale vyhodnocujte vaše služby.
 • Zveřejňujte činnost knihovny.
 • Myslete raději v termínech "informace- uživatelské potřeby-finance" než v termínech "pořizování knih-finance".
 • Využívejte příkladů promrhání peněz, např. duplikováním výzkumné činnosti, které bylo zaviněno nedostatkem odborných informací.
 • Uvědomte si, že je často jednodušší získat peníze na počítače a související technologie než na konvenční vybavení knihoven.
 • Počítejte s tím, že i malá praktická realizace je cennější než množství teoretických argumentů.

S projektem meziknihovní počítačové sítě CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network) seznámil přítomné Ing. M. Svoboda z Národní knihovny v Praze. Shrnul jednotlivá stádia přípravy projektu včetně výběru systému ALEPH (Automated Library Expandable Program firmy Ex LIBRIS, při čemž přítomné zaujal velmi detailní specifikací požadavků zástupců knihoven z bývalého Československa na výběr integrovaného knihovnického systému. Stěžejní část přednášky byla věnována koncepci systému sdílené katalogizace, a to s ohledem na standardizaci na úrovni obsahové, označení položek, formátové struktury, užívané znakové sady, vyhledávacího protokolu apod. Účastníci pracovního setkání velmi ocenili snahu organizace LIBER o šíření "know-how" v knihovnách střední a východní Evropy prostřednictvím vzdělávacích akcí. Potvrdili také zájem o stáže odborníků v knihovnách a o přímou pomoc zahraničních expertů při zavádění automatizovaných systémů. Při výběru námětů pro organizaci příštího semináře se účastníci shodli na potřebě informací z oblasti standardizace tvorby bibliografických záznamů a komunikačního protokolu ve vznikajících počítačových sítích.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist