Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

PROBLÉMY CÍRKEVNÍHO NAKLADATELSTVÍ

(Rozhovor s panem J. Vlčkem, šéfem Matice cyrilometodějské v Olomouci)

H. Veličková

Mezi nakladateli, kteří posílají knihovnám povinné výtisky svých publikací, objevuje se stále častěji Matice cyrilometodějská v Olomouci. Obrátili jsme se na vedoucího pracovníka MCM Josefa Vlčka s několika otázkami, především s dotazem, o jakou instituci jde.

Matice cyrilometodějská je občanské sdružení - dříve se říkalo spolek - které bylo založeno už v r. 1900 skupinou olomouckých vlastenců - kněží a laiků v čele s poslancem říšského sněmu Dr. Mořicem Hrubanem. Především jim šlo o zřízení katolických českých škol a vydávání publikací k šíření a upevnění cyrilometodějského dědictví - víry. Podporovali české školství, vydávali měsíčník "Vychovatelské listy", časopis "Rodina a škola" a pro mládež "Pán přichází". Kromě toho vydala Matice pěknou řadu knih pedagogické, náboženské i krásné literatury. Nemohu bohužel doložit citací titulů, protože v r. 1950 Státní bezpečnost pozatýkala všechny zaměstnance a část výboru a úplně zlikvidovala archiv. Poskládat mozaiku dřívější ediční činnosti studiem knihoven - to je úkol pro mladé členy; zatím jsme se věnovali obnově spolku a nové edici, protože za těch 40 let komunistického pronásledování církve byla obrovská potřeba nové literatury.

Jedním z iniciátorů obnovy Matice byl kardinál Tomášek, kdysi člen výboru. V Matici vyšla v letech 1946-1948 většina jeho vědeckých i populárně- vědeckých prací, když byl ještě profesorem pedagogiky a katechetiky na olomoucké teologické fakultě.

Vaše jméno se v letech 1979 až 1982 často objevovalo v zahraničním rozhlase v souvislosti s Vaší vydavatelskou činností.

Krajní nouze na poli náboženské litratury nás donutila - kromě mne ještě to byli dva kněží, P. František Lízna TJ a P. Rudolf Smahel SBD, a pánové J. Adámek z Brna a Jan Krumpholc a Odstrčil z Olomouce - rozmnožovat potřebnou literaturu "na černo" neboli jako samizdat. Šlo vesměs o náboženskou literaturu, např. katechismy, pomůcky pro katechety a rodiče, pro rodiny - "povinné výtisky" jsme samozřejmě knihovnám nemohli poslat: jsou však jistě ještě v archivech Státní bezpečnosti.

Jak "ocenil" vaše edice okresní soud?

Od 20 měsíců do tří let vězení. Prý "za nedovolené podnikání".

Zůstal jste u téhož zaměření ve své nynější ediční práci?

Pochopitelně v duchu stanov Matice vydáváme zase literaturu náboženskou. Podstatnou část tvoří skripta pro teologickou fakultu UP v Olomouci: filosofie, dogmatika, pastorální teologie, církevní právo, liturgie atd. Těchto skript se používá také na fakultách v Praze, Č. Budějovicích, v Bratislavě, Prešově, Košicích a na Spiši.

K novému překladu Kodexu církevního práva jsme přispěli vydáním pracovního textu olomouckého týmu v čele s Dr. Fr. Poláškem a do tisku jsme dali první český překlad známého díla sv. Tomáše Akvinského "Suma proti pohanům".

Jak vidět, vaši ediční činnost silně ovlivňuje skutečnost, že v městě je sídlo arcibiskupa a teologická fakulta.

Podstatně nás to ovlivňuje: spolupráce s biskupem je podle našich stanov jednou z hlavních povinností. Právě jsme vydali dvě liturgické knihy z pověření Biskupské konference české. Hlavní zásluhu o jejich vydání má olomoucký světící biskup Mons. Josef Hrdlička.

Spolupracujete také s jinými katolickými nakladateli?

Jsme jedním ze zakládajících členů nedávno ustaveného sdružení katolických nakladatelů a knihkupců. Máme v Olomouci dvě knihkupectví, ve kterých šíříme publikace všech - zvláště zásilkovou službou. Předpokládáme ovšem, že v této organizaci nebude docházet k diskriminaci některých členů jinými a že se nikdo nebude pokoušet toto sdružení ovládnout. Prostě rovný s rovným.

Počítáte s nadací od církve či státu?

Rádi bychom dostali příspěvek hlavně na obnovu strojového parku, ale pokud vím, církev nemá prostředky a o žádné nadaci dosud nevím.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist