Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

SEMINÁŘ V GOETHE-INSTITUTU BERLÍN

Irena Daubnerová, VK Olomouc

V říjnu letošního roku jsem se zúčastnila mezinárodního semináře pro knihovníky MOE S 4 v Berlíně. Již podle názvu /Fortbildungsseminar für Bibliothekare aus Mittel-und Osteuropa/ lze tušit náplň a poslání této akce. Šlo o jednu z mnoha činností Goethe-Institutu Mnichov, který od loňského roku rozšířil svoji působnost do výše uvedených oblastí. Všichni účastníci jsou zaměstnanci knihovnických institucí, které navázaly s Goethe-Institutem úzký kontakt a spravují fond německé literatury, pocházející z daru této instituce.

Program sestával z několika tematických bloků - jazykového, kulturního, politického a vzdělávacího.

Každodenní dopolední dvouhodinový jazykový kurz byl veden moderní metodikou, tedy formou besedy a konverzace na určité téma, nejčastěji o politické situaci v evropských zemích.

Předmětem politického a vzdělávacího bloku se staly pravidelné odpolední přednášky. Z nich nejpůsobivější byly: přednáška pana Horsta Ulricha, tiskového mluvčího senátu, která prohloubila všeobecně známé znalosti o problémech Berlína po sjednocení Německa. Pan Ulrich referoval o plánech výstavby, o alternativě budoucího hlavního města, o problémech menšin. Uvedl např. pro nás šokující sdělení, že Berlín je třetí největší turecké město na světě - co do počtu obyvatel ! Překvapivě otevřeně informoval o vztazích mezi "západním a východním" obyvatelstvem, o současných převážně negativních náladách. Časová prognóza na vyřešení složité situace: jedna až dvě generace. Další, velmi bouřlivá debata propukla při přednášce pana Andrease Hallena na téma "Co si myslíte o Německu". Dostala však zcela opačný ráz: co si Němci myslí o východní Evropě ! Někteří zástupci národů hájili svou státnost velmi důrazně.

Blok kulturních akcí nabízel širokou škálu poznání téměř každý den: od noblesního představení Figara ve Státní opeře a koncertu v berlínské filharmonii, přes divadelní scény jako např. Deutsches Theater, Schaubühne a Maxim Gorkij Theater po večerní klubové sezení a představování mladých avantgardních básníků. Nechyběla návštěva berlínské Galerie, která se díky průvodci, panu H. Schroeberovi, nestala pouze běžnou exkurzí, ale velmi zajímavou výpravou po historii. Nelze opomenout okružní jízdu Berlínem autobusem cestovní kanceláře a k tomu "malé pochodové cvičení" podél bývalé pověstné zdi.

Dominantní se stala návštěva vydavatelství Springer-Verlag s nabídkami katalogů a objednávek. Vysoce profesionálním vydavatelstvím je lingvisticky zaměřené Langenscheidt. Kvalitě i velkému výběru učebnic odpovídají i ceny. Tato dvě vydavatelství jsou zaměřena komerčně, Springer-Verlag se orientuje na odbornou a vědeckou literaturu, Langenscheidt zásobuje především vzdělávací instituce širšího zaměření a školy. Sérii exkurzí berlínskými knihovnami zahájila přednáška u nás již dobře známé paní E. Simon z Deutsches Bibl. Institutu. Paní Simon informovala o změnách v systému knihoven a informačních institucí ve sjednoceném Německu. Z hlediska knihovnické odbornosti musím s lítostí konstatovat, že tato přednáška byla časově nedostačující /prostor 60 min. nestačil obsáhnout vše, co účastníky semináře zajímalo/. Bylo by velmi užitečné přednášky tohoto typu prodloužit na úkor např. politicky nebo obchodně orientovaných výkladů.

Časová tíseň provázela i návštěvy v knihovnách Berlína. První z nich, Amerika Gedenk Bibliothek, překvapila vysokou návštěvností, až 5000 uživatelů denně. Je to moderní budova s automatizovaným provozem. Knihovnu financuje město Berlín. A jedna zajímavost: ze 70 knihoven tohoto typu je pouze v této ředitelkou žena. Berlínská městská knihovna /Berliner Stadtbibliothek/ byla milým zpříjemněním většinou v běhu absolvovaných exkurzí. Vlastní zajímavé hudební oddělení, které sestává jak z hudebnin, tak z hudebních časopisů. Jako rarita stojí uprostřed sálu fungující klavír. Vysoce kvalitně působilo 6 kabin s kompletní audioaparaturou. Zcela nově je zřízeno oddělení Artothek a Diathek, tedy jakýsi soubor uměleckých děl - pouze originálů. Tato díla se půjčují absenčně na 2krát 4 týdny. Knižní publikace se absenčně půjčují pouze ty, které jsou ve dvou výtiscích. Do studovny vydávají zvláštní průkazy, žádanku představuje jeden perforovaný lístek. Po sjednocení Německa se návštěvnost této knihovny snížila téměř o polovinu. Knihovna nevlastní výpočetní techniku, vše se zpracovává ručně. Nákup knih je řešen poměrně výhodně - referentsky.

Nelze, samozřejmě, opomenout další dvě berlínské knihovny, nyní sjednocené do jedné národní - Staatsbibliothek Berlin. Budova knihovny v západní části města je obrovská, supermoderní a plně automatizovaná instituce. Jen pro zajímavost: rozloha celého areálu je 41000 m2, z toho 10000 m2 zabírá studovna, která překvapila jednak svou velikostí, jednak kaskádovitým řešením, což umožňuje efektivní využití plochy. Pro množství moderních technických prostředků působila tato knihovna neosobně a domnívám se, že většina z nás odcházela s rozpačitými pocity. Tyto pocity nás neopustily ani ve druhé budově knihovny na území východního Berlína. Paradoxně vyhlížela 300 let stará stavba s členitými chodbami bez zvláštního technického vybavení. Tři studovny jsou rozděleny tematicky. Knihovna slouží zejména Humboldtově univerzitě, se kterou sousedí. Má bohaté zkušenosti ze spolupráce se zahraničními knihovnami. Velmi zajímavá je sbírka starých map, z nichž nejstarší pochází ze 4.st.n.l. Obě tyto knihovny vlastní v současné době 8400000 svazků, přestože část fondu zůstává zabavena Moskvou. Pedagogům a lektorům slouží Pedagogické centrum /Pedagogisches Zentrum/. Disponuje 240000 svazky, z toho 100000 je volně přístupných. Fond obsahuje samozřejmě veškerá pedagogicky orientovaná periodika a bibliografie.

Knihovní maratón byl zakončen stylově - panem Weigertem z Einkauftszentrale. Tato firma, založená v r.1922 v Lipsku, se stará o veškeré vybavení knihoven a informačních institucí. Zcela vyhovující nábytek včetně doplňků je exkluzivní, stejně jako jeho ceny. Firma má i vlastní knihovnu, vydavatelský, propagační a kulturně-vzdělávací program.

Na závěr několik praktických zásad z německých knihoven: nekompromisní odkládání v šatnách. Dále moderní záležitost - etikety: jde o polepovací systém, který je velkou novinkou. Program Allegro, využívaný ve všech automatizovaných knihovnách je schopen tyto etikety tisknout i s patřičným obsahem. Zcela běžným jevem je mincový automat na kopírování. Všechny berlínské knihovny mají zavedeny pojízdné přepravníky ve skladech.

Na závěr celého pobytu nás čekalo setkání s paní Gutscherian, patronkou zúčastněných knihoven, které se odehrálo ve velmi přátelské atmosféře a bylo důstojným ukončením celého semináře.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist