Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

BIBLIOGRAFIE ZNOVU BIBLIOGRAFIÍ

E. Dohnalová

Ve dnech 20. - 21. 9. 1994 se sešli bibliografové z vědeckých knihoven, aby ustavili pracovní skupinu s prioritním zájmem o bibliografii. Nejde o zcela novou aktivitu, vždyť většina zúčastněných pracovala již v bývalé komisi pro národní a regionální bibliografii při Národní knihovně v Praze. V květnu 1994 proběhlo zasedání této komise v Ústí nad Labem. Nemalá část dvoudenního zasedání se věnovala hodnocení ankety, v níž se bibliografové vyjadřovali k obsahu příštích zasedání. Mnozí z členů bibliografické komise si uvědomovali neúměrné řešení katalogizačních problémů, které ve většině knihoven řeší katalogizátoři, nikoliv bibliografové a přiklonili se k myšlence osamostatnění se. Uskutečnění této představy a nabídka vytvoření bibliografické sekce při Sdružení knihoven České republiky vedla bibliografy na Českomoravskou vrchovinu do Ž_áru nad Sázavou. Jednání ukázalo, že tato cesta nebyla zbytečná.

Po rekapitulaci bibliografické publikační činnosti (ať už máme na mysli souběžnou regionální bibliografii, retrospektivní regionální bibliografické soupisy, koordinační soupisy se snahou pokrýt všechny české a moravské kraje, např. soupisy periodik vycházejících na území kraje v období 1966-1985) zjišťujeme, že přes veškeré zřejmě především finanční potíže v mnohých knihovnách, bibliografie nestagnuje. V současné době sice pravidelně ročně vydává regionální souběžnou bibliografii jen VK v Olomouci (v r. 1994 vyšly samostatné ročenky všech deseti okresů bývalého Severomoravského kraje za rok 1993), ale v letošním roce SVK v Kladně vydala rovněž Středočeský kraj v tisku 1989 a SVK v Hradci Králové Východní Čechy v tisku 1991. Z ostatních bibliografických titulů posledních dvou let uve_me Kladno v osobnostech a Kalendárium osobností regionu střední Čechy (mimo Prahy) na rok 1994 (SVK v Kladně), Výročí regionálních osobností východních Čech v roce 1995, Tvorba východočeských autorů 1988, Bibliografický přehled. Soupis periodik východních Čech 1986-1990 (SVK v Hradci Králové), Abecední soupis regionálních publikací v SVK Liberec 1. 1. 1994 - 30. 6. 1994 (SVK v Liberci), Výběr kulturních výročí. 1994 (SVK v Ústí n. L.).

Obě moravské knihovny (Vědecká knihovna v Olomouci a Moravská zemská knihovna v Brně) postoupily ve svých bibliografických perspektivách o něco dále. Dohodly se na společném zpracovávání větších bibliografických projektů tematických retrospektiv. Dosud 3x vyšla ročenka Morava v literatuře (za rok 1991, 1992, 1993), Divadlo a divadelnictví na Moravě. 1988-1992 (1993). Počítá se, že v letošním roce vyjde Hudba na Moravě. 1989-1993. Pro následující roky jsou rozpracovány soupisy moravských časopisů 1986-1995, nemovité kulturní památky na Moravě a moravské osobnosti.

Bibliografové nesetrvávají jen na tzv. klasickém zpracovávání bibliografií. Vždyť všechna bibliografická pracoviště vědeckých knihoven garantují analytický popis řady regionálních titulů a v pravidelných měsíčních intervalech předávají záznamy Národní knihovně v Praze pro Bibliografický katalog - Články v českých časopisech. Rovněž všechny SVK přispívají do ústřední databáze periodik a mají své regionalní faktografické databáze.

Při prohlížení ukázek bibliografických soupisů z vědeckých knihoven, ústředních odborných knihoven, pracovišť akademie věd v Praze a Národní knihovny v Praze zavládla mezi účastníky jednání postrádaná bibliografická pohoda, která vyústila k vytvoření sekce pro bibliografiii při Sdružení knihoven ČR. Organizační vedení sekce přijala dr. Jiřina Bínová, ředitelka SVK v Kladně. Členskou základnu sekce tvoří zatím jen jmenovaní pracovníci bibliografie SVK, ale k členství budou vyzvaná i pracoviště společenskovědné bibliografie. Obsahově bude činnost sekce zaměřena (cituji ze zápisu) na sjednocování postupů souběžné bibliografie, spolupráci na vytváření společných databází, možnost společného zpracování výstupů, posuzování bibliografické produkce a organizace teoretického řešení aktuálních otázek bibliografie.

Závěrem už jen dodejme, že byl navržen i lákavý společný titul - bibliografie k dějinám měst České republiky.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist