Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ NA UP V OLOMOUCI

RNDr. Danuše Lošťáková - PhDr. Marie Vacová

Před čtyřmi lety nastal v knihovnách na UP v Olomouci veliký kvalitativní zlom. I k nám do knihoven pronikly počítače. Změnily a zpočátku i ztížily dosavadní, zavedený způsob práce knihovníků, kteří se s nimi museli naučit pracovat.

Práce knihovníků byla až do té doby po celá desetiletí téměř stejná, knihovníci na ni byli zvyklí a najednou se změnila opravdu od základů. Lístkové katalogy se v současné době rychle mění za pomoci počítačů na elektronické, a dnes už si u nás v knihovně nedovede nikdo svou práci představit bez počítače. Počítač je nyní využíván k objednávání knih i časopisů, ke katalogizaci, k vytváření rešerší, k práci s rozličnými databázemi i k vyhledávání v Internetu.

Pro komunikaci s počítači jsou naši knihovníci vyškoleni. Školení probíhá jak pro práci v knihovním počítačovém systému, tak i v Internetu. Ten, kdo chce být zaměstnán v knihovně na naší univerzitě, se snad nikdy nemůže přestat učit dalším novým činnostem a musí vstřebávat stále nové a nové poznatky. Uživatelé jsou totiž nároční, na určitou úroveň služeb si už zvykli a vyžadují služby stále novější a modernější.

V letošním školním roce měli knihovníci možnost zúčastnit se hned několika akcí a to jak školení pro katalogizaci do počítačového knihovního systému Tinlib, tak prezentace řady firem, které poskytují důležité služby pro knihovny.

Protože jsme zapojeni do projektu CASLIN a chceme se aktivně zúčastnit vytváření souborného katalogu ČR, je také nutné, aby byli všichni knihovníci vyškoleni i v nových katalogizačních pravidlech. V říjnu letošního roku se nám podařilo uskutečnit celodenní výjezdní školení knihovníků všech fakult UP v Karlově. Pracovní seminář byl zaměřen především na změny ve jmenném popisu, jejichž zavedení bylo vyvoláno potřebou hladké konverze z Tinlibu do UNIMARCu, a na předmětovou klasifikaci dokumentů.

Knihovníci se tu dozvěděli i mnoho nového o přípravách spojených s uvedením do provozu nové ústřední knihovny UP, která se buduje ve staré tereziánské zbrojnici uprostřed města, přímo naproti Filozofické fakulty.

Ve světě existuje celá řada firem, které nabízejí knihovnám spoustu služeb, které můžeme využít i v našich knihovnách. Aby je knihovníci znali, aby mohli porovnat, které služby z které firmy budou nejvýhodnější právě pro naše knihovny, aby je mohli popřípadě i zajistit, musejí být informovaní dříve, než jejich čtenáři.

Za tímto účelem proběhla od září do listopadu v informačním centru UP prezentace tří firem, které poskytují svým zákazníkům rozsáhlé služby v oblasti prodeje knih, časopisů, také všech dostupných bibliografií i databází na CD-ROMech. Tyto firmy nabízejí rovněž on-line přístup ke světovým databázím i katalogům.

První firma, která se nám představila, byla německo-holandská firma Swets & Zeitlinger, jejíž zástupkyní byla půvabná Polka, paní Katarzyna Sas-Tatomir, která nás informovala o tradičních aktivitách firmy v oblasti dovozu zahraničních periodik a také o nové možnosti přístupu k informacím prostřednictvím Internetu. Nová on-line služba SwetsScan zveřejňuje obsahy více než 14.000 odborných časopisů s průběžnou aktualizací. Zainteresované instituce mohou využít nabídky firmy Swets na přidělení přístupového práva na zkušební dobu. Data jsou k dispozici v rámci předplatného i na disketě.

Předvedla nám praktické ukázky vyhledávání ve zpřístupněných databázích. Vyhledávání je možno provádět v několika jazycích pomocí speciálně vytvořeného softwaru firmy SWETS. Firma má své zastoupení celkem ve čtrnácti zemích celého světa.

Další firmou bylo velké německé nakladatelství Lange & Springer, které nabízí obstarávání časopisů, knih, CD-ROMů i literatury, která není běžně na knižním trhu (tzv. šedá literatura) a to z celého světa. Představili se nám jeho zástupci ze SRN, Polska i z České republiky a vysvětlili nám, jak výhodné by bylo i pro naši instituci, kdybychom využili jejich služeb. Lange & Springer zásobuje knihovny univerzit po celém světě, nabízí rovněž L. & S. Online Service informační a komunikační systém, který umožňuje listovat přímo v databázích L. & S. a získávat bibliografické a nakladatelské informace a rovněž informace o předplatném časopisů i o objednávkách knih.

Obchodní společnost Albertina icome Praha uspořádala seminář, kde se představila britská producentská firma Chadwyck-Healey. Tato firma se zabývá od roku 1988 vydáváním elektronických zdrojů informací na CD-ROM v oblasti humanitních a společenských věd. Zástupce této firmy nám přímo předvedl několik databází firmy. Z těch bibliografických databází je možno jmenovat např. British Library General Catalogue of Printed Books to 1975, Deutsche Bibliographie a Periodical Contents Index a Film Index International. Z plnotextových databází nás zaujaly hlavně The English Poetry Full-Text Database a Patrologia Latina.

Na olomouckém knižním veletrhu se prezentovalo zase Nakladatelství UP, které nabízelo produkci svých titulů přímo v knihovním počítačovém systému Tinlib, který vlastní všechny knihovny UP. Každý si v katalogu nakladatelství mohl vyhledat, zda knihy z oboru, o který má zájem, může nakoupit v prodejně skript UP.

Pomalu končí letošní rok, ale jsou ohlášeny prezentace dalších firem, jejichž služeb je možno využívat v našich knihovnách. Všechny firmy se snaží předstihnout ostatní ve svých nabídkách, a je težké rozhodnout, která nabízí i poskytuje opravdu ty nejlepší a nejspolehlivější služby. Teprve po srovnání nabídek jednotlivých firem můžeme snad rozhodnout, co si od které firmy můžeme vybrat a přitom se nezklamat. Jsme proto rádi, že máme s čím srovnávat a prezentaci každé nové firmy zase uvítáme.

Rok sice končí, ale práce knihovníků nekončí nikdy, nekončí proto také jejich vzdělávání a tedy i jejich vlastní růst. Od příštího roku začne on-line katalogizace ze všech knihoven do nově sestaveného souborného katalogu UP. Práce bude pro všechny nová a aby nedošlo k zásadním problémům při této práci, je naší povinností provádět průběžná školení knihovníků v při katalogizaci do souborného katalogu a rovněž při i při akvizici knih i časopisů, která bude rovněž prováděna v souborném katalogu.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2023
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist