Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

PROGRAM SMARTLIB V REGIONÁLNÍ KNIHOVNĚ V KARVINÉ

Věra Motlochová

Protože Regionální knihovna Karviná zahrnuje 13 knihoven okresu, upřesňuji, že budu hovořit jen o zkušenostech z městské části Karviná.

Takže - co se odehrávalo v naší knihovně od roku 1992 do konce roku 1995 v automatizaci výpůjčního procesu.

Rokem 1992 začalo naše probouzení do reality. Byl zakoupen knihovnický program. Pro systém Smartlib rozhodly samostatné moduly pro každou činnost, nabídka veškeré knihovnické agendy od akvizice ke statistikám a možnost dalších operativních úprav podle našich požadavků. K zavedení automatizace se postupně připravovala oddělení centrální katalogizace, 2 oddělení pro dospělé čtenáře, dvě dětská oddělení a specializované informační oddělení.

Nejdříve jsme program Smartlib zavedli v centrální katalogizaci. Bylo nutné vyzkoušet a v praxi vyřešit zápis akvizice a tvar katalogizačního záznamu. Specifické pro náš knihovní fond je několik číselných řad přírůstkových čísel (fond do centralizace, po centralizaci, polský fond atd.). Pro každou takovouto řadu bylo nutné vytvořit samostatné signatury pro jejich rozlišení v programu a pro budoucí označování čárovým kódem. Když byly vyřešeny nejzákladnější problémy katalogizace a došlo na zakoupení další počítačové techniky na pobočky, mohli jsme zahájit ověřování modulu výpůjční činnosti. Od roku 1994 vedeme na uvedených pobočkách evidenci čtenářů. Tak jsme si mohli zkoušet rezervaci knih, upomínky, tiskové výstupy, prezenční výpůjčky. Průběžně jsme situaci vyhodnocovali a připomínkovali vznikající nebo lépe řečeno odhalované nedostatky programu.

Když jsme si takto program ohmatali a naučili se s ním pracovat, přišel čas vážných rozhodnutí. Za prvé - čárový kód. K umístění na knize jsme si vybrali přední stranu obálky, vlevo nahoře. Z důvodu jednoduššího načítání skenerem v případě provádění revizí. Jeho nalepení na veškerý fond čtyř poboček, zhruba 90 000 svazků, jsme zvládli během prázdninového provozu roku 1994. Kdo zažil, smekne. (Navíc kromě práce s lepením čárového kódu bylo v mnoha případech nutné starší knihy znovu opravit.)

Za druhé - zápis retrospektivního fondu. Nové knihy za rok 1994 a 1995 jsou už zpracovávány počítačově, v modulu akvizice i katalogizace jako úplný záznam včetně čárového kódu. Následně bylo nutné vyřešit problém retrospektivního fondu. Vyhrála to varianta centrálního zápisu s následným přihráváním dat na pobočky (podle lokačních značek). Záznam se tvořil celý, pracovnice na pobočkách si pak kontrolovaly správnost a úplnost záznamu, případně prováděly jeho úpravy podle zaměření svého pracoviště. Zapisoval se i fond poboček, které dosud nevlastní počítačovou techniku.

To byla práce roku 1995. Za třetí jsme v tomtéž roce zahájili zkušební provoz na jednom z dětských oddělení. Bylo nutné připravit si fond, zkontrolovat čárový kód, připravit techniku, nové průkazy. Pracovnice to zvládly s bravurou. Nejprve si ponechávaly v záloze i klasický obálkový způsob, ale velice rychle jej zrušily. Program pracoval stabilně, statistiky souhlasily, nebyl důvod zdržovat čtenáře dvojím postupem.

Zkušenosti z malého pracoviště budou využívat i větší pobočky. V této chvíli se ale připravují technicky na modemové propojení, aby mohly přímo z centrální katalogizace získávat zpracované záznamy nových přírůstků. Probíhá také příprava na zabudování on-line katalogů do prostoru půjčoven, předpokládáme, že budou zpřístupněny ještě v tomto roce.

Automatizace výpůjčního procesu v Regionální knihovně v Karviné tedy úspěšně postupuje. Současná verze programu Smartlib už vcelku odpovídá našim představám a na obzoru jsou další připravované úpravy. Týkají se spolehlivosti ochrany dat a provádění revizí.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist