Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

ROK S TINLIBEM VE STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Mgr. Darina Svobodová

Vstup automatizovaného knihovnického systému TINLIB v roce 1995 do SVK Ústí nad Labem přinesl významné změny ve zdejším tradičním pojetí knihovnické činnosti.

Nejvíce se tyto změny projevily na úsecích akvizice, evidence a katalogizace knihovních fondů, kde byla práce s TINLIBem zahájena a kde se pracovníci začali potýkat se záludnostmi modulu AKVIZICE a KATALOG. V obou odděleních (oddělení doplňování a evidence knihovních fondů) se na novou práci začali připravovat s velkým předstihem, neboť bylo nutné překonat mnohé překážky, které stály na cestě automatizovanému zpracování. Jedním z nezanedbatelných počátečních problémů byla neznalost, strach, neochota i nechuť pracovnic k práci s výpočetní technikou. Zatímco v jiných odděleních v knihovně se s počítači pracovalo i několik let, ve zpracování zatím využity nebyly (mimo přepis katalogizačních lístků pro tisk v textovém editoru T602). Překonávání tohoto problému se dělo v několika etapách: školení základu práce s výpočetní technikou, školení TINLIB, práce s demoverzí TINLIBu a individuální řešení problémů. Tato příprava probíhala v roce 1994 zároveň s tradičním zpracováním dokumentů, což kladlo zvýšené nároky na všechny zainteresované pracovníky. Výrazným kladem při seznamování se systémem byla jeho vstřícnost jak při ukládání, tak zejména při vyhledávání a navigování. Velmi ceněna byla rovněž možnost vytvářet a využívat soubory autorit.

Souběžným úkolem bylo připravit nový postup práce při zpracování a využití výpočetní techniky, vytvořit "kuchařku" pro práci v TINLIBu v podmínkách SVK, vyzkoušet postupy ve zkušebním provozu a připravit vše potřebné tak, aby se mohlo zahájit v lednu 1995 s "ostrým" provozem zpracování. Byla rovněž stanovena pravidla pro zpracovávané dokumenty: pro automatizované zpracování byly určeny knihy a sborníky (naučná literatura i beletrie), vyloučena byla zatím svázaná periodika, brožury a všechny netradiční dokumenty. Vzhledem k výhodnému nastavení počátku finančního roku v modulu AKVIZICE bylo rozhodnuto ukládat všechny knihy zakoupené v roce 1995, tedy bez těch, které knihovna sice získala v roce 1995, ale byly zaplacené již v roce 1994.

Zároveň se zahájením automatizovaného zpracování dokumentů v systému TINLIB byl zaveden do publikací čárový kód. Po konzultacích byl vybrán program CODE39 pro tisk čárového kódu, umožňující zadávat různé řady čísel. Čárový kód byl určen jako významový, obsahující přírůstkové číslo dokumentu, V souvislosti s tím zažádala knihovna o přidělení číselné sigly, takže čárový kód je standardně desetimístný (čtyřmístná sigla a šestimístné přírůstkové číslo).

Z již existujících bází dat byl pro použití v systému TINLIB jako tezaurus využit Polytematický strukturovaný heslář, který byl u distributora TINLIBu, Ústavu výpočetní techniky UK v Praze, zkonvertován do formátu TINLIBu a v SVK byl naimportován do polí Výraz tezauru. Ze začátku bylo využití hesláře poněkud problematické, ale při postupném doplňování a částečném přepracování některých výrazů se z něj stává užitečný nástroj. Další databází, která byla za pomoci distributora využita, byla báze nakladatelů NAKL z Národní knihovny v Praze.

Po nastavení všech standard zejména v modulu AKVIZICE byl zahájen provoz zpracování na pěti počítačích. První dokumenty byly v modulu AKVIZICE uložené 20. ledna a zpracované v modulu KATALOG 23. ledna 1995. Tentýž den byly vytištěny první lístky programem Katlis26. Po překonání počátečních problémů se provoz rozběhl bez větších obtíží či dokonce nutnosti přerušení, což při počtech dokumentů SVK není zanedbatelné.

Během prvního půlroku byly zakoupeny další stanice do linky zpracování a byly proškoleny další pracovnice, takže v polovině roku pracovalo již 11 stanic a bylo nutno zvýšit počet současných přístupů do TINLIBu ze čtyř na sedm. Změnil se rovněž způsob tištění katalogizačních lístků. Místo standardního programu Katlis27 (upgrade Katlis26), jehož výstupy nevyhovovaly zcela některým oddělením, byl použit program Multikl z SVK České Budějovice.

V létě 1995 byly zveřejněny výsledky půlroční práce zpracovatelů ve vědecké půjčovně prostřednictvím katalogu OPAC. Uživatelé tuto možnost přivítali a brzy si zvykli na příjemné vyhledávání v prostředí TINLIBu. Začátkem roku 1996 byl uveden OPAC také do lidové půjčovny.

Vedle modulů AKVIZICE a KATALOG se využívá v SVK Ústí nad Labem i modul TINGEN, který slouží ke generování novinkových seznamů pro jednotlivé pobočky SVK a dalších příležitostných soupisů. Jeho větší využití je zatím omezené zvláště nevelkou rychlostí zpracování větších souborů i dalšími faktory, např. nutností pracovat v anglickém prostředí s exportem z anglického přístupu do TINLIBu.

V lednu 1996 proběhla instalace verze 280, která vylepšila možnosti verze 270 a ještě více zpříjemnila práci s TINLIBem. Současně proběhlo další zvýšení počtu přístupu do TINLIBu (na patnáct), takže nyní je zapojeno v lince zpracování 13 stanic. To umožnilo výraznější rozběhnutí retrokonverze, která byla zahájena již koncem roku 1994.

Rok s TINLIBem byl v SVK Ústí nad Labem poměrně úspěšný. V modulu AKVIZICE bylo zpracováno 19 153 svazků, v modulu KATALOG bylo zpracováno kompletně 9 596 titulů. Pracovníci si začali vytvářet a udržovat soubory autorit (dodavatelé, autoři, nakladatelé, předmětová hesla, tezaurus). Až na některé problémy zejména v modulu AKVIZICE, který úplně nevyhovuje provozu SVK, takže některé postupy musely být v průběhu času přizpůsobeny potřebám knihovny, probíhalo zpracování plynule a bez větších obtíží. Také uživatelé si rychle zvykli na vyhledávání v OPACu.

Hlavním úkolem pro nadcházející období je zavedení TINLIBu do nově vybudované přístavby SVK (zejména větší počet katalogů OPAC) včetně modulu VÝPŮJČNÍ PROTOKOL do obou částí knihovny, vědecké i lidové.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist