Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

ZKUŠENOSTI S VYUŽÍVÁNÍM AUTOMATIZOVANÉHO SYSTÉMU TINLIB V SVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

PhDr. Zuzana Hájková

Knihovnický systém Tinlib, produkt anglické firmy IME Ltd., je v SVK ČB v provozu od počátku roku 1995, a to v síťové verzi pod OS UNIX. Vedle serveru je v současné době zapojeno dalších 15 počítačů.

Spolupráce s firmou IME je usnadněna díky českému distributoru - Ústavu výpočetní techniky UK v Praze. Ten společně s naší SVK byl iniciátorem a pořadatelem celostátního semináře "Tinlib v českých knihovnách" /České Budějovice, leden 1996/. Během tohoto semináře se přítomní dohodli na ustavení Sdružení uživatelů systému Tinlib. Od sdružení všichni očekáváme zjednodušení komunikace mezi uživateli a autory systému a v neposlední řadě i možnost uplatňování větších slev při nákupu nových verzí.

Základem Tinlibu jsou 4 vzájemně propojené moduly /akvizice, katalog, správa seriálů, výpůjční protokol/, z nichž v naší SVK jsou dosud plně využívané dva - modul akvizice a katalogu. Po více než ročním provozu lze říci, že oba moduly odpovídají potřebám SVK .

Zatímco modul katalog nám plně vyhovuje /jeden z požadavků - možnost vým. formátu UNIMARC - bude vyřešen v průběhu roku/, dílčí výhrady máme k modulu akvizici. Tyto výhrady jsou způsobeny jak odlišností praxe českého a anglického knižního trhu /např. nedodání konečného počtu objednaných výtisků a tedy nutnost následného doobjednávání/, tak celkovým nárůstem práce v oddělení akvizice v souvislosti s omezením práva povinného výtisku pro naši knihovnu.

Za jednu z největších výhod systému Tinlib považujeme již zmíněné propojení všech modulů, tzn. že údaje vložené v jednom modulu jsou využitelné v modulech ostatních, např. údaje o objednaném titulu z modulu akvizice se přímo zobrazí v modulu katalog včetně informace Objednáno. Dobře propracovaný textový editor modulu katalog usnadňuje práci katalogizátorům - systém tzv. validačních oken umožňuje vstupovat do množin autorů, nakladatelů, signatur, předmětových skupin, výrazů tezauru atd. a pak vybrat a přímo kopírovat do vlastního záznamu. V modulu katalog se též projevuje další základní vlastnost Tinlibu - velice snadné vyhledávání - tzv. navigace. Uživatel, knihovník nebo čtenář, tak může okamžitě měnit způsoby vyhledávání - např. od vyhledávání podle názvu k vyhledávání předmětovému, od vyhledávání podle autorů, ilustrátorů k vyhledávání podle notace MDT.

V letošním roce rozšíříme práci v systému Tinlib do dalších oddělení - odd. periodik a regionálního oddělení. Postupně se připravujeme i na automatizaci celého výpůjčního procesu. Pak čtenáři sami budou moci ocenit všechny výhody, který automatizovaný systém Tinlib nabízí.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist