Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

KNIHA - JEJÍ RESTAUROVÁNÍ A KONZERVACE

Svatopluk Ryška

Jaroslav Seifert

Stará kniha
Napsal ji básník
tiskař drtil v lise
a knihař umně vázal do kůže....

Knižní vazba je po staletí ochranitelkou velkých myšlenek, jež nesou knihy na svých listech. Knižní vazba knihu především chrání, ale také zdobí. Je výtvorem rukodělné práce, řemesla, které zasahuje i do jiných oborů uměleckých řemesel a stává se tak samostatným uměním. Kniha zpočátku vznikala tak, že jednotlivé destičky a posléze složky se spojovaly provázky dohromady. Takto vzniklý blok se později opatřoval ochranou z dřevěných destiček, plátem z pergamenu či kusem kůže. Zdokonalováním těchto obalů = vazeb se začíná rozvíjet i jejich zdobení. Zprvopočátku jen slepotiskem, ale se vzrůstající náročností zadavatelů vazeb /šlechty a církve/ se rozvíjí zdobnost vazby. Knihy jsou opatřovány koženým potahem na dřevěných deskách. Potah bývá zlacen, řezán, tepán, jsou do něj vsazovány drahé kameny či medailonky s podobiznami svatých a je opatřován sponami a kováním.

Příkladem může být barokní vazba misálu z pokladu loretánského, jejíž datace je kolem roku 1696. Jedná se o potah z modrého sametu, vyšívaný zlatem, zdobený granáty a jinými kameny, emaily a stříbrnými pukličkami. I spony jsou posázeny granáty. Knižní blok je opatřen zlatou cizelovanou ořízkou. Vyobrazení je možno vidět v knize "Z dějin knižní vazby" - Pavlína Hamanová. Zlomovým rokem v historii knihy je rok 1440, který je rokem vynálezu knihtisku. Jeho vynálezce Johannes Gensfleisch z Mohuče zvaný Guttenberg se přičinil o to, aby kniha doposud dostupná pouze bohatým se stala lacinější a tím i dostupnější. Kniha dostává jednodušší vazbu a je předávána v rodinách z generace na generaci. Na její volné listy se zaznamenávají důležité události jako je svatba, narození a smrt. U používaných knih časem vzniká potřeba jejich oprav. Mnohdy jsou to jen přelepy roztržených míst jiným papírem, nalepení kusu kůže či pergamenu na místo, kde z nějakého důvodu došlo k poškození. Vypadené listy se přišívají nití k následující složce. A zde se dostáváme k vlastnímu restaurování knih. Knihy, které přežily všechny války, povodně a jiné katastrofy až do dnešní doby jsou více či méně vzácné, ale vždy poškozené. Pokud tedy po svém dosavadním dvěstě a více letém životě mají být zachovány i pro další generace, tak jím je třeba věnovat náležitou pozornost. Začátky novodobého restaurování knih můžeme klást na přelom 19. a 20. stol. V této době se začínají mezi knihaři objevovat jednotlivci, kteří se snaží knihy spravovat tak, aby poškození bylo co nejméně patrné a vazbu zhotovují novou dle zachovalých zbytků. Teprve později se jedná o zachování původního potahu či zdobení, které je doplňováno dle zbytků do celosti vazby. Jedním z prvních knihařů v českých zemích, který se tímto zabývá, je knihař Ludvík Bradáč. V časopise Knihomol v roce 1921 uveřejňuje první stať "Spravování starých knih". I zde se zabývá zatím pouze knižním blokem a nikoliv vazbou. Tou se zabývá až František Beneš v článku Vázání starých tisků, jenž je publikován v Kalendáři Československých knihařů a příbuzných odvětví 1921. Restaurování knih se vyznačuje zvláštností. Pokud budeme restaurovat brnění, tak jej vystavíme a každý ihned dostává informaci, jak to vypadá, z čeho je uděláno atd. Kniha, aby posloužila, se musí prvně otevřít a teprve vlastní četbou neboli používáním nám sdělí svoje informace. Proto pokud je možné, tak u vzácných tisků sáhnemem ke zhotovení mikrofiše a tím se zájemcům o knihu dostane informace, které si žádají, aniž by vazba knihy nadále trpěla používáním. Restaurování = znovuzřízení, uvedení do původního stavu. Konzervace = zajištění, zastavení nebo zpomalení rozkladu. Oba vyložené výrazy spolu souvisejí. Je-li kniha poškozena, tak je nutno jejímu dalšímu poškozování prvně zabránit. Vyčištěním od prachu, zlepšením prostředí v němž se dosud nacházela, opatřením obalem, který by zabránil ztrátě jednotlivých listů knihy, potahu nebo části desek. To jsou ty nejjednodušší práce, které může udělat každý, jemuž na knize záleží. Další postupy již musí provádět odborník. Ten má zhodnotit stav knihy a rozhodnout o postupu vhodném pro tu kterou vazbu. Nejprve zjistí, zda-li poškození jde opravit bez rozebrání vazby či nikoliv. Ukažme si na příkladu stručně kroky, které je třeba učinit v případě, že knihu je třeba rozebrat, protože šití knižního bloku je silně poškozeno. Za prvé zdokumentujeme si stav z něhož vycházíme a teprve potom se pustíme do vlastní práce. Opatrně odstraníme zbytky vazby, knižní blok rozebereme, očistíme od mechanických nečistot a dle kvality papíru použijeme roztok na odkyselení a na zpevnění. Teprve nyní vyspravujeme poškozené listy, papírovinou doléváme větší ztráty a po vylisování a začištění dolitých okrajů zkompletujeme opět jednotlivé složky. Tyto opatříme předsádkou podle typu původní vazby. Blok ušijeme na příslušný počet pravých vazů a překlížíme hřbet. Teprve nyní, kdy je knižní blok již hotov, se pustíme do vazby. Dřevěné desky vyspravíme a připevníme na blok. Potom vypodložíme místa chybějícího potahu a navrátíme původní potah. Po připevnění kování a spon vazbu natukujeme a opatříme definitivním pouzdrem pro její další ochranu. Celá tato stať má za účel podat základní informace o restaurování knihy. Vzhledem ke složitosti problému si vážný zájemce o historii a postupech restaurování knižních vazeb najde literaturu v knihovních fondech. Přál bych knihám pečlivé a opatrné čtenáře, kteří s nimi budou zacházet slušně a knihovníky přísné na nedbalé čtenáře poškozující knihy. Neboť jde především o dobro knihy.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist