Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

RESTAURÁTORSKO-KONZERVAČNÍ PRACOVIŠTĚ STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI

Marie Strnadová

V září 1988 bylo zřízeno Vědeckou knihovnou v Olomouci restaurátorsko-konzervační pracoviště. Pro velký počet historicky vzácných knih bylo toto pracoviště nezbytně nutné. Bylo vybaveno destilačním přístrojem, digestoří, prosvětlovacím stolem, pH metry, přístrojem určujícím relativní vlhkost vzduchu, zařízením pro dolévání papíroviny a odkyselení papíru, laboratorním sklem, potřebnými chemikáliemi, nářadím atd. Mám pro svou práci restaurátorky a konzervátorky knih základní, ale dostačující vybavení. Doufám, že v následujících letech budou finanční prostředky, aby se ještě mohlo dovybavit.

U historicky vzácných knih musí být dodržena určitá kritéria pro jejich co nejlepší uchování pro další staletí. Na první místo se klade prevence, kdy se dají včas odstranit možné degradační vlivy, které by v budoucnu mohli způsobit poškození knihy. Papír je nesmírně citlivý na sebemenší změny, proto musí být dodržena stanovená relativní vlhkost vzduchu, teploty, zamezit slunečnímu záření, prachu atd.

Staré tisky jsou vyrobeny z kvalitní, ručně vyráběné papíroviny, proto nedochází v tak velké míře ke kyselosti papíru. Jedná se spíše o individuální případy, kdy byla měřením zjištěna nízká hodnota pH papíroviny. V tomto případě je nutno papír odkyselit vodním procesem za působení uhličitanu hořečnatého a vápenatého /známou Barrowou metodou/ a tím vytvořit dostatečnou alkalickou rezervu pro další léta.

Restaurátorská práce je zodpovědná, ale především nesmírně náročná na čas. Ke každé knize se musí přistupovat individuálně, uvážlivě a s nejvyšší šetrností odstranit případná poškození, aby knize zůstalo, pokud možno co nejvíce původních prvků. Protože cennost historických vazeb spočívá v jejich původnosti. V případě, kdy musí dojít k větší opravě knihy, nebo dokonce k celé převazbě do kůže, pergamenu atd., nastává velký problém s obstaráním materiálu. Nahrazené materiály musí být stejné barvy a složení, musí být použito jen těch nejkvalitnějších a chemicky nejčistějších materiálů.

Ale i přes různá úskalí se mi vždy podařilo potřebné materiály opatřit a každá kniha vždy dostala vše potřebné. Věřím, že tomu tak bude i v následujících letech a naše vzácné staré tisky budou dobře uchovány pro další generace v co nejlepším stavu.

Ze svých osobních poznatků v oboru restaurování-konzervování, kladu na první místo techniku, tzv. restaurování in situ. Je to lokální restaurování bez rozebírání knihy na jednotlivé složky. Tím nedochází k oddělení desek od knižního bloku, knize zůstává původní šití, ručně šité kapitálky, atd. Je to technika náročná na čas i zručnost. Daleko rychleji a jednodušeji se totiž opravuje plochý papír rozebrané knihy na jednoltivé složky. Touto metodou lze dolévat papírovinu do poškozených částí listů, i odkyselit papír celého knižního bloku. Pokud to charakter poškození dovoluje, myslím si, že se jedná o nejcitlivější restaurátorský zásah.

Jako v každém oboru, tak i v mém je třeba se stále vzdělávat, číst odbornou literaturu, časopisy a věnovat svůj volný čas samovzdělávání, protože se mění některé chemikálie, receptury, pracovní postupy. Je třeba být v kontaktu s ostatními restaurátory konzervátory a sdělovat si své poznatky z oboru. Velmi prospěšné jsou konzultace přímo na pracovišti pražských restaurátorů a konzervátorů, kdy je možno nejen teoreticky, ale i prakticky vyzkoušet nové receptury.

Mé díky všem pražským restaurátorům a konzervátorům, kteří mi umožnili odborné konzultace z oboru na jejich pracovištích.

Je třeba se zmínit o záslužné činnosti všech, kteří se podílejí na uspořádání odborných seminářů restaurátorů a historiků. Tyto semináře se pravidelně opakují na různých místech naší republiky. Letošní seminář restaurátorů a historiků se stane již jubilejním X. setkáním.

Na programu semináře budou tato témata:

  • výzkum v oblasti restaurování a ochrany písemných památek
  • praktické restaurování a konzervování
  • preventivní ochrana - ukládací systémy, zpřístupňování a využívání písemných památek
  • etické problémy restaurování a konzervování
  • restaurátorské a konzervátorské materiály a prostředky
  • zkušenosti ze zahraničních stáží, studijních pobytů a cest
  • vzdělávání restaurátorů

Závěrem chci poděkovat PhDr. Václavu Pumprlovi, že mi umožnil účast na uvedených vzdělávacích akcích a vedení Vědecké knihovny v Olomouci, za finanční hrazení těchto akcí.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist