Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

INFORMAČNÍ ČINNOST V SOUČASNÉ PODOBĚ VE STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNĚ OLOMOUC

Mgr. Libuše Krátká

V oddělení bibliograficko-informačních služeb Vědecké knihovny Olomouc pracuji dva roky a můžu říci, že se za tuto dobu hodně změnilo. Především co se týká výpočetní techniky a databází, které lze využívat při službách poskytovaných uživatelům knihovny. Počet databází, které jsou přístupny čtenářům výrazně vzrostl a stále se zvyšují nároky na odbornou způsobilost informačních pracovníků, ale i uživatelů.

Uživatel se k informacím uloženým v počítači dostává dvojím způsobem. Bu_ si je vyhledává sám nebo, necítí-li se dost technicky zdatný, prostřednictvím pracovníka informační služby. Jaké databáze jsou v VKOL dostupné a které z nich čtenáře nejvíce zajímají?

Na prvním místě jsou to Katalogy VKOL, které se dělí do dvou podskupin. MAKS obsahuje záznamy publikací, které knihovna získala po roce 1990, v VRETR jsou záznamy publikací získaných dříve. Obě tyto databáze se neustále doplňují. V databázi MAKS mohou uživatelé vyhledávat podle různorodých kritérií jako je autor, název, předmětové heslo, klíčové slovo, MDT, vydavatelství nebo libovolné slovo z názvu knihy.

Hned na druhém místě oblíbenosti stojí databáze VYPŮJČKA, kde si čtenáři zjišťují, jestli jimi požadovaná kniha je k dispozici nebo je vypůjčena. Takto si ušetří čekací dobu, která je nezbytná na dodání knihy ze skladu, a mohou si ihned vyhledat knihu jinou, relevantní k jejich požadavku, která momentálně k dispozici je.

Další velmi využívaná je databáze ČNB - Česká národní bibliografie, a z ní především oddíl Články, neboť zde čtenář najde nejnovější informace ze svého oboru. Čtenář vyhledává podle jednotlivých hledisek - autor článku, klíčové slovo, zdrojový dokument, osoba o níž článek pojednává, rok vydání ap. Tato hlediska se dají různě zkombinovat. Čtenář také může zadat globální dotaz, pak se mu zobrazí záznamy v nichž se zadaný text objevuje na kterémkoli místě záznamu. Uživatelé nejčastěji požadují recenze na jednotlivá díla, články o osobnostech, články na různá témata jako jsou např. alkoholismus, ekonomika, zdravotně postižení ap. V tomto místě obvykle nastupuje knihovník, aby uživateli pomohl zúžit dotaz, který byl původně velmi obsáhlý. V nabídce ČNB - České národní bibliografie ještě figurují oddíly Knihy, Periodika a Dizertace.

Mezi databáze vytvářené pracovníky VKOL patří REGO a ANAL. V databázi REGO uživatelé nacházejí faktografické informace o význammných moravských osobnostech především z oblasti kultury a umění. Vyhledávat mohou podle jmen i místa narození či působiště. V záznamech jsou citovány použité prameny. Čtenáře, který pochází z malé vesnice, např. zajímá jestli tato obec má slavné rodáky a čím se zabývali. Tuto informaci nalezne v databázi REGO a je mnohdy překvapen, že jeho obec má třeba i deset významných rodáků. Databáze ANAL obsahuje články z regionálního tisku. V této databázi čtenář hledá, pokud potřebuje informace o regionální problematice.

Studenti právnické fakulty, podnikatelé i jiní uživatelé požadují po informační službě právnické informace, např. jaké číslo má určitý zákon, kdy vyšel, zda je stále v platnosti, jeho novelizace a související zákony. Obracejí se na informační pracovníky s dotazem, zda téma, kterým se zabývají je podchyceno v zákoně. Informační pracovník vyhledá relevantní odpovědi v databázi ASPI, která zachycuje právnické informace všeho druhu.

V VKOL jsou k dispozici i jiné databáze, ale ty čtenáři nevyužívají v takovém množství, jako dříve zmíněné.

Z toho, co jsem napsala, by se dalo usuzovat, že ke své práci využíváme jen výpočetní techniku a klasické postupy jsme zavrhli. To by byl veliký omyl. Je známo, že počítačové systémy a databáze usnadňují informační činnost, ale nejsou všemocné. Existuje spousta informací, které nejsou počítačově zpracovány a čtenáři je vyžadují.

Lístkové katalogy a příruční knihovna BIS, budované několika generacemi knihovníků, jsou stále neocenitelnými pomocníky. Ve jmenném katalogu se čtenáři snadno orientují sami, avšak při vyhledávání v katalogu předmětovém požádájí o pomoc informačního pracovníka. Informační pracovník jim pomůže jejich dotaz zúžit a převést do selekčního jazyka. Např. čtenář přijde s požadavkem, že by potřeboval něco z elektrotechniky a knihovník dobře kladenými otázkami zjistí, že čtenář potřebuje knihu o výstavbě malé vodní elektrárny. Potom čtenáře nasměruje ke správnému katalogu a on si vyhledá to, co skutečně potřebuje.

Časté jsou požadavky na rozmanité informace faktografického typu. Jedná se o celou škálu dotazů od toho, jak se jmenuje hlavní město Venezuely a až po to, jaký je střih pláště, který nosil Palacký. Pracovník informační služby musí vědět, kde nalezne odpovědi na takovéto čtenářské dotazy a v tom mu velmi pomáhá příruční knihovna. Snad stále nejlepším zdrojem faktografických informací je Ottův slovník naučný, který určitě nechybí v žádné knihovně.

Všechny zmíněné pracovní postupy využíváme jak v přímém, tak i písemném styku s uživateli. Na písemné žádosti knihoven a institucí vytváříme rešerše a soupisy knih na zadané téma z fondu VKOL.

Práce v oddělení bibliograficko-informačních služeb je náročná, ale zajímavá. Nutí jeho pracovníky neustále se vzdělávat a získavat nové informace, aby mohli podávat, co nejkvalitnější pracovní výsledky a snažili se uspokojit uživatele Vědecké knihovny.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist