Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

OTEVŘENÍ INFOCENTRA REGIONU KLADNO VE STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNĚ

PhDr. Jakub Pavlík

Město Kladno na první pohled nebudí dojem, že by se mělo stát cílem aktivní turistiky - je ale skutečností, že v okolí města i v Kladně samém se nalézá řada památek a zajímavých míst, která se mohou stát cílem aktivní turistiky. Mimo jiné je Kladno vhodným zázemím Prahy, zejména pro méně majetné turisty.

Nabídka informací se zaměřením na turistiku a cestovní ruch má ve Vědecké knihovně v Kladně dlouholetou tradici - tato knihovná má ve svém dokumentovém fondu unikátní a rozsáhlou sbírku map a průvodců České republiky, Evropy i světa. Informační činnost se zaměřením na tuto problematiku se v posledních letech dále výrazně rozšiřovala a vedle půjčovny odborné literatury (půjčování map a průvodců) začalo část této činnosti zajišťovat pracoviště informačních služeb (budování kartotéky cestovního ruchu, poskytování informací o dopravních spojích a další). Tato činnost postupně nabývala na objemu. 18. března 1997 (v předvečer stoletého výročí předložení žádosti o zřízení spolku Lidová knihovna) bylo v rámci pracoviště informačních služeb za přítomnosty starosty a přednosty okresního úřadu zpřístupněno veřejnosti "i" města Kladna. Jeho provoz zajišťovali pracovníci informačních služeb jako součást své činnosti. SVK Kladno se v r. 1997 stala členem Asociace turistických informačních center České republiky.

Pondělí 2. února letošního roku znamenalo další kvalitativní přelom ve spektru nabídky informací a informačních služeb. V prostorách informačních služeb bylo slavnostně otevřeno Infocentrum regionu Kladno pro cestovní ruch a občanské informace. Vzniklo v rámci kooperačního projektu, na jehož realizaci se podílí Státní vědecká knihovna v Kladně, Okresní úřad v Kladně a Městský úřad Kladno. Současné umístění v prostorách SVK je považováno za dočasné, v budoucnosti se předpokládá, že bude umístěno na hlavní kladenské třídě, která nese jméno T.G.Masaryka. Podmínkou tohoto přemístění zůstává možnost připojení tohoto pracoviště na Internet. Státní vědecká knihovna jako zřizovatel Infocentra se podílí na činnosti tohoto pracoviště především znalostním potenciálem a vědomostmi pracovníků (kromě odborníka na turistiku a cestovní ruch, který je vedoucím Infocentra a specialistů - odborných pracovníků informatiků je zajištěna možnost komunikace v pěti jazycích - angličtině, němčině, francouzštině, ruštině a polštině). Dalším vkladem SVK je majoritní podíl finančních nákladů na provoz tohoto pracoviště a umístění (předpokládáme, že dočasné) v budově SVK. Městský úřad Kladno jako smluvní partner zajišťuje refundaci platu l,5 pracovního úvazku odborných pracovníků a náklady na značení ve městě (pořízení a instalaci směrových tabulek k Infocentru), na propagaci, telefonní poplatky a kancelářské potřeby (vše do smluvně určené výše finančních prostředků). Okresní úřad Kladno zajistil nákup výpočetní techniky, televize, videa, tiskárny k počítači a kopírky.

Slavnostního otevření Infocentra se zúčastnili zástupci Okresního úřadu v Kladně, Městského úřadu Kladno, České tiskové kanceláře, rádia Relax, televize Prima a zástupci tisku (deníků Slovo, Mladá fronta dnes, Kladenského deníku a měsíčníku Čtenář). Nechyběli ani zástupci firmy ČSAD - Služby výpočetní techniky Praha s.r.o., s níž bude nově zřizované Infocentrum spolupracovat.

Informační gescí navazuje Infocentrum na dlouholetou tradici speciálního fondu map a průvodců, který je v SVK Kladno pořizován a budován již desítky let a který oceňují kladenští i mimokladenští uživatelé služeb knihovny. V tomto speciálním fondu jsou k dispozici i kompletní řady turistických map a průvodců České republiky i celého světa (mezi nakladateli těchto dokumentů nechybí Geocenter, Freytag & Berndt, Alpy-Kompas, Michelin, Du Mont, Marco Polo a další). V nabídce služeb pro nejširší veřejnost nabízí Infocentrum informace o Kladně a Kladensku, o možnostech ubytování, stravování, dopravě, turistice a cestovním ruchu, o službách občanům, firmách, kulturních programech, informace o objektech, památkách a turistických zajímavostech na území regionu Bohemia Centralis (tento region zahrnuje území okresů Beroun, Kladno, Příbram, Praha - západ, Rakovník a Rokycany).

Pro zájemce, kteří budou cestovat do vzdálenějších míst České republiky, Evropy nebo jiných světadílů má Infocentrum připravenou rozsáhlou každoročně aktualizovanou kartotéku materiálů získaných na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu Regiontour a Go v Brně a Holiday World v Praze. Tato kartotéka vhodně a vysoce aktuálně doplňuje nabídku map a průvodců v dokumentovém fondu knihovny, které mohou návštěvníci Infocentra rovněž využít. V Infocentru je možné zakoupit pohlednice, mapy, informační publikace o Kladně a Kladensku, využít nabídky bází dat s turistickým zaměřením - digitální mapy Prahy, encyklopedií na CD-ROM o velkých světových městech a o městech v České republice, k dispozici jsou i 2 atlasy světa na CD-ROM. Informace je možné vyhledávat i prostřednictvím Internetu, v jízdních řádech vlaků a autobusů (k dispozici jsou v databázové i v tištěné podobě) a v letovém řádu letadel. Infocentrum zajišťuje i poskytování občanských informací, tzv. informací všedního dne - uživatelé zde mohou nalézt telefonní čísla všech okresů České republiky, kontakty na servisní služby v městě Kladně, provozovny, opravny, informace o institucích a úřadech, ordinacích lékařů a lékařské pohotovostní službě, o benzinových stanicích, službách veřejnosti a o galeriích, divadlech, sportovních a kulturních akcích Kladna a Kladenska. Infocentrum zajišťuje informační servis o činnosti Okresního úřadu v Kladně a Městského úřadu Kladno. V nejbližší budoucnosti bude možné zde zakoupit vstupenky na pražská kulturní představení a jízdenky s místenkami na vnitrostátní a mezinárodní linky autobusových dopravců (v rámci předprodejního systému AMS/3 společnosti ČSAD - Služby výpočetní techniky Praha s.r.o.).

Součástí slavnostního otevření Infocentra byla i tisková konference, na které na otázky tisku a sdělovacích prostředků odpovídala ředitelka SVK v Kladně PhDr. Jiřina Bínová, starosta města Kladna ing. Petr Bendl a zástupce Okresního úřadu Kladno. Dotazy médií se týkaly podílu jednotlivých smluvních partnerů na existenci Infocentra, vznik, vývoj a budoucnost informačních služeb tohoto zaměření v městě Kladně, předpoklady spolupráce informačních center v rámci regionu Bohemia centralis a další. V závěru tiskové konference ředitel ČSAD - Služby výpočetní techniky Praha s.r.o. informoval o záměru prodeje jízdenek a místenek na autobusové spoje v Infocentru s tím, že Infocentrum v SVK Kladno bude prvním pracovištěm v České republice, které tuto činnost bude provádět prostřednictvím Internetu.

Otevřením Infocentra regionu Kladno splnila SVK jednu ze svých představ moderní knihovny, která kromě výpůjček dokumentů nabízí svým uživatelům širokou škálu informací, které jsou relevantní informačním potřebám jejich profesionálního zaměření, všedního dne i volného času.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist