Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

SVÁTEK KNIHOVNÍKŮ BUDE DAREM PRO SPOLEČNOST

Mgr. Věra Vohlídalová

Slavnost položení základního kamene k novostavbě Vědecké knihovny v Liberci, v povědomí veřejnosti známé jako Stavba smíření, 16.12.1997.

Mrazivý prosincový den byl plný slunce, barev vlajících vlajek a vřelých setkání.Byla to slavnost, která završila dlouholeté úsilí libereckých knihovníků, ale i veřejnosti. Kdo a proč se na slavnosti sešel? Co chce a bude dílo, jehož zahájení měla slavnost posvětit, představovat?

V úvodním slově slavnosti na staveništi, jehož součástí je místo, kde stála jedna z největších synagog ve střední Evropě, jež rukama nacistů lehla popelem v roce 1938, jsem přítomným připomněla smysl celého projektu: Stavba, jež byla v létě minulého roku zahájena představuje symbol vzkříšení lidské paměti, vzájemnosti a tolerance, jejíž kořeny lze spatřovat již při stavbě původní synagogy, na jejíž realizaci se koncem minulého století podílely společně všechny církve i město. Nová malá synagoga, která tu spolu s knihovnou navazující na tradici knihovny českých Němců Bücherei der Deutschen vyroste, budou mementem vůči lidské zvůli a násilí k sobě navzájem. Bude symbolickým odškodněním pro židovskou obec. Projekt v sobě nese symbol potřeby lidské komunikace a dialogu, potřeby rozvoje ducha,tvorby i fantazie. Celý program a filozofie výstavby je krokem k vědomí odpovědnosti vytvářet podmínky pro fungování veřejných kulturních a informačních služeb a pro rovný a nezadatelný přístup občanů k nim - ke vzdělání, které je jedním z nejdůležitějších předpokladů rozvoje občanské společnosti a přihlášky do evropských struktur.

Myslíme si, že projekt je i kladným signálem, pobídkou ke vzniku programové nebo zákonné normy, jež by pro další podobné programy eliminovala trnitou cestu, jež jsme k jeho uskutečnění museli podstoupit.

Právě tyto symboly a myšlenky projektu i občanská aktivita, jež vznik programu podnítila a prosazovala, zaujaly prezidenty českého a německého státu natolik, že nad naším programem převzali záštitu.Oba potvrdili svou vůli za ním stát i ve svých poselstvích ke dni slavnosti položení základního kamene. Poselství prezidenta Václava Havla přečetl poradce Kanceláře prezidenta ČR pan Pavel Tigrid, poselství prezidenta Romana Herzoga přednesl velvyslanec SRN v ČR pan Anton Roßbach. Podělit se na tomto místě se všemi myšlenkami obou představitelů dvou sousedních států lze těžko. Připomenu jen některé: "Místa spojená s naší individuální a kolektivní pamětí často mění svoji tvář. I struktura našich vzpomínek se mění. Bolest a truchlení jsou nahrazovány snahou poučit se, mobilizovat síly proti recidivám staronového zla. Věřím, že "stavba smíření "na severu Čech k tomu přispěje. Děkuji při této příležitosti všem, kteří o ni až doposud neúnavně usilovali a kteří i v budoucnosti přispějí k její dostavbě a naplnění jejího poslání." (Václav Havel) "Velká státněpolitická gesta mohou být důležitá. Avšak ještě důležitější jsou iniciativy, které vycházejí od samotných občanů. Stavba knihovny na pozemku dřívější synagogy je takovýmto, cestu ukazujícím příspěvkem k německo-českým vztahům. Nezmám žádnou jinou iniciativu, která s takovou povzbuzující symbolikou připomíná - a doufejme i oživuje - po staletí uchovávanou, jen v jednom hrozném desetiletí zničenou, symbiozu mezi Čechy a Němci, křesťany a židy." (Roman Herzog)

Těžko mohl mráz v ovzduší spálit vřelost atmosféry, jež mezi přítomnými panovala. Kromě již jmenovaných, se tu sešla řada těch, kteří se nejrůznějším způsobem podíleli na vzniku či realizaci projektu. Význam celého programu podtrhl svou účastí předseda Senátu ČR pan Petr Pithart, který završil celý akt slavnosti symbolickým poklepem na pamětní desku základního kamene. Byl tu velvyslanec Švýcarské konfederace, jejíž kanton St.Gallen přispěl na myšlenku projektu 25 OOO,- ChF a dodá prostřednictvím nadace Pro Helvetia fond helvetik, německý velvyslanec oficiálně za německou vládu přislíbil finanční částku 550 OOO,-DM v tomto roce. Spolu s izraelským velvyslancem a zástupcem Rakouska byly hosty slavnosti i exministr kultury Jaromír Talíř a velký podporovatel celého programu bývalý velvyslanec v SRN , exministr školství Jiří Gruša.Zářili tu i zástupci Kanceláře prezidenta ČR, v níž jsme po celou dobu měli největší oporu. Spolu s představiteli města Liberce v čele s primátorem a přednostou Okresního úřadu a zástupci regionálních a městských institucí, škol a Technické univerzity zde byl pan Jakub Skalník, starosta města Poličky - organizátor projektu setkávání české a německé mládeže, který prezidenti spolu s naším zaštítítili v Dráž_anech 30.října 1995. Zastoupeni byli i představitelé židovských obcí a církví v čele s předsedou Federace židovských obcí panem Janem Munkem a tajemníkem federace panem Tomášem Krausem, vrchním pražským a zemským rabínem Karolem Sidonem a předsedou Židovské obce Liberec panem Samuelem Gutmanem. Skromní zástupci Kooperace St.Gallen - Liberec, kteří iniciovali i švýcarský příspěvek patřili k těm, jež myšlenku smíření pochopili a realizovali nejpohotověji. S poselstvím o pomoci tu byli zástupci Krajanského sdružení Liberec/Reichenberg z Německa spolu se Svazem a Shromážděním Němců v ČR. Nemenší skupině vstřícně naladěných a dojatých zástupců české a německé knihovnické obce "vévodil" ředitel Národní knihovny ČR Vojtěch Balík. S podílem na náladě i zabezpečení slavnosti tu stáli s námi všemi a veřejností i zástupci dodavatele stavby i nadací.

V doprovodu médií se zástup hostů po aktu "poklepu" zvěčněného z mnoha úhlů kamerami do tepla těsné, avšak občerstvením vonící a vyzdobené studovny. Tam v přípitcích padala slova chvály, nadějí a slibů pro budoucnost stavby snad ze všech stran. Většina přítomných hostů připojila buď svůj podpis do pamětní knihy, ale i pár vřelých slov písmem u stolku s pěti státními vlaječkami. Dr. Balík děkoval libereckým i za krásný svátek, který připravili pro knihovníky a předal knihovně symbolicky knihu jako dárek.

Ano, byl to v tu chvíli hlavně svátek knihovníků a my věříme že ten stánek společně s židovskou obcí otevřeme, bude to dar pro ty, kterým jsme své úsilí věnujeme - lidé, občané, jimž naše práce a služba patří.

(O filozofii projektu se čtenář může dočíst více v ročence SDRUK za rok 1996.)


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist