Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

VEŘEJNÝ KATALOG VE STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V PLZNI

Mgr. Věra Krejčíková

Úvod

V polovině října 1997 byl ve Vědecké knihovně v Plzni uveden do provozu poslední modul Knihovnického a informačního modulárního systému (dále KIMS) - Veřejný katalog. Tento modul završil sedmileté úsilí při vývoji vlastního knihovnického systému KIMS. Je v něm zhodnocena snaha pracovníků akvizice a katalogizace vytvořit strukturovaný záznam dokumentu tak, aby jej bylo možno co nejrychleji a nejjednodušeji vyhledat po formální i obsahové stránce a zároveň aby uložená data odpovídala požadavkům pro výměnu záznamů v rámci souborných katalogů ČR.

Stručně o struktuře záznamu

Bylo také nutné, aby záznam dokumentu odpovídal nejnovějším trendům soudobé katalogizační politiky. V praxi to znamenalo přechod od lety zažitých Pravidel jmenného katalogu, zpracovaných na bázi tzv. Pruské instrukce, k anglo-americkým katalogizačním pravidlům AACR2, která vyznávají filozofii přece jen odlišnou. Na zpracování záznamů podle AACR2 přešlo oddělení katalogizace v létě 1997.

Souběžně s počátkem zpracovávání dokumentů v automatizované podobě se přistoupilo k budování slovníků (authority files) z těchto vybraných polí:

 • autor (včetně všech původců, podílejících se na vzniku dokumentu)
 • personálie
 • vybraný znak MDT
 • klíčové slovo
 • korporace - instituce
 • edice
 • formální deskriptor.

Kromě souboru vybraných znaků MDT, který byl součástí dokumentace MAKS, nebyly k dispozici žádné předem vybudované slovníky autorit a ani nebyla dána jasná pravidla pro jejich tvorbu. Tato skutečnost při zpracovávání záznamů notně komplikovala situaci. Bylo nutno začít budovat slovníky vlastními silami s tím rizikem, že nebudou zcela kompatibilní s budoucí oficiálně stanovenou formou zápisu. V současné době jsou vytvořeny a dále rozvíjeny slovníky s následujícím obsahem:

slovník autorů a personálií ... 59 381 termínů
korporace a instituce ... 814 termínů
formální deskriptory ... 1 159 termínů
klíčová slova ... 42 417 termínů
edice ... 6 345 termínů

Na všechny slovníky čeká v nejbližší době redakce, která bude mít za úkol je vyčistit a zbavit tak duplicit, překlepů a obsahových chyb.

Záznamy, zpracovávané od r. 1991 automatizovaně (v současné době téměř 100 000 záznamů), se staly podkladem pro Veřejný katalog. Pro jeho uvedení do chodu ovšem chyběla jedna podstatná věc - a to finance.

Grant Ministerstva kultury ČR

V roce 1997 se SVK v Plzni zúčastnila veřejné soutěže, kterou vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR ve smyslu par. 6 zákona č. 2/95 Sb. o státní podpoře výzkumu a vývoje, svým projektem s názvem "Zpřístupnění modulu Veřejný katalog uživatelům Vědecké knihovny v Plzni". Tento projekt v soutěži obstál a konečně tedy byly k dispozici finanční prostředky na pracovní stanice pro veřejný elektronický katalog a na rozšíření a modernizaci stávající počítačové sítě ETHERNET 10 Base2. Bylo zakoupeno 17 počítačů, z toho 12 jich bylo instalováno v místnosti zvláště k těmto účelům upravené. Jedna pracovní stanice je k dispozici u konzultantky, dvě v prostorách výpůjčního protokolu a dvě ve všeobecné studovně. Všechny tyto počítače slouží k prohlížení veřejného katalogu.

Zpřístupnění uživatelům

13. října 1997 se v 8 hodin ráno v prostorách pro veřejný katalog rozsvítilo 12 monitorů pracovních stanic a čekalo na své první uživatele. S nimi čekali na uživatele i pracovníci knihovny, aby jim pomohli s počátečními kroky u elektronického katalogu.

První týden v prostorách veřejného katalogu sloužili kromě konzultantky také pracovníci oddělení automatizace a věcné katalogizace. Bylo třeba čtenáře uvést k elektronickému katalogu, vysvětlit jim principy jeho fungování, některým čtenářům, kteří ještě nikdy nepoužívali počítač, bylo nutné objasnit názvy a funkce jednotlivých kláves, jimiž se katalog ovládá. Byla připravena stručná příručka pro orientaci v katalogu a vystavena na nástěnce.

Již po několika dnech bylo zřejmé, že převážná část uživatelů je schopna samostatně s elektronickým katalogem pracovat. Vyhledávání, či spíše prohlížení katalogu, je z hlediska uživatele velice jednoduché. Záznamy dokumentů jsou na monitoru zobrazovány ve stejném formátu, jaký byl použit pro tištěné katalogizační lístky. Při zobrazení záznamu je vyhledaný termín barevně zvýrazněn, což značně zjednodušuje orientaci uživatele v celkovém záznamu. Kromě termínů vybíraných ze slovníků autorit nabízí elektronický katalog zadání názvu dokumentu, plné notace MDT a předmětového hesla. Při vyhledávání je uvažováno tzv. pravostranné rozšíření termínu, proto není nutné zadávat termín celý. Touto funkcí vlastně knihovna rozšířila své katalogy o katalog názvový, který nebyl v klasické lístkové podobě budován.

Po spuštění modulu Veřejný katalog se objeví základní menu, ve kterém je možno vybrat přístupový klíč ke katalogu:

 • autor, osoba
 • název
 • korporace, instituce
 • plná notace MDT
 • předmětové heslo
 • klíčové slovo
 • edice
 • signatura

Závěrem

Po čtyřech měsících fungování veřejného elektronického katalogu ve Vědecké knihovně v Plzni je možno učinit tyto závěry:
 • Je bezpodmínečně nutné, aby (a nejen pro elektronický katalog) byl pro uživatele vždy nablízku fundovaný konzultant. V SVK v Plzni se podařilo nalézt pro tuto funkci pracovnici s mnohaletou knihovnickou praxí, s velikým všeobecným přehledem, s výbornými komunikativními vlastnostmi, která je této práce oddána. Výsledek je pak zřejmý na řadě spokojených uživatelů.
 • Není bezpodmínečně nutné mít v elektronickém katalogu složité vyhledávání pomocí logických operátorů. Bylo zjištěno, že čtenáři nejvíce vyhledávají dokumenty podle autorů a klíčových slov. Zajímavý je právě poznatek, že netrvají na kombinacích jednotlivých selekčních termínů. To ovšem neznamená, že se od kombinovaných dotazů odstoupí, naopak, ještě v tomto roce bude toto vyhledávání zpřístupněno. Kombinací klíčových slov mezi sebou, klíčových slov s formálními deskriptory,vybranými znaky MDT atd. se výsledek dotazu výrazně zúží.
 • Klíčových slov - volně tvořených - není nikdy dost. Věcní katalogizátoři od samotného počátku automatizovaného zpracovávání dokumentů, kdy ještě nebylo možno odhadnout, jak budou klíčová slova využívána, prováděli věcnou analýzu dokumentu velmi pečlivě. Není neobvyklé, že jeden záznam obsahuje až 30 klíčových slov. Nyní se ukazuje, že tento trend byl správný, je uživateli velmi kladně přijímán a počet dokumentů úspěšně nalezených právě pomocí volně tvořených klíčových slov je vysoký.

Všechny pozitivní skutečnosti, vyplývající z nyní již čtyřměsíčního provozu veřejného elektronického katalogu, přiměly vedení SVK v Plzni k rozhodnutí uzavřít k 1. 1. 1998 čtenářské i některé služební lístkové katalogy a tyto již dále nedoplňovat. Veškeré informace, které uživatelé i knihovníci čerpali v různých druzích tradičních katalogů, jsou nyní dostupné (a v mnohem širším záběru) na jednom místě - ve veřejném katalogu. Statistika provozu systému udává počet 6,5 tis. vyhledaných záznamů denně (na všech pracovních stanicích). Čtenáři knihovny byli na skutečnost, že lístkové katalogy již nebudou doplňovány, upozorněni a nedá se říci, že by protestovali. Přijali fakt, že od tradičních forem vyhledávání literatury se přechází k novým formám informačních metod klidně a dá se říci, že se s automatizovaným katalogem opravdu sžili.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist