Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

SPOLUPRÁCE STÁTNÍ VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI


S GOETHE-INSTITUTEM

Hana Bartošová

Goethe-Institut (dále jen GI) je německá kulturní organizace s dlouholetou tradicí, která má své pobočky ve více než 80 zemích celého světa. Sídlo (Zentralverwaltung) této organizace je v Mnichově.

Do zemí bývalého východního bloku začal GI pronikat až po sérii pádů komunistických vlád počátkem 90. let. Hlavní zastoupení pro Českou republiku má GI v Praze, kde sídlí v krásné secesní budově na Masarykově nábřeží nedaleko Národního divadla (dříve zde bylo velvyslanectví bývalé NDR). Součástí širokého kulturního záběru GI je i zřizování německých studoven (Deutsche Lesesäle) ve velkých knihovnách. První kontakty s VKOL byly navázány v roce 1992, kdy došlo k podpisu smlouvy mezi oběma organizacemi o poskytnutí tzv. dlouhodobé zápůjčky knih a jiných materiálů i vybavení pro německou studovnu. Současně si německá strana přála, aby všechny jí věnované knihy byly odděleny od vlastního fondu knihovny v samostatné místnosti. V tehdejších prostorových podmínkách VKOL ovšem tento požadavek nebyl realizovatelný. Přistoupilo se tedy k dočasnému kompromisu. Knihy věnované GI dostaly zvláštní signaturu a je v nich zřetelně označen původ; po zpracování však byly vřazeny do volného výběru, kde jsou umístěny novinky odborné literatury. Dostát závazku samostatné místnosti se podařilo až po rozsáhlé rekonstrukci budovy knihovny v r. 1995, kdy se rozšířily prostory pro veřejnost.

V posledních dvou letech došlo k zásadní změně v komunikaci mezi GI a "hostitelskými" knihovnami. Do r. 1996 probíhala každoroční setkání pracovníků německých studoven s vedoucí projektu německých studoven v zemích střední a východní Evropy. Tato pracovní setkání se odehrávala v pobočce GI v hlavních městech různých zemí (1995 v Budapešti, 1996 v Praze). Hlavní předností těchto setkání byla výměna zkušeností s kolegy z ostatních německých studoven. Od r. 1997 se odpovědnost za německé studovny daného regionu přenesla na vedoucí knihoven v pobočkách GI (v Praze paní Gerlinde Buck), což přineslo značné zlepšení i zefektivnění naší spolupráce. Kromě rychlejších a přesnějších domluv o potřebném doplňování fondu německé studovny se naše spolupráce rozšířila i o další oblasti. Především je to výstavní činnost; za poslední dva roky jsme společně zorganizovali 3 velké výstavy:

  • Slavné ženy poválečné doby v Německu na příkladech z politiky, publicistiky a literatury (Christa Wolf, Monica Maron)
  • Ekologie (nejnovější publikace s ekologickou tematikou vydané v Německu)
  • Heinrich Böll (výstava plakátů a knih dokumentující život a dílo tohoto spisovatele)

Uživatelé německé studovny jsou teď již pravidelně informováni také o všech kulturních akcích i jazykových kurzech pořádaných GI v Praze. Navázali jsme rovněž kontakt s Německou centrálou pro turistiku, která sousedí s GI v Praze. Čtenáři tak mají možnost získat množství aktuálních informací o cestování, ubytování a nejrůznějších atraktivních turistických cílech v Německu formou poutavých propagačních materiálů.

K základnímu vybavení každé německé studovny patří výběr knih ze všech oborů s důrazem na moderní německou literaturu, dějiny, reálie a nejnovější učebnice němčiny. Doplňují ho audio- a videokazety, CD, časopisy a noviny. Nejvyužívanějšími publikacemi jsou velké všeobecné a literární slovníky: Brockhaus Enzyklopädie a Kindlers Neues Literaturlexikon. Fond německé studovny je každý rok bohatší o nové knihy i kazety. Akvizice probíhá různými způsoby:

  • výběrem z katalogů zasílaných GI
  • objednávkami dle návrhů uživatelů, pokud jsou splnitelné
  • možností získat některé publikace vystavované německými nakladateli na pražském veletrhu Svět knihy po ukončení této akce.

Pro velký nárůst fondu německé studovny již přestala stačit pouhá jedna místnost. Proto jsme v r. 1998 přistoupili k jejímu rozšíření o přilehlou místnost. V nově vzniklém prostoru je nyní soustředěna veškerá beletrie, která je řazena dle autorů. Ostatní knihy jsou rozděleny dle Mezinárodního desetinného třídění. Rozšíření prostoru německé studovny bylo nutné i pro vhodnou instalaci nové moderní techniky, kterou jsme od GI obdrželi v minulém roce (přehrávač CD a počítač s tiskárnou).

Převážnou část návštěvníků německé studovny tvoří studenti Univerzity Palackého a středních škol v Olomouci a okolí. Po dohodě s učiteli organizujeme exkurze pro zájemce. V r. 1998 navštívilo německou studovnu 23 skupin. Součástí exkurze bývá představení materiálů DaF (Deutsch als Fremdsprache) a německé literatury pro mládež.

Přestože se v poslední době objevily v německém i našem tisku zprávy o finančních potížích GI a o snížení státních dotací pro tuto organizaci, vznikla v minulém roce v ČR již třetí německá knihovna (po VKOL a následně MZK Brno tentokrát při SVK v Plzni).

Přehled fondu německé studovny a jeho využití:

(v prvním sloupci je uveden počet knihovních jednotek, ve druhém počet absenčních výpůjček):

1996
1997
1998
knihy 4.311 3.500 4.525 4.215 4.846 5.368
audiokazety 288 231 294 252 291 358
videokazety 391 224 426 401 437 389


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 04.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist