Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Hudební kabinet SVK v Liberci

Marcela Freimuthová

Hudební kabinet SVK v Liberci má dlouholetou tradici. Postupem doby se mění skladba uživatelů, rozšiřuje se skladba fondu a poskytované služby.

V současné době obsahuje fond hudebního odd. téměř 8 tisíc zvukových dokumentů. Převážnou většinu - 4500 - tvoří gramofonové desky, dále pak 3000 CD, zbytek jsou magnetofonové kazety a videokazety.

Akvizice a katalogizace dokumentů probíhá přímo v hudebním odd. Dříve nám k tomu sloužil program MAKS, po zakoupení nového knihovnického softwaru Rapid Library proběhla v loňském roce konverze záznamů. V rámci přípravy na přechod na plně automatizovaný výpůjční systém byly během letních měsíců všechny CD označeny čárovým kódem, v současné době pracujeme na označení gramofonových desek.

Hudební kabinet poskytuje v současné době jak prezenční, tak absenční výpůčky. Po roce 1989 došlo k velkému snížení návštěvnosti a výpůjček. Přemýšleli jsme, jak tento problém vyřešit. Dlouho jsme zvažovali zahájení absenčních výpůček, radili se s jinými kolegy a kolegyněmi, a nakonec jsme na toto řešení přistoupili. Využili jsme již existující smlouvy mezi autorskými svazy a SKIPem. Dnes, po dvou letech, mohu říci, že jsme udělali dobře. I přesto, že tato nová služba je placená a výpůjční doba je kratší, než u jiných druhů dokumentů, získala si mnoho příznivců. Naše obavy, že se zavedením nové služby bude docházet k častému fyzickému poškození nebo ztrátě dokumentů, se nepotvrdily.

Pro vyhledávání slouží uživatelům kromě tištěných abecedně řazených seznamů dva počítače. Katalog hudebního odd. je také přístuný na Internetu na adrese knihovny www.svkli.cz.

Dokumenty, které podléhají 3 měsíční ochranné lhůtě jsou vystaveny a uživatelé si je mohou poslechnout na místě. K tomu slouží 8 pultů vždy pro dva posluchače.

Kromě klasických výpůjčních služeb poskytujeme také služby bibliografické.

Pro zájemce o vážnou hudbu pořádáme ve spolupráci se ZUŠ ve Frýdlantě hudební pořady, které se konají pravidelně každý měsíc.

V současné době před námi stojí velký úkol. Jak jistě víte, na místě vypálené židovské synagogy se staví nová budova knihovny. Pro nás to znamená připravit pečlivě novou koncepci provozu. Hudební odd. bude mít k dispozici větší prostory, které nám umožní soustředit všechny dokumenty týkající se hudby na jedno místo. Nebudou zde jen zvukové dokumenty, ale také hudebniny, které jsou v současné době umístěny ve skladu půjčovny odborné literatury, hudební encyklopedie, slovníky a časopisy. Všechny dokumenty, mimo gramofonových desek, budou umístěny ve volném výběru. Uživatelé budou mít k dispozici kromě klasických poslechových míst také jazykové kabinky.

Všichni už se velmi těšíme do nových prostor a doufáme, že uživatelé ocení nejen novou budovu knihovny, ale i služby, které bychom chtěli zlepšit a zkvalitnit.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist