Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Hudební kabinet Vědecké knihovny v Plzni

Ivanka Komorousová

Vědecká knihovna v Plzni buduje své hudební fondy od doby svého vzniku od roku 1950. Hudebniny (noty) jsou součástí běžného knihovního fondu určeného k absenčním výpůjčkám. Jsou rozlišeny zvláštními signaturami do r. 1980: 80, 81, 82, od roku 1980 380 A, 381 A, 382 A. Jejich počet činí k 31. 3. 1999 30 440 knihovních jednotek.

Gramofonové desky, původně pouze standardní, později LP a v současnosti CD, knihovna získávala rovněž od roku 1950. Část získala dary od kulturních institucí, část nákupem.

Tento fond byl vždy určen výhradně k prezenčnímu studiu - k poslechu uvnitř budovy. Podle plánu doplňování knihovních fondů mělo tvořit žánrovou skladbu 2/3 gramodesek z oblasti vážné hudby, zbývající třetina zahrnovala populární hudbu i oblast tzv. mluveného slova. Jedná se o nahrávky jak domácích tak zahraničních interpretů. Gramodesky byly získávány především z domácích zdrojů (Supraphon, Panton), částečně od kulturních středisek zemí bývalého socialistického tábora. Služby byly poskytovány v počátcích oddělením bibliografie a využívány těmi uživateli, kteří byli o této službě informování a potřebovali ji ke svému studiu či zájmu. Ve větší míře propagovány nebyly.

Tato situace se změnila po roce 1975, kdy bylo původní hudební oddělení připojeno organizačně ke službám pro čtenáře.

Z důvodu nedostatku vhodného prostoru bylo toto oddělení provizorně zřízeno v poměrně nedůstojném prostředí poblíž údržbářské dílny. Proto se vedení SVK rozhodlo, že toto oddělení již pod názvem hudební kabinet, umístí do interiéru bývalého klášterního refektáře, který do té doby sloužil k výstavním účelům. Toto historické prostředí s barokními nástropními a nástěnnými freskami s náboženskou tématikou z roku 1752 má výbornou akustiku a plně vyhovovalo požadavkům na tuto službu kladeným.

Hudební kabinet, který je v současnosti součástí oddělení čítáren a studoven, má ve své diskotéce 6 963 LP + CD (stav k 31. 3. 1999), které jsou určeny pouze k prezenčnímu poslechu. Žánrově skladba odpovídá plánu doplňování ostatních dokumentů SVK Plzeň.

Z původních 4 míst se sluchátkovou soupravou je nyní hudební kabinet vybaven 10 přehrávači CD, 3 gramofonovými přístroji určenými k vlastní obsluze uživatelů + 4 poslechovými místy se sluchátky, do nichž je zprostředkován poslech z ovládacího pultu se 4 zabudovanými gramofony. Navíc je tato služba vybavena 1 ks Hi-Fi soupravou s 2 magnetofony, gramofonem, CD-přehrávačem + rozhlasem, sloužícím spíše pro služební účely pracovníků hudebního kabinetu.

V minulosti se v ojedinělých případech (ke studiu na konzervatoři, posluchačům hudební výchovy na Pedagogické fakultě či při nastudování operních rolí) umožňovalo posluchačům zkopírování 1 gramodesky na vlastní donesenou kazetu. V současnosti z důvodu ochrany autorských práv se od této služby upustilo.

K vyhledávání a výběru nahrávek slouží uživatelům hudebního kabinetu lístkový katalog (jmenný, názvový, předmětový, systematický, podle interpretů) speciální pro LP a speciální pro CD. Od roku 1999 mohou uživatelé využívat elektronický katalog, v němž je podchycen a zpracován přírůstek od počátku tohoto roku. Retrokonverzí starší části fondu LP a CD budou mít uživatelé k dispozici více vyhledávacích kritérií.

Věcné třídění lístkových katalogů bylo převzato z třídění Bibliografického katalogu ČSR - České hudebniny a gramofonové desky.

Elektronické zpracování se provádí podle pravidel AACR2, systematické třídění je prováděno podle znaků MDT - oddíl 78 - Hudba. Fond gramodesek je uživatelům zpřístupněn částečně volným přístupem k nejžadanějším LP, nebo jim pracovnice podle žádanek donesou nahrávku z přilehlého skladu okamžitě. CD z důvodu ztrát se půjčují pouze prostřednictvím služby.

Fond gramodesek je doplněn příruční knihovnou, sestávající z domácích i zahraničních encyklopedií a slovníků z oblasti hudby.

Pro potřeby uživatelů hudebního kabinetu SVK odebírá i 1 duplikát časopisů: Hudební rozhledy, Hudební věda a Rock & pop.

Ostatní časopisy s hudební tématikou jsou uživatelům zprostředkovávány čítárnou časopisů.

Můžeme jen konstatovat, že náš hudební kabinet, ačkoliv se jedná o službu malou rozsahem (jak poslechových míst tak prostorově), je trvale ve středu zájmu všech věkových i sociálních vrstev. Tato služba patří k nejnavštěvovanějším a nejvyužívanějším. Návštěvníky tvoří mládež od učňovské po středoškolskou a vysokoškolskou, po profesory a vědecké pracovníky z oblasti hudby, a sólisty opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, uživatelé od 15. roku věku až po věk důchodový.

Provozní doba hudebního kabinetu 10.00 - 19.00 hodin nám neumožňuje pořádání kolektivních akcí, které byly v minulosti při zachování pátků - uzavřených pro veřejnost - často využívány.

Závěrem lze říci, že hudební kabinet Vědecké knihovny v Plzni je důležitou a nezastupitelnou složkou činnosti celé knihovny a stal se důležitým prostředkem propagace hudebního díla domácích i světových autorů a hudební kultury vůbec.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist