Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Hudební oddělení a studovna MZK Brno

Štěpánka Studeníková

Počátky hudebního oddělení Zemské a univerzitní knihovny v Brně souvisejí s vyčleněním hudebnin z celkového fondu v roce 1941. Jeho odborná historie je spjata s významnými osobnostmi brněnského hudebního života.

Novodobá éra hudebního oddělení začala v 90. letech, kdy získala Moravská zemská knihovna právo povinného výtisku našich hudebních vydavatelství, jehož důsledkem byl nárůst fondu zvukových dokumentů, především CD a MC. Tento fond byl také prvním počítačově zpracovávaným fondem v MZK Brno v knihovnickém systému SMARTLIB. V programu SMARTLIB se katalogizovaly zvukové dokumenty od roku 1992 do roku 1996. S instalací knihovnického systému ALEPH v MZK Brno, který vznikl na počátku 80. let na Hebrew University v Jeruzalémě, byla zahájena katalogizace hudebnin a zvukových dokumentů v novém programu a provedena retrokonverze záznamů. Báze zvukových dokumentů, hudebnin, časopisů a knih (nejen hudebních) je společná. Gramodesky, magnetofonové kazety a kompaktní disky jsou katalogizovány jmenně a věcně, včetně analytického rozpisu jednotlivých skladeb. Praxe ukazuje, že analytický rozpis bude nezbytný i u hudebnin.

Spektrum činností hudebního oddělení se rozšířilo s otevřením nové hudební studovny v prosinci roku 1995 v prostorách budovy Zemského domu na Žerotínově náměstí. Tím byly zvukové dokumenty zpřístupněny veřejnosti. Účelně řešená studovna má 12 poslechových boxů ve tvaru paprsků, které tvoří její dominantu. Každé poslechové místo je vybaveno ovládacím panelem s možností volby poslechu 5 CD a volitelnosti jednotlivých skladeb. Dvě místa zároveň slouží k poslechu magnetofonových kazet a gramofonových desek. Vyhledání nosičů ve skladišti a jejich vložení do přístrojů zajišťuje pracovník knihovny. K orientaci ve fondu hudebnin a zvukových dokumentů slouží čtenářský počítač, ve kterém je zkatalogizovaný veškerý povinný výtisk zvukových dokumentů od roku 1991 a přírůstek nových hudebnin od roku 1996. Další počítač využívá pracovník u výpůjčního pultu. Půjčování zvukových dokumentů, časopisů, starých hudebních tisků a hudebních rukopisů je pouze prezenční.

Ve studovně je umístěný lístkový systematický katalog hudebnin (řazený podle nástrojového obsazení či vokálního obsazení a formy ) a katalog zvukových dokumentů (jmenný, katalog interpretů a těles a systematický). V poslední době se doplňuje vzhledem k automatizovanému zpracování pouze jmenný katalog, jak u zvukových dokumentů, tak u hudebnin. Jmenný katalog hudebnin je součástí ústředního jmenného katalogu v půjčovně MZK, kde se také absenčně půjčují hudebniny. K vybavení hudební studovny patří i příruční knihovna, která obsahuje hudební encyklopedie, slovníky, dějiny hudby a tematické soupisy děl některých skladatelů. Ve volném výběru je k dispozici více než 20 hudebních časopisů specializujících se na různé druhy, žánry a oblasti hudby. Jedná se o běžné ročníky, starší ročníky jsou uloženy v oddělení časopisů.

Hudební studovna slouží nejen studentům a pedagogům konzervatoře, pedagogické fakulty, filozofické fakulty, výkonným interpretům, ale i široké veřejnosti. Uživatelé mohou studovat souběžně noty s poslechem hudební nahrávky a srovnávat interpretační pojetí několika těles či dirigentů. Součástí studovny je skladiště, které čítá přes 7 tisíc zvukových dokumentů (CD, MC i LP). Fond hudebnin se od svých začátků rozrostl na 90 tisíc a je součástí centrálního skladiště MZK. Průběžně se doplňuje povinným výtiskem, nákupem či dary soukromých osob. Od začátku provozu hudební studovny slouží tyto prostory také k přednáškové činnosti spojené s využitím hudebnin i poslechem CD (v posledním období např. přednáška "Existuje brněnská kompoziční škola?", "Moravské vánoční pastorely" a další). Prostřednictvím výstavek jsou čtenáři seznamováni s novinkami ve fondu a s výročím skladatelů.

Kromě počítačového zpracování zvukových dokumentů a hudebnin zajišťují pracovníci hudebního oddělení informační, rešeršní služby a vydávají bibliografie. Ve spolupráci se VK Olomouc bude vydán již druhý výběrový soupis publikací a článků z let 1994 - 1998 Hudební život na Moravě. K snadnější orientaci ve fondu a provozu hudebního oddělení pořádají instruktážní přednášky pro žáky knihovnické školy, studenty středních škol a vysokých škol s hudebním zaměřením. V lednu roku 1999 vzniklo samostatné hudební oddělení.

A jaké jsou další perspektivy hudebního oddělení? Po dokončení nové budovy Moravské zemské knihovny bude přestěhováno na Solniční ulici, do prostor, které nyní využívá pedagogická knihovna a stane se tak detašovaným pracovištěm Moravské zemské knihovny. Převezme s sebou veškerý notový fond, fond zvukových dokumentů a hudební příručku včetně vybavení hudební studovny. Knihy o hudbě zůstanou součástí fondu v nové budově MZK.

Další zkvalitnění služeb a rozšíření počítačového vybavení budou nutnou součástí provozu hudebního oddělení v "nových podmínkách".


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist