Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Hudební oddělení a zpracování zvukových dokumentů v SVK Kladno

Věra Neumannová - Jiří Mika

V době, kdy reprodukovaná hudba provází člověka, především však mládež, téměř na každém kroku, je hudební oddělení naší knihovny hojně vyhledávaným místem. Uživatelé si zde mohou vybrat z několika tisíc zvukových nosičů širokého spektra různých hudebních žánrů a za nevelký poplatek (stanovený podle typu nosiče a jeho ceny) si je vypůjčit domů. Ve fondech hudebního oddělení se nachází přes 11000 gramofonových desek, kolem 6000 kazet a přes 3000 kompaktních disků. Nechybí ani tištěné hudebniny a součástí fondu je také soubor asi 350 videokazet. Výběr videokazet je záměrně omezen na hodnotné tituly oceněné filmovými cenami, na adaptace literárních děl, pohádky a na filmy s odbornou tematikou, v souladu se zaměřením knihovny zejména zeměpisnou.

Naše fonotéka obsahuje i nosiče s mluveným slovem. V posledních dvou letech poskytuje oddělení zvláštní službu nevidomým spoluobčanům formou nabídky zvukových knih na kazetách, jež jsou určeny výhradně k tomuto účelu. Tato služba je velice vyhledávaná a počet titulů se neustále rozšiřuje.

V roce 1998 navštívilo hudební oddělení 18142 uživatelů, uskutečnilo se asi 32000 výpůjček. Fond se rozrůstá pravidelným nákupem i díky právu povinného výtisku. Při doplňování fondu se snažíme dodržet určité procentní rozložení hudebních žánrů od klasiky a lidové hudby přes různé proudy popu, rocku, jazzu až po hudbu relaxační, i když ze strany uživatelů převažuje zájem o populární hudbu.

Požadované tituly vyhledávají uživatelé pomocí vytištěných seznamů rozdělených podle hudebních žánrů a u populární hudby na CD pomocí kartoték vytvořených z kopií obálek (bookletů) jednotlivých nosičů. Lístkový katalog slouží spíše jen pro služební účely. Tento způsob vyhledávání i tradiční způsob evidování výpůjček jsou nepohodlné jak pro uživatele, tak pro službu v oddělení. Proto bylo rozhodnuto, že hudební oddělení bude po půjčovně odborné literatury druhým pracovištěm naší knihovny, kde bude zpřístupněn elektronický katalog (OPAC) a zaveden automatizovaný výpůjční proces.

V září minulého roku bylo zahájeno automatizované zpracování zvukových dokumentů (CD a kazet) podle anglo-amerických katalogizačních pravidel, ve formátu UNIMARC a v knihovnickém systému Rapid Library.

Dodavatel tohoto systému vyšel vstříc našim požadavkům a přizpůsobil modul katalogizace některým zvláštnostem, které jsou charakteristické pro záznam zvukových dokumentů. Byly vytvořeny samostatné vstupní obrazovky se speciálními funkcemi zjednodušujícími zadání. Jednou z nich je například automatické generování poznámkových polí 323 (poznámky o účinkujících) a 327 (poznámky k obsahu) z obsahu pole 423, používaného jako tzv. propojovací pole k analytickému rozpisu a k tvorbě selekčních údajů. I přes tyto úpravy softwaru zůstala tvorba záznamů zvukových dokumentů dost pracnou záležitostí a bylo nutno hledat určité optimální množství ukládaných dat, aby se pracnost snížila, ale aby byly zachovány zásady katalogizačních pravidel, formátu UNIMARC a splněny předpokládané požadavky budoucích uživatelů elektronického katalogu. V souladu s praxí Národní knihovny byl zjednodušen popis nosičů s populární hudbou, zejména v části analytického rozpisu, kdy místo propojovacího pole 423 je využíváno jen pole 327, poznámky k obsahu. Tato zjednodušení vedou ovšem k dalším úvahám o úpravě systému, například o možnosti vytvářet selekční údaje přímo z pole 327.

Zahájení automatizovaného výpůjčního procesu je podmíněno dostatečným počtem údajů uložených v elektronickém katalogu. Proto souběžně se zpracováním nových nosičů provádíme intenzívní retrokatalogizaci. Z dosavadního tempa zpracování odhadujeme, že by elektronický katalog v hudebním oddělení mohl být zpřístupněn v průběhu příštího roku.

Určitě nejsme sami, koho trápí velká pracnost záznamů zvukových dokumentů a odborné nároky na jejich zpracovatele. Máme technické prostředky i představy, jak zlepšit služby hudebního oddělení, avšak chybí nám síly, abychom to udělali rychle. Jsme přesvědčeni, že by v tomto případě pomohla spolupráce s jinými knihovnami, které by byly ochotny podělit se o záznamy zvukových dokumentů formou sdílené katalogizace.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist