Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Hudební oddělení ve Vědecké knihovně v Českých Budějovicích

Martin Horyna

Hudební oddělení vzniklo v roce 1951 jako součást Krajské lidové knihovny. Za dobu své existence se čtyřikrát stěhovalo, původně bylo v budově Riegrova 3 v prostorách současné ředitelny, po sloučení Krajské lidové knihovny a Státní vědecké knihovny dr. Zdeňka Nejedlého v roce 1958 se přestěhovalo do prvního patra budovy Na Sadech 27. Po léta předpokládané přetížení stropu pod fondem hudebního oddělení potvrdil v dubnu 1985 provedený statický průzkum, po kterém následovalo okamžité uzavření oddělení. Od konce roku 1986 do léta 1990 fungovalo oddělení v pobočce Čtyři Dvory, poté se přestěhovalo s ostatními odděleními studijního útvaru SVK do budovy bývalého MDRH Lidická 1. Téměř od začátku až do roku 1982 vedla oddělení paní Vlasta Pouzarová, která také byla až do roku 1980 jedinou jeho pracovnicí. V tomto roce nastoupil do oddělení Martin Horyna, který vede oddělení od roku 1982 až dosud. Během 90. let se optimální počet pracovníků oddělení ustálil na třech osobách.

Fond oddělení obsahuje v současnosti 20.000 hudebnin, 12.000 gramofonových desek, 4.000 kompaktních desek, 2.000 kazet a příručku s hudební literaturou a s časopisy. Akvizice a katalogizační zpracování hudebnin a zvukových dokumentů je plně v kompetenci pracovníků hudebního oddělení, kteří sami hospodaří s přidělenými prostředky. Fond byl od počátku budován s vědomím poměrně široké uživatelské základny, měl sloužit jak hudebníkům a studujícím hudby (hudební výchova na pedagogické fakultě, od roku 1990 konzervatoř), tak širší veřejnosti. Současná finanční omezení a minimální možnost nákupu zahraničních hudebnin, knih a CD fond vysloveně poškozují.

Fond hudebnin je považován za základ fondu hudebního oddělení. Měl by umožnit jak studujícím, tak aktivním profesionálním a amatérským hudebníkům najít jak běžný studijní materiál, tak základní díla světové hudební kultury. Ve fondu zvukových dokumentů je asi z 60 % zastoupena vážná nebo klasická hudba, ze 40 % populární hudba a ostatní žánry. Spíše studijně je zaměřen pouze prezenční fond kompaktních desek, absenční fond kazet je zaměřen spíš na plnění rekreačních a zábavných funkcí. Fond gramofonových desek, který se již v současnosti nedoplňuje, je rozdělen na absenční a prezenční část.

Příručka by měla umožnit i odborné práce zaměřené na hudební historii. Obsahuje monografie, publikace z oborů hudební teorie, hudební nauky a hudební historiografie, dále hudební slovníky a encyklopedie, například MGG (Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 1949-1986, 17 sv.) nebo New Grove Dictionary of Music and Musicians (1980, 33 sv.).

Časopisy jsou zaměřeny na populární hudbu (Muzikus, Rock & pop, Melodie, Folk a country, Hitbox aj.), reprodukční techniku (Stereo a video), hudební život (Hudební rozhledy, Harmonie, Opus Musicum), gramofonový průmysl a recenze nových nahrávek (Diapason, Grammophon) a na hudební vědu (Hudební věda, Miscellanea musicologica, Slovenská hudba, Die Musikforschung, Archiv für Musikwissenschaft).

Z bibliografií a soupisů pramenů je nejcennější RISM (mezinárodní soupis historických hudebních pramenů, 24 sv.) Hudební oddělení poskytuje tyto služby:

  • absenční půjčování (hudebniny, gramofonové desky, kazety)
  • prezenční přehrávky (kompaktní disky, gramofonové desky)
  • prezenční výpůjčky (knihy a časopisy z příruční knihovny)
  • bibliografické a faktografické informace z oboru hudby.

Informační aparát je prozatím budován v lístkové formě, čtenářské katalogy obsahují jmenné, předmětové a systematické záznamy.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist