Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Národní knihovna Francie v Paříži - sídlo Tolbiac

Libuše Krátká - Alexandr Hejmovský

V květnu letošního roku měli olomoučtí knihovníci možnost navštívit Národní knihovnu Francie v Paříži. Knihovna byla vystavěna na popud F. Mitteranda a v současné době nese i jeho jméno.

Knihovna se nachází ve čtvrti Tolbiac. Nová budova knihovny byla vystavěna podle projektu arch. D. Perraulta. Stavba byla započata v r. 1992 a již v r. 1996 byly otevřeny první prostory knihovny pro veřejnost a od konce r. 1998 jsou zpřístupněny všechny části knihovny, které slouží čtenářům. Náklady na výstavbu si vyžádaly téměř 8 miliard franků. Dominantu budovy tvoří čtyři věže ze skla a oceli vysoké 79 m. Každá z věží, které mají připomínat svým tvarem rozevřenou knihu, má svůj název - jsou to Dům času, Dům zákonů, Dům čísel a Dům beletrie. Tyčí se v rozích obdélníku o ploše 60 000 m2. Věže spojují dvě patra studoven - tzv. horní zahradu (Haut-de-jardin) a tzv. dolní zahradu (Rez-de-jardin). Střed budovy tvoří atrium, do něhož byla převezena část vzrostlého lesa.

Do horní zahrady má přístup široká veřejnost, jedinou podmínkou je dosažení věku 16 let. Tato "zahrada" je rozdělena na několik studoven, které jsou věnovány těmto oborům - umění a literatura; věda a technika; právo, ekonomika a politika; filosofie, historie a společenské vědy; audovizuální sál; sál novin a časopisů. Mezi nejnavštěvovanější patří studovna práva, politiky a ekonomie a studovna filosofie, dějin a společenských věd. Nejrozsáhlejší je studovna literatury a umění. V sále novin a časopisů je vystaveno přes 150 deníků a 150 týdeníků. Horní zahrada je na úrovni korum stromů a má 1600 studijních míst. Ve volném výběru je umístěno téměř 200 000 svazků. V každém sále je 6 až 7 počítačů, s kterými mohou uživatelé pracovat.

Dolní zahrada je určena odborníkům a badatelům starším 18 let. Vystavení čtenářského průkazu předchází speciální akreditace - zkoumá se vážnost zájmu a možnost získání dokumentu v jiné knihovně. Studovny disponují 2000 míst pro vědeckou práci a ve volném výběru je zde také 200 000 svazků. Návštevníci se do vstupních hal v jižní a severní části objektu, kde mohou získat první informace, dostanou z esplanády po dopravních pásech. Informace lze vyhledat s pomocí obsluhujícího personálu, prostřednictvím počítače nebo informačních tabulí. Čtenář zjistí, co je k dispozici, podmínky a způsob přístupu ke knihám, může vyhledávat konkrétní tituly a prameny. Prostřednictvím počítače si objedná potřebnou knihu a zároveň si i zajistí místo ve studovně. Před vstupem do studoven si čtenář musí odložit v šatně a věci, které potřebuje ke studiu, je povinen dát si do průhledného kufříku, s kterým se pohybuje v prostorách knihovny. Svazky objednané ze skladu ke čtenáři doručí automatizovaný dopravní systém. Skladník naloží knihy do přepravníku s kapacitou 8 svazků. Podle adresy systém dopraví objednané knihy do příslušné studovny. Přepravníky se pohybují zavěšené u stropu po celkem osm kilometrů dlouhé a spletité soustavě kolejnic. Knihy jsou tímto systémem doručeny do 50 minut. Jestliže si čtenář půjčuje knihy z volného výběru, vybrané publikace si může odnést ke stolu, ale zakládání zpět na místo obstarává personál. Program, který se využívá při popisu knih a při jejich zapůjčování, byl vytvořen knihovně na míru, podle jejích požadavků a potřeb. Badatelé mají také možnost pracovat s dokumenty v plnotextové elektronické formě na obrazovce, aniž přijdou do styku s originálem. Tato možnost je však omezena pouze na ty dokumenty, u nichž souhlasili majitelé copyrightu s digitalizací. Čtenáři si mohou od studia odpočinout ve foyer, v kavárně či restauraci. Kolem jádra budovy je řada chodeb, ochozů a jezdících schodů. Z většiny odpočinkových míst je výhled do zeleně stromů vysazených v atriu.

Veškeré fondy jsou půjčovány pouze prezenčně. Dokumenty, které knihovna získala jako povinný výtisk jsou uchovávány v depozitářích umístěných ve čtyřech výškových budovách. Do volných výběrů studoven jsou výhradně umísťovány kupované knihy. Stěhování 10 miliónů knihovních jednotek z historické budovy v ulici Richelieu v centru Paříže do Tolbiacu trvalo asi půl roku. Prostory ve skladištích počítají s rezervou přibližně do r. 2050. V historické budově zůstaly sbírky speciálních fondů - rukopisy, plakáty, fotografie, mapy, partitury a numismatická sbírka. Formou povinného výtisku knihovna ročně získá okolo 40 000 svazků. V roce 1998 knihovna na nákup dostala 70 milionů franků. Nákup je prováděn na základě tematiky 55 nákupčími - specialisty na danou problematiku. Provoz knihovny si ročně vyžádá asi 1 miliardu franků. V knihovně pracuje 2600 lidí, z toho pouze 55 % jsou profesionální státní zaměstnanci, 250 lidí je zaměstnaných ve službách, bezpečnost zajišťuje 55 pracovníků bezpečnostní služby. Horní podlaží pro veřejnost denně navštíví 2000 uživatelů, z nichž 75% tvoří studenti. Do dolní studovny přijde denně 1500 odborníků. Za vstup do knihovny se platí roční poplatek 200 franků, jednodenní průkazka stojí 20 franků. Badatalé za přístup do dolní studovny platí na rok 300 franků. Mají též možnost získat průkazku dvoudenní (30 franků) nebo dvanáctidenní (200 franků). Otevírací doba knihovny je od úterka do soboty od 10.00 do 20.00 hodin, v neděli od 12.00 do 19.00, v pondělí je zavírací den. Katalogy, informace o knihovně, jejích fondech, historii, novinkách a jiných zajímavostech najdou též zájemci na internetové adrese http://www.bnf.fr/.

Tato knihovna s nejmodernější úrovní počítačů a audiovizuálních zařízení má evolutivní charakter, to značí, že počítá s dalším vývojem techniky a je schopna jej začlenit co nejdříve do svého systému.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist