Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Slavnostní otevření

Michaela Klímová

Onen vytoužený (s ohledem k trnitým cestám, jež předcházely, již téměř "vysněný") okamžik jsme ve směsi pýchy, trémy a očekávání stanovili na 11. hodinu dne 12.dubna 1999.

Těšilo nás, že pozvání k slavnostnímu otevření našeho nejmodernějšího pracoviště přijali PhDr. Pavla Nachtmannová z Okresního úřadu v Olomouci, PhDr. Hana Fantová z Odboru kultury Úřadu města Olomouc, PhDr. Jitka Balatková ze Zemského archivu Opava, Doc.PhDr. Karel Steinmetz, CSc. z Pedagogické fakulty UP Olomouc, kolegové ing. Lea Prchalová, ředitelka Státní vědecké knihovny Ostrava, PhDr. Rostislav Hladký, ředitel Informačního centra UP Olomouc, RNDr.Danuše Lošťáková, ředitelka Knihovny UP, ing. Marie Svobodová, ředitelka Okresní knihovny Olomouc, Prof.MUDr. Josef Procházka za Spolek pro komorní hudbu a další milí hosté zastupující olomouckou i mimoolomouckou kulturní veřejnost, fotografové a publicisté. Naše počáteční obavy, zda budou mít pozvaní dostatečnou možnost pohybu k pohodlné prohlídce nové studovny, naštěstí nebyly na místě: prostor atypické vestavby se akcí příjemně zaplnil, což jen podtrhlo jeho komorní, osobité kouzlo.

Úvodního slova se ujala ředitelka Vědecké knihovny Olomouc PhDr. Marie Nádvorníková, CSc. Nastínila historii vzniku samotné vestavby, která spadá do rozsáhlejší etapy prostorových změn v původním rozmístění knihovny. Ta začala rekonstrukcí památkového objektu v Ostružnické ulici, kam byly v roce 1995 z budovy na Bezručově ulici přestěhovány interní provozy: uživatelům se tak vytvořily příznivější podmínky pro práci v nových specializovaných studovnách: studovně historických fondů, německé studovně a studovně vázaných novin. Stále však zůstaly některé prostorové problémy nedořešeny, proto byly zahájeny práce na dvorní vestavbě. Pod novou studovnou jsou dnes skladová podlaží pro dorůstající ročníky novin a nad studovnou galerie. Zde máme v úmyslu vybudovat přístup pro invalidy, kteří tu budou moci poslouchat hudební nahrávky a pracovat s internetem. Na úrovni galerie je dále rozšířené pracoviště úseku časopisů.

Studovna AV médií je v důsledku finanční náročnosti vybavení posledním pracovištěm ve dvorní vestavbě, které uvádíme do provozu. Originální interiér navrhl ing.arch. Michal Giacintov, nábytek je dílem firmy K-styl ing.Kubečka a za opravdu jedinečné technické řešení aparatury umožňující dálkově ovládaný poslech vděčímě firmě ECS Radima Cázera. Ing. Jitka Gajdoštinová zútulnila již hotovou místnost bohatou květinovou výzdobou.

Několik svěžích moravských a slovenských melodií v podání komorního pěveckého sboru Slovanského gymnázia v Olomouci pod vedením prof. Renáty Jirkové vystřídalo úvodní slovo, a poté za odbornou hudební veřejnost promluvil Doc.PhDr. Karel Steinmetz, CSc., vedoucí Katedry hudební výchovy na Pedagogické fakultě UP Olomouc. Zasadil událost otevření nové hudební studovny do kontextu vlastního odborného působení v Praze, Ostravě a Olomouci, kde se potřeba kvalitního poslechového centra s možností studia hudby jeví jako nejnaléhavější. Ceníme si této příležitosti a věříme, že nabídkou našeho nového audiovizuálního úseku se stále se rozrůstajícím fondem uspokojíme jak odborníky a studenty, tak ostatní zájemce z řad olomoucké veřejnosti.

Za všeobecné chvály a přání úspěchů nové studovně byl pro nás historický okamžik dovršen slavnostním přípitkem doc. Steinmetze.

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu!


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po 10:00–17:00 Út 10:00–17:00 St 12:00–19:00 Čt 10:00–17:00 Pá-ne zavřeno Od 10:00 do 11:30 je knihovna vyhrazena pro seniory a držitele průkazu ZTP ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2022
Aktualizováno: 20.08.2020 13:37
TOPlist